Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków

Embed Size (px)

Text of Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków

 • Program Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytkw Nabr 1 Lista wnioskw rozpatrzonych negatywnie

  L.p. Numer

  zadania Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania

  1 6024/09 "C. P." Spka z o. o. Swobnica, zamek: remont dachu lewego skrzyda

  2 2208/09 "CENTRUM - HOTELE" d, budynek Hotelu "Polonia": zabudowa podcieni

  3 5645/09 Agnieszka i Piotr mudowscy czyca, kamienica przy ul. Poznaskiej 9: generalny remont

  4 5010/09 Aleksander Kleczewski Pozna, kamienica przy Starym Rynku 93: kapitalny remont

  5 2647/09 Aleksander Pietrow Wizownica Kolonia, paacyk: remont wiby dachowej z wymian zniszczonych elementw I Etap

  6 5073/09 Alexandra Rugner ywiec, kamienica przy ul. Batorego 18: remont

  7 1981/09 Andrzej Zieliski

  Trzebie, zesp paacowo-parkowy: remont czci murw paacu na poziomie parteru oraz pokrycie istniejcych klatek

  schodowych konstrukcja dachow

  8 1404/09

  Archidiecezja Przemyska Obrzdku aciskiego - Kuria

  Metropolitalna w Przemylu Przemyl, Paac Biskupw: remont elewacji wraz z wymian stolarki okiennej

  9 2254/09

  Archidiecezja Przemysko-Warszawska obrzdku greckokatolickiego

  (bizantyjsko-ukraiskiego) w Przemylu

  Przemyl, zesp budynkw Paacu Biskupiego: wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z odgrzybianiem cian

  piwnicy

  10 5418/09 Archidiecezja Warmiska Frombork, wyposaenie bazyliki archikatedralnej : prace konserwatorskie prospektu organowego

  11 5005/09 Bartosz Kleczewski Pozna, kamienica pooona przy Stary Rynek 63: prace restauratorskie - budowlano-konserwatorskie

  12 1000/09 Beate Maria Lasecka Mirw, Krlewski Zamek: ratowanie, zabezpieczenie i przeprowadzenie prac konserwatorskich rozpadajcych si ruin

  13 5739/09

  Biskupstwo Przemyskie i Nowosdeckie Polskiego Autokefalicznego

  Kocioa Prawosawnego w Sanoku Sanok, budynek Kurii Biskupiej: remont i konserwacja dachu

  14 2200/09

  Buddyjski Zwizek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu z siedzib

  w Warszawie Kuchary, zesp dworsko-parkowy: wymiana stolarki okiennej i drzwi wejciowych w budynku gwnym

  15 3809/09 Caritas Archidiecezji Warmiskiej w Olsztynie

  Frombork, Kanonia Matki Boskiej Wniebowzitej: remont zabezpieczajcy z czciow wymian wiby oraz wymian

  pokrycia dachu

 • 16 2020/09 Caritas Archidiecezji Wrocawskiej Rachw, paac: przebudowa budynku na siedzib Fundacji "Henricjanum" - kontynuacja

  17 2024/09 Caritas Archidiecezji Wrocawskiej

  Henrykw, zesp klasztorny dawnego opactwa cysterskiego: remont zabezpieczajcy konstrukcji i dachu pnocnej,

  nieuytkowanej czci oficyny A

  18 1295/09 Caritas Diecezji widnickiej

  widnica, koci pw. w. Krzya i Komandorii Krzyowcw: remont wiby dachowej z wymian pokrycia poaci

  dachowych

  19 2944/09 Centrum Sztuki Galeria EL w Elblgu Elblg, Centrum Sztuki Galeria EL: prace konserwatorskie epitafium Jana Jungschultza w dawnym kociele p.w. NMP

  20 4316/09

  Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym

  "Misericordia"

  Lublin, plebania przy kociele par. p.w. w. Jakuba: II etap remontu - roboty budowlane, instalacje elektryczna i

  sanitarna

  21 3118/09 Danuta i Adam Wawrzyniak Spawie, dwr: prace remontowo-konserwatorskie

  22 1959/09 Dariusz Kolbusz, Joanna Kolbusz

  ki Grne, zesp dworsko-parkowy wraz z wyposaeniem: prace konserwatorskie w pomieszczeniach 3 i 4 na parterze

  oraz 7/8 na 1-szym pitrze nad sal reprezentacyjn

  23 4844/09 Diecezja Bydgoska w Bydgoszczy

  Bydgoszcz, budynek przy ul. Grodzkiej 18: przebudowa na potrzeby Wyszego Seminarium Duchownego Diecezji

  Bydgoskiej

  24 4849/09 Diecezja Bydgoska w Bydgoszczy Bydgoszcz, Dom Katolicki: rewaloryzacja - etap V

  25 3669/09 Diecezja widnicka widnica ul. Kotlarska 17, budynek zespou klasztornego: remont dachu i elewacji wraz z wymian stolarki okiennej

  26 2675/09

  Diecezjalne Centrum Kultury, Edukacji Chrzecijaskiej "Quo Vadis"

  w Sandomierzu Sandomierz, mur wok zespou poklasztornego o.o. Reformatw: renowacja

  27 4360/09 Dugo Targ Sp. z o.o. Gdask, kamienica przy ul. Dugi Targ 14/16: prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane

  28 1440/09 Dolnolska Izba Rzemielnicza we Wrocawiu Wrocaw, Pl. Solny 13, kamienica: remont elewacji wietlika wewntrznego

  29 1090/09 Dom Pielgrzyma na Grze w. Anny Gra w. Anny, Dom Pielgrzyma: wykonanie instalacji przeciwpoarowej-Etap II

  30 1162/09

  Dom Zakonny i Parafia Ojcw Jezuitw p.w. Najwitszego Imienia

  Jezus w odzi d, koci p.w. Najwitszego Imienia Jezusa: konserwacja i restauracja polichromii i sztukaterii

  31 4686/09

  Dom Zakonny Konwentu OO. Bonifratrw p.w. Najwitszego Serca

  Pana Jezusa w Marysinie

  Piaski-Marysin, zesp budowlany szpitala i i klasztoru OO. Bonifratrw: wymiana pokrycia dachowego i instalacji

  odgromowej

  32 2482/09 Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim

  Piotrkw Trybunalski, koci i wyposaenie kocioa OO. Jezuitw p.w. w. Franciszka Ksawerego: konserwacja

  barokowego otarza z I po XVIII w., pw. w. Jzefa

  33 1880/09

  Dom Zakonny Zgromadzenia Sistr Urszulanek Serca Jezusa

  Konajcego czyca, dawny klasztor Norbertanek - obecnie dom zakonny: remont pokrycia dachu

 • 34 1545/09

  Duszpasterstwo Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najwitszego

  Serca Pana Jezusa w Obornikach lskich Oborniki lskie, koci p.w. Najwitszego Serca Pana Jezusa: remont dachu

  35 5504/09

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. MB

  Czstochowskiej w Lubinie Lubin, koci p.w. Matki Boskiej Czstochowskiej: remont kocioa

  36 1629/09

  Duszpasterstwo Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w

  Witoszowie Dolnym Witoszw Dolny, koci p.w. Nawiedzenia NMP: remont dachu kocioa i drewnianych elementw konstrukcyjnych wiey

  37 3628/09

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wniebowzicia

  NMP i w. Mikoaja w Bolesawcu

  Bolesawiec, koci p.w. Wniebowzicia NMP i w. Mikoaja: konserwacja wystroju wntrza kaplicy w. Katarzyny i

  kaplicy w. Krzya wraz z freskami i obrazem "Ukrzyowanie" J.W. Neunhertza

  38 2126/09

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii w. Jadwigi lskiej w

  Sokoowcu Rznik, koci filialny p.w. Trjcy witej: remont dachu

  39 2201/09

  Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii w. Jerzego w

  Dzieroniowie

  Dzieroniw, koci p.w. w. Jerzego: remont dachu nad nawami bocznymi i zakrysti oraz konserwacja elewacji

  pnocnej i poudniowej nad dachami naw bocznych wraz z detalem kamiennym - kontynuacja prac

  40 3041/09 Dziadowskie Centrum Caritas im abp. A.J. Nowowiejskiego Dziadowo, budynek koszar: roboty konserwatorsko-budowlane

  41 1476/09 Eliza Kope i Krystyna Staczyk Udrycze, zesp dworsko-parkowy: remont XVIII-wiecznego dworu- prace przy tarasie i schodach dworu

  42 5535/09 Euro Trade And Financial Services Marcin Pilszak Bogatynia ul. Waryskiego 17, budynek z k. XIX w.: odbudowa i konserwacja obiektu zabytkowego

  43 2859/09 Ewa Gren osie Dogi, Murowany Dwr: prace remontowe, restauratorskie i konserwatorskie

  44 4307/09 Fundacja "Dwr w Podstolicach"

  Nekielka, koci poewangelicki: konserwacja i rewaloryzacja elewacji frontowej - wymiana pokrycia hemu wiey

  cznie z deskowaniem oraz schodw zewntrznych

  45 5423/09 Fundacja "Szlachetne Zdrowie" w Ropie

  Ropa, barokowo-klasycystyczny zesp dworski: odtworzenie wntrz, zabezpieczenie elewacji oraz monta stolarki

  okiennej i drzwiowej

  46 5632/09 Fundacja Bieszczadzkiej Koleji Lenej

  Bieszczadzka Kolejka Lena: przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich budynku stacyjnego w Majdanie

  k/Cisnek

  47 5004/09 Fundacja Fara Gubiska - Centrum Spotka Polsko-Niemieckich Gubin, dawny koci farny: konserwacja i zabezpieczenie

  48 1499/09 Fundacja im. Leonardo da Vinci w Paacu Niezdw

  Niezdw, Paac Lubomirskich: kompleksowa konserwacja techniczno-zachowawcza i restauracja oryginalnego XVIII w.

  wystroju caoci wntrz

  49 3689/09 Fundacja im. Tomasza Morusa we Wrocawiu Bronw, paac: prace zabezpieczajce

  50 4774/09 Fundacja Kultury i Przyjani Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie Hrubieszw, budynek dawnego Syndykatu Rolniczego: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I pietra

  51 2673/09 Fundacja Kultury Yakiza Bydgoszcz, Synagoga: rewitalizacja i remont budynku

 • 52 1954/09 Fundacja Lubi

  Lubi, koci p.w. NMP, kaplice w. Bernarda i w. Benedykta: konserwacja dekoracji sztukatorskiej, kartuszy,

  paskorzeb, portalu i cian

  53 4986/09 Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim Jabkow, Dwr Brzeskich: renowacja elewacji oraz remont wntrza

  54 5617/09 Fundacja Sztuki Wspczesnej In Situ w Podkowie Lenej Sokoowsko, b. sanatorium "Grunwald": prace zabezpieczajce przy elementach konstrukcyjnych budynku gwnego

  55 4604/09 Gabriela Kurylewicz

  Wierzchucin, koci poewangelicki: remont elewacji - etap II oraz konserwacja stropu polichromowanego wraz z wib

  dachow

  56 1037/09 Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach, Oddzia w Lesku

  Lesko, zamek: konserwacja cian poudniowo-zachodniej, pnocno-zachodniej i pnocno-wschodniej Domu A i B

  gotyckiego skrzyda

  57 3536/09 Gmina Mirsk Mirsk, budynki B i C Ratusza: remont dachu

  58 1377/09 Gmina Bieu Sawcin, zesp podworski wraz z zabudow gospodarsk: remont

  59 3122/09 Gmina Biskupiec Biskupiec, budynek ratusza: wymiana pokrycia dachowego i czciowo konstrukcji drewnianej

  60 4941/09 Gmina Borek Wlkp. Borek Wlkp., Ratusz: rozbudowa i remont kapitalny oraz zagospodarowanie rynku

  61 1321/09 Gmina Borowie

  Borowie, dawny dwr wraz z otaczajcym drzewostanem: wymiana poszycia d