of 19 /19
www.process-conference.org PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine Droga Kolinska mag. Branko Greganovič 22. oktober 2010

PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

Embed Size (px)

Text of PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

Page 1: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOSTPROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOSTPrimer Skupine Droga Kolinska

mag. Branko Greganovič

22. oktober 2010

Page 2: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

2© 2010 [email protected]

Pojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranosti

Dve opozoriliDve opozoriliDve opozoriliDve opozorili

Primer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga Kolinska

Page 3: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Definicija procesno usmerjene organizacije

• Organizacija je procesno

usmerjena, če v njeni

© 2010 [email protected]

usmerjena, če v njeni

hierarhični strukturi ni

nobenega položaja, ki ni

potreben s stališča učinkovite

izpeljave poslovnih procesov.

3

Page 4: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Dve dimenziji tradicionalnega pogleda na organiziranost

4© 2010 [email protected]

Mreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesovMreža tokov poslovnih procesov

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Vodstv

ena s

truktu

ra (

hie

rarh

ija)

Page 5: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Sodobni pogled na organiziranost

… vsakodnevno poslovanje ne deluje kot

“konfederacija organizacijskih enot”, ampak kot

povsem plitka dvodimenzionalna mreža tokov

5© 2010 [email protected]

povsem plitka dvodimenzionalna mreža tokov

poslovnih procesov …

Page 6: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Poslovni procesi ne poznajo niti mej med organizacijskimi deli istega podjetja, npr. med pravnimi osebami ali funkcijskimi oddelki; niti mej med različnimi podjetji

6© 2010 [email protected]

Page 7: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Meja med pravnima osebama

Meja med državama

Meja med pravnima osebama

Najpogostejši razlog za neučinkovito organiziranosti so blokade, ki jih hierarhična struktura vsiljuje poslovnim procesom na mejah med organizacijskimi enotami

7© 2010 [email protected]

Meja med funkcijama

Meja med pravnima osebama

Meja med državama

Meja med funkcijamaMeja med pravnima osebama

Blokade, vsiljene s pravili hierarhične strukture, ki so povsem nepotrebne s stališča

učinkovite izvedbe poslovnih procesov

Page 8: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

V procesno usmerjeni organizaciji ni hierarhičnih pozicij, ki niso potrebne s stališča učinkovitega delovanja poslovnih procesov

Hierarhično usmerjena organizacija

izhaja iz vodenja organizacijskih enot

Procesno usmerjena organizacija

izhaja iz vodenje poslovnih procesov

8© 2010 [email protected]����

Page 9: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

9© 2010 [email protected]

Pojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranosti

Dve opozoriliDve opozoriliDve opozoriliDve opozorili

Primer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga Kolinska

Page 10: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Procesno usmerjena organizacija ni matrična struktura!

Matrična struktura Procesno usmerjena struktura

Hierarchical positions not interfering with a free flow of business processes

Večtočkovna hierarhija (matrika)

10© 2010 [email protected]

• Matrična struktura (vključno s položajem “lastnika

procesa”) nastane kot rezultat poskusa, da se

hierarhično usmerjena struktura prilagodi poslovnim

procesom na načelu “koliko procesov, toliko šefov”

• Procesno usmerjena hierarhija je dosledno enotočkovna – “vsak zaposleni ima samo enega šefa”; lastništvo procesov je integrirano z vodenjem in izvajanjem poslovnih procesov

Enotočkovnaprocesno usmerjena hierarhija

Page 11: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Če hierarhična struktura ni poravnana s poslovnimi procesi, bo hierarhija zadušila vse poskuse uvajanja sprememb v poslovne procese!

11© 2010 [email protected]

Izboljšanje

poslovnih

procesov

Hierarhična struktura,

ki ni poravnana

s poslovnimi procesi

PROCESNO NEPOTREBNI HIERARHIČNI POLOŽAJI SE UPREJO POSKUSOM

POVEČANJA UČINKOVITOSTI POSLOVNIH PROCESOV

Page 12: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

12© 2010 [email protected]

Pojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranostiPojem procesno usmerjene organiziranosti

Dve opozoriliDve opozoriliDve opozoriliDve opozorili

Primer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga KolinskaPrimer Skupine Droga Kolinska

Page 13: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Skupina Droga Kolinska (DKS) je večprogramska organizacija

Poslovni programiPoslovni programiPoslovni programiPoslovni programi

13© 2010 [email protected]

1

Kava

2

Sladki

program

3

Slani

prigriz-ki

4

Brezalko

-holne

pijače

5

Funkcio-

nalne

pijače

6

Ustekle-

ničena

voda

7

Delika-

tesni

namazi

8

Otroška

hrana

Page 14: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Programe je treba preslikati v organizacijske enote

Dejavnost Dejavnost Dejavnost Dejavnost

BBBB

Dejavnost Dejavnost Dejavnost Dejavnost

AAAA

14© 2010 [email protected]

Organizacijske enote / Poslovne divizijeOrganizacijske enote / Poslovne divizijeOrganizacijske enote / Poslovne divizijeOrganizacijske enote / Poslovne divizije

Dejavnost Dejavnost Dejavnost Dejavnost

CCCC

Page 15: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

Preslikava programov DKS v organizacijske enote

Vodstvo skupine DK

Divizija

KAVA

Divizija

PRIGRIZKI

Divizija

PIJAČE

Divizija

NAMAZI

Divizija

OTROŠKA HRANA

15© 2010 [email protected]

KAVA PRIGRIZKI PIJAČE NAMAZI HRANA

Otroška hrana

Kava Sladki program

Slani program

Brezalkoholnepijače

Funkcionalnepijače

Ustekleničenavoda

Pašteta

Page 16: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

V izhodišču vse divizije / programi ločeno vodijo vse poslovne procese

Marketing / Raziskave & Razvoj

Profesionalne storitve (finance, HR, IT, pravo, ipd.)

Splošni / večfunkcionalni management

Upravljanje večprogramskih organizacij

16© 2010 [email protected]

Nabava Proizvodnja Prodaja

Logistika

Marketing / Raziskave & Razvoj

Page 17: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

V končni rešitvi si divizije / programi delijo določene poslovne procese

Vodstvo skupine DKS

Divizija

KAVA

Divizija

PRIGRIZKI

Divizija

PIJAČE

Divizija

PAŠTETA

Divizija

OTROŠKA HRANA

17© 2010 [email protected]

BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS

UNIT UNIT UNIT UNIT (nabava,

proizvodnja,

marketing, R&R,

vhodna

logistika)

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS

UNIT UNIT UNIT UNIT (nabava,

proizvodnja,

marketing, R&R,

vhodna logistika)

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS

UNIT UNIT UNIT UNIT (nabava,

proizvodnja,

marketing, R&R,

vhodna

logistika)

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS

UNIT UNIT UNIT UNIT (nabava,

proizvodnja,

marketing, R&R,

vhodna

logistika)

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS

UNIT UNIT UNIT UNIT (nabava,

proizvodnja,

marketing, R&R,

vhodna

logistika)

KAVA PRIGRIZKI PIJAČE PAŠTETA HRANA

Market Units (prodaja in izhodna logistika)

Local Administration Units (finance, HR, IT, pravo, ipd.)

Page 18: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

VODSTVO

SKUPINECEOCEOCEOCEO

COOCOOCOOCOO CFOCFOCFOCFO

Organizacijska struktura Skupine Droga Kolinska

Primeri procesne usmerjenosti

• Direktor LAU

• Centralizacija finančne funkcije

• DK Moskva• Direktor BU in direktor MU

18© 2010 [email protected]

Market Market Market Market UnitsUnitsUnitsUnits

(lokalno)(lokalno)(lokalno)(lokalno)

Kakovost

Zakladništvo in finance

Kontroling

Računovodstvo

Kadrovski oddelek

Pravne zadeve

IT

Skupne službe

Slovenija

Hrvaška

Srbija

Makedonija

Bosna

Slovenija

Hrvaška

Srbija

Makedonija

Bosna

EU in ROW

Kava

Pijače

Prigrizki

Namazi

Local AdministrationUnits (lokalno)

DK DK DK DK Moskva Moskva Moskva Moskva

(izjema)(izjema)(izjema)(izjema)

BU Otr. hrana

MU Rusija / CIS

LAU Moskva

Business Business Business Business

UnitsUnitsUnitsUnits

(globalno)(globalno)(globalno)(globalno)

Page 19: PROCESNO USMERJENA ORGANIZIRANOST Primer Skupine

www.process-conference.org

19© 2010 [email protected]

Process driven management structures

Mergers and acquisitions

Business strategy design and execution

Business and financial restructuring

Profit improvement initiatives Branko Greganovič, izvršni partner

[email protected]

Telefon: + 386 31 378 687

Hvala za pozornost