of 32 /32
PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS: gyvenimo ir veiklos metmenys Skirta knygotyrininko, kultūros istoriko 105-osioms gimimo metinėms PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS: gyvenimo ir veiklos metmenys Skirta knygotyrininko, kultūros istoriko 105-osioms gimimo metinėms

PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS: gyvenimo …...Ikonografija Sveikinami žurnalo „Bibliotekų darbas“ skaitytojų konferencijos Šilutės rajono centrinėje bibliotekoje dalyviai

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS: gyvenimo …...Ikonografija Sveikinami žurnalo „Bibliotekų...

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVAS:

  gyvenimo ir veiklos metmenysSkirta knygotyrininko, kultūros istoriko

  105-osioms gimimo metinėms

  PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVAS:

  gyvenimo ir veiklos metmenysSkirta knygotyrininko, kultūros istoriko

  105-osioms gimimo metinėms

 • Knyga, bibliotekinis darbas – mano gyvenimopašaukimas. Jeigu tektų pradėti gyventi išnaujo, lemiamais momentais daryčiau tuospačius sprendimus.

  L. Vladimirovas

 • Levas VLADIMIROVAS [1912 02 27 Telšiuose – 1999 02 20 Vilniuje], bibliotekininkas,knygotyrininkas, kultūros istorikas. 1928-1932 mokėsi Šilutėje veikusioje Johano GotfrydoHerderio realinėje gimnazijoje, 1932–1936 Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo anglųir vokiečių kalbas bei pedagogiką, 1937–1940 Kauno ir Vilniaus universitetuose ekonomiką,1946 m. ją baigė. Antrojo pasaulinio karo dalyvis. 1945–1948 Valstybinio plano komisijosšvietimo, kultūros ir mokslo skyriaus viršininkas. 1948–1993 (su 1964–1970 pertrauka), 1952–1964 Bibliotekininkystės, 1970–1973 Bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos, 1973–1987Mokslinės informacijos katedros vedėjas. Istorijos mokslų kandidatas (1965), nostr. socialiniųmokslų daktaras (1993), profesorius (1980). 1948–1964 Vilniaus universiteto mokslinėsbibliotekos, 1964–1970 SNO D. Hameršeldo bibliotekos (Niujorke) direktorius. 1966–1977dalyvavo Tarptautinės bibliotekų asociacijos federacijos darbe: buvo šios organizacijosbibliotekininkų rengimo sekcijos sekretorius (1970–1973), vadovas (1973–1977). Vilniausuniversitete dėstė bibliotekų, knygos istoriją, JAV bibliotekas ir kitas disciplinas. Vadovavodaugiau kaip 10 kandidatinių disertacijų, kelis dešimtmečius buvo mokslo darbų(„Bibliotekininkystė ir bibliografija“, „Knygotyra“), Knygų rūmų leidinių atsakinguojuredaktoriumi ar redkolegijos nariu. L. Vladimirovas paskelbė daugiau kaip 350 moksliniųstraipsnių Lietuvoje ir užsienyje. Pagrindinės mokslo tiriamosios veiklos kryptys: mokslo irkultūros, knygos ir bibliotekininkystės veiklos istorija, bibliotekinės ir informacinės veiklosmodernizavimas, bibliotekų kadrų rengimas. Svarbesni darbai: „Pranciškus Skorina – Vilniausspaudos pradininkas“ (1958), „Vilniaus universiteto istorija“ (1976–1979, t. 1–3, vienas išautorių), „Knygos istorija“ (1979, perdirbtas leidimas rusų kalba 1988), „Ivanas Fiodorovaskultūros raidoje“ (1983), „Pranciškus Skorina: Pirmasis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystėsspaustuvininkas“ (1992).

 • PROFESORIAUS LEVO VLADIMIROVOMOKSLINIAI LEIDINIAI

  Pranciškus Skorina : Vilniausspaudos pradininkas. Vilnius :Valstybinė politinės ir mokslinėsliteratūros leidykla, 1956. 30 p.

  Vilniaus universiteto biblioteka.Vilnius : Valstybinė politinėsir mokslinės literatūros leidykla,1958. 106 p.

 • PROFESORIAUS LEVOVLADIMIROVOMOKSLINIAILEIDINIAI

  Knygos istorija: senovė, viduramžiai,renesansas, XVI–XVII amžius.Vilnius : Mokslas, 1979. 568 p.

  Ivanas Fiodorovas kultūros raidoje, 1583–1983. Vilnius : Mokslas, 1983. 136 p.

 • PROFESORIAUS LEVO VLADIMIROVOMOKSLINIAI LEIDINIAI

  Apie knygas ir bibliotekas :straipsnių rinkinys. Vilnius :Vilniaus universiteto leidykla,2002. 288 p.

  Knyga išleista L. Vladimirovo90-ųjų gimimo metinių proga

  Knygos istorija: XVIII amžius. Vilnius :Žara, 2011. 200 p.

 • PROFESORIAUS LEVO VLADIMIROVOMOKSLINIAI LEIDINIAI

  Франциск Скорина –первопечатник вильнюсский =Pranciškus Skorina – pirmasisVilniaus spaustuvininkas. Vilnius :Mokslas, 1975. 64, [3] p.

 • LITERATŪRA APIE PROFESORIŲ LEVĄ VLADIMIROVĄ

  Bibliotekininkystei reikia pašaukimoir meilės... : atsiminimai apie LevąVladimirovą. Vilnius : Vilniausuniversitetas, 2005. 218 p.

  Profesoriaus Levo Vladimirovo visas gyvenimas buvopripildytas prasmės ir dvasinės kūrybos žygių. Apie prof.Levą Vladimirovą ir jo veiklą rašyta daug – beveik 500publikacijų. Jo vardas įrašytas visuose šimtmečiožymiausių žmonių suvestinėse, visose Lietuvoje išleistoseenciklopedijose ir žinynuose, tarptautinėse enciklopedijose.

  Ona Voverienė

 • LITERATŪRA APIEPROFESORIŲ LEVĄVLADIMIROVĄ

  Vetera reducta. Parodos katalogas. 201211 15 – 2013 06 15. – Vilnius : Vilniausuniversiteto leidykla, 2012. 240 p.

  Kataloge pristatomi prof. L.Vladimirovo pastangomis 1956–1959 m. išRusijos ir Ukrainos į Lietuvą parvežtisenojo Vilniaus universiteto bibliotekosleidiniai

  Levas Vladimirovas : [bibliotekininkas, kultūrosistorikas] : bibliografijos rodyklė. [Vilnius] :Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 133 p.

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVASMENININKŲ KŪRYBOJE

  Erikas Varnas. Levo Vladimirovoportretas. Medalis. 1979. Bronza

  Levo Vladimirovo biustas ir pjedestalas.Bronza

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVASMENININKŲ KŪRYBOJE

  Marius Liugaila (Vilnius)Šilutei-480. Levo Vladimirovo ex libris.1991

  Stasė Medytė (Panevėžys)Šilutei-480. Vladimirovas Levas. 1991

 • IŠ LEVO VLADIMIROVO ŠEIMOS ALBUMO

  Levo Vladimirovo motinaStefanija Daujotaitė

  Tėvas Ivanas Ivanovičius Vladimirovas

 • IŠ LEVO VLADIMIROVO ŠEIMOS ALBUMO

  Broliai Andrejus ir Levas (dešinėje)Vladimirovai vaikystėje

  Profesorius Levas Vladimirovas –į namus iš studentų miestelioSaulėtekyje (Vilnius)

 • IŠ LEVO VLADIMIROVO ŠEIMOS ALBUMO

  Levo ir Irinos Vladimirovų vaikai: Marija Kačkuvienė, Natalija Vladimirova,Georgijus Vladimirovas. 1999 m. gegužės mėn.

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS IR ŠILUTĖ

  Šilutė yra mano jaunystės miestas. Malonu žiūrėti, kaip jis auga ir gražėja, kaipklesti mano buvusi mokykla.

  L. Vladimirovas

  PROFESORIAUS JAUNYSTĖS MIESTAS : Domo Kauno interviu su LevuVladimirovu apie mokymosi laikotarpį (1928-1932 m.) Šilutėje veikusiojeHerderio gimnazijoje

  Dalia Užpelkienė. PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS IR ŠILUTĖSkaityti PDF formatu

  Skaityti PDF formatu

  http://www.silutevb.lt/silute/wp-content/uploads/Parodos/Levas/A.pdfhttp://www.silutevb.lt/silute/wp-content/uploads/Parodos/Levas/B.pdf

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS IR ŠILUTĖIkonografija

  Levas Vladimirovas – Šilutės Herderio gimnazijos moksleivis (antrojeeilėje ketvirtas iš kairės). 1928 m.

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS IR ŠILUTĖIkonografija

  Laiškas tėvams iš Šilutės. 1928 m.Šilutės Herderio gimnazijosabiturientas. 1932 m.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Pirmoji Šilutės rajono bibliotekininkų diena. Svečiuose – prof.Levas Vladimirovas. 1972 m.

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS IR ŠILUTĖIkonografija

  Sveikinami žurnalo „Bibliotekų darbas“ skaitytojų konferencijos Šilutės rajonocentrinėje bibliotekoje dalyviai - Vladas Dautartas, Levas Vladimirovas, Juzefa Zonytė.1978 m.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Tarptautinėje knygos šventėje Šilutėje. 1981 m. spalio 21-23 d.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Tarptautinėje knygos šventėje Šilutėje. 1981 m. spalio 21-23 d.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Tarptautinėje knygos šventėje Šilutėje. 1981 m. spalio 21-23 d.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Tarptautinėje knygos šventėje Šilutėje. 1981 m. spalio 21-23 d.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Tarptautinėje knygos šventėje Šilutėje. 1981 m. spalio 21-23 d.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Pirmosios kraštiečių sueigos „Šviesosparnešti, gera padaryti...“ dalyviaiRusnėje. Nuotraukoje – tuometinės Šilutėsrajono centrinės bibliotekos direktorėDalia Užpelkienė ir prof. LevasVladimirovas. 1988 m. spalio 28 d.

 • PROFESORIUS LEVAS VLADIMIROVAS IR ŠILUTĖIkonografija

  Trys Šilutės kraštiečiai – Levas Vladimirovas, Ipolitas Petrošius, Zigmas Venckus. 1988 m.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Pirmosios kraštiečių sueigos „Šviesos parnešti, gera padaryti...“ metu –Martyno Jankaus muziejuje Bitėnuose. 1988 m. spalio 29 d.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Prof. Levo Vladimirovo mirties pirmųjų metinių paminėjimas Šilutės F. Bajoraičioviešojoje bibliotekoje. 2000 m.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Atsiminimų knygos apie prof. Levą Vladimirovą „Bibliotekininkystei reikiapašaukimo ir meilės...“ sutiktuvių Vilniaus universitete akimirkos. Viena knygosautorių – tuometinė Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė DaliaUžpelkienė. 2006 m.

 • PROFESORIUSLEVAS VLADIMIROVASIR ŠILUTĖIkonografija

  Šilutiškiai bibliotekininkai su Levo Vladimirovo dukromis ir sūnumi atsiminimųknygos apie profesorių „Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės...“ sutiktuviųVilniaus universitete metu. 2006 m.

 • PROFESORIUSLEVASVLADIMIROVAS IR ŠILUTĖ

  Iš Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekossusirašinėjimo su profesoriumi. Paskutinis LevoVladimirovo laiškas bibliotekininkams. 1998 m.gruodžio 20 d.

 • Parodą parengė Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriausvyr. bibliotekininkė Virginija Veiverienė

  Internete publikavo Informacijos skyriaus vyr. bibliotekininkasinformacinėms technologijoms Ovidijus Kulda

  2017 m.