Click here to load reader

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE Republika · PDF fileProračun aluminijske okvirne konstrukcije prema HRN EN 1999 s primjerom proračuna i ... Dimenzioniranje aluminijskih konstrukcija

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE Republika · PDF fileProračun aluminijske okvirne...

 • Republika HrvatskaMINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREENJA

  PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKEKOLINDA GRABAR-KITAROVI

 • Potovani kolegice i kolege!

  Hrvatska komora inenjera graevinarstva organizira dvanaeste po redu Dane Hrvatske komore inenjera graevinarstva od 8. do 10. lipnja 2017. godine u Opatiji.

  Sada ve tradicionalni Dani prepoznati su kao prigoda za okupljanje strunjaka razliitih profila iz podruja graevinarstva. Ove godine posebno pozivamo sve nove lanove Komore, kolegice i kolege koji se bave voenjem graenja i voenjem radova, da se ukljue. Ovim proirenjem upotpunjeno je lanstvo u Komori i ostvarilo se viegodinje nastojanje ukljuivanja svih pripadnika struke u insti-tuciju Komore. Stoga Vas sve pozivamo na sudjelovanje u raspravama i razmjeni miljenja o temama od zajednikog interesa. Teme ovogodinjih seminara obuhvaaju i projektiranje i nadzor te voenje graenja i voenje radova.

  Ove godine u okviru plenarne sjednice ministar graditeljstva Lovro Kuevi predstavit e Okvir za izradu strategije razvoja hrvatskog graditeljstva 2017.-2020. Takoer, u okviru plenarne sjednice bit e predstavljene Smjernice za BIM pristup u graditeljstvu.

  Svi sudionici skupa imaju priliku sudjelovati u raspravama i razmjeni miljenja o temama od zajednikog interesa, mogu nauiti neto novo i druiti se izvan poslovnog okruenja. Prije svega, cilj nam je osigurati kvalitetno, struno i odgovorno obavljanje poslova u graditeljstvu djelovanjem na stalnoj izobrazbi i usavravanju znanja i strune kompetitivnosti kako bismo na taj nain pridonijeli unaprjeenju struke, njezina digniteta, odgovornosti i uinkovitosti.

  Upravo zbog toga, ali i zbog elje da i ovi 12. dani predstave najnovija znanstvena i struna saznanja, iskustva i primjere dobre prakse, uvjereni smo kako e se i ove godine okupiti veliki broj sudionika.

  S ciljem promoviranja najboljih dostignua iz podruja graevinarstva, po sedmi put organizirat emo sveanu dodjelu KOLOSA nagrade Hrvatske komore inenjera graevinarstva. Nagrada se dodjeljuje za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeenju i razvoju struke, za javnu prepo-znatljivost i priznatost te razvoj tehnikog stvaralatva u RH, za izuzetna dostignua kao i za poticanje investicija i doprinos razvoju i unaprjeenju graditeljske djelatnosti.

  I ove emo godine odrati seminar uvrten u Program usavravanja osoba za provoenje ener-getskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. Sudjelovanjem na tom seminaru ovlatene osobe ispunjavaju godinju obvezu usavravanja i dobit e posebnu potvrdu o usavravanju iz tog podruja.

  Sudionici skupa e u okviru HKIG SU Standarda za polaznike strunog usavravanja ostvariti 30 akademskih sati.

  Sve obavijesti vezane za skup moete nai na internetskoj stranici Komore www.hkig.hr

  Pozivam Vas da rezervirate vrijeme kako biste mogli sudjelovati na 12. danima Hrvatske komore inenjera graevinarstva od 8. do 10. lipnja 2017.

  Radujem se ponovnom susretu u Opatiji i srdano Vas pozdravljam.

  Predsjednik Komore

  Zvonimir Sever, dipl. ing. gra.

 • etvrtak, 8. 6. prijepodne

  9.00-11.00 REGISTRACIJA SVIH SUDIONIKA SKUPAHotel

  Ambasador

  11.00-14.00

  PLENARNA SJEDNICAPredstavljanje Okvira za izradu strategije razvoja hrvatskog graditeljstva 2017.2020.Predstavljanje Opih smjernica za BIM pristup u graditeljstvuPredstavljanje Opih uvjeta ugovora o graenju

  Kongresna dvorana

  (hotel Ambasador)

  KOLOS DODJELA NAGRADE HRVATSKE KOMORE INENJERA GRAEVINARSTVA

  14.00 DOMJENAK

  etvrtak, 8. 6. poslijepodne

  17.00-19.00

  Panel: Stanje i perspektive sektora graditeljstva interventne mjere i izrada strategije razvoja graditeljstvaSudionici panela:Lovro Kuevi, ministar graditeljstva i prostornoga ureenjaIgor imek, pomonik ministra graditeljstva i prostornoga ureenjaZvonimir Sever, predsjednik HKIG-aMirko Habijanec, predsjednik Udruge poslodavaca u graditeljstvuIvan Paladina, predsjednik Uprave Instituta IGH i predsjednik Nadzornog odbora HidroelektreZvonimir Savi, direktor sektora za ekonomske analize HGKMirjana agalj, potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i vezeZlatko Sirovec, glavni direktor Tehnike d.d.

  Kongresna dvorana

  (hotel Ambasador)

  15.05-15.20

  15.20-15.45

  16.05-16.30

  16.30-17.00

  17.00-17.30

  METALNE I SPREGNUTE KONSTRUKCIJEVoditelj: Boris VranjeProraun aluminijske okvirne konstrukcije prema HRN EN 1999 s primjerom prorauna i izvedbe aluminijskih montanih hala u HR (Domagoj Orehovec)Tehniki propis za staklene konstrukcije (Neboja Buljan)Projektiranje spregnutih nadvonjaka u Moskvi (Tomislav Igrec)Diskusija STANKA ZA KAVU

  Lovor(hotel

  Ambasador)

  15.00-16.00

  16.00-16.30

  16.30-17.00

  17.00-17.30

  17.30-18.00

  18.00-18.30

  18.30-19.00

  SIGURNOST U SLUAJU POARAVoditeljica: Dubravka Bjegovi Energetska uinkovitost i zatita proelja zgrada od poara zahtjevi iz hrvatske regulative i primjeri izvedbe (Marija Jeli Rukavina, Milan Carevi)Pro et contra: vatrootporna zatita eline konstrukcije krova novog putnikog terminala Meunarodne zrane luke Zagreb (Miodrag Drakuli, Goran Toini)Planiranje evakuacije i njen utjecaj na ostale mjere zatite od poara u graevinama (Marija jeli Rukavina, Monika Jezidi) STANKA ZA KAVUUtjecaj vremenski ovisnih deformacija uslijed djelovanja poara na nosivost elinih i aluminijskih konstrukcija (Ivica Boko, Neno Tori, Ivana Uzelac, Slobodan Blanua)Dimenzioniranje aluminijskih konstrukcija na djelovanje poara (Davor Skeji, Ivan urkovi)Zato je potreban projekt zatite od poara? (Dubravka Bjegovi, Milan Carevi)

  Conference Park 25/7

  Dvorana 2A(Grand Hotel

  4 opatijska cvijeta)

  15.00-15.30

  15.30-16.00

  16.00-16.30

  16.30-17.00

  17.00-17.30

  GEOTEHNIKE KONSTRUKCIJEVoditelj: Leo MateiPilotska potporna konstrukcija zatita graevinske jame poslovno-sportskog centra AGRAM, Zagreb (Zvonimir epac, Ante Florani)Projektiranje i izvoenje fleksibilne potporne konstrukcije sidrena pilotna stijena sa sustavom Terramesh (Igor Sokoli)Projektiranje i izvoenje podzemnih etaa top-down tehnologijom Cvjetni trg (Nikola Sapunar, Kreimir Bolana)Projektiranje i izvoenje graevinske jame zgrade Atlantske plovidbe u Dubrovniku (Kreimir Bolana) STANKA ZA KAVU

  Magnolija(hotel

  Ambasador)

  Nagrada Hrvatske komoreinenjera graevinarstva

  Nagrada Hrvatske komoreinenjera graevinarstva

 • 17.30-18.00

  18.00-18.30

  18.30-19.00

  GEOTEHNIKI PROJEKTI I GRAENJEGraevinski radovi na podmorskom dijelu trase Jadranski naftovod otok Krk kopno, potapanje naftovoda (Marko Milakovi, Ljiljana Boltiar, Ana Ivani Auina)Sanacija nasipa mjeavinom gline i fosfogipsa na odlagalitu fosfogipsa Kutina (Goran Dai, Katarina Ravnjak, Branimir Velikovi)Poboljanje tla i ubrzanje konsolidacije izvedbom ljunanih stupnjaka: pruga Gradec Sveti Ivan abno (Ivan Matkovi, Matko Bian, Goran Dizdar, Tomislav Hannich)

  Magnolija(hotel

  Ambasador)

  15.00-15.30

  15.30-16.00

  16.00-16.30

  16.30-17.00

  17.00-17.30

  17.30-18.00

  18.00-18.30

  18.30-19.00

  PROJEKTI EL JEZNIKE INFRASTRUKTUREVoditelj: Stjepan LakuiIspitivanje betonskih eljeznikih pragova (Domagoj Damjanovi, Marko Bartolac, Ivan Duvnjak, Janko Koak)Primjena GIS sustava za upravljanje odravanjem tranike infrastrukture (Ivo Haladin, Stjepan Lakui)Provjera sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova tranikih sustava (Sanja oli)Projektiranje zamjene postojeih triju mostova na eljeznikoj pruzi M604 Otarije-Knin-Split (Marin Franetovi) STANKA ZA KAVUPROJEKTI CESTOVNE INFRASTRUKTUREVoditelji: Aleksej Duek, Mirjana Maala-BuhinOlujni vjetar na dravnoj cesti D8 od Novog Vinodolskog do Karlobaga kako procijeniti najugroenije dionice (Alica Baji, Odak Plenkovi, Mario Hrastinski, Kristina Horvath)Razvoj projekta cestovnog tunela Karavanke od 80-ih godina prologa stoljea kroz nadogradnju tunela do modela upravljanja sa stajalita 4. industrijske revolucije (Angelo igon, Martin Lah, David Rajter)Primjena mikrosimulacija u ocjeni varijantnih rjeenja raskrija (Irena Istok Otkovi)

  Kamelija(hotel

  Ambasador)

  petak, 9. 6. prijepodne

  9.00-9.15

  9.15-9.50

  9.5010.30

  10.30-11.00

  11.00-11.30

  11.30-12.00

  12.00-12.30

  12.30-13.00

  UVOD U TEMEL JNU IZOBRAZBU ZA OBAVL JANJE DJELATNOSTI GRAENJAVoditelj: Damir BoroviUloga i nadlenost Komore u odnosu na ovlatene voditelje graenja/radova (Damir Borovi)Zakonodavni okvir (Davorin Orani) Dokumentacija na gradilitu dokazivanje uporabljivosti graevine (Lino Fui)Graevinski dnevnik (Damir Borovi) STANKA ZA KAVUOznaavanje gradilita i Izjava izvoaa (Damir Rukavina)Graenje bez graevinske dozvole i odravanje (Darije Balokovi)Radionica/konzultacije

  Lovor(hotel

  Ambasador)

  9.00-9.30

  9.30-10.00

  10.00-10.30

  10.30-11.00

  11.00-11.30

  11.30-12.00

  12.00-12.30

  12.30-13.00

  13.00-13.30

  13.30-14.00

  REKONSTRUKCIJE BETONSKIH KONSTRUKCIJAVoditelj: Miljenko SrkoIDK KLEINJOHANN presentation and plans for cooperation with Croatian structural engineers(Oliver Kleinjohann)Problemi rekonstrukcije starih hotela (Mario Todori, Miroslav Duvnjak)Rekonstrukcija hotela Jadran u Tuepima (Marija Barii, Martina Vui, Ante Mihanovi, Ivan Kelam)Rekonstrukcija i nadogradnja garae Stari grad u Rijeci (Nikola Mileti i Draen Strunje) STANKA ZA KAVUPROJEKTI BETONSKIH KONSTRUKCIJA I ISPITIVANJAVoditelj: Josip GaliKonstrukcija sportske dvorane u Loparu (Dragan Kova)Konstrukcija kongresnog centra Solaris (Boris Baljkas)Primjena georadara (GPR-a) u graevinarstvu (Damir Varevac, Tihomir Rukavina)Postupci sanacija konstrukcija oteenih u poaru (Hrvoje Vuki, Josip Gali ) Rekons