Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  1/21

  COLEGIUL TEHNIC NR. 2MUNICIPIUL TG-JIUJUDE UL GORJ

  PROIECTDE

  CERTIFICARE A CALIFICRII PROFESIONALETEHNICIAN ECOLOG I PROTEC IA CALIT II

  MEDIULUI NIVELULUL III

  Coordonator proiect:Prof. BLU DANIELA CARMEN

  Absolvent:MRGU ALEXANDRA DANIELA

  An colar 2!" # 2!$

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  2/21

  COLEGIUL TEHNIC NR. 2MUNICIPIUL TG-JIUJUDE UL GORJ

  TEMA PROIECTLI:POLUAREA APELOR. %UR%E DE POLUARE I %UR%E

  DE POLUAN I

  An colar 2!" # 2!$

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  3/21

  ARGUMENT

  Medi!l este !n asa"bl! de #actori #i$ici% c&i"ici 'i sociali% s!sceptibili dea avea e#ecte directe sa! indirecte% i"ediat sa! (nt)r$iate% as!pra #iin*ei vii%

  incl!siv a oa"enilor

  Apa este constit!it+ din s!rse s!bterane i din p)r)!ri% r)!ri sa! lac!ri% ca

  s!rse de s!pra#a +,

  E-ist+ o di#eren + (ntre calitatea s!rselor nat!rale de ap+ i calitatea apei solicitat+ de cons!"atori, Aceasta di#eren + este eli"inat+ prin aplicarea !nor

  te&nolo.ii de tratare a apei,

  Din ca!$a a"pli#ic+rii #eno"en!l!i de pol!are% sol! iile devin i "ai

  co"plicate, S!nt sit!a ii (n care apa se ad!ce de la distan e "ai "ari de /00 1"%

  sa! se po"pea$+ de la ad)nci"i de peste 200 1", Pe de alt+ parte procedeele de

  tratare pres!p!n cons!"!ri ener.etice ridicate i l!cr+ri de investi ie costisitoare

  care ridic+ cost!l apei (ntr3!n "od alar"ant% a4!n.)nd (n !nele ca$!ri la nivel!l

  "ateriilor pri"e de ba$+,

  5n !r"a di#eritelor ac i!ni o"enesti se "odi#ic+ at)t cantitatea c)t i

  calitatea s!bstan elor care p+tr!nd (n ape ceea ce d!ce la !n de$ec&ilibr! al

  "edi!l!i a"biant, Marea "a4oritate a interven iilor (n acest ec&ilibr! s!nt (n

  sens!l sporirii s!bstan elor ad"ise (n ape prod!c)nd pol!area acestora,

  Pol!area a#ectea$+ toate #or"ele apei (n nat!r+, E-ist+ c+i de p+tr!ndere a

  !nor s!bstan e pol!ante (n ap+ at"os#eric+% (n ap+ sc!rs+ la s!pra#a a sol!l!i% (n

  apa "+rilor i oceanelor i (n apa s!bteran+,

  Nivel!l pol!+rii apelor a cresc!t "!lt (n !lti"ele decenii% (n special (n

  acele re.i!ni de pe .lob (n care pop!la ia i ind!stria s3a! de$voltat p!ternic i

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  4/21

  rapid% #+r+ l!area !nor "+s!ri pentr! protec ia calit+ ii apelor, Pri"e4dia

  i"p!ri#ic+rilor apelor a devenit evident+ toc"ai (n acele re.i!ni (ntr!c)t

  de$voltarea econo"ic+ a prod!s i cre terea intens+ a cerin elor de ap+ c!rat+,

  323

  M!lt+ vre"e a" cre$!t% sa! (n orice ca$ a" ac ionat ca i c!" a" #i

  cre$!t% c+ apa% prin i"ensitatea vol!"!l!i ei% 6di.er+7 tot ce p!te" s+ ar!c+" (n

  ea8 c! alte c!vinte% (ntinderile de ap+ ar #i o i"ens+ lad+ de .!noi pe care o tia"

  p!ri#icatoare, A! #ost necesari 90 de ani (n c!rs!l c+rora a" ar!ncat (n "are "ai

  "!lte de e!ri de toate #el!rile dec)t (n c!rs!l celor 0 de secole precedente

  pentr! ca aceast+ il!$ie s+ se sp!lbere,

  A treb!it s+ se prod!c+ o serie de catastro#e p)n+ s+ descoperi" .re eala

  pe care a" #ac!t3o, Savan ii c!no tea! pri"e4dia% dar avertis"entele lor a!

  trec!t% de cele "ai "!lte ori% nel!ate (n sea"+, Ast+$i s!nte" aproape

  nep!tincio i (n #a a an!"itelor #eno"ene de i"p!ri#icare,

  Pol!area se prod!ce at!nci c)nd% (n !r"a introd!cerii !nor s!bstan e

  deter"inate solide% lic&ide% .a$oase% radioactive ; apele s!#er+ "odi#ic+ri #i$ice%

  c&i"ice sa! biolo.ice% s!sceptibile de a le #ace i"proprii sa! peric!loase pentr!

  s+n+tatea p!blic+% pentr! via a acvatic+% pentr! pesc!it!l ind!strial% pentr!

  ind!strie i t!ris",

  Apa este !n #actor indispensabil vie ii, De aceea (n 4!r!l s!rselor de ap+ s3

  a de$voltat o diversitate de bioceno$e i c&iar civili$a ia !"an+ a #ost atras+ de aceste $one,

  Ro"ania disp!ne de res!rse s+race de ap+ de /000 3 9000 t=loc!itor,

  Cons!"atorii de ap+ s!nt: ind!stria% a.ric!lt!ra% cons!"!l casnic%

  transport!l% serviciile,

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  5/21

  3>3CAPITOLUL I

  POLUAREA APEI

  !.!. G&n&ral'() '. Pol!area apei repre$int+ conta"inarea i$voarelor%

  lac!rilor% apelor s!bterane% a "+rilor 'i oceanelor c! s!bstan e d+!n+toare

  "edi!l!i (ncon4!rator,

  Pol!area poate avea loc: contin!!% c!" este ca$!l canali$+rii din ora % sa!

  re$id!rile provenite din ind!strie i deversate (n ape8 discontin!!% la intervale

  re.!late sa! nere.!late de ti"p8 te"porar8 accidental% (n ca$!ri de avarie,

  Apa este ele"ent!l care (ntre ine via a pe P+")nt, Toate or.anis"ele o

  con in8 !nele tr+iesc (n ea8 !nele o cons!"+, Plantele 'i ani"alele a! nevoie de

  ap+ p!r+% 'i n! pot s!pravie !i dac+ apa este in#ectat+ c! c&i"icale to-ice care

  d+!nea$+ "icroor.anis"elor, Dac+ este e-tre" de .rav+% pol!area apei poate

  !cide !n n!"+r "are de pe ti% p+s+ri 'i alte ani"ale% iar (n !nele ca$!ri poate

  !cide to i "e"brii speciei din $ona a#ectat+, Pol!area #ace ca p)r)!rile% lac!rile

  'i toate ac!"!l+rile de ap+ s+ aiba !n aspect 'i !n "iros nepl+c!t, N! este

  reco"andat s+ se cons!"e pe tele 'i cr!staceele care tr+iesc (n apa in#estat+,

  Oa"enii care bea! apa pol!at+ se pot ("bolnavi .rav% iar e-p!nerea (ndel!n.at+

  poate prod!ce cancer iar la #e"ei pot ap+rea sarcini c! proble"e,

  !.2. T'*+r' ,& *ol+ar&,

  a Pol+ar&a na(+ral) este de a"ploare "ai red!s+ dec)t pol!area

  arti#icial+,

  Pol!area nat!ral+ se datorea$+ s!rselor de pol!are nat!ral+% de e-e"pl! (n!r"a interac*iei apei c! at"os#era% c)nd are loc o di$olvare a .a$elor e-istente (n

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  6/21

  aceasta sa! se prod!ce la trecerea apei prin roci sol!bile ?c)nd apa se (ncarc+ c!

  di#erite s+r!ri@% ca !r"are a de$volt+rii e-cesive a ve.eta*iei 'i vie*!itoarelor

  acvatice etc, Aceasta se e-ercit+ as!pra t!t!ror s!rselor de ap+% respectiv: apele

  de s!pra#a + i s!bterane, Apele s!bterane se pot pol!a nat!ral% (n an!"ite

  393

  condi ii% prin inter"edi!l apelor pl!viale sa! de s!pra#a +% sa! se pot pol!a

  radioactiv% ter"ic% c! &idrocarb!ri% c! s+r!ri,

  Apele #l!viale se pol!ea$+ (n trei etape% din care pri"ele do!+ (n

  at"os#er+% iar a treia d!p+ c+derea acestora pe p+")nt, Pri"a etap+ a pol!+rii

  "eteorice se prod!ce (n "o"ent!l condens+rii vaporilor de ap+ din at"os#er+

  pe n!cleii de condensare7, A do!a etap+ se (nre.istrea$+ pe parc!rs!l sp+l+rii

  at"os#erei7 de c+tre precipita ii% (n dr!"!l lor de la loc!l de #or"are la s!pra#a a

  Terrei, 5n proces!l de sp+lare a at"os#erei% apa #l!vial+ (n.lobea$+ (n co"po$i ia

  ei .a$e% p!lberi i "icroor.anis"e% pol!)nd!3se, A treia etap+ const+ (n

  (n.lobarea (n co"po$i ia sa a pol!an ilor% (nt)lni i d!p+ c+derea pe sol% prec!":

  de4ec iile% apele re$id!ale% rest!rile ve.etale% (n.r+ +"intele c&i"ice% pesticidele%

  p!lberile dep!se pe sol,

  Pol+ar&a ar('f'c'al)se datorea$+ s!rselor de ape !$ate de orice #el%

  apelor "eteorice% n+"ol!rilor% re$id!!rilor% navi.a*iei etc, Aceasta este

  in#l!en at+ de .rad!l de de$voltare de"o.ra#ic+% !rbanistic+% ind!strial+ i

  a.ro$oote&nic+,

  neori se vorbe'te despre pol!are controlat+ ?or.ani$at+@ 'i necontrolat+?neor.ani$at+@, Pol!area controlat+ se re#er+ la cea care provine din ape !$ate

  transportate prin re*ea!a de canali$are 'i evac!ate (n an!"ite p!ncte% stabilite

  prin proiecte8 pol!area necontrolat+ provine din s!rse de "!rd+rie care a4!n. (n

  corp!l de ap+ receptori pe cale nat!ral+ 'i de cele "ai "!lte ori prin inter"edi!l

  apelor de ploaie, 5n aceast+ ordine de idei treb!ie "en*ionate de'e!rile ani"ale%

  prod!sele petroliere din $onele de e-trac*ie a *i*ei!l!i% .!noaielor etc,

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  7/21

  cPol+ar&a nor/al) 0' acc',&n(al)repre$int+ cate.orii de i"p!ri#icare%

  #olosite deseori pentr! a de#ini .r!p!ri de s!rse de ape !$ate, Pol!area nor"al+

  provine din s!rse de pol!are c!nosc!te% colectate 'i transportate prin re*ea!a de

  canali$are la sta*ia de ep!rare sa! direct (n receptor, Pol!area accidental+

  re$!lt+% de e-e"pl!% ca !r"are a dere.l+rii !nor procese ind!striale c)nd

  cantit+*i "ari ?anor"ale@ de s!bstan*e nocive a4!n. (n re*ea!a de canali$are%

  3B3

  de#ect+rii !nor obiecte din sta*ia de ep!rare sa! a !nor sta*ii de preep!rare etc,

  Se "ai deosebe'te pol!are pri"ar+ 'i sec!ndar+, Dep!nerea s!bstan*elor

  (n s!spensie din apele !$ate% evac!ate (ntr3!n corp!l de ap+ receptor% pe pat!l

  acest!ia constit!ie o pol!are pri"ar+8 pol!area sec!ndar+ (ncepe i"ediat ce

  .a$ele re$!ltate (n !r"a #er"ent+rii "ateriilor or.anice din s!bstan*ele (n

  s!spensii dep!se% antrenea$+ rest!l de s!spensii 'i le ad!ce la s!pra#a*a apei% de

  !nde s!nt apoi transportate (n aval de c!rent!l de ap+,

  !.". Pr'nc'*al&l& /a(&r'' *ol+an(& 0' &f&c(&l& ac&1(ora. S!bstan*ele

  pol!ante introd!se (n ape din s!rse nat!rale 'i arti#iciale s!nt n!"eroase%

  prod!c)nd !n i"pact i"portant as!pra apelor de s!pra#a*+ 'i s!bterane,

  Pre4!diciile ad!se "edi!l!i de s!bstan*ele pol!ante pot #i .r!pate (n do!+

  "ari cate.orii: pre4!dicii as!pra s+n+t+*ii p!blice 'i pre4!dicii ad!se !nor

  #olosin*e ?ind!striale% piscicole% navi.a*ie% etc,@,

  S!bstan*ele pol!ante pot #i clasi#icate% d!p+ nat!ra lor 'i d!p+ pre4!diciile

  ad!se% (n !r"+toarele cate.orii:

  a@ S!bstan*ele or.anice ?de ori.ine nat!ral+ sa! arti#icial+@% repre$int+pentr! ap+ pol!ant!l principal, S!bstan*ele or.anice de ori.ine nat!ral+

  ?ve.etal+ 'i ani"al+@ cons!"+ o-i.en!l din ap+ at)t pentr! de$voltare% c)t 'i

  d!p+ "oarte, Materiile or.anice cons!"+ o-i.en!l din ap+% (n ti"p!l

  desco"p!nerii lor% (ntr3o "+s!r+ "ai "are sa! "ai "ic+% (n #!nc*ie de cantitatea

  de s!bstan*+ or.anic+ evac!at+% provoc)nd distr!.erea #ond!l!i piscicol 'i (n

  .eneral a t!t!ror or.anis"elor acvatice, 5n acela'i ti"p o-i.en!l "ai estenecesar 'i proceselor aerobe de a!toep!rare% respectiv bacteriilor aerobe care

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  8/21

  o-idea$+ s!bstan*ele or.anice 'i care% (n #inal% cond!c la a!toep!rarea apei,

  Concentra*ia de o-i.en di$olvat nor"at+% varia$+ (ntre > 3 B ".=d" 2% (n

  #!nc*ie de cate.oria de #olosin*+% cobor)rea s!b aceast+ li"it+ av)nd ca e#ect

  oprirea proceselor aerobe% c! consecin*e #oarte .rave, Cele "ai i"portante

  s!bstan*e or.anice de ori.ine nat!ral+ s!nt *i*ei!l% tanin!l% li.nina% &idra*ii de

  carbon% bioto-inele "arine ',a, S!bstan*ele or.anice ; pol!an*i arti#iciali% provin

  3

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  9/21

  o parte din ele pot a4!n.e (n or.anis"!l !"an% provoc)nd ("boln+viri, Aceste

  "aterii or.anice sa! anor.anice% c)teodat+ c&iar (n concentra*ii #oarte "ici% pot

  distr!.e (n sc!rt ti"p #lora 'i #a!na receptor!l!i,

  e@ s!bstan*ele radioactive% radion!cli$ii% radioi$otopii 'i i$otopii

  radioactivi s!nt !nele dintre cele "ai peric!loase s!bstan*e to-ice, Evac!area

  apelor !$ate radioactive (n apele de s!pra#a*+ 'i s!bterane pre$int+ pericole

  33

  deosebite% datorit+ ac*i!nii radia*iilor as!pra or.anis"elor vii, E#ectele

  s!bstan*elor radioactive as!pra or.anis"elor depind at)t de concentra*iile

  radion!cli$ilor% c)t 'i de "od!l c!" acestea ac*ionea$+% din e-terior!l sa! din

  interior!l or.anis"!l!i% s!rsele interne #iind cele "ai peric!loase,

  #@ s!bstan*ele c! aciditate sa! alcalinitate pron!n*at+% evac!ate c! apele

  !$ate% cond!c la distr!.erea #lorei 'i #a!nei acvatice% la de.radarea constr!c*iilor

  &idrote&nice% a vaselor 'i instala*iilor necesare navi.a*iei% ("piedic+ #olosirea

  apei (n a.re"ent% iri.a*ii% ali"ent+ri c! ap+ etc, De e-e"pl!% to-icitatea acid!l!i

  s!l#!ric pentr! #a!n+ depinde de valoarea p3!l!i% pe'tii "!rind la !n p >%9,

  idro-id!l de sodi!% #olosit (n n!"eroase procese ind!striale% este #oarte

  sol!bil (n ap+ 'i "+re'te rapid p3!l% respectiv alcalinitatea apei% prod!c)nd

  n!"eroase pre4!dicii di#eritelor #olosin*e ale apelor, Ast#el% apele receptorilor

  care con*in peste 9 ".=l NaO% distr!. #a!na piscicol+,

  .@ coloran*ii% proveni*i (ndeosebi de la #abricile de te-tile% &)rtie% tab+c+rii

  etc% ("piedic+ absorb*ia o-i.en!l!i 'i des#+'!rarea nor"al+ a #eno"enelor de

  a!toep!rare 'i a celor de #otosinte$+,&@ ener.ia caloric+% caracteristic+ apelor calde de la ter"ocentrale 'i de la

  !nele ind!strii%

  ad!ce n!"eroase pre4!dicii (n ali"entarea c! ap+ potabil+ 'i ind!strial+ 'i

  ("piedic+ de$voltarea #lorei 'i #a!nei acvatice, Datorit+ cre'terii te"perat!rii

  apelor scade concentra*ia de o-i.en di$olvat% via*a or.anis"elor acvatice

  devenind di#icil+,i@ "icroor.anis"ele de orice #el% a4!nse (n apa receptorilor% #ie c+ se

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  10/21

  de$volt+ necoresp!n$+tor% #ie c+ dere.lea$+ de$voltarea altor "icroor.anis"e

  sa! c&iar a or.anis"elor vii, Microor.anis"ele provenite de la t+b+c+rii%

  abatoare% ind!stria de prel!crare a !nor prod!se ve.etale% s!nt p!ternic

  v+t+"+toare% prod!c)nd in#ectarea e"isar!l!i pe care (l #ac de ne!tili$at,

  !.$. Pr'nc'*al&l& 1+r1& ,& *ol+ar&. S!rsele de pol!are s!nt (n .eneral

  acelea'i pentr! cele do!+ "ari cate.orii de receptori: apele de s!pra#a*+ ?#l!vii%

  3G3

  r)!ri% lac!ri etc,@ 'i apele s!bterane ?strat!ri acvi#ere% i$voare etc, @ ,

  I"p!ri#icarea apelor de s!pra#a*+ sa! s!bterane este #avori$at+ de

  !r"+toarele caracteristici ale apei:

  - starea lic&id+ a apei la varia*ii "ari de te"perat!r+% ceea ce #ace ca ea

  s+ antrene$e (n c!r.erea sa di#erite s!bstan*e i"p!ri#icatoare 8- apa este !n "edi! propice pentr! reali$area a n!"eroase reac*ii

  #i$ico3c&i"ice ?ca de e-e"pl! di$olvarea !nor s!bstan*e nat!rale sa!

  arti#iciale% sedi"entarea s!spensiilor etc,@8- #apt!l c+ (n nat!r+ apa se .+se'te s!b #or"e di#erite ?incl!siv .a$e 'i

  vapori@ (i "+re'te sensibil do"eni!l de aplicare8

  - apa este !n!l din #actorii indispensabili vie*ii pe p+")nt,

  S!rsele de pol!are pot #i ("p+r*ite (n do!+ cate.orii distincte:

  - s!rse or.ani$ate% care prod!c "!rd+rirea (n !r"a evac!+rii !nor

  s!bstan*e (n ape prin inter"edi!l !nor instala*ii destinate acest!i

  scop% c!" ar #i canali$+ri% evac!+ri de la ind!strii sa! cresc+torii de

  ani"ale etc,8-

  s!rse neor.ani$ate% care prod!c "!rd+rirea prin p+tr!ndereanecontrolat+ a !nor s!bstan*e (n ape,

  Cla1'f'car&a 1+r1&lor ,& *ol+ar&

  /, D!p+ ac*i!nea lor (n ti"p:- s!rse de pol!are per"anente8- s!rse de pol!are neper"anente8- s!rse de pol!are accidentale,

  , D!p+ "od!l de .enerare a pol!+rii% s!rsele de pol!are pot #i ("p+r*ite

  (n:

  - s!rse de pol!are nat!rale8

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  11/21

  - s!rse de pol!are arti#iciale% datorate activit+*ii o"!l!i% care% la r)nd!l

  lor% pot #i s!bdivi$ate (n ape !$ate 'i depo$ite de de'e!ri,

  3/03

  Re#eritor la apele s!bterane% s!rsele de i"p!ri#icare provin din:

  - i"p!ri#ic+ri c! ape saline% .a$e sa! &idrocarb!ri% prod!se ca !r"are a

  !nor l!cr+ri "iniere sa! #ora4e8- i"p!ri#ic+ri prod!se de in#iltra*iile de la s!pra#a*a sol!l!i a t!t!ror

  cate.oriilor de ape care prod!c (n acela'i ti"p 'i i"p!ri#icarea

  s!rselor de s!pra#a*+8-

  i"p!ri#ic+ri prod!se (n sec*i!nea de captare% din ca!$a nerespect+rii$onei de protec*ie sanitar+ sa! a condi*iilor de e-ec!*ie,

  !.$.!. %+r1& ,& *ol+ar& na(+ral&. S!rsele nat!rale de pol!are a apelor

  s!nt% (n cea "ai "are parte a lor% s!rse c! caracter per"anent, Ele provoac+

  adesea "odi#ic+ri i"portante ale caracteristicilor calitative ale apelor%

  in#l!en*)nd ne.ativ #olosirea lor, C! toate c+% (n le.+t!r+ c! aceste s!rse%

  ter"en!l de pol!are este oarec!" i"propri!% el treb!ie considerat (n sens!l

  p+tr!nderii (n apele nat!rale a !nor cantit+*i de s!bstan*e str+ine% care #ac apele

  respective i"proprii #olosirii,

  Principalele condi*ii (n care se prod!ce pol!area nat!ral+ a apelor s!nt:

  - trecerea apelor prin $one c! roci sol!bile ?$+c+"inte de sare% de

  s!l#a*i@ constit!ie principala ca!$+ de p+tr!ndere a !nor s+r!ri% (n

  cantit+*i "ari% (n apele de s!pra#a*+ sa! (n strat!rile acvi#ere, n ca$

  deosebit (l repre$int+ rocile radioactive% care pot d!ce la

  conta"inarea !nor ape de s!pra#a*+ sa! s!bterane8- trecerea apelor de s!pra#a*+ prin $one c! #eno"ene de ero$i!ne a

  sol!l!i provoac+ i"p!ri#ic+ri prin partic!lele solide antrenate% (n

  special dac+ sol!rile s!nt co"p!se din partic!le #ine% c!" s!nt cele

  din "arne 'i ar.il+% care se "en*in "!lt ti"p (n s!spensie8

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  12/21

  - ve.eta*ia acvatic+% #i-+ sa! #lotant+% (n special (n apele c! vite$+ "ic+

  de sc!r.ere 'i (n lac!ri% cond!ce la #eno"ene de i"p!ri#icare

  variabile (n ti"p% (n #!nc*ie de perioadele de ve.eta*ie8- ve.eta*ia de pe "al!ri prod!ce 'i ea o i"p!ri#icare% at)t prin c+derea

  3//3#r!n$elor% c)t 'i prin c+derea plantelor (ntre.i, Ele"entele or.anice s!nt s!p!se

  !n!i proces de p!tre$ire 'i desco"p!nere% care cond!ce la o i"p!ri#icare a

  apelor% (n special (n perioade de ape "ici sa! s!b pod de .&ea*+,

  S!rsele de pol!are accidental+ nat!rale s!nt (n .eneral rare% ele dator)nd!3se (n

  special !nor #eno"ene c! caracter .eolo.ic, Ca e-e"ple de acest tip pot #i

  en!"erate p+tr!nderea !nor ape p!ternic "inerali$ate (n strat!rile s!bterane sa!

  (n apele de s!pra#a*+% (n !r"a !nor er!p*ii sa! altor activit+*i v!lcanice% a

  desc&iderii !nor carst!ri% a desc&iderii !nor noi c+i de circ!la*ie a apei s!bterane

  prin sp+larea !nor #alii etc,

  !.$.2.%+r1& ,& *ol+ar& ar('f'c'al). S!rsele arti#iciale de pol!are cele

  "ai i"portante s!nt repre$entate de re$id!!rile "ena4ere% ind!striale si

  a.ro$oote&nice,

  Principala s!rs+ de pol!are per"anent+ o constit!ie apele !$ate reintrod!se (n

  receptori d!p+ !tili$area apei (n diverse do"enii,

  D!p+ provenien*a lor% e-ist+ !r"+toarele cate.orii de ape !$ate:

  a@ Ape !$ate or+'ene'ti, Aceste ape repre$int+ !n a"estec de ape

  provenite de la .ospod+rii 'i de la ind!striile ; de obicei locale 3 din a.lo"era*ia

  respectiv+8 de aceea (n aceste ape se pot .+si aproape toate tip!rile de pol!an*i

  "en*iona*i anterior% prod!cerea acestora depin$)nd de la ca$ la ca$,b@ Ape !$ate ind!striale, Aceste ape apar ca atare n!"ai (n ca$!l

  ind!striilor "ai i"portante% acestea #iind de cele "ai "!lte ori tratate separat (n

  sta*ii de ep!rare proprii ind!striei respective, N!"+r!l de pol!an*i pentr! o

  an!"it+ ind!strie este de obicei restr)ns% de e-e"pl!% apele !$ate provenite din

  ind!stria ali"entar+ con*in ca pol!ant principal "ateriile or.anice% apele

  provenite de la sp+l+toriile de c+rb!ni% "ateriile anor.anice s!b #or"+ des!spensii etc,

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  13/21

  c@ Ape !$ate de la cresc+toriile de ani"ale 'i p+s+ri, Aceste ape a! (n

  .eneral caracteristicile apelor !$ate provenite de la .ospod+rii% pol!ant!l

  principal #iind "ateriile or.anice,

  3/3

  d@ Ape !$ate de la ca"pin.!ri% loc!ri de a.re"ent% teren!ri de sport etc,

  Aceste ape a! de obicei caracter!l apelor !$ate .ospod+re'ti,

  e@ Ape !$ate "eteorice, Aceste ape (nainte de a a4!n.e pe sol s!nt c!rate

  din toate p!nctele de vedere8 d!p+ a4!n.erea lor pe sol acestea antrenea$+ at)t

  ape !$ate de di#erite tip!ri% c)t 'i de'e!ri% (n.r+'+"inte "inerale% pesticide etc,%

  ast#el (nc)t% (n "o"ent!l a4!n.erii in receptor pot con*ine !n n!"+r "are de

  pol!an*i,

  #@ Ape !$ate radioactive, Aceste ape con*in ca pol!ant principal s!bstan*a

  sa! s!bstan*ele radioactive re$!ltate de la prel!crarea transport!l 'i !tili$area

  acestora, Datorit+ "+s!rilor speciale de protec*ie% apele !$ate ca 'i de'e!rile

  radioactive s!nt tratate (n "od special pentr! a se evita orice #el de conta"inare

  a "edi!l!i (ncon4!r+tor,

  .@ Ape !$ate calde, Aceste ape con*in de obicei !n sin.!r pol!ant% ener.ia

  caloric+ a c+r!i provenien*+ a #ost ar+tat+ anterior,

  &@ Ape !$ate provenite de la navele "ariti"e sa! #l!viale% con*in

  i"p!rit+*i deosebit de nocive c!" ar #i: re$id!!ri lic&ide 'i solide% pierderi de

  co"b!stibil% l!bri#ian*i etc,

  Depo$itele de de'e!ri sa! de di#erite re$id!!ri solide% a'e$ate pe sol% s!b

  cer!l liber% (n &alde a"plasate 'i or.ani$ate nera*ional constit!ie o s!rs+i"portant+ de i"p!ri#icare a apelor, I"p!ri#icarea poate #i prod!s+ prin

  antrenarea direct+ a re$id!!rilor (n apele c!r.+toare de c+tre precipita*ii sa! de

  c+tre apele care se sc!r.% prin in#iltra*ie% (n sol,

  Deosebit de .rave pot #i ca$!rile de i"p!ri#icare provocat+ de &aldele de

  de'e!ri a"plasate (n albiile "a4ore ale c!rs!rilor de ap+ 'i antrenate de viit!rile

  acestora,

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  14/21

  Cele "ai r+sp)ndite depo$ite de acest #el s!nt cele de .!noaie or+'ene'ti

  'i de de'e!ri solide ind!striale% (n special cen!'a de la ter"ocentralele care ard

  c+rb!ni% diverse $.!ri "etal!r.ice% steril de la prepara*iile "iniere% r!"e.!' 'i

  de'e!ri le"noase de la #abricile de c&erestea etc, De ase"enea% pot #i (ncadrate

  3/23

  (n aceea'i cate.orie de s!rse de i"p!ri#icare depo$itele de n+"ol!ri provenite de

  la #abricile de $a&+r% de prod!se clorosodice sa! de la alte ind!strii c&i"ice%

  prec!" 'i cele de la sta*iile de ep!rare a apelor !$ate,

  De'e!rile de la ra"pele de .!noi% vidan4are% ci"itire !"ane si ani"ale

  etc, a4!n. (n receptor (n principal% antrenate de apele de ploaie, Pol!an*ii

  con*in!*i (n aceste de'e!ri s!nt de tip!ri #oarte di#erite,

  Mai pot #i a"intite 'i s!rse de pol!are accidental+% dar ele s!nt (n "area

  lor "a4oritate le.ate de proble"e de risc ind!strial,

  5n.r+'+"inte "inerale% pesticidele pentr! a.ric!lt!r+ etc, Acestea a4!n. (n

  receptor prin inter"edi!l apelor de ploaie8 s!nt #oarte peric!loase (n ca$!l

  receptorilor c! debite "ici,

  !.3. %+r1& ,& *ol+an '. Principalii pol!an*i s!nt "aterialele c&i"ice%

  biolo.ice sa! #i$ice care avaria$+ calitatea apei, Pol!an*ii pot #i clasi#icati (n opt

  cate.orii% #iecare avand di#erite ac i!ni:

  a Po,+1& *&(rol'&r&, Petrol!l 'i c&i"icalele ob in!te pe ba$a de petrol

  s!nt #olosi i drept co"b!stibili% l!bri#ian i% (n ind!stria plastic!l!i 'i (n "!lte

  alte scop!ri, Aceste prod!se petroliere a4!n. (n ap+ (n "are parte accidental% prin

  e !area navelor sa! prin sp+rt!rile cond!ctelor, 5n "are parte ace ti prod! i s!nt

  otr+vitori pentr! ani"ale% sa! se dep!n pe blana ani"alelor 'i penele p+s+rilor

  #+c)nd!3le per"eabile i ast#el ani"alele "or de #ri.% sa! i"piedic)nd!3le s+ se

  deplase$e ?#i., 2@,

  P&1('c',& 0' '&r'c',&, C&i"icalele% #olosite de #er"ieri din bel !.

  pentr! (ndep+rtarea d+!n+torilor% s!nt prel!ate de precipitatii 'i ast#el apa

  in#estat+ se sc!r.e (n ap+ p)r)!rilor 'i a r)!rilor ?#i.,>@, nele din acestec&i"icale s!nt biode.radabile 'i se desco"p!n repede (n s!bstante ino#ensive

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  15/21

  sa! "ai p!tin nocive% dar cele "ai des intalnite s!nt cele nede.radabile care

  persista pentr! o l!n.+ perioada de ti"p,

  3/>3

  O "are parte din cantitatea de ap+ potabil+ este conta"inat+ c! pesticide,

  Mai "!lt de /> "ilioane de a"ericani bea! ap+ conta"inat+% 'i A.en ia de

  Protec ie a Medi!l!i esti"ea$+ ca "ai bine de 20H din s!rsele de ap+ s!nt

  in#estate, A$ota ii% pol!an*i deriva i din insecticide% pot prod!ce o #or"+ #oarte

  .rav+ de ane"ie la copii% boal+ de cele "ai "!lte ori "ortal+,

  c M&(al&l&.Metale prec!" c!pr!l% pl!"b!l% "erc!r!l% seleni!l a4!n. (n

  ap+ din "ai "!lte s!rse% incl!siv ind!stria a!to"obilelor% "ine 'i c&iar sol,

  Ase"enea pesticidelor "etalele devin din ce (n ce "ai concentrate pe

  "as!r+ ce s!nt cons!"ate prin inter"edi!l &ranei de c+tre ani"ale% care la

  r)nd!l lor s!nt cons!"ate de c+tre alte ani"ale% 'i asa "ai departe% p)na c)nd

  a4!n. la nivele (nalte ale lan !l!i tro#ic devenind e-tre" de to-ice, 5n cantit+ i

  "ari s!nt otr+vitoare% 'i pot da na tere !nor boli .rave, Cad"i!% povine din

  (n.r+ +"inte% recoltele tratate c! ast#el de (n.r+ +"inte 'i cons!"ate (n cantit+ i

  "ari de c+tre oa"eni pot prod!ce diaree 'i (n ti"p pot a#ecta rinic&ii 'i #icat!l,

  Pl!"b!l poate a4!n.e 'i el (n ap+ #ie prin inter"edi!l !nor sc!r.eri din

  cond!cte #ie pentr! c+ intr+ (n co"ponen a !nor siste"e de ap+ "ai vec&i, La

  copii% pl!"b!l poate prod!ce boli "entale,

  , D& &+r'l&. De e!rile cele "ai peric!loase s!nt de e!rile c&i"ice care

  pot #i to-ice ?otr+vitoare@% reactive ?capabile s+ prod!c+ .a$e to-ice sa!

  e-plo$ive@ sa! in#la"abile,

  Dac+ n! s!nt tratate 'i depo$itate c! .ri4+ aceste de e!ri pot pol!a s!rsele

  de ap+ cele "ai aproape de loc!l depo$it+rii, C&i"icale #olosite (n ind!stria

  ec&ipa"entelor electrice% pot a4!n.e (n "edi! prin devers+ri 'i pot atin.e

  nivel!ri to-ice #oarte ridicate prin inter"edi!l lan !l!i tro#ic,

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  16/21

  & Can('() 'l& &4c&1'5& ,& /a(&r'& or6an'c). 5n.r+ +"intele 'i al i

  n!trien i #olosi i pentr! c!ltivarea plantelor (n #er"e 'i .r+dini pot a4!n.e #oarte

  ! or (n ap+, Odat+ a4!nse (n ap+% aceste prod!se (nc!ra4ea$+ cre terea plantelor

  'i al.elor, C)nd aceste plante "or se dep!n pe #!nd!l apei 'i "icroor.anis"ele

  le desco"p!n, 5n ti"p!l proces!l!i de desco"p!nere aceste "icroor.anis"e

  3/93

  cons!"+ o "are parte din o-i.en!l di$olvat (n apa% 'i ast#el nivel!l o-i.en!l!i

  din ap+ scade (n a a "+s!r+ (nc)t viet+ ile dependente de o-i.en din ap+% c!" ar

  #i pe tii% "or,

  f %&,'/&n(&l&. Sedi"entele s!nt partic!lele de sol deplasate de c+tre

  c!ren ii de ap+% pot deveni !n pericol dac+ s!nt pre$ente (n cantita+ i "ari,

  Ero$i!nea sol!l!i% prod!s+ #ie de ap+% v)nt sa! precipita ii% in!nda iile 'i

  c+derile de teren pot #i #oarte d+!n+toare pentr! c+ introd!c (n ap+ #oarte "!lte

  n!tri"ente% ap+r)nd ast#el pol!area prin cantit+ i "ari de "aterie or.anic+,

  6 Or6an'1/&l& 'nf&c('oa1&. n st!di! e#ect!at (n /GG> de Centr!l de

  Prevenire 'i Control al olilor a descoperit c+ "ai bine de G00000 de oa"eni se

  ("boln+vesc an!al din ca!$a or.anis"elor din ap+ potabila% 'i dintre ace tia "ai

  bine de G00 "or, M!lte din or.anis"ele care se .+sesc (n n!"+r "ic (n

  "a4oritatea s!rselor de ap+% s!nt considerate pol!an*i at!nci c)nd a4!n. (n apa

  potabil+, Para$i i prec!" Jiardia la"blia 'i CrKptosporidi!" parv!" a4!n.

  deseori (n s!rsele de ap+ potabil+, Ei pot provoca boli .rave copiilor% b+tr)nilor

  'i oa"enilor care s!#er+ de4a de alte boli,

  7 Pol+ar&a (&r/al). Apa este deseori l!at+ din r)!ri% lac!ri% oceane sa!"+ri pentr! a #i #olosit+ drept r+citor (n #abrici 'i centrale 'i apoi este ad!s+

  (napoi la s!rs+ "ai cald+ dec)t at!nci c)nd a #ost l!at+ ?#i., B@, 5ns+ c&iar 'i cele

  "ai "ici sc&i"b+ri de te"perat!r+ (n ap+ vor (ndep+rta

  speciile care vie !ia! acolo 'i vor atra.e specii noi, Pol!area ter"al+ poate .r+bi

  proces!l biolo.ic la plante 'i ani"ale sa! poate red!ce cantitatea de o-i.en din

  ap+, re$!ltat!l poate #i acela al "or ii speciilor care n! s!nt adaptate vietii (n ape

  calde% sa! (n ca$!l r)!rilor poate d!ce la dispari ia ve.eta iei din $ona pol!ata,

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  17/21

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  18/21

  strecoar+ printre de e!ri absorbind to-inele% 'i apoi (n#iltr)nd!3se (n P+")nt 'i

  a#ect)nd apele s!bterane,

  3/

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  19/21

  A N E X E

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  20/21

  :'6+ra ". %+r1& ,& *ol+an '. Pro,+1& *&(rol'&r& ' ,&9a1(r+l ;n +r/a *ol+)r''

  :'6+ra $. %+r1& ,& *ol+an '. P&1('c',& ' '&r'c',&

 • 7/21/2019 Proiect de diploma protectia mediului (Autosaved) ALEX.docx

  21/21

  :'6+ra 8.

  Pol+ar&a (&r/al)