PRIMJER PROGRAMA2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

instalacije u visokograndji

Citation preview

 • PRIMJER INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI

 • TLORIS KATATLORIS PRIZEMLJAAKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODASITUACIJA S TLORISOM PODRUMA

 • TLORIS KATASITUACIJA S TLORISOM PODRUMATLORIS PRIZEMLJA

 • AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

 • AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

  Sheet1

  TRASAIOQprofil cijeviduinaotpor u m'UKUPNO

  OD-DO(JO)l/smmmm/mm

  veza - vodomjer7.750.696253.000.2281.170.220.230.00253.00.0075

  vodomjer A7.750.696252.100.2280.480.220.230.00253.00.0075

  A - B5.250.573205.000.5532.760.540.590.01251.00.0125

  B - C1.750.331205.000.2051.030.160.220.0153.00.045

  C - D0.250.125151.800.1400.25

  5.69

  GUBITAK U MREI (mVs)5.69

  GUBITAK NA VEZI I VODOMJERU (mVs)5.00

  GUBITAK NA GEODETSKOJ VISINI (mVs)6.90

  UKUPNI GUBICI (mVs)17.59

  RASPOLOIVI TLAK (mVs)26.00

  OSTAJE NA RASPOLAGANJU (m)8.41

  OSTAJE NA RASPOLAGANJU (bar)0.84

  Sheet2

  Sheet3

 • TLORIS KATASITUACIJA S TLORISOM PODRUMATLORIS PRIZEMLJA

 • SITUACIJA S TLORISOM PODRUMA

 • TLORIS KATATLORIS PRIZEMLJA