16
Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (nacrt)

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

  • Upload
    buidieu

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (nacrt)

Page 2: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

SVRHA PREZENTACIJE

- Ulazak u Registar (zašto, nove mogućnosti);

- Kratki prikaz institucionalne strukture;

- Na koji način HKO pridonosi osiguravanju

kvalitete obrazovanja i kako se uklapa u

postojeći sustav.

Page 3: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

HKO

- povećati transparentnost, kvalitetu i

relevantnost obrazovnog sustava – kroz

standardizaciju procedura i postupaka

Page 4: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

PRAVILNIKOM O REGISTRU HKO-a SE PROPISUJE:

- sadržaj i način vođenja Registra HKO-a

- podnošenje zahtjeva za upis u Registar

- sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva

- vrednovanje zahtjeva za upis

- postupci upisa u Registar

- nazivi sektora i nazivi sektorskih vijeća

- način odabira i kriteriji za odabir članova sektorskih vijeća

- opis poslova sektorskih vijeća

- unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete

Page 5: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

SADRŽAJ

I. OPĆE ODREDBE

II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR

IV. SADRŽAJ I OBLIK OBRASCA ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA

V. SADRŽAJ I OBLIK OBRASCA ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA KVALIFIKACIJA

VI. VREDNOVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS STANDARDA ZANIMANJA I STANDARDA

KVALIFIKACIJE U REGISTAR

VII. UPIS STANDARDA ZANIMANJA I STANDARDA KVALIFIKACIJE U REGISTAR

VIII. UPIS PROGRAMA U REGISTAR

IX. SEKTORSKA VIJEĆA

X. OSIGURAVANJE KVALITETE PRIMJENE HKO-a

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Page 6: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

6

Potrebe tržišta rada – kompetencije

potrebne za zanimanja Kvalifikacije – iskazane na

temelju ishoda učenja

Standardi kvalifikacija

(podregistar 1.)

Standardi zanimanja

(podregistar 3.)

Skupovi ishoda učenja

(podregistar 2.)

HKO REGISTAR

Page 7: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

TKO?

Pravna ili fizička osoba te tijela državne uprave koja za to imaju opravdani interes OPRAVDANI INTERES?

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS U REGISTAR

PODREGISTAR STANDARDA

KVALIFIKACIJA

• pravne osobe koje provode ili imaju namjeru provoditi programe za stjecanje kvalifikacija te, po službenoj dužnosti, tijela državne uprave i javne ustanove u sustavu obrazovanja kojima je osnivač Republika Hrvatska (čl. 9.)

PODREGISTAR SKUPOVA ISHODA

UČENJA

• tijela državne uprave te pravne i fizičke osobe koje provode ili imaju namjeru provoditi programe za vrednovanje skupova ishoda učenja. (čl. 9.)

PODREGISTAR STANDARDA ZANIMANJA

• tijela državne uprave, pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i pravne i fizičke osobe iz članka 9. Pravilnika

OPRAVDANOST ZA POTREBE TRŽIŠTA

RADA, NASTAVAK OBRAZOVANJA,

POTREBE POJEDINCA ILI DRUŠTVA

Page 8: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

1. STANDARD ZANIMANJA

2. STANDARD KVALIFIKACIJE

3. PROGRAM

Page 9: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

Nacionalno

vijeće za

razvoj lj.

potencijala

Sektorska

vijeća MRMS

MZOS

VREDNOVANJE

PREPORUKE

Standardi

zanimanja

Standardi

kvalifikacija i

SIU

Primjena HKO-a

Page 10: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

VI. VREDNOVANJE ZAHTJEVA ZA UPIS

STANDARDA ZANIMANJA I STANDARDA

KVALIFIKACIJEA U REGISTAR

- formalna provjera (HKO koordinatori)

- stručno vrednovanje (Sektorska vijeća)

- odluka o upisu u Registar (ministri)

Page 11: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

25 + 1 SEKTORSKIH VIJEĆA: I. Poljoprivreda, prehrana i veterina (poljoprivreda/agronomija; biotehnologija; prehrambena tehnologija; veterinarska medicina); II. Šumarstvo i drvna tehnologija; III. Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija (rudarstvo, nafta, geološko inženjerstvo; kemijsko inženjerstvo); IV. Tekstil i koža (tekstilna tehnologija); V. Grafička tehnologija i audiovizualna tehnologija; VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija; VII. Elektrotehnika i računarstvo; VIII. Graditeljstvo i geodezija (arhitektura, urbanizam; geodezija; građevinarstvo); IX. Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (ekonomija); X. Turizam i ugostiteljstvo; XI. Promet i logistika (tehnologija prometa i transport); XII. Zdravstvo i socijalna skrb (temeljne medicinske znanosti; kliničke medicinske znanosti; javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; stomatologija; farmacija; socijalne djelatnosti); XIII. Osobne i druge usluge;

Page 12: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

XIV. Umjetnost (kazališna; filmska; glazbena; likovna; primijenjena; plesna umjetnost); XV. Matematika, fizika, geoznanosti, kemija, biologija; XVI. Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; organizacija rada i proizvodnja; tehnička mehanika; termodinamika; inženjerstvo okoliša); XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika; XVIII. Informacije i komunikacije (arhivistika i dokumentaristika; informacijski sustavi i informatologija; knjižničarstvo; komunikologija; odnosi s javnošću; leksikografija i enciklopedistika; muzeologija; masovni mediji; novinarstvo; organizacija i informatika; informacijsko i programsko inženjerstvo); XIX: Pravo, politologija, državna uprava i javni poslovi (pravo; politologija); XX. Sociologija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijska, logopedija (sociologija; psihologija; edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; logopedija; demografija); XXI. Odgoj, obrazovanje i sport (pedagogija; kineziologija); XXII. Filozofija, teologija, religijske znanosti, antropologija; XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija; XXIV. Sigurnost, obrana i zaštita (sigurnosne i obrambene znanosti); XXV. Filologija.

Page 13: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

ZAŠTO?

- brand kvalitete

- logotip HKO i EQF

Page 14: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;

X. OSIGURAVANJE KVALITETE PRIMJENE HKO-a

Osiguravanje kvalitete primjene HKO-a odnosi se na osiguravanje kvalitete

upravljanja procesima razvoja i primjene HKO-a, osiguravanje kvalitete stjecanja

kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a te osiguravanje kvalitete,

odnosno utvrđivanje prava korištenja logotipova HKO-a i EQF-a.

Agencije za osiguravanje kvalitete koje djeluju u sustavu obrazovanja zadržavaju

postojeće zadaće u odobravanju programa i osiguravanju kvalitete koje se

provode sukladno postojećim propisima, te provode i dodatne zadaće

osiguravanja kvalitete primjene HKO temeljem ovog Pravilnika.

Page 15: Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog Birac... · Temeljne tehničke znanosti (automatika; energetika; materijali; mehanika fluida; ... tehnička mehanika; termodinamika;