PRISTUP I ALATI ZA UNAPREENJE KVALITETE

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Text of PRISTUP I ALATI ZA UNAPREENJE KVALITETE

 • 7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI BAKA 2006.

  NIKOLA TOMII, dipl.ing.stroj. Alastom Hrvatska d.o.o., Karlovac nikola.tomicic@power.alstom.com

  PRISTUP I ALATI ZA UNAPREENJE KVALITETE Saetak Poslovni procesi tvrtke ALSTOM HRVATSKA d.o.o. istovremeno su usmjereni na ispunjenje potreba kupaca (CtC) i na zahtjeve uspjenog poslovanja (CtB). Kontinuirano se prati kvaliteta i uinkovitost poslovnih procesa te se prikupljaju prijedlozi za unapreenja na sustavan nain:

  strateki projekti unapreenja (top down) uenjem iz loe kvalitete (CoPQ,CtC) prijedlozima zaposlenika (bottom up)

  Prikupljenim prijedlozima za unapreenje kvalitete i poslovanja odreuje se nivo vanosti od strane rukovodstva, prema poslovnoj strategiji. Sustavnim postupkom pokretanja realizacije projekata unapreenja odabiru se sponzori i kolovani voe timova (GB, BB) za provoenje. Voe timova u dogovoru sa koordinatorom unapreenja poslovanja, a prema sloenosti zadatka odabiru metodologiju za rijeavanje:

  JDI KAIZEN LEAN 6 SIGMA Uspjenost tvrtke se poveava postizanjem sinergije izmeu ljudi, procesa i tehnologije. Sa takvom sinergijom je za oekivati da zaposlenici svojim prijedlozima doprinose unapreenju. Svi prihvaeni prijedlozi unapreenja (bottom up) se primjereno nagrauju, a uspjeno provedeni projekti se sveano obiljee sa timovima koji su ih proveli.

  Kljune rijei: poslovni procesi, kontinuirano unapreenje, timovi, metodologije rijeavanja.

  1. UVOD ALSTOM HRVATSKA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, inenjering i usluge u Karlovcu je dio meunarodne ALSTOM korporacije koja ima tvrtke u 70 zemalja svijeta i zapoljava 70.000 ljudi. ALSTOM HRVATSKA d.o.o. djeluje unutar Power Service Sektor-a te je svojim poslovnim procesima usmjerena i specijalizirana za strojnu obradu tekih turbinskih odljevaka, proizvodnju zavarenih sklopova plinskih i parnih turbina, turbinskih i kompresorskih lopatica, a timovi inenjera sudjeluju na razvoju energetske opreme i usluga u meunarodnim timovima. Posebna briga se posveuje izradi doknadnih dijelova, rekonstrukciji i modernizaciji parnih turbinskih postrojenja te usluga odravanja postrojenja na Hrvatskom i dodjeljenom tritu. Zbog zahtjevne tehnologije i proizvoda, a u cilju ispunjenja zahtjeva kupaca i zahtjeva uspjenog poslovanja, kako na domaem tako i na svjetskom tritu, tvrtka ALSTOM HRVATSKA d.o.o. je ve 1994. uspjeno certificirala svoj sustav upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001. Slijedei svjetske trendove, poduzeti su napori te je uslijedila certifikacija sustava upravljanja okoliem prema standardu ISO 14001, a zatim i sustava upravljanja zatitom na radu i zatitom zdravlja zaposlenika prema specifikaciji OHSAS 18001. U Hrvatskoj je ALSTOM HRVATSKA d.o.o. jedna od 15 tvrtki koje su dosegle ovaj nivo.

 • 7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI BAKA 2006.

  2. PRISTUP UNAPREENJU KVALITETE U ALSTOM HRVATSKA d.o.o. je tokom uvoenja sustava upravljanja kvalitetom, definiran i uveden sustav kontrole i izvjetavanja po elementima vanih kupcima (CtC Critical to Customer) ali i trokovima zbog loe kvalitete (CoPQ Cost of Poor Quality ). Od tada se kontinuirano prikupljaju podaci o nedovoljnoj kvaliteti i uinkovitosti poslovnih procesa u odnosu na zahtjeve kupaca i poslovanja te se analizira uspjenost. Iskustvo steeno stvaranjem i praenjem kvalitete je uvelike bilo korisno, pogotovo to je tvrtka prola kroz niz turbulentnih razdoblja mjenjajui i proizvode i proizvodne procese, borei se za svoje mjesto kako na tritu tako i unutar korporacije. Slika 1: Praenje i izvjetavanje

  Prikupljanje prijedloga za unapreenje se vri na strukturirani nain:

  strateki projekti unapreenja (top down) uenjem iz loe kvalitete (CoPQ, CtC) prijedlozima zaposlenika (bottom up)

  Pred rukovodstvo tvrtke, na temelju vizije i misije korporacije, se postavljaju poslovni ciljevi te su zadueni za definiranje strategije njihovog ostvarenja. Na nivou korporacije definiran je nain za provoenje stratekih projekata te nain njihovog praenja i izvjetavanja. Slika 2 : Strateki projekti unapreenja (top down)

  Cri tica l to Custome r M e tricsFinancial values in k Eur o

  Country

  CROATIA

  Issue D ate: 09.04.2004. Input Data - enter data into these cel ls onlyCalculated data - see also qua rterly summary below

  1 1 1 1 1 1 1

  M onthly Da ta Apr May Jun Jul Aug Sep Oct2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

  On-Time De live ryN o. of O rde r (- i te ms) Ship ped in M onth 57 59 51 44 39 43 47N o. of Orde r (-i te ms) Shippe d On- Time 43 54 38 35 32 36 44

  % Ship pe d On- Time 75% 92% 75% 80% 82% 84% 94%

  YTD 75% 84% 81% 81% 81% 83%

  On-Time Submission of Te nde rsTota l N o. of Enquiries Tende red in M onth 35 37 24 23 25 48 57

  N o. of Enquir ies Te nde re d On- Time 35 37 24 23 25 48 57% Te ndered O n Time 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Ave ra ge Re sponse Time (d a ys) 5,1 5 6,3 6,28 7,2 6,6 6,4

  YTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Compl ia nce with Customer's Le ad TimeTota l N o. of Enquiries Tende red in M onth 35 37 24 23 25 48 57

  N o. of Compl ia nt Tend ers 35 37 24 23 25 48 57% Complia nce with Custome r's Le a d Time 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Ave rag e Lea d Time Quot ed (d a ys) 34 39 61 68 87,5 59 69

  YTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Te nde r H it Ra te for Pa rtsN o. of Te nde rs Won in M onth 16 31 9 20 12 18 17

  N o. of Tende rs Resolve d 17 34 14 20 12 18 18% Hit ra te by N umb er 94% 91% 64% 100% 100% 100% 94%

  YTD 94% 92% 86% 89% 91% 92% 92%

  Value of Te nde rs Won in M onth 1961,3 1097,5 480,3 318,49 409,8 47,3 306,3Va lue of Tende rs Resolve d 2063,3 1386,5 539,3 318,49 409,8 47,3 338,7

  % Hi t ra te by Va lue 95% 79% 89% 100% 100% 100% 90%

  YTD 95% 89% 89% 90% 90% 91% 91%

  Te nde r H it Ra te for Proje ctsN o. of Te nde rs Won in M onth 7 6 4 3 3 6 7

  N o. of Tende rs Resolve d 10 9 8 6 4 8 9% Hit ra te by N umb er 70% 67% 50% 50% 75% 75% 78%

  Cost of Poo r Q ua lity Re p or tM onthly Ve rsionCountry

  CROA TIA

  09.04.2004.

  CO ST CATEGORY PRO FI T AN D LO SS EFFECTApr May Jun Jul Aug Sep O ct Nov

  2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

  Prevent ion 8,7 16,2 7,5 10,3 7 6,5 8,5 12,8

  A pp ra isa l 21,5 21,3 21,9 29,3 28,7 22,3 23,8 24,9

  A+ B Total 30,2 37,5 29,4 39,6 35,7 28,8 32,3 37,7

  I nter na l CO PQScra p 1,5 4,9 0,14 1,7 0 0,8 17,1 11,6Rewor k 9,8 0,3 0,12 1,3 0,6 0,4 6,2 2,9Rep air 5 7,7 1,9 1,4 5 2,2 7,4 1,9Mod ificat ions up to ha ndoverCost Overruns

  Sub Total 16,3 12,9 2,16 4,4 5,6 3,4 30,7 16,4

  Externa l CO PQWa rran ty 2,7 2,1 12 1,5 4,6 1,9 0Mod ificat ions after han dover 3 7,1 0,5 0,2 20,7 0Pena lti es 0Liq ui da ted Da mag es 0

  Sub Total 5,7 2,1 12 7,1 2 4,8 22,6 0

  Co PQ S1+ S2 Total 22 15 14,16 11,5 7,6 8,2 53,3 16,4

  To ta l Reve nue 1854 1937 1980 1602 1845 1851 1279 1628Revenue monitored for COPQ 1854 1937 1980 1602 1845 1851 1279 1628To ta l EBIT 246 728 72 97 479 -241,6 116 206

  To ta l COPQ a s % Total EBIT 9% 2% 20% 12% 2% -3% 46% 8%To ta l COPQ a s % Total Revenue 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 1%To ta l COPQ a s % Revenue monitored 1% 1% 1% 1% 0% 0% 4% 1%% of Revenue m onitored 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  YTD CoPQ 1, 2% 1, 0 % 0 ,9 % 0,8 % 0, 8% 0, 7 % 1 ,1 % 1 ,1 %YTD Mo nit ore d 1 0 0, 0% 1 0 0, 0 % 1 0 0 ,0 % 10 0,0 % 1 0 0, 0% 1 0 0, 0 % 1 0 0 ,0 % 10 0,0 %

  CtC CoPQCri tica l to Custome r M e trics

  Financial values in k Eur o

  Country

  CROATIA

  Issue D ate: 09.04.2004. Input Data - enter data into these cel ls onlyCalculated data - see also qua rterly summary below

  1 1 1 1 1 1 1

  M onthly Da ta Apr May Jun Jul Aug Sep Oct2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

  On-Time De live ryN o. of O rde r (- i te ms) Ship ped in M onth 57 59 51 44 39 43 47N o. of Orde r (-i te ms) Shippe d On- Time 43 54 38 35 32 36 44

  % Ship pe d On- Time 75% 92% 75% 80% 82% 84% 94%

  YTD 75% 84% 81% 81% 81% 83%

  On-Time Submission of Te nde rsTota l N o. of Enquiries Tende red in M onth 35 37 24 23 25 48 57

  N o. of Enquir ies Te nde re d On- Time 35 37 24 23 25 48 57% Te ndered O n Time 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Ave ra ge Re sponse Time (d a ys) 5,1 5 6,3 6,28 7,2 6,6 6,4

  YTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Compl ia nce with Customer's Le ad TimeTota l N o. of Enquiries Tende red in M onth 35 37 24 23 25 48 57

  N o. of Compl ia nt Tend ers 35 37 24 23 25 48 57% Complia nce with Custome r's Le a d Time 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Ave rag e Lea d Time Quot ed (d a ys) 34 39 61 68 87,5 59 69

  YTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Te nde r H it Ra te for Pa rtsN o. of Te nde rs Won in M onth 16 31 9 20 12 18 17

  N o. of Tende rs Resolve d 17 34 14 20 12 18 18% Hit ra te by N umb er 94% 91% 64% 100% 100% 100% 94%

  YTD 94% 92% 86% 89% 91% 92% 92%

  Value of Te nde rs Won in M onth 1961,3 1097,5 480,3 318,49 409,8 47,3 306,3Va lue of Tende rs Resolve d 2063,3 1386,5 539,3 318,49 409,8 47,3 338,7

  % Hi t ra te by Va lue 95% 79% 89% 100% 100% 100% 90%

  YTD 95% 89% 89% 90% 90% 91% 91%

  Te nde r H it Ra te for Proje ctsN o. of Te nde rs Won in M onth 7 6 4 3 3 6 7

  N o. of Tende rs Resolve d 10 9 8 6 4 8 9% Hit ra te by N umb er 70% 67% 50% 50% 75% 75% 78%

  Cost of Poo r Q ua lity Re p or tM onthly Ve rsionCountry

  CROA TIA

  09.04.2004.

  CO ST CATEGORY PRO FI T AN D LO SS EFFECTApr May Jun Jul Aug Sep O ct Nov

  2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

  Prevent ion 8,7 16,2 7,5 10,3 7 6,5 8,5 12,8

  A pp ra isa l 21,5 21,3 21,9 29,3 28,7 22,3 23,8 24,9

  A+ B Tot