Click here to load reader

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama. Mali Lošinj, 3. listopada 2012. Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama. Kurikulum zdravstvenog odgoja odgovor društveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih - PowerPoint PPT Presentation

Text of Predstavljanje zdravstvenog odgoja u srednjim školama

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja

  odgovor drutveno odgovornih i socijalno osjetljivih obrazovnih politika na suvremene izazove i probleme djece i mladih

  uvoenjem kurikuluma zdravstvenog odgoja hrvatska obrazovna politika eli odgovoriti na izazove i probleme djece i mladih u skladu s najrazvijenijim obrazovnim sustavima (Nizozemska, drave Skandinavije, anglosaksonski obrazovni sustav)

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja

  holistiki model zdravstvenog odgoja osigurat e dostupnost opeprihvaenih znanstvenih informacija i spoznaja o modulima zdravstvenog odgoja na temelju kojih e uenici razvijati kompetencije za zdravo i odgovorno ponaanje

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja

  da bi se ostvario cilj kod uenika je potrebno razvijati i unapreivati sljedee kompetencije:

  znanjavjetinesustav vrijednosti i stavove.

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja - Znanje

  informacije vezane za specifina podruja zdravstvenog odgoja (npr. informacije o rizinim faktorima, nainima kako smanjiti ili eliminirati rizik, aktivnosti koje utjeu na ouvanje zdravlja...)

  na temelju dobivenih informacija uenici e izgraditi sustav informacija koji e im omoguiti da vrednuju razliite vrste informacija, procjenjuju njihov utjecaj na zdravlje, to e im pomoi da odluuju o svojim postupcima na temelju relevantnih informacija

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja - Vjetine

  informacije nisu i nee biti dovoljne za potpuno ostvarivanje ciljeva zdravstvenog odgoja razvoj socijalnih vjetina, ukljuujui i usvajanje kompetencija potrebnih za donoenje odgovornih odluka, obradu informacije i donoenje zdravih odluka, koje e uvaavati zdravlje, interese i integritet osobe koja donosi odluku/e i osoba iz njegove okoline, jest osnovna kompetencija na kojoj se temelji kvalitetan pristup u zdravstvenom odgoju i pouavanju

  razvijene komunikacijske i socijalne vjetine pomoi e mladim osobama da u rizinim trenucima i situacijama donose zdrave i odgovorne odluke

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja Sustav vrijednosti

  svaka osoba razvija sustav vrijednosti i stavove povezane s osobnim iskustvom i socijalnim kontekstom u kojem ivi i djeluje razvijen sustav vrijednosti i stavovi koji promoviraju odgovorno ponaanje za sebe i druge te proaktivan pristup u ivotu zajednice znatno unapreuje kvalitetu zdravstvenog odgoja i doprinose ostvarivanju njegova cilja

 • kurikulum zdravstvenog odgoja poet e se provoditi eksperimentalno u osnovnim i srednjim kolama 2012/2013. kolske godine

  sadraji i teme zdravstvenog odgoja integrirani su u postojee predmete (Priroda i drutvo, Priroda, Biologija, TZK, Psihologija) od prvog razreda osnovne do etvrtog razreda srednje kole

  dodatni sadraji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit e integrirani u sat razredne zajednice do 12 sati.

 • Dodatni sadraji i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja obraivat e se u skladu s:

  dobi

  interesima i potrebama djece i mladih

  izazovima s kojima se mlade generacije susreu u svome ivotu i tijekom odrastanja.

 • Sadraje i teme kurikuluma zdravstvenog odgoja predavat e:

  razrednici struni suradnici predmetni nastavnici lijenici kolske medicine.

  Agencija za odgoj i obrazovanje provest e struna usavravanja uitelja, nastavnika i strunih suradnika o sadrajima i temama zdravstvenog odgoja, a bit e pripremljeni radni materijali i vodii.

  O vanosti i provoenju zdravstvenog odgoja roditelji e biti upoznati s suradnji s razrednicima (roditeljski sastanci).

 • Kurikulum zdravstvenog odgoja Planirana satnica

  rbModulRazred/ planirani broj sati po modulu1. razred2. razred 3. razred4. razred1ivjeti zdravo44322Prevencija nasilnikog ponaanja 22223Prevencija ovisnosti22204Spolna/ rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponaanje4450Ukupno sati1212124

 • 1. razred srednje kole 4 sata

  PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Prehrambeni stilovi OSOBNA HIGIJENA (1 sat)Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje* MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)Nova kola izazovi i odluke koje donosimoVrijednosti izbora ivotnog stilaSadraji i teme

 • 2. razred srednje kole 4 sata

  PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Dodaci prehraniOSOBNA HIGIJENA (1 sat)Zatita reproduktivnog zdravlja* MENTALNO ZDRAVLJE (2 sata)Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava na mentalno zdravljeSlobodno vrijemeSadraji i teme

 • 3. razred srednje kole 3 sata

  PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Pravilna prehrana tijekom pojaanih tjelesnih i umnih naporaMENTALNO ZDRAVLJE (2 sata) Donoenje ivotnih odluka u razliitim ivotnim situacijamaPlaniranje budunostiSadraji i teme

 • 4. razred srednje kole 2 sata

  PRAVILNA PREHRANA (1 sat)Informacije o zdravlju i njihova kritika interpretacija (oglaavanje i marketing)MENTALNO ZDRAVLJE (1 sat)Viedimenzionalni model zdravlja (R. Eberts)Sadraji i teme

 • 1. razred srednje kole 2 sata

  Alkohol i droge utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu (1 sat)Rizina ponaanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru (1 sat)Sadraji i teme

 • 2. razred srednje kole 2 sata

  Kockanje i klaenje adolescenata i mladih (1 sat)Utjecaj medija i vrnjaka na koritenje sredstava ovisnosti (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 3. razred srednje kole 2 sata

  Alkohol i promet (1 sat)Utjecaj sredstava ovisnosti na drutvenii profesionalni ivot te karijeru (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 1. razred srednje kole 2 sata

  PRIMJERENO PONAANJEPrevencija nasilja u razliitim okolnostima u vezi, sportu (1 sat)Neprimjerene pojavnosti u koli i okolini (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 2. razred srednje kole 4 sata

  PRIMJERENO PONAANJENeprimjerene pojavnosti u koli i okolini (1 sat)Kultura kole (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 3. razred srednje kole 4 sata

  Prevencija nasilja i nasilnikih ponaanja u razliitim okolnostima u vezi, sportu (1 sat)Neprimjerene pojavnosti u koli i okolini (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 4. razred srednje kole 4 sata

  ODGOVORNO PONAANJENa pragu punoljetnosti (1 sat)Odgovorno ponaanje (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 1. razred srednje kole 4 sata

  Razvijanje vjetina potrebnih za odgovornoseksualno ponaanje II. (2 sata)Emocije i komunikacija u vezi (1 sat)Medijski prikaz seksualnosti (1 sat)

  Sadraji i teme

 • 2. razred srednje kole 4 sata

  Razvijanje vjetina potrebnih za odgovornoseksualno ponaanje II. (2 sata)Spolno/ rodno nasilje i nasilje u vezama (2 sata)

  Sadraji i teme

 • 3. razred srednje kole 5 sati

  Seksualna prava i stereotipi (1 sat)Seksualno zdravlje i najei seksualni problemi mladih (1 sat)Brak, roditeljstvo i obitelj (1 sat)Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (2 sata)

  Sadraji i teme

 • rad u parovima i malim skupinamaorganiziranje predavanja s diskusijama i panel-raspravama pedagoke radionicaigranje ulogaoluja idejarazvoj stavova u raspravi i debatianaliza sluajevakoritenje dostupnih i primjerenih sadraja sa internetskih stranica i koritenje informacijsko-komunikacijskih tehnologijapriprema i organiziranje lokalnih preventivnih aktivnosti (izlobe, obiljeavanje prigodnih datuma).Kurikulum zdravstvenog odgoja Metode u pouavanju/provedbi

 • materijale predstavljene u okviru eksperimentalnog programa prilagodite, integrirajte i nadopunite u skladu sa svojim znanjima, vjetinama i kreativnim potencijalima

  aktivnosti koje planirate ostvariti u okviru sati razrednika pripremite u suradnji s kolegama iz drugih nastavnih podruja, strunim suradnicima i ostalim strunjacima izvan kole (npr. lijenici, soc. radnici, profesori sa sveuilita) prije primjene programa upoznajte roditelje o aktivnostima koje planirate provesti i zatraite njihovu podrku Kurikulum zdravstvenog odgoja Prijedlozi za unapreivanje

 • pripremite u suradnji s kolegama plan aktivnosti koji e pratiti, podrati i pojaati sadraje koje ste prezentirali uenicima u okviru sata razrednika

  organizirajte struno usavravanje u koli prema potrebama odgojno-obrazovnih radnika

  pripremite plan auriranja informacija u koji ete ukljuiti i uenike

  pripremite materijale koji e vam pomoi u kvalitetnoj primjeni programskih aktivnosti (prirunici, informacije s mrenih stranica i dr.)Kurikulum zdravstvenog odgoja Prijedlozi za unaprijeivanje

 • u cilju to kvalitetnije pripreme za planiranje i provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat e struna usavravanja uitelja, nastavnika i strunih suradnika o sadrajima i temama zdravstvenog odgoja.

  Agencija za odgoj i obrazovanje priprema radne materijale i vodie za provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja, koji e se kontinuirano i sukcesivno objavljivati na internetskim stranicama Agencije www.azoo.hrKurikulum zdravstvenog odgoja Podrka tijekom provedbe

 • Agencija za odgoj i obrazovanjeDonje Svetice 38Zagreb 10000 ++ 385 (0) 1 27 85 [email protected] www.azoo.hrHvala na panji!

  Vinko Filipovi, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje

  *

Search related