16
ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o. o. CIJEVI ZA DALJINSKO GRIJANJE ZA POLAGANJE U ZEMLJU Priručnik polaganja POLISH STANDARDS PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 13941, PN-EN 14419 TECHNICAL CERTIFICATE OF APPROVAL No AT/2005-02-1532; EXPIRES: 17 AUGUST, 2010 No AT/2005-02-1537; EXPIRES: 29 AUGUST, 2010 ISSUED BY: COBRTI “INSTAL”, WARSAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o., 66-300 Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4

Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o. o.CIJEVI ZA DALJINSKO GRIJANJE

ZA POLAGANJE U ZEMLJU

Priručnik polaganja

POLISH STANDARDSPN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488,

PN-EN 13941, PN-EN 14419TECHNICAL CERTIFICATE OF APPROVAL

No AT/2005-02-1532;EXPIRES: 17 AUGUST, 2010

No AT/2005-02-1537;EXPIRES: 29 AUGUST, 2010

ISSUED BY:COBRTI “INSTAL”, WARSAW

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWYMiędzyrzecz

Polskie Rury PreizolowaneSp. z o.o.,

66-300 Międzyrzecz, ul. Zakaszewskiego 4

Page 2: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Sadržaj1 Uvod.............................................................................................................................................. 12 Opći opis toplinskih predizoliranih cijevi i fazonskih elemenata – ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o...... 13 Materijali ugrađeni u predizolirane cijevi........................................................................................ 14 Projekti i specifikacije konstrukcije................................................................................................. 25 Transport i rukovanje predizoliranim sekcijama............................................................................. 26 Zemljani i pomoćni radovi.............................................................................................................. 47 Cjevovod i sekcije predizoliranih cijevi........................................................................................... 7

7.1 Opći zahtjevi.......................................................................................................................... 77.2 Polaganje cjevovoda.............................................................................................................. 77.3 Cjevovod................................................................................................................................ 77.4 Ukopavanje predizoliranih cjevovoda..................................................................................... 87.5 Ostali zahtjevi........................................................................................................................ 9

8 Čvrste točke.................................................................................................................................. 99 Kompenzacijske zone.................................................................................................................. 1010 Instaliranje odvodnje i kuglastog ventila za odzračivanje........................................................... 1111 Instaliranje armatura.................................................................................................................. 1212 Prolaz kroz zid, spajanje radnog cjevovoda, zatvaranje cjevovoda........................................... 13

12.1 Prolaz kroz zid................................................................................................................... 1312.2 Spajanje predizolirane cijevi s klasičnim cjevovodom........................................................ 1312.3 Zaštita izolacije predizolirane cijevi.................................................................................... 1412.4 Zatvaranje cjevovoda......................................................................................................... 14

13 Preuzimanje i prihvaćanje......................................................................................................... 14

Page 3: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

1 UvodOvaj priručnik govori o uvjetima polaganja i rukovanja s predizoliranim cijevima u

promjeru od 20 do 1000 mm.

2 Opći opis toplinskih predizoliranih cijevi i fazonskih elemenata – ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Predizolirane ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. cijevi i fazonski elementi ispunjavaju uvjete standarda: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN489, PN-EN 1391.

Korištenje materijala koji se odnosi na “Predizolirane ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. cijevi i fazonski elementi s galvaniziranom čeličnom medijskom cijevi u sustavu daljinskog grijanja” potvrđeno je odobrenjem - “Tehnical Approval No AT/2005-02-1537” koje vrijedi do 29.08.2010 od strane Research Center for Installation Technology “INSTAL”, Varšava, Poljska.

Toplinska oprema koju proizvodi ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. cijevi i fazonski elementi polažu se direktno u zemlju. Oprema dopremljena na gradilište kao cjevovod sadržava predizolirane ravne ili savijene cijevi, predizolirane fazonske elemente i armature, opremljena s nadzornim sustavom koji otkriva oštećenja (vlaga, prekid žice). Sastavljaju se na gradilištu spojnicama u koje se naknadno ulijeva PUR pjena, a to je oprema strukture općih spojeva koji se uspješno povezuju u cjevovod. Svaka aktivnost spajanja se treba provoditi u skladu s uputama ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

3 Materijali ugrađeni u predizolirane cijeviU konstrukciji toplinske opreme ravnih ili savijenih cijevi specificirani su u ZPU

Międzyrzecz Sp. z o.o. – Katalog proizvoda.

Polazni i povratni vod rješavaju se ugrađenim predizoliranim elementima (lukovi) ili predizoliranim savijenim cijevima.

Armature: predizolirani kuglasti ventili.

Kompenzacija istezanja postiže se:● predizoliranim lukovima: Oblici L-, Z- ili U-sistem;● predizolirani kompenzatori.

Kompenzacijske zone: načinjene iz mekanih materijala, npr. mineralna vuna, mekana PUR pjena, pjenasti polietilen itd.

Montažne čvrste točke.

T-elementi

Grananje od glavne cijevi izvodi se predizoliranim T-elementima (ravni, paralelni) kao i TPE T-elementi (hladno umetani) i TPG T-elementi (umetani grijanjem).

Redukcije

Cijevi različitog promjera spajaju se uz pomoć redukcijskih elemenata.

1

Page 4: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

Spojnice: spojnica je od PEHD polietilenske cijevi ili PEHD termoskupljajuće cijevi koja se navlači na cjevovod ili DX elektro zavarena spojnica.

Cijev se zatvara na svom kraju završnom kapom, PUR komponentama poliuretanske pjene (A i B), termoskupljajućom trakom.

Ako je potrebno koristiti sistem otkrivanja na propuštanje, potrebno je koristiti predizoliranu cijev i opremu s već ugrađenom žicom za detekciju.

Prolazi kroz zid i druge konstrukcijske zapreke moraju biti zaštićeni npr. s gumenim brtvama i ako je predizolirani bočni dio potrebno povezati na klasičnu cijev, potrebno je koristiti zaštitni bočni dio, tzv. adapter.

Isporučene predizolirane cijevi, fazonski elementi i armature, čvrste točke i druge sekcije potrebno je ispitati prije montaže i dati na odobrenje tehničkom inspektoru.

4 Projekti i specifikacije konstrukcijeSvi sadržaji projekata i specifikacije konstrukcija su predmetom službenih propisa. Takvi

planovi i specifikacije moraju biti u skladu sa Građevinskim zakonom i dopunskim zahtjevima i uvjetima navedenim u smjernicama za projektiranje toplinske opreme koje je sačinio ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. predizolirane cijevi.

Predizolirani cjevovodi trebaju biti izrađeni u skladu s projektima i specifikacijama konstrukcije.

Sva odstupanja od specifikacijama konstrukcije moraju biti uvedeni u konstrukcijski građevinski dnevnik ili neki drugi jednako vrijedni dokument. Takva odstupanja mora odobriti:

projektant, nadzor, investitor i konačni korisnik ili ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Usklađenost sa dokumentacijom – specifikacijom nadzirati će se:● neprekidno za vrijeme montažnih radova toplinske opreme vrši se nadzor;● nakon uspješno obavljenog posla;● pri konačnoj primopredaji;

5 Transport i rukovanje predizoliranim sekcijamaPredizolirane cijevi i druge sekcije i materijale potrebno je pažljivo transportirati i zaštiti od

svih mehaničkih oštećenja. Na temperaturi ispod –15°C predizolirane cijevi ne treba transportirati.

2

Page 5: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

Remenje za dizanje predizolirane cijevi mora imati omče za pridržavanje koje su barem 10 cm širine.

Cijev ne smije biti dizana čeličnim užetom, užetom koji može oštetiti ili zagrebati površinu cijevi.

Predizilirane cijevi moraju biti uskladištene na ravnoj površini. Kraj čelične cijevi mora biti zaštićen. Potrebno je izbjegavate duži period izloženosti poliuretanske pjene utjecaju vode.

Maksimalna visina uskladištenih cijevi ne smije prijeći 200 cm.Predizolirane cijevi i oprema moraju biti zaštićeni od dužeg djelovanja sunčevih zraka,

neuobičajene temperature i UV zračenja. Materijali koji se koriste za spajanje dijelova cijevi, učvršćivanja, manji komadi predizoliranih cijevi, pomoćni materijali moraju biti uskladišteni u zatvorenom prostoru.

Komponente poliuretanske tekuće pjene moraju biti uskladištene u grijanom prostoru na temperaturi od +15°C i +30°C.

3

Page 6: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

6 Zemljani i pomoćni radoviZemljani, pomoćni i pripremni radovi kao što su mjerenja, organizacija rada itd. moraju

biti provođeni u skladu s općim uvjetima specificirani u Volume I, WTWiO (Engleski: Code of Practice for Execution and Acceptance of Works – Propisi provođenja i prihvaćanja radova). Poprečni presjek tipičnog kanala, traka za upozorenje i sigurnosna zona prikazani su na slici ispod.

Kanal mora biti dovoljno dubok da debljina sloja prekrivanja bude barem 40 cm, dok bočno punjenje i sloj ispod cijevi (pijesak) i iznad cijevi mora biti najmanje 10 cm.

Kanal mora biti dovoljno širok da osigura najmanje 15 cm prostora između cijevi i najmanje 15 cm između cijevi i zida kanala. Kod cjevovoda čiji promjer prelazi 200 mm, prostor između cijevi mora biti 20 cm.

4

Page 7: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

Na mjestima gdje se predizolirane sekcije trebaju spojiti, razdvojiti, ili gdje je potrebno montirati kompenzacijske spojeve, kanal mora biti adekvatno proširen i mora biti dublji. Zavarivač mora imati dobar pristup i dovoljno prostora, a to je prostor između cijevi i zida kanala.

Isti mora biti barem 60 cm, dok između cijevi i ležišta kanala barem 70 cm. Ležište (dno) kanala mora biti ravno i pod kutom koji je naveden u planovima i specifikacijama. Neravnina ležišta kanala ne smije prijeći +3 cm (negativne tolerancije nisu dozvoljene).

5

radni prostor za zavarivače

radni prostor za zavarivače

radni prostor za zavarivače

kanal

kanal

kanal

Page 8: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

Kanal treba biti iskopan na takav način da struktura ceste, strukture zgrada i ukopana oprema ostanu neoštećeni. Čvrste površine trebaju biti skinute na takvoj udaljenosti od kanala da isti ostane neoštećen.

Iskopavanje pokraj kanala moraju biti iznad linije određene korelacije prikazane na slici ili postavljanjem zaklona kao zaštitnih zidova kako je prikazano u konstrukcijskom planu i specifikaciji.

Postavljena oprema, nepokrivena dok traju zemljani radovi treba biti zaštićena na taj način da ne bude predmetom oštećenja ili pogrešaka, itd.

Primopredaja posla i preuzimanje:

Prije početka montaže, potrebno je utvrditi pravilno obavljanje pomoćnih i popratnih radova i dali su u skladu i odgovaraju konstrukcijskim planovima i specifikacijama iz ovog priručnika.

6

Page 9: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

7 Cjevovod i sekcije predizoliranih cijevi

7.1 Opći zahtjeviToplinsku opremu načinjenu od predizoliranih cijevi i elemenata može postavljati

kvalificirano i obučeno osoblje, a kontinuirano kontrolirati konstruktori i tehnički kontrolori, svi obučeni i ovlašteni od ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Savjetuje se da predizolirana toplinska oprema bude montirana u povoljnim vremenskim prilikama. Zavarivanje čeličnih medijskih cijevi treba obavljati na temperaturi iznad 0°C, dok se izolacija i zatvaranja spojeva treba obavljati na temperaturi ne nižoj od +5°C. U slučaju sumaglice – kišice ili oborina zatvaranje spojeva treba biti obavljeno pod prekrivačem, npr. prekrivanje folijom.

7.2 Polaganje cjevovodaPredizolirani cjevovodi trebaju biti postavljeni na srednje ili tvrdi pješčani sloj debljine 10

cm, ili na nosive brežuljke pijeska.

Postavljanje predizoliranih cijevi promjera do 160 mm može se vršiti ručno, dok cijevi većeg promjera trebaju biti spuštane u kanal dizalicom sa remenjem s omčama (vidi točku 5.2). Potrebno je obratiti pažnju za vrijeme operacije da cijevi ne bi bile oštećene.

Razmak između položenih predizoliranih cijevi treba biti barem 15 cm, za predizolirane cijevi s većim promjerom ovaj razmak je barem 20 cm.

Cijev mora biti barem 15 cm udaljena od zida kanala.

Pažnju treba obratiti za vrijeme polaganja predizoliranih cijevi opremljene s žicom za nadzorni sustav, žica je postavljena na poz. 10 sati, dok je druga žica na poziciji 14 sati.

Cijev treba biti postavljena na takav način da njezin nagib dozvoljava odvodnju; cijev treba imati nagib barem 3‰.

Razlika u nivou suprotno položene cijevi u odnosu na specificirane vrijednosti ne smije prijeći +2 cm.

7.3 CjevovodSpajanje predizoliranih cijevi radi se direktno u kanalu (u izuzetnim slučajevima cjevovod

može biti sastavljen iznad kanala).

Ukoliko se cjevovod sastavlja izvan kanala, ravne predizolirane sekcije trebaju imati potpore od 10x10 cm drvenih blokova postavljene na svakih 2÷3 metra.

Prije postavljanja predizoliranih cijevi i elemenata u kanal na određeni nivo, krajevi cijevi trebaju biti zatvoreni kapom.

Dozvoljeno aksijalno odstupanje za sekcije cijevi i njihove spojeva ne smije prijeći 3°.

Čelične medijske cijevi trebaju biti spajane zavarivanjem po luku. Plinsko zavarivanje čeličnih medijskih cijevi je dozvoljeno ako debljina cijevi ne prelazi 2.9 mm.

Radovi zavarivanja moraju biti obavljani u skladu s općim uvjetima specificiranim u Volume III, WTWiO i Uputi za rukovanje “Tehnika zavarivanja čeličnih cijevi – ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. System”.

Ako se primjenjuje plinsko zavarivanje potrebno je koristiti zaštitnu opremu i zaštititi

7

Page 10: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

zaštitne cijevi (npr. protupožarni prekrivač) od otvorene vatre.

Prije nego se vrši zavarivanje krajeva čeličnih cijevi, antikorozivni premaz mora biti odstranjen aktivnom otopinom za odmašćivanje, a ostatke pjene također treba odstraniti (na temperaturi od 175°C emitirati će se štetno isparavanje izocijanata).

Promjena smjera se postiže pomoću predizoliranih elemenata, predizoliranih lukova ili predizoliranih savijenih cijevi na mjestu polaganja.

Za grananje se koriste T-elementi.

Nakon zavarivanja vrši se tlačna proba. Spaja se žica nadzornog sustava, postavljaju spojnice i vrši se ulijevanje toplinske izolacije (PUR pjena), a svi spojevi zatvaraju kako je to specificirano u Priručniku ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Ukoliko se predizoliranu cijev treba skratiti, potrebno je odstraniti toplinsku izolaciju i dio zaštitne cijevi. Minimalna dužina čelične medijske cijevi nepokrivena treba biti 150 mm. Predizilirana cijev se reže vertikalno, pazeći da se ne oštete žice nadzornog sustava.

Završni zavareni spoj je potrebno ispitati kako je specificirano u priručniku “Ispitivanje kvalitete zavarenih spojeva toplinske opreme učinjeni od predizoliranih cijevi ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.”.

Okvir testiranja i dozvoljena klasa greške zavara

Tip testa Opseg ispitanog zavara učinjen od jednog zavarivača

Dozvoljena manjkavost zavara - klasa

Vanjska revizija(PN-EN 970:1999) 100% B

Ultrazvučno testiranje(PN-EN 1714:2002) 25% B

Roentgen testiranje(PN-EN 1435-2001) 25% B

U slučajevima gdje zavareni spoj nije pristupačan nakon kompletiranja cjevovoda (npr. ako je ispod ceste), tada je potrebno 100% ispitivanje.

7.4 Ukopavanje predizoliranih cjevovodaPredizolirani cjevovodi trebaju biti zatrpani naslagama pijeska, finim šljunkom bez gline,

oblucima i drobljenim kamenom.

Preizolirani cjevovodi se zatrpavaju u slojevima koji započinju s pijeskom. Materijal zatrpavanja se nabija ručno, a debljina pojedinačnog sloja ne smije prijeći 15 cm.

Bočno zatrpavanje se vrši u dva sloja.

Prvi sloj se stavlja do cijevne osi, punjenjem prostora između cjevovoda, a potom se zatrpava prostor između cijevi i zida kanala. Ovaj sloj se nabija.

Drugi sloj se postavlja kompaktno, slično kao što je postavljen prvi sloj, najmanje 10 cm iznad osi cijevi. Stupanj kompaktnosti treba biti lD = 1.00÷68.

8

Page 11: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

Kada je okončano bočno punjenje, zatrpava se preostali dio kanala s običnom zemljom (ali se prvo otklanja otpad, korijenje, komadi ilovače i preostalo smeće).

7.5 Ostali zahtjeviUkoliko se predizolirani cjevovod postavlja na mjesta gdje je pod uticajem dinamičkog

opterećenja (prelazi 5.0 tona po osi), i ako je sloj prekrivanja tanji od 40 cm, tada na mjestima označenim u konstrukcijskim planovima i specifikacijama, armirani beton mora biti prilagođen predviđenom opterećenju. Armirani beton treba biti postavljen barem 30 cm iznad cjevovoda.

Toplinsku opremu treba označiti trakama za upozorenje nekih 30 cm iznad cjevovoda.

Prije nego se vrši punjenje bočno od cijevi, potrebno je učiniti slijedeće:● u kompenzacijskim zonama staviti kompenzacijske jastuke;● kompenzacijske zone trebaju biti postavljene samo u području koje je definirano u

konstrukcijskim planovima i specifikacijama ondje gdje je potrebno montirati kompenzacijske sklopove, lukove, T-elemente i redukcijske cijevi;

● provjeriti ravninu cjevovoda;● provjeriti dali kosina cjevovoda odgovara onoj iz planova i specifikacija.

8 Čvrste točkeČvrste točke su opremljene kao montažne jedinice.

Oprema čvrste točke se sastoji od zavara montažne jedinice u cjevovodu na mjestu koje je definirano u planovima i specifikacijama i montirano na betonskom postolju.

Betonsko postolje oblikovano u betonu stupnja B-20, armirano čelikom klase A-III, čelik 34.

Postolje je dimenzija koje su navedene u konstrukcijskim planovima i specifikacijama.

Način i tip izrade zaštite betonskog postolja od korozije kako je navedeno u Volume I WTWiO, treba biti prilagođeno stupnju i tipu agresivnosti okoliša.

9

Page 12: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

9 Kompenzacijske zoneKompenzacijske zone trebaju biti postavljene na mjestima gdje se montiraju lukovi, T-

elementi i redukcijske cijevi.

Kompenzacijske zone dozvoljavaju cjevovodu samoizduživanje pod radnim uvjetima i zaštićuju cjevovod od oštećenja.

Kompenzacijska zona treba biti ispunjena s nekoliko slojeva mekanog materijala, npr. to može biti postignuto omotavanjem cijevi mineralnom vunom, regeneriranom PUR pjenom ili obavijanjem cijevi PE oblogama.

Prije nego što se cjevovod zatrpa, kompenzacijski jastuci trebaju biti zaštićeni od promjene položaja, npr. vezanje mekanom žicom od Ø 1 mm, ili prije toga prekrivanjem pijeskom.

Dužina kompenzacijske zone i debljina kompenzacijskog jastuka navedena je u konstrukcijskim planovima i specifikacijama.

10

kompenzacijski jastuk

kompenzacijski jastuk

Page 13: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

10 Instaliranje odvodnje i kuglastog ventila za odzračivanjeOdvodni kanali trebaju biti postavljeni na moguće najnižoj i ventilirajućoj točki cjevovoda.

Izlazi trebaju biti u najpovoljnijem položaju drenaže i kanala. Spoj odvodnje i ventilacije s cjevovodom se postiže postavljanjem T-elementa (T-element s ventilom za odzračivanje).

Ventilirajući vod treba biti u kompenzacijskoj zoni.

Toplinska izolacija prednjeg dijela, ventilirajuće točke i odvodni kanal ugrađeni u spremniku trebaju biti zaštićeni s termoskupljajućom završnom kapom.

Okna za pražnjenje trebaju biti proizvedeni iz montažnih betonski cijevi promjera ne manjeg od 100 cm, a njihova visina ovisi o dubini cjevovoda. Poklopac treba biti od laganog željeza i montiran na okno za pražnjenje.

Vanjska ploha zida treba biti zaštićena od djelovanja korozije i potrebno je obratiti posebnu pažnju na podzemne vode i djelovanje zemlje (npr. korištenje bitizola R i P).

11

T-element s ventilom za

odzračivanje

T-element za pražnjenje

okno za ventilaciju

okno za pražnjenje

cijev za pražnjenje

Page 14: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

11 Instaliranje armaturaZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. sistem koristi kuglaste ventile, kuglaste ventile za

odzračivanje i za pražnjenje. Armature se montiraju zavarivanjem predizoliranih ventila unutar cjevovoda, postavljanjem kućišta i razvodne kutije ili oprema u betonsku cijev promjera Ø 600 mm.

Ako se preporučuje predizolirana armatura montirana na cjevovod promjera iznad 125 mm, tada betonska cijev treba biti promjera barem 1000 mm:

ili u betonsku komoru:

12

predizolirana armatura

Page 15: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

12 Prolaz kroz zid, spajanje radnog cjevovoda, zatvaranje cjevovoda

12.1 Prolaz kroz zidCijev koja prolazi kroz zgradu ili zid komore treba biti postavljena u labirintnu brtvu tzv.

čvrsti prolaz.

Kada je napravljen otvor za prolaz, potrebno je navući labirintnu brtvu na predizoliranu cijev i postaviti ju simetrično u odnosu na zid. Za zidove ne deblje od 25 cm dovoljna je jedna brtva, u protivnom treba koristiti dvije brtve.

Nakon montaže cjevovoda i tlačne probe, potrebno je zatvoriti otvor u zidu.

12.2 Spajanje predizolirane cijevi s klasičnim cjevovodomSpajanje predizolirane cijevi s klasičnim cjevovodom radi se pomoću prijelazne cijevi

(adapter).

13

labirintna brtva labirintna brtva

Page 16: Prirucnik Polaganja Predizoliranih Cijevi

Priručnik polaganjaZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. System

12.3 Zaštita izolacije predizolirane cijeviZa zaštitu izolacije predizolirane cijevi koriste se termoskupljajuće završne kape.

Postavljanje termoskupljajuće završne kape provodi se postepeno prema specifikaciji i uputi “Postavljanje izolacije i učvršćivanje spoja; ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. sistema”

12.4 Zatvaranje cjevovodaOtvor medijske cijevi se zatvara, nakon toga se montira završna spojnica i izolira s PUR

pjenom. Za promjere medijske cijevi do 200 mm, spojnica mora biti udaljena, od kraja medijske cijevi, 5 cm. Za veće promjere ta udaljenost je 7.5 cm.

Svi radovi povezani s postavljanjem toplinske izolacije i učvršćivanja završne kape moraju biti u skladu sa smjernicama navedenim u uputama “Postavljanje izolacije i učvršćivanje spoja; ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. sistema».

13 Preuzimanje i prihvaćanjePrije preuzimanja okončanog posla vrši se kontrola kvalitete: tlačna proba i ispiranje

nečistoća.

Kontrola kvalitete obuhvaća:● verificiranje kvalitete materijala i armatura koji su korišteni u konstrukciji opreme;● provjera da li oprema odgovara nacrtu;● provjera kvalitete obavljenih radova u skladu s tehničkim specifikacijama;● utvrđivanje kvalifikacije zavarivača i ispitivanje obavljenog zavarivanja;● kontrola djelatnika i utvrđivanje kvalificiranosti djelatnika koji su obavili polaganje

toplinske izolacije i učvršćivanje spojeva;● kontrola nadzornog sustava;● kontrola antikorozivne zaštite;● kontrola čvrstoće opreme;● verificiranje radnih nacrta koje je dostavila ugovorna strana;● provjera da li su popravljene utvrđene manjkavosti.

Za obavljanje kontrole potrebno je provjeriti slijedeće:● pravilna kompaktnost materijala oko cijevi;● pravilno izvedene kompenzacijske zone, a naročito dužine i širine spojeva istezanja i da li

prostor odgovara planovima i specifikacijama;● pravilno postavljene čvrste točke i kompenzacijski spojevi;● provjera nadzornog sustava.

Test tlačne probe se treba provesti u sekciji koja ne prelazi 500 m i tlak treba biti 1.5 puta veći od radnog pritiska cjevovoda. Test treba biti provedena na temperaturi iznad nule, punjenjem cjevovoda vodom 24 sata prije testiranja. Rezultati testa će se smatrati zadovoljavajućim za period između 45 min. i 1 sata, za svaku sekciju koja je predmetom ispitivanja, niti jedna kap nije uočena da je istekla pod pritiskom, a na zavarima nije uočen trag vode ili iscjetka. Najkraći test u kojem se provodi ispitivanje pritiska ne smije biti kraći od 15 min. Kada se primjenjuje vruća voda u testiranju, pad pritiska, zahvaljujući smanjenom volumenu, potrebno je uzeti u obzir i hlađenje vode.

14

termoskupljajuća završna kapa