Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja Sycewice - wczoraj i dziś wykonana przez uczestników projektu Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo. Dotyczy historii szkolnictwa w Sycewicach na przestrzeni około 200 lat.

Text of Szkoła - nasze kulturowe dziedzictwo

  • 1. Szkoa Sycewice - wczoraj i dzi SZKOA - NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO PROJEKT WSPFINANSOWANY ZE RODKW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGOCzowiek najlepsza inwestycja Priorytet IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionachDziaanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

2. Szkoa Sycewice - wczoraj i dziPrezentacja Agnieszki Zdyb 3. Rd von Zitzewitz Pierwszy raz w dokumentach nazwisko Zitzewitzpojawia si wraz z mierci Petra von Zitzewitz w1410. Do niego naleay Sycewice. Po raz kolejnynazwisko tego radu pojawia si dopiero w 1585, gdyurodzi si Georg von Zitzewitz, ktry by ojcemdrugiej linii rodu. Po jego mierci Sycewice zostaypodzielone na dwie czci A i B. 4. Egzotyczny park na pomorzu Zaoycielem parku jest syn Wilhelma - Heinrich, onte jest pomysodawc budowy paacu wSycewicach. Heinrich sprowadzi do parkurnorakie rodzaje drzew i krzeww egzotycznych.Umiejscowione byy tam take trzy stawy, aleja zaweczkami, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy ikrgielnia. Jednak park stanowi tylko dopenieniekrajobrazu jaki stanowi paac. 5. Ach, pikny paac Gwnym budynkiem w posiadoci rodu by paac,ktry uchodzi za najpikniejszy na Pomorzu. Liczy99 pokoi, piwnic winn. Cae trzecie pitro skadaosi z pokoi gocinnych. By duy i bardzo okazay.Odbyway si tam czsto prywatne bankiety zmnstwem goci. W czasie dziaa wojennych bypunktem medycznym i hotelem. Zosta spalonyprzez Rosjan. 6. Od samego pocztku Sycewice niegdy by to majtek rodzinyvon Zitzevitz, ktra staa si pierwszymzaoycielem szkoy na terenie naszejmiejscowoci. W wczesnych czasach doszkoy chodzili wycznie chopcy.Wyjtkiem byy dziewczta z majtku,one miay indywidualne nauczanie wdomu. 7. Pierwsze wzmiankiW 1798 zaczto rozwaa budow szkoy,a zamiar ten zrealizowano w latach 1818-1819. Wtedy to uczszczao do niej 16uczniw.Stan ten zmieni si w roku 1824, kiedydo szkoy zaczo uczszcza 26wychowamkw i od tej pory stan tenregularnie wzrasta. 8. Owiaty cig dalszyW 1862 ukoczono budow drugiego, a w 1912 trzeciego budynku szkoy. Cztery lata pniej szko podczono do sieci elektrycznej. Co ciekawe w 1932 posiadaa trzy klasy, dwch nauczycieli i 79 uczniw. 9. Przestj w nauce Po zakoczeniu dziaa wojennych szkoa bya zamknita jeszcze przez jeden rok. Zacza normalnie funkcjonowa w 1946, za spraw nauczycielki pani Janiny Wojtun, ktra przyjechaa do Sycewic w sierpniu, oraz wczesnego sotysa Mariana Woczko. 10. Szkoa polsko-niemieckaWedug wczesnych uczniw oraz mieszkacwSycewic nigdy taka nie istniaa. Dzieci polskie iniemieckie wietnie si razem dogadyway,organizoway wsplne zabawy, imprezy,polskie doskonale znay jzyk niemiecki, aniemieckie posugiway si jzykiem polskim. Jakwynika z jednej z wypowiedzi polskiego ucznia,istniay midzy nimi mioci i przyjanie. Bya toszkoa przyjaci. 11. Ucze nauczycielem 1968 roku pani Bronisawa Kamykowska, ktra bya absolwentk szkoy w Sycewicach, zostaa now nauczycielk. 12. Szkoa si rozrastaW 1975 roku w szkole uczyo si ju 137 uczniw, pi lat pniej klasy I-IV zaczy nauk w budynku adoptowanym po klubie rolnika. W kolejnych latach szkoa coraz bardziej si rozrastaa, a grono pedagogiczne w 1984 r. liczyo ju 13 nauczycieli. Przybywao i uczniw, ktrych byo ju 248. 13. Nowe kierownictwo W roku 1957 zostaa uruchomiona picioklasowaszkoa podstawowa, a opiek nad ni sprawowaapani Jadwiga Jeziorowska. Drugim nauczycielem byEugeniusz Jopa. W latach 1958-1978 zwierzchnictwonad szko obj ma pani Jadwigi, BronisawJeziorowski. W tym czasie szkoa liczya ju siedemklas, a w budynku Prezydium Rady Narodowejpowstaa dodatkowa izba lekcyjna. 14. Pierwsza choinka W roku 1960 Komitet Rodzicielski z wasnychfunduszy przygotowa Choink Noworoczn i odtej pory stao si to tradycj. Wiele rodzin byoubogich i brakowao im funduszy na podstawoweartykuy ywnociowe, dlatego Zakad KombinatPGR zorganizowa akcj szklanka gorcego mlekapolegajc na bezpatnym doywianiu dziecichodzcych do szkoy. 15. Mae przedszkoleW roku 1974 w Sycewicach utworzono pierwsze przedszkole. Byy w nim trzy klasy: maluchw, redniakw oraz starszakw. Jednak ju w latach dziewidziesitych przedszkole zamknito z przyczyn finansowych. 16. Sport i muzyka w szkole Szkoa posiadaa boisko, jednak dopiero w listopadzie 1989 roku za spraw dyrektora PGR u oraz pomocy firmy budowlanej do szkoy dobudowano sal gimnastyczn. To w niej od tamtej pory odbywaa si lekcje wychowania fizycznego.W szkole funkcjonowa take zesp muzyczny, koo taneczne i druyna pikarska. 17. Religia Religi w szkole wprowadzono w 1990 roku, poniewa do tej pory chodzono na ni do salek katechetycznych bd do kocioa w Sycewicach. 18. Nowa szkoa19 listopada 1991 roku nastpiouroczyste otwarcie nowego budynkuszkoy. Wwczas uczyo si w nim 204uczniw. Dzi my w tym samymbudynku, ktry przeszed generalnrenowacj, moemy odkrywa ciekawetajemnice owiaty w naszej miejscowo. 19. Rok 1996 Rok przed naszymi narodzinami szkoaobchodzia swoje pidziesicio-lecie. 20. PodsumowanieI. Owiata i nauka istniej w naszej miejscowoci od jej zaoenia.II. Tylko do koca lat osiemdziesitych nauka odbywaa si w 6 rnych budynkach.III. Nie zawsze istniay dobre warunki do nauki, co sprawiao wiele trudnoci zarwno uczniom, jak i nauczycielom.IV. Dopiero w 1966 roku w naszej miejscowoci wprowadzono system omioklasowy. 21. Tajemnicza naukaJest to niesamowita przygoda odkrywaponad dwusetletni histori szkoy,poznawa jej inn rzeczywisto, bowydaje mam si, ze chcc nie chccdobrze j znamy, w kocu spdzamy wniej poow swojego ycia. Ile mymusimy jeszcze si nauczy?