54
Coala Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data Introducere În cadrul proiectului dat vom proiecta un dispozitiv pe baza microprocesorului Intel i8088 sau analogul sau rus K1810BM88. Dispozitivul reprezintă un bloc functional pe bază de microprocesor, cu memorie RAM/ROM si periferie - o tastieră cu 64 de taste. Scopul principal al proiectării este de crea o cale de conexiune între tastatură şi microprocesor, necesară evident pentru introducerea a diferitor date şi comenzi propuse procesorului pentru prelucrare. La formarea acestei conexiuni vor participa diferite microcircuite care vor fi descrişi în cadrul proiectului . In acest proect vom incepe cu analiza schemei bloc a calculatorului cu arhitectură deschisă, care stă la baza tuturor sistemelor pe bază de microprocesor necesare pentru introducerea, prelucrarea, obţinerea şi vizualizarea datelor. Ideea arhitecturii deschise a calculatorului constă în existenţa unor canale standarte de transmitere a informaţiei şi de cuplare a blocurilor calculatorului la aceste canale după necesitate. Structura este standartă şi permite creşterea ei (adăugarea blocurilor noi) fără schimbarea configuraţiei. După acest principiu de arhitectură sunt realizate practic toate calculatoarele contemporane. În calculatorul contemporan (fig.1) există trei tipuri de magistrale. O magistrală conţine un anumit număr de biţi. UTM.FRT.TLC-101 3 - 3 - - 3 -

Proect i8088

Embed Size (px)

Citation preview

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Introducere

În cadrul proiectului dat vom proiecta un dispozitiv pe baza microprocesorului Intel i8088 sau analogul sau rus K1810BM88.

Dispozitivul reprezintă un bloc functional pe bază de microprocesor, cu memorie RAM/ROM si periferie - o tastieră cu 64 de taste. Scopul principal al proiectării este de crea o cale de conexiune între tastatură şi microprocesor, necesară evident pentru introducerea a diferitor date şi comenzi propuse procesorului pentru prelucrare. La formarea acestei conexiuni vor participa diferite microcircuite care vor fi descriși în cadrul proiectului .

In acest proect vom incepe cu analiza schemei bloc a calculatorului cu arhitectură deschisă, care stă la baza tuturor sistemelor pe bază de microprocesor necesare pentru introducerea, prelucrarea, obţinerea şi vizualizarea datelor.

Ideea arhitecturii deschise a calculatorului constă în existenţa unor canale standarte de transmitere a informaţiei şi de cuplare a blocurilor calculatorului la aceste canale după necesitate. Structura este standartă şi permite creşterea ei (adăugarea blocurilor noi) fără schimbarea configuraţiei. După acest principiu de arhitectură sunt realizate practic toate calculatoarele contemporane. În calculatorul contemporan (fig.1) există trei tipuri de magistrale. O magistrală conţine un anumit număr de biţi.

Fig.1. Schema bloc simplificata a sistemului propus spre proectare in baza i8088 cu 3Kb RAM

UTM.FRT.TLC-1013 - 3 - - 3 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Stracutura sistemului si functiile unitatilor structurale:MA - Magistrala de adrese – prin ea se transmit adresele celulelor de memorie şi dispozitivelor externe. Magistrala de adrese este unidirecţională, adică adresele se transmit într-o singură direcţie.MD - Magistrala de date – serveşte pentru transmiterea informaţiei prelucrate (datelor). De regulă MD este bidirecţională.MC - Magistrala de comandă (MC) – conţine semnale standarte de comandă ale sistemului.

Conţinutul MA, MD, MC au ieşiri la interfaţa de sistemă. La interfaţă putem conecta diferite blocuri. Interfaţa este înzestrată cu cuplele pentru extensii.

Blocul 1. Procesorul - efectuează operaţii asupra datelor şi dirijează cu procesul de prelucrare a datelor, cu celelalte unităţi a calculatorului şi cu dispozitivele externe. Toate datele se prelucrează în procesor, care îndeplineşte funcţia de dirijare. Procesorul determină posibilităţile calculatorului: viteza de lucru, capacitatea magistralei de date, volumul memoriei operative, posibilităţile şi tipurile unităţilor de intrare – ieşire, tipurile de operaţii asupra datelor prin setul de instrucţiuni, regimurile de lucru ale calculatorului. În procesul funcţionării calculatorului procesorul îndeplineşte următoarele operaţii:

formează adresele de memorie a celulelor; primeşte instrucţiunea următoare; decodifică instrucţiunea; organizează ciclul de executare a instrucţiunii; efectuează operaţii de citire şi înscriere în memorie; efectuează schimbul de informaţii cu dispozitivele externe; recepţionează şi tratează semnalele de întrerupere şi acces direct la memorie de la

dispozitivele externe.Procesorul conţine două module : ALU (aritmetical-logical unit) – unitatea aritmetico-logică, care serveşte pentru

efectuarea operaţiilor logice, aritmetice. CU (command unit) – unitatea de comandă, care este destinată pentru producerea

semnalelor de comandă. Blocul 2. – unitatea de intrare-ieşire (Unit I/O) – conţine dispozitive externe şi controlere

pentru deservirea lor. Destinaţia este de a efectua schimbul de informaţie dintre calculator şi utilizator. Controlerele adaptează dispozitivele externe la formatul semnalelor interne ale calculatorului.

Blocul 3. – memoria internă, ce conţine ROM (memoria fixă) şi RAM (memoria operativă), în care se păstrează datele şi programele utilizatorului. ROM serveşte pentru păstrarea programelor de iniţializare şi testare a calculatorului si coduri de procram fixe. Memoria internă este cuplată la MA, MD, MC.

Ulterior ne vom opri detaliat la fiecare componenta structurala a sistemului in bazaunor module/circuite functionale. La anexa proiectul va fi insotit de o schema principala care va prezenta sistemul functional pentru asamblare.

UTM.FRT.TLC-1014 - 4 - - 4 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Capitolul 1. 1.1 Descrierea arhitecturii Microprocesorului Intel 8088.

Microprocesoarele K1810BM88( Intel 8088 ) sunt create conform tehnologiei MOS,

tensiunea de alimentare a acestuia fiind de + 5V , curentul de alimentare prevalînd între valorile

300…340mA.

a) Intel 8088 b) K1810BM88

Fig.3 Aspectul carcasei pentru microprocesoarele studiate

Structura microprocesorului K1810BM88 conţine două dispozitive funcţionale

independente: dispozitivul de prelucrare şi dispozitivul de joncţionare. Dispozitivul de prelucrare

(ALU, RDG, RAM superoperativă, registrul fanioanelor) îndeplineşte operaţii asupra datelor şi

determină adresele funcţionale din memorie. Dispozitivul primeşte datele sau adresele de la

magistrală internă, le prelucrează, iar rezultatul îl păstrează în RAM superoperativă sau pe

magistrala internă. Dispozitivul de joncţionare (sumatorul de adrese SMA, registrele segmentelor

şi IP RAM superoperativă, registrele tampon, şirul de instrucţiuni IQ şi interfaţa magistralei),

determină adresele fizice a memoriei, alege şi aşează în şirul instrucţiunile, realizează schimbul de

date între magistrală internă şi cea externă, formează semnalele la ieşirile magistralei externe.

Ambele dispozitive lucrează paralel, datorită acestui fapt alegerea şi realizarea

instrucţiunilor este corelată în timp. Corelarea nu se realizează dacă şirul este încărcat, se

realizează instrucţiunile sau este cererea pentru schimb de date de la magistrala externă. Lungimea

şirului instrucţiunilor pentru K1810BM88 este de 4B.

Modulul de operare constă din unitatea aritmetico-logică (ALU), registre de fanioane şi un

set de registre de uz general.

Registrul de fanioane conţine informaţia suplimentară despre efectuarea operaţiilor.

Destinaţia lor este:

UTM.FRT.TLC-1015 - 5 - - 5 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.4. Structura microprocesorului.

Cary – fanion de transport sau de supraîncărcare,(dacă c=1atunci avem supraîncărcare (9),

dacă c=0 atunci este normal(8)).

Zero – fanionul rezultatului zero, dacă z=1 atunci R=0, z=0 atunci R0.

Parity – fanionul de paritate, dacă p=1 rezultatul conţine un număr par de unităţi.

Sing – fanionul semnului, dacă S=1 rezultatul e negativ, dacă S=0 rezultatul e pozitiv.

HC(halfcary)–fanionul semitransferului,dacă HC=1,are loc transferul din bitul 4 în 5.

Registrele de uz general – sînt registre de 8 biţi şi servesc ca memorie superoperativă (cu

viteză mare), pentru păstrarea datelor în microprocesor. Opt registre la număr: W şi Z –

neadresabile; B, C; D, E; H, L – pot fi adresate cu ajutorul instrucţiunilor ca fiind perechi de

registre şi avînd 16 biţi.

Tot în blocul de registre avem două registre specializate. Contorul de program (PC) –

registru de 16 biţi, serveşte pentru păstrarea adresei instrucţiunii curente şi pentru formarea adresei

următoare. La începutul executării instrucţiunii, adresa din PC se transmite prin MA în memorie,

asigurănd citirea instrucţiunii curente. La sfîrşitul executării ei în PC se formează adresa

instrucţiunii următoare prin incrimentare. Astfel se asigură executarea instrucţiunilor una după

alta.

UTM.FRT.TLC-1016 - 6 - - 6 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Indicatorul memoriei stive SP (stack pointer) – registru de 16 biţi, conţine adresa celulei de

vîrf a memoriei stive. La operaţii de înscriere adresa se implimentează automat, la citire se

decrementează (se micşorează cu 1).

În modulul de comandă intră:

- registrul instrucţiunii – registru de 8 biţi, serveşte pentru păstrarea codului de instrucţiune în

timpul executării ei.

- unitatea de comandă (UC) serveşte pentru decodificarea instrucţiunii şi organizarea ciclului

de executare a ei. La executarea instrucţiunii curente CPU – formează adresa celulei de memorie

şi o transmite prin MA. Concomitent prin MC se transmite comanda MRD care asigură

transmiterea instrucţiunii prin MD în CPU.

În procesul executării instrucţiunii CPU poate efectua schimbul de date cu memoria şi

unitatea IO. În acest caz el formează adresele şi semnalele de comandă necesare. După executarea

unei instrucţiuni în mod automat se începe executarea instrucţiunii următoare. UC produce şi

primeşte următoarele semnale de comandă: DBIN – citirea datelor; WR – înscrierea datelor în

MD; INT şi INTA – tratarea întreruperilor; HOLD şi HLDA – semnale pentru tratarea regimului

de acces direct la memorie; WAIT şi READY – semnale pentru organizarea lucrului cu

dispozitivele lente; SYNC – semnal destinat pentru controlerul d sistem, devine activ atunci cînd

prin MD se transmite cuvîntul de comandă; Ф1 şi Ф2 – semnale de ceas; RESET semnal de

iniţializare – opreşte executarea instrucţiunii – anulează toate semnalele active, în PC înscrie

adresa de început şi MP începe executarea programului de la această adresă.

În regim maximal MP are magistrală de stare de trei biţi, codul la ieşirea căreia se utilizează

pentru dirijarea cu interfaţa şi dispozitivele de memorie şi externe prin itermediul controlerului de

magistrală. Celelalte ieşiri se utilizează pentru sincronizarea coprocesorului (QS1,0 şi RQ/E1,0) şi

blocarea accesului la magistrala de sistem (LOCK).

Executarea instrucţiunilor se face pînă la primirea instrucţiunii HALT. După primirea ei MP

trece în stare de oprire.

Fiecare segment are un volum de 64kB şi se adresează cu o adresă de 16 biţi locul

segmentului în volumul de memorie se indică cu o adresă de 20 de biţi, care constă din adresa

segmentului din 16 biţi şi 4 biţi inferiori. Segmentele se situează cu pasul 24 =16 baiţi, în orice loc

al memoriei. Cuvîntul în memorie se situează în ordinea crescîndă a numărului baitului, baitul

inferior corespunde adresei inferioare şi invers.

Spaţiul adreselor dispozitivelor externe are o organizare logică 64Kx8 baiţi, nesegmentată şi

adresată cu un cod de adrese de 16 biţi. Este posibil de adresat semispaţiul cu volumul 256 baiţi cu

o adresă de 8 biţi.

UTM.FRT.TLC-1017 - 7 - - 7 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Simbolul electric al microprocesorului K1810BM88 , cu asignarea concretă a pinilor este redată

în figura de mai jos :

Fig.5 Simbolul electric cu destinatia terminalelo pentru microprocesorului K1810BM88

În contiuare vom studia destinaţia pinilor pentru microprocesorul K1810BM88 ,

trebuie de remarcat faptul că blocul procesorului poate fi realizat nu numai dintr-un singur

microprocesor dar din mai multe microprocesoare de acelaşi tip.

Pentru regimul minimal de funcţionare blocul procesorului este format dintr-un singur

microprocesor , iar respectiv pentru regim maximal blocul ,procesorului este format dintr-un

anumit număr de microprocesoare care sunt conectate între ele după o anumită configuraţie.

Destinaţia pinilor microprocesorului K1810BM88 poate fi configurata in functie de regimul de

funcţionare. Astfel poate fi in: - regim minim, sau -regim maxim in dependenta de asigurarea

functionala a pinilor la conectare (figura 5)

UTM.FRT.TLC-1018 - 8 - - 8 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.6. Destinaţia terminalelor microprocesorului K1810BM88 cu semnale intrare/iesire

Predestinatia terminalelor este:

AD7…AD0 – liniile magistralei adresedate;

A19…A8 – liniile magistralei de adrese;

ST2…ST0 – starea magistralei(z – regim de captare);

STB – strobarea adresei;

DE – prelucrarea datelor(z);

OP/IP – direcţia transmiterii (1 – ieşire, 0 - intrare), (z);

M/IO – accesul la UM sau la DE.

- citirea informaţiei de la dispozitivele externe sau de la memorie(z);

WR – înscrierea informaţiei(z);

MN/MX – regim de lucru maximal cînd este 0 şi minimal cînd este 1;

CLR – sincronizarea; CLK – iniţializarea;

RDY – confirmarea că dispozitivul adresat este gata să lucreze reciproc cu MP

la transmiterea datelor (0 – nu este gata, 1 - este gata);

INTA – răspuns la întrerupere;

HLDA – răspuns la acces direct;

INT – întrerupere mascată;

NMI – întrerupere nemascată;

HOLD – acces la magistrale.

UTM.FRT.TLC-1019 - 9 - - 9 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Codul format de combinaţia semnalelor SSTO, IO/M, OP/IP indică 8 stări de funcţionare a

magistralei de sistem. Acest cod poate fi utilizat de circuitele externe pentru formarea semnalelor

de comandă. Microprocesorul are ieşiri aparte a magistralei de adrese de 8 biţi A15...A8 şi

magistrală multiplexată tristabilă de adrese/date AO7...ADO. Ieşirea de adrese ale registrelor de

segment la terminalele ST3, ST4 permite de a lărgi spaţiul de adresare a memorie pînă la 4 MB,

utilizînd pentru fiecare segment memorie aparte cu volum 1MB.

Regimul de oprire are loc la terminarea executării programului, după instrucţiunea HLT

procesorul încetează citirea instrucţiunilor şi executarea lor.

În acest caz în regim minimal apare un semnal la ieşirea STB la ieşirile ST2...ST0. În acest regim

procesorul nu generează nici un semnal de comandă.

Din regimul de oprire microprocesorul poate fi scos cu semnalul RESET sau semnalul de

întrerupere la intrare INT.În regimul de resetare microprocesorul K1810BM88 trece după

semnalul activ la intrarea CLR.

El de obicei se formează la conectarea alimentării şi trebuie să acţioneze timp de 50 ms după

atingerea valorii nominale a tensiunii de alimentare. Pentru resetarea în timpul lucrului este

necesar de format semnalul CLR la intrare cu durata nu mai puţin de 4 tacte a impulsurilor de

sincronizare CLK. La aplicarea semnalului RESET procesorul întrerupe executarea operaţiilor

interne şi instalează în starea a treia terminalele A19...A16; AD15...ADO; BHE; M/IO; ST2;

OP/IP; ST1; DE; STO; WR; LOCK; RD cu trecere prin unitate şi în stare dezactivă terminalele

INTA=1, STB=0, HLDA=0, RQ/E=1.

După trecerea semnalului RESET în starea 0 are loc iniţializarea registrelor microprocesorului.

După finisarea acestei operaţii procesorul trece la executarea programului de pe adresa FFFFO16.

Pe această adresă se află instrucţiunea de trecere la începutul programului.

Funcţionarea microprocesorului în momentul executării comenzilor nu reprezintă alt ceva

decît o consecutivitate a ciclurilor de magistrală , în de cursul cărora microprocesorul se

adresează către unitatea de memorie pentru citirea comenzilor , sau pentru schimbul de date cu

unitatea de memorie sau cu dispozitivele externe . Fiecare ciclu de magistrală constă din 4 tacte

T1 , ....T4. În regim de aşteptare , între tactele T3,T4 se execută tactele de aşteptare TW, numărul

cărora se determină de continuitatea semnaluilui extern. Ciclurile de magistrală se îndeplinesc

atunci cînd se execută şirul de comenzi sau se înfăptuieşte schimbul de date în procesul de

executare a unei comenzi . Exemplu , la efectuarea comenzii de îmulţire a biţilor este necesar de

două cicluiri de magistrală care corespunde cu 8 tacte şi 62....69 tacte de mers în gol.

UTM.FRT.TLC-10110 - 10 - - 10 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.7 Diagramele de funcţionare în timp ale microprocesorului K1810BM88 în regim

minimal

Diagramele în timp a ciclului de magistrală în regim minimal sunt reprezentate în Fig.7.

În tactul T1 la ieşirea BHE / ST7 , A19…A16/ST6…ST3 şi AD15.....AD0 se emite adresa unităţii

de memorie sau a dispozitivului extern şi semnalul de separare a UM/IOU la ieşirile M/IO

(IO/M) .În tactul T2 la ieşirile BHE/ST7, A19…A16/ST6…ST7, se emite starea

microprocesorului , iar magistrala de adrese la citire trece în stare de rezistenţă înaltă , iar la

înscriere emite date. În decursul tactului T3 datele se primesc conform semnalului de citire la

ieşirea RD sau se adresează pentru înscriere , însoţite la ieşire de semnalul WR. În tactul T4

schimbul dat se termină.

Microprocesorul va trece în regim de aşteptare (tactele TW) atunci cînd RDY=0, care trebuie să

apară înaintea tactului T3 si să se păstreze pînă la tactul T4. Stările ieşirile magistralelor se

păstreză .Pentru a ieşi din regimul de aşteptare trebuie ca RDY=0 şi care trebuie să apară înainte

de tactul T3.

UTM.FRT.TLC-10111 - 11 - - 11 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

În regimul de aşteptare a programului microprocesorul intră la comanda WAIT atunci cînd

la ieşirea TEST avem un semnal de nivel scăzut, ce activează minimum 5 tacte a impulsurilor de

sincronizare . Pe durata regimul de aşteptare a programului este posibilă întreruperea procesului

de lucru a procesorului . Cu toate acestea procesorul va termina îndeplinirea comenzii WAIT, şi

va trece la deservirea cererii de întrerupere , iar cu rentoarcerea din subprogram se va rentoarce la

executarea comenzii WAIT . În regim de întrerupere microprocesorul execută 2 cicluri de

magistrală , care sunt separate de către 2 cicluri de mers în gol . Pe durata ambelor cicluri adresa

nu se menţionează în schimb se formează impulsul de strobare la ieşire . Primul ciclu de

întrerupere ne mărturiseşte despre începutul ciclului şi piermite pregătirea către primirea bitului

de întrerupere . Al doilea ciclu constă în citirea bitului de întrerupere , care este necesar de

amplasat în partea inferioară a jumătate din magistrala de date . Primind codul de întrerupere

microprocesorul formează adresa vectorului de întreupere , iar în următoarele cicluiri de

magistrală citeşte noua destinaţie a segmentului de comenzi CS , înscriind în celule conţinutul

fanioanelor F, mai apoi conţiunutul anterior al registrului CS, selectează codul operaţiei primei

comenzii a subprogamului de deservire a întreruperilor şi înscrie în celule conţinutul anterior al

registrului IP . După aceasta microprocesorul trece la deservirea întreruperilor : acesta recurge la

completarea şirului de comenzi . Numărul de tacte de la sfîrşitul comenzii , în decursul

executării căreia a intervenit întreruperea , pînă la îndeplinirea execuţiei programului este egal cu

61 de tacte .

Cosecutivitatea cicluirilor de magistrală la prezenţa întreruperilor se remarcă doar prin absenţa de

confirmare a întreruperilor acest fapt aduce la micşorarea tactelor pînă la 51 pentru comanda INT

3 şi a regimului de pas cu 52 de tacte pentru comenzile INT3 şi 53 tacte pentru comanda INTO.

În regimul de acaparare a magistralelor în regim minimal , microprocesorul va intra după

semnalul de cerere la intrarea HOLD=1 la puţin timp după o durată unui sincroimpuls la sfîrşitul

operaţiei ciclului de magistrală ( între tactele T4 sau T1).

Cererea se reproduce dacă sincroimpulsul apare la un interval de timp numai mic de

35nSecunde . La ieşirea HLDA se emite semnalul de confirmare a acaparării magistralelor , şi

toate ieşirile care au cite 3 stări trec în a treia strare de rezistenţă înaltă la ieşire .

Ieşirea din regimul de acaparare se efectueză peste 1,2 intervale de tact după omiterea de la ieşire

a semnalului HOLD . La execuţia comenzii LOCK acapararea magistralelor se reţine pe durata

unui ciclu de magistrală , magistrala se eliberează după îndeplinirea comenzii care urmeză după

comanda LOCK.

UTM.FRT.TLC-10112 - 12 - - 12 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.8 .Diagramele în timp ale ciclurilor de magistrală în regim minimal

Fig.9 Diagramele de acaparaea a magistralelor în regim minimal

1.2Descrierea schemei bloc selectate:

Pentru dirijarea cu memoria de uz general şi interfeţele din familia KP580 este necesar de

utilizat magistrala de sistem buferizată. În Fig.10. este reprezentată structura MP cu magistrala de

sistem buferizată de 8 biţi în baza microcircuitului K1810BM88. Interfaţa magistralei de adrese

este realizată pe baza registrelor tampon KP580ИР82 iar interfaţa magistralei de date pe baza

formatorului de magistrală KP580BA86. Multiplexorul K555KP11 formează semnale separate de

citire/scriere în memorie şi dispozitivele externe. Curentul nominal în magistrală este 32 mA.

Este posibilitatea de a organiza regim de acces direct la memorie (DMA) în procesoarele pe

baza microcircuitelor din seria KP580.

UTM.FRT.TLC-10113 - 13 - - 13 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.10. Schema-bloc a procesorului K1810BM88A

Microcircuitele menţionate sunt utlilizate în schema bloc a procesorului ,

deoarece anume aceste tipuri microcircuite au fost formate de către întreperinderile ruse care se

ocupă cu producerea microprocesoarelor K1810BM88 , să corespund exact tipului dat de

microprocesor .

Trebuie de menţionat faptul că microcircuitele pentru interfaţa magistralei de adrese pe baza

registrelor tampon KP580ИР82 şi a magistralei de date pe baza KP580BA86 sunt tilizate în

blocul procesorului atît în regim minimal cît şi-n regim maximal de funţionare .

Multiplexorul K555KP11 formează magistrala de comandă şi este utilizat numai în cazul cînd

lucrăm în regim minimal de funcţionare a microprocesorului .

În regimul maximal de funcţionare a microprocesorului se va utiliza microcircuitul K1810BГ88

acesta se utilizează din motivul că în cadrul blocului procesorului sunt utilizate mai multe

microprocesoare de acelaşi tip iar anume acest fapt aduce la amplasarea în interiorul blocului a

unei magistrale interne locale .

UTM.FRT.TLC-10114 - 14 - - 14 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.11. Schema-bloc a procesorului K1810BM88A în regim maximal

După cum am mai menţionat în cadrul proiectării vom forma blocul procesorului pe baza unui

singur microprocesor vom lucra în regim minimal deci se vor utiliza microcircuitele din Fig.10.

1.3 Elaborarea schemei principiale a blocului procesorului

După cum este evident la elaborarea schemei principiale a blocului procesorului se datorează

schemei bloc din Fig. 10 , conform acesteia am trasat linile de conexiune între microcircuitele

prezente în blocul procesorului în corespundere cu numerotare pinilor din reprezentarea

funcţională a fiecărui microcircuit utilizat .

UTM.FRT.TLC-10115 - 15 - - 15 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig. 12 Schema electrică pincipială a blocului procesorului

În continuare vom studia conexiunele dintre microcircuite şi semnalele care circulă între acestea

.

Generatorul de sistem KP1810ГФ84 prezintă un generator cu stabilizare cu cuarţ a frecvenţei de

tact a semnalelor de sincronizare pentru toate componentele sistemului. Semnalul CLK e destinat

unităţii centrale a procesorului şi determină viteza efectuării operaţiilor asupra datelor. Semnalul

RDY este destina pentru instalarea microprocesorului confirmarea că dispozitivul adresat este

gata să lucreze reciproc unitatea de memorie şi dispozitivele externe .

La formare conexiunelor dintre microprocesor cu registrele tampon KP580ИР82 şi controlerul

pentru magistrala de date KP580BA86 am utilizat o magistrală comună pentru acestea cu scopul

de a simplifica reprezentarea conexiunilor dintre aceste microcicuite din cadrul schemei

principiale a blocului procesorului.

La magistrala comună avem conectate liniile magistralei adrese/date -AD7…AD0, liniile

magistralei de adrese - A19…A8, din cadrul microprocesorului care sunt direcţionate către cu

registrele tampon KP580ИР82 şi controlerul pentru magistrala de date KP580BA86 . Linile de

UTM.FRT.TLC-10116 - 16 - - 16 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

conexiune separate de magistala de comună ,dar care de asemenea sun direcţionate către registrul

tampon şi controlerul pentru magistrala de date sunt următoarele :

Semnalul de strobarea adresei – STB din cadrul micropocesorului este direcţionat către intrarea

STB a registrelor tampon KP580ИР82.

Citirea informaţiei de la dispozitivele externe sau de la unitatea de memorie se efectuează cu

ajutorul semnalului al microprocesorului fiind direcţionat către intrarea 2x3 a

multiplexorului K555KP11 ce formează magistrala de comandă din care se formeză ulterior

semnalul IORD ( I/O read) – citirea de la un dispozitiv extern care respectiv va prelua funcţia

semnalului .

Înscrierea informaţiei de la dispozitivele externe sau de la unitatea de memorie se efectuează cu

ajutorul semnalului WR al microprocesorului fiind direcţionat către intrarea 2x4 a

multiplexorului K555KP11 unde are loc formarea semnalului IOWD

( I/O write) – de înscrierea la un dispozitv extern care a preluat funcţia semnalului WR .

Accesul la unitatea de memorie sau de la dispozitivul extern se efectuează cu ajutorul M/IO –

care este direcţionat către intarea A din cadrul multiplexorului K555KP11 .

Direcţia transmiterii a datelor (1 – ieşire, 0 - intrare) se efectuează prin semnalul de la ieşirea

OP/IP care este aplicată la intrarea T a controlerul pentru magistrala de date KP580BA86 .

1.4Descrierea microcircuitelor suplimentare

Generatorul de sistem - produce semnalul de tact pentru sincronizarea proceselor în

microprocesorul K1810BM88 şi a unităţi de memorie cît şi a dispozitivelor externe. Pentru o

sincronizare adecvată am ales generatorul KP1810ГФ84.

Fig.13 Reprezentarea fucţională a microcircuitului KP1810ГФ84

UTM.FRT.TLC-10117 - 17 - - 17 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Microcircuitul generatorului de sistem KP1810ГФ84 este format pe baza tehnologiei bipolare ,

acesta se alimenteză cu o tensiune de + 5V consumînd un current de 160 mA.

După cum am mai menţionat la început microcircuitul generatorului de sistem KP1810ГФ84

asigură formarea semnalelor de sincronizare a microprocesorul K1810BM88 şi a unităţi de

memorie cît şi a dispozitivelor externe dar şi a semnalului de de rentoarcere la regimul iniţial de

funcţionare a microprocesorului .

Microcircuitul generatorului de sistem se sincronizează cu un generatorul intern

sau cu ajutorul unui generator extern cu frecvenţa de 12….25MHz selectată la ieşirea F/C.

Generatotul intern se stabilizează cu ajutorul unui rezonator de cuarţ care este conectat la

intrările X1 şi X2 unde avem posibilitatea de evidenţia armonicile de frecvenţă înaltă a

generatorului de cuarţ care se efectuează cu ajutorul conturului oscilant conectat la intrarea

TANK. Semnalele de sincronionizare a microprocesoarelor ( ieşirea CLK ) se formează prin

divizarea la 3 a semnalelor generatorului extern , iar semnalele de sincronizare a dispozitevelor

externe ( PCLK) prin divizarea la 2 a semnalului CLK.

Pentru cu au loc procesele de generare a semnalului de sincronizare vom vizualiza diagramele în

timp care sunt redaste mai jos.

UTM.FRT.TLC-10118 - 18 - - 18 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.14. Diagramele în timp ale semnale din generatorul de sistem KP1810ГФ84

Ieşirile generatorului de sistem asigură un current de sarcină cu valoarea de 5mA.

Pentru sincronizarea fazelor semnalelor de ieşire se utilizează ieşirea CSYN.

Semnalul unitar cu durata a două tracte a sincroimpulsurilor de la ieşirea CSYN

Instaleză şi menţine divizorul în starea zero. La finalizarea semnalului la ieşirea CSYN cît şi la

ieşirile CLK şi PCLK apar semnalele de sincronizare .Semnalele adresate la ieşirea CSYN sunt

sincronizate cu ajutorul ciuitelor externe ale sursei de sincroimpulsuri, care sun adresat la ieşirea

EFI. La utilizarea generatorului intern vom avea valoarea

semnalului CSYN =0 . Microcircuitul asigură sincronizarea semnalului instalare în regim iniţial

de funcţionare la ieşirea RES şi care se obţine de la ieşirile RDY1 şi RDY2. Semnalul de

confirmarea faptului că dispozitivul adresat este gata să lucreze reciproc cu microprocesorul care

are valoare unitară la ieşirea RDY1 se formeză dacă RDY =1 atunci cînd AE1=0 şi RDY2=1 cînd

AE2=0.

OSC – frecvenţa de tact necesară pentru dirijarea dispozitivelor ce fac parte din sistem pentru

sincronizare. Semnalele sînt sincrone şi frecvenţele lor sînt descries de relaţia:

fOSC=3fCLK=6fPCLK

în regimul generatorului intern şi fEFI=3fCLK=6fPCLK în regimul generatorului extern.

Schema formării semnalului de resetare RESET are la inrare un bistabil Shmitt, iar la ieşire –

bistabil formînd frontal semnalului RESET prin tăierea semnalului CLK. Deobicei la intrarea

se conectează un circuit RC, care asigură automat formarea semnalului odată cu conectarea ei la

sursa de alimentare.

Registrele buffer (I8282) se folosesc pentru memorizarea adreselor. Am folosit două registre

KP580ИP82 conectate în paralel obţinînd astfel o magistrală de adrese de 16 biti. Structura internă

a unuia constă din opt bistabile de informaţie cu trei stări ce au toate semnalul de înscriere a

informaţiei STB, şi semnalul ce dirijează cu transmiterea informaţiei .

UTM.FRT.TLC-10119 - 19 - - 19 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.15 .Reprezentarea grafică a registrului buffer I8282( KP580ИP82)

Fig.16. Reprezentarea funcţională a registrul buffer KP580ИP82 (I8282) .

În schema microcircuitului KP580ИP82 la intrările D0…D7iar pentru I8282 A1…A7

reprezintă intrările la care se aplică datele de intrare, iar prin ieşirile DB0…DB7 pentru I8282,

B1….B7 sunt ieşirile de la care se transmit datele spre celelalte blocuri.

Acest microcircuit mai conţine următoarele intrări:

STB - semnalul de strobare,

OE - pemite transmiterea informaţiei.

La aplicarea semnalului de nivel înalt la intrarea STB, starea liniilor (informaţia) de intrare

DI7…DI0 se transmite la ieşire D07…D00. Memorizarea în bistabile a informaţiei se înfăptuieşte

la trecerea unui semnal de nivel jos prin intrarea STB. Semnalul dirijază cu buferele de ieşire:

la =0 buferul se deschide, la =1 el se stabileşte în starea z. Semnalul nu influienţează

nici la starea bistabilelor de informaţie, nici la memorizarea informaţiei. Deci în dependenţă de

semnalul STB microcircuitul poate lucra în două regime:

1. regim de formator de magistrale, cînd nivelul semnalului STB este înalt, iar al semnalului

OE este mic.

2. regim de păstrare, cînd STB are nivel mic, informaţia transmisă se păstrează în bistabilul

interior.

Controlerul de magistrale de date se utilizează ca bufer a MD în SMP şi am folosit

KP580BA86 - controlerul CM este format din opt blocuri funcţionale identice cu semnalele

continuie de dirijare T şi .

UTM.FRT.TLC-10120 - 20 - - 20 -

.

.

.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.17. Reprezentarea functoinala a controlerul KP580BA86.

Blocurile funcţionale constau din două formatoare-amplificatoare cu starea z la ieşiri, care

fiind conectate asigură transmiterea datelor în ambele direcţii şi permite realizarea legăturii MP cu

dispozitivele periferice I/O.Pinii A7…A0 – intrarea/ieşirea liniilor de date.

Semnalul T– determină direcţia transmiterii, pentru T=1 – date de intrare, T=0 – date de ieşire.

B7…B0 – inrarea/ieşirea liniilor de date pentru T=0 date de inrare şi T=1 date de ieşire. Semnalul

T semnal de dirijare cu transmiterea datelor în direcţii diferite pentru T=0 se înfăptuieşte

transmiterea B→A, T=1 - A→B. Semnalul - permiterea transmiterii datelor, la =0 se trece

din starea z de la ieşirea formatorului-amplificatorului selectat după semnalul T.

Controler al magistralei de comandă am folosit microcircuitul К555КП11. Microcircuitul

dat reprezintă un multiplexor care desparte semnalele de înscriere/citire a informaţiei din memorie

de semnalele de înscriere/citire a informaţiei de la dispozitivele externe şi pentru transformarea

unui cod binar regulat într-un cod unitar (cod unitar – semnal activ într-o singură poziţie). Acest

decodificator acordă MP posibilitatea de a accesa sau a apela unităţile memoriei ROM, porturile

I/O, controlerul memoriei dinamice. Reprezentarea grafică a microcircuitului К555КП11 este

arătată în fig.22.

UTM.FRT.TLC-10121 - 21 - - 21 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.18.Reprezentarea functionala a controlerului К555КП11.

De la MP prin MA vine adresa din 3 biţi, care se decodifică în cod unitar din 5 biţi (8 biţi

posibili). Acest cod se transmite la unităţile sus numite, deoarece intrarea fiecăruia este negată ,

semnalul activ va fi zero. Adică vor lucra toate blocurile în afară de unul (la care vine 1 logic).

La intrarea microcircuitului se aplică semnalele , care multiplexorul respectiv

le separă şi formează cu ajutorul acestor semnale şi .

Semnalul prezintă citirea informaţiei din memorie, - înscrierea informaţiei în

memorie, - citirea informaţiei de la unitatea de intrare/ieşire, prezintă înscrierea

informaţiei în unitatea de intrare/ieşire.

Semnalul care determină citirea /înscrierea informaţiei din memories au de la unitatea de

intrare/ieşire este semnalul care este aplicat de la microprocesor . Semnalul este

semnalul de comandă care ajută la formarea şi separarea semnalelor de la ieşirea microcircuitului.

Controlerul magistralei de comandă se poate de făcut pe baza elementelor logice (decodificator şi

element logic ŞI-SAU).

Capitolul 2 Proiectarea memoriei interne a sistemului.

UTM.FRT.TLC-10122 - 22 - - 22 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Unităţile de memorie ale sistemelor de microprocesor sunt destinate pentru păstrarea datelor şi

programelor. Caracteristicile de bază a unităţii de memorie sunt volumul, viteza de lucru, puterea

consumată, rezistenţa la apariţia erorilor.

La proiectarea memoriei se rezolvă problemele de divizare a volumului necesar de memorie

între memoria operativă RAM şi fizică ROM; proiectarea volumului şi capacităţii RAM şi ROM;

realizarea dispozitivelor de joncţionare a RAM şi ROM cu magistrala de sistem.

Unităţile de memorie se construiesc pe bază de circuite integrate de memorie care se

caracterizează cu capacitatea ni şi volumul Ni. Capacitatea necesară se proiectează prin adăugare a

K=n/ni circuite integrate (CI) conectate în paralel, iar volumul necesar - prin conectarea a L=N/N i

BI conectate serie, fiecare bloc constituind din K CI de memorie.

Sistemele de funcţionare a memoriei cu magistrala de sistem asigură acordarea diagramelor de

timp de funcţionare a memorie şi operaţiile de citire/înscriere, acordarea după nivele de sarcină a

semnalelor.

RAM sunt realizate pe bază de CI statice cu volumul N i şi capacitatea ni are intrări de adrese cu

capacitatea m=log2Ni, intrările Ei ieşirile de date cu capacitatea ni, intrările de citire/înscriere.

Pentru a realiza capacitatea necesară n a memoriei, K=n/ni elemente de memorie se conectează

în module, aşa cum e reprezentat în Fig23. Toate CI a modulului au intrări de adresă comune,

selectare a cristalului şi citire/înscriere. Întrările şi ieşirile de date formează întrările şi ieşirile

modulului dat cu capacitatea n biţi. În acest caz CI RAM static O păstrează biţii inferiori n i, iar CI

RAM statice (k-1) - biţii superiori. Pentru a primi volumul necesar N a memoriei se unesc L=N/N i

blocuri de memorie aşa cum e reprezentat în Fig 20. Pentru divizarea adreselor de obicei se

foloseşte un multiplicator de adrese, numărul de ieşiri ai căruia L este egal cu numărul de module

de memorie, iar numărul intrărilor l=log2L.

Toate intrările şi ieşirile modulelor de memorie, în afară de intrările de selectare, se unesc între

ele, iar intrările de selectare se unesc în corespundere cu ieşirele multiplexorului de adrese.

Modul RAM statică cu organizarea N*n are intrările de adrese cu capacitatea (l+m)=log2N,

intrările, ieşirele de date cu capacitatea n şi 0 intrare comună de înscriere/citire. Intrarea de

selectare CS se foloseşte pentru a plasa în locul necesar al spaţiului de adresă al memoriei.

UTM.FRT.TLC-10123 - 23 - - 23 -

Fig.19. Schema de sporire a capacităţii memoriei pe CI RAM statică

. . . .

n=kni

CS

DO(n)

CI RAM statica

CEOA(m)

DO(ni)

m

ni

CS

CI RAM statica

CEOA(m)

DO(ni)

m

ni

CS CEOA(m)

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

RAM dinamică este realizată pe bază de elemente capacitive de memorie şi necesită regenerare

periodică a informaţiei. Timpul de regenerare se calculează în unităţi de milisecunde. La volume

mari de memorie pentru regenerarea fiecărei celule sunt necesare intervale de timp egale cu

fracţiuni de microsecunde. Memoria RAM dinamică cu volumul Ni şi capacitatea ni are

m/2=(log2N)/2 linii de adrese, intrări CAS şi RAS, intrări şi ieşiri de date şi intrare de permitere a

citirii

ROM sunt realizate pe bază de circuite integrate cu memorie fixă de patru tipuri: cu mascare,

programabile, cu ştergere electrică.

ROM cu volumul Ni şi capacitatea ni are magistrala de adrese cu capacitatea m=log2Ni,

magistrala de date de ieşire cu capacitatea ni şi întrări de selectare .

CIROM programabile au întrări de programare, iar pentru înscrierea datelor la programare se

folosesc ieşirile de date a CI.

2.1 Proiectarea memoriei RAM

UTM.FRT.TLC-10124 - 24 - - 24 -

. . . .

DO(n)

CI RAM dinamica0

CEO

ni

CAS

CI RAM dinamicak-1

CEOA(m/2)

ni

RAS

DI(ni) DO(ni) DI(ni) DO(ni)

nini

DI(n)

CAS A(m/2)RAS

m/2

CEOCAS A(m/2)RAS

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Proiectarea memorie RAM pentru sistemul pe bază de microprocessor presupune evident un

anumit mod de proiectare după un anumit criteriu conform căruia vom alege correct tipul de

microcircuitului RAM , numărul şi marca microcicuitului utilizată.

Pentru implementarea memoriei RAM a unui sistem pe bază de microprocessor vom selecta tipul

microcircuitului RAM după următoarele criterii:

- Microcircuitul RAM static se va implementa atunci cînd volumul memoriei mai mic

sau egal cu 8KB : 16KB .

- Mcrocircuitul RAM dinamic se va implementa atunci cînd volumul memoriei mai

mare sau egal cu 8KB : 16KB.

Conform datelor iniţiale din sarcina de proiectare volumul memoriei RAM este egal cu 3KB deci

respective vom utiliza un microcircuit RAM static .

Definirea sistemului de magistrale

Următorul pas în proiectare constă în definirea sistemului de magistrale , după cum ştim

microprocesoarele Intel 8088 se utilizează în calculatoare la prelucrarea operanzilor de 16 biţi.

După criteriul dat magistrala de adrese din cadrul blocului procesorului este formată din două

microcircuite , care sunt nişte registre tampon KP580ИР82 repzentate în Fig. 17 din schema

electrică pincipială a blocului procesorului.Ca rezultat avem o magistrală de adresă de 16 biti ,

iar respectiv magistrala de date din cadrul blocului procesorului este de 8 biti şi este formată de

către microcircuitul KP580BA86 de asemenea putem obţine o magistrală tot de 8 biti cu ajutorul

microcircuitului KP580BK28 , care în cadrul său mai conţine elemente de realizare ale

controilerului de formare a magistralei de comandă .

Conform schemei electrice principiale ale blocului procesorului magistrala de adrese de 16biti

este formată este formată de microcircuitul KP580ИР82 , magistrala de date de 8biti este formată

din microcircuitul KP580BA86 iar magistrala de comandă care conţine semnalele MRD şi MWR

este formată cu ajutorul microcircuitului К555КП11.

Astfel am definit sistemului de magistrale necesare pentru proiectarea unităţii de memorie

conform cerinţelor propuse în sarcina pentru proiectare .

Alcătuirea hărţii memoriei

În primul rînd am selectat microcircuitul de memorie necesar pentru crearea memoriei ROM şi

RAM .

Din tabela 5.1 pagina numărul 190 din cartea «Проектирование ЭВМ на микропроцессорах».

Артюхов am selectat pentru memoria RAM microcircuitul K537 PУ8 cu volumul memoriei 2K x

8 ce corespunde volumului de 2KB iar pentru obţinerea unui volum de 3 KB propuşi pentru

UTM.FRT.TLC-10125 - 25 - - 25 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

proiectare vom utiliza respectiv 2 microcircuite de aceste fel. Dintre care unul va fi utilizat coplet

iar altul numai 1|2 din capacitate

După care din tabela 5.3 pagina 195din aceeaşi carte am selectat microcircuitul pentru memoria

ROM de tipul K573РФ2 care are volumul memoriei 2K x 8 corespunde volumului de 2KB.

Următorul pas este crearea hărţii memoriei unde vom scrie codurile de adresare ale procesorului

către memoriea RAM şi ROM pentru fiecare microcircuit în parte.

Adresa de început a microprocesorului Intel 8088 este FFFF H care corespunde adresei de început

a memoriei ROM , pentru cazu dat adresa de începu va fi EFFF H.

Fig. 21 Harta memoriei

Vom începe cu elaborarea arhitecturii blocului de memorie RAM , dar pentru a forma blocul în

cauză trebuie să analizăm harta memoriei .

Primii 11 biti de la A0 pînă la A10 sunt aplicţi la intrările de adresă ale microcircuitui K537 PУ8

care posedă 11 intrări de adresă . Cu ajutorul bitilor de adresă A11....A15 vom dirija cu fiecare

microcircuit de memorie la consecutivitatea de încărcare .

Spre exemplu în cazul nostru volumul de memorie RAM din sarcina de proiectare trebuie să fie de

8KB iar un singur microcircut de memorie are un volum de 2 KB.După ocuparea întregului

volum de memorie a primului microcircuit vom trece la următorul , aceasta avînd loc consecutiv

pînă la completarea a întregului volum de memorie.

UTM.FRT.TLC-10126 - 26 - - 26 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.22 Reprezentarea funcţională microcircuitui K537 PУ8

A0........A10 intrări de adresă.

DIO0......DIO7-intrări/ieşiri de date.

WR- intrarea de activare a înscrierilor de date .

RD - intrarea de activare a citirii datelor din microcircuit .

CS- intrarea de acces la înscrieria/citirea datelor.

Dirijarea dată se va efectua cu ajutorul decodificatorului К155ИД4 , la intrările de adresă A şi B

ale acestuia vom conecta biţii superiori din magistrala de adresă A11 şi A12.

La fiecare din ieşiri se obţine zero logic pe durata de încărcare a microcircuitului de memorie ,

nivelul de zero logic corespunde cu semnalul activ aplicat la intrarea CS a microcircuitului de

memorie . Nivelul 1 logic se va instala atunci cînd spaţiu liber de memorie a fiecărui

microcircuit se completează în întregime, astfel la intrarea CS vom avea nivelul dat care va

întrerupe înscrierea datelor .

Conform reprezentării funcţionale ale microcircuitului decodificatorului К155ИД4 ,

acesta conţine 8 ieşiri de date dintre care 4 pentru doar o jumătate din microcircuit care vor lucra

atunci cînd utilizăm decodificatorului К155ИД4 ca decodificator de doi biti. În continuare vom

utiliza ieşirile B1.....B2 ale decodificatorului К155ИД4 , acest fapt se asigură prin aplicarea a

nivelului zero logic la intrările negate E3-E5. După completarea întregului volum de memorie de

8KB asigurat de cele 4 microcircuite K537 PУ8 , la intrările CS ale acestora vom aplica 1 logic ,

mai departe putem lucra cu a doua jumătate a decodificatorului , această trecere se face prin

aplicare nivelului 1 logic la intrarea E2 şi E3 din magistrala de adrese de la bitul de adresă A13,

care face parte din cod de adresă de încheiere a ultimului microcircuit de memorie RAM4.

Semnalele MRD şi MWD sunt aplicate la circuitul DD1( ŞI logic )iar a semnalele adreselor A14

şi A15 sunt aplicate la un circuit DD2( SAU logic) , după care circuitele logice date sunt

UTM.FRT.TLC-10127 - 27 - - 27 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

conectate la un circuit DD3( SAU logic) care transmite un anumit nivel logic la intrările E1 şi E4

ale decodificatorului К155ИД4.

Fig 23 Reprezentarea grafică a decodificatorului K155ИД4

Fig24 Reprezentarea funcţională a decodificatorului K155ИД4

2.2 Proiectarea memoriei ROM

După alcătuirea hărţii memoriei din Fig.26 şi proectarea memoriei RAM este mai uşor de

proiecta şi blocul memoriei ROM deoarece avem aproximativ aceleaşi principi de proiectare .

Primii 11 biti de la A0 pînă la A10 sunt aplicţi la intrările de adresă ale microcircuitui K573РФ2

care posedă 11 intrări de adresă . Cu ajutorul bitilor de adresă A11....A15 vom dirija cu fiecare

microcircuit de memorie la consecutivitatea de citire a datelor .

UTM.FRT.TLC-10128 - 28 - - 28 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig. 25 Reprezentarea funcţională a microcircuitui K573РФ2

A0…….A10 intrările de adresă.

DO0…….DO7 ieşirile de date .

CS- intrarea de selecţie a microcircuitului .

CE0- intrarea de acces la citirea datelor.

În cadrul proiectului am selectat două microcircuite de memorie de acest tip care ne asigură un

volum de 4KB. După citirea întregului volum de memorie a primului microcircuit vom trece la

următorul , aceasta avînd loc consecutiv citirea a întregului volum de memorie. Dirijarea dată se

va efectua cu ajutorul circuitului ŞI logic cu 3 intrări la care sunt aplicate semnalele din

magistrala de adresă A13,A14, A15 care asigură nivelul 1 logic .Aplicăm semnalele de la adresa

A12 concomitent la un circuit DD5( SAU-NU ) şi la circuitul DD6 ( ŞI-NU ), totodată ieşirea de

la DD5 se uneşte la intrarea DD7 ( ŞI-NU ).De la ieşirea DD4( ŞI ) se aplică semnalul la DD5 şi

DD7. Această conexiune ne piermite obţinerea semnalelor CS1şi CS2 cu ajutorul cărora dirijăm

consecutivitatea de selecţie a celor două microcircuite.

De la ieşirea DD4( ŞI ) se aplică semnalul la DD5 şi DD7. Această conexiune ne piermite

obţinerea semnalelor CS1şi CS2 cu ajutorul cărora dirijăm consecutivitatea de selecţie a celor

două microcircuite.

UTM.FRT.TLC-10129 - 29 - - 29 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.26Schema de arhitectură a unităţii de memorie a blocului pe bază microprocesorului K1810BM88 În continuare vom menţiona care dintre microcircuitele logice utilizate la crearea unităţii de memorie sub ce model funcţional pot fi înlocuite .

DD4 este alcătiuit din microcircuitul 531ЛИ3 DD2- DD3 pot fi fiecare înlocuite cu microcircuitul 155ЛЛ1DD6-DD7 pot fi fiecare substituite cu microcircuitul 531ТЛ3.

UTM.FRT.TLC-10130 - 30 - - 30 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Capitolul 3.

Proiectarea porturilor sistemului.

3.1 Elaborarea blocului pentru porturile parlele

Procesul tehnologic constă dintr-un şir de acţiuni care trebuie executate într-o ordine anumită.

Ordinea necesară de execuţie a operaţiilor tehnologice se asigură uşor de către sistemul de dirijare

programabil.

Mecanismul care necesită dirijarea poate fi conectat la unul din porturile I/0. Aparatele reale

este inutil de a conecta direct la sistemul microprocesor, deoarece acestuia nu-i ajunge puterea

destulă pentru a dirija, funcţia lui este de a controla şi regla procesul. Pentru a asigura regimul

normal de funcţionare este nevoie de un şir de dispozitive: porturi, amplificatoare.

Convertorul este unul din aceste dispozitive. El permite de a transforma şirul semnalelor

digitale în semnale analogice şi invers (CDA şi CAD).

Sistema de intrare/ieşire este destinată pentru interconectarea procesorului cu mediul

extern. Ea reprezintă totalitatea canalelor de I/O fiecare dintre ele deservind un dispozitiv extern.

Canalul conţine surse de interconectare cu magistrala de sistem (interfaţa dispozitivului extern) şi

sursele de gestionare cu intrarea şi ieşirea şi se realizează prin dispozitive tehnice de intrare/ieşire:

dispozitivul I/O cu soft I/O.

Interfaţa este un complex de mijloace HARD şi SOFT pentru organizarea transferului de

date între două sisteme. Fiecare interfaţă are un protocol de schimb de date.

Sistemul de intrare/ieşire se caracterizează prin numărul de canale, posibilitatea lor de

transmitere şi capacitatea.

Transferul de informaţie dintre procesor şi dispozitivele externe se realizează prin

dispozitive I/O care mai sunt numite şi porturi. Deosebim 3 tipuri de porturi în dependenţă de

modul de transfer al datelor:

a) porturi paralele (LPT)

b) porturi serie (COM, USB)

c) porturi analogice (CDA, CAD).

Microcircuitul KP580BB55A prezintă port paralel de întrare/ieşire, se utilizează în calitate de

dispozitiv de întrare/ieşire de destinaţie generală ce realizează joncţionarea diferitor dispozitive

periferice cu magistrala de date a sistemului.

UTM.FRT.TLC-10131 - 31 - - 31 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.27 Reprezentarea grafică a Microcircuitul KP580BB55A

Fig.28 Reprezentarea funcţională a portului paralel KP580BB55A.

Destinaţia pinilor microcircuitului:

PA7–PA0 - canalul informaţional A;

PC7–PC0 - canalul informaţional C;

PB7–PB0 - canalul informaţional B;

RD – citirea informaţiei;

CS – selectarea MC;

A1, A0 – biţii inferiori ai MA;

UCC – tensiunea de alimentare +5V;

D7-D0 – canalul de date;

SR – instalare în poziţie iniţială;

WR – înscrierea informaţiei.

Transferul de date între magistrala de date şi microcircuit se realizează printr-un canal de 8 biţi

bidirecţional tristabil (D).

UTM.FRT.TLC-10132 - 32 - - 32 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Pentru legătura cu dispozitivele externe se utilizează 24 de linii de întrare/ieşire grupate în 3

canale de 8 biţi BA, BB, BC, direcţia de transmitere a datelor şi regimul de funcţionare cărora se

determină modul de programare a portului.

Microcircuitul poate funcţiona în trei regimuri de bază. În regimul 0 se asigură posibilitatea

transferului sincron dirijat de program a datelor prin 2 canale independente PA şi PB de 8 biţi şi

două canale de 4 biţi BC. În regimul 1 se asigură posibilitatea înscrierii sau citirii informaţiei

în/sau din dispozitivul periferic prin două canale independente de 8 biţi BA şi BB după semnale de

dirijare. În acest caz liniile canalului C se folosesc pentru recepţionarea şi transmiterea semnalelor

de dirijare cu transferul de date. În regimul 2 se asigură posibilitatea de transfer a informaţiei cu

dispozitivele periferice prin canalul bidirecţional de 8 biţi BA după semnale de dirijare. Pentru

asigurarea transferului se folosesc 5 linii ale canalului BC.

În sistemul proiectat pe baza microprocesorului I8088 portul paralel pe baza

microcircuitului KP580BB55A a fost folosit pentru transferul datelor de la tastatura matricială

(canalele BA şi BB) şi de la convertorul digital-analogic (canalul BC).

3.2Proiectarea dispozitivelor periferice

Dispozitivele periferice sunt dispozitivele cuplate la sistemul cu microprocesor (ex.

computer) în mod opţional şi care permit de a efectua schimbul de informaţie între utilizator şi

calculator.

Din dispozitivele periferice fac parte:

a) tastatura

b) manipulatoare (mouse, joystick)

c) dispozitivele pentru vizualizare informaţie (monitor, panou, indicatoare)

d) dispozitive al memoriei externe (Floppy Disc, Hard Disc, magnetofoane)

e) dispozitive intrare/ieşire grafice (plotere, camere, printere).

Tastatura. Există două tipuri de tastatură:

tastatura pe bază de matrice - cel mai simplu tip, se utilizează în sisteme simple.

tastatura în cod serie (standard) - se utilizează în sisteme mai complicate (de exemplu în

calculatoarele moderne).

Schema bloc de conectare a tastaturei se prezintă în fig.29:

UTM.FRT.TLC-10133 - 33 - - 33 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.29 Conectarea tastaturei cu microcircuitul KP580BB55A

Tastatura nu are nici o schemă electrică în plus şi prezintă nişte comutatoare aranjate în formă de

matrice. Pentru proiectarea tastaturei, am folosit un port de intrare/ieşire paralel. Se utilizează 2

porturi paralele (A şi B) ale microcircuitului КР580ВВ55А, studiat mai sus. În cazul analizat

avem nevoie de 64 de taste. Luînd în considerare ca portul A are 8 ieşiri şi portul B are 8 (adică se

poate obtine o tastatură cu: 8x8=64 butoane).

La apăsarea tastei corespunzătoare a liniei şi coloanei se scurtcircuitează formînd o conectare.

Detectînd poziţia liniei şi coloanei în care s-a produs scurtcircuitul contactelor se determină codul

cuvîntului corespunzător tastei apăsate. Portul de ieşire trimite semnalul zero în linia zero şi unu în

restul liniilor, apoi senumără şi se verifică liniile coloanelor. Dacă în linia zero nu este semnalul

zero procesul se repetă pentru linia unu , apoi pentru linia a doua. Cînd se detectează zero se

determină tasta apăsată, poziţia liniei este cunoscută după combinaţia introdusă, iar poziţia

coloanei după rezultatul introducerii. Împreunînd codul poziţiei liniei şi coloanei, în care s-a

detectat zero se poate de format un cuvînt dintr-un simbol arătînd poziţia tastei apăsate.

Claviatura are neajunsuri:

- apăsarea concomitentă a două taste şi apariţia proceselor tranzitorii la conectarea şi

deconectarea întrerupătorului.

UTM.FRT.TLC-10134 - 34 - - 34 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Capitolul 4. Elaborarea schemei de structură a sistemului.

4.1 Studierea regimurilor de funcţionare a dispozitivului pe bază de microprocesor

Proiectarea sistemului pe bază de microprocesor se va începe cu elaborarea schemei de structură sau mai bine zis a schemei bloc . Aceasta rezultă din schema bloc calculatorului cu arhitectură deschisă (fig.1) şi a schemei de structură a procesorului (fig.2).Este evident faptul că schemele bloc menţionate mai sus permit de a forma corect schema bloc a sistemului pe bază de microprocesor , însă pentru a înţelege cum vor interacţiona blocurile sistemului în procesul de lucru , vom analiza regimurile de funcţionare ale dispozitivelor de calcul .

În procesul de funcţionare a dispozitivului de calcul acesta se poate afla în următoarele regimuri de funcţionare :

1.Regimul de executare liniară a programului :Constă în executarea pe rînd în procesor a instrucţiunilor programului.În procesor se formează adresa instrucţiunii următoare , adresa se transmite prin magistrala de adrese MA însoţită de semnalul MRD( memory read ) .Prin magistrala de date MD se transmite instrucţiunea, iar în procesor are loc decodificarea instrucţiunii ,mai apoi se organizează ciclul de executare a instrucţiunii.Ca urmare procesorul trece din nou la formare adresei instrucţiunii următoare , aceasta asigură executarea automată a instrucţiunilor una după alta . La terminarea programului se trece în regim de oprire aceasta se cu instrucţiunea HLT .

Fig.30 Schema bloc a regimului de executare liniară a programului

UTM.FRT.TLC-10135 - 35 - - 35 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

2.Regimul de oprire :Are loc la executarea instrucţiunii HLT , care se efectuează în următoarele etape:

- Mai întîi se decodifică instrucţiune HLT .- Adresa instrucţiunii următoare nu se formează şi nu se transmite, microprocesorul nu efectuează nici o acţiune .

Din starea de oprire procesorul poate fi scos numai cu semnalul RESET , în prezent acest regim se utilizeză foarte rar.

3. Regimul de aşteptare :Acest regim apare la schimbul de informaţie între procesor şi un dispozitiv mai lent ca exemplu poate fi memoria.Regimul de aşteptare se caracterizeză prin faptul că procesorul transmite în memorie adresa celulei şi comanda MRD .Din regimul de aşteptare procesorul poate fi scos numai cu unul din semnale: READY –activ , RESET- iniţializare cu cerere de întrerupere.

Fig.31 Schema bloc a regimului de aşteptare

4.Regimul de întrerupere:Constă în întreruperea procesului de executare a programului la cererea unui dispozitiv extern. Procesorul recepţionează semnalul de cerere de întrerupere INT, analizează posibilitatea efectuării întreruperii, termină executarea instrucţiunii curente şi întrerupe executarea programului. Datele curente sînt salvate în memoria stivă şi mai tîrziu executarea programului poate fi reluată.

Procesorul generează un răspuns INTA dispozitivului extern şi trece la executarea unui program de tratare a întreruperii.

UTM.FRT.TLC-10136 - 36 - - 36 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Fig.32 Schema bloc a regimului de întrerupere5.Regimul de acces direct la memorie

Constă în schimbul de date între memorie şi DE. Se utilizează pentru transmiterea volumelor mari de informaţie. DE transmite un semnal de cerere de acces direct la memorie HLD (HOLD). Procesorul recepţionează acest semnal şi analizează posibilitatea accesului şi dacă se permite, generează un semnal de răspuns – HLDA. După aceasta se permite utilizarea magistralelor de către DE, care efectuează schimbul. La terminarea schimbului de date se reia executarea programului întrerupt.

Fig.33 Schema bloc a regimului de acces direct la memorie

Conform regimurilor de funcţionare ale dispozitivelor de calcul , am stabilit cum are loc interacţiunea dintre blocurile sistemului pe bază de microprocesor .

UTM.FRT.TLC-10137 - 37 - - 37 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Datorită capitolelor anterioare am stabilit care este bloc sistemului pe bază de microprocesoului K 1810BM88Rezultatul acestui studiu este obţinerea schemei de structură generalizată a dispozitivului pe bază de microprocesor, care ulterior ne va piermite formarea schemei de structură detaliată a dispozitivului pe bază de microprocesor . Schema de structură detaliată va oferi o descriere mai concretă a fiecărui bloc împarte şi a semnalelor de la intrarea şi ieşirea blocului dat.

Fig.34 Schema bloc sistemului pe bază de microprocesor.

Toate blocurile sistemului pe bază de microprocesor sunt conectate la Interfaţa de sistem Care conţine Cuple pentru extensii care nu reprezintă altceva decît nişte sloturi PCI,pe care se conecta blocurilor adăugătoare .

UTM.FRT.TLC-10138 - 38 - - 38 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

Concluzii

Conform caracteristicilor proiectului am elaborat schemele bloc ale unităţilor în parte apoi

am selectat microcircuitele necesare şi corespunzătoare reieşind din caracteristicile impuse. După

schemele bloc am efectuat schemele electrice pe anumite porţiuni. După ce am efectuat schemele

electrice pe porţiuni împreunîndu-le la un loc am obţinut schema electrică principială a sistemului

pe microprocesor în întregime. În ultimul pas am descris funcţionarea şi caracteristicile

microcircuitelor utilizate în proiectul dat şi am studiat funcţionarea în întregime a întregului

sistem.

Sistemul pe bază de microprocessor pe care l-am proiectat reprezintă baza de proiectare

şi construcţie a tuturor calculatoarelor , în cardru proectului sunt descriese principile

fundamentale care stau la baza creării calculatoarelor contemporane.

UTM.FRT.TLC-10139 - 39 - - 39 -

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnăt. Data

BIBLIOGRAFIE

1. Артюхов В.Г.«Проектирование микропроцессорной электронно-вычеслителъной

аппаратуры.» Справочник. Киев «Техника» 1988.

2.«Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы». Справочник под ред. С.В.Якубовского. Москва. «Радио и связь»,1990.3. «Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем».Справочник. 2т. под ред. В.А.Шахнова. Москва. «Радио и связь»,1988

4. Е.П.Угрюмов. «Проектирование элементов и узлов ЭВМ» Москва. «Высшая школа»,1987.

UTM.FRT.TLC-10140 - 40 - - 40 -