of 4 /4
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću POSLOVNI ODJEL Preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva IZVEDBENI NASTAVNI PLAN AKADEMSKA GODINA 2020./2021. Rujan, 2020. godine

POSLOVNI ODJEL Preddiplomski stručni studij Ekonomika … · 2020. 10. 6. · Poslovni njemački jezik II 30 15 0 4 IZBORNI PREDMET I P V S ECTS dr.sc. Ivana Tonković Pražić,

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POSLOVNI ODJEL Preddiplomski stručni studij Ekonomika … · 2020. 10. 6. · Poslovni njemački...

 • Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću

  POSLOVNI ODJEL

  Preddiplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

  IZVEDBENI NASTAVNI PLAN

  AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

  Rujan, 2020. godine

 • Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

  1. GODINA STUDIJSKOG PROGRAMA

  I. SEMESTAR

  Nastavnik OBVEZNI PREDMETI Pred. Vježbe Sem. ECTS

  Doc.dr.sc. Ivan Peronja Osnove poduzetničke ekonomije I 30 0 0 4

  Kristina Devčić, v. pred. Marin Maras, pred.

  Gospodarska matematika I 30 15 0 4

  Kristina Devčić, v. pred. Marin Maras.pred. Statistika za ekonomiste I 30 15 0 4

  Mile Vičić, pred. Ivan Barković, stručni suradnik Informatika I 30 30 0 5

  doc.dr.sc. Zlatko Ćesić, prof.v.š Lucija Petrovčić, asistent Trgovačko i radno pravo 30 0 30 5

  Marija Baburić Vranešić, v.pred. Poslovne komunikacije 30 30 0 4

  Slađana Čuljat, pred. Poslovni engleski jezik I 30 15 0 4

  Anita Lemić Stagličić, pred. dr.sc. Marina Rončević, v.pred.

  Poslovni njemački jezik I 30 15 0 4

  Tomislav Lopac, v. pred. Tjelesna i zdravstvena kultura I 0 30 0 0

  UKUPNO 210 135 30 30 Napomena: Student upisuje jedan strani jezik: engleski ili njemački.

  II. SEMESTAR

  Nastavnik OBVEZNI PREDMETI Pred. Vježbe Sem ECTS

  Doc.dr.sc. Ivan Peronja Osnove poduzetničke ekonomije II 30 0 30 4

  Valentina Vinšalek Stipić, v.pred. Tihana Štimac Božić, stručni suradnik

  Ekonomika poduzetništva 30 0 30 6

  Kristina Devčić, v. pred. Marin Maras.pred.

  Gospodarska matematika II 15 30 0 5

  Kristina Devčić, v. pred. Marin Maras.pred.. Statistika za ekonomiste II 15 30 0 4

  Mile Vičić, pred. Ivan Barković, stručni suradnik Informatika II 15 15 0 3

  Slađana Čuljat, pred. Poslovni engleski jezik II 30 15 0 4

  Anita Lemić Stagličić, pred. Dr.sc. Marina Rončević, v.pred. Poslovni njemački jezik II 30 15 0 4

  IZBORNI PREDMET I P V S ECTS

  dr.sc. Ivana Tonković Pražić, pred. Istraživanje tržišta 30 15 0 4

  Izv.prof. dr.sc. Marija Boban Zaštita osobnih podataka 30 15 0 4

  Tomislav Lopac, viši pred. Tjelesna i zdravstvena kultura II 0 30 0 0

  UKUPNO 165 135 60 30 Napomena: Student upisuje jedan izborni predmet.

  Student upisuje jedan strani jezik: engleski ili njemački

  .

 • Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

  2. GODINA STUDIJSKOG PROGRAMA III. SEMESTAR

  Nastavnik OBVEZNI PREDMETI Pred. Vježbe Seminar ECTS

  Valentina Vinšalek Stipić, v.pred. Računovodstvo za poduzetnike I 30 15 0 4

  dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.š. Sanjin Rukavina, dipl.oec., stručni suradnik

  Državno-političko uređenje i politička ekonomija RH 45 0 30 6

  dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.šk. Tihana Štimac Božić, stručni suradnik

  Međunarodna ekonomija 30 0 30 5

  Marija Baburić Vranešić, v.pred Osnove marketinga I 30 0 15 3

  dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.š. Osnove menadžmenta I 30 0 15 3

  dr.sc. Ivana Tonković Pražić, pred. Logistika za poduzetnike 30 0 30 5

  Slađana Čuljat, pred. Poslovni engleski jezik III 30 15 0 4

  Anita Lemić Stagličić, pred. dr.sc. Marina Rončević, v.pred. Poslovni njemački jezik III 30 15 0 4

  UKUPNO 225 30 120 30 Napomena: Student upisuje samo jedan strani jezik: engleski ili njemački.

  IV. SEMESTAR

  Nastavnik OBVEZNI PREDMETI Pred. Vježbe Seminar ECTS

  Valentina Vinšalek Stipić, v.pred. Računovodstvo za poduzetnike II 30 15 0 5

  Marija Baburić Vranešić, v.pred Osnove marketinga II 30 0 15 4

  dr.sc. Vlatka Ružić, prof.v.š. Osnove menadžmenta II 30 0 15 4

  Dr.sc. Ivana Tonković Pražić Poslovna organizacija 45 0 15 5

  Slađana Čuljat, pred. Poslovni engleski jezik IV 30 15 0 4

  Anita Lemić Stagličić, pred. dr.sc. Marina Rončević, v.pred. Poslovni njemački jezik IV 30 15 0 4

  IZBORNI PREDMET II P V S ECTS

  Marija Baburić Vranešić, v. pred. Osnove turizma 30 0 30 4

  izv.prof.dr.sc. Marija Boban Elektroničko poslovanje 30 0 30 4

  IZBORNI PREDMET III P V S ECTS

  Valentina Vinšalek Stipić, v. pred. Tihana Štimac Božić, stručni suradnik Osobne financije 30 0 30 4

  Dr.sc. Vlatka Ružić, dipl.oec. Tomislav Lopac, v.pred. Sportski menadžment 30 0 30 4

  UKUPNO 225 30 105 30 Napomena: Student upisuje dva izborna predmeta. Student upisuje jedan strani jezik: engleski ili njemački.

 • Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

  3. GODINA STUDIJSKOG PROGRAMA V. SEMESTAR

  Nastavnik OBVEZNI PREDMETI Pred. Vježbe Sem. ECTS

  doc. dr. sc. Zlatko Ćesić, prof. v. š. Lucija Petrovčić, asistent Pravo društava 30 30 0 5

  izv.prof.dr.sc. Mili Razović,prof.v.šk Proizvodni i operativni menadžment 30 30 0 5 Valentina Vinšalek Stipić, v. pred. Tihana Štimac Božić, stručni suradnik

  Upravljanje poslovnim financijama 30 30 0 5 Valentina Vinšalek Stipić, v. pred. Tihana Štimac Božić, stručni suradnik

  Poduzetničko planiranje i analiza 30 30 0 5

  Mile Vičić, pred. Informacijski sustavi 30 30 0 5 IZBORNI PREDMET IV P V S ECTS Valentina Vinšalek Stipić, v. pred. Tihana Štimac Božić, stručni suradnik Upravljanje kvalitetom 30 30 0 5

  mr. sc. Denis Buterin, v. pred. Financijsko tržište 30 30 0 5 UKUPNO 180 180 0 30

  Napomena: Student upisuje jedan izborni predmet.

  VI. SEMESTAR

  Nastavnik OBVEZNI PREDMETI Pred. Vježbe Seminari ECTS Dr.sc. Ivana Tonković Pražić, pred. Tomislav Lopac, v. pred. Stručna praksa-semestralna

  100 10

  Završni rad 20

  UKUPNO 100 30 Napomena: Stručna praksa izvodi se u VI. Semestru u trajanju od 2 mjeseca. Klasa: 003-08/20-02/01 Ur. broj: 2125/61-01-20-116 U Gospiću, 05. listopada 2020.