Program Transformasi

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ubah jgn x ubah

Text of Program Transformasi

LDP (Latihan Dalam Perkhidmatan Guru)

LDP (Latihan Dalam Perkhidmatan Guru)

1. Memastikan Tajuk kursus, penceramah yang di jemput.2. Mengeluarkan surat-menyurat untuk membincangkan tempat, masa, makanan, surat jemputan dan hal-hal lain.3. Mengeluarkan senarai kehadiran peserta.4. Membuat laporan LDP.

Adapp ( Pergerakan guru dan pemantauan)

NEC Versa E6200

1. Go to abADAPP sek JOHOR Ver 2 mdb2. Daftar sekolah3. Daftar Guru4. Isi data P&P Guru5. Isi pemantauan Guru 1,2,3.6. Isi Pergerakan Guru7. Cetak guru8. cetak keluar sekolah9. esport C / ADAPP / hantar disket

DBLAT (Sistem Pemantauan Sekolah Awal & Akhir Tahun )

Komputer NEC Versa E6200

1. Masukkan nama daerah, sekolah.Gred sesi Enrolmen.2. Isikan paparan 1-10.3. Memeriksa keputusan di bahagian sebelas. (Rumusan Pemantauan BRAT)/ perkara berbangkit dan hasil pemantauan.4. Guru Besar mengisi ruang ulasan5. E-mail @ eksport data satu sekolah( ke disket)Buka email menggunakan OVI User Name.User: mrdblatPassword: 123456 (sign in)Buat Attachment Text File pada email-oui mail contoh nama text Fail BLAT JEA 5022A8012006210224635.txt

Subjek dalam oui email perlu tulis : BLAT(kod sekolah)

Pergi tamat & keluar aplikasi.

Menggubal Takwim Sekolah

1. Membahagikan minggu dalam setahun2. Memastikan hari Kebesaran, cuti am dan cuti semester3. Merancang aktiviti tahunan yang hendak dijalankan pada tahun semasa4. Mengatur aktiviti tersebut mengikut mingguan5. Mencatat hari cuti am dibahagikan catatan

Penyediaan Jadual Waktu

1. Memastikan setiap kelas diisi dengan guru mata pelajaran masing-masing.2. Menitik beratkan masa yang diajar oleh semua guru mengikut ketetapan (dalam minit).3. Memasukkan nama guru dalam Jadual Induk dengan mematuhi syarat-syarat tertentu.4. Memastikan tiada percanggahan antara masa guru-guru mengajar.5. Menyediakan Jadual Kelas.6. Menyediakan Jadual Kelas.7. Memastikan masa lapang guru-guru supaya mengatur jadual ganti.

i-Nilam

1. i-Nilam perlu dikemaskinikan sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun.2. Pada awal tahun,perlu log masuk laman web http://btp.tarantula.my/system_i-nilam untuk memasuki matlumat murid tahun 1 dan menghapuskan maklumat murid tahun 6.a) Menekan Maklumat Murid Pendaftaran Murid Barub) Menekan Maklumat Murid Menekan nama murid tahun 6 Memilih kelas sesi tahun sebagai tamat sekolah.3. Mencetak slip kerja i-nilam dari laman web i-Nilam. Borang ini perlu diisi pada pertangahan tahun dan hujung tahun. Selepas diisi oleh guru, data jumlah bacaan dalam borang itu perlu dimasukkan dengan menekan Rekod Bacaan Murid. Selepas itu, menekan nama dan mengisi mengikut bulan. Setiap maklumat perlu disimpan dan disahkan.(Dengan menekan butang yang disediakan).4. Pada hujung tahun,perlu mengemaskini maklumat murid-murid untuk kegunaan tahun depan.a) Menekan Maklumat MuridMenekan Semua Murid Kelas Baru.

DISIPLIN MURID. / SSDM

1. Pada setiap perhimpunan, pengawas yang bertugas dikehendaki untuk mencatat nama murid yang membuat salah didalam sebuah buku disiplin.2. Murid yang melanggar peraturan pada hari biasa juga perlu dicatatkan. Jika kes itu adalah kes serius, satu buku lain lagi perlu dicatatkan. Kes tersebut perlu dihurai dan ditandatangani murid tersebut, guru HEM dan Guru Besar diperlukan.3. Pada setiap akhir bulan.Guru HEM perlu mengisi senarai murid yang membuat salah didalam aplikasi SSDM.4. Program ini ada didalam laptop HEM(yang mempunyai key chain Institut Aminudin). Di C,cari ikon SSDM.5. Klik SSDM_Backup_Backup.6. Satu paparan STUDM akan muncul.7. Klik di sebelah kiri sudut bawah butang bulat. Selepas itu tekan perkataan biru murah akan bertukar menjadi kuning yang bertulis Develop by Tn Hj Mohammad Zaki bin Hj Hamzah, smk Seri Intan ,Kluang. Klik Teruskan.8. SSDM-IMPORT akan terpapar. Klik OK9. Klik di Senarai SekolahSKJ(C) CHI CHIH.10. Senarai Pelajar akan terpapar murid sekolah kita.11. Klik murid yang melakukan kesalahan. Klik dan murid berkenaan yang terpapar di Senarai Pelajar sebelah kanan.12. Klik Rekod Salah Laku isikan masa, tarikh dan kes salah murid. Save dan Print muka surat tersebut.13. Klik Export Data untuk dihantar ke Floppy A.14. Labelkan JBC 6003 beserta bulan di depan disket tersebut.15. Pergi ke My Computer. OS C. klik HEM Hantar Setiap Bulan. Klik Surat Akuan SSDM16. Tukarkan balik di sebelah kanan sudut atas. Di bahagian tajuk, bulan juga perlu ditukarkan.17. Selepas ditandatangani oleh Guru Besar, perlu fotostat 2 keping lagi surat ini.18. 2 keping perlu dihantar kepada dan 1 keping untuk disimpan didalam fail SSDM.19. UP : PEN. PPD (SPK) PONTIAN.

Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

1. Mengedarkan Borang Pendapatan kepada murid untuk diisi oleh ibu bapa mengenai jumlah seisi keluarga.2. Ibu bapa perlu mengisi Borang Pendapatan dan mencari Ketua Kampung untuk membuat pengesahan.3. Borang Pendapatan perlu dikutip dalam 2 minggu atau secapat mungkin.4. Guru Besar dan Guru HEM membincangkan pendapatan ibu bapa dan mengenalpasti murid yang layak menerima RMT.5. Mesyuarat yang melibatkan ahli-ahli PIBG perlu diadakan untuk membincangkan murid yang layak.6. Guru HEM menyenaraikan Senarai Murid Yang Menerima RMT Tahun __ untuk di simpan di dalam fail.7. Guru HEM menyenaraikan Senarai Penerima RMT bersama dengan Pendapatan < rm400 dan Perkapita < rm80 untuk dihantar kepada PPD.8. Minit mesyuarat juga perlu dibuat, besertakan dengan Penubuhan Jawatankuasa dan Menu Makanan.9. Borang Tuntutan Peruntukan RMT yang diedarkan oleh PPD perlu diisi dan dihantar balik. Dalam borang ini, jumlah murid dan jumlah peruntukan perlu diisi.10. Guru HEM menyenaraikan nama murid Tahun 1,2,3 dan Tahun 4,5,6 dalam buku yang berlainan. Buku itu perlu ada petak-petak kecil untuk diisi dalam setiap bulan. Perlu menyediakan 11 muka surat, disebabkan terdapat 11 muka surat, disebabkan terdapat 11 bulan RMT.11. Pada setiap masa rehat, 2 murid dilantik (seorang dari tahap 1, seorang dari tahap 2) untuk mengisi kehadiran murid dan tandakan pada petak. Jika murid memakan makanan RMT. Tandakan / jika murid makan, dan tandakan o jika murid tidak hadir, dan tandakan x jika murid tidak mengambil RMT.12. Pada setiap bulan, buku kehadiran RMT perlu dihantar kepada Guru Besar untuk disemak dan ditandatangani.13. Jika pada bulan puasa, jumlah hari perlu dikira dan didarab dengan RM1.80(sehari) dan pada hari sebelum cuti Raya, wang perlu diberikan kepada murid Islam.Menyediakan jadual bertugas guru ko-kurikulum

1. Bermesyuarat dengan guru-guru, 2 kali setahun. Tajuk yang dibincangkan pemilihan jawatankuasa ko-kurikulum, aktiviti sepanjang tahun,pemilihan wakil sekolah.2. Menyediakan minit mesyuarat, carta organisasi.3. Mengemaskini fail-fail ko-kurikulum.4. Menyediakan jadual waktu kegiatan aktiviti ko-kurikulum.5. Mengumpul atau mengutip laporan aktiviti setiap persatuan, permainan dan badan beruniform setiap bulan.6. Mengambil kehadiran aktiviti ko-kurikulum murid setiap bulan.7. Memastikan aktiviti ko-kurikulum dijalankan seperti yang dirancang.8. Pemilihan wakil-wakil sekolah bagi menyertai acara sukan dan permainan.

Aktiviti ko-kurikulum1. Menyediakan jadual waktu aktiviti ko-kurikulum setelah perbincangan antara guru-guru.2. Menyediakan senarai nama murid bagi setiap aktiviti.3. Aktiviti ko-kurikulum diadakan pada setiap Rabu selama 1 jam bermula dari jam 2.30-3.30 petang.4. Pemantauan dijalankan semasa aktiviti dijalankan.5. Kehadiran murid dikutip pada hari khamis.6. Laporan aktiviti disediakan oleh guru penasihat setiap persatuan, permainan, dan badan beruniform dan dihantar pada hari kemudian.7. Semua laporan aktiviti disemak oleh guru ko-kurikulum dan Guru Besar setiap bulan.

Laporan Sukan

1. Pemilihan wakil sekolah melalui sesi pemilihan pada awal tahun.2. Sesi latihan dirancang terlebih dahulu melalui perbincangan antara guru yang berkenaan.3. Melantik guru bagi melatih wakil-wakil sekolah.4. Setiap sesi latihan tamat, laporan mengenai perkembangan murid di hantar dan disemak oleh GPK ko-kurikulum.5. Laporan dihantar kepada Guru Besar dengan tujuan penyemakan.

Latihan Permainan

1. Guru yang bertanggungjawab hendaklah menyediakan jadual sesi latihan permainan.2. Jadual tersebut hendaklah disemak oleh GPK ko-kurikulum.3. Sesi latihan dijalankan mengikut jadual yang telah dirancang.4. Kehadiran murid diambil setiap sesi latihan.5. Sesi latihan hendaklah dijalankan 2 bulan awal sebelum tarikh pertandingan.6. GPK ko-kurikulum memantau sesi latihan dari semasa ke semasa.7. Mengadakan Friendly Match jika diperlukan.8. Sokongan moral diberikan kepada murid.9. Memastikann alatan permainan tersebut mencukupi dan dalam keadaan yang baik.10. Membeli peralatan jika diperlukan.

EMIS (DATA)

1. Melayari, emisonline.moe.gov.my2. Login ID = JBC6003Password = chichih3. Menyemak ralat sekolah, muat turun utility Emis online, save di dalam C: DATAONLINE.4. Estrak zip file utility Emis online tersebut ke dalam C:DATAONLINE.5. Muat turun Data sekolah, tekan Eksport Data terkini.(dalam butang Fungsi lain)6. Ektrak zip file Emis5 tersebut, 32 text files.7. Tekan pada utility Emis(excel), kemudian tekan semak ralat.

RIMUP

1. Membincangkan aktiviti yang hendak dijalankan dengan Guru Besar.2. Menetapkan tarikh dan masa untuk bermesyuarat dengan sekolah kain ~> SK Ayer Baloi, SK Pulai Sebatang.3. Masa mesyuarat, beritahukan idea sekolah kita.4. Membuat persiapan untuk mengadakan aktiviti RIMUP.5. Jika sekolah lain hendak mengadakan aktiviti lawatan sambil belajar, senarai nama murid dan senarai guru pengiring perlu disediakan.6. Mesyuarat dalaman perlu diadakan untuk membincangkan penyediaan dan pengagihan kerja semasa RIMUP.7. Selepas mengadakan aktiviti RIMUP, satu laporan perlu dibuat, beserta dengan gambar.

Laporan Mingguan Kajian Aedes

1. Pemeriks