of 23 /23
PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE / CLASA I PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 1. Centrele în care se desfăș oară evaluarea dezvoltării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare ș i în clasa I pentru anul ș colar 2013-2014 sunt precizate mai jos. 2. Evaluarea preşcolarilor se va realiza în perioada 02-19.04.2013 (conform calendarului înscrierii în învăț ământul primar pentru anul şcolar 2013 – 2014, anexa 2 la OMEN 3434/25.03.2013) în centrele menţionate la punctul 1., de luni până vineri în intervalul orar 10.00 18.00. 3. Directorii unităț ilor de învăț ământ care sunt centre de evaluare vor realiza planificarea preşcolarilor pe zile ș i ore (40 de minute pentru un copil) ș i vor transmite planificarea unităţilor de învăț ământ arondate centrului de evaluare psihosomatică, care va anunţa părinţii preşcolarilor din unitate. 4. Copiii, însoţiţi de părinte/tutore legal instituit, se vor prezenta la centrul unde a fost făcută în prealabil programarea, în vederea realizării evaluării dezvoltării psihosomatice, cu următoarele documente: actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal instituit copie după certificatul de naştere al copilului actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă este cazul o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru (cu număr de înregistrare şi datată) care atestă faptul că preşcolarul este “apt pentru şcoală”. adeverinţa medicală va fi prezentată comisiei de evaluare în ziua evaluării copilului. 5. Cererile prin care părintele/tutorele legal instituit solicită evaluarea psihosomatică a copilului vor fi furnizate de către centrele de evaluare şi vor fi completate în ziua evaluării copilului. 6. Evaluarea psihosomatică a copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit care îl însoţeşte, dacă există o solicitare în acest sens. părintele/tutorele legal instituit nu poate interveni în procesul de evaluare. 7. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat. Acesta urmând a fi comunicat în scris, în aceeaşi zi. 8. În centrele de evaluare se vor organiza spaţii adecvate, pentru realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice şi se va asigura multiplicarea materialelor necesare pentru realizarea evaluării (listare, multiplicare xerox).

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi...

Page 1: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN CLASA

PREGĂTITOARE / CLASA I PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

1. Centrele în care se desfăș oară evaluarea dezvoltării psihosomatice în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare ș i în clasa I pentru anul ș colar 2013-2014 sunt

precizate mai jos.

2. Evaluarea preşcolarilor se va realiza în perioada 02-19.04.2013 (conform calendarului înscrierii în învăț ământul primar pentru anul şcolar 2013 – 2014, anexa 2 la

OMEN 3434/25.03.2013) în centrele menţionate la punctul 1., de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 18.00.

3. Directorii unităț ilor de învăț ământ care sunt centre de evaluare vor realiza planificarea preşcolarilor pe zile ș i ore (40 de minute pentru un copil) ș i vor transmite

planificarea unităţilor de învăț ământ arondate centrului de evaluare psihosomatică, care va anunţa părinţii preşcolarilor din unitate.

4. Copiii, însoţiţi de părinte/tutore legal instituit, se vor prezenta la centrul unde a fost făcută în prealabil programarea, în vederea realizării evaluării dezvoltării

psihosomatice, cu următoarele documente:

actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal instituit

copie după certificatul de naştere al copilului

actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă este cazul

o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru (cu număr de înregistrare şi datată) care atestă faptul că preşcolarul este “apt pentru şcoală”. adeverinţa

medicală va fi prezentată comisiei de evaluare în ziua evaluării copilului.

5. Cererile prin care părintele/tutorele legal instituit solicită evaluarea psihosomatică a copilului vor fi furnizate de către centrele de evaluare şi vor fi completate în ziua

evaluării copilului.

6. Evaluarea psihosomatică a copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit care îl însoţeşte, dacă există o solicitare în acest sens. părintele/tutorele

legal instituit nu poate interveni în procesul de evaluare.

7. Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice nu poate fi contestat. Acesta urmând a fi comunicat în scris, în aceeaşi zi.

8. În centrele de evaluare se vor organiza spaţii adecvate, pentru realizarea evaluării dezvoltării psihosomatice şi se va asigura multiplicarea materialelor necesare pentru

realizarea evaluării (listare, multiplicare xerox).

Page 2: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM

PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"

MUNICIPIUL TIMIȘ OARA

str. Gen.N.Grigorescu nr.3;0256-201757

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "NIKOLAUS LENAU"

MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT "FRANZ LUKAS"

MUN.TIMIȘ OARA

2.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 MUN. TIMIŞOARA

str. Leonard nr.13;0256-457374

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.29 MUN. TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN. TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 TIMIŞOARA

3.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMIŞOARA

Str. Intrarea Neptun nr. 4, tel.

0256223611

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUN. TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUN.TIMIŞOARA

4.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMIŞOARA

str. Teiului nr.3; 0256226307

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUN.TIMIŞOARA

5.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR. 27 MUN.

TIMIŞOARA

str. Brandusei nr.15;0256-442998

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27 MUN. TIMIŞOARA

6.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMIŞOARA

str. Suceava nr.13a; 0256447709

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 "CARLA PELZ" MUN.

TIMIŞOARA

Page 3: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

7.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMIŞOARA

str. Pestalozzi nr.4;0256-202798

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUN.TIMIŞOARA

8.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.1 MUN.TIMIŞOARA

str.Alunis nr.41A ;0256-463344

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.14 MUN.TIMIŞOARA

9.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMIŞOARA

str. M-tir Silviu Motohon nr.53;

0256212667

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20 MUN.TIMIŞOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUN.TIMIŞOARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUN.TIMIŞOARA

10.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMIŞOARA

str. Stegarilor nr.2;0256-464406;

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUN.TIMIŞOARA

11.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMIŞOARA

str. Olimpiadei nr.6;0256-432363

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT POŞTĂ MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.9 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUN.TIMIŞOARA

12.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMIŞOARA

str. Olimpiadei nr.6;0256-432363

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37 MUN.TIMIŞOARA

13.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMIŞOARA

Str. Al. Odobescu, Nr.56 A, 0256 223136

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL MUN.TIMIŞOARA

14. GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.31 TIMISOARA

GRADINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 TIMISOARA

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS MUN.TIMIŞOARA

Page 4: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

str. Platanilor nr. 2 0256-452764

15.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.24 MUN.TIMIŞOARA

STR. MASLINULUI, NR.7/9

0256471829

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.TIMIŞOARA

16.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.48 MUN.TIMIŞOARA

str. Dragasani nr.1;0256-432014

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.16 MUN.TIMIŞOARA

17.

LICEUL TEORETIC "VLAD ŢEPEŞ"

MUN.TIMIŞOARA

STR. NEGOI; NR. 47; 0256224384

LICEUL TEORETIC "VLAD ŢEPEŞ" MUN.TIMIŞOARA (GRĂDINIŢA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 MUN.TIMIŞOARA)

18.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMIŞOARA

str. Versului nr.2;0256-465307

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 MUN.TIMIŞOARA

19.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMIŞOARA

str. Semenic nr.8;0256-434046

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22 MUN.TIMIŞOARA

20.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.12 MUN.TIMIŞOARA

str.Axente Sever nr.10; 0356451744

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 MUN.TIMIŞOARA

21.

LICEUL TEORETIC “BARTOK BELÁ”

MUN. TIMIŞOARA – limba maghiară

Bv. G. Dragalina Nr. 11A, 0256493031

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 MUN.TIMIŞOARA

Page 5: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

22.

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE

ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

TIMIŞ

Piaţa Iancu Huniade nr. 3 (în incinta

Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu”)

Tel. 0256/200165, 0356/174668,

0356/174669

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 MUN.TIMIȘ OARA

COLEGIUL SILVIC "CASA VERDE" MUN.TIMIȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 MUN.TIMIȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM.ORȚ IȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL SECEANI COM.ORȚ IȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL CORNEȘ TI COM.ORȚ IȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL CALACEA COM.ORȚ IȘ OARA

LICEUL WALDORF MUN.TIMIȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM.JEBEL

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "RUDOLF WALTHER"

MUN.TIMIȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM. FIBIȘ

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM. GHIRODA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM. MAȘ LOC

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL REMETEA MICĂ COM. MAȘ LOC

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL ALIOȘ COM. MAȘ LOC

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL IANOVA COM. REMETEA MARE

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM. REMETEA MARE

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL BUCOVĂȚ COM.BUCOVĂȚ

Ș COALA GIMNAZIALĂ COM.DUMBRĂVIȚ A

Page 6: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT GIARMATA VII COM.GHIRODA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL CERNATEAZ COM.GIARMATA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM.GIARMATA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM.GIROC

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT CHIȘ ODA COM.GIROC

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL IOSIF COM.LIEBLING

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL CERNA COM.LIEBLING

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM.LIEBLING

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT URSENI COM. MOȘ NIȚ A NOUĂ

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT MOȘ NIȚ A VECHE COM.

MOȘ NIȚ A NOUĂ

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL ALBINA COM.MOȘ NIȚ A NOUĂ

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM.MOȘ NIȚ A NOUĂ

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM.PĂDURENI

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL MURANI COM.PIȘ CHIA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM.PIȘ CHIA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL BENCECU DE SUS COM.PIȘ CHIA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL BENCECU DE JOS COM.PIȘ CHIA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT COM.Ș AG

Ș COALA GIMNAZIALĂ COM.SÂNMIHAIU ROMÂN

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL SÂNMARTINUL MAGHIAR

Page 7: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

COM.UIVAR

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL RĂUȚ I COM.UIVAR

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL PUSTINIȘ COM.UIVAR

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL COM.UIVAR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUN.TIMIŞOARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUN.TIMIȘ OARA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21 MUN. TIMIŞOARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL BOGDA-CHARLOTTENBURG

COM.BOGDA

GRADINITA PP LADYBIRD, TIMISOARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT DIN DIN TIMIȘ OARA

GRADINITA "BARBIE FAN CLUB" TIMISOARA

SCOALA INTERNATIONALA SPECTRUM TIMISOARA

ASOCIATIA GRADINITA LUI GOGHITA, TIMISOARA

GRADINITA PP TROITA TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT-GRADINITA COPIILOR FERICITI

MUN.TIMIS

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,NOTRE DAME”, TIMIȘ OARA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOMINO SERVITE VOITEG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PRIMII PAŞI

Page 8: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINITA GIMINI

GRADINITA CHILDREN S CARE

GRADINITA MINIMONDUS

CLUB TOM SI JERRY

GRADINITA PLANETA PITICILOR

MONTESSORI KINDERHAUS TIMISOARA

GRADINITA INFANTS ROYAL

GRADINITA BABYCARE

GRĂDINIȚ A MINISSA TIMIȘ OARA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 MUN.TIMIȘ OARA

ORICE UNITATE DE INVATAMANT PRESCOLAR

NEAUTORIZATA/NEACREDITATA

2. MUNICIPIUL LUGOJ

NR. CRT. Centre de evaluare

psihosomatică

Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.2

MUN.LUGOJ

str.Xenopol,nr.48, 0256351072

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.6 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. DAROVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HODOŞ COM.DAROVA

Page 9: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SACOŞU MARE COM. DAROVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MUN.LUGOJ

2.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.4

MUN.LUGOJ

Aleea Brazilor,nr.3

0256353542

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA COPIII HARULUI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.11 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 MUN.LUGOJ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EFTIMIE MURGU" MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. BÂRNA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BOTINEŞTI COM. BÂRNA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂRĂZANI COM. BÂRNA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POGĂNEŞTI COM. BÂRNA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL JUREŞTI COM. BÂRNA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.BELINŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BABŞA-GRUNI COM.BELINŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHIZĂTĂU COM. BELINŢ

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COM. BALINŢ

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TÂRGOVIŞTE COM.BALINŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FĂDIMAC COM.BALINT

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BODO COM. BALINŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OHABA-FORGACI COM. BOLDUR

Page 10: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL JABĂR COM. BOLDUR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. BOLDUR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUGOJEL COM.GĂVOJDIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL JENA COM.GĂVOJDIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.GĂVOJDIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SĂLBĂGEL COM.GĂVOJDIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OLOŞAG COM.ŞTIUCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DRAGOMIREŞTI COM.ŞTIUCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.ŞTIUCA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. VICTOR VLAD DELAMARINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PETROASA MARE COM. V.V.DELAMARINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HONORICI COM. VICTOR VLAD

DELAMARINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIŞAG COM. VICTOR VLAD DELAMARINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.9 MĂGURI MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SINERSIG COM. BOLDUR

3.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.5

MUN.LUGOJ

str.Ceahlaului,nr.21

02563540

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.7 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.13 MUN.LUGOJ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.NĂDRAG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.COŞTEIU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŢIPARI COM.COŞTEIU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PĂRU COM.COŞTEIU

Page 11: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NEVRINCEA COM. BETHAUSEN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LEUCUŞEŞTI COM. BETAHUSEN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CUTINA COM.BETHAUSEN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. BETHAUSEN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CLICIOVA COM.BETHAUSEN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CLADOVA COM. BETHAUSEN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIREŞU COM.CRICIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL JDIOARA COM.CRICIOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CRICIOVA

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COM.GHIZELA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞANOVIŢA COM.GHIZELA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PANIOVA COM.GHIZELA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.BARA

3. ORAŞUL BUZIAŞ

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

LICEUL TEORETIC BUZIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ORAŞ BUZIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SILAGIU ORAŞ

BUZIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.TORMAC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞIPET COM.TORMAC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CADAR

COM.TORMAC

Page 12: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

STR.PRINCIPALA NR.19 A

0256321351

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BACOVA ORAŞ

BUZIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. NIŢCHIDORF

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. SACOŞU

TURCESC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ULIUC COM. SACOŞU

TURCESC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BERINI COM.

SACOŞU TURCESC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OTVEŞTI COM.

SACOŞU TURCESC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CHEVEREŞU

MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DRAGŞINA

COM.CHEVEREŞU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VUCOVA

COM.CHEVEREŞU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.RACOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HITIAŞ

COM.RACOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CĂPĂT

COM.RACOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FICĂTARI

COM.RACOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DRĂGOEŞTI

COM.RACOVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÂRBOVA

COM.RACOVIŢA

4. ORAŞUL RECAŞ

NR. CRT. Centre de evaluare

psihosomatică

Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1. LICEUL TEORETIC GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HERNEACOVA ORAŞ RECAŞ

Page 13: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

RECAŞ

str.George Cosbuc

nr.1,

0256330123/

0256330848

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ORAŞ RECAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PETROVASELO ORAŞ RECAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STANCIOVA ORAŞ RECAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.BRESTOVĂŢ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.TOPOLOVĂŢU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IOSIFALĂU COM.TOPOLOVĂŢU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUDINŢ COM.TOPOLOVĂŢU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM ŞUŞTRA COM.TOPOLOVĂŢU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IZVIN ORAŞ RECAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BAZOŞ ORAŞ RECAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.SECAŞ

5. ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE

NR. CRT. Centre de evaluare

psihosomatică

Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

GRĂDINIŢA CU

PROGRAM

PRELUNGIT NR. 1

ORAŞ

SÂNNICOLAU

MARE

str. Calea lui Traian,

nr.11

0256370388

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.DUDEŞTII VECHI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHERESTUR COM.BEBA VECHE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. BEBA VECHE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CENAD

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.SÂNPETRU MARE

Page 14: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IGRIŞ COM.SÂNPETRU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.SARAVALE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TEREMIA MICĂ COM.TEREMIA MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NERĂU COM.TEREMIA MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.TEREMIA MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.VALCANI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE

Page 15: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

6. ORAŞUL JIMBOLIA

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ

JIMBOLIA

str. Republicii nr.21

0256360839

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CLARII VII ORAŞ JIMBOLIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ JIMBOLIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VIZEJDIA COM. GOTTLOB

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. GOTTLOB

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CĂRPINIŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IECEA MICĂ COM.CĂRPINIŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CENEI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BOBDA COM.CENEI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CHECEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.COMLOŞU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COMLOŞU MIC COM. COMLOŞU

MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUNGA COM. COMLOŞU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. IECEA MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.LENAUHEIM

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BULGARUŞ COM.LENAUHEIM

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRABAŢ COM.LENAUHEIM

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ORAŞ JIMBOLIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ORAŞ JIMBOLIA

Page 16: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

7. ORAŞUL FĂGET

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

LICEUL

”TRAIAN VUIA” FĂGET

STR.COMUNA TRAIAN VUIA

NR.1

0256-320577

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RĂCHITA COM. DUMBRAVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TEMEREŞTI ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BEGHEIU MIC ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BICHIGI ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COLONIA MICĂ ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂTEŞTI ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BRĂNEŞTI ORAŞ FĂGET

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SUDRIAŞ COM.TRAIAN VUIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL JUPANI COM.TRAIAN VUIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SURDUCU MIC COM.TRAIAN VUIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.TRAIAN VUIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUBEŞTI COM.OHABA LUNGĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.PIETROASA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.OHABA LUNGĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRIVINA COM.PIETROASA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL POIENI COM.PIETROASA

Page 17: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FĂRĂŞEŞTI COM.PIETROASA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.DUMBRAVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.FÂRDEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GLADNA ROMÂNĂ COM.FÂRDEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.MĂNĂŞTIUR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL REMETEA-LUNCĂ COM.MĂNĂŞTIUR

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOMEŞTI SAT COM.TOMEŞTI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ROMÂNEŞTI COM.TOMEŞTI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.TOMEŞTI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUNCANII DE JOS COM.TOMEŞTI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MARGINA-SAT COM.MARGINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MARGINA COLONIE COM.MARGINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BREAZOVA COM.MARGINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SINTEŞTI COM.MARGINA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COŞAVA COM. CURTEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.CURTEA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUCOVĂŢ COM. DUMBRAVA

GRĂDINIȚ A CU PROGRAM NORMAL BUNEA MARE ORAȘ FĂGET

Page 18: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

8. ORAŞUL GĂTAIA

NR. CRT. Centre de evaluare

psihosomatică

Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT ORAŞ

GĂTAIA

str.Carpati, nr.100 bis

0256410139

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.BIRDA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MÂNĂSTIRE COM.BIRDA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BERECUŢA COM.BIRDA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÂNGEORGE COM.BIRDA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ GĂTAIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BUTIN ORAŞ GĂTAIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SCULIA ORAŞ GĂTAIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PERCOSOVA ORAŞ GĂTAIA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞEMLACU MARE ORAŞ GĂTAIA

9. ORAŞUL DETA

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL

NICOLAE” DETA

STR. MIHAI VITEAZUL NR.12

0256390252

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAŞ DETA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OPATIŢA ORAŞ DETA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.VOITEG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FOLEA COM.VOITEG

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ORAŞ DETA

Page 19: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.DENTA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ROVINIŢA MARE COM. DENTA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.GIERA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRĂNICERI COM.GIERA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.LIVEZILE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PARTOŞ COM. BANLOC

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOCA COM. BANLOC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OFSENIŢA COM. BANLOC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CLOPODIA COM. JAMU MARE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. MORAVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STAMORA GERMANĂ COM.

MORAVIŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BREŞTEA COM. DENTA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TOAGER COM.GIERA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DOLAŢ COM. LIVEZILE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.BANLOC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. JAMU MARE

LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” CIACOVA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.GHILAD

Page 20: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

10. COMUNA LOVRIN

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

LICEUL TEHNOLOGIC

”ROMULUS PARASCHIVOIU”

LOVRIN

str. Principala nr.202-203

0256381008

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.TOMNATIC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.VARIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GELU COM.VARIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÂNPETRU MIC COM.VARIAŞ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.LOVRIN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.PERIAM

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.PESAC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.ŞANDRA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL UIHEI COM.ŞANDRA

11. COMUNA BECICHERECU MIC

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

Ș COALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE

Ț ICHINDEAL” COMUNA

BECICHERECU MIC

nr.646

0256378516

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.BILED

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.DUDESTII

NOI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

COM.BECICHERECU MIC

Page 21: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare
Page 22: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

12. COMUNA SĂCĂLAZ

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂLAZ

str.a IV-a,nr.294

0256.367.111

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BEREGSĂU MARE COM.SĂCĂLAZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT COM.SĂCĂLAZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BEREGSĂU MIC COM.SĂCĂLAZ

13. COMUNA SÂNANDREI

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SÂNANDREI

nr.515

0256383506

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HODONI

COM.SATCHINEZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.SATCHINEZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂTEAZ

COM.SATCHINEZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT

COM.SÂNANDREI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COVACI

COM.SÂNANDREI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CARANI

COM.SÂNANDREI

Page 23: PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA … · precizĂri privind organizarea Şi desfĂŞurarea evaluĂrii psihosomatice În vederea Înscrierii copiilor În clasa pregĂtitoare

14. COMUNA PECIU NOU

NR. CRT. Centre de evaluare psihosomatică Unităţi de învăţământ arondate

pentru evaluare

1.

LICEUL TEORETIC PECIU NOU

NR.309

0256414545

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SÂNMARTINUL SÂRBESC

COM.PECIU NOU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DINIAŞ COM.PECIU NOU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.PECIU NOU

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM. GIULVĂZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRAI NOU COM. GIULVĂZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IVANDA COM. GIULVĂZ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRUCENI COM. FOENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.FOENI

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.PARŢA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IOHANISFELD COM.OTELEC

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COM.OTELEC

Inspector Ș colar General, Director CJRAE,

Prof. dr. Cornel Petroman Psih. Jugariu Simona Viorica