Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

 • View
  157

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

 • ZPU MIDZYRZECZ Sp. z o. o.CIJEVI ZA DALJINSKO GRIJANJE

  ZA POLAGANJE U ZEMLJU

  Prirunik polaganja

  POLISH STANDARDSPN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488,

  PN-EN 13941, PN-EN 14419TECHNICAL CERTIFICATE OF APPROVAL

  No AT/2005-02-1532;EXPIRES: 17 AUGUST, 2010

  No AT/2005-02-1537;EXPIRES: 29 AUGUST, 2010

  ISSUED BY:COBRTI INSTAL, WARSAW

  ZAKAD PRODUKCYJNO-USUGOWYMidzyrzecz

  Polskie Rury PreizolowaneSp. z o.o.,

  66-300 Midzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4

 • Sadraj1 Uvod.............................................................................................................................................. 12 Opi opis toplinskih predizoliranih cijevi i fazonskih elemenata ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o...... 13 Materijali ugraeni u predizolirane cijevi........................................................................................ 14 Projekti i specifikacije konstrukcije................................................................................................. 25 Transport i rukovanje predizoliranim sekcijama............................................................................. 26 Zemljani i pomoni radovi.............................................................................................................. 47 Cjevovod i sekcije predizoliranih cijevi........................................................................................... 7

  7.1 Opi zahtjevi.......................................................................................................................... 77.2 Polaganje cjevovoda.............................................................................................................. 77.3 Cjevovod................................................................................................................................ 77.4 Ukopavanje predizoliranih cjevovoda..................................................................................... 87.5 Ostali zahtjevi........................................................................................................................ 9

  8 vrste toke.................................................................................................................................. 99 Kompenzacijske zone.................................................................................................................. 1010 Instaliranje odvodnje i kuglastog ventila za odzraivanje........................................................... 1111 Instaliranje armatura.................................................................................................................. 1212 Prolaz kroz zid, spajanje radnog cjevovoda, zatvaranje cjevovoda........................................... 13

  12.1 Prolaz kroz zid................................................................................................................... 1312.2 Spajanje predizolirane cijevi s klasinim cjevovodom........................................................ 1312.3 Zatita izolacije predizolirane cijevi.................................................................................... 1412.4 Zatvaranje cjevovoda......................................................................................................... 14

  13 Preuzimanje i prihvaanje......................................................................................................... 14

 • Prirunik polaganjaZPU Midzyrzecz Sp. z o. o. System

  1 UvodOvaj prirunik govori o uvjetima polaganja i rukovanja s predizoliranim cijevima u

  promjeru od 20 do 1000 mm.

  2 Opi opis toplinskih predizoliranih cijevi i fazonskih elemenata ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o.

  Predizolirane ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o. cijevi i fazonski elementi ispunjavaju uvjete standarda: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN489, PN-EN 1391.

  Koritenje materijala koji se odnosi na Predizolirane ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o. cijevi i fazonski elementi s galvaniziranom elinom medijskom cijevi u sustavu daljinskog grijanja potvreno je odobrenjem - Tehnical Approval No AT/2005-02-1537 koje vrijedi do 29.08.2010 od strane Research Center for Installation Technology INSTAL, Varava, Poljska.

  Toplinska oprema koju proizvodi ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o. cijevi i fazonski elementi polau se direktno u zemlju. Oprema dopremljena na gradilite kao cjevovod sadrava predizolirane ravne ili savijene cijevi, predizolirane fazonske elemente i armature, opremljena s nadzornim sustavom koji otkriva oteenja (vlaga, prekid ice). Sastavljaju se na gradilitu spojnicama u koje se naknadno ulijeva PUR pjena, a to je oprema strukture opih spojeva koji se uspjeno povezuju u cjevovod. Svaka aktivnost spajanja se treba provoditi u skladu s uputama ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o.

  3 Materijali ugraeni u predizolirane cijeviU konstrukciji toplinske opreme ravnih ili savijenih cijevi specificirani su u ZPU

  Midzyrzecz Sp. z o.o. Katalog proizvoda.

  Polazni i povratni vod rjeavaju se ugraenim predizoliranim elementima (lukovi) ili predizoliranim savijenim cijevima.

  Armature: predizolirani kuglasti ventili.

  Kompenzacija istezanja postie se: predizoliranim lukovima: Oblici L-, Z- ili U-sistem; predizolirani kompenzatori.

  Kompenzacijske zone: nainjene iz mekanih materijala, npr. mineralna vuna, mekana PUR pjena, pjenasti polietilen itd.

  Montane vrste toke.

  T-elementi

  Grananje od glavne cijevi izvodi se predizoliranim T-elementima (ravni, paralelni) kao i TPE T-elementi (hladno umetani) i TPG T-elementi (umetani grijanjem).

  Redukcije

  Cijevi razliitog promjera spajaju se uz pomo redukcijskih elemenata.

  1

 • Prirunik polaganjaZPU Midzyrzecz Sp. z o. o. System

  Spojnice: spojnica je od PEHD polietilenske cijevi ili PEHD termoskupljajue cijevi koja se navlai na cjevovod ili DX elektro zavarena spojnica.

  Cijev se zatvara na svom kraju zavrnom kapom, PUR komponentama poliuretanske pjene (A i B), termoskupljajuom trakom.

  Ako je potrebno koristiti sistem otkrivanja na proputanje, potrebno je koristiti predizoliranu cijev i opremu s ve ugraenom icom za detekciju.

  Prolazi kroz zid i druge konstrukcijske zapreke moraju biti zatieni npr. s gumenim brtvama i ako je predizolirani boni dio potrebno povezati na klasinu cijev, potrebno je koristiti zatitni boni dio, tzv. adapter.

  Isporuene predizolirane cijevi, fazonski elementi i armature, vrste toke i druge sekcije potrebno je ispitati prije montae i dati na odobrenje tehnikom inspektoru.

  4 Projekti i specifikacije konstrukcijeSvi sadraji projekata i specifikacije konstrukcija su predmetom slubenih propisa. Takvi

  planovi i specifikacije moraju biti u skladu sa Graevinskim zakonom i dopunskim zahtjevima i uvjetima navedenim u smjernicama za projektiranje toplinske opreme koje je sainio ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o. predizolirane cijevi.

  Predizolirani cjevovodi trebaju biti izraeni u skladu s projektima i specifikacijama konstrukcije.

  Sva odstupanja od specifikacijama konstrukcije moraju biti uvedeni u konstrukcijski graevinski dnevnik ili neki drugi jednako vrijedni dokument. Takva odstupanja mora odobriti:

  projektant, nadzor, investitor i konani korisnik ili ZPU Midzyrzecz Sp. z o.o.

  Usklaenost sa dokumentacijom specifikacijom nadzirati e se: neprekidno za vrijeme montanih radova toplinske opreme vri se nadzor; nakon uspjeno obavljenog posla; pri konanoj primopredaji;

  5 Transport i rukovanje predizoliranim sekcijamaPredizolirane cijevi i druge sekcije i materijale potrebno je paljivo transportirati i zatiti od

  svih mehanikih oteenja. Na temperaturi ispod 15C predizolirane cijevi ne treba transportirati.

  2

 • Prirunik polaganjaZPU Midzyrzecz Sp. z o. o. System

  Remenje za dizanje predizolirane cijevi mora imati ome za pridravanje koje su barem 10 cm irine.

  Cijev ne smije biti dizana elinim uetom, uetom koji moe otetiti ili zagrebati povrinu cijevi.

  Predizilirane cijevi moraju biti uskladitene na ravnoj povrini. Kraj eline cijevi mora biti zatien. Potrebno je izbjegavate dui period izloenosti poliuretanske pjene utjecaju vode.

  Maksimalna visina uskladitenih cijevi ne smije prijei 200 cm.Predizolirane cijevi i oprema moraju biti zatieni od dueg djelovanja sunevih zraka,

  neuobiajene temperature i UV zraenja. Materijali koji se koriste za spajanje dijelova cijevi, uvrivanja, manji komadi predizoliranih cijevi, pomoni materijali moraju biti uskladiteni u zatvorenom prostoru.

  Komponente poliuretanske tekue pjene moraju biti uskladitene u grijanom prostoru na temperaturi od +15C i +30C.

  3

 • Prirunik polaganjaZPU Midzyrzecz Sp. z o. o. System

  6 Zemljani i pomoni radoviZemljani, pomoni i pripremni radovi kao to su mjerenja, organizacija rada itd. moraju

  biti provoeni u skladu s opim uvjetima specificirani u Volume I, WTWiO (Engleski: Code of Practice for Execution and Acceptance of Works Propisi provoenja i prihvaanja radova). Popreni presjek tipinog kanala, traka za upozorenje i sigurnosna zona prikazani su na slici ispod.

  Kanal mora biti dovoljno dubok da debljina sloja prekrivanja bude barem 40 cm, dok bono punjenje i sloj ispod cijevi (pijesak) i iznad cijevi mora biti najmanje 10 cm.

  Kanal mora biti dovoljno irok da osigura najmanje 15 cm prostora izmeu cijevi i najmanje 15 cm izmeu cijevi i zida kanala. Kod cjevovoda iji promjer prelazi 200 mm, prostor izmeu cijevi mora biti 20 cm.

  4

 • Prirunik polaganjaZPU Midzyrzecz Sp. z o. o. System

  Na mjestima gdje se predizolirane sekcije trebaju spojiti, razdvojiti, ili gdje je potrebno montirati kompenzacijske spojeve, kanal mora b