of 71 /71
POVRTARSTVO Prof. dr Žarko M. Ilin

POVRTARSTVO - skolapkb.edu.rs · najČeŠĆi tip zaŠtiĆenog prostora u srbiji visoki platiČni tuneli visine 2,0-2,5 m x 4-5,5 m visoki plastiČni tuneli visine 2,6-3,5 m x 7-8

 • Author
  lenhan

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POVRTARSTVO - skolapkb.edu.rs · najČeŠĆi tip zaŠtiĆenog prostora u srbiji visoki platiČni...

 • POVRTARSTVO

  Prof. dr arko M. Ilin

 • arko IlinPoljoprivredni fakultet, Novi Sad

  PROIZVODNJA POVRA U ZATIENOM PROSTORU

 • ZNAAJ PROIZVODNJE POVRA UZATIENOM PROSTORU

 • BIOLOKI ZNAAJ

  EKONOMSKI ZNAAJ

 • ZATIENI PROSTOR JE NASTAO IZ:

  TOPLE BRAZDE TOPLOG BANKA

  TOPLE KUICE

 • LEJE-UKOPANA-PRIZEMNE-NADZEMNE

  LEJE-TOPLE-MLAKE-HLADNE

 • NISKI PLASTINI TUNELI-VISINE 30-40-60 cm-IRINE 50-100 cm

  POLUVISOKI PLASTINI TUNELI-VISINE 70-90 cm-IRINE 50-150 cm

 • NAJEI TIP ZATIENOG PROSTORA U SRBIJI

  VISOKI PLATINITUNELI VISINE

  2,0-2,5 m x 4-5,5 m

  VISOKI PLASTINITUNELI VISINE

  2,6-3,5 m x 7-8 m

 • PLASTENICI

 • PLASTENICI

 • STAKLENICI

 • STAKLENICI

 • STAKLENICI

 • PROCENJUJE SE DA PLASTENIKA TUNELSKOG TIPA U SRBIJIIMA OKO 3.000-5.000 ha

  U POSLEDNJIH 5 god. PODIGNUTO JE JO MINIMUM 2.000-3.000 ha

  PROCENA JE DA PLASTENIKA TUNELSKOG TIPA IMA OKO 5.000-6.000 ha

 • VISOKOG ZATIENOG PROSTORA STAKLENIKOG I PLASTENIKOGTIPA U SRBIJI UKUPNO IMA 64 ha

  U POSLEDNJIH 5 god. PODIGNUTO JE JO OKO 15 ha

 • TRENUTNO STANJE U PROIZVODNJI POVRA U VISOKOM ZATIENOM PROSTORU

  OD UKUPNO 64 ha POD STAKLENICIMA I8 ha POD VISOKIM PLASTENICIMA

  70 % JE VAN UPOTREBE

 • NA DESETAK % OD UKUPNIH POVRINAODVIJA SE PROIZVODNJA POVRA NARUBU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI

 • NA PREOSTALIH 8 % OD UKUPNIH POVRINAPOD VISOKIM ZATIENIM PROSTOROMSTAKLENIKOG I PLASTENIKOG TIPA,

  ODNOSNO, NA POVRINI OD 5,2 ha STAKLENIKAOKONANA JE REVITALIZACIJA TEHNOLOGIJE

  PROIZVODNJE I GREJANJA TOKOM 2005. GODINE.

 • REVITALIZOVANA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

 • NA PREOSTALIH58,8 ha TEKPREDSTOJIREVITALIZACIJATEHNOLOGIJEPROIZVODNJE IGREJANJA ZA

 • UKUPNO POSMATRANO POVRINE POD PLASTENICIMAI STAKLENICIMA U SRBIJI SU RELATIVNO MALE UODNOSU NA UKUPNO OBRADIVE POVRINE

  PA U EMU JE ONDA ZNAAJ OVE PROIZVODNJE?

  IMA VIE NAINA DA SE UKAE NA INTENZITET,PROIZVODNJE UOPTE PA I U PROIZVODNJIPOVRA U ZATIENOM PROSTORU

  JEDAN OD POKAZATELJA MOE BITI VREDNOSTPROIZVODNJE PO JEDINICI POVRINE

 • PRIMERA RADI !!!

  1.000 ha POD PENICOM1 ha SAVREMENIH STAKLENIKA

  600 ha POD PENICOM1ha REVITALIZOVANE STAKLENIKE PROIZVODNJE

  150 ha POD PENICOM1 ha PLASTENIKE PROIZVODNJE

  ODGOVARA VREDNOSTI PROIZVODNJE SA:

  1 ha ZATIENOG PROSTORA POVREDNOSTI PROIZVODNJE

  U PROSEKU SA 5.-6.000 ha PLASTENIKE PROIZVODNJEOSTVARI SE VREDNOST PROIZVODNJE NA NIVOU OD360 MILIONA EVRA GODINJE.TO ODGOVARA UKUPNOM PRIHODU SA POVRINE ODOKO 900.000 ha POD PENICOM.

 • UPOTREBA PLASTIKE I AGROTEKSTILA UPOLJOPRIVREDI SVE VIE DOBIJA NA ZNAAJU

  TEMPERATURE VAZDUHA I ZEMLJITAVLANOSTI VAZDUHA I ZEMLJITAINTENZITETA I JAINE SVETLOSTIKONTROLISANA ISHRANAKONTROLA BOLESTI, TETOINA I KOROVA

  OMOGUENA JE KONTROLA MIKROKLIMATSKIHUSLOVA I TO:

 • TA ZNATA ZNAI OPTIMUM USLOVA I OPTIMUM USLOVA SREDINE?SREDINE?

  Faktori sredineSmanjeno

  dejstvo faktoraPoveanje nivoa dejstva faktora

  Prinos

 • SKLADAN ODNOS USLOVA SREDINE npr.:

  Svetlo lux

  Temp C

  Voda, Ishrana

  CO2 ppm

  5000 16-19 nizak 300

  5-10.000 19-21 srednji 400

  10-20.000 21-24 visok 700

  20-30.000 24-27 veoma visok 1000

  Cilj : OPTIMUM SVIH FAKTORA!

 • ZAHTEV POVRA PREMA SVETLOSTI U ZATIENOM PROSTORU

  KAKO SVETLOST UTIE NA MOGUNOST GAJENJAPOVRA U ZATIENOM PROSTORU?

  1.) INTENZITETOM I POSEBNO KVALITETOM

  2.) DUINOM TRAJANJA (DUINA DANA)

  KOJI DEO SUNEVOG SPEKTRA UTIE NA PROCESFOTOSINTEZE ILI PRODUKCIJU ORGANSKE MATERIJE?

  NAJVEI ZNAAJ IMA VIDLJIVI DEO SPEKTRAZRACI TALASNE DUINE 380-780 MILIMIKRONA (nm)

  NA MIKROKLIMU U USEVU POVRA ZNAAJAN UTICAJIMAJU:ULTRALJUBIASTI ZRACI TALASNE DUINE 280-380 nm IINFRACRVENI ZRACI, DUINE IZNAD 780 MILIMIKRONA

 • FOTOAKTIVNE FOLIJE ABSORBUJU, REFLEKTUJUILI EMITUJU RAZLIIT DEO SPEKTRA SUNEVOGZRAENJA. IZRAENE SU OD POLIETILENA NISKEGUSTOE I ETILEN VINIL ACETATA KOJI SADRERAZLIITE ADITIVE SA TERMIKIM I ANTIKAPAJUIM OSOBINAMA

  U NOVIJE VREME U PROCESU KOEKSTRUZIJESE PRAVE NAJEE TROSLOJNE, A POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA I PETOSLOJNEFOLIJE UZ KOMBINOVANJE VEEG BROJA ADITIVA

 • U ZAVISNOSTI OD SADRAJA RAZLIITIH ADITIVARAZLIKUJEMO:

  FOLIJE SA ADITIVIMA PROTIV KAPANJA I/ILIOROAVANJA (AD-ANTI DROP)

  FOLIJA SA ADITIVIMA PROTIV MAGLJENJA (AF-ANTI FOG)

  FOLIJE SA ADITIVIMA ZA TERMIKI EFEKAT (IR-INFRA RED)

  FOTOSELEKTIVNE ILI ANTIVIRUSNE FOLIJE (UV)ONEMOGUUJU NAPAD LISNIH VAI, BELE MUICE,TRIPSA, MINERA I IRENJE VIRUSNIH ZARAZA

 • 400 W na 5,0 m2

  600 W na 7,5 m2400 W = 5.000 luksa

  600 W = 7.500 luksa

  1 % SVETLOSTI POVEAVA ILISMANJUJE PRINOS ZA 1%

 • PRANJE STAKLA-Glass blanc

 • PRANJE STAKLA-Glass blanc

 • MAINA ZA PRANJE STAKLA-Glass blanc

 • SAVREMENI PLASTENICI IMAJU MOGUNOSTUDUVAVANJA VAZDUHA IZMEU DVE FOLIJE

 • PROVETRAVANJECO2O2RVV-PARADAJZ 45-50 %

  -KRASTAVAC 60-80 %-PAPRIKA 60-75 %-SALATA 70-80 %-PLAVI PATLIDAN 60-70 %

 • PROVETRAVANJE

 • GREJANJECO2

 • GREJANJE

 • SENENJEMREE ZA SENENJE

 • Shadofix+Transfix, ReduSol Xtra, Kreno mleko...SENENJE

 • ENERGETSKE ZAVESE

 • ENERGETSKE ZAVESEDODATNO OSVETLJENJE

 • ENERGETSKE ZAVESEGREJANJE

 • KONTRKONTROOLISATI FAKTORE SREDINE I LISATI FAKTORE SREDINE I SMANJITI NJIHOV NEGATIVAN UTICAJ!SMANJITI NJIHOV NEGATIVAN UTICAJ!

  KONTROLOM TEMPERATURE,SVETLOSI,MINERALNE ISHRANE (MAKRO I MIKRO ELEMENTE),VODE (KONTROLOM VLANOSTI ZEMLJITA I VAZDUHA),pH,EC,CO2,O2,...

  PRINOS

 • STANJE U PROIZVODNJI POVRA U ZATIENOM PROSTORU KOD NAS

  NIZAK PRINOS-3-4 kg/biljci, A KAO REZULTAT NISKOG NIVOA TEHNOLOGIJE-izbor repromaterijala NARUAVANJE POSTOJEEG POTENCIJALA-ZEMLJITA NIZAK NIVO ZNANJA I NEDOSTATAK STRUNJAKA SPECIJALISTA

  ZA PROIZVODNJU POVRA U ZATIENOM PROSTORU

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJIUZ MALOVANJE FOLIJAMA RAZNIH BOJA

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJIUZ MALOVANJE FOLIJAMA RAZNIH BOJAI FERTIGACIJU

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJII UZ FERTIGACIJU

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJI UZ FERTIGACIJU

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJI UZ FERTIGACIJUREZIDBU I VOENJE BILJAKA UZ KANAP

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJI UZ FERTIGACIJUREZIDBU I VOENJE BILJAKA UZ KANAP

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJI UZ FERTIGACIJUREZIDBU I OPLODNJU BUMBARIMA

 • PROIZVODNJA NA ZEMLJI UZ FERTIGACIJUREZIDBU I OPLODNJU BUMBARIMA I PELAMA

 • PROIZVODNJA NA ORGANSKIM SUPSTRATIMA

 • PERLIT

  SUPSTRAT

 • SUPSTRAT

 • ORGANSKI SUPSTRATGROW BAG

 • ORGANSKI SUPSTRAT ODKOKOSOVIH VLAKANA

 • SADN

  JA N

  A NEO

  RGAN

  SKOM

  SUP

  STRA

  TU-K

  AMEN

  A VU

  NA

 • SKIDANJELISTOVA

 • SKIDANJELISTOVA

 • OPLODNJA BUMBARIMA

 • TANK A TANK B

  Kalcijum nitratAmonijum nitratFe

  Kalijum nitratMoni kalijum fosfatMagneyijum sulfatCink sulfatBoraxBakar sulfatMolibden

 • KVALITET VODE ZA FERTIGACIJUpHUkupne soli,EC,Na+,Cl-,Fe++,Mn++,HCO3-

  RECEPTI

 • PREVENTIVNE IFITOSANITARNE MERE

 • PREVENTIVNE IFITOSANITARNE MERE

 • KONSTRUKCIJE I TIPOVI STAKLENIKA

 • KONSTRUKCIJE I TIPOVI STAKLENIKA

 • KONSTRUKCIJE I TIPOVI STAKLENIKA

 • KONSTRUKCIJE I TIPOVI STAKLENIKASA BAZENOM ZA VODU