POVIJEST SPORTApovijestsporta.com/wp-content/uploads/2015/10/1-POVIJEST-SPORTA... · hramovi, crkve, spomenici ... • “Povijest nije prošlost, niti oživljavanje prošlosti. Povijest

 • Upload
  buidat

 • View
  313

 • Download
  15

Embed Size (px)

Citation preview

 • POVIJEST

  SPORTA

  doc. dr. sc. Zrinko ustonja

  dr. sc. Dario kegro

 • TO JE

  POVIJEST SPORTA?

  ZATO

  POVIJEST SPORTA?

  TO EMO UITI NA

  POVIJESTI SPORTA?

  etvrtak, 15. listopada 2015. 2

 • TO JE POVIJEST SPORTA?

  POVIJEST

  ono to se dogodilo u prolosti

  prouavanje prolosti

  znanstvena disciplina - HISTORIJA

  etvrtak, 15. listopada 2015. 3

 • HISTORIJA

  Znanost koja prouava i objanjava prolosti ljudskogdrutva prema izgraenojmetodi; historijska znanost.

  historija - istoznanica za"znanost o povijesti", "povijesnaznanost". Povijest je prolazbilja, koja je predmetprouavanja.

  Historiografija je rezultat historijskih istraivanja.

  etvrtak, 15. listopada 2015. 4

 • etvrtak, 15. listopada 2015. 5

  HISTORIOGRAFIJA

  Mirjana Gross uvodi precizniju terminologiju, razlikujui "historiju", "historijsku znanost" i"historiografiju".

  Svako prouavanje prolosti je historija.

  Dio historije je historijska znanost koja nastojispoznati dijelove prolosti sustavno, na temeljuistraivakih standarda.

  Historiografija je pak pismeno izlaganjerezultata istraivanja, odnosno ukupnostnapisanih historijskih djela.

 • IZVOR

  dokaz iz prolosti na temelju kojega se

  pie povijest

  VRSTE IZVORA:

  materijalni (svi materijalni ostaci:

  hramovi, crkve, spomenici...)

  pisani (knjige, razni dokumenti, pisma

  (sve to je pisano na freskama)...)

  slikovni (u peinama, fotografije, na

  zidovima, na papiru...)

  zvukovni (snimke, noviji izvori:

  gramofon, magnetofon, CD)

  usmeni (prie s koljena na koljeno -

  manje vjerodostojan)

  etvrtak, 15. listopada 2015. 6

 • POVIJESNI POZITIVIZAM

  prava istina o prolim dogaajima postoji i

  mogue je do nje doi istraivanjem

  povjesniar je objektivan istraiva, analitiar,

  pripovjeda

  POVIJESNI RELATIVIZAM

  istina o dogaajima u prolosti o kojima govori

  povijest nije jedina mogua

  postoji tek subjektivna istina koju kreira

  povjesniar i uvjetovana je njegovim

  poloajem u povijest

  etvrtak, 15. listopada 2015. 7

 • POVIJEST SE MIJENJA

  osjetljiva je na trenutne drutvene i politike

  prilike

  relativna je s obzirom na vrijeme i mjesto iz

  kojeg se promatra

  O POVIJESTI SE DEBATIRA

  nitko jo nije napisao povijest koja nije

  podlona kritici i drugaijem miljenju

  niti jedna povijest nije konana

  povijest nisu injenice temelji se na analizi,

  interpretaciji i dijalogu

  etvrtak, 15. listopada 2015. 8

 • POVIJEST JE STRUKTURIRANA I SPECIJALIZIRANA

  STRUKTURIRANOST POVIJESTI:

  Vanjska struktura: kolski kurikulum; fakulteti i sveuilini odjeli; instituti; znanstvena drutva; znanstvene konferencije; znanstveni asopisi; izdavake kue; muzeji; knjinice; arhivi...

  Unutranja struktura: prapovijest/pretpovijest; povijest stari vijek, srednji vijek, novi vijek

  PODDISCIPLINE POVIJESTI:

  politika, ekonomska, drutvena, kulturna; povijest umjetnosti; povijest kemije; sporta...

  etvrtak, 15. listopada 2015. 9

 • povijest je kontinuirani interaktivni proces

  koji se dogaa izmeu povjesniara i

  njegovih izvora, dijalog izmeu prolosti i

  sadanjost koji nikada nee zavriti E.H.

  Carr, 1961

  Povijest nije prolost, niti oivljavanje

  prolosti. Povijest je rekonstrukcija

  pojedinih dijelova prolosti (na temelju

  dostupnih izvora) koji su na neki nain

  relevantni za sadanjost G. Connell-Smith

  i H.A. Lloyd, 1972

  etvrtak, 15. listopada 2015. 10

 • POVIJEST SPORTA

  1. Obuhvaa sve ono to se dogodilo u prolosti,

  a odnosi se na sport. Stvarni dogaaji stvarnih

  ljudi vezani uz sport i tjelovjebu od prvih

  poetaka do sadanjeg trenutka

  2. Rekonstrukcija pojedinih dijelova povijesti

  sporta (sport, disciplina, sporta/sportaica,

  federacija/savez, klub, lokalna, reginonalna ili

  nacionalna razina; sportsko natjecanje...)

  kronoloko-rezultatsko-anegdotski pristup -

  nia razina popularna ili neznanstvena

  povijest rekonstrukcionistika povijest

  etvrtak, 15. listopada 2015. 11

 • 3. Kontekstualno-analitiki pristup znanstveni pristup povijesti

  sport kao sastavni dio drutvenog okruenja s njim je povezan i razumijeti razvoj sporta mogue je samo ukoliko se dogaanja u sportu u prolosti poveu sa socijalnim, politikim, religijskim, ekonomskim i kulturolokim imbenicima tog vremena

  problemska povijest smijeta probleme iz povijesti sporta u cijeloviti kulturoloki kontekst i pokuava definirati meusobne uzrono-posljedine odnose

  etvrtak, 15. listopada 2015. 12

 • ZATO POVIJEST SPORTA?

  Zato to je sastavni dio nastavnog plana i programa koji se mora savladati da bi se zavrio studij

  Zato to pomae u objanjavanju svijeta i okoline u kojoj se nalazimo; daje smisao onome to radimo i onome to nas okruuje

  Zato to pobuuje osjeaj pripadnosti i zajednikog identiteta

  Zato to povijest igra vanu ulogu u sadanjosti

  Zato to se iz povijesti moe uiti

  Zato to je sport opsjednut povijeu

  etvrtak, 15. listopada 2015. 13

 • POVIJEST SPORTA KAO

  SASTAVNI DIO SUVREMENOG

  SPORTA

  Bolton Wanderers

  Arsenal - nogomet

  Americas Cup -

  jedrenje

  Stanley Cup hokej

  na ledu

  etvrtak, 15. listopada 2015. 14

 • Davis Cup - tenis

  Kup Ruice Meglaj Rimac - koarka

  Dravna nagrada za sport Franjo Buar

  etvrtak, 15. listopada 2015. 15

 • Axel - klizanje

  Eret, Schrauba -

  rukomet

  Maksimir - stadion

  St. Andrews - golf

  etvrtak, 15. listopada 2015. 16

 • Wimbledon dress code

  Wimbledon brani status

  Mark Spitz - rekordi

  Roger Bannister - rekordi

  etvrtak, 15. listopada 2015. 17

 • Noenje olimpijske

  baklje

  Nogometna lopta u upanji - mit

  etvrtak, 15. listopada 2015. 18

 • Sportski muzeji

  Hall of Fame

  Kua slave splitskog sporta

  Olimpijski muzej

  etvrtak, 15. listopada 2015. 19

 • HISTORIOGRAFIJA SPORTA

  ivko Radan (1960. 1989.) Franjo Buar i poetak gimnastikog i sportskog

  pokreta u Hrvatskoj

  Olimpizam u krajevima naroda Jugoslavije do 1919. godine

  Zdenko Jajevi (1989. 2004.) Sportska publicistika u Hrvatskoj (1987), Sto godina

  skijanja u Zagrebu (1994), Olimpijada, olimpijske igre, olimpizam (2000), Stoljee stolnog tenisa u Hrvatskoj (2002), Olimpizam u Hrvatskoj (2007), Muzejsko memorijalni centar Draen Petrovi (2008), Antike olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine (2008), 225 godina sporta u Hrvatskoj (2010).

  etvrtak, 15. listopada 2015. 20

 • POVIJEST SPORTA (1970-1999 (120))

  OLIMP asopis Hrvatskog olimpijskog

  odbora

  Enciklopediji fizike kulture u izdanju

  Leksikografskog zavoda 1977.

  Enciklopediji hrvatske povijesti i

  kulture u izdanju kolske knjige 1980.

  godine

  etvrtak, 15. listopada 2015. 21

 • ASOPISI IZ PODRUJA

  POVIJESTI SPORTA NA STRANIM

  JEZICIMA

  DOSTUPNO NA INTERNETU (http://www.la84foundation.org)

  International Sports Studies (1999-2000)

  Iron Game History (1990-2002)

  Journal of Olympic History (1992-2002)

  Journal of Sport History (1974-2001)

  NASSH Proceedings (1973-2002)

  Olympika (1992-2002)

  Sport in History

  Sporting Traditions (1984-2002)

  etvrtak, 15. listopada 2015. 22

  http://www.la84foundation.org/

 • LITERATURA

  Jajevi, Z. (2010). Povijest tjelesnog

  vjebanja i porta. Zagreb: Kinezioloki

  fakultet i Drutveno veleuilite u Zagrebu.

  Jajevi, Z. (2007). Olimpizam u

  Hrvatskoj. Zagreb: Libera Editio.

  Jajevi, Z. (2008). Antike olimpijske

  igre i moderni olimpijski pokret do

  1917. godine. Zagreb: Libera Editio.

  etvrtak, 15. listopada 2015. 23

 • LITERATURA

  ustonja, Z. (2004). Razvoj Tjelesne i

  zdravstvene kulture u Hrvatskoj.

  Zagreb: Hrvatski portski muzej.

  Radan, . (1970). Franjo Buar i

  gimnastiki i sportski pokret u

  Hrvatskoj. Zagreb: Visoka kola za fiziku

  kulturu. izabrana poglavlja

  etvrtak, 15. listopada 2015. 24

 • etvrtak, 15. listopada 2015. 25

 • etvrtak, 15. listopada 2015.

  1. UVODNO PREDAVANJE

  2. PRAPOVIJEST I STARI VIJEK

  3. RIM I GRKA

  4. ANTIKE OLIMPIJSKE IGRE

  5. SREDNJI VIJEK, RENESANSA, PROSVJETITELJSTVO

  6. FILANTROPIZAM, GIMNASTIKI SUSTAVI

  7. MODERNI SPORT

  8. PIERRE DE COUBERTIN, OLIMPIZAM

  9. OLIMPIJSKE IGRE

  10. SPORT U HRVATSKOJ DO 1918.

  11. FRANJO BUAR I OLIMPIZAM U HRVATSKOJ

  12. HRVATSKI SOKOL

  13. SPORT U HRVATSKOJ OD 1918. DO DANAS

  14. NASTAVA TZK, KINEZIOLOGIJA I KINEZ. FAKULTET26

 • KOLOKVIJ SVIJET

  KOLOKVIJ HRVATSKA

  etvrtak, 15. listopada 2015. 27

 • KONTAKT

  www.povijestsporta.com

  http://www.facebook.com/PovijestSporta

  E-mail: [email protected]

  Konzultacije: Utorkom u 16.15, kancelarija

  117

  etvrtak, 15. listopada 2015. 28

  http://www.povijestsporta.com/http://www.facebook.com/PovijestSportamailto:[email protected]

 • ZADATAK ZA SLIJEDEI TJEDAN

  Jajevi, Z. (2010). Povijest porta i

  tjelovjebe. Zagreb: Odjel za izobrazbu

  trenera drutvenog veleuilita i

  Kinezioloki fakultet. stranice 17. - 45.

  Jajevi, Z. (2008). Antike olimpijske igre

  i moderni olimpijski pokret do 1917.

  godine. Zagreb: Libera Editio. stranice

  17.-22.

  etvrtak, 15. listopada 2015. 29