Pr Cac Hinh Thuc

 • View
  8

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tai lieu

Text of Pr Cac Hinh Thuc

 • Tr-ng i hc ngoi th-ng h ni

  Khoa kinh t v kinh doanh quc t

  Chuyn ngnh kinh t i ngoi

  ********* o0o ********

  kho lun tt nghip

  ti:

  PR v cc hnh thc pr ph bin ti Vit Nam

  SV thc hin : Ng Th Hin

  Lp : Php 2

  Kha : K42 F

  GV h-ng dn : TS. Phm Thu H-ng

  h ni, thng 11 / 2007

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  1

  MC LC

  LI M U ............................................................................................... 1

  CHNG I: TNG QUAN V PR QUAN H CNG CHNG .......... 7

  I. CHNH SCH XC TIN V H TR KINH DOANH...................... 7

  1. MC CH CA CHNH SCH XC TIN V H TR KINH

  DOANH ................................................................................................. 7

  2. CC CNG C CA CHNH SCH XC TIN V H TR

  KINH DOANH ..................................................................................... 9

  II. QUAN H CNG CHNG (PR - PUBLIC RELATIONS) ................ 13

  1. KHI NIM PR ............................................................................. 13

  2. VAI TR CA PR ......................................................................... 25

  3. QUY TRNH XY DNG CHNG TRNH PR ...................... 30

  CHNG II: THC TRNG CC HOT NG PR PH BIN ...... 36

  TI VIT NAM ......................................................................................... 36

  I. MT S HNH THC PR PH BIN TI VIT NAM ..................... 36

  1. QUAN H BO CH ..................................................................... 36

  2. T CHC S KIN ...................................................................... 42

  3. TRCH NHIM X HI ............................................................. 44

  4. QUN TR KHNG HONG ....................................................... 46

  5. QUAN H CHNH PH ................................................................ 48

  II. THC TRNG CA VIC NG DNG PR VO XY DNG

  THNG HIU TI VIT NAM ........................................................... 52

  1. PR TI CC DOANH NGHIP C YU T NC NGOI .. 52

  2. PR TI CC DOANH NGHIP VIT NAM .............................. 53

  III. NH GI CHUNG V VIC NG DNG PR TI CC DOANH

  NGHIP VIT NAM HIN NAY........................................................ 58

  1. NHNG MT MNH ................................................................... 58

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  2

  2. NHNG MT HN CH ............................................................. 60

  CHNG III: MT S GII PHP V KIN NGH NHM PHT

  TRIN PR TI VIT NAM ...................................................................... 65

  I. XU HNG PHT TRIN CA PR HIN NAY ............................... 65

  1. HNH THC PR QUA INTERNET NGY CNG PHT TRIN

  ............................................................................................................. 65

  2. PR NGY CNG C S DNG KT HP VI NHIU

  CNG C KHC HOC KT HP NHIU HNH THC PR VI

  NHAU .................................................................................................. 72

  3. CC DOANH NGHIP C XU HNG CHUYN T THU

  DCH V PR SANG VIC XY DNG NHNG B PHN PR

  CHO RING MNH ........................................................................... 73

  II. GII PHP PHT V KIN NGH NHM TRIN PR TI VIT

  NAM ........................................................................................................ 75

  1. NHM CC GII PHP PHT TRIN HOT NG PR CA

  DOANH NGHIP .............................................................................. 75

  2. MT S KIN NGH VI C QUAN NH NC ................. 84

  KT LUN ................................................................................................. 92

  TI LIU THAM KHO .......................................................................... 93

  PH LC

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  3

  DANH SCH BNG BIU

  S 1 Trang 14 Qu trnh trao i thng tin hai chiu gia doanh

  nghip v cng chng

  Biu 1 Trang 34 Thi gian xem TV trung bnh ca khn gi Vit Nam.

  Biu 2 Trang 36 M hnh khai thc PR hiu qu ti Vit Nam

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  4

  CC T VIT TT

  Vit tt Ting Anh Ting Vit

  PR Public Relation Quan h cng chng

  CEO Chief Executive Officer Tng gim c

  BAT British American Tobacco Cng ty thuc l Anh - M

  CORA Corporate and Regulatory

  Affairs

  Phng hp tc v thng trc

  CRM Cause related marketing Tip th mang ngha x hi

  CSR Corporate social

  responsibility

  Hot ng ti tr cng ng

  VNPT Vietnam Posts and

  Telecommunications Group

  Tng cng ty bu chnh vin

  thng Vit Nam

  VTC Vietnam multimedia

  Corporation

  Tng cng ty truyn thng a

  phng tin Vit Nam

  VNNIC Vietnam National Internet

  Center

  Trung tm Internet Vit Nam

  SEO Search Engine Optimization Ti u ha Cng c tm kim

  RSS Really Simple Syndication Chng trnh tng hp thng tin

  FTA Cng ty nghin cu th trng

  NGOs Non-Governmental

  Organizations

  Cc t chc phi chnh ph

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  5

  LI M U

  Trong bi cnh th trng hin nay, s a dng v phong ph ca nhiu

  loi hng ho v dch v khin cho ngi tiu dng gp kh khn khi phn

  bit, nh gi sn phm. Mi doanh nghip u c gng to mt phong cch,

  mt n tng nhm em li cho sn phm ca mnh mt hnh nh ring, d i

  vo nhn thc ca khch hng hay ni cch khc, a thng hiu vo tim

  thc khch hng. Nu sn phm ca doanh nghip l tin phong trong ngnh,

  th yu t tin phong l thu ht s ch ca bo ch, gii truyn thng

  cng nh ngi tiu dng... Nu sn phm khng phi tin phong nhng c

  nt khc bit th bi ton cng d tm li gii. Nhng nu sn phm khng

  tin phong m cng khng c nt g c bit th y qu l mt thch thc ln

  cho doanh nghip.

  Thng thng, lm cho mi ngi bit n sn phm th doanh

  nghip thng s dng cc bin php xc tin v h tr kinh doanh nh

  qung co, quan h cng chng, trin lm thng mi, xc tin bn hng...

  Trong , qung co c coi l cng c lu i nht, em li hiu qu cao,

  gip cho ngi tiu dng bit n sn phm v dch v ca doanh nghip

  nhiu hn. Tuy nhin, trong thi i cng ngh thng tin pht trin, cng

  chng bt gp rt nhiu ngun thng tin tri ngc nhau v nhng li qung

  co dng nh khng cn chim c lng tin ca ngi tiu dng na, th

  PR li tr thnh mt cng c c cc doanh nghip a chung nht.

  Trn th gii, hot ng PR pht trin v ng vai tr quan trng

  trong nhiu lnh vc x hi ch khng ch trong lnh vc kinh t. i vi cc

  doanh nghip th y l mt cng c ht sc quan trng doanh nghip c

  th cnh tranh, xy dng v qung b thng hiu mt cch hiu qu.

  Cn Vit Nam, qua thi k cc doanh nghip ch coi PR nh mt

  cng c cn qu l lm v xa x. Cho n nay Vit Nam vn l nc duy nht

  trn th gii ch trng khng ch mc trn qung co, tip th trong Lut

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  6

  thu thu nhp doanh nghip. Con s 10% dnh cho qung co v tip th trong

  tng chi ph hp l tnh thu buc cc doanh nghip phi cn i sao

  cho hiu qu nht. iu cng thc y doanh nghip n vi cc loi hnh

  tip th khc vi chi ph d tnh ton hn, trong c PR. Tuy nhin lm th

  no s dng PR nh mt cng c mang li hiu qu cao, thng tin n i

  tng rng ln vi chi ph thp th khng phi doanh nghip no cng nhn

  thc c trong kinh doanh. Nhng vn nu trn chnh l l do tc gi

  la chn nghin cu ti PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam.

  Nh ni trn, hot ng PR hin ang c ng dng trong nhiu lnh

  vc vn ho, chnh tr, x hi ch khng ch trong lnh vc kinh t. Tuy

  nhin, trong khun kh kha lun ca mnh, em ch xin c trnh by v PR

  trong hot ng kinh doanh ca doanh nghip vi nhng ni dung chnh l

  khi nim PR, tm hiu cc hnh thc PR ph bin cng nh mt s thc tin

  hot ng PR trn th trng Vit Nam, t xut mt s gii php v

  kin ngh nhm pht trin hot ng PR ti Vit Nam hin nay.

  Em xin chn thnh cm n s gip tn tnh ca TS. Phm Thu

  Hng, gio vin trc tip hng dn em hon thnh kho lun ny. Em cng

  xin cm n tt c cc thy c gio trng i hc Ngoi Thng H Ni dy

  d, ch bo, to iu kin hc tp cho em trong sut nhng nm hc va qua.

 • PR v cc hnh thc PR ph bin ti Vit Nam

  Ng Th Hin Lp Php 2 K42 KTNT

  7

  CHNG I

  TNG QUAN V PR QUAN H CNG CHNG

  I. CHNH SCH XC TIN V H TR KINH DOANH

  1. Mc ch ca chnh sch xc tin v h tr kinh doanh

  1.1.y mnh vic bn hng

  Chnh sch xc tin v h tr kinh doanh c vai tr to ln trong

  Marketing. Cc cng c xc tin v h tr kinh doanh s thc y nhanh vic

  cho hng, bn hng, thm nhp th trng, lm tng doanh thu, quay vng

  vn nhanh v gp phn nng cao hiu qu kinh doanh.

  Hot ng xc tin v h tr kinh doanh gip cho qu trnh kinh doanh

  ca doanh nghip tr nn hiu qu hn nh khi lng hng bn ra tng ln,

  ng thi gip cho doanh nghip thm nhp c th trng mi v tng th

  phn trn th trng, thu ht thm nhiu khch hng tim nng, em li nhiu

  li nhun hn, t gip doanh nghip vng vng v ln mnh hn qua

  nhng tht bi v thnh cng trn thng trng.

  1.2. To li th cnh tranh cho doanh nghip

  Hot ng xc tin v h tr kinh doanh khng ch nhm li cun s

  ch v to ra tm trng thoi mi cho ngi mua m cn nng cao uy tn

  cng nh danh ting ca doanh nghip. V lu di, hot ng xc tin v h

  tr kinh doanh s to dng c hnh nh tt v doanh nghip v sn phm,

  to s tin tng t pha khch hng. Thng qua hot ng xc tin v h tr

  kinh d