of 42 /42
UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996 - Document controlat - F 001.06/Ed.5 Document public Nr. 5007/19.05.2020 REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTER, A PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE ȘI A ALTOR CURSURI LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI 2019 – 2020 COD: R 04-03 REGULAMENT APROBAT Președinte Senat Prof. univ. dr. ing. Mihail Minescu Prenumele şi Numele Semnătura Data Verificat - Președintele comisiei Senatului pentru procesul de învățământ și informatizare Prof.univ.dr. Anca-Mihaela Dobrinescu 27.05.2020 Elaborat Prorector responsabil cu activitatea didactică și de cercetare Conf.univ.dr.ing.mat. Ion Pană 19.05.2020 EDIŢIA: 9 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 Acest document a fost avizat în Comisia de monitorizare la data de 27.05.2020 și aprobat în ședința Senatului universitar din data de 28.05.2020 Intră în vigoare la data aprobării în Senatul universitar

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂŞURAREA

PREZENTA DOCUMENTAIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITII PETROL – GAZE DIN PLOIETI
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FR APROBAREA SCRIS A EMITENTULUI
ESTE INTERZIS, CONFORM LEGII 8/1996
- Document controlat - F 001.06/Ed.5 Document public
Nr. 5007/19.05.2020
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICEN I MASTER,
A PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE I A ALTOR
CURSURI LA UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN
PLOIETI 2019 – 2020
COD: R 04-03
Prenumele i Numele Semntura Data
Verificat - Preedintele comisiei
cercetare
Conf.univ.dr.ing.mat.
EDIIA: 9 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5
Acest document a fost avizat în Comisia de monitorizare la data de 27.05.2020 i aprobat în
edina Senatului universitar din data de 28.05.2020
Intr în vigoare la data aprobrii în Senatul universitar
PROCEDUR Cod document
examenelor de finalizare a studiilor universitare de licen i
master, a programelor postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 2/42
F 002.06/Ed.4 Document public
anexe
ale Art. 24
S-a corectat Art. 35, alin. (2)
S-a introdus Cap. IX
examenelor de finalizare a studiilor universitare de licen i
master, a programelor postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 3/42
F 002.06/Ed.4 Document public
9
12
13
17
studiilor în anul universitar 2020-2021 ____________________________________________________
20
Organizarea i desfurarea online (conectat pe computer) a examenelor de finalizare a studiilor _______
21
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 4/42
F 003.06/Ed.2 Document public
CADRUL LEGAL
• Legea educaiei naionale nr. 1/2011 (art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 i
157), cu modificrile i completrile ulterioare;
• Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i
completrile ulterioare, a Hotrârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea i
desfurarea studiilor universitare de masterat;
• Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenilor învmântului superior particular de a
susine examenul de finalizare a studiilor la instituii de învmânt superior de stat
acreditate;
reglementarea unor msuri privind finalizarea studiilor în învmântul superior pentru
situaiile prevzute la art. 361, al. (4) i (5) din Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011cu
modificrile i completrile ulterioare;
nr. 4316/2008 privind Programul de studii pedagogice în vederea certificrii pentru profesia
didactic din Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic;
• Ordinului Ministrului Educaiei, Cercetrii i Tineretului
nr. 4872/2008 privind aprobarea Certificatului de absolvire a Departamentul pentru
Pregtirea Personalului Didactic;
Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învmânt superior;
• Hotrârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei i Cercetrii tiinifice;
• Ordonana de urgen a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor msuri de
reorganizare la nivelul administraiei publice centrale i pentru modificarea unor acte
normative;
Metodologiei – cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom i
disertaie;
ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei
cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom i disertaie;
• Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 5664/2019 pentru modificarea i
completarea Ordinului ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 6125/2016 privind
aprobarea Metodologiei cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom
i disertaie;
• OMEN nr. 4129/16.07.2018 privind completarea Ordinului Ministrului nr. 3850/02.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogic în cadrul instituiilor de învmânt
superior acreditate în vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic
A
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 5/42
F 003.06/Ed.2 Document public
• Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 4206/2019 pentru modificarea i completarea Ordinului ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom i disertaie.
CAPITOLUL I
Art.1 Examenele de finalizare a studiilor universitare i postuniversitare se susin, în anul universitar 2019-2020, numai în forma online.
Art.2 (1) Examenele de finalizare a programelor de studii universitare i postuniversitare, a
programelor postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu, a programelor de
conversie profesional, perfecionare, formare continu, formare psihopedagogic i a altor cursuri
organizate de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti i anume examenul de absolvire, examenul de
licen, examenul de diplom, examenul de disertaie, denumite, în continuare, examene, se
organizeaz i se desfoar conform metodologiei-cadru, stabilit prin OMENC nr. 6125/2016
privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare i desfurare a examenelor de
licen/diplom i disertaie, a Ordinului ministrului educaiei naionale nr. 5643/12.12.2017 pentru
modificarea Ordinului ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr. 6125/2016 privind aprobarea
Metodologiei – cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom i disertaie i a
Ordinului ministrului educaiei i cercetrii nr. 5664/2019 pentru modificarea i completarea
Metodologiei-cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom i disertaie,
aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr. 6125/2016 i
prezentului regulament.
(2) În fiecare an universitar, examenele de finalizare se pot organiza în trei sesiuni: dou
sesiuni în anul universitar curent i o sesiune în luna februarie a anului universitar urmtor.
(3) Pentru programele de studii postuniversitare de scurt durat (specializare,
perfecionare), precum i pentru alte forme de programe de formare continu/specializare, examenul
de finalizare se desfoar conform perioadelor prevzute în planurile de învmânt respective, dar
nu mai mult de dou sesiuni.
Art.3 (1) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti organizeaz i desfoar examen de
licen/diplom pentru absolvenii proprii.
respectarea prevederilor legale.
(3) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti organizeaz i desfoar examen de disertaie
numai pentru absolvenii proprii, din promoia curent i din promoiile anterioare, atât de la studiile
universitare de master, cât i de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii
84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti organizeaz i desfoar examen de absolvire, la
finalizarea programelor de studii postuniversitare de specializare i a programelor de conversie
profesional a cadrelor didactice din învmântul preuniversitar (OMECTS 6194/13.11.2012),
numai pentru absolvenii proprii.
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 6/42
F 003.06/Ed.2 Document public
5564/07.10.2011) i a programelor de formare continu, numai pentru absolvenii proprii.
(6) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti organizeaz i desfoar examen de absolvire
pentru finalizarea programelor de studii psihopedagogice oferite de Departamentul pentru
Pregtirea Personalului Didactic (DPPD), în regim universitar sau postuniversitar, numai pentru
absolvenii proprii.
CAPITOLUL II
Art.4 (1) Finalizarea studiilor organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se realizeaz prin:
a) examen de licen/diplom, pentru studiile în învmântul universitar de lung durat;
b) examen de absolvire, pentru studiile în învmântul universitar de scurt durat;
c) examen de disertaie, pentru studiile postuniversitare de master.
(2) Programele de studii universitare de licen organizate în baza Legii nr. 288/2004
privind organizarea studiilor universitare, cu modificrile i completrile ulterioare, se finalizeaz cu:
a) examen de licen, pentru ciclul de studii universitare de licen sau examen de
diplom, pentru învmântul universitar de licen din domeniul tiinelor inginereti,
denumite în continuare examen de licen/diplom, conform prevederilor art.143 alin. (1)
lit.a) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) examen de disertaie, pentru programele de studii universitare de master.
(3) Programele de studii postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu se
finalizeaz cu examen de certificare a competenelor profesionale asimilate de cursani pe parcursul
programului. Examenul de certificare a competenelor profesionale pentru programele de studii
postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu, avizate s se desfoare în cadrul
Universitii, poate fi susinut numai de absolvenii proprii i numai în cadrul Universitii.
(4) Programele de studii de conversie profesional a cadrelor didactice din învmântul
preuniversitar se încheie cu examen de absolvire. Examenul se susine numai la instituia de
învmânt superior absolvit.
portofoliu didactic.
II.1. Programe de studii universitare de licen (Legea 288/2004) i programe de
studii universitare de lung i scurt durat (Legea 84/1995)
Art.5 (1) Examenul de absolvire, examenul de licen i examenul de diplom constau fiecare, din
1-2 probe, stabilite de Senatul universitar, i anume:
• evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate;
• prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire/lucrrii de licen/proiectului de diplom.
Prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire/licen/proiectului de diplom sunt publice.
(2) Tematica i bibliografia se public pe pagina web a fiecrei faculti pân la 13.03.2020.
(3) Modalitile de susinere a probei 1 pot fi: scris, oral sau prob practic, în funcie de
specificul fiecrui program (Anexa 1). Probele menionate la alin. (1) se desfoar în prezena, în
acelai loc i în acelai moment, a comisiei/comisiilor de examen specifice fiecrei probe i a
examinatului.
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 7/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(4) Nota de promovare pentru fiecare prob a examenului de licen trebuie s fie cel puin
5,00, indiferent de numrul probelor.
(5) Examenul de licen/diplom este promovat dac probele componente sunt susinute i
promovate.
(6) Media de promovare a examenului de licen/diplom trebuie s fie cel puin 6,00.
(7) În cazul în care examenul const din 2 probe, absolventul care nu a obinut cel puin
media 6,00 trebuie s susin ambele probe ale examenului de licen/diplom într-o sesiune
ulterioar.
(8) Media probei/probelor, calculat ca medie aritmetic a notelor acordate exclusiv de
membrii comisiei de examen, se determin cu dou zecimale, fr rotunjire.
(9) Media examenului de licen/diplom se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjire,
exclusiv pe baza mediei probei/probelor.
(10) Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(11) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de absolvire/
licen/diplom nu este public.
(12) Rezultatele fiecrei probe (Admis/ Respins) se comunic prin afiare, în termen de cel
mult 48 de ore de la data susinerii acesteia, la avizierul facultii organizatoare i pe pagina web a
Universitii Petrol-Gaze din Ploieti.
Art.6 (1) Scopul lucrrii de absolvire, al lucrrii de diplom/licen sau al proiectului de diplom
este acela de a permite evaluarea capacitii absolventului de a aplica cunotinele dobândite i de a
rezolva, în mod optim, problemele specifice domeniului programului de studii, precum i aprecierea
nivelului competenelor generale i specifice formate pe parcursul colarizrii prin planurile de
învmânt i prevzute în fia specializrii i în fiele disciplinelor.
(2) Lucrrile sunt bazate pe studii teoretice i/sau experimentale proprii, utilizând literatura
de specialitate de dat recent.
(3) Conductorii tiinifici sunt obligai s ia toate msurile pentru a se asigura originalitatea
coninutului lucrrilor. Conductorii tiinifici rspund solidar cu autorii acestora de asigurarea
originalitii coninutului lucrrilor (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea educaiei naionale 1/2011,
cu modificrile i completrile ulterioare).
(4) Se interzice comercializarea de lucrri tiinifice în vederea facilitrii falsificrii de ctre
cumprtor a calitii de autor al unei lucrri de licen/diplom. Candidatul gsit vinovat de aceast
fraud este eliminat din examen.
Art.7 (1) Pentru toate programele de studii universitare de licen pentru care Universitatea Petrol-
Gaze din Ploieti are dreptul de a organiza examen de finalizare, examenul se desfoar în aceleai
condiii pentru toi absolvenii în cadrul aceleiai sesiuni, la sediul Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti, indiferent de forma de învmânt parcurs sau de instituia de învmânt superior
absolvit.
(2) Examenele de finalizare la programele de studii universitare de licen pentru care
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti nu are drept de organizare se desfoar în cadrul altei
instituii organizatoare care colarizez programe identice sau similare, în condiiile acesteia, pe
baza unui protocol încheiat între cele dou instituii de învmânt superior, cu aprobarea Senatelor
universitare, dup avizul favorabil al Consiliilor de administraie. Programele de studii „similare”
sunt stabilite de ctre Agenia Român de Asigurare a Calitii în Învmântul Superior.
Art.8 (1) De regul, absolvenii programelor de studii universitare de licen pentru care
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti are dreptul de a organiza examen se înscriu i susin, dup
caz, examenul de absolvire, de licen sau de diplom în cadrul Universitii.
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 8/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(2) În situaii temeinic justificate, la cerere, absolvenii programelor de studii pentru care
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti are dreptul de a organiza examen se pot înscrie i pot susine
examenul de licen/diplom la o alt instituie de învmânt superior acreditat, cu aprobarea
Senatelor universitare ale celor dou instituii de învmânt superior, în condiiile stabilite de
Senatul universitar al instituiei organizatoare, dup avizul favorabil al Consiliilor de administraie.
(3) Înscrierea candidailor pentru examenul de finalizare a studiilor se efectueaz cu cel
puin 10 zile înainte de începerea probelor, la instituia organizatoare, fie de ctre instituia de
învmânt superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituii, fie
individual, cu respectarea strict a prevederilor legale.
II.2. Programe de studii universitare de master i programe de studii postuniversitare
de master, programe postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu,
programe de conversie profesional
Art.9 (1) Programele de studii postuniversitare de master se încheie cu examen de disertaie, care
const dintr-o singur prob, i anume prezentarea i susinerea disertaiei.
(2) Programele de studii universitare de master se încheie cu examen de disertaie, care
const dintr-o singur prob, i anume prezentarea i susinerea disertaiei.
(3) Media de promovare a examenului de disertaie trebuie s fie cel puin 6,00.
(4) Media examenului de disertaie se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjire, exclusiv
pe baza notelor acordate de ctre membrii comisiei de examen. Notele acordate de membrii
comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(5) Programele de conversie profesional a cadrelor didactice din învmântul
preuniversitar se finalizeaz cu examen de absolvire.
(6) Programele postuniversitare de formare i dezvoltare profesional continu se finalizeaz
cu un examen de certificare a competenelor profesionale asimilate de cursani pe parcursul
programului.
(7) Examenul de certificare a competenelor profesionale const dintr-o singur prob:
prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire.
(8) Examenul de absolvire/certificare este promovat, dac media, calculat cu dou
zecimale, fr rotunjire, exclusiv pe baza notelor acordate de membrii comisiei de examen, este cel
puin 6,00. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(9) Susinerea disertaiei sau a lucrrii de absolvire/certificare este public i se desfoar
în prezena, în acelai loc i în acelai moment, a comisiei de examen i a examinatului.
(10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaie i ale
celui de absolvire/certificare nu este public.
(11) Rezultatele se comunic prin afiare, în termen de cel mult 48 de ore de la data
susinerii, la avizierul facultii organizatoare i pe pagina web a Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti.
Art.10 (1) Scopul disertaiei, al lucrrii de certificare/absolvire este acela de a evalua capacitatea
absolventului de a aplica în practic cunotinele dobândite pe parcursul colarizrii i de a rezolva,
în mod optim, problemele specifice domeniului programului de studii.
(2) Disertaiile/lucrrile se bazeaz pe studii teoretice i/sau experimentale proprii, utilizând
literatura de specialitate de dat recent.
(3) Conductorii tiinifici trebuie s ia toate msurile pentru a se asigura originalitatea
coninutului lucrrilor. Conductorii tiinifici rspund solidar cu autorii acestora de asigurarea
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 9/42
F 003.06/Ed.2 Document public
originalitii coninutului lucrrilor (conf. Art. 143, alin. (4) din Legea educaiei naionale 1/2011,
cu modificrile i completrile ulterioare).
(4) Se interzice comercializarea de lucrri tiinifice în vederea facilitrii falsificrii de ctre
cumprtor a calitii de autor al unei disertaii/lucrri. Candidatul gsit vinovat de aceast fraud
va fi eliminat din examen.
II.3. Programul de studii psihopedagogice
Art.11 (1) Programul de studii psihopedagogice, nivelul 1 i nivelul 2, universitar i postuniversitar,
se încheie cu prezentarea i susinerea portofoliului didactic.
(2) Portofoliul didactic este evaluat de o comisie format din cel puin doi membri. Fiecare
membru al comisiei propune o not de la 1 la 10, care reflect atât coninutul portofoliului, cât i
modul de prezentare. Nota final este media aritmetic a notelor propuse, cu dou zecimale, fr
rotunjire.
(3) Proba de prezentare i susinere a portofoliului didactic este promovat, dac nota final
este cel puin 6,00 (ase).
CAPITOLUL III
(LICEN/DIPLOM) PENTRU ABSOLVENII ALTOR UNIVERSITI
Art.12 Absolvenii unei instituii de învmânt superior acreditate se pot înscrie i pot susine
examenul de licen/diplom la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti, cu aprobarea Senatelor
universitare ale celor dou instituii de învmânt superior, dup avizul favorabil al Consiliilor de
administraie.
absolvenii unor programe de studii autorizate s funcioneze provizoriu care provin din instituii de
învmânt superior autorizate provizoriu i care nu sunt în lichidare sau lichidate, drept pentru care
nu se organizeaz examen de selecie, conform prevederilor Legii 60/2000 i Ordinului Ministrului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului 3952/2012.
Art.14 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti nu organizeaz examen de licen/diplom pentru
absolvenii unor programe de studii autorizate s funcioneze provizoriu care solicit înscrierea la
examen cu titlu individual.
Art.15 (1) Absolvenii care provin din instituii de învmânt superior autorizate provizoriu i care
nu sunt în lichidare pot susine examenul de licen/diplom în cadrul Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti, exclusiv la programe de studii universitare de licen care exist în structura Universitii
Petrol-Gaze din Ploieti, în baza unui protocol încheiat între cele dou instituii de învmânt
superior, cu aprobarea senatelor universitare, dup avizul favorabil al Consiliilor de administraie.
(2) Protocolul, care se încheie cu cel puin 30 de zile înaintea susinerii examenului, are
anexate urmtoarele documente necesare organizrii i desfurrii acestui examen:
• hotrârile Senatelor universitare i avizele Consiliilor de administraie ale celor dou
universiti prin care se aprob organizarea i susinerea examenului de licen/diplom de
ctre Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti;
• decizia rectorului Universitii Petrol-Gaze din Ploieti privind numirea comisiei/
comisiilor de examen pentru susinerea examenului de licen/diplom (pentru un numr de
absolveni mai mare de 100, se vor înfiina dou comisii);
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 10/42
F 003.06/Ed.2 Document public
• copie dup Monitorul Oficial în care s-a publicat structura instituiei de învmânt
superior ai crei absolveni susin examenul de licen/diplom organizat de Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieti, din care s rezulte c programul de studii absolvit este autorizat s
funcioneze provizoriu.
• domeniile i programele de studii/ specializrile pentru care se solicit Universitii
Petrol-Gaze din Ploieti organizarea examenului de licen/diplom;
• calendarul desfurrii examenelor.
(4) Examenul de finalizare se organizeaz i se desfoar la sediul Universitii Petrol-Gaze
din Ploieti în oricare din sesiunile programate.
(5) Înscrierea absolvenilor pentru examenul de licen/diplom se realizeaz de ctre
instituia de învmânt superior în care acetia au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între
cele dou instituii de învmânt superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(6) Comisiile pentru examenele de licen/diplom organizate pentru absolvenii altor
universiti au aceeai componen ca cele pentru examenele organizate la Universitatea Petrol-
Gaze din Ploieti la programe de studii/ specializri identice.
Art.16 (1) Rectorul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti îl deleag pe secretarul ef al Universitii
s verifice, la sediul instituiei de învmânt superior solicitante, registrele matricole i celelalte
acte din care s rezulte înmatricularea, precum i alte aspecte referitoare la evidena colaritii.
Cheltuielile aferente acestei deplasri sunt suportate de ctre universitatea solicitant.
(2) Înscrierea absolvenilor pentru examenul de licen/diplom se realizeaz de ctre
instituia de învmânt superior în care acetia au urmat studiile, în baza protocolului încheiat între
cele dou instituii de învmânt superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente examinrii candidailor provenii de la alte
universiti, în conformitate cu Ordinul MENC nr. 3098/2016, protocolul specific perceperea
unei taxe de ctre Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti, în valoare de 700 (apte sute) lei, pentru
fiecare candidat examinat.
prezentului regulament.
Art.17 (1) În cazul examenelor de licen organizate pe baz de protocol între Universitatea Petrol-
Gaze din Ploieti i alte instituii de învmânt superior, înscrierea absolvenilor se realizeaz de
ctre instituia de la care provin acetia.
(2) Înscrierea absolvenilor se face de ctre secretariatul facultii absolvite de candidai,
respectând prevederile Art. 23 22, alin. (6), lit. a - j, precum i ale Art. 24 23, alin. (2) – (7),
completând Anexele 14 (F 275.13/Ed.2), 15 (F 276.13/Ed.3), 16 (F 277.13/Ed.2), 17
(F 278.13/Ed.2).
(3) Secretarul ef la Universitii Petrol-Gaze din Ploieti este delegat s verifice la instituia
solicitant, în momentul înscrierii, pentru fiecare candidat, urmtoarele documente:
• coninutul dosarului de înscriere (autenticitatea diplomei de bacalaureat, corectitudinea
întocmirii suplimentului la diplom);
• modul în care au fost completate registrele matricole i au fost semnate de secretar i
decan;
• corespondena dintre mediile anuale trecute în registrele matricole i cele din
suplimentele la diplom;
(4) Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti respinge acele documente care
A
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 11/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(5) Secretarul comisiei de licen completeaz electronic formularul de catalog (Anexa 13 –
F 274.13/Ed.2), cu urmtoarele informaii:
• datele din antetul catalogului, atât pentru instituia organizatoare, cât i pentru cea
solicitant;
• datele din subsolul catalogului (gradul didactic, numele i prenumele decanului facultii
organizatoare, preedintelui, membrilor i secretarului comisiei).
(6) Secretarul comisiei de licen transmite prin e-mail facultii solicitante formularul de
catalog de licen completat cu datele menionate la alin. 5.
(7) Dup finalizarea înscrierilor, un reprezentant al secretariatului facultii solicitante
completeaz formularul de catalog (Anexa 13 – F 274.13/Ed.2) pentru absolvenii care
îndeplinesc condiiile din Art. 23 alin. (6), lit. a - j, cu urmtoarele informaii:
• numele i prenumele absolvenilor, cu iniiala tatlui (a mamei, în lipsa tatlui), în ordine
alfabetic;
candidai).
Se completeaz formulare de catalog separat pentru fiecare form de învmânt (IF, ID sau
IFR). Fiecare pagin a catalogului este semnat i tampilat de ctre decanul facultii absolvite de
candidai.
(8) Secretarul ef la Universitii Petrol-Gaze din Ploieti preia de la instituia solicitant
dosarele de înscriere i catalogul de licen semnat de decanul facultii solicitante, pe baza unui
proces verbal (fr lucrrile de licen i CD-urile ce conin lucrarea în format electronic) i le
aduce la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti.
(9) Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti pred, pe baz de proces verbal,
dosarele de înscriere la secretariatul facultii organizatoare i catalogul de licen secretarului
comisiei în termen de maximum 24 de ore de la întoarcerea în Ploieti.
(10) Secretarul comisiei semneaz fiecare pagin a catalogului (Anexa 13 –
F 274.13/Ed.2), în dreptul numelui su, i îl transmite decanului facultii organizatoare cu cel
puin 48 ore înainte de începerea examenului de licen. Acesta verific dosarele de înscriere i
coninutul catalogului la secretariatul facultii, îl semneaz i-l returneaz secretarului comisiei, în
aceeai zi în care a fost transmis. De asemenea, decanul facultii organizatoare semneaz cererile
de înscriere ale studenilor (Anexa 14 – F 275.13/Ed.2).
(11) Pe parcursul desfurrii examenului de licen, secretarul comisiei verific dac CD-ul
include fiierele cu coninutul corespunztor lucrrilor, dac acesta poate fi deschis i dac respect
prevederile Art. 23 alin. (6), lit. e. Dac se constat înclcarea prevederilor Art. 23 alin. (6), litera e,
candidatul este obligat s înlocuiasc CD-ul cu lucrarea în format electronic pân la sfâritul
datei/perioadei de susinere a examenului de licen. În caz contrar, candidatul este considerat
neînscris la examenul de licen.
(12) Dup finalizarea examenului de diplom/licen, în catalog se completeaz de mân,
folosind numai cifre, numrul de credite, notele probelor i media final. Catalogul se semneaz pe
fiecare pagin de ctre toi membrii comisiei de examen.
(13) Media unei probe (media aritmetic a notelor acordate de membrii comisiei de examen)
i media general se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjire.
(14) Se interzice cu desvârire operarea oricror modificri în cataloagele de examen
completate.
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 12/42
F 003.06/Ed.2 Document public
sfâritul fiecrei zile de examen.
(16) Instituia absolvit realizeaz i pstreaz, pe o perioad nelimitat, o fotocopie a
catalogului de licen completat i semnat de conductorii tiinifici, de membrii comisiei i decanii
facultii absolvite i a celei organizatoare.
(17) Secretarul comisiei de licen încarc lucrrile în format PDF pe platforma AEPLD în
termen de 5 zile lucrtoare de la încheierea examenului.
CAPITOLUL IV
I DISERTAIE
Art.18 (1) Comisiile pentru examenele de licen/diplom i disertaie funcioneaz în perioada în
care se aplic prevederile prezentului regulament. Decizia de numire a comisiei este valabil pentru
toate sesiunile de examen pentru care se aplic prevederile prezentului regulament.
(2) Componena comisiilor pentru examenele de licen/diplom i disertaie i a comisiilor
pentru soluionarea contestaiilor, precum i numrul membrilor acestora nu se modific pe durata
examenelor de finalizare a studiilor.
(3) Comisiile pentru examenele de licen/diplom i disertaie, care, dup numire, se fac
publice la avizierele i pe paginile web ale facultilor i DPPD, se stabilesc pe programe de
studii/specializri, prin decizia rectorului Universitii Petrol-Gaze din Ploieti, la propunerea
consiliilor facultilor organizatoare i cu aprobarea Senatului universitar, respectând urmtoarele
condiii:
a) fiecare comisie este alctuit dintr-un preedinte, 3 - 4 membri, 1 – 2 membri supleani i
un secretar;
disertaie) trebuie s aib gradul didactic de profesor universitar sau confereniar universitar;
c) membrii comisiei pentru examenul de licen/diplom i disertaie trebuie s aib gradul
didactic de profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar/ef de lucrri;
d) secretarul comisiei pentru examenul de licen/diplom i disertaie trebuie s aib cel
puin gradul didactic de asistent universitar i are numai atribuii de administrare a
documentelor;
e) pentru examenele de licen la care se desfoar probe scrise sunt numite comisii pentru
soluionarea contestaiilor, cu respectarea prevederilor de la alin. 2, lit. c al prezentului
articol;
f) conducerile facultilor transmit în scris fiecrui membru notificare cu privire la
apartenena la o comisie pentru un examen de finalizare i calitatea în cadrul acesteia;
g) în cazul indisponibilitii unui membru de a participa la lucrrile comisiei, membrul
respectiv este înlocuit de un membru supleant cu aprobarea Consiliului de Administraie;
h) în cazul indisponibilitii preedintelui, acesta va fi înlocuit de unul dintre membrii
titulari, cu aprobarea Consiliului de Administraie. Membrul titular care devine astfel
preedinte este înlocuit de un membru supleant.
(4) Membrii comisiilor pentru examene i ai comisiilor pentru analiza i soluionarea
contestaiilor nu se pot afla cu cei examinai sau între ei în relaie de soi, afini i rude pân la gradul
al III-lea inclusiv.
(5) Preedintele, membrii i secretarul fiecrei comisii pentru examenele de licen/diplom
i disertaie, precum i cei ai comisiilor pentru analiza i soluionarea contestaiilor completeaz
declaraii pe proprie rspundere (Anexa 4 – F 376.16/Ed.1) din care s rezulte c nu se afl în
situaii de incompatibilitate potrivit alin. (3) al prezentului articol.
(6) Declaraiile pe propria rspundere completate potrivit alin. (4) sunt depuse de ctre
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 13/42
F 003.06/Ed.2 Document public
examenului..
Art.19 (1) Dac exist situaii de incompatibilitate sau de retragere a unor membri din comisiile
numite, decanii facultilor propun înlocuirea persoanelor aflate în respectivele situaii. Propunerile
sunt aprobate de Consiliul de administraie al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti.
(2) Rectorul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti emite decizii de numire pentru membrii
comisiilor modificate.
(3) Comisiile a cror componen a fost modificat prin decizie a rectorului Universitii
Petrol-Gaze din Ploieti sunt fcute publice, în noua componen, la avizierele i pe paginile web
ale facultilor, înaintea începerii examenului.
CAPITOLUL V
Art.20 (1) Înscrierea candidailor în vederea susinerii examenului de finalizare a studiilor se face,
pentru absolvenii proprii, de ctre secretarii comisiilor de finalizare a studiilor de licen/diplom/
disertaie din cadrul facultilor organizatoare ale Universitii Petrol-Gaze din Ploieti. Cererea de
înscriere trebuie s fie vizat de secretariatul facultii organizatoare pentru confirmarea calitii de
absolvent a candidatului.
Art.21 Facultile i DPPD informeaz candidaii despre condiiile de înscriere, perioadele de
desfurare a examenului, tematica, accesul în biblioteci, cursurile de pregtire, actele necesare,
prin afiare pe paginile web ale acestora.
Art.22 (1) Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti verific, înainte de începerea
examenului de licen/diplom, la sediul fiecrei faculti, autenticitatea diplomei de bacalaureat în
original din dosarul fiecrui candidat.
(2) În situaia în care exist suspiciuni legate de autenticitate, diplomele suspecte sunt
înaintate Ministerul Educaiei i Cercetrii, pentru verificare.
(3) În cazul în care la dosarul unui student nu exist diploma în original, secretariatul
facultii trebuie s îi solicite acestuia s o prezinte în vederea verificrii.
(4) Studenii care nu prezint diploma de bacalaureat în original nu se pot înscrie la
examenul de finalizare a studiilor.
(5) Avizul secretarului ef se d la nivel de program de studii/specializare, indicându-se
studenii care nu au putut prezenta diploma de bacalaureat în original sau cei pentru care exist
suspiciuni legate de autenticitatea diplomei.
(6) Secretariatul facultii aduce la cunotina secretarilor comisiilor pentru examenele de
licen/diplom numele studenilor care se afl în situaia prevzut la Art. 22 alin. (2).
(7) Pentru examenul de disertaie, prevederile Art. 22, alin. (2) se aplic i pentru diploma de
licen/inginer.
(8) Pentru candidaii care provin din alte instituii de învmânt superior înscrierea în
vederea susinerii examenului de finalizare a studiilor se face la secretariatele facultilor absolvite.
Art.23 (1) Pentru susinerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidailor care provin
din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti se face cu cel puin 3 (trei) zile calendaristice înainte de
începerea examenului la sediul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti.
A
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 14/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(2) Din componena dosarului de examen, conform Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 41/2016 privind stabilirea unor msuri de simplificare la nivelul administraiei publice centrale
i pentru modificarea i completarea unor acte normative, se elimin cerina de depunere a copiilor
legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformitii cu originalul de ctre
persoana care are atribuii desemnate în acest sens.
(3) Fiecare absolvent trebuie s depun, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei,
într-un dosar plic, urmtoarele documente:
a) cererea de înscriere (Anexa 12 – F 269.13/Ed.2);
b) copie dup cartea de identitate;
c) nota de lichidare;
d) pagina cu titlul lucrrii (Anexa 8 –F 271.13/Ed.3), pagina cu datele iniiale pentru
proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie (Anexa 9 –F 272.13/Ed.2) i
aprecierea conductorului tiinific (Anexa 10 –F 273.13/Ed.2, pentru toate domeniile,
Anexa 11 – F 378.16/Ed.1, pentru domeniul Filologie). Secretarii comisiilor pentru
examenele de finalizare a studiilor accept Anexele 8 (F 271.13/Ed.3), 9
(F 272.13/Ed.2) i 10 (F 273.13/Ed.2) sau 11 (F 378.16/Ed.1) din dosar numai
dac acestea sunt completate i semnate, în original, de ctre absolvent, directorul de
departament i conductorul tiinific (în aceast etap nu este nevoie de avizul
reprezentantului facultii).
proces-verbal, i verific dosarele de înscriere de la secretarul comisiei.
Anexele 8 (F 271.13/Ed.3), 9 (F 272.13/Ed.2) i 10 (F 273.13/Ed.2) sau 11
(F 378.16/Ed.1), completate i semnate, în original, sunt incluse i în proiectul de
diplom sau lucrarea de licen/disertaie.
e) proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie, în format tiprit i în format
electronic (format PDF neprotejat, care s permit accesarea textului). Nu se admit fiiere
sau pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie este
urmtoarea:
• pagina cu titlul lucrrii (Anexa 8 - F 271.13/Ed.3);
• pagina cu datele iniiale pentru proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie
(Anexa 9 - F 272.13/Ed.2);
i Anexa 11 - F 378.16/Ed.1, pentru domeniul Filologie);
• cuprinsul proiectului de diplom sau lucrrii de licen/disertaie, urmat de coninutul
acestuia/acesteia;
f) copie dup chitana privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (dou sute) lei,
cuantum valabil pentru anul universitar 2019-2020, în cazul candidailor la examenul de
finalizare a studiilor provenii dintre absolvenii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti care
repet examenul sau care nu l-au susinut în primii doi ani de la absolvire.
(4) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor accept proiectul de
diplom sau lucrarea de licen/disertaie dac Anexele 8 (F 271.13/Ed.3), 9 (F 272.13/Ed.2)
i 10 (F 273.13/Ed.2) sau 11 (F 378.16/Ed.1) sunt completate i semnate, de ctre absolvent,
directorul de departament i conductorul tiinific (în aceast etap nu este nevoie de avizul
reprezentantului facultii).
(5) Înscrierea candidailor care provin de la instituii de învmânt superior la care
examenul de diplom sau licen este organizat, pe baz de protocol, de ctre Universitatea Petrol-
Gaze din Ploieti se face cu cel puin 10 zile înainte de data începerii examenului.
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 15/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(6) Fiecare absolvent care provine de la o alt instituie de învmânt superior trebuie, în
condiiile alin. (3), s depun, în momentul înscrierii la secretariatul facultii absolvite, urmtoarele
documente:
b) copie dup cartea de identitate;
c) nota de lichidare;
d) pagina cu titlul lucrrii (Anexa 15 – F 276.13/Ed.3), pagina cu datele iniiale pentru
lucrarea de licen (Anexa 16 – F 277.13/Ed.2) i aprecierea conductorului tiinific
(Anexa 17 – F 278.13/Ed.2). Secretariatul facultii absolvite accept Anexele 15, 16 i
17 din dosar dac acestea sunt completate i semnate de ctre absolvent, directorul de
departament i conductorul tiinific (în aceast etap nu este nevoie de avizul
reprezentantului facultii).
înscriere.
Anexele 15, 16 i 17, completate i semnate, în original, sunt incluse i în lucrarea de
licen.
e) lucrarea de licen în format tiprit i electronic (format PDF neprotejat, care s permit
accesarea textului). Nu se admit fiiere sau pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din lucrarea de licen este urmtoarea:
• pagina cu titlul lucrrii (Anexa 15 – F 276.13/Ed.3);
• pagina cu datele iniiale pentru lucrarea de licen (Anexa 16 – F 277.13/Ed.2);
• aprecierea coordonatorului tiinific (Anexa 17 – F 278.13/Ed.2);
• cuprinsul lucrrii de licen urmat de coninutul acesteia.
Secretariatul facultii absolvite accept lucrarea de licen dac Anexele 15, 16 i 17 sunt
completate i semnate de ctre absolvent, directorul de departament i conductorul tiinific
(în aceast etap nu este nevoie de avizul reprezentantului facultii).
f) certificatul de natere, în original i în copie simpl, certificat conform cu originalul de
ctre secretarul care rspunde de programul de studii în cadrul secretariatului facultii;
g) diploma de bacalaureat, în original i în copie simpl, certificat conform cu originalul de
secretarul care rspunde de programul de studii în cadrul secretariatului facultii;
h) suplimentul la diplom eliberat de instituia de învmânt superior absolvit, în dou
exemplare în original, semnat de secretarul i decanul facultii, secretarul ef al
Universitii i rector, având aplicat tampila instituiei;
i) din suplimentul la diplom trebuie s rezulte, pentru fiecare semestru i an de studii,
disciplinele studiate, numrul de ore prevzut la fiecare disciplin pentru curs, aplicaii,
lucrri practice i/sau proiecte, forma de verificare la fiecare disciplin (examen, verificare,
proiect, colocviu), notele obinute la promovarea fiecrei discipline i punctele de credit
acumulate la fiecare disciplin promovat;
j) trei fotografii ¾ cm, realizate pe hârtie foto mat.
Art.24 (1) Înscrierea absolvenilor Universitii Petrol-Gaze din Ploieti se face de ctre secretarii
de comisie, pentru fiecare program de studii în parte.
(2) Secretariatele facultilor afieaz, la avizierul propriu i pe pagina de web a facultii,
pentru fiecare specializare de licen i master, cu cel puin 3 zile înainte de ziua începerii
înscrierilor, urmtoarele informaii:
• numele i prenumele secretarului care se va ocupa de înscrierea absolvenilor;
• data/perioada, intervalul orar i sala unde se vor desfura înscrierile.
(3) Secretariatele facultilor transmit fiecrui secretar de comisie, pe suport de hârtie, cu cel
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 16/42
F 003.06/Ed.2 Document public
puin dou ore înainte de începerea înscrierilor, o list semnat i tampilat, cu absolvenii care au
dreptul s se înscrie la examenul de diplom/licen/disertaie.
(4) La înscriere, secretarii comisiilor primesc de la absolveni documentele menionate la
Art.23 22, alin. (3), lit. a - f.
(5) Secretarii comisiilor au obligaia s verifice existena tuturor documentelor în dosar i
corectitudinea acestora, conform prevederilor prezentului regulament, dac formatul electronic
ataat fiecrei lucrri include fiierele cu coninutul corespunztor lucrrilor/proiectelor i dac
acestea pot fi deschise i respect prevederile Art.23 22, alin. (3), litera e.
(6) Dac, în urma verificrii documentelor de înscriere, secretarul comisiei constat c nu
sunt respectate condiiile de la Art.23 22, alin (3), lit. a - f, acesta comunic absolventului
documentele care nu respect aceste condiii. Absolventul are posibilitatea s revin pentru
înscriere, cu respectarea datei/perioadei i a intervalului orar programate.
(7) Pe msura înscrierii, secretarii comisiilor predau ctre secretariatul facultii, pe baz de
proces-verbal, numai dosarele de înscriere. Proiectele de diplom sau lucrrile de licen/disertaie,
în format tiprit i electronic, rmân la secretarul comisiei, în vederea verificrii i vizrii.
(8) Dup verificarea coninutului dosarului de înscriere, un reprezentant al facultii,
desemnat de decan, vizeaz, prin semntur i stampil, cele dou exemplare originale ale Anexei 8.
De asemenea, decanul facultii sau un prodecan desemnat vizeaz cererea de înscriere la
examenul de diplom/licen/disertaie (Anexa 12 – F 269.13/Ed.2).
(9) Secretarii comisiilor de licen/disertaie completeaz formularul de catalog de licen
(Anexa 5 – F 031.06/Ed.5) sau disertaie (Anexa 6 – F 135.10/Ed.2), pentru absolvenii care
îndeplinesc condiiile din Art.23 22 alin. (3) lit. a - f, cu urmtoarele informaii:
• datele din antetul catalogului: facultatea, domeniul, programul de studii/specializarea,
forma de învmânt, durata studiilor, sesiunea (luna i anul) i data/perioada susinerii
(zi/zile/lun/an);
• numele i prenumele absolvenilor, cu iniiala tatlui (a mamei, în lipsa tatlui), în ordine
alfabetic;
• gradul didactic, numele i prenumele coordonatorilor tiinifici ai lucrrilor;
• datele din subsolul catalogului (gradul didactic, numele i prenumele decanului facultii,
preedintelui, membrilor i secretarului comisiei).
Se completeaz câte un formular de catalog pentru fiecare form de învmânt (IF, ID sau
FR). Fiecare pagin a catalogului este semnat de secretarul comisiei în dreptul numelui su.
(10) Secretarii comisiilor transmit catalogul de licen/disertaie decanului facultii sau unui
prodecan desemnat, cu cel puin 24 ore înainte de începerea examenului de licen/disertaie. Acesta
verific documentele existente la secretariatul facultii (dosare de înscriere i lista absolvenilor
care pot susine examenul de licen/diplom/disertaie) i catalogul pentru conformitate între lista
absolvenilor care pot susine examenul de finalizare i persoanele înscrise în catalog, semneaz
catalogul i îl returneaz secretarului comisiei, în aceeai zi în care a fost transmis.
(11) Secretarii comisiilor, sub coordonarea preedinilor comisiilor, întocmesc i aduc la
cunotina candidailor (la avizier i pe pagina web a facultii), cu cel puin 24 ore înainte de
începerea examenului de licen/disertaie, listele de programare a acestora la susinerea probelor de
examen.
(12) Dup finalizarea examenului de diplom/licen/disertaie, în catalog se completeaz de
mân, folosind numai cifre, numrul de credite, notele probei sau probelor i media final. Media
unei probe (media aritmetic a notelor acordate de membrii comisiei de examen) i media general
se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjire. Catalogul se semneaz pe fiecare pagin de toi
membrii comisiei.
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 17/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(13) Se interzice cu desvârire operarea oricror modificri în cataloagele de examen
completate.
(14) Secretarii comisiilor pentru examenele de licen/ disertaie vor încrca în termen de 5
(cinci) zile lucrtoare, de la încheierea examenului, coninutul lucrrilor în format PDF pe platforma
AEPLD.
Art.25 (1) Autorii proiectelor de diplom sau lucrrilor de licen/disertaie rspund de
originalitatea coninutului lucrrilor/proiectelor. Acetia semneaz o declaraie pe proprie
rspundere referitoare la redactarea personal a lucrrii/proiectului i la utilizarea resurselor
bibliografice (Anexa 9 – F 272.13/Ed.2).
(2) Înainte de a formula propunerea de calificativ, conductorii tiinifici analizeaz
originalitatea coninutului lucrrii/proiectului prezentat, apelând inclusiv la metode electronice de
detecie a plagiatelor i propun, pe baz de argumente, calificativul nesatisfctor pentru
lucrrile/proiectele suspectate de plagiat, iar absolventul nu este admis în examen.
(3) Disertaiile/proiectele de diplom/lucrrile de licen se pstreaz, în format tiprit i în
format electronic, minimum 3 (trei) ani la departamentele coordonatoare ale programului de studiu.
Excepie fac lucrrile de licen aferente examenelor de licen desfurate pe baz de protocol, care
vor fi pstrate aceeai perioad la secretariatul facultii care a organizat examenul de licen.
(4) Dosarele de înscriere ale absolvenilor se pstreaz pe o perioad nelimitat la
secretariatul facultii organizatoare.
(5) Secretarii comisiilor pentru examenele de licen/disertaie sunt instruii cu cel puin 3
zile înainte de începerea perioadei de examinare cu privire la utilizarea platformei AEPLD.
Departamentul Tehnologia Informaiei i Comunicaii din Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieti asigur suportul tehnic necesar operrii platformei AEPLD.
CAPITOLUL VI
DESFURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR
Art.26 (1) Proba de evaluare a cunotinelor fundamentale i de specialitate trebuie s stabileasc
nivelul cunotinelor dobândite de absolveni în timpul studiilor i capacitatea acestora de a corela
cunotinele dobândite în cadrul diferitelor discipline fundamentale i de specialitate studiate i de a
utiliza aceste cunotine pentru soluionarea diverselor aplicaii din domeniul specializrii absolvite.
(2) Subiectele probelor scrise se stabilesc de comisia de examen. În situaia existenei a dou
sau mai multe comisii de examen pentru un program de studii, subiectele se stabilesc de comun
acord.
(3) În cazul în care evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate în cadrul
examenelor de diplom i de licen se realizeaz printr-o prob oral, membrii comisiei de examen
formuleaz întrebri din domeniul cunotinelor fundamentale i din domeniul cunotinelor de
specialitate.
Art.27 Proba de prezentare i de susinere a proiectului de diplom, a lucrrii de licen sau a celei
de disertaie trebuie s permit comisiei de examen evaluarea capacitii absolvenilor de a prelucra
i de a utiliza creativ cunotinele dobândite i informaiile din bibliografia studiat, pentru
rezolvarea unei probleme, studierea unei teme sau realizarea unui studiu de caz din domeniul
specializrii absolvite, de a justifica i de a susine cu argumente logice, fundamentate tiinific,
soluiile propuse sau concluziile formulate în lucrarea elaborat.
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 18/42
F 003.06/Ed.2 Document public
Art.28 (1) Proiectul de diplom, lucrarea de licen sau disertaia oricrui absolvent trebuie s fie
însoit de propunerea de calificativ acordat de conductorul proiectului/lucrrii conform
formularului din Anexa 10 (F 273.13/Ed.2), pentru toate domeniile sau Anexa 11
(F 378.16/Ed.1), pentru domeniul filologie. Calificativele pot fi: nesatisfctor/satisfctor/bine/
foarte bine/excelent.
(2) Calificativul nesatisfctor nu permite candidatului s se înscrie la examenul de
absolvire/licen/diplom/disertaie.
Art.29 (1) La specializrile la care proba 1 – Evaluarea cunotinelor fundamentale i de
specialitate se susine sub form de lucrare scris, lucrrile se noteaz pe baz de barem de notare i
notele se trec în borderoul de notare (Anexa 2 – F 377.16/Ed.1), apoi pe teze, care se semneaz
de corectori i de ctre preedintele comisiei.
(2) Fiecare lucrare scris este verificat i notat de câte doi membri ai comisiei, nota final
fiind media aritmetic a celor dou note acordate; dac cele dou note acordate pentru o lucrare
difer cu mai mult de un punct, lucrarea se recorecteaz de ctre un al treilea membru al comisiei, în
prezena preedintelui comisiei de examen, nota acordat de acesta fiind nota final la susinerea
probei.
(3) Nota final la proba scris se trece în Catalogul cu rezultatele examenului de licen –
Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate (Anexa 3 – F 030.06/Ed.3).
(4) La specializrile la care proba 1 – Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate
are loc odat cu prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire sau a proiectului de diplom, prin
rspunsuri orale la întrebrile formulate de membrii comisiei de examen, notarea absolvenilor se
face pe baza rspunsurilor date la aceste întrebri. Preedintele comisiei de examen i fiecare
membru al acesteia acord o not pentru rspunsurile date de fiecare absolvent, nota final la
susinerea probei fiind media aritmetic, fr rotunjire, a acestor note. În situaia în care
conductorul tiinific al lucrrii/proiectului este membru al comisiei, acesta nu adreseaz întrebri,
dar acord note.
(5) La specializrile la care proba de evaluare a cunotinelor fundamentale i de specialitate
se susine sub form de lucrare scris, promovarea acestei probe condiioneaz admiterea la
susinerea probei 2.
Art.30 (1) Eventualele contestaii privind rezultatele unei probe scrise se depun la secretariatul
facultii unde s-a desfurat proba respectiv, în termen de cel mult 24 de ore de la
comunicarea/afiarea rezultatelor acesteia i se rezolv în termen de cel mult 24 de ore de la
expirarea termenului de depunere de ctre comisia de analiz a contestaiilor, numit de ctre
rectorul Universitii i avizat de ctre Senatul universitar pentru fiecare facultate organizatoare.
(2) Contestaiile se rezolv exclusiv la nivelul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti,
instituia organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, deciziile comisiilor de analiz i de
soluionare a contestaiilor fiind definitive.
(3) La probele orale nu se admit contestaii.
Art.31 (1) Proba 2 - de prezentare i susinere a proiectului de diplom, lucrrii de licen sau a
celei de disertaie, dup caz, se desfoar în prezena, în acelai loc i în acelai moment, a
comisiei de examen i a examinatului.
(2) Notele la proba 2 se acord de comisie, pe baza susinerii lucrrii/proiectului în plenul
comisiei, aprecierea, exprimat prin calificativ în referatul conductorului tiinific, având caracter
orientativ. Fiecare membru al comisiei propune o not de la 1 la 10, care va reflecta atât coninutul
lucrrii, cât i modul de prezentare. Nota final este media aritmetic a notelor propuse, cu dou
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 19/42
F 003.06/Ed.2 Document public
zecimale, fr rotunjire;
(3) Susinerea are loc în edin public, la care pot participa alte cadre didactice, studeni
sau absolveni, reprezentanii unor organizaii economice. La susinere se recomand s asiste i
cadrul didactic îndrumtor în cazul în care nu este membru al comisiei. Proba const în prezentarea
de ctre fiecare absolvent a lucrrii elaborate, adresarea de întrebri de ctre preedintele i membrii
comisiei de examen i formularea de rspunsuri de ctre absolvent, astfel încât s fie îndeplinite
criteriile de evaluare precizate la Art.27.
(4) Notarea fiecrui absolvent la aceast prob se face luând în considerare nota acordat de
preedintele comisiei de examen i notele acordate de ctre fiecare membru al comisiei de examen.
În situaia în care conductorul tiinific al lucrrii/proiectului este membru al comisiei, acesta nu
adreseaz întrebri referitoare la lucrare/proiect, dar acord note.
(5) Proba - Prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire, a proiectului de diplom sau a
lucrrii de licen este promovat, dac nota final la aceast prob este cel puin 5,00 (cinci).
(6) Proba - Prezentarea i susinerea disertaiei, proba unic a examenului de disertaie, este
promovat dac nota final la aceast prob este cel puin 6,00 (ase).
(7) O comisie este statutar dac la susinerea proiectului de diplom/lucrrii de licen sau
disertaie particip minimum dou treimi din totalul membrilor comisiei numite prin decizia
rectorului, fr a se lua în calcul i secretarul, iar susinerea se face în prezena tuturor acestor
membri, media final calculându-se ca medie aritmetic a notelor acordate de acetia, în acelai
mod pentru toi absolvenii.
Art.32 (1) La promovarea examenului de finalizare a studiilor sunt acumulate integral punctele de
credit alocate pentru acest examen în planul de învmânt al specializrii absolvite.
(2) Candidaii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti pot repeta examenul într-o sesiune ulterioar organizat de
aceast Universitate, cu plata taxei precizate la Art. 23 22, alin. (3), lit. f.
(3) Dac proba 1 – Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate, susinut sub
form de lucrare scris, a fost promovat într-o sesiune organizat la Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieti, rezultatul acesteia este recunoscut la repetarea examenului de finalizare a studiilor într-o
sesiune ulterioar, organizat la aceast Universitate.
Art.33 (1) Probele de susinere a lucrrilor/proiectelor din cadrul examenelor de finalizare a
studiilor se desfoar în intervalul orar 800-2100, la date i în sli care sunt anunate prin afiare la
avizier i postare pe pagina web a facultii organizatoare cu cel puin 24 ore înaintea desfurrii
acestora.
(2) Programarea studenilor pentru susinerea proiectului de diplom, lucrrii de licen sau
disertaie, precum i evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate are în vedere alocarea
pentru fiecare candidat a unui interval de timp de 20 minute (3 studeni/or) pentru prezentare i
rspunsuri la întrebri.
(3) Modificarea slii de susinere se poate realiza numai cu aprobarea decanului facultii
organizatoare i notificarea secretariatului universitii. Modificarea este anunat la avizierul
facultii i prin postarea pe pagina web a acesteia, cu cel puin 24 de ore înaintea desfurrii
probei. Controlul activitii comisiilor de licen/diplom/disertaie este realizat de ctre conducerea
Universitii (rector, prorectori) i a facultii organizatoare (decan, prodecani).
A
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 20/42
F 003.06/Ed.2 Document public
ELIBERAREA ADEVERINELOR I A DIPLOMELOR
Art.34 (1) În termen de 24 de ore de la încheierea examenelor de finalizare a studiilor, secretarii
comisiilor depun cataloagele cu rezultatele examenelor la secretariatele facultilor organizatoare.
(2) În termen de 10 zile de la încheierea examenelor de finalizare a studiilor, facultile
organizatoare depun la secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti copii dup cataloagele
originale, vizate de ctre decanul facultii, cu rezultatele obinute de absolveni la examenul de
finalizare a studiilor, urmând ca dosarele absolvenilor s fie predate la secretarul ef al Universitii
ealonat, pe baz de proces-verbal, în termen de 10 luni de la încheierea examenelor de finalizare a
studiilor.
(3) Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti transmite, la solicitare, aceste
rezultate Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii. (4) Absolvenilor de învmânt superior care au promovat examenul de finalizare a studiilor
la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti li se elibereaz adeverine de ctre facultatea organizatoare
a examenului de finalizare a studiilor, având valabilitate 12 luni de la data emiterii, pân la
eliberarea diplomelor.
(5) Adeverina de absolvire, care confer titularului aceleai drepturi ca i diploma, conine
funciile, numele i semnturile persoanelor responsabile (rector, decan, secretar ef universitate,
secretar facultate) i urmtoarele informaii:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie;
f) forma de învmânt;
g) limba de predare;
h) locaia geografic;
i) numrul de credite i actul normativ care le stabilete (Hotrâre a Guvernului, Ordin al
Ministrului, dup caz).
examenul de finalizare a studiilor organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti, se elibereaz
de ctre aceasta dup 12 luni de la data examenului. Documentele de absolvire (diplome sau
certificate) pot fi eliberate la cerere i în regim de urgen, în termen de 15 zile lucrtoare, cu
achitarea taxei aferente.
(2) Absolvenilor care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat de
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti li se elibereaz, la cerere, un certificat de studii universitare,
care cuprinde informaiile prevzute la Art. 34 33 alin. (5), cu excepia lit. d), care se va înlocui cu
mediile de promovare a anilor de studii.
(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi diplome sau adeverine
urmeaz procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
A
A
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 21/42
F 003.06/Ed.2 Document public
LICEN/ PROIECTELOR DE DIPLOM PENTRU EXAMENELE DE
FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021
Art.36 (1) Conducerile facultilor comunic directorilor de departamente numrul de lucrri/
proiecte care trebuie conduse în anul universitar 2020-2021.
(2) Termenul de transmitere a acestor solicitri este 19.06.2020.
(3) Consiliile departamentelor repartizeaz cadrelor didactice numrul de teme care urmeaz
a fi îndrumate i transmit la secretariatele facultilor numrul de teme repartizate pe cadru didactic,
pân la data de 27.06.2020.
Art.37 (1) Lucrrile de absolvire, proiectele de diplom i lucrrile de licen pot fi coordonate
tiinific de profesori universitari, de confereniari universitari, de efi de lucrri/lectori universitari
i asisteni universitari, putând beneficia i de expertiza unui consultant tiinific.
(2) Lucrrile de disertaie pot fi coordonate tiinific de profesori universitari, de
confereniari universitari i de efi de lucrri/lectori universitari.
(3) Doctoranzii cu frecven aflai în stagiul de cercetare pot îndruma lucrri de licen/
proiecte de diplom supervizai de ctre conductorul tiinific al programului de doctorat.
(4) Pot coordona lucrri/proiecte i cadrele didactice asociate în condiiile Art. 37 alin. (2) i (3).
(5) Numrul maxim de teme pentru lucrri de licen i disertaie care pot fi îndrumate de un
cadru didactic este 20.
(6) Numrul maxim de lucrri la care se refer alin. (5) nu include lucrrile realizate de
absolvenii seriilor anterioare, nesusinute din diverse motive i un numr de maximum 5 lucrri
provenite de la cadre didactice care au contractul de munc suspendat sau încetat.
(7) Pentru respectarea standardelor de calitate a îndrumrii, directorii de departament
împreun cu consiliile departamentelor distribuie lucrrile astfel încât toi membrii departamentului
s desfoare i activiti de îndrumare a lucrrilor.
Art.38 (1) Temele propuse de cadrele didactice coordonatoare sunt aprobate în departamente pân
în 21.09.2020.
(2) Dup aprobare, temele, stabilite pe programe de studiu/specializri, sunt afiate la
avizierele facultilor i postate pe paginile web ale acestora pân la data de 09.10.2020.
Art.39 (1) Studenii completeaz o cerere cu titlul temei (Anexa 7 – F 270.13/Ed.2), vizat de
cadrul didactic îndrumtor, i o depun la secretariatele departamentelor de care aparin conductorii
pân la data 09.11.2019.
(2) Conducerea facultii, departamentelor i cadrele didactice coordonatoare aduc la
cunotina studenilor toate cerinele calitative (originalitate, form de prezentare, coninut, volum)
i termenele de elaborare i de predare pentru aceste lucrri, fiind completat formularul din Anexa 7
(F 270.13/Ed.2).
(3) În situaii justificate conductorii tiinifici pot propune modificri ale denumirilor
temelor pân la data de 20.11.2020.
(4) Pân la 27.11.2020 se aprob, la nivelul consiliilor departamentelor, listele definitive ale
temelor.
(5) Conducerile facultilor iau toate msurile care se impun astfel încât, pân la 11.12.2020
a anului universitar 2020-2021, toi studenii din anii terminali s aib repartizate teme pentru
proiectele de diplom i lucrrile de licen/disertaie.
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 22/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(6) Tabelul, coninând numele i prenumele conductorului tiinific i, dac e cazul, al
consultantului tiinific, numele i prenumele studentului i tema aleas de acesta se depun la
secretariatul facultii pân la data de 15.01.2021 (Anexa 18 - F 379.16/Ed.1).
CAPITOLUL IX
ORGANIZAREA I DESFURAREA ON-LINE (CONECTAT PRIN COMPUTER) A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR
Art.40 Având în vedere msurile adoptate la nivel naional de CNSSU pentru prevenirea rspândirii infeciei cu noul Coronavirus prin Hotrârile nr. 5-10 din
2020, instituirea strii de urgen pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020, Ordinului 4206/06.05.2020 al MEC cu privire la luarea unor msuri din domeniul învmântului superior din România, precum i deciziile rectorului Universitii Petrol –Gaze Ploieti cu privire la suspendarea activitilor didactice fa în fa i desfurarea acestora în regim on-line,
Regulamentul privind organizarea i desfurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor postuniversitare i a altor cursuri (RODEFSU) la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti aprobat prin Hotrârea Senatului nr. 606 din 21.01.2019 va fi completat cu urmtoarele prevederi din Art.
40 - 46), aplicabile în sesiunile de licen/diplom i disertaie din lunile iulie 2020 i septembrie 2020.
Art.41Prevederile din prezentul capitol al RODEFSU se aplic în situaiile în care:
a. la nivel naional nu se permite, prin hotrâri/ordine/decizii ale organelor statului, reluarea activitilor didactice fa în fa;
b. ca urmare a msurilor luate în gestionarea unei situaii de criz, Senatul universitar, la propunerea Consiliul de administraie al UPG, consider c examinarea on-line este soluia optim de evaluare, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
Art.42 (1) Coordonatorii tiinifici ai lucrrilor de licen/diplom/disertaie vor
asigura sptmânal consultaii on-line pe platformele disponibile i/sau prin e-mail pentru studenii îndrumai, pân la data examenului.
(2) Temele lucrrilor de licen/diplom/disertaie vor fi adaptate, dac este necesar, pentru a putea fi elaborate în condiiile de suport i îndrumare on-line.
(3) În situaia în care tema aprobat pentru un proiect de
licen/diplom/disertaie nu permite adaptarea coninutului lucrrii respective spre a fi elaborat on-line, atunci cadrul didactic conductor al lucrrii respective va solicita în cel mai scurt timp Consiliului departamentului, dup consultarea cu studentul, schimbarea temei de proiect.
Art.43 (1) Pentru a se înscrie la examenul de licen/diplom/disertaie,
candidaii vor transmite la secretariatul facultii, prin curierat cu confirmare de primire sau personal la registratura universitii într-un colet (incluzând un exemplar în format PDF neprotejat pe compact disc), ultima forma a lucrrii
(incluzând un exemplar în format PDF neprotejat pe compact disc) i documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licen/diplom/disertaie cuprinse în
A
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 23/42
F 003.06/Ed.2 Document public
Art.23 din RODEFSU. Transmiterea documentelor se va face numai dup ce
studentul/ studenta a luat legtura cu conductorul tiinific i a primit în format electronic aprecierea acestuia.
(2) De asemenea, studenii vor transmite i electronic, prin email la fiecare facultate, pe adresa secretarului comisiei de susinere a proiectului de diplom/lucrrii de licen, forma PDF a proiectului de diplom i prezentarea Power Point împreun cu documentele necesare pentru înscrierea la examenul de licen/diplom/disertaie cuprinse în Art. 23 din RODEFSU.
(3) Termenul de transmitere al acestor documente este cu minim 3 zile înainte de data examenului. Se elimin prevederile alin (1) din Art. 23.
(4) Anexele 8 (F 271.13/Ed.3), 9 (F 272.13/Ed.2) i 10 (F 273.13/Ed. 2) sau 11(F 378.16/Ed.1) sunt completate i semnate, de ctre absolvent, urmând ca
directorul de departament, conductorul tiinific i reprezentantul facultii s semneze lucrarea i anexele, dup transmiterea acestora la sediul facultii.
(5) Referitor la nota de lichidare, decanatele facultilor vor întocmi o list cu studenii care au probleme legate de: sume datorate/cri sau materiale
nereturnate etc., prin centralizarea situaiilor primite de la serviciile de specialitate ale UPG Ploieti. Studenii menionai în aceste liste vor fi anunai pe email/telefon i vor trebui s rezolve aceste probleme prin serviciile de pot/curierat/bancare cu minimum dou sptmâni înainte de data examenului. Nerezolvarea problemelor
semnalate de decanatul facultii pân la data menionat, implic neprimirea la examen.
(6) Documentele absolvenilor care provin de la alte universiti i susin examenul de licen/diplom la UPG Ploieti. Pentru acetia, instituia care a asigurat colarizarea va trimite documentele prin pot sau curier, în conformitate cu prevederile protocolului de colaborare încheiat cu UPG Ploieti.
(7) Rmân în vigoare toate celelalte prevederi ale Art. 20-25 din RODEFSU
referitoare la înscrierea candidailor în vederea susinerii examenelor de finalizare a studiilor.
Art.44 Referitor la plata taxelor pentru susinerea examenului licen/ diplom/disertaie valabile pentru absolvenii care: repet examenul de finalizare a studiilor organizat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti sau nu au susinut examenul în primii doi ani de la absolvire RODEFSU Art. 23, alin. (3), lit. f;
provenii de la alte universiti, RODEFSU Art. 15. alin. (3), acestea se vor plti în contul afiat pe site-ul UPG Ploieti cu minimum dou sptmâni înainte de data examenului. Copia ordinului de plata se trimite în coletul cu documentele
menionate la Art. 44 alin. 1. Art.45 (1) Toate probele examenului de licen/diplom/disertaie, se vor desfura on-line, în timp real, în faa comisiei de examen, prin intermediul unei
platforme video disponibil pentru toat universitatea i care le va fi comunicat din timp studenilor, care s permit transmiterea, recepionarea simultan (în direct) i înregistrarea de coninut audio-video.
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 24/42
F 003.06/Ed.2 Document public
(2) Susinerea în varianta on-line a probelor examenului de licen/diplom precum i susinerea on-line a lucrrii de disertaie se înregistreaz integral, pentru fiecare absolvent în parte i se arhiveaz la nivel de facultate.
(3) Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate se va face prin
examen oral, susinut în limba în care s-a studiat, în condiiile Art. 25 din RODEFSU. Candidatul va avea la dispoziie un timp pentru pregtirea rspunsului, interval în care nu va prsi câmpul vizual al examinatorilor i nu se va consulta cu alte persoane aflate în aceeai încpere sau la distan de aceasta. Candidaii care recurg la fraud sau tentativ de fraud dovedit vor fi eliminai din examen.
Rezultatele obinute la probele orale nu pot fi contestate. (4) Susinerea lucrrii de licen/diplom/disertaie se va desfura on-line,
de preferin în aceeai sesiune video cu evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate.
(5) În situaia în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se susin examenele sau întâmpin probleme tehnice/exist întreruperi legate de conexiunea la Internet, comisia de evaluare va reprograma
studentul de preferin în aceiai zi sau în ziua urmtoare. (6) Prevederile Art. 26-33 referitoare la desfurarea examenelor de finalizare
a studiilor se menin cu excepiile: Art. 26 alin. (2), Art. 29, Art. 31 alin. (1) i (3), Art. 33, alin. (1) i (3) care se abrog.
(7) Cataloagele se completeaz i se semneaz în ziua finalizrii examinrii
tuturor studenilor. (8) Fiecare facultate organizeaz i monitorizeaz desfurarea examenelor
de finalizare a studiilor i transmite departamentelor regulile stabilite la nivel de facultate. În acest sens, sesiunile video sunt iniiate i prezentrile sunt înregistrate la nivel de facultate.
Art.46 Prevederile privind susinerea on-line a examenelor de finalizare a studiilor
se aplic i pentru programele de conversie profesional a cadrelor didactice din învmântul preuniversitar.
CAPITOLUL X
DISPOZIII FINALE
revine conducerii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti i comisiilor de examen, care trebuie s
aplice întocmai toate prevederile prezentului regulament.
(2) Rectorul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti poate anula, cu aprobarea Senatului
universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplom de studii, atunci când se
dovedete c s-a obinut prin mijloace frauduloase, prin înclcarea Codului de etic i deontologie
universitar sau a prezentului regulament.
Art.48 Pentru absolvenii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti susinerea examenului de licen/
diplom sau disertaie este gratuit o singur dat, în primii doi ani de la absolvire.
Art.49 În cazul absolvenilor instituiilor de învmânt superior care susin examenele de licen în
alte instituii organizatoare decât cea pe care au absolvit-o este interzis perceperea de taxe de
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 25/42
F 003.06/Ed.2 Document public
examinare de la studenii respectivi de ctre instituia organizatoare a examenelor. Pentru acoperirea
costurilor aferente organizrii examenelor de licen, în cazul absolvenilor provenii din alte
instituii de învmânt superior, se încheie un protocol scris cu instituia de învmânt absolvit de
candidai, care cuprinde precizri referitoare la achitarea taxei de examen.
Art.50 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti va furniza, din timp, candidailor toate informaiile
privind organizarea i desfurarea acestor examene i le vor face cunoscut prezentul regulament
prin afiare i, eventual, prin alte mijloace (brouri, pliante tiprite, pagina web a facultii).
Art.51 (1) Anexele 1-18 fac parte din prezentul Regulament. Anexele 2-18 sunt codificate în mod
corespunztor de ctre Serviciul Managementul Calitii.
(2) Toate anexele sunt încrcate în seciunea Intranet a paginii web a Universitii dup
cum urmeaz: Anexele 2-6 i 13-17 (pentru absolvenii altor universiti) în seciunea Decanate, iar
Anexele 7-12 în seciunea Departamente.
(3) Anexele 7-12 i 14-17 vor fi încrcate, în format DOC, i pe paginile Web ale fiecrei
faculti pentru a putea fi accesate de studeni.
Art.52 Prevederile prezentului regulament se aplic începând cu promoia anului universitar
2019-2020, precum i absolvenilor promoiilor anterioare care nu au susinut sau nu au promovat
examenul de finalizare a studiilor în sesiunile programate.
Art.53 Ediia 9, revizia 1 a prezentului regulament a fost aprobat în sedina Senatului universitar.
Reglementrile anterioare privind examenele de finalizare a studiilor în învmântul superior se
abrog.
A EXAMENULUI DE FINALIZARE STUDII DE LICEN
La toate programele de studii de la toate facultile, cu excepia programului de licen Informatic
de la Facultatea de Litere i tiine, se susin 2 probe:
Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate - oral
Prezentarea i susinerea lucrrii de lucrrii de licen/proiectului de diplom
La programul de licen Informatic se susine o singur prob, Prezentarea i susinerea lucrrii
de lucrrii de licen.
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 26/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
FORMA DE ÎNVMÂNT: IF/FR/ID:
DURATA STUDIILOR: PAGINA __ din __
COMISIA (Grad didactic, nume, prenume, semntur)
PREEDINTE: MEMBRI:
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 27/42
F 003.06/Ed.2 Document public
Anexa 3
Nr. crt. Numele i prenumele absolventului Nota obinut Admis/Respins
...
COMISIA (Grad didactic, nume, prenume, semntura)
PREEDINTE: MEMBRI:
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 28/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
DECLARAIE
pentru examenul de licen/disertaie, la specializarea ....................................................................................................... .,
declar pe proprie rspundere c nu m aflu în relaie de rudenie (so, afin, rud pân la gradul al III-lea inclusiv) cu
studenii înscrii la examenul de finalizare a studiilor în sesiunea ..................................
Data Semntura
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 29/42
F 003.06/Ed.2 Document public
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 30/42
F 003.06/Ed.2 Document public
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 31/42
F 003.06/Ed.2 Document public
Data:
din data de:
Director de departament,
...............................................................................................................................................................................................,
programul de studii................................................, forma de învmânt (IF/FR/ID)........, v rog s-mi aprobai tema
proiectului de diplom/lucrrii de licen/disertaie ..........................................................................................................
care va fi susinut() în sesiunea .................................. anul ..................., având drept conductor tiin ific pe
.......................................................................... de la Departamentul........................................... .......... i consultant
tiinific pe ...............................................de la ....................................... .
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 32/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
DEPARTAMENTUL:
semntura)
TEMA: .......................................................................................................
semntura)
semntura)
Absolvent:
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 33/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
DOMENIUL:
Declar pe propria rspundere c voi elabora personal proiectul
de diplom / lucrarea de licen / disertaie i nu voi folosi alte
materiale documentare în afara celor prezentate la capitolul
„Bibliografie”.
DATELE INIALE PENTRU PROIECTUL DE DIPLOM / LUCRARE LICEN / LUCRARE DISERTAIE
Proiectul a fost dat studentului/studentei:
1) Tema proiectului / lucrrii
2) Data eliberrii temei:
4) Termenul pentru predarea proiectului/ lucrrii:
5) Elementele iniiale pentru proiect / lucrare:
6) Enumerarea problemelor care vor fi dezvoltate:
7) Enumerarea materialului grafic (acolo unde este cazul):
8) Consultaii pentru proiect / lucrare, cu indicarea prilor din proiect care necesit consultarea:
Conductor tiinific: Student()
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 34/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
DOMENIUL:
privind activitatea absolventului:
în elaborarea proiectului de diplom / lucrrii de licen / disertaie cu tema:
Nr. crt. CRITERIUL DE APRECIERE CALIFICATIV
1. Documentare, prelucrarea informaiilor din bibliografie
2. Colaborarea ritmic i eficient cu conductorul temei proiectului de diploma
/lucrrii de licen
graficelor
4. Cercetare teoretic, experimental i realizare practic
5. Elemente de originalitate (dezvoltri teoretice sau aplicaii noi ale unor teorii
existente, produse informatice noi sau adaptate, utile în aplicaiile inginereti)
6. Capacitate de sintez i abiliti de studiu individual
CALIFICATIV FINAL
Comentarii privind calitatea proiectului/lucrrii:
Consultant tiinific (dac e cazul)
(gradul didactic, nume, prenume i semntura)
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 35/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
DOMENIUL:
Nr.
crt.
2. Cunoaterea i folosirea adecvat a conceptelor i a terminologiei corespunztoare
3. Documentarea bibliografic (relevana surselor, utilizarea adecvat i eficient a
acestora etc.)
5. Capacitatea de argumentare
7. Respectarea regulilor de tehnoredactare (note de subsol, trimiteri bibliografice,
bibliografie etc.)
Comentarii privind calitatea lucrrii:
PROCEDUR Cod document
finalizare a studiilor universitare de licen i master, a programelor
postuniversitare i a altor cursuri la
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti 2019 - 2020
Pag./Total pag. 36/42
F 003.06/Ed.2 Document public
FACULTATEA:
DOMENIUL:
Declar pe propria rspundere urmtoarele:
- documentele depuse în dosar sunt autentice;
- am elaborat personal proiectul de diplom/lucrarea de licen/disertaie cu respectarea prevederilor Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, astfel cum a fost modificat ulterior, i nu am folosit
alte materiale doc