of 20 /20
Poslovni stiki NEMŠČINA Josef Wergen Annette Wörner Ernst Klett Sprachen Atene Barcelona Beograd Budimpešta Ljubljana London Poznanj Praga Sarajevo Sofija Ljubljana Zagreb

Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar...

Page 1: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

Poslovni stikiNEMŠČINA Josef WergenAnnette Wörner

Ernst Klett SprachenAtene • Barcelona • Beograd • Budimpešta • Ljubljana • London • Poznanj • Praga • Sarajevo • Sofija •

Ljubljana • Zagreb

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 1POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 1 12/1/10 2:40 PM12/1/10 2:40 PM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 2: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

Poslovni stikiNEMŠČINA

Josef WergenAnnette Wörner

Prevod: Gaia VenicianJezikovni pregled: Katja PaladinStrokovni pregled: dr. Irena ZavrlOsnutek logotipa: Erwin Poell, HeidelbergPredelava logotipa: Sabine Redlin, LudwigsburgOsnutek naslovnice: deutschewerbeagenturOblikovanje naslovnice: Helikopter, Aleš Pučnik s. p.Fotografije na naslovnici: ©iStockphoto.com / LajosRepasi, ©iStockphoto.com / BimOblikovanje notranjih strani: Fotosatz Kaufmann in Studio Rokus Klett

www.pons.si

© originalna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2005© slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d. o. o. (Ljubljana 2005)Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba Rokus Klett, d. o. o.Stegne 9 b, 1000 LjubljanaTelefon: (01) 513 46 00Telefaks: (01) 513 46 99E-pošta: [email protected]

CIP - Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

811.112.2:33(035)

WERGEN, Josef Poslovni stiki. Nemščina : [dokumenti, pisma, e-sporočila, pogovori --- : jezikovni priročnik] / Josef Wergen, Annette Wörner ; [prevod Gaia Venician]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011

ISBN 978-961-209-563-51. Wörner, Annette252734208

POSLOVNI STIKI NEM 2011 1-13.indd 2POSLOVNI STIKI NEM 2011 1-13.indd 2 5.4.11 15:565.4.11 15:56

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 3: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

3

Kazalo – Inhaltsverzeichnis

Kazalo – Inhaltsverzeichnis

Navodila za rabo priročnika – So benutzen Sie dieses Buch 6

Splošna pravila – Allgemeine Regeln 7Vzorčno pismo; slog in oblika nemškega pisma

Teme – Themen

1. Pridobivanje informacij – Informationen einholen 14 Izražanje interesov; informacije; dokumenti; povpraševanje po ceni ...

2. Določanje terminov – Termine vereinbaren 20 Sklicevanje; predlaganje terminov; priprave

3. Potrjevanje terminov – Termine bestätigen 26 Potrjevanje, prestavljanje in odpovedovanje terminov

4. Rezervacije – Reservierungen vornehmen 33 Rezervacije, najem; način plačila, cene

5. Potrjevanje rezervacij – Reservierungen bestätigen 39 Potrditev in odklonitev rezervacije; kako predlagamo drugo možnost

6. Ponudbe in predračuni stroškov – Angebote und Kostenvoranschläge 44 Sklicevanje, oblikovanje ponudbe in predračuna stroškov; odobritev popusta

7. Naročanje – Bestellungen aufgeben 50 Oddaja, spreminjanje in razveljavljanje naročil; odklonitev ponudbe

8. Odgovori na naročila – Bestellungen beantworten 55 Potrditev naročila; napoved zamujene dostave; odklonitev naročila

9. Dostavni pogoji – Lieferbedingungen 60 Navedba dostavnih rokov in pogojev odpreme

10. Plačilni pogoji – Zahlungsbedingungen 65 Navedba plačilnih pogojev; odobritev posebnih pogojev; plačila

11. Opomini – Zahlungserinnerungen 70 Terjatev plačil; odgovor na opomin

12. Pogajanja in dogovori – Verhandlungen und Vereinbarungen 76 Predstavitev lastnega podjetja; predlogi za sodelovanje; predstavitev prednosti

13. Sestavljanje pogodb – Verträge aufsetzen 81 Pogodbeni pogoji; potrjevanje in podpisovanje pogodb

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 3POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 3 11/24/10 9:30 AM11/24/10 9:30 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 4: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

4

Kazalo – Inhaltsverzeichnis

14. Napake in reklamacije – Mängel und Reklamationen 86 Reklamacija zamujene dostave in poškodb; vložitev zahtevka; napoved posledic

15. Odgovarjanje na reklamacije – Reklamationen beantworten 91 Razlaga zakasnitve; opravičilo; odklonitev reklamacije; sprejemljiv dogovor

16. Poslovna obvestila – Geschäftliche Mitteilungen 96 Naznanitev dogodka; opozarjanje na posebnosti

17. Vabila – Einladungen 100 Formalna in neformalna vabila; sprejem, odklonitev vabila

18. Zahvalna pisma – Dankschreiben 106 Formalna in neformalna zahvalna pisma; kako vrnemo povabilo

19. Voščila in sožalna pisma – Glückwünsche und Kondolenzschreiben 110 Voščila; dobrodošlice; sožalje; želje za okrevanje

20. Ponudbe prostih delovnih mest in prošnje za delo – Stellenangebote und Bewerbungen 115 Oglasi za prosta delovna mesta; oblikovanje prošnje; navajanje osebnih podatkov; pričakovano plačilo

21. Življenjepis – Lebenslauf 122 Oblika in sestavni deli življenjepisa

22. Odgovori na prošnje za delovno mesto – Bewerbungen beantworten 125 Odgovor na vlogo; povabilo na razgovor; odklonitev vloge

23. Osebna pisma upravnim organom – Persönliche Briefe an Behörden 130 Prošnja za informacije in dokumente; pisanje prošnje; odziv na zavrnitev

24. Zavarovanja – Versicherungen 134 Povpraševanje po tarifah; prijava škode; odpoved zavarovanja

25. Pisma najemodajalcem – Briefe an Vermieter 139 Kandidiranje za stanovanje; obračun obratovalnih stroškov; povišanje najemnine; poškodbe v stanovanju; odpoved

26. Elektronska korespondenca – Elektronische Korrespondenz 144 Elektronska pošta; internet

27. Telefoniranje – Telefonieren 149 Kako sprejmemo klic; posredovanje klica; puščanje sporočila; končanje pogovora

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 4POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 4 11/24/10 9:30 AM11/24/10 9:30 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 5: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

5

Kazalo – Inhaltsverzeichnis

Dodatek – Anhang

Vzorčna pisma in rešitve – Musterbriefe und Lösungen 159

Predlogi rešitev k poglavjem „Preizkusite se!“ – Lösungsvorschläge zu „Sie sind dran!“ 170

Uporabne fraze – Nützliche Wendungen 176

Najpogostejše okrajšave – Geläufige Abkürzungen 181

Posebnosti v Avstriji in Švici – Besonderheiten in Österreich und der Schweiz 184

Nemško-slovenski glosar – Glossar Deutsch-Slowenisch 186

Slovensko-nemški glosar – Glossar Slowenisch-Deutsch 198

Seznam gesel – Stichwortverzeichnis 210

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 5POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 5 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 6: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

6

Navodila za rabo priročnika – So benutzen Sie dieses Buch

Navodila za rabo priročnika

Če bi se radi naučili obvladati dogovorjene oblike korespondence v nemščini, upoštevajte nas-lednje napotke:

Najprej preberite uvodno poglavje Splošna pravila.

V poglavjih, ki sledijo, se boste naučili oblikovati pisma v nemščini. Pri tem boste občasno naleteli na razdelka „formalno“ in „neformalno“, ki se pogosto, a ne vedno, ujemata s kate-gorijama „poslovna pisma“ in „zasebna pisma“. V desnem spodnjem kotu vsakega vzorčnega pisma lahko vidite stopnjo formalnosti, označeno s števili od 1 (formalno) do 4 (neformalno).

Načeloma je vsako poglavje razdeljeno takole: Najprej dopolnjujte pismo z vrzelmi. Na seznamu izbirate med različnimi možnostmi in pravilni izraz napišete na ustrezno prazno mesto. V dodatku knjige najdete pisma z rešitvami, ki vam lahko služijo tudi kot vzorčna pisma.

V razdelku Uporabne fraze so navedene najpogostejše fraze, uporabne v določenih okoliščinah.

Opombe vas opozarjajo na posebne jezikovne oblike in vam dajejo nasvete za določeno tematsko področje.

Nazadnje boste našli razdelek Preizkusite se!, v katerem lahko s pomočjo nepopolnih stavkov, ki jih morate dopolniti, samostojno sestavite pisma ali posamezne dele pisem. Tako si boste zapomnili najpomembnejše izraze in fraze ter si vtisnili v spomin različne možnosti za oblikovanje dopisov.V ostalih nalogah lahko vadite besedišče, povezano z obravnavano temo, in slovnico. Tudi za ta del boste v dodatku našli rešitve oziroma predloge zanje.

Nasveti za učenje bodo pripomogli k še bolj učinkovitemu učenju. Kadar potrebujete pomoč le pri določeni temi, lahko to knjigo uporabite tudi kot priročnik:

V uvodnem poglavju Splošna pravila so navedena oblikovna pravila nemške korespondence. Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja.

Razdelek Uporabne fraze vam ponuja uporabne fraze nemške poslovne korespondence. V glosarjih boste našli izraze, navedene v knjigi, ki jih morda nimate vedno pri roki, in sicer v slovenskem in nemškem jeziku.

Uporabne fraze za telefonske pogovore na posebnem kartončku vam bodo pri telefoniranju hi tro pomagale, da ne boste nenadoma ostali brez besed.

Veliko uspeha pri pisanju in telefoniranju!

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 6POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 6 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 7: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

7

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Publikus

PublikusPR-AgenturKonstanzer Allee 1470258 Stuttgart

Tel.: (07 11) 99 55 88-0Fax: (07 11) 99 55 77-0www.publikus.siE-Mail: [email protected]

Amtsgericht Ljubljana 5200045

Splošna pravila

Vzorčno pismo

Offizil Stuttgart, 20…-08-17Büroeinrichtungen GmbH & Co. KGHerrn Walter SchulzPostfach 10 10 10

70049 Stuttgart

Ihr Schreiben vom 15.08.20…Informationen über Bürostühle

Sehr geehrter Herr Schulz,

mit Ihrem neuen Katalog haben Sie uns eine Freude gemacht. Vielen Dank!

Die meisten der von Ihnen angebotenen Stühle gefallen mir gut. Für die Modelle Rosso, Blu

und Cool interessiere ich mich sehr. Wäre es möglich, diese drei Modelle auch über die an-

gebotenen 3 Monate Probesitzen bis Ende Dezember zu behalten? Das wären dann 4 Probe-

monate.

Bitte geben Sie mir bis Ende kommender Woche Bescheid. Danke.

Mit freundlichen Grüßen

Ana KorenGeschäftsführerin

Vzorčno pismo ustreza določilom DIN 5008 (DIN = nemški industrijski standard). Zagotovo boste zasledili tudi druge različice.

2

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 7POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 7 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 8: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

8

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Tu si lahko ogledate vzorec za dopis po DIN 5008:

Naslov pošiljatelja je štiri vrstice (2,5 cm) za začetkom pisemske pole

Ime in priimek DatumUlica in hišna številkaPoštna številka in krajTelefonska številka (npr. +386 1 513 46 05)

Štiri prazne vrstice do začetka naslova

Ime podjetja/ustanoveOdnosna oseba/oddelekUlica in hišna številka oz. poštni predalPrazna vrsticaPoštna številka in kraj

Štiri prazne vrstice do zadeve

Zadeva

Dve prazni vrsticiNagovor z vejicoPrazna vrsticazačetek besedila, z malo začetnico

Krajši stavki; ne pozabite na odstavke

Prazna vrsticaZaključni pozdrav (npr. Mit freundlichen Grüßen)

Podpis

Tri prazne vrstice Priloga/-e

Pisemska glava in naslovKadar dopis nima glave, napišemo naslov pošiljatelja vedno na levo stran.Naslov prejemnika, tako pri zasebnih pismih kot tudi pri poslovnih dopisih, tudi v tem primeru napišemo na levo stran.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 8POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 8 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 9: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

9

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Nagovor v naslovu Frau: za poročeno in samsko žensko

(Fräulein je zastarel izraz za samsko žensko) Herrn: za moškega Herren: za dva ali več moških

Ne pozabite, da naslov pogosto napišemo v tožilniku!

Pri ustanovah, zavodih oziroma drugih institucijah napišemo: An den Präsidenten des Deutschen Bundestages Herrn (dopišemo še ime in priimek)

Kadar pišemo osebi z nazivom, pošiljko naslovimo takole: Frau Prof. Dr. (dopišemo še ime in priimek)

Doktorskega naziva naj v naslovu in nagovoru ne bi izpuščali, morda le takrat, kadar ose-bo dobro poznamo. Napišemo okrajšano (Dr.) z imenom. Tudi diplomski naziv krajšamo (npr. Dipl.-Ing.), v nagovoru pa ga ne navajamo.

Kadar imena naslovnika ne poznamo, lahko navedemo funkcijo, ki jo ima v podjetju, ali oddelek, na katerem dela, npr. Personalabteilung (kadrovski oddelek).

DatumDatum napišemo na desno stran v prvo ali zadnjo vrsto naslovnikovega naslova. Datum napišemo v skladu z DIN 5008 (ISO) leto-mesec-dan, npr. 2005-10-03. Za Nemčijo pa je običajni vrstni red dan, mesec, leto, npr. 03.10.2005.

Nagovor na začetku pisma Formalni odnosi:

Kadar pišemo: se nagovor glasi:

podjetju ali osebi, katere imena in Sehr geehrte Damen und Herren, spola ne poznamo

gospe (poročeni ali samski), Sehr geehrte Dame, katere imena ne poznamo

moškemu, katerega imena ne poznamo Sehr geehrter Herr,

osebi, katere ime poznamo Sehr geehrte Frau Schmidt, Sehr geehrter Herr Maier,

pri poklicnih poimenovanjih in Sehr geehrte Frau Professor, poimenovanjih funkcij in položajev Sehr geehrter Herr General,

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 9POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 9 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 10: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

10

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Neformalni ali osebni odnosi:

Kadar pišemo: se nagovor glasi:

osebi, katere ime poznamo Liebe Frau Schmidt, Lieber Herr Maier,

osebi, ki jo nagovarjamo z imenom Liebe Christine, Lieber Walter,

prijateljici ali prijatelju Liebe Susi, Lieber Otto,

Ne pozabite, da za nagovorom stoji vejica. Posebnost pri tem je vsekakor Švica, kjer vejice ne pišejo, pismo pa začnejo – drugače, kot je običajno – z veliko začetnico.

Zaključni pozdrav Formalni odnosi

Običajna pozdravna formula se glasi: Mit freundlichen Grüßen. Napišete lahko tudi Mit freundlichem Gruß, vendar je to najmanj, kar morate napisati. Beseda Hochachtungsvoll je zastarela.

Neformalni ali osebni odnosi:

Kadar pišemo: se nagovor glasi:

osebi, katere ime poznamo Herzliche Grüße Ihr(e)

osebi, ki jo tikamo Herzliche Grüße dein(e)

prijateljici ali prijatelju Herzlichst dein(e) Alles Liebe

Za zaključnim pozdravom ne pišemo niti vejice niti pike. Dein/Deine velikokrat pišemo z veliko začetnico kot izraz spoštovanja.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 10POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 10 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 11: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

11

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

PodpisPodpišemo se vedno na levo stran med zaključnim pozdravom in računalniško natipkanim imenom pošiljatelja, ki mu lahko dodamo naziv ali funkcijo v podjetju.

Mit freundlichen Grüßen

J. NovakAbteilungsleiter

Kadar iz natipkanega imena ni razvidno, ali je pošiljatelj moški ali ženska, nam je včasih lahko v pomoč naziv (Leiterin). Kadar je oseba, ki pismo podpisuje, hkrati tudi pošiljatelj, imena ni treba računalniško navajati.

Kratice in opombe Zgoraj levo pod pisemsko glavo oziroma pod naslovom včasih lahko preberemo:

Az: – znak pošiljatelja, ki je ponavadi sestavljen iz inicialk sestavljalca in njegove tajnice ter številke dopisa, številke računa ali številke kupca, npr.: ep / W 75367

Unser Zeichen: – znak pošiljatelja (gl. zgoraj) Ihr Zeichen Va2468: – znak prejemnika, ki ga v odgovoru prevzame pošiljatelj

Za prejemnikovim naslovom:

Ihre Bestellung vom 03.04.20… – zadeva pisma Lieferschein Nr. 3579 vom 10.04.20… – pismo se navezuje na navedeno pošiljko

Med zaključnim pozdravom in podpisom oziroma med podpisom in natipkanim imenom:

i. A. (im Auftrag) – po naročilu; podpisani ni avtor vsebine dopisa in nima pooblastil i. V. (in Vertretung) – zastopnik, pooblaščenec; podpisani je pravno določen, da v imenu

podjetja ali namesto kogar koli podpisuje dokumente

Spodaj levo, pod podpisom:

PS: – uporablja se v neformalnih pismih za pripisovanje podatkov, ki smo jih v glavnem delu pisma pozabili navesti

Anlage(n) ali Anl.(n) – kaže na dejstvo, da so pismu priloženi dokumenti (čeki, katalogi, predračuni stroškov itn.)

Kopie: ali Kopie an: – označuje imena tistih, ki prejmejo kopijo pisma

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 11POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 11 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 12: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

12

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Oblika in slogNemščina je uradni jezik v Nemčiji, Avstriji in Švici. Ker gre za tri različne dežele, moramo upoštevati različne kulturne navade.

V Avstriji imajo nazivi velik pomen in jih vedno navajajo. V Švici niso tako pomembni. Tam tudi ne uporabljajo črke ß: namesto Straße napišejo Strasse.

Za nagovorom vedno sledi vejica, ki odpade le v Švici.

Besedilo se začne s prvo vrstico po nagovoru in ga dandanes oblikujemo po naslednjih kriterijih:

– vsako vrsto začnemo pisati na levem zunanjem robu, pri novem odstavku izpustimo vrstico;

– prvo besedo v glavnem delu pisma, torej za nagovorom – z izjemo Švice – pišemo z malo začetnico. Kadar je prva beseda samostalnik, jo seveda vedno pišemo z veliko začetnico.

Sehr geehrte Frau Koren,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom …

Leider ist es uns nicht möglich, …

Mit freundlichen Grüßen

V Švici:

Sehr geehrte Frau Koren

Besten Dank für Ihr Schreiben vom …

Selbstverständlich können Sie …

Mit freundlichen Grüssen

Po zaključnem pozdravu ločilo izpustimo.

Poslovno pismo mora biti predvsem razumljivo. Prednost naj imajo kratki stavki, uporabo mašil moramo omejiti.

Ne pozabimo, da so elektronska sporočila ponavadi oblikovana bolj sproščeno. Naslov pošiljatelja, ki ga navadno navajamo v pisemskih glavah, občasno navedemo na koncu elektronskega sporočila (signatura).

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 12POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 12 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 13: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

13

Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Pisemska ovojnica Na ovojnico napišemo ime in naslov enako kot v naslovu pisma. Posamezne navedbe ločimo s praznimi vrstami:

vrsta pošiljke, posebna oblika pošiljanja Warensendung

ime (podjetja) Müller GmbH & Co. KG poštni predal s številko ali ulica in hišna številka Mozartstr. 53

poštna številka in kraj 5010 Salzburg dežela ÖSTERREICH

Na ovojnico lahko napišemo tudi posebna opozorila:

Bitte nachsenden Poslati za naslovnikom*Büchersendung KnjigaDrucksache TiskovinaEilbrief (Express) Nujno pismoEinschreiben Priporočena pošiljkaGebührenfrei Brezplačno*Luftpost Letalska pošiljkaMuster Vzorec*Nachnahme OdkupninaPersönlich OsebnoPostlagernd Poštno ležečeWarensendung Blagovna pošiljka*Zerbrechlich S pazljivejšim ravnanjem

Ta opozorila morajo biti vidna nad naslovom na ovojnici, pri čemer eno vrstico izpustimo.

*V Sloveniji te oznake na ovojnici ne poznamo.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 13POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 13 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 14: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

14

Pridobivanje informacij – Informationen einholen1

Publikus

PublikusPR-AgenturKonstanzer Allee 1470258 Stuttgart

Tel.: (07 11) 99 55 88-0Fax: (07 11) 99 55 77-0www.publikus.siE-Mail: [email protected]

Amtsgericht Ljubljana 5200045

1 Pridobivanje informacij

Gospa Koren je vodja nemške podružnice slovenske PR agencije Publikus. V zadnji izdaji nemške revije „Training“ je prebrala zanimiv članek o šoli komunikacije in želi o njej izvedeti več.

Verlagshaus Lerner AGTRAININGEschenallee 98

14050 Berlin Stuttgart, 27.09.20…

Informationsmaterial

1 ____________________ ,

in der Zeitschrift „Training“ las ich den 2 ____________________ über Ihr Seminar

„Kommunikationsschulung für Profis“, das in Berlin stattfinden 3 ___________________ .

Da ich im Laufe des letzten Jahres 4 neue Mitarbeiter eingestellt habe, die schon über

4 ____________________ verfügen, bin ich sehr an einer Vertiefung ihrer Kenntnisse

interessiert.

Gerne würde ich mehr über die geplante Veranstaltung wissen:

– Wann ist der genaue Termin für 5 ____________________ Seminar?

– 6 ____________________ ist die Teilnahmegebühr?

– Wer leitet den Kurs?

– Wie viel Teilnehmer sind zugelassen?

Bitte schicken Sie mir auch Ihr aktuelles Programm.

Vielen Dank 7 ____________________ !

8 ____________________

Ana KorenGeschäftsführerin

� pismo 1: rešitev na strani 159

1

1.1.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 14POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 14 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 15: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

15

Pridobivanje informacij – Informationen einholen 1

Dopolnite pismo gospe Koren. Upoštevajte, da je med navedenimi odgovori ustrezna le ena rešitev, s katero lahko dopolnite posamezno prazno mesto. Izberite pravilno!

1 Nagovor: Sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrte Männer Sehr geehrte Frauen

2 Kaj je izšlo v časopisu? Referat Annonce Bericht

3 Kateri modalni glagol je pravilen? muss soll darf

4 „Osnovno znanje“: erste Fähigkeiten Grundkenntnisse Verständnis

5 Izberite pravilno končnico: diesen diese dieses

6 Kako vprašamo po stroških? Wie teuer Wie hoch Wie viel

7 Za kaj se gospa Koren zahvaljuje? für Ihre Hilfe für Ihre Mitarbeit für Ihre Bewerbung

8 Pozdrav: Mit bestem Gruß Mit freundlichen Grüßen Alles Gute

Uporabne frazeKako se sklicujemo na prejšnje stike ali reklamne oglase:

Auf der letzten Frühjahrsmesse zeigten Sie … Na zadnjem spomladanskem sejmu ste pokazali ...

Da ich vor kurzem/Nachdem ich kürzlich an … teilgenommen habe, …

Ker sem se pred kratkim/Potem ko sem se pred nedavnim udeležil ...

Ich komme zurück auf unser Telefongespräch vom …

Vračam se k najinemu telefonskemu pogovoru z dne ...

Ihre Anzeige in … hat unsere Aufmerksamkeit erregt/mich besonders interessiert.

Vaš oglas v ... je zbudil našo pozornost/me posebej zanima.

Bitte schicken Sie mir detaillierte Angaben über … , wie in Ihrer Anzeige im „Berliner Tagblatt“ vom Dienstag, dem 12. Februar beschrieben.

Prosim, pošljite mi podrobne informacije o ..., kot je opisano v oglasu v časopisu „Berliner Tagblatt‘‘ v torek, 12. februarja.

Herr … nannte mir Ihren Namen. Gospod ... mi je omenil vaše ime.

Kako izrazimo zanimanje za kaj:

Wir sind an … interessiert. Zanimamo se za ...

Ihre Produkte interessieren mich sehr. Vaši proizvodi me zelo zanimajo.

Ich war sehr beeindruckt von … Prevzet sem bil od .../... je/so naredil/-i vtis name.

1.2.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 15POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 15 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 16: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

16

Pridobivanje informacij – Informationen einholen1

Es interessierte mich zu sehen/hören/erfahren, dass …

Zanimivo je bilo videti/slišati/izvedeti da ...

Wir sind Hersteller von … und benötigen laufend …

Smo proizvajalci ... (proizvod) in neprestano potrebujemo ...

Wir suchen nach möglichen/potenziellen Liefe-ranten für …

Iščemo možne/potencialne dobavitelje za ...

Kako pridobivamo informacije:

Können Sie mir sagen, ob … ? Mi lahko poveste, ali ...?

Ich wüsste gern, ob … Rad/-a bi vedel/-a, ali ...

Ist Ihre Firma in der Lage … ? Je vaše podjetje pripravljeno ...?

Wäre es Ihrer Firma möglich, … ? Je v vašem podjetju mogoče ...?

Für uns wäre wichtig zu wissen, ob … Pomembno je, da vemo, ali ...

Kako nakažemo potencialni trg:

Dieses Produkt hat gute Perspektiven. Ta proizvod ima dobre možnosti.

Für … existiert ein vielversprechender Markt. Za ... (proizvod) obstaja obetaven trg.

… ist sehr entwicklungsfähig. ... je zelo razvojno perspektiven.

Im Moment wächst die Nachfrage nach Dienstleistungen dieser Art.

Trenutno povpraševanje po storitvah te vrste raste.

Eine ständig wachsende Zahl unserer Stamm-kunden fragt dieses Produkt/diesen Produkttyp verstärkt nach.

Vedno več naših rednih strank povprašuje po tem proizvodu/po proizvodu te vrste.

Kako prosimo za dokumente, gradivo, informacije:

Bitte schicken Sie uns Unterlagen/einen Prospekt/ Informationen/Ihren aktuellen Katalog.

Prosim, pošljite nam dokumente/prospekt/informacije/vaš aktualni katalog.

Wir hätten gern … Radi bi imeli ...

(weitere) Informationen über … (več) informacij o ...

einen Kostenvoranschlag über … predračun stroškov za ...

Muster/ Proben von … (ali: … muster/… proben)

vzorce/teste ...

die Preise für … cene za ...

Bitte teilen Sie uns Ihre Preise für … mit. Prosim, sporočite nam ceno za ...

Kako natanko navedemo vsebino dokumentov/gradiva:

das/ein Programm program

der/ein Katalog katalog

die/eine Broschüre brošura

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 16POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 16 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 17: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

17

Pridobivanje informacij – Informationen einholen 1

der/ein Kostenvoranschlag predračun stroškov

die/eine Schätzung cenitev

mit Preisen/mit Preisangabe s cenami/z navedbami cen

mit Preisen und Farbskalen s cenami in barvnimi možnostmi/odtenki

mit Abbildungen und Mustern s slikami/z ilustracijami in vzorci

Kako se pozanimamo o prevoznih stroških in stroških potovanj:

Bitte nennen Sie uns die derzeitigen Kosten für Luftfracht/Seefracht/Bahnfracht/Straßentransport.

Prosim, posredujte nam veljavne stroške za letal-ski prevoz/pomorski prevoz/železniški prevoz/cestni prevoz.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre niedrigsten Luftfrachtkosten für … von Berlin nach New York nennen könnten.

Veselilo nas bo, če nam boste posredovali najnižje stroške letalskega prevoza za ... od Berlina do New Yorka.

Könnten Sie uns bitte die Kosten für Verschiffung/Transport und Versicherung einer Büchersendung mit den Maßen 1,5 x 1,5 m und einem Gewicht von 120 kg angeben?

Lahko navedete stroške za prevoz z ladjo/transport in zavarovanje knjižne pošiljke velikosti 1,5 x 1,5 m in teže 120 kilogramov?

Ist die Lieferung und Aufstellung in meiner Wohnung im Preis inbegriffen?

Sta dostava in montaža v stanovanju vključeni v ceno?

Kako dodatno prosimo za kaj:

Darüber hinaus interessiert mich noch … Poleg tega me zanima še ...

Ich hätte außerdem gern … Poleg tega bi rad/-a imel/-a še ...

Neben einem Katalog hätte ich gern … Poleg kataloga bi rad/-a imel/-a še ...

Zusammen mit/Zusätzlich zu … Skupaj s/z /Dodatno k ...

Kako prosimo za odgovor:

Wir freuen uns auf Ihre baldige Antwort. Veselimo se skorajšnjega odgovora.

Bitte antworten Sie möglichst umgehend. Prosim, odgovorite čim prej.

Wir freuen uns auf die schnellstmögliche Zusendung Ihres Kostenvoranschlags.

Veselimo se hitre dostave predračuna stroškov.

Bitte senden Sie Ihr Antwortschreiben an … Svoj odgovor pošljite na/osebi ...

Bitte nehmen Sie mit … Kontakt auf. Stopite v stik s/z ... /Obrnite se na ...

Bitte kontaktieren Sie … Stopite v stik z ...

Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Ne odlašajte in navežite stik z nami.

Wir danken Ihnen im Voraus für alle Informati-onen, die Sie uns zur Verfügung stellen können.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vse posredovaneinformacije.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 17POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 17 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 18: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

18

Pridobivanje informacij – Informationen einholen1

Opombe Upoštevajte rabo predložnih glagolov in stalnih besednih zvez:

sich interessieren für etwas oz. jemanden Interesse haben an etwas oz. jemandem interessiert sein an etwas oz. jemandem etwas oz. jemand interessiert jemanden etwas liegt in meinem Interesse etwas ali jemanden interessant finden

Vsekakor je vsak dopis treba oblikovati vljudno. Ne pozabite, da je včasih manj več ter da to prispeva k izboljšavi sloga. Bolje je, da uporabite:

Könnten Sie mir den Katalog schicken? Bitte informieren Sie uns über die Kosten für den Trainereinsatz in unserem Hause. In ne:

Ich wäre Ihnen zu tiefstem Dank verbunden, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir diesen Katalog zu schicken.Wir würden uns hocherfreut zeigen, wenn Sie uns mitteilen könnten, ...

Preizkusite se! V tem delu boste vadili nove pojme in fraze. Kadar o pravilni rešitvi dvomite, poglejte (tudi v vseh naslednjih poglavjih) v razdelek Uporabne fraze in/ali v dodatek k predlogom rešitev.

1 Stavke dopolnite z navedenimi besedami in frazami.

Preisliste – kontaktieren – interessieren – fügen … bei – Kontakt – ständig wachsende Zahl – nannte – danken Ihnen im Voraus – Informationen – Ihre baldige Antwort – Prospekt

1. Herr Lichtenstein ____________________ mir Ihren Namen.

2. Ihre Produkte ____________________ uns sehr.

3. Deshalb bitten wir um einen ____________________ mit Ihren neuesten Stoffen sowie

eine aktuelle ____________________ .

4. Eine ____________________ unserer Stammkunden zeigt Interesse an Textilien aus

Naturmaterialien.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 18POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 18 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 19: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

19

Pridobivanje informacij – Informationen einholen 1

5. Bitte ____________________ Sie eine genaue Pflegeanleitung __________ , falls nicht

schon im Prospekt enthalten.

6. Für einen Vertreterbesuch ____________________ Sie bitte Frau Bischof.

7. Bitte nehmen Sie mit Frau Treggiari ____________________ auf.

8. Wir ____________________ für alle ____________________ , die Sie uns zur Ver-

fügung stellen können.

9. Wir freuen uns auf ____________________ .

2 Kateri glagoli so ustrezni in kateri ne?

1. Bitte ____________________ Sie uns Ihren Katalog ( __________ ).

absenden – senden/schicken – zustellen – zusenden/zuschicken – verschicken – zuführen – zuleiten – befördern – zukommen lassen

2. Bitte ______________ Sie möglichst umgehend.

kontern – entgegnen – beantworten – reagieren – einwerfen – antworten

3. Wir ____________________ uns auf ihre baldige Antwort.

anregen – genießen – freuen – belustigen – erfreuen

� rešitev na strani 170

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 19POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 19 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0

Page 20: Poslovni stiki NEMŠČINA - Knjigarna · Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja

20

Določanje terminov – Termine vereinbaren2

Publikus

PublikusPR-AgenturKonstanzer Allee 1470258 Stuttgart

Tel.: (07 11) 99 55 88-0Fax: (07 11) 99 55 77-0www.publikus.siE-Mail: [email protected]

Amtsgericht Ljubljana 5200045

2 Določanje terminov

Gospa Koren je na kongresu spoznala kolega iz Münstra. Zdaj želi znanstvo poglobiti.

HerrnHarald BetzkeWerbeagentur BetzkeWasserstraße 96

48147 Münster 03.10.20…

Sehr geehrter Herr Betzke,

nochmals 1 ____________________ für das freundliche Gespräch in der Kaffeepause bei

der Konferenz „Grafica 21“ in Bern. Ich habe dabei den Eindruck gewonnen, dass wir durch-

aus gemeinsame Projekte realisieren könnten.

Gerne würde ich daher 2 ____________________ , dass wir uns bei einem weiteren

gemeinsamen Termin näher darüber unterhalten, in welcher Form unsere beiden Teams in

Zukunft zusammenarbeiten könnten.

Meine Einladung nach Stuttgart möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Ich wäre aber

auch 3 ____________________ , zusammen mit meiner Mitarbeiterin, Frau Novak, nach

Münster zu kommen, so dass wir Ihre Agentur und Ihre Mitarbeiter kennen lernen könnten.

Von unserer Seite wäre das lange Wochenende vom 1. November 4 _________________ .

Wir könnten bereits am Donnerstagabend in Münster eintreffen und würden am Montag-

morgen wieder abreisen.

Wäre es möglich, dass Sie für uns für diesen Zeitraum in einem guten Hotel 2 Einzelzimmer

reservieren?

-2-

2.1.

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 20POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 20 11/24/10 9:31 AM11/24/10 9:31 AM

knjigarna.com swis721CMYK

10/100/90/0