of 21 /21
PROGRAM SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM PROSEDUR STANDARD OPERASI PUSAT MAMOGRAM 11/30/2016

PROGRAM SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM PROSEDUR STANDARD …€¦ · 3.4 Yuran pengendalian yang dikenakan bagi setiap permohonan adalah seperti berikut : Permohonan pusat baru - RM200.00

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROGRAM SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM PROSEDUR STANDARD …€¦ · 3.4 Yuran pengendalian yang dikenakan...

 • PROGRAM SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM

  PROSEDUR STANDARD OPERASI PUSAT

  MAMOGRAM

  11/30/2016

 • 2

  1. OBJEKTIF

  1.1 Prosedur standard operasi ini adalah untuk menjelaskan prosedur ke atas

  pemberian subsidi RM50.00 kepada wanita berpendapatan isi rumah

  melebihi RM10,000.00 dan ke atas serta ujian mamogram PERCUMA

  kepada wanita yang berpendapatan isi rumah RM10,000.00 ke bawah,

  bagi setiap ujian mamogram kepada pusat-pusat mamogram di bawah

  lantikan LPPKN

  2. SKOP SUBSIDI

  2.1 Subsidi ini hanya bertujuan untuk ujian mamogram di dalam kalangan

  wanita berisiko tinggi dalam kategori layak seperti terkandung dalam

  perkara 6.

  2.2 Subsidi penuh bagi wanita berpendapatan isi rumah RM10,000 dan ke

  bawah bagi setiap ujian mamogram yang dijalankan di pusat-pusat

  mamogram

  2.3 Subsidi sebanyak RM50.00 bagi wanita berpendapatan isi rumah melebihi

  RM10,000.00 dan ke atas bagi setiap ujian mamogram yang dijalankan di

  pusat-pusat mamogram.

  2.4 Kos maksimum bagi ujian mamogram yang dibenarkan di Semenanjung

  Malaysia adalah RM150.00 manakala di Sarawak, Sabah dan Wilayah

  Persekutuan Labuan adalah RM160.00 bergantung kepada sistem

  mamogram yang digunakan oleh pusat mamogram. Pusat Mamogram

  digalakkan untuk meletakkan harga yang lebih rendah berdasarkan prinsip

  Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pelanggan yang layak

  dalam program subsidi ini.

 • 3

  2.5 Bagi pelanggan yang berpendapatan isi rumah RM10,000.00 dan ke

  bawah, LPPKN akan menanggung sepenuhnya kos ujian berkenaan. Tidak

  ada sebarang caj dikenakan ke atas pelanggan.

  2.6 Manakala bagi pelanggan yang berpendapatan isi rumah melebihi

  RM10,000.00 dan ke atas pelanggan perlu menanggung perbezaan kos

  yang dikenakan oleh pusat-pusat mamogram.

  2.7 Sekiranya keputusan ujian mamogram bagi seseorang pelanggan

  memerlukan kepada ujian ultrasound maka bayaran bagi SATU (1) ujian

  ultrasound tersebut juga akan ditanggung oleh kerajaan mengikut kadar

  bayaran yang ditetapkan oleh LPPKN. Bilangan ujian ultrasound yang

  dijalankan oleh pusat mamogram tertakluk kepada yang telah ditetapkan di

  dalam perjanjian.

  2.8 Setiap pusat mamogram akan diberikan kuota bagi ujian ultrasound melalui

  perjanjian program. Sekiranya melebihi kuota, klien akan di rujuk ke Klinik

  Nur Sejahtera LPPKN untuk rujukan ke hospital kerajaan (Lampiran 3).

  2.9 Kadar bayaran bagi ujian ultrasound tersebut adalah RM70.00 bagi

  Semenanjung Malaysia dan RM80.00 bagi Sabah, Sarawak dan Wilayah

  Persekutuan Labuan sama ada sebelah atau kedua-dua belah payudara.

  Pelanggan tidak perlu menanggung kos ujian.

  3. SYARAT- SYARAT PENYERTAAN

  Pusat Mamogram yang ingin menyertai Program Subsidi ini adalah tertakluk

  kepada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh LPPKN seperti

  berikut:

 • 4

  3.1 Berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, mempunyai lesen

  operasi mamogram yang sah serta perlu diperakukan oleh Jawatankuasa

  Teknikal Penilaian Pusat-pusat Mamogram Swasta LPPKN.

  3.2 Antara syarat yang dinilaikan oleh jawatankuasa ini adalah Pusat

  Mamogram perlu lulus pengauditan filem mamogram dan mematuhi

  keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan

  Malaysia.

  3.3 Bersetuju menerima tawaran LPPKN untuk menyertai program subsidi dan

  disenaraikan dalam daftar LPPKN.

  3.4 Yuran pengendalian yang dikenakan bagi setiap permohonan adalah

  seperti berikut :

  Permohonan pusat baru - RM200.00.

  Pendaftaran semula - RM50.00.

  Bayaran hendaklah dibuat melalui cek atau kiriman wang pos berpalang

  atas nama Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan

  Keluarga Negara.

  3.5 Mempunyai sistem komputer berinternet untuk pengurusan pelanggan.

  3.6 Tidak boleh meningkatkan kos ujian mamogram seperti mana yang telah

  dinyatakan semasa menandatangani dokumen perjanjian dengan LPPKN.

  3.7 Pusat-pusat Mamogram yang telah didaftarkan perlu memperbaharui lesen

  mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan

 • 5

  Malaysia serta pihak-pihak berkuasa yang berkaitan atau bertauliah dan

  memaklumkan kepada LPPKN sekiranya terdapat sebarang

  perkembangan terkini.

  3.8 Pusat-pusat Mamogram perlu memperbaharui pendaftaran dua tahun

  sekali. Permohonan hendaklah dimajukan kepada Unit Klinikal, Sektor

  Perkhidmatan Keluarga, LPPKN.

  3.9 Pusat mamogram yang telah dilantik perlu mematuhi syarat-syarat yang

  telah ditetapkan di dalam Perjanjian Program Subsidi Ujian Mamogram.

  3.10 Pusat-pusat Mamogram yang melanggar syarat-syarat yang telah

  dipersetujui akan digugurkan dari program subsidi ini.

  3.11 Pengurusan tertinggi LPPKN berhak untuk menggugurkan mana-mana

  pusat mamogram atas dasar keperluan LPPKN.

 • 6

  4. PROSEDUR PERMOHONAN OLEH PUSAT-PUSAT MAMOGRAM

  4.1 LPPKN akan menghantar surat pelawaan kepada Pusat-Pusat Mamogram

  berdasarkan senarai terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Turut

  dilampirkan adalah dokumen-dokumen seperti berikut:

  Garis Panduan Pelaksanaan program Subsidi Ujian Mamogram

  Untuk Pusat Mamogram Swasta

  Borang Permohonan Pusat Mamogram LPPKN (Mamo 1/07)

  Senarai Semak Permohonan Pengauditan oleh Kolej Radiologi,

  Malaysia Senarai Semak Penyediaan Dokumen Perjanjian Subsidi

  Mamogram

  4.2 Pusat Mamogram yang berminat hendaklah melengkapkan borang

  berkenaan bersama dokumen yang diperlukan dan dihantar kepada:

  Urusetia

  Unit Klinikal

  Tingkat 12, Sektor Perkhidmatan Keluarga,

  Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

  12B, Bangunan LPPKN, Jalan Raja Laut

  50350 Kuala Lumpur.

  (u.p : Pegawai Tadbir Program Subsidi Mamogram)

  No. Telefon : 03-2613 7555 No. Fax : 03-2694 1520

  4.3 Permohonan pendaftaran akan diproses dan dinilai oleh Jawatankuasa

  Teknikal Penilaian Pusat-pusat Mamogram Swasta LPPKN. Hanya pusat-

  pusat mamogram yang layak akan dilantik. (Rujuk Carta Aliran Rajah1).

  4.4 Pusat mamogram perlu menandatangani surat perjanjian dengan LPPKN.

  Perlantikan ini adalah bagi tempoh satu tahun.

 • 7

  RAJAH 1: CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PUSAT MAMOGRAM DALAM PROGRAM SUBSIDI

  UJIAN MAMOGRAM

  LPPKN dapatkan senarai Pusat-Pusat Mamogram Swasta dari KKM (Bhg. Kejuruteraan)

  Surat pelawaan kepada Pusat Mamogram (sertakan borang permohonan dan borang pengauditan)

  Terima permohonan dari Pusat Mamogram (LPPKN(Mamo1/2007) & Dokumen Pengauditan)

  Hantar permohonan pengauditan dan pemantauan

  Beri Dokumen Perjanjian kepada Pusat Mamogram yang layak

  Daftar dalam senarai subsidi LPPKN

  SPK

  SPK

  SPK

  UBPP

  SPK

  Maklum kepada LPPKN negeri Pusat-Pusat Mamogram yang layak

  SPK

  Semak permohonan SPK

  Kolej Radiologi Malaysia/ Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM

  SPK

  Penilaian Pusat-Pusat Mamogram

  Jalankan proses pengauditan dan pemantauan

  Lengkap

  Tak Lengkap

  Lulus

  Tak Lulus

  Permohonan semula

  Nota: SPK : Sektor Perkhidmatan Keluarga UBPP : Sub Unit Bantuan Perundangan dan Perjanjian

 • 8

  5. TERMA RUJUKAN

  5.1 Memberi subsidi penuh kepada wanita berpendapatan isi rumah

  RM10,000.00 dan ke bawah yang dirujuk oleh LPPKN bagi setiap ujian

  mamogram termasuk mamogram tambahan jika perlu.

  5.2 Memberi subsidi RM50.00 kepada wanita berpendapatan isi rumah

  melebihi RM10,000.00 dan ke atas yang dirujuk oleh LPPKN bagi setiap

  ujian mamogram termasuk mamogram tambahan jika perlu.

  5.3 Memberikan penjelasan mengenai ujian mamogram kepada wanita.

  5.4 Menyediakan perkhidmatan kepakaran untuk menterjemahkan keputusan

  mamogram. Sila kategorikan keputusan seperti di lampiran 1.

  5.5 Menjalankan sesi kaunseling bagi kes-kes abnormal.

  5.6 Memaklumkan kes-kes abnormal kepada klinik-klinik LPPKN yang

  merujuk untuk pengendalian lanjut (rujukan ke Hospital yang dipilih oleh

  wanita).

  5.7 Memberi laporan bulanan kepada LPPKN mengenai ujian mamogram di

  bawah program subsidi ini menggunakan borang LPPKN (Mamo 3a/07)

  pindaan bagi tujuan tuntutan subsidi.

 • 9

  6. SYARAT- SYARAT KEPADA PELANGGAN YANG LAYAK

  6.1 Wanita berumur 40 - 70 tahun dan dalam kumpulan risiko mendapat kanser

  payudara; atau

  Bagi wanita berusia 35 - 39 tahun yang mempunyai sejarah keluarga

  mendapat kanser payudara pada usia kurang dari 40 tahun juga layak

  mendapat subsidi untuk menjalani ujian mamogram dengan rujukan

  Pegawai Perubatan (Kriteria adalah seperti di Lampiran l).

  6.2 Wanita perlu memohon melalui klinik-klinik LPPKN. Tapisan akan dibuat

  pada peringkat LPPKN dan mereka yang layak akan dirujuk kepada pusat

  mamogram yang berdaftar dengan LPPKN.

  6.3 Ujian saringan mamogram ulangan2 yang dibenarkan :

  Keputusan mamogram yang memerlukan ujian ulangan mengikut

  garis panduan Clinical Practice Guidelines, Management Of Breast

  Cancer (2nd edition).

 • 10

  7. PROSEDUR PENGAMBILAN KLIEN PROGRAM SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM MELALUI PUSAT MAMOGRAM

  7.1 Klien yang layak haruslah berdaftar maklumat diri melalui sistem

  emamogram (mamogram.lppkn,gov.my)atau Klinik Nur Sejahtera di

  seluruh Malaysia.( Rujuk Rajah 2: Carta Aliran Bagi Pengendalian

  Permohonan Subsidi Ujian Mamogram)

  7.2 Klien juga boleh datang terus ke pusat mamogram entry point untuk

  mendaftar dan membuat temujanji bagi ujian mamogram [Rujuk Rajah 2a:

  Carta Aliran Bagi Pengendalian Permohonan Subsidi Ujian Mamogram

  Pusat Mamogram (Entry Point)]

  7.3 Penilaian akan dibuat oleh anggota Klinik Nur Sejahtera LPPKN

  menggunakan sistem e-mamogram atau menggunakan borang

  permohonan Program Subsidi Ujian Mamogram (LPPKN(Mamo 2/07))

  7.4 Wanita yang layak perlu menjalani pemeriksaan klinikal payudara.

  7.5 Temujanji akan dilakukan di pusat-pusat mamogram yang berdaftar

  dengan LPPKN.

  7.6 Borang (LPPKN(Mamo 2a/07)) bersama borang pemeriksaan payudara

  diberikan kepada klien wanita untuk dibawa semasa temujanji ujian

  mamogram dipusat-pusat mamogram yang terpilih,

  - Maklumat dan tarikh temujanji hendaklah dikemaskini ke dalam sistem

  emamogram dalam tempoh 3 hari bekerja.

 • 11

  RAJAH 2: CARTA ALIRAN BAGI PENGENDALIAN PERMOHONAN SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM

  Jururawat Jururawat Jururawat/ Pembantu Pembangunan Masyarakat Jururawat/ Pembantu Pembangunan Masyarakat Pusat Mamogram Normal Pusat Mamogram Abnormal Pegawai Perubatan LPPKN Jururawat Jururawat **Nota: Maklumat/temujanji klien hendaklah dikemaskini melalui emamogram dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

  Terima Klien

  Beri penerangan mengenai ujian mamogram

  **Daftar pemohon Lakukan ujian klinikal payudara

  Semak Permohonan

  **Buat temujanji dengan Pusat Mamogram melalui sistem e-mamogram dan beri surat

  rujukan

  Permohonan melakukan ujian mamogram

  Keputusan Ujian

  Kaunseling dan rujuk untuk penyiasatan dan rawatan lanjut

  Tindakan susulan

  Laporan

  Buat temujanji

  untuk saringan

  seterusnya (1-2

  tahun sekali)

 • 12

  RAJAH 2a: CARTA ALIRAN BAGI PENGENDALIAN PERMOHONAN SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM PUSAT MAMOGRAM ENTRY POINT

  Pusat Mamogram Pemohon Pusat Mamogram Pusat Mamogram Normal Pusat Mamogram

  Abrnormal Pegawai Perubatan LPPKN

  Jururawat Jururawat **Nota: Maklumat/temujanji klien hendaklah dikemaskini melalui emamogram dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

  Terima Klien

  Beri penerangan mengenai ujian mamogram

  ** Daftar pemohon Lakukan ujian klinikal payudara

  Semak Permohonan

  Buat temujanji dengan Pusat Mamogram dan beri surat rujukan

  Melakukan ujian mamogram

  Keputusan Ujian

  Kaunseling dan rujuk untuk penyiasatan dan rawatan lanjut

  Tindakan susulan

  Laporan

  Buat temujanji

  untuk saringan

  seterusnya (1-2

  tahun sekali)

 • 13

  8. PROSEDUR PERMOHONAN TUNTUTAN SUBSIDI

  8.1 LPPKN telah membangunkan aplikasi Sistem Pengurusan Subsidi

  Mamogram bagi melicinkan pengurusan Program Subsidi Ujian

  Mamogram.

  8.2 Aplikasi e-mamogram ini boleh diakses dengan melayari

  mamogram.lppkn.gov.my. Pusat mamogram akan diberikan ID Pengguna

  dan Kata Laluan untuk mendaftar masuk sebagai pengguna.

  8.3 LPPKN akan memberi latihan penggunaan aplikasi e-subsidi mamogram

  kepada pusat mamogram.

  8.4 Pegawai bertanggungjawab perlu mengemaskini

  maklumat/temujanji/laporan klien dalam tempoh 3 hari bekerja

  daripada tarikh temujanji. Pihak LPPKN hanya menerima dan memproses

  tuntutan bulanan dan laporan lengkap untuk pembayaran. Sekiranya

  dokumen tersebut tidak lengkap, ia akan dikembalikan kepada pusat

  mamogram tersebut. (Rujuk Rajah 3: Carta Aliran Proses Tuntutan

  Bulanan Pusat Mamogram Bagi Program Susbidi Ujian Mamogram )

  8.5 Peranan pengguna dalam pelaksanaan portal sistem pengurusan

  e-mamogram subsidi mamogram adalah seperti berikut :

  i. Pengurusan klien dalam aspek temujanji klien untuk menjalani ujian

  mamogram serta merekod keputusan ujian mamogram dan

  ultrasound ke dalam sistem ini; (Rujuk Rajah 4).

  ii. Menyemak senarai tuntutan dan laporan bulanan bagi menentukan

  jumlah tuntutan selaras dengan laporan yang dijana secara

  automatik;

  mailto:[email protected]

 • 14

  iii. Menghantar tuntutan bayaran Subsidi Mamogram

  (LPPKN(mamo3/07) pindaan beserta invois dan laporan bulanan

  (LPPKN(mamo3a/07) pindaan ke LPPKN bagi urusan pembayaran

  (Lampiran 2 dan 2a)) dalam tempoh masa ditetapkan.

  8.6 Penghantaran laporan bilangan klien hendaklah di email/fax ke LPPKN

  selewat-lewatnya pada 3hb bulan berikutnya dan tuntutan bayaran

  bulanan hendaklah sampai ke Unit Klinikal, Sektor Perkhidmatan

  Keluarga sebelum atau pada 10 hari bulan setiap bulan berikutnya.

  Pihak LPPKN tidak akan memproses sebarang tuntutan dan tidak

  membuat sebarang pembayaran sekiranya ia sampai kepada pihak

  LPPKN selepas tempoh tersebut.

 • 15

  RAJAH 3: CARTA ALIRAN PROSES TUNTUTAN BULANAN PUSAT MAMOGRAM BAGI PROGRAM SUBSIDI

  UJIAN MAMOGRAM

  Pusat Mamogram

  10 hari bulan

  Tidak 10 hari Lengkap

  SPK

  SPK

  Tidak 14 hari Lengkap

  SKPK

  SPK : Sektor Perkhidmatan Keluarga SKPK: Sektor Khidmat Pengurusan dan Kewangan

  Penyediaan laporan,tuntutan bulanan dan invois bulan semasa

  Semakan laporan dan invois melalui sistem.

  Proses pembayaran tuntutan bulanan kepada pusat mamogram.

  Hantar laporan dan invois ke Sektor Khidmat Pengurusan & Kewangan

  Hantar tuntutan bulanan dan invois ke LPPKN

  Terima dokumen tuntutan bulanan dari pusat mamogram (LPPKN(Mamo) 3/07 pindaan) dan laporan (LPPKN(Mamo)3a/07 pindaan).

  *Sebelum atau pada 10hb bulan berikutnya.

  Hantar laporan bilangan klien

  ke LPPKN pada setiap 3hb

  bulan berikutnya

 • 16

  RAJAH 4: CARTA ALIR PENGURUSAN KLIEN DENGAN SISTEM E-MAMOGRAM

  LAMPIRAN 3

  LPPKN (Mamo 3/07) pindaan

  (Gunakan kepala surat Pusat Radiologi) Ketua Unit Bantuan Khas Mamogram Tarikh : ..................... Bahagian Reproduksi Manusia Tingkat 11. Bangunan LPPKN

  8. PEMANTAUAN DAN KAWALAN **Nota: Maklumat/temujanji klien hendaklah dikemaskini Mela

  Tidak Jalani pemeriksaan Mamogram di Pusat

  Mamogram Susul

  Pemeriksaan klinikal Payudara

  Temujanji dengan pusat mamogram

  Cetak borang rujukan (LPPKN Mamo 2a/07)

  Pengesahan di KNS Klien memohon terus di KNS

  Permohonan klien secara

  online

  Ya

  Ya

  Prosedur tuntutan pembayaran subsidi mamogram

  10 hari bulan setiap bulan

  Abnormal Normal Tidak

  **Nota: Maklumat/temujanji klien hendaklah dikemaskini melalui emamogram dalam tempoh masa 3 hari bekerja.

  Beri temujanji baru (Selepas 1- 2 Tahun

  Sekali)

  SPK mengurus tuntutan,pelaporan dan

  memantau

  Pusat mamogram membuat tuntutan

  Hasil keputusan

  Rujuk klien untuk penyiasatan/rawatan

  lanjut

  Beri konsultasi

  Hadir Temujanji

  Tamat

  Hantar borang LPPKN ( Mamo 3/07) pindaan dan LPPKN

  (Mamo 3a/07) pindaan

  Keputusan ujian mamogram dimasukkan

  ke dalam sistem e-mamogram

  Hasil temujanji

  KNS – Klinik Nur Sejahtera

  SPK- Sektor Perkhidmatan Keluarga

  Prosedur tuntutan pembayaran subsidi mamogram

 • 17

  9. PEMANTAUAN DAN KAWALAN

  9.1 Pusat Mamogram mesti membenarkan Pegawai LPPKN menjalankan

  pemantauan/pemeriksaan ke atas rekod-rekod yang berkaitan bantuan

  subsidi ujian mamogram dan pematuhan perlaksanaan program,

  9.2 Pusat mamogram juga mesti membenarkan Pegawai-pegawai KKM untuk

  menjalankan pemantauan dari semasa ke semasa bagi penguatkuasaan

  Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 dan

  Peraturan-peraturannya; dan Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984;

  9.3 LPPKN tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kecuaian atau salah

  pelaporan oleh pihak pusat mamogram swasta dalam menjalankan ujian

  mamogram dan prosedur-prosedur yang berkaitan hasil dari ujian saringan

  tersebut.

 • Untuk kegunaan Urusetia: Disemak oleh: Nama: Jawatan: Tarikh:

  LAMPIRAN 2 LPPKN (Mamo 3/07) pindaan

  Nama Pusat Mamogram Tarikh : Pengarah Unit Klinikal Tingkat 12, Sektor Perkhidmatan Keluarga Bangunan LPPKN, 12B Jalan Raja Laut Peti Surat 10416, 50712 Kuala Lumpur (U.P. Pegawai Tadbir Program Subsidi Ujian Mamogram)

  Puan,

  Tuntutan Bayaran bagi Program Subsidi Ujian Mamogram Bagi Bulan ................Tahun ..................... Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

  2. Bersama-sama ini dikemukakan tuntutan bayaran bagi program tersebut.

  i) Sejumlah RM ............ bagi....... (bil) ujian mamogram dengan kadar RM 50.00 bagi setiap ujian.

  ii) Sejumlah RM ............. bagi .........(bil) ujian mamogram dengan kadar bagi setiap ujian bagi *kes-kes yang ditanggung sepenuhnya oleh LPPKN.

  iii) Sejumlah RM ............ bagi ........... (bil) ultrasound dengan kadar 70.00/80.00 bagi setiap ujian.

  iv) Dibayar kepada : ..............................................................................

  v) Bersama ini disertakan invois bernombor : ............................

  3. Laporan Ujian Mamogram (LPPKN(Mamo 3a/07) pindaan disertakan bersama.

  Sekian, untuk makluman dan tindakan puan selanjutnya. Terima kasih. Tandatangan Ketua Pusat Mamogram .........................................................

  ( )

  Nota: Kadar RM 80.00 bagi ujian ultrasound di Sarawak, Sabah dan W.P Labuan

 • * Sila Tandakan ( √ ) di ruang yang berkena

  LAMPIRAN 2a

  LAPORAN UJIAN MAMOGRAM LPPKN (Mamo 3a/07) pindaan (PROGRAM SUBSIDI UJIAN MAMOGRAM ) Nama Pusat : .............................................. Bulan/Tahun : .............................................

  Bil Nama Klien No K/P

  Bandar/ Luar

  Bandar Nama Klinik LPPKN yang

  merujuk Bangsa Umur

  Ultra Sound (jika

  perlu)

  Nyatakan Jenis

  Tindakan Lanjut

  (Sekiranya ada)

 • LAMPIRAN 3 PENAMBAHAN KLOUSA DI DALAM PERJANJIAN PROGRAM SUBSIDI

  UJIAN MAMOGRAM BILANGAN KLIEN BAGI UJIAN MAMOGRAM DAN UJIAN ULTRASOUND (ENTRY POINT)

  1. LPPKN bersetuju menetap bilangan kuota/sasaran bagi (NAMA PUSAT

  MAMOGRAM) seramai _________ klien yang menjalankan ujian

  mamogram di bawah Program Subsidi Ujian Mamogram bagi tahun

  2017. Bilangan kuota/sasaran akan disemak semula dalam tempoh

  enam (6) bulan dari tarikh perlantikan sekiranya ada keperluan.

  2. LPPKN telah menetapkan bilangan klien program yang menjalani ujian

  ultrasound terhad kepada 30% daripada jumlah bilangan klien setiap

  bulan. Jika melebihi 30%, klien perlu dirujuk kepada Klinik Nur Sejahtera

  / Klinik Kesihatan Kementerian Malaysia.

 • LAMPIRAN 3 PENAMBAHAN KLOUSA DI DALAM PERJANJIAN PROGRAM SUBSIDI

  UJIAN MAMOGRAM BILANGAN KLIEN BAGI UJIAN ULTRASOUND

  (BUKAN ENTRY POINT) 1. LPPKN telah menetapkan bilangan klien program yang menjalani ujian

  ultrasound terhad kepada 30% daripada jumlah bilangan klien setiap

  bulan. Jika melebihi 30%, klien perlu dirujuk kepada Klinik Nur Sejahtera

  / Klinik Kesihatan Kementerian Malaysia.