Presentació diapositives 2.0

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Presentació diapositives 2.0

1. Processament de la informaciMemriaTICCONSEQNCIES DE LS DE LES TIC EN LA MEMRIA I EN EL PROCESSAMENT DE LA INFORMACI 2. La memria i el processament de la informaci estan influenciats per les TIC?Primer de tot cal explicar breument aquests conceptesMemria La memria s el procs mitjanant conservam i posteriorment recuperam informaci desitjadaEl processament de la informaci s el procs en el que els nostres sentits reben informaci, posteriorment el cervell la classifica i processaLes TIC Les Tecnologies de la informaci i de la comunicaci (TIC) sn els elements i tcniques per al tractament i transmissi de la informaci 3. Canvis cognitius relacionats amb les TIC Levoluci de la lectura i escriptura Laparici de la lectura fa 5000 anysLa lectura silenciosa al s. VILa utilitzaci de signes de puntuaci al s. XIILa popularitzaci La lectura i La de la lectura ilectura escriptura digitals silenciosa escriptura al s. al s. VI a lactualitat XVLefecte de les TIC en la lectura La lectura Lineal Quan llegim un llibre de text, un document cientfic, etc., fem una lectura reflexiva i en profunditat tot el text Quan llegim a internet (diaris, publicacions, etc.) llegim horitzontalment les primeres lnies, posteriorment ens desplacem una mica ms cap a baix i llegim La lectura en horitzontalment per aquesta vegada sense arribar al final i finalment ens anem desplaant pel document llegint noms les primeres paraules. F 4. Concentraci i assimilaci en la lectura La codificaci de la informaci depn deConcentraci AtenciMotivaciLa web 2.0 La lectura a la web dispersa la nostra atenci i dissipa la nostra concentraci perqu est plena de continguts (missatges de compres, hipervincles, anuncis, etc.) Daltra banda augmenta la nostra motivaciFactors que dificulten la convivncia entra la lectura lineal i la lectura en F Ms atractiva (colors, imatges, etc.)Ms manipulable (interactuar, enllaos, etc.)Per tant, ms possibilitats de sobreviure la lectura en F 5. Efectes i canvis en els processos i en la memria Augment dsMemria operativa - memria de treball, - interrelaci de situacionsDisminuci ds- etc.Memria episdica - successos autobiogrfics, - esdeveniments contextuals - etc.Canvi en la freqncia dus dels hemisferis cerebrals 6. Millora de les funcions executives Les diferents aplicacions i programes i com estan disposats a la pantalla estan fent que aquest tipus de funcions cognitives millorin substancialment.Habilitat multitascaVisi perifricaFuncions que han millorat amb les TICCapacitat de decisi entre que s important i que no ho sCapacitat per examinar grans quantitats dinformaci rpidament 7. Lefecte Google s la tendncia a oblidar la informaci que podem trobar a Internets ms fcil recordar on trobar la informaci que no pas recordar-la Podrem comparar Internet com una memria externa del nostre cervell Aquest fenomen implica una memria transactiva, s a dir, no noms emmagatzemem dades en el nostre cervell sin que utilitzem un disc extern (una altra persona, Internet, etc.)A lactualitat, Google, s el gran magatzem de dades; un disc extern inesgotable dinformaci 8. Transformacions en les prctiques comunicacionals en els joves Nou espai dociTWIT TERNoves possibili tats de relaciNou llenguat geLES TICNoves formes de comunica ciMultitasking:pFACE BOOKNoves formes d'aprene ntatgeLINEConnexi grupal, intergrupal i individualNoves maneres deducarWTFNoves formes de comunicaci: mail, whats app, etc.Noves possibilita ts al mn laboral 9. Treball de camp En els grfics segents es compra l's de les TIC, l's de la memria i l's de mtodes offline (agendes, etc.) per esbrinar dades en la poblaci major i menor de 40 anys.Edat : menys de 40Edat: majors de 40 online 13%memria15% offline 25% online 85%memria 62%- Les dades que vam enregistrar apunten que els diferents hbits adquirits a causa de la utilitzaci de les noves tecnologies es fan ms patents entre la poblaci ms jove, mentre que els ms grans ja sigui per costum o per altres motius mantenen el recurs memorstic com a primera opci. 10. Mapa Conceptual 11. Conclusions s de les TICNmero dhores de connexi La poblaci utilitza ms les TIC ara que fa 10 anys, ha augmentat de mitjana en 2 hores. El nivell de connexions diries ha crescut en els ltims anys Gaireb parts (72,6%) es connecta diriament a la xarxas de la memria Esdeveniments personals i cultura general Sutilitza ms les TIC que no pas la memria per esbrinar dades de carcter general (esdeveniments importants, autors, etc.) Sutilitzen ms les TIC que no pas la memria per esbrinar dades personals (aniversaris, telfons, etc.) Les persones menors de 40 anys fan un s ms actiu de les TIC que les majors de 40.RepercussiCanvis adaptatius a causa de les TIC La disponibilitat, la immediatesa i la facilitat dus de les TIC estan canviant els costums, els processos cognitius i els diferents tipus de memria implicats en les tasques que es duen a terme diriament. Estem assistint a un augment en la capacitat per desenvolupar diferents tasques a lhora i percebre gran varietat destmuls ms rpidament mentre treballem amb daltres. Ladaptaci actualment es tracta dun procs bilateral, dun procs de simbiosi en el que ens estem adaptant a les TIC a lhora que adaptem les TIC a nosaltres. 12. Crdits Psicomercur Llus Mercadal Silva Dionisio J. Macas JimnezUOC 2013 - 2014