of 8 /8
Výroční zpráva občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením www.spolecnostduha.cz

PoslÁní A PrIncIPY sPolečnostI duhA, o. s. úvodní slovo · úvodní slovo | PoslÁní A PrIncIPY sPolečnostI duhA, o. s. občanské sdružení Společnost DUHA – integrace

Embed Size (px)

Text of PoslÁní A PrIncIPY sPolečnostI duhA, o. s. úvodní slovo · úvodní slovo | PoslÁní A...

 • centrum denních služeb (cds)

  chrÁnĚnÉ bYdlení

  Dárci a sponzoři v roce 2013: Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. | Agrodružstvo Nový Šaldorf - Modrý sklep | Anna Halamová | Arnold Kinkal - Brass Studio Prague | Bota-nická zahrada hl. m. Prahy - Troja  | Cena Nadace VIA a Dr. Alfreda Badera | Cut Flowers | ČZU Vinařské středisko  Mělník-Chloumek | Digi Office, s.r.o.  | Diplomatic Spouses´ Association | PaedDr. Eva Brožová | FORRATINO, Lukáš Debnár, Tomáš Kučera | Fudy moving, s.r.o. | Igor Bažant | Ivana Pokorná | Ing. Radek Vachtl | JABLOCOM, s.r.o. | Jarmila Baudišová, Ing. Pavel Baudiš | Jaroslav Fujdiak | Jiří Šulc | Jolana Nováková a Slávek Kůtek | Karolina Hughes | kavárna Kaaba | Kühnův smíšený sbor | Kraus Mělnické vinařství, Vilém Kraus | LMC s.r.o. | Lubomír Herza | Marie Soukupová | Martin Staroň | Meffert ČR, spol.s r.o. | Městská část Praha 1 | Městská část Praha 9 | MOSLED s.r.o. | MŠ speciální, Praha 8, Štíbrova | MV Technik, s.r.o. | Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci  | Nadace Via | Nadační fond AVAST | Nový Prostor | ORBIT s.r.o. | ORBIT Services s.r.o. | PaedDr. Pavla Žákovská | Patria Kobylí a.s. | Pavel Hrabkovský, vinařství Velké Žernoseky | Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. | Petr Pech | PK 62, a.s. | PPS AGRO Strachotín a.s. | REMA s.r.o. | Renata Kludáková | RF HOBBY s.r.o. | RK Intercontact s.r.o. | Rodinné vinařství Hrdina a dcera | Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice | Rodinné vinařství Mikulenkovi, Žernoseky | Sklep Grébovka | Speed Press Plus, a.s. | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s.  | The Prague Concert Co. | Tomáš Katschner | TRANSPORTSERVIS a.s. | Vinařství Kosík | Vinařství Kvíc - Petr Rychtařík | Vinařství LAHOFER, a.s. | Vinařství Poppovi Šatov - Vin - produkt s.r.o. | Vinice Salabka, Ing. Lubomír Bílík | Vinselekt Michlovský a.s. | Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl | Vladimíra Šubrtová | Zlatá Praha spol. s.r.o. | Zdeňka Benedová  | Znovín Znojmo, a.s.  | Žernosecké vinařství s.r.o. V roce 2013 s námi spolupracovali: ČZU - fakulta lesnická a dřevařská | hotel ADRIA, koupaliště Stírka - Robert Segmüller, kavárna Kaaba - Ivana Vachtlová a Alena Leitlová, Šárka Adamová, Petr Plodík, Jiří Sobek, Starbucks Coffee, Printstep s.r.o. - Petr Hruboš, Karolina Hughes, Eliška Bejčková, Peter Vrábel, orchestr Berg, Jiří Schmitzer, Jitka Schneiderová, Dája Šimíčková a Barney Kantor, hotel Sheraton, Relaxační centra Infinit, Restaurace u Mrtvýho ptáka – Karlín. Dobrovolníci: Barbora Halašková, Alexandra Lukášová, David Kotěšovec, Patricie Sojovská, Hana Jůzová, Natálie Debnárová, Kateřina Dvořáková, a dále dobro-volníci ze Starbucks Coffee, dobrovolníci ze společnosti Avast

  Výroční zpráva

  Financování

  úvodní slovo | PoslÁní A PrIncIPY sPolečnostI duhA, o. s.

  občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením občanské sdružení – integrace osob s mentálním postižením

  FInAnční ZPrÁvA

  Poděkování patří i našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST. Dále děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA.

  Občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s  mentálním postižením získalo většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů.

  skladba nákladů za rok 2013

  Materiál, energie 14,89 % 3 264 410 Služby 12,19 % 2 672 325 Osobní náklady 70,88 % 15 541 111 Ostatní náklady 2,04 % 447 766 100 % 21 925 612 Kč

  Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl .m. Prahy) 60,20 % 13 470 200 ESF 2,20 % 492 705 Příspěvky klientů 24,41 % 5 461 820 Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 10,31 % 2 307 470 Prodej výrobků a služeb 1,36 % 304 098 Ostatní výnosy 1,52 % 338 993 100 % 22 375 286 Kč

  skladba výnosů za rok 2013

  KONTAKTY PRO ROK 2014

  ředitelka PaedDr. EVA BROŽOVÁ

  mobil: +420 602 610 694 | tel.: 286 592 971 fax: 286 586 353 | e-mail: [email protected]

  ekonomka a personalistka BLANKA PROCHÁZKOVÁ

  mobil: +420 606 230 263 | tel.: 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sekretariát  MARIE KLAUSOVÁ

  mobil: +420 602 610 693 | tel.: 286 592 971 a 286 891 374 fax: 286 586 353| e-mail: [email protected]

  fundraising a PR Mgr. MARGITA LOSOVÁ

  mobil: +420 724 034 356 | tel.: 286 592 971 e-mail: [email protected]ecnostduha.cz

  PETRA HUDEČKOVÁ, BA

  mobil: +420 606 023 510 e-mail: [email protected]

  MARGITA VYSKOČILOVÁ

  mobil: +420 602 628 460 | tel./fax: +420 274 867 370 e-mail: [email protected]

  Chráněné bydleníSpolečnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621 190 00 Praha 9

  vedoucí Chráněného bydlení Mgr. JAN ŠLOSÁREK

  mobil: +420 602 362 676 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ

  tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  koordinátorka Chráněného bydlení Mgr. ZDENKA VACULÍKOVÁ

  mobil: +420 724 289 640 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected] úřední hodiny středa 8-14

  koordinátorka Chráněného bydlení IVONA HEISSIGEROVÁ

  mobil:  +420 602 356 799 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected] úřední hodiny pondělí 7-14

  Podpora samostatného bydleníSpolečnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621 190 00 Praha 9

  vedoucí Podpory samostatného bydlení Mgr. IVANA PEŠATOVÁ

  mobil: +420 734 232 757 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice a metodička  Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ

  tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  koordinátorka Podpory samostatného bydlení VERONIKA KLUSÁKOVÁ, Dis.

  mobil: +420 731 159 151 e-mail: [email protected]

  Centra denních služeb (CDS) Společnosti DUHAvedoucí CDS DANA ROSENREITEROVÁ

  mobil kancelář: +420 734 757 213 mobil vedoucí: +420 724 300 711 e-mail: [email protected]

  zástupce vedoucí CDS, metodik Mgr. VERONIKA LEJCAROVÁ

  mobil kancelář: +420 734 757 213 mobil: +420 734 200 401 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice pro CDS Bc. MARIE NEDVĚDOVÁ

  mobil kancelář: +420 734 757 213 e-mail: [email protected]

  CDS Galerie DuhovkaStaromlýnská 577/4 190 00, Praha 9 – Vysočany tel. +420 223 001 032 | mobil: +420 602 667 863 e-mail: [email protected]

  CDS NOVÁ DUHANáměstí plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3 198 00, Praha 14 – Černý Most mobil kancelář: +420 602 628 460 e-mail: [email protected]

  DOBRÁ PRAXE CDS GALERIE DUHOVKANOVOROČENKY POMÁHAJÍ

  V CDS Galerie Duhovka jsme se v roce 2013 s klien-ty velmi věnovali malování a výtvarnému tvoření. Malování má v CDS Galerie Duhovka tradici již od počátku vzniku centra. V galerii CDS proběhlo ně-kolik velmi úspěšných výstav našich klientů. V letošním roce byl pro nás velkou inspirací a mo-tivací projekt Novoročenky pomáhají.S klienty jsme malovali především v odpoledním klubu Malování/Arteterapie, který probíhá jeden-krát týdně, ale účastnili se i klienti, kteří dochází pouze dopoledne. Z obou CDS Společnosti DUHA se do projektu zapojilo 12 klientů. Vyvrcholením našeho malování byla na podzim výstava obrazů v CDS Galerie Duhovka a předávání obrazů našich klientů. Pro lidi, kteří obrazy malovali, to bylo vel-ké ocenění. Měli radost, že namalovali obrazy, co se líbí a co sklízí úspěch.

  Každý obraz je originál a za každým dílem stojí osobní výpověď autora. Každý z nich má svůj oso-bitý styl, který se pořád vyvíjí. Při malování zkou-šíme různé výtvarné techniky a materiály. Malu-jeme na plátna, sololitové desky, kartony, apod. Malujeme na zadaná témata, podle předloh, při-pravíme si zátiší nebo malujeme jen tak, podle vlastní fantazie. Hledáme společně různá téma-ta, na která bychom mohli malovat, například na téma „Jak mi dneska je“ a díky tomu můžeme lépe popsat svoje pocity. Malovat můžeme podle hud-by nebo zvolíme jenom modrou barvu a užíváme si vše, co hudba nebo modrá barva představuje a přináší. Učíme se malovat květinu ve váze, lid-ské tělo a uvědomujeme si tak, co k tělu patří. Malovat se také učíme od významných umělců, vybíráme si z jejich děl a zkoušíme se jimi inspi-rovat. Někdy malujeme všichni jeden společný ob-

  Paní D. začala v létě využívat dovážkovou službu od firmy Tesco. Tato veřejně dostupná služba umožnila paní D. ušetřit čas, který dosud trávila nakupováním potravin v supermarketu vzdáleném 30 minut cesty. Nutné nakupování zabíralo paní D. celkem 9 hodin týdně, což bylo stále těžší a těžší skloubit s dalšími povinnostmi a aktivitami (práce, zkoušky v  divadle, volnočasové kroužky aj.). Čas strávený nákupy v doprovodu asistenta

  paní D. navíc stál více peněz, než stojí využívání samotné Tesco dovážky. Paní D. s velkou podporou týmu asistentů začala jedenkrát týdně objednávat velký nákup od Tesca a v  průběhu týdne si cestou z práce dokupovat čerstvé pečivo, mléko aj. K objednání nákupu paní D. využívá internet ve své knihovně, kam si běžně chodí půjčovat knížky. S pomocí opatrovníka si paní D. zařídila bankovní účet a debetní kartu, která

  Vydala Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením ©2014Fotografie: archiv Společnosti DUHA, Radomír Mervart, Zuzana Gabrielová | Obrázek na titulní straně „Anturie“ namalovala v CDS Galerie Duhovka Kateřina Nedbalová

  „Pokaždé mě fascinuje, co vše se při malování odehrává. Někdy se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spoko-jený, že něco takového namaloval on! A další se zase třeba potřebuje zbavit napětí, stresu, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje někdy i o tom, co ho trápí.“

  V roce 2013 jsme službu Chráněné bydlení poskytli celkem 31 klientům. Přijali jsme nově jednu klientku, která k nám přišla z ústavního zařízení. Zároveň jsme s 5 klienty v průběhu celého roku spolupracovali na jejich přechodu do terénní služby Podpora samostatného bydlení a do samostatného života ve vlastním bytě.V roce 2014 plánujeme rozšířit službu Chráněného bydlení o 3 nové byty a chceme ji nabídnout cca 5 novým klientům. Také bychom rádi dvěma stávajícím klientům pomohli při přechodu do vlastního bytu a připravujeme pro ně poskytování služby formou tréninkového bydlení. I v letošním roce chceme prosazovat myšlenku, že i lidé s mentálním znevýhodněním, kteří jsou v seniorském věku, nebo potřebují větší míru podpory, mohou žít v chráněném bytě, v běžném prostředí mimo ústavní služby.

  DOBRÁ PRAXEKOCOUREK KAŠPÁREK – paní J.

  Paní J. se přestěhovala do malé garsonky. Asistent za ní dochází 3 x týdně a pomáhá jí s nákupy, přípravou jídla, úklidem, organizací volného času

  No, jen se nám předveď!

  Všem, kteří nás v roce 2013 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. Chcete-li vědět více o tom, jak pomoci, navštivte prosím www.spolecnostduha.cz/Jak-Pomoci

  SPOLEČNOST DUHA– integrace osob s mentálním postiženímČeskolipská 621, 190 00 Praha 9 | IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439účet pro zasílání darů: 35-7272940217/0100, Komerční bankatel./fax: 286 592 971, 286 891 374 | e-mail: [email protected] www.spolecnostduha.cz

  Připojte se k nám na www.facebook.com/SpolecnostDuha

  Fotografie z benefičního večera Víno pro DUHU 2013

  CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI DUHA (CDS)

  V roce 2013 naši službu využívalo celkem 58 klien-tů, z toho 42 klientů v CDS NOVÁ DUHA a 16 klien-tů v CDS Galerie Duhovka. V roce 2013 jsme přijali 3 nové klienty.Naši klienti do Centra denních služeb nejčastě-ji dochází z důvodu, aby aktivně trávili den, něco nového se naučili, rozvíjeli své schopnosti a do-vednosti, zvýšili svoji samostatnost a byli mezi kamarády.V roce 2013 se nám podařilo rozšířit nabídku čin-ností pro naše klienty. Program jsme obohatili o přípravu zdravých zeleninových salátů, masáže, pravidelné pořádání celodenních výletů, cvičení na židlích, které je vhodné pro seniory a lidi s pohybo-vým omezením a dramaterapii. Dva příklady dobré praxe ilustrují, jak je mož-né z pohledu klienta v CDS prožít den. V prvním případě Vám chceme představit náš nový projekt „Novoročenky pomáhají“, který byl v letošním roce pro nás velkou inspirací. Cílem projektu Novoro-čenky pomáhají je získat finance k zajištění asis-tence pro dospělé lidi s mentálním znevýhodně-ním v Chráněném bydlení a Centru denních služeb Společnosti DUHA. V příkladu dobré praxe Vám představujeme, co projekt klientům přináší.Ve druhém případě hledáme vhodné činnosti pro člověka s  mentálním znevýhodněním v  senior-ském věku, aby si udržel co největší míru schop-ností a dovedností a abychom mu vyšli vstříc v jeho zájmech a přáních. V dalším roce bychom se chtěli zaměřit na přijímá-ní nových klientů a rozšířit nabídku odpoledních činností.

  raz, učíme se spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Rádi zkoušíme netradiční výtvarné techni-ky a experimentujeme. Např. malujeme bublinami z bublifuku.Často se při malování stává, že se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém ob-rázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on. A dal-ší se zase třeba potřebuje zbavit „špatné nálady“, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje a někdy i o tom, co ho trápí. Malování naše klienty baví, mají radost, když vidí výsledek své činnosti. Mají radost z toho, že doká-žou vytvořit něco, co se líbí, co sklízí úspěch. Již mnoho výzkumů dokázalo, že samotné výtvar-né aktivity působí velice terapeuticky. Samotné malování je léčivé. Kreativitu ve svém životě po-třebujeme, máme ji v sobě geneticky zakódova-

  Každý den po obědě skládám puzzle, mám rád vše, co souvisí s Českem. Puzzle mi vytvořila moje asistentka Maruška. Někdy mi dají pěkně zabrat.

  V DUZE mám všechno rád, ale když můžu „pracovat“, jsem nejspokojenější.

  DOBRÁ PRAXENAKUPOVÁNÍ PřES TESCO DOVÁŽKU – paní D.

  PodPorA sAmostAtnÉho bYdlení (Psb)

  Milí přátelé Společnosti DUHA,

  přicházíme opět po roce se svojí Výroční zprávou, abychom Vás seznámili s tím, co je u nás nového, co se nám podařilo a jaký je výhled do budoucna. Letos jsme připravili trochu nový koncept a předkládáme Vám z každé naší sociální služby příklady „dobré praxe“. Co to znamená? Každý rok se schází naši pracovníci, aby prezentovali před sebou navzájem svou práci za uplynulý rok. Pokud byste mohli být s námi při tomto setkání, myslím, že by Vám někdy šel mráz po zádech. Ne z  důvodu strachu či nějakých negativních zážitků, ale naopak. Tato setkání probíhají již několik let a pokaždé si říkám, jaká je škoda, že nemohou všichni, kteří nás podporují, na vlastní kůži zažít tato setkání s  příběhy našich klientů. Ale jak to zařídit? Proto jsme dostali nápad alespoň touto formou se o naše příklady dobré praxe s vámi podělit. Předkládáme vám 2 příklady z každé služby tak, jak je zachytili naši asistenti. Posuďte sami, zda se nám daří naplňovat naše poslání a zásady, které by se měly odrážet v naší každodenní praxi. Pokud mohu říci, že jsem na něco hrdá z  naší práce, pak je to opravdu každodenní trpělivá práce našich asistentů, kteří svou přítomností v  životech klientů plní nezastupitelnou roli.

  Námi poskytované služby vstupují do života dospělých lidí s  mentálním znevýhodněním téměř ve všech oblastech života. O to je složitější naše práce a musíme denně zvažovat, zda do životů klientů Společnosti DUHA nevstupujeme příliš anebo naopak málo. Příliš znamená, že o ně pečujeme i tehdy, když si to nepřejí a málo, pokud je necháme samostatně rozhodovat, aniž by dostatečně chápali smysl svého počínání. Je naší povinností řešit tato dilemata a reflektovat své přístupy a rozhodnutí s  nejvyšší mírou odpovědnosti.

  V  roce 2013 jsme opět od začátku roku zažívali tu nejistotu, kterou již tak dobře známe a vždy nás trápí a to je nedostatek financí pro naše služby. Opětovně jsme se snažili přesvědčit všechny instituce, které udělují dotace a granty, že naše služba je potřebná a kvalitní. Musím poděkovat celému týmu vedení, za jejich snahu dokázat svou práci obhájit. Jsme opravdu rádi, že se podařilo sehnat dostatečné finance na poskytování stávajících služeb a podařilo se nám zachovat kvalitu. Děkujeme všem našim dárcům a podporovatelům, bez kterých si naši práci vůbec neumíme představit. Mezi naše dlouhodobé podporovatele patří náš největší dárce Nadační fond AVAST, jeho role je pro život Společnosti DUHA nezastupitelná a Nadační fond Taťány Kuchařové Krása pomoci, díky kterému zajišťujeme péči o naše klienty v seniorském věku.

  POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

  Posláním občanského sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

  Bydlení – možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče o vlastní domácnost

  Práce a vzdělávání – možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, případně najít si zaměstnání

  Volný čas a zábava – možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy

  Přátelé, rodina, vztahy – možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem

  Život ve společnosti – možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů…

  ZÁSADY

  nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné

  nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním někam na společná shromáždění

  zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY

  spolupráce služeb nabízených Společností DUHA

  respektování osobnosti klienta

  zachování lidské důstojnosti

  zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života

  zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory

  překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by se to dotklo (negativně ovlivnilo) možnosti/situace klientů

  Cíle, úkoly jsou stanoveny v jednotlivých službách Společnosti DUHA.

  Společnost DUHA naplňovala v roce 2013 své poslání poskytováním sociálních služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků:

  Chráněné bydlení Centrum denních služeb (NOVÁ DUHA, Galerie Duhovka) Podpora samostatného bydlení Sociální firma „Duhová prádelna“

  Důležité momenty rozvoje jsme zaznamenali v těchto oblastech:

  Rozvoj služby podpora samostatného bydlení (PSB) – ukázalo se, že tato terénní služba začala být využívána klienty chráněného bydlení, ale i z rodin, které si uvědomují šanci pro své potomky osamostatnit se.

  Služba chráněné bydlení se soustředila na přípravu a odchod některých klientů do PSB, byly vytvářeny tzv. plány přechodu, kde se pojmenovávaly oblasti, ve kterých se musí klienti podporovat, aby mohli žít samostatně.

  V  chráněném bydlení jsme pokračovali v  posky-tování služeb seniorům – klientům, kteří v našem chráněném bydlení zestárli a za naší podpory zde dožívají.

  U jedné klientky chráněného bydlení jsme přešli za výrazné podpory Cesty domů a domácí péče ProCare Medical na paliativní péči.

  V  Centru denních služeb jsme rozvinuli řadu nových tvůrčích technik – novoročenky, otevřeli nové kluby a snažili se podporovat klienty v trénování jejich každodenních činností.

  Nadále podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním. Již 9 lidí se zdravotním znevýhodněním našlo své uplatnění a stálé místo v naší sociální firmě Duhová prádelna. Velice si vážíme jejich chuti do práce a snahy učit se novým věcem.

  V  roce 2013 jsme nově akreditovali 4 vzdělávací kurzy pro pracovníky sociálních služeb, v současné době máme 6 vzdělávacích kurzů, ve kterých chceme předávat naše dlouholeté poznatky a zkušenosti z praxe – „Učíme jenom to, co sami umíme!“

  Závěrem bych ráda poděkovala Vám všem, kteří nyní držíte v ruce naši Výroční zprávu za rok 2013, a kterým osud našich služeb není lhostejný. Děkujeme.

  PaedDr. Eva Brožová

  ředitelka Společnosti DUHA

  Mgr. Monika Slováčková

  předsedkyně Správní rady Společnosti DUHA

  DÁRCE TISKU VýROČNÍ ZPRÁVY

  2,20 %

  1,36 %

  60,20 %

  1,52 %

  24,41 %

  10,31 %

  12,19 %

  2,04 %

  14,89 %

  70,88 %

  nou. Tím, že jsme tvořiví v jedné oblasti, zvyšu-jeme naši tvořivost i v jiných oblastech. Malování pomáhá naši kreativitu probudit, rozvíjí ji. Rozvíjí i fantazii, vyjadřovací schopnosti, zručnost, jemnou motoriku, prostorové vnímání, vnímání času, pod-poruje sebevědomí, umožňuje psychické uvolnění, sebevyjádření, má vliv na kognitivní a emocionální složku osobnosti a mnohé další. Lidem, kteří mají potíže v komunikaci, ji malování usnadňuje. Mo-hou se dorozumět pomocí obrázků nebo se nad obrázkem lépe rozhovoří. U lidí s mentálním zne-výhodněním po delší docházce na malování do-chází k nárůstu kreativity, slovní zásoby, fantazie a sociálního cítění.Na webových stránkách novorocenky-pomahaji.cz najdete příběhy všech našich klientů zapojených do projektu.

  www.spolecnostduha.cz

  V roce 2013 jsme poskytli službu 10 klientům. Byl to zároveň první rok, kdy jsme tuto službu oddělili od chráněného bydlení a s novým týmem a vedením ji začali rozvíjet. Vytvořili jsme nové standardy, smlouvy a metodiky. Na dvou příkladech dobré praxe bychom rádi ukázali možnosti a cesty podpory našich klientů k ještě většímu osamostatnění. V prvním případě jsme motivovali klienta k přestěhování z chráněného bydlení do vlastního bytu, ve kterém mu poskytujeme služby a jeho obavy zda vše zvládne, jsme vyřešili získáním spolubydlícího. Na druhém případě chceme ukázat, že možné řešení pro osamostatnění klienta je i přestěhování do domu s pečovatelskou službou, ve kterém získá levné a službami zajištěné bydlení a my máme nadále možnost poskytovat mu i naše služby.V dalším roce bude naším cílem službu rozšířit pro dalších 5 klientů. Rádi bychom se dostali do povědomí rodin s mladými dospělými s mentálním znevýhodněním, kteří by měli začít myslet na svoji budoucnost a na osamostatnění od rodičů. Tím nejlépe předejdou nepříjemným zvratům na sklonku svého života, kdy náhlý odchod rodičů může způsobit např. jejich umístění v ústavním zařízení.

  DOBRÁ PRAXENOVý ŽIVOT VE VLASTNÍ DOMÁCNOSTI – pan L.

  Panu L. je 37 let a od svých 19 let žil v chráněném bydlení Společnosti DUHA, všechny víkendy a prázdniny trávil u rodičů. Dlouho měl k dispozici každodenní i noční asistenci, poslední tři roky žil v chráněném bytě, kam chodil asistent jen odpoledne. Pan L. si ale přál, aby mohl žít ve svém vlastním bytě, který zdědil po matce. On i jeho rodina se nicméně obávali náhlých změn a nebyli si jisti, zda to zvládne. Situace v  chráněném bytě, kde s  panem L. bydleli další 3 klienti, občas zavdávala příčinu

  DOBRÁ PRAXE KLIDNé STÁřÍ V SOUČINNOSTI BYDLENÍ V DPS A POMOCÍ SLUŽBY PSB – pan M.

  „Koupě obrazu byla nejprve intuitivní, protože je ten obrázek prostě krásný a já ho chtěla.Vzhle-dem k ceně jsem ovšem zvažovala, jestli je moje chtění rozumné.Když jsem si ovšem uvědomila, že na různé nezis-kové organizace přispívám již několik let 1000 Kč ročně, řekla jsem si, že je to dobrý způsob, jak si udělat radost a na několik let dopředu si Společnost DUHA odškrtnout jako zaplacenou. Vždyť nevíme, co nás v budoucnu čeká, že?“

  Předávám svoje obrazy panu Hudečkovi z firmy Orbit. Hurá!

  Obrazy nám budou krásně zdobit kancelář a pošleme je jako PF partnerům.

  A je předán další obraz pro lesnickou a dřevař-skou fakultu ČZU. Ráda chodím do lesa a ráda maluju stromy.

  Ráda maluju podle svý fantazie. Mám ráda, když je přitom puštěná hudba, nejradši mám delfíny.

  Malování mi pomáhá zbavit se špatné nálady. Já tu špatnou náladu vymaluju!

  Mám svojí výstavu! Lidi si koupili moje obrazy. Jsem ráda, že se jim líbí!

  Tohle je už třetí obraz Prahy. Teď maluju labutě. Byli jsme se s ostatníma projít po Praze, koukala jsem, co bych mohla malovat.

  potřebí i pomoc asistentky. Kromě trénování paměti tím zlepšuje i jemnou motoriku. Pan I. má velmi dobrou dlouhodobou paměť, a proto jsme mu v CDS nabídli aktivitu „zlaté časy vzpomí-nání“, jde o reminiscenční techniku, při níž vzpomí-ná na své dětství, na rodiče, místa, která měl rád a zážitky, které si dodnes uchoval.1x za týden se také účastní cvičení, které probíhá skupinovou formou a převážně na židlích. Smyslem tohoto cvičení je klienty aktivizovat a zapojovat sva-ly, které jsou běžně nevyužité, umět zkoordinovat pohyby, což mu mnohdy dělá potíže.Pan I. se snažíme aktivizovat také tím, že pravidelně dochází do solné jeskyně v  centru Prahy, I. během cesty mnohdy zapomíná, kam a proč jde, ale když dojde do cíle, tak je spokojený a říká, že se do jeskyně moc těší. Těší se z toho, jak si odpočine.Pan I. je klient, který také potřebuje menší podporu při hygieně a stravování (během jídla často usíná, někdy potřebuje pomoci s nakrájením tuhých pokr-mů), je to však velký gurmán a na obědy do restau-race dochází velmi rád. Práce s panem I. je velmi in-dividuální, dbáme na aktivizaci a pomoc v tom, aby si v maximální možné míře zachoval stávající schop-nosti a dovednosti.

  Každou středu cvičím, cvičení mě moc baví, pokaždé mám pak lepší náladu.

  Tak je to tu! A teď to jenom uklidit... Musím vrátit knížky!Objednávat musím po internetu. Naštěstí ho tady mají (v knihovně).

  aj. Paní J. si garsonku zařídila podle svého a byla ráda, že se nemusí dohadovat se spolubydlícím. Výhody samostatného bydlení však mohou být někdy překryty pocitem osamění.Paní J. se vždy ráda o někoho starala. V minulosti často mluvila o možnosti pořídit si koťátko, ale v  podmínkách většího bytu s  více spolubydlícími to bylo složité. V  garsonce se paní J. k  nápadu starat se o kočku znovu vrátila.Paní J. se svojí asistentkou promyslely v  rámci Systému individuálního plánování všechny okolnosti pořízení a péče o domácího mazlíčka. Vytvořily rozpočet, kolik bude všechno stát, domluvily se, jakým způsobem bude paní J. o kočku pečovat (krmení, udržování čistoty, zajištění zdravotní péče o kočku) a paní J. si také na několik dní vyzkoušela, jaké to je, pečovat o kočku své sestry. Chovatelka britských modrých koček nabídla paní J., že jí daruje kotě. Paní J. si vybrala krásného kocourka a dala mu jméno „Kašpárek“. Spolu s  asistentkou nakoupily a připravily všechny důležité věci (pelíšek, přenosný box pro kočku, hračky, žrádlo, kočičí toaletu…) a kocourek tak získal nový domov. Je moc hezké sledovat vztah, který se mezi paní J. a kocourkem tvoří. Ke každému vztahu

  Pane doktore a bude ho to bolet?

  nevyhnutelně patří i chvilky, kdy se o druhého bojíme. Mezi takové chvilky můžeme určitě počítat návštěvy veterináře, kam paní J. s  kocourkem dochází v doprovodu své asistentky. Je to ona, kdo kocourka drží při očkování a podobných zákrocích – a vždy trpí mnohem víc než kocourek. Starosti o kocourka jsou však vyvážené vším hezkým, co jim jejich vztah přináší!

  S Kašpárkem je opravdu veselo.

  Jsem ráda, že se mi splnilo moje velké přání a mám konečně svého kocourka.

  Malování bublinami? To jsem nevěděla, že to taky jde. Je to legrace.

  DOBRÁ PRAXEVyužití služby v CDS NOVÁ DUHA - pan I.

  Pan I. je dlouholetým klientem Společnosti DUHA, využívá službu Chráněné bydlení a Centrum denních služeb navštěvuje od jeho počátku. I. je pán již v le-tech a má bohaté životní zkušenosti. Do CDS dochází proto, že tam má své kamarády a asistentku, kterou má velmi rád. Jeho velkou vášní jsou tvořivé činnosti, a to práce s keramickou hlínou. Vždy je velmi smutný z toho, když nemůže přijít, jak on říká „do práce“. Pan I. se účastní různých aktivit, ale vždy se těší z toho, že se k tvoření z hlíny vrátí. V CDS ho jeho klíčová pracovnice podporuje v trénování paměti (má diagnostikovanou demenci), I. má velmi špatnou krátkodobou paměť, a pokud není orientován v pro-storu a čase, je velmi úzkostlivý. Proto v  rámci in-dividuálního plánování každodenně trénuje paměť. S asistentkou mluví o tom, jaké je roční období, mě-síc a den. Poté tyto informace a čísla sám vyhledává a následně připichuje na nástěnku. Každý den po obědě také skládá puzzle, které mu jeho klíčová pracovnice sama vytvořila. Pan I. je vel-ký vlastenec, takže se s asistentkou dohodli, že mu připraví puzzle s vlajkou ČR, malým a velkým stát-ním znakem (puzzle jsou velké – skládají se např. pouze ze čtyř dílů). Ivan stráví u skládání dlouhé chvíle a mnohdy je za-

  Ivan při trénování paměti, používá k tomu pracovní sešity pí. Mgr. Suché, která je členkou České spo-lečnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

  Moc rád čtu a doplňuji různá přísloví a pořekadla, musím u toho hodně vzpomínat a přemýšlet.

  OPPA

  V  září tohoto roku jsme zahájili realizaci projek-tu podpořeného z  Evropského sociálního fondu, operační program Praha – Adaptabilita a Hlavním městem Praha. Projekt má název  „Víceúrovňo-vé odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i roz-voje organizace s cílem zkvalitnění poskytova-ných služeb“ a na jeho realizaci máme 16 měsíců.Díky tomuto projektu jsme například mohli na plný úvazek přijmout fundraiserku, která kromě běžné práce fundraisera bude pracovat i na tvorbě fundraisingového plánu. Tato pozice je pro každou neziskovou organizaci klíčová a my věříme, že nám pomůže zajistit lepší finanční stabilitu.Dále můžeme našim pracovníkům nabídnout nadstavbové odborné vzdělávání a zkvalitnit tím naše služby. Konkrétně během prvních 4 měsíců realizace jsme poskytli všem pracovníkům přímé péče akreditovaný kurz s  názvem „Práva, povin-nosti a odpovědnost v  sociálních službách“, dále měli možnost zvolit si i libovolný kurz, který indi-viduálně odpovídá jejich potřebám v oblasti práce s našimi klienty. Zahájili jsme pravidelné případové supervize pro každý tým pracovníků, proběhla první stáž asis-tentů chráněného bydlení v o.s.Dolmen, kde mohli sdílet své zkušenosti. Tým vedení zahájil individu-ální koučování, které má také za cíl zvýšit stabilitu

  Tento projekt byl podpořen z ESF Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  a profesionalitu týmů jednotlivých služeb a tím i stabilitu celé organizace.V roce 2014 budou naše aktivity pokračovat, při-dají se individuální supervize, více stáží, včetně jedné zahraniční a více kurzů.

  DUHOVÁ PRÁDELNA

  Jsme rádi, že vás můžeme informovat o úspěš-ném rozvoji naší sociální firmy Duhová prádelna. Duhovou prádelnu jsme založili (v r. 2012) s cílem vytvořit pracovní místa pro naše klienty a vytvo-řit ziskovou firmu na podporu mateřské organi-zace. Prádelnu provozuje DUHA – integrace osob s  mentálním postižením, s.r.o. Náš cíl se nám pomalu, ale jistě daří naplňovat. V současné chví-li máme stabilní tým 9 pracovníků s  mentálním nebo jiným zdravotním znevýhodněním, vedou-cí provozu, která má více než 20 let zkušeností s  provozem prádelny a svůj tým vede k  profe-sionálním výkonům. Naším současným cílem je zkvalitňovat služby pro naše zákazníky a pře-

  devším udržet si jejich přízeň. Věříme, že našim zákazníkům není lhostejná filozofie naší sociální firmy a vědí, že zadáním zakázky Duhové prádelně podporují znevýhodněné spoluobčany, za což jim děkujeme. V roce 2013 jsme zaznamenali několik úspěchů: v červnu Společnost DUHA obhájila podnikatelský plán Duhové prádelny v rámci programu Akcelerá-tor Nadace Via - vzdělávání k sociálnímu podniká-ní a získala 1. místo, jehož součástí byla i odměna 75.000,-Kč. V říjnu se naše zaměstnankyně, paní Jitka Rosová, stala finalistkou soutěže pořádanou NFOZP - Zaměstnanec roku 2013. Nominována byla v kategorii chráněný trh práce, pro její velkou snahu se aktivně zapojit do práce i přes svoje zne-výhodnění. V závěru roku Duhová prádelna uspě-la v projektu Srdcerváči, který organizuje NFOZP, a získala 50.000,-Kč na nákup nové pračky s men-ší kapacitou prádla, která vhodně doplnila naše stávající vybavení. Děkujeme! Duhovou prádelnu najdete na Černém Mostě. Pro-stor jsme získali do pronájmu od Magistrátu hl. m. Prahy. Na mzdy pracovníků se znevýhodněním čerpáme dotace od Úřadu práce. Jsme rádi, že sociálním podnikáním můžeme měnit vnímání práce lidí se znevýhodněním. www.duhovapradelna.cz

  problémů a stěhování pana L. již nic nebránilo. Během léta spolu postupně převáželi věci mezi jednotlivými byty a od září bydlí pan L. ve svém bytě, kde využívá terénní službu Podpora samostatného bydlení. Nová situace ho velice nadchla. Ukázalo se, že zodpovědnost za vlastní byt ho motivuje natolik, že asistenci při úklidu a běžném provozu v bytě téměř nepotřebuje (což je mnohem víc, než jsme doufali; dokud žil v chráněném bydlení, působil dojmem, že domácí práce nedělá, dělat nechce a neumí, a asistent ho k nim musel složitě přesvědčovat). Asistent do bytu chodí každý den od pondělí do čtvrtka (víkendy tráví s  rodinou) na dvě hodiny a panu L. pomáhá zejména s nákupem a financemi, vařením a pečením, organizací času a aktivit. Také se spolu radí o všech nestandardních situacích, které pana L. potkávají. Výhledově snad bude možné některé dny asistence zrušit, pan L. si pomalu uspořádává život tak, že jich nebude třeba. Dalším cílem pana L. bylo najít si práci, kde bude dostávat výplatu. Změny, ke kterým došlo v  jeho osobním životě, ho motivovaly natolik, že se zúčastnil programu pro zaměstnávání lidí se znevýhodněním a nyní navštěvuje dvakrát v týdnu chráněnou dílnu Gawain a získává tam pracovní návyky a disciplínu.

  Rád peču, ale s tím mi pomáhá asistent a zvládám už i sám uklízet!

  Panu M. je 66 let a klientem služby Podpora samostatného bydlení se stal v dubnu roku 2013 po přestěhování z  chráněného bytu do domu s  pečovatelskou službou (DPS). Přestěhování bylo pro pana M. velkou motivací a životním úspěchem na cestě k úplnému osamostatnění i v  takto pozdním věku. Výhodou bydlení v  DPS je zajištění některých důležitých oblastí, jako je každodenní teplá strava, 24h recepce – pomoc v  nouzi, pravidelné návštěvy lékaře

  V týdnu chodím na obědy zde v pečovatelském domě, ale o víkendu si s pomocí asistentky rád uvařím sám.

  v  domě, možnost zajištění oprav v  bytě, apod. V  ostatních oblastech využívá pan M. pro pomoc službu Podpora samostatného bydlení. Konkrétně se s  asistentkou věnuje nákupům, úklidu, praní, vyřizování finančních a osobních záležitostí a podpoře ve volnočasových aktivitách. V  novém domově si pan M. rychle zvykl a cítí se v něm velmi příjemně. Říká, že by nikdy nechtěl měnit. Dříve byl zvyklý na služby každý den, po osamostatnění se jeho dovednosti

  Cítím se tady dobře, nikdy bych nechtěl měnit.

  vylepšily natolik, že asistentka za ním dochází jen 3 x v  týdnu, většinou na 3 až 4hodiny. Pokud se domluví na extra službě, podnikají pan M. s  asistentkou drobné výlety nebo návštěvy muzeí. Zbylé dny se pan M. věnuje své přítelkyni, návštěvám nebo malování vzorů, což je jeho dlouholetý koníček. Pokud by v budoucnu z  důvodu ubývání sil v  důsledku stáří pan M. potřeboval pomoci více, přizpůsobíme služby opět jeho aktuálním potřebám.

  Ve volných chvílích rád chodím do muzeí nebo na výlety. Nejraději mám staré autobusy.

  k  drobným konfliktům, stejně jako ubírala možnost individuální práce během služby, která by směřovala k osamostatňování. Bylo tedy vhodné povzbudit pana L. i jeho rodinu ke splnění jeho cíle a motivovat ho k  důležitému kroku – přestěhování do vlastního bytu. S panem L. a jeho rodinou jsme tento krok pečivě připravovali ve spolupráci s asistenty chráněného bydlení. Společně jsme ho začali motivovat k větší zodpovědnosti za svůj život a učit ho, že asistent v nové službě mu bude pomáhat se vším, co bude třeba, ale pan L. se sám bude podílet na rozhodnutích, s čím potřebuje pomoci v danou chvíli. Obavou rodiny bylo, zda pan L., který nikdy nebydlel sám, nebude v  bytě opuštěný a „ztracený“. Proto jsme nabídli jako řešení najít do bytu spolubydlícího z  řad studentů, který bude panu L. nejen oporou, ale navíc finančně přispěje na provoz bytu. (Pozn. Tato varianta se jeví jako nejvýhodnější pro obě strany – student získá levnější bydlení za cenu drobného „dohledu“ – často jde skutečně jen o fyzickou přítomnost- a rodina klienta získá klid, že není sám v bytě bez jakékoli pomoci. Úspěšně takto praktikujeme již u 2 dalších klientů). Osobní asistentce pana L. se takovou spolubydlící podařilo nalézt bez

  Učím se počítat a rozeznávat mince. Bude mi tolik stačit na nákup?

  Účetní závěrku Společnosti DUHA za rok 2013 najdete na www.spolecnostduha.cz/Upload/Documents/Ucetni_zaverka_2013.pdf

  je pro hrazení dovážek nutností. Tým asistentů v rámci Systému individuálního plánování ošetřil způsob zabezpečení rizik při manipulaci s debetní kartou a při hrazení dovážek.

  Díky sobotním Tesco dovážkám ušetří paní D. peníze za 7 hodin asistence a hlavně získá volný čas a energii na aktivity, které ji baví.

 • centrum denních služeb (cds)

  chrÁnĚnÉ bYdlení

  Dárci a sponzoři v roce 2013: Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. | Agrodružstvo Nový Šaldorf - Modrý sklep | Anna Halamová | Arnold Kinkal - Brass Studio Prague | Bota-nická zahrada hl. m. Prahy - Troja  | Cena Nadace VIA a Dr. Alfreda Badera | Cut Flowers | ČZU Vinařské středisko  Mělník-Chloumek | Digi Office, s.r.o.  | Diplomatic Spouses´ Association | PaedDr. Eva Brožová | FORRATINO, Lukáš Debnár, Tomáš Kučera | Fudy moving, s.r.o. | Igor Bažant | Ivana Pokorná | Ing. Radek Vachtl | JABLOCOM, s.r.o. | Jarmila Baudišová, Ing. Pavel Baudiš | Jaroslav Fujdiak | Jiří Šulc | Jolana Nováková a Slávek Kůtek | Karolina Hughes | kavárna Kaaba | Kühnův smíšený sbor | Kraus Mělnické vinařství, Vilém Kraus | LMC s.r.o. | Lubomír Herza | Marie Soukupová | Martin Staroň | Meffert ČR, spol.s r.o. | Městská část Praha 1 | Městská část Praha 9 | MOSLED s.r.o. | MŠ speciální, Praha 8, Štíbrova | MV Technik, s.r.o. | Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci  | Nadace Via | Nadační fond AVAST | Nový Prostor | ORBIT s.r.o. | ORBIT Services s.r.o. | PaedDr. Pavla Žákovská | Patria Kobylí a.s. | Pavel Hrabkovský, vinařství Velké Žernoseky | Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. | Petr Pech | PK 62, a.s. | PPS AGRO Strachotín a.s. | REMA s.r.o. | Renata Kludáková | RF HOBBY s.r.o. | RK Intercontact s.r.o. | Rodinné vinařství Hrdina a dcera | Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice | Rodinné vinařství Mikulenkovi, Žernoseky | Sklep Grébovka | Speed Press Plus, a.s. | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s.  | The Prague Concert Co. | Tomáš Katschner | TRANSPORTSERVIS a.s. | Vinařství Kosík | Vinařství Kvíc - Petr Rychtařík | Vinařství LAHOFER, a.s. | Vinařství Poppovi Šatov - Vin - produkt s.r.o. | Vinice Salabka, Ing. Lubomír Bílík | Vinselekt Michlovský a.s. | Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl | Vladimíra Šubrtová | Zlatá Praha spol. s.r.o. | Zdeňka Benedová  | Znovín Znojmo, a.s.  | Žernosecké vinařství s.r.o. V roce 2013 s námi spolupracovali: ČZU - fakulta lesnická a dřevařská | hotel ADRIA, koupaliště Stírka - Robert Segmüller, kavárna Kaaba - Ivana Vachtlová a Alena Leitlová, Šárka Adamová, Petr Plodík, Jiří Sobek, Starbucks Coffee, Printstep s.r.o. - Petr Hruboš, Karolina Hughes, Eliška Bejčková, Peter Vrábel, orchestr Berg, Jiří Schmitzer, Jitka Schneiderová, Dája Šimíčková a Barney Kantor, hotel Sheraton, Relaxační centra Infinit, Restaurace u Mrtvýho ptáka – Karlín. Dobrovolníci: Barbora Halašková, Alexandra Lukášová, David Kotěšovec, Patricie Sojovská, Hana Jůzová, Natálie Debnárová, Kateřina Dvořáková, a dále dobro-volníci ze Starbucks Coffee, dobrovolníci ze společnosti Avast

  Výroční zpráva

  Financování

  úvodní slovo | PoslÁní A PrIncIPY sPolečnostI duhA, o. s.

  občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením

  FInAnční ZPrÁvA

  Poděkování patří i našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST. Dále děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA.

  Občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s  mentálním postižením získalo většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů.

  skladba nákladů za rok 2013

  Materiál, energie 14,89 % 3 264 410 Služby 12,19 % 2 672 325 Osobní náklady 70,88 % 15 541 111 Ostatní náklady 2,04 % 447 766 100 % 21 925 612 Kč

  Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl .m. Prahy) 60,20 % 13 470 200 ESF 2,20 % 492 705 Příspěvky klientů 24,41 % 5 461 820 Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 10,31 % 2 307 470 Prodej výrobků a služeb 1,36 % 304 098 Ostatní výnosy 1,52 % 338 993 100 % 22 375 286 Kč

  skladba výnosů za rok 2013

  KONTAKTY PRO ROK 2014

  ředitelka PaedDr. EVA BROŽOVÁ

  mobil: +420 602 610 694 | tel.: 286 592 971 fax: 286 586 353 | e-mail: [email protected]

  ekonomka a personalistka BLANKA PROCHÁZKOVÁ

  mobil: +420 606 230 263 | tel.: 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sekretariát  MARIE KLAUSOVÁ

  mobil: +420 602 610 693 | tel.: 286 592 971 a 286 891 374 fax: 286 586 353| e-mail: [email protected]

  fundraising a PR Mgr. MARGITA LOSOVÁ

  mobil: +420 724 034 356 | tel.: 286 592 971 e-mail: [email protected]

  PETRA HUDEČKOVÁ, BA

  mobil: +420 606 023 510 e-mail: [email protected]

  MARGITA VYSKOČILOVÁ

  mobil: +420 602 628 460 | tel./fax: +420 274 867 370 e-mail: [email protected]

  Chráněné bydleníSpolečnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621 190 00 Praha 9

  vedoucí Chráněného bydlení Mgr. JAN ŠLOSÁREK

  mobil: +420 602 362 676 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ

  tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  koordinátorka Chráněného bydlení Mgr. ZDENKA VACULÍKOVÁ

  mobil: +420 724 289 640 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected] úřední hodiny středa 8-14

  koordinátorka Chráněného bydlení IVONA HEISSIGEROVÁ

  mobil:  +420 602 356 799 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected] úřední hodiny pondělí 7-14

  Podpora samostatného bydleníSpolečnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621 190 00 Praha 9

  vedoucí Podpory samostatného bydlení Mgr. IVANA PEŠATOVÁ

  mobil: +420 734 232 757 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice a metodička  Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ

  tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  koordinátorka Podpory samostatného bydlení VERONIKA KLUSÁKOVÁ, Dis.

  mobil: +420 731 159 151 e-mail: [email protected]

  Centra denních služeb (CDS) Společnosti DUHAvedoucí CDS DANA ROSENREITEROVÁ

  mobil kancelář: +420 734 757 213 mobil vedoucí: +420 724 300 711 e-mail: [email protected]

  zástupce vedoucí CDS, metodik Mgr. VERONIKA LEJCAROVÁ

  mobil kancelář: +420 734 757 213 mobil: +420 734 200 401 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice pro CDS Bc. MARIE NEDVĚDOVÁ

  mobil kancelář: +420 734 757 213 e-mail: [email protected]

  CDS Galerie DuhovkaStaromlýnská 577/4 190 00, Praha 9 – Vysočany tel. +420 223 001 032 | mobil: +420 602 667 863 e-mail: [email protected]

  CDS NOVÁ DUHANáměstí plukovníka Vlčka 696/4 a 697/3 198 00, Praha 14 – Černý Most mobil kancelář: +420 602 628 460 e-mail: [email protected]

  DOBRÁ PRAXE CDS GALERIE DUHOVKANOVOROČENKY POMÁHAJÍ

  V CDS Galerie Duhovka jsme se v roce 2013 s klien-ty velmi věnovali malování a výtvarnému tvoření. Malování má v CDS Galerie Duhovka tradici již od počátku vzniku centra. V galerii CDS proběhlo ně-kolik velmi úspěšných výstav našich klientů. V letošním roce byl pro nás velkou inspirací a mo-tivací projekt Novoročenky pomáhají.S klienty jsme malovali především v odpoledním klubu Malování/Arteterapie, který probíhá jeden-krát týdně, ale účastnili se i klienti, kteří dochází pouze dopoledne. Z obou CDS Společnosti DUHA se do projektu zapojilo 12 klientů. Vyvrcholením našeho malování byla na podzim výstava obrazů v CDS Galerie Duhovka a předávání obrazů našich klientů. Pro lidi, kteří obrazy malovali, to bylo vel-ké ocenění. Měli radost, že namalovali obrazy, co se líbí a co sklízí úspěch.

  Každý obraz je originál a za každým dílem stojí osobní výpověď autora. Každý z nich má svůj oso-bitý styl, který se pořád vyvíjí. Při malování zkou-šíme různé výtvarné techniky a materiály. Malu-jeme na plátna, sololitové desky, kartony, apod. Malujeme na zadaná témata, podle předloh, při-pravíme si zátiší nebo malujeme jen tak, podle vlastní fantazie. Hledáme společně různá téma-ta, na která bychom mohli malovat, například na téma „Jak mi dneska je“ a díky tomu můžeme lépe popsat svoje pocity. Malovat můžeme podle hud-by nebo zvolíme jenom modrou barvu a užíváme si vše, co hudba nebo modrá barva představuje a přináší. Učíme se malovat květinu ve váze, lid-ské tělo a uvědomujeme si tak, co k tělu patří. Malovat se také učíme od významných umělců, vybíráme si z jejich děl a zkoušíme se jimi inspi-rovat. Někdy malujeme všichni jeden společný ob-

  Paní D. začala v létě využívat dovážkovou službu od firmy Tesco. Tato veřejně dostupná služba umožnila paní D. ušetřit čas, který dosud trávila nakupováním potravin v supermarketu vzdáleném 30 minut cesty. Nutné nakupování zabíralo paní D. celkem 9 hodin týdně, což bylo stále těžší a těžší skloubit s dalšími povinnostmi a aktivitami (práce, zkoušky v  divadle, volnočasové kroužky aj.). Čas strávený nákupy v doprovodu asistenta

  paní D. navíc stál více peněz, než stojí využívání samotné Tesco dovážky. Paní D. s velkou podporou týmu asistentů začala jedenkrát týdně objednávat velký nákup od Tesca a v  průběhu týdne si cestou z práce dokupovat čerstvé pečivo, mléko aj. K objednání nákupu paní D. využívá internet ve své knihovně, kam si běžně chodí půjčovat knížky. S pomocí opatrovníka si paní D. zařídila bankovní účet a debetní kartu, která

  Vydala Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením ©2014Fotografie: archiv Společnosti DUHA, Radomír Mervart, Zuzana Gabrielová | Obrázek na titulní straně „Anturie“ namalovala v CDS Galerie Duhovka Kateřina Nedbalová

  „Pokaždé mě fascinuje, co vše se při malování odehrává. Někdy se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém obrázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spoko-jený, že něco takového namaloval on! A další se zase třeba potřebuje zbavit napětí, stresu, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje někdy i o tom, co ho trápí.“

  V roce 2013 jsme službu Chráněné bydlení poskytli celkem 31 klientům. Přijali jsme nově jednu klientku, která k nám přišla z ústavního zařízení. Zároveň jsme s 5 klienty v průběhu celého roku spolupracovali na jejich přechodu do terénní služby Podpora samostatného bydlení a do samostatného života ve vlastním bytě.V roce 2014 plánujeme rozšířit službu Chráněného bydlení o 3 nové byty a chceme ji nabídnout cca 5 novým klientům. Také bychom rádi dvěma stávajícím klientům pomohli při přechodu do vlastního bytu a připravujeme pro ně poskytování služby formou tréninkového bydlení. I v letošním roce chceme prosazovat myšlenku, že i lidé s mentálním znevýhodněním, kteří jsou v seniorském věku, nebo potřebují větší míru podpory, mohou žít v chráněném bytě, v běžném prostředí mimo ústavní služby.

  DOBRÁ PRAXEKOCOUREK KAŠPÁREK – paní J.

  Paní J. se přestěhovala do malé garsonky. Asistent za ní dochází 3 x týdně a pomáhá jí s nákupy, přípravou jídla, úklidem, organizací volného času

  No, jen se nám předveď!

  Všem, kteří nás v roce 2013 podpořili darem, dobrovolnou prací, návštěvou akcí nebo nabídkou spolupráce, mnohokrát děkujeme. Chcete-li vědět více o tom, jak pomoci, navštivte prosím www.spolecnostduha.cz/Jak-Pomoci

  SPOLEČNOST DUHA– integrace osob s mentálním postiženímČeskolipská 621, 190 00 Praha 9 | IČ: 45247439, DIČ: CZ45247439účet pro zasílání darů: 35-7272940217/0100, Komerční bankatel./fax: 286 592 971, 286 891 374 | e-mail: [email protected] www.spolecnostduha.cz

  Připojte se k nám na www.facebook.com/SpolecnostDuha

  Fotografie z benefičního večera Víno pro DUHU 2013

  CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI DUHA (CDS)

  V roce 2013 naši službu využívalo celkem 58 klien-tů, z toho 42 klientů v CDS NOVÁ DUHA a 16 klien-tů v CDS Galerie Duhovka. V roce 2013 jsme přijali 3 nové klienty.Naši klienti do Centra denních služeb nejčastě-ji dochází z důvodu, aby aktivně trávili den, něco nového se naučili, rozvíjeli své schopnosti a do-vednosti, zvýšili svoji samostatnost a byli mezi kamarády.V roce 2013 se nám podařilo rozšířit nabídku čin-ností pro naše klienty. Program jsme obohatili o přípravu zdravých zeleninových salátů, masáže, pravidelné pořádání celodenních výletů, cvičení na židlích, které je vhodné pro seniory a lidi s pohybo-vým omezením a dramaterapii. Dva příklady dobré praxe ilustrují, jak je mož-né z pohledu klienta v CDS prožít den. V prvním případě Vám chceme představit náš nový projekt „Novoročenky pomáhají“, který byl v letošním roce pro nás velkou inspirací. Cílem projektu Novoro-čenky pomáhají je získat finance k zajištění asis-tence pro dospělé lidi s mentálním znevýhodně-ním v Chráněném bydlení a Centru denních služeb Společnosti DUHA. V příkladu dobré praxe Vám představujeme, co projekt klientům přináší.Ve druhém případě hledáme vhodné činnosti pro člověka s  mentálním znevýhodněním v  senior-ském věku, aby si udržel co největší míru schop-ností a dovedností a abychom mu vyšli vstříc v jeho zájmech a přáních. V dalším roce bychom se chtěli zaměřit na přijímá-ní nových klientů a rozšířit nabídku odpoledních činností.

  raz, učíme se spolupracovat a komunikovat mezi sebou. Rádi zkoušíme netradiční výtvarné techni-ky a experimentujeme. Např. malujeme bublinami z bublifuku.Často se při malování stává, že se někdo, kdo toho běžně moc nesdělí, plynule rozpovídá o svém ob-rázku. Jiný se celý rozzáří nad hotovým obrázkem, spokojený, že něco takového namaloval on. A dal-ší se zase třeba potřebuje zbavit „špatné nálady“, odpočinout si, chce si popovídat o tom, co maluje a někdy i o tom, co ho trápí. Malování naše klienty baví, mají radost, když vidí výsledek své činnosti. Mají radost z toho, že doká-žou vytvořit něco, co se líbí, co sklízí úspěch. Již mnoho výzkumů dokázalo, že samotné výtvar-né aktivity působí velice terapeuticky. Samotné malování je léčivé. Kreativitu ve svém životě po-třebujeme, máme ji v sobě geneticky zakódova-

  Každý den po obědě skládám puzzle, mám rád vše, co souvisí s Českem. Puzzle mi vytvořila moje asistentka Maruška. Někdy mi dají pěkně zabrat.

  V DUZE mám všechno rád, ale když můžu „pracovat“, jsem nejspokojenější.

  DOBRÁ PRAXENAKUPOVÁNÍ PřES TESCO DOVÁŽKU – paní D.

  PodPorA sAmostAtnÉho bYdlení (Psb)

  Milí přátelé Společnosti DUHA,

  přicházíme opět po roce se svojí Výroční zprávou, abychom Vás seznámili s tím, co je u nás nového, co se nám podařilo a jaký je výhled do budoucna. Letos jsme připravili trochu nový koncept a předkládáme Vám z každé naší sociální služby příklady „dobré praxe“. Co to znamená? Každý rok se schází naši pracovníci, aby prezentovali před sebou navzájem svou práci za uplynulý rok. Pokud byste mohli být s námi při tomto setkání, myslím, že by Vám někdy šel mráz po zádech. Ne z  důvodu strachu či nějakých negativních zážitků, ale naopak. Tato setkání probíhají již několik let a pokaždé si říkám, jaká je škoda, že nemohou všichni, kteří nás podporují, na vlastní kůži zažít tato setkání s  příběhy našich klientů. Ale jak to zařídit? Proto jsme dostali nápad alespoň touto formou se o naše příklady dobré praxe s vámi podělit. Předkládáme vám 2 příklady z každé služby tak, jak je zachytili naši asistenti. Posuďte sami, zda se nám daří naplňovat naše poslání a zásady, které by se měly odrážet v naší každodenní praxi. Pokud mohu říci, že jsem na něco hrdá z  naší práce, pak je to opravdu každodenní trpělivá práce našich asistentů, kteří svou přítomností v  životech klientů plní nezastupitelnou roli.

  Námi poskytované služby vstupují do života dospělých lidí s  mentálním znevýhodněním téměř ve všech oblastech života. O to je složitější naše práce a musíme denně zvažovat, zda do životů klientů Společnosti DUHA nevstupujeme příliš anebo naopak málo. Příliš znamená, že o ně pečujeme i tehdy, když si to nepřejí a málo, pokud je necháme samostatně rozhodovat, aniž by dostatečně chápali smysl svého počínání. Je naší povinností řešit tato dilemata a reflektovat své přístupy a rozhodnutí s  nejvyšší mírou odpovědnosti.

  V  roce 2013 jsme opět od začátku roku zažívali tu nejistotu, kterou již tak dobře známe a vždy nás trápí a to je nedostatek financí pro naše služby. Opětovně jsme se snažili přesvědčit všechny instituce, které udělují dotace a granty, že naše služba je potřebná a kvalitní. Musím poděkovat celému týmu vedení, za jejich snahu dokázat svou práci obhájit. Jsme opravdu rádi, že se podařilo sehnat dostatečné finance na poskytování stávajících služeb a podařilo se nám zachovat kvalitu. Děkujeme všem našim dárcům a podporovatelům, bez kterých si naši práci vůbec neumíme představit. Mezi naše dlouhodobé podporovatele patří náš největší dárce Nadační fond AVAST, jeho role je pro život Společnosti DUHA nezastupitelná a Nadační fond Taťány Kuchařové Krása pomoci, díky kterému zajišťujeme péči o naše klienty v seniorském věku.

  POSLÁNÍ A PRINCIPY SPOLEČNOSTI DUHA

  Posláním občanského sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života.

  Bydlení – možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a zapojit se do péče o vlastní domácnost

  Práce a vzdělávání – možnost aktivně trávit den činnostmi, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, případně najít si zaměstnání

  Volný čas a zábava – možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy

  Přátelé, rodina, vztahy – možnost navazovat a prožívat vztahy k blízkým lidem

  Život ve společnosti – možnost uplatnění volebního práva, využívání služeb pro veřejnost, kulturní akce pro běžné občany, navazování běžných sousedských vztahů…

  ZÁSADY

  nepodporovat akce pouze pro znevýhodněné

  nepodporovat hromadné svážení dospělých lidí s mentálním znevýhodněním někam na společná shromáždění

  zachování, udržení, rozvíjení a čerpání z tradice DUHY

  spolupráce služeb nabízených Společností DUHA

  respektování osobnosti klienta

  zachování lidské důstojnosti

  zohlednění práva žít ve společnosti běžným způsobem života

  zplnomocňování klientů k rozhodování o sobě samých tak, aby sami určovali rozsah poskytované podpory

  překonávat obtíže v současné nejasné situaci ohledně financování sociálních služeb aniž by se to dotklo (negativně ovlivnilo) možnosti/situace klientů

  Cíle, úkoly jsou stanoveny v jednotlivých službách Společnosti DUHA.

  Společnost DUHA naplňovala v roce 2013 své poslání poskytováním sociálních služeb a zaměstnáním zdravotně znevýhodněných pracovníků:

  Chráněné bydlení Centrum denních služeb (NOVÁ DUHA, Galerie Duhovka) Podpora samostatného bydlení Sociální firma „Duhová prádelna“

  Důležité momenty rozvoje jsme zaznamenali v těchto oblastech:

  Rozvoj služby podpora samostatného bydlení (PSB) – ukázalo se, že tato terénní služba začala být využívána klienty chráněného bydlení, ale i z rodin, které si uvědomují šanci pro své potomky osamostatnit se.

  Služba chráněné bydlení se soustředila na přípravu a odchod některých klientů do PSB, byly vytvářeny tzv. plány přechodu, kde se pojmenovávaly oblasti, ve kterých se musí klienti podporovat, aby mohli žít samostatně.

  V  chráněném bydlení jsme pokračovali v  posky-tování služeb seniorům – klientům, kteří v našem chráněném bydlení zestárli a za naší podpory zde dožívají.

  U jedné klientky chráněného bydlení jsme přešli za výrazné podpory Cesty domů a domácí péče ProCare Medical na paliativní péči.

  V  Centru denních služeb jsme rozvinuli řadu nových tvůrčích technik – novoročenky, otevřeli nové kluby a snažili se podporovat klienty v trénování jejich každodenních činností.

  Nadále podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním nebo mentálním znevýhodněním. Již 9 lidí se zdravotním znevýhodněním našlo své uplatnění a stálé místo v naší sociální firmě Duhová prádelna. Velice si vážíme jejich chuti do práce a snahy učit se novým věcem.

  V  roce 2013 jsme nově akreditovali 4 vzdělávací kurzy pro pracovníky sociálních služeb, v současné době máme 6 vzdělávacích kurzů, ve kterých chceme předávat naše dlouholeté poznatky a zkušenosti z praxe – „Učíme jenom to, co sami umíme!“

  Závěrem bych ráda poděkovala Vám všem, kteří nyní držíte v ruce naši Výroční zprávu za rok 2013, a kterým osud našich služeb není lhostejný. Děkujeme.

  PaedDr. Eva Brožová

  ředitelka Společnosti DUHA

  Mgr. Monika Slováčková

  předsedkyně Správní rady Společnosti DUHA

  DÁRCE TISKU VýROČNÍ ZPRÁVY

  2,20 %

  1,36 %

  60,20 %

  1,52 %

  24,41 %

  10,31 %

  12,19 %

  2,04 %

  14,89 %

  70,88 %

  nou. Tím, že jsme tvořiví v jedné oblasti, zvyšu-jeme naši tvořivost i v jiných oblastech. Malování pomáhá naši kreativitu probudit, rozvíjí ji. Rozvíjí i fantazii, vyjadřovací schopnosti, zručnost, jemnou motoriku, prostorové vnímání, vnímání času, pod-poruje sebevědomí, umožňuje psychické uvolnění, sebevyjádření, má vliv na kognitivní a emocionální složku osobnosti a mnohé další. Lidem, kteří mají potíže v komunikaci, ji malování usnadňuje. Mo-hou se dorozumět pomocí obrázků nebo se nad obrázkem lépe rozhovoří. U lidí s mentálním zne-výhodněním po delší docházce na malování do-chází k nárůstu kreativity, slovní zásoby, fantazie a sociálního cítění.Na webových stránkách novorocenky-pomahaji.cz najdete příběhy všech našich klientů zapojených do projektu.

  www.spolecnostduha.cz

  V roce 2013 jsme poskytli službu 10 klientům. Byl to zároveň první rok, kdy jsme tuto službu oddělili od chráněného bydlení a s novým týmem a vedením ji začali rozvíjet. Vytvořili jsme nové standardy, smlouvy a metodiky. Na dvou příkladech dobré praxe bychom rádi ukázali možnosti a cesty podpory našich klientů k ještě většímu osamostatnění. V prvním případě jsme motivovali klienta k přestěhování z chráněného bydlení do vlastního bytu, ve kterém mu poskytujeme služby a jeho obavy zda vše zvládne, jsme vyřešili získáním spolubydlícího. Na druhém případě chceme ukázat, že možné řešení pro osamostatnění klienta je i přestěhování do domu s pečovatelskou službou, ve kterém získá levné a službami zajištěné bydlení a my máme nadále možnost poskytovat mu i naše služby.V dalším roce bude naším cílem službu rozšířit pro dalších 5 klientů. Rádi bychom se dostali do povědomí rodin s mladými dospělými s mentálním znevýhodněním, kteří by měli začít myslet na svoji budoucnost a na osamostatnění od rodičů. Tím nejlépe předejdou nepříjemným zvratům na sklonku svého života, kdy náhlý odchod rodičů může způsobit např. jejich umístění v ústavním zařízení.

  DOBRÁ PRAXENOVý ŽIVOT VE VLASTNÍ DOMÁCNOSTI – pan L.

  Panu L. je 37 let a od svých 19 let žil v chráněném bydlení Společnosti DUHA, všechny víkendy a prázdniny trávil u rodičů. Dlouho měl k dispozici každodenní i noční asistenci, poslední tři roky žil v chráněném bytě, kam chodil asistent jen odpoledne. Pan L. si ale přál, aby mohl žít ve svém vlastním bytě, který zdědil po matce. On i jeho rodina se nicméně obávali náhlých změn a nebyli si jisti, zda to zvládne. Situace v  chráněném bytě, kde s  panem L. bydleli další 3 klienti, občas zavdávala příčinu

  DOBRÁ PRAXE KLIDNé STÁřÍ V SOUČINNOSTI BYDLENÍ V DPS A POMOCÍ SLUŽBY PSB – pan M.

  „Koupě obrazu byla nejprve intuitivní, protože je ten obrázek prostě krásný a já ho chtěla.Vzhle-dem k ceně jsem ovšem zvažovala, jestli je moje chtění rozumné.Když jsem si ovšem uvědomila, že na různé nezis-kové organizace přispívám již několik let 1000 Kč ročně, řekla jsem si, že je to dobrý způsob, jak si udělat radost a na několik let dopředu si Společnost DUHA odškrtnout jako zaplacenou. Vždyť nevíme, co nás v budoucnu čeká, že?“

  Předávám svoje obrazy panu Hudečkovi z firmy Orbit. Hurá!

  Obrazy nám budou krásně zdobit kancelář a pošleme je jako PF partnerům.

  A je předán další obraz pro lesnickou a dřevař-skou fakultu ČZU. Ráda chodím do lesa a ráda maluju stromy.

  Ráda maluju podle svý fantazie. Mám ráda, když je přitom puštěná hudba, nejradši mám delfíny.

  Malování mi pomáhá zbavit se špatné nálady. Já tu špatnou náladu vymaluju!

  Mám svojí výstavu! Lidi si koupili moje obrazy. Jsem ráda, že se jim líbí!

  Tohle je už třetí obraz Prahy. Teď maluju labutě. Byli jsme se s ostatníma projít po Praze, koukala jsem, co bych mohla malovat.

  potřebí i pomoc asistentky. Kromě trénování paměti tím zlepšuje i jemnou motoriku. Pan I. má velmi dobrou dlouhodobou paměť, a proto jsme mu v CDS nabídli aktivitu „zlaté časy vzpomí-nání“, jde o reminiscenční techniku, při níž vzpomí-ná na své dětství, na rodiče, místa, která měl rád a zážitky, které si dodnes uchoval.1x za týden se také účastní cvičení, které probíhá skupinovou formou a převážně na židlích. Smyslem tohoto cvičení je klienty aktivizovat a zapojovat sva-ly, které jsou běžně nevyužité, umět zkoordinovat pohyby, což mu mnohdy dělá potíže.Pan I. se snažíme aktivizovat také tím, že pravidelně dochází do solné jeskyně v  centru Prahy, I. během cesty mnohdy zapomíná, kam a proč jde, ale když dojde do cíle, tak je spokojený a říká, že se do jeskyně moc těší. Těší se z toho, jak si odpočine.Pan I. je klient, který také potřebuje menší podporu při hygieně a stravování (během jídla často usíná, někdy potřebuje pomoci s nakrájením tuhých pokr-mů), je to však velký gurmán a na obědy do restau-race dochází velmi rád. Práce s panem I. je velmi in-dividuální, dbáme na aktivizaci a pomoc v tom, aby si v maximální možné míře zachoval stávající schop-nosti a dovednosti.

  Každou středu cvičím, cvičení mě moc baví, pokaždé mám pak lepší náladu.

  Tak je to tu! A teď to jenom uklidit... Musím vrátit knížky!Objednávat musím po internetu. Naštěstí ho tady mají (v knihovně).

  aj. Paní J. si garsonku zařídila podle svého a byla ráda, že se nemusí dohadovat se spolubydlícím. Výhody samostatného bydlení však mohou být někdy překryty pocitem osamění.Paní J. se vždy ráda o někoho starala. V minulosti často mluvila o možnosti pořídit si koťátko, ale v  podmínkách většího bytu s  více spolubydlícími to bylo složité. V  garsonce se paní J. k  nápadu starat se o kočku znovu vrátila.Paní J. se svojí asistentkou promyslely v  rámci Systému individuálního plánování všechny okolnosti pořízení a péče o domácího mazlíčka. Vytvořily rozpočet, kolik bude všechno stát, domluvily se, jakým způsobem bude paní J. o kočku pečovat (krmení, udržování čistoty, zajištění zdravotní péče o kočku) a paní J. si také na několik dní vyzkoušela, jaké to je, pečovat o kočku své sestry. Chovatelka britských modrých koček nabídla paní J., že jí daruje kotě. Paní J. si vybrala krásného kocourka a dala mu jméno „Kašpárek“. Spolu s  asistentkou nakoupily a připravily všechny důležité věci (pelíšek, přenosný box pro kočku, hračky, žrádlo, kočičí toaletu…) a kocourek tak získal nový domov. Je moc hezké sledovat vztah, který se mezi paní J. a kocourkem tvoří. Ke každému vztahu

  Pane doktore a bude ho to bolet?

  nevyhnutelně patří i chvilky, kdy se o druhého bojíme. Mezi takové chvilky můžeme určitě počítat návštěvy veterináře, kam paní J. s  kocourkem dochází v doprovodu své asistentky. Je to ona, kdo kocourka drží při očkování a podobných zákrocích – a vždy trpí mnohem víc než kocourek. Starosti o kocourka jsou však vyvážené vším hezkým, co jim jejich vztah přináší!

  S Kašpárkem je opravdu veselo.

  Jsem ráda, že se mi splnilo moje velké přání a mám konečně svého kocourka.

  Malování bublinami? To jsem nevěděla, že to taky jde. Je to legrace.

  DOBRÁ PRAXEVyužití služby v CDS NOVÁ DUHA - pan I.

  Pan I. je dlouholetým klientem Společnosti DUHA, využívá službu Chráněné bydlení a Centrum denních služeb navštěvuje od jeho počátku. I. je pán již v le-tech a má bohaté životní zkušenosti. Do CDS dochází proto, že tam má své kamarády a asistentku, kterou má velmi rád. Jeho velkou vášní jsou tvořivé činnosti, a to práce s keramickou hlínou. Vždy je velmi smutný z toho, když nemůže přijít, jak on říká „do práce“. Pan I. se účastní různých aktivit, ale vždy se těší z toho, že se k tvoření z hlíny vrátí. V CDS ho jeho klíčová pracovnice podporuje v trénování paměti (má diagnostikovanou demenci), I. má velmi špatnou krátkodobou paměť, a pokud není orientován v pro-storu a čase, je velmi úzkostlivý. Proto v  rámci in-dividuálního plánování každodenně trénuje paměť. S asistentkou mluví o tom, jaké je roční období, mě-síc a den. Poté tyto informace a čísla sám vyhledává a následně připichuje na nástěnku. Každý den po obědě také skládá puzzle, které mu jeho klíčová pracovnice sama vytvořila. Pan I. je vel-ký vlastenec, takže se s asistentkou dohodli, že mu připraví puzzle s vlajkou ČR, malým a velkým stát-ním znakem (puzzle jsou velké – skládají se např. pouze ze čtyř dílů). Ivan stráví u skládání dlouhé chvíle a mnohdy je za-

  Ivan při trénování paměti, používá k tomu pracovní sešity pí. Mgr. Suché, která je členkou České spo-lečnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

  Moc rád čtu a doplňuji různá přísloví a pořekadla, musím u toho hodně vzpomínat a přemýšlet.

  OPPA

  V  září tohoto roku jsme zahájili realizaci projek-tu podpořeného z  Evropského sociálního fondu, operační program Praha – Adaptabilita a Hlavním městem Praha. Projekt má název  „Víceúrovňo-vé odborné vzdělávání pracovníků Společnosti DUHA za účelem zvýšení jejich kvalifikace i roz-voje organizace s cílem zkvalitnění poskytova-ných služeb“ a na jeho realizaci máme 16 měsíců.Díky tomuto projektu jsme například mohli na plný úvazek přijmout fundraiserku, která kromě běžné práce fundraisera bude pracovat i na tvorbě fundraisingového plánu. Tato pozice je pro každou neziskovou organizaci klíčová a my věříme, že nám pomůže zajistit lepší finanční stabilitu.Dále můžeme našim pracovníkům nabídnout nadstavbové odborné vzdělávání a zkvalitnit tím naše služby. Konkrétně během prvních 4 měsíců realizace jsme poskytli všem pracovníkům přímé péče akreditovaný kurz s  názvem „Práva, povin-nosti a odpovědnost v  sociálních službách“, dále měli možnost zvolit si i libovolný kurz, který indi-viduálně odpovídá jejich potřebám v oblasti práce s našimi klienty. Zahájili jsme pravidelné případové supervize pro každý tým pracovníků, proběhla první stáž asis-tentů chráněného bydlení v o.s.Dolmen, kde mohli sdílet své zkušenosti. Tým vedení zahájil individu-ální koučování, které má také za cíl zvýšit stabilitu

  Tento projekt byl podpořen z ESF Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  a profesionalitu týmů jednotlivých služeb a tím i stabilitu celé organizace.V roce 2014 budou naše aktivity pokračovat, při-dají se individuální supervize, více stáží, včetně jedné zahraniční a více kurzů.

  DUHOVÁ PRÁDELNA

  Jsme rádi, že vás můžeme informovat o úspěš-ném rozvoji naší sociální firmy Duhová prádelna. Duhovou prádelnu jsme založili (v r. 2012) s cílem vytvořit pracovní místa pro naše klienty a vytvo-řit ziskovou firmu na podporu mateřské organi-zace. Prádelnu provozuje DUHA – integrace osob s  mentálním postižením, s.r.o. Náš cíl se nám pomalu, ale jistě daří naplňovat. V současné chví-li máme stabilní tým 9 pracovníků s  mentálním nebo jiným zdravotním znevýhodněním, vedou-cí provozu, která má více než 20 let zkušeností s  provozem prádelny a svůj tým vede k  profe-sionálním výkonům. Naším současným cílem je zkvalitňovat služby pro naše zákazníky a pře-

  devším udržet si jejich přízeň. Věříme, že našim zákazníkům není lhostejná filozofie naší sociální firmy a vědí, že zadáním zakázky Duhové prádelně podporují znevýhodněné spoluobčany, za což jim děkujeme. V roce 2013 jsme zaznamenali několik úspěchů: v červnu Společnost DUHA obhájila podnikatelský plán Duhové prádelny v rámci programu Akcelerá-tor Nadace Via - vzdělávání k sociálnímu podniká-ní a získala 1. místo, jehož součástí byla i odměna 75.000,-Kč. V říjnu se naše zaměstnankyně, paní Jitka Rosová, stala finalistkou soutěže pořádanou NFOZP - Zaměstnanec roku 2013. Nominována byla v kategorii chráněný trh práce, pro její velkou snahu se aktivně zapojit do práce i přes svoje zne-výhodnění. V závěru roku Duhová prádelna uspě-la v projektu Srdcerváči, který organizuje NFOZP, a získala 50.000,-Kč na nákup nové pračky s men-ší kapacitou prádla, která vhodně doplnila naše stávající vybavení. Děkujeme! Duhovou prádelnu najdete na Černém Mostě. Pro-stor jsme získali do pronájmu od Magistrátu hl. m. Prahy. Na mzdy pracovníků se znevýhodněním čerpáme dotace od Úřadu práce. Jsme rádi, že sociálním podnikáním můžeme měnit vnímání práce lidí se znevýhodněním. www.duhovapradelna.cz

  problémů a stěhování pana L. již nic nebránilo. Během léta spolu postupně převáželi věci mezi jednotlivými byty a od září bydlí pan L. ve svém bytě, kde využívá terénní službu Podpora samostatného bydlení. Nová situace ho velice nadchla. Ukázalo se, že zodpovědnost za vlastní byt ho motivuje natolik, že asistenci při úklidu a běžném provozu v bytě téměř nepotřebuje (což je mnohem víc, než jsme doufali; dokud žil v chráněném bydlení, působil dojmem, že domácí práce nedělá, dělat nechce a neumí, a asistent ho k nim musel složitě přesvědčovat). Asistent do bytu chodí každý den od pondělí do čtvrtka (víkendy tráví s  rodinou) na dvě hodiny a panu L. pomáhá zejména s nákupem a financemi, vařením a pečením, organizací času a aktivit. Také se spolu radí o všech nestandardních situacích, které pana L. potkávají. Výhledově snad bude možné některé dny asistence zrušit, pan L. si pomalu uspořádává život tak, že jich nebude třeba. Dalším cílem pana L. bylo najít si práci, kde bude dostávat výplatu. Změny, ke kterým došlo v  jeho osobním životě, ho motivovaly natolik, že se zúčastnil programu pro zaměstnávání lidí se znevýhodněním a nyní navštěvuje dvakrát v týdnu chráněnou dílnu Gawain a získává tam pracovní návyky a disciplínu.

  Rád peču, ale s tím mi pomáhá asistent a zvládám už i sám uklízet!

  Panu M. je 66 let a klientem služby Podpora samostatného bydlení se stal v dubnu roku 2013 po přestěhování z  chráněného bytu do domu s  pečovatelskou službou (DPS). Přestěhování bylo pro pana M. velkou motivací a životním úspěchem na cestě k úplnému osamostatnění i v  takto pozdním věku. Výhodou bydlení v  DPS je zajištění některých důležitých oblastí, jako je každodenní teplá strava, 24h recepce – pomoc v  nouzi, pravidelné návštěvy lékaře

  V týdnu chodím na obědy zde v pečovatelském domě, ale o víkendu si s pomocí asistentky rád uvařím sám.

  v  domě, možnost zajištění oprav v  bytě, apod. V  ostatních oblastech využívá pan M. pro pomoc službu Podpora samostatného bydlení. Konkrétně se s  asistentkou věnuje nákupům, úklidu, praní, vyřizování finančních a osobních záležitostí a podpoře ve volnočasových aktivitách. V  novém domově si pan M. rychle zvykl a cítí se v něm velmi příjemně. Říká, že by nikdy nechtěl měnit. Dříve byl zvyklý na služby každý den, po osamostatnění se jeho dovednosti

  Cítím se tady dobře, nikdy bych nechtěl měnit.

  vylepšily natolik, že asistentka za ním dochází jen 3 x v  týdnu, většinou na 3 až 4hodiny. Pokud se domluví na extra službě, podnikají pan M. s  asistentkou drobné výlety nebo návštěvy muzeí. Zbylé dny se pan M. věnuje své přítelkyni, návštěvám nebo malování vzorů, což je jeho dlouholetý koníček. Pokud by v budoucnu z  důvodu ubývání sil v  důsledku stáří pan M. potřeboval pomoci více, přizpůsobíme služby opět jeho aktuálním potřebám.

  Ve volných chvílích rád chodím do muzeí nebo na výlety. Nejraději mám staré autobusy.

  k  drobným konfliktům, stejně jako ubírala možnost individuální práce během služby, která by směřovala k osamostatňování. Bylo tedy vhodné povzbudit pana L. i jeho rodinu ke splnění jeho cíle a motivovat ho k  důležitému kroku – přestěhování do vlastního bytu. S panem L. a jeho rodinou jsme tento krok pečivě připravovali ve spolupráci s asistenty chráněného bydlení. Společně jsme ho začali motivovat k větší zodpovědnosti za svůj život a učit ho, že asistent v nové službě mu bude pomáhat se vším, co bude třeba, ale pan L. se sám bude podílet na rozhodnutích, s čím potřebuje pomoci v danou chvíli. Obavou rodiny bylo, zda pan L., který nikdy nebydlel sám, nebude v  bytě opuštěný a „ztracený“. Proto jsme nabídli jako řešení najít do bytu spolubydlícího z  řad studentů, který bude panu L. nejen oporou, ale navíc finančně přispěje na provoz bytu. (Pozn. Tato varianta se jeví jako nejvýhodnější pro obě strany – student získá levnější bydlení za cenu drobného „dohledu“ – často jde skutečně jen o fyzickou přítomnost- a rodina klienta získá klid, že není sám v bytě bez jakékoli pomoci. Úspěšně takto praktikujeme již u 2 dalších klientů). Osobní asistentce pana L. se takovou spolubydlící podařilo nalézt bez

  Učím se počítat a rozeznávat mince. Bude mi tolik stačit na nákup?

  Účetní závěrku Společnosti DUHA za rok 2013 najdete na www.spolecnostduha.cz/Upload/Documents/Ucetni_zaverka_2013.pdf

  je pro hrazení dovážek nutností. Tým asistentů v rámci Systému individuálního plánování ošetřil způsob zabezpečení rizik při manipulaci s debetní kartou a při hrazení dovážek.

  Díky sobotním Tesco dovážkám ušetří paní D. peníze za 7 hodin asistence a hlavně získá volný čas a energii na aktivity, které ji baví.

 • centrum denních služeb (cds)

  chrÁnĚnÉ bYdlení

  Dárci a sponzoři v roce 2013: Děkujeme všem dárcům, kteří nám poskytují finanční nebo věcnou pomoc a tím nám pomáhají naplňovat naše poslání. Děkujeme také za zájem, který projevují o naši práci. | Agrodružstvo Nový Šaldorf - Modrý sklep | Anna Halamová | Arnold Kinkal - Brass Studio Prague | Bota-nická zahrada hl. m. Prahy - Troja  | Cena Nadace VIA a Dr. Alfreda Badera | Cut Flowers | ČZU Vinařské středisko  Mělník-Chloumek | Digi Office, s.r.o.  | Diplomatic Spouses´ Association | PaedDr. Eva Brožová | FORRATINO, Lukáš Debnár, Tomáš Kučera | Fudy moving, s.r.o. | Igor Bažant | Ivana Pokorná | Ing. Radek Vachtl | JABLOCOM, s.r.o. | Jarmila Baudišová, Ing. Pavel Baudiš | Jaroslav Fujdiak | Jiří Šulc | Jolana Nováková a Slávek Kůtek | Karolina Hughes | kavárna Kaaba | Kühnův smíšený sbor | Kraus Mělnické vinařství, Vilém Kraus | LMC s.r.o. | Lubomír Herza | Marie Soukupová | Martin Staroň | Meffert ČR, spol.s r.o. | Městská část Praha 1 | Městská část Praha 9 | MOSLED s.r.o. | MŠ speciální, Praha 8, Štíbrova | MV Technik, s.r.o. | Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci  | Nadace Via | Nadační fond AVAST | Nový Prostor | ORBIT s.r.o. | ORBIT Services s.r.o. | PaedDr. Pavla Žákovská | Patria Kobylí a.s. | Pavel Hrabkovský, vinařství Velké Žernoseky | Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. | Petr Pech | PK 62, a.s. | PPS AGRO Strachotín a.s. | REMA s.r.o. | Renata Kludáková | RF HOBBY s.r.o. | RK Intercontact s.r.o. | Rodinné vinařství Hrdina a dcera | Rodinné vinařství Jedlička & Novák, Bořetice | Rodinné vinařství Mikulenkovi, Žernoseky | Sklep Grébovka | Speed Press Plus, a.s. | Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice a.s.  | The Prague Concert Co. | Tomáš Katschner | TRANSPORTSERVIS a.s. | Vinařství Kosík | Vinařství Kvíc - Petr Rychtařík | Vinařství LAHOFER, a.s. | Vinařství Poppovi Šatov - Vin - produkt s.r.o. | Vinice Salabka, Ing. Lubomír Bílík | Vinselekt Michlovský a.s. | Vinotéka Karlín, Jiří Fajtl | Vladimíra Šubrtová | Zlatá Praha spol. s.r.o. | Zdeňka Benedová  | Znovín Znojmo, a.s.  | Žernosecké vinařství s.r.o. V roce 2013 s námi spolupracovali: ČZU - fakulta lesnická a dřevařská | hotel ADRIA, koupaliště Stírka - Robert Segmüller, kavárna Kaaba - Ivana Vachtlová a Alena Leitlová, Šárka Adamová, Petr Plodík, Jiří Sobek, Starbucks Coffee, Printstep s.r.o. - Petr Hruboš, Karolina Hughes, Eliška Bejčková, Peter Vrábel, orchestr Berg, Jiří Schmitzer, Jitka Schneiderová, Dája Šimíčková a Barney Kantor, hotel Sheraton, Relaxační centra Infinit, Restaurace u Mrtvýho ptáka – Karlín. Dobrovolníci: Barbora Halašková, Alexandra Lukášová, David Kotěšovec, Patricie Sojovská, Hana Jůzová, Natálie Debnárová, Kateřina Dvořáková, a dále dobro-volníci ze Starbucks Coffee, dobrovolníci ze společnosti Avast

  Výroční zpráva

  Financování

  úvodní slovo | PoslÁní A PrIncIPY sPolečnostI duhA, o. s.

  občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením

  FInAnční ZPrÁvA

  Poděkování patří i našemu největšímu dárci Nadačnímu fondu AVAST. Dále děkujeme Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci za podporu projektu Služba pro seniory v Chráněném bydlení Společnosti DUHA.

  Občanské sdružení Společnost DUHA – integrace osob s  mentálním postižením získalo většinu svých prostředků formou státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy. Tyto prostředky tvoří pilíř našeho financování, bez nich by naše existence v dosavadní podobě nebyla možná. Stále více se však snažíme získávat prostředky i jinými způsoby a z jiných zdrojů.

  skladba nákladů za rok 2013

  Materiál, energie 14,89 % 3 264 410 Služby 12,19 % 2 672 325 Osobní náklady 70,88 % 15 541 111 Ostatní náklady 2,04 % 447 766 100 % 21 925 612 Kč

  Provozní dotace (MPSV, Magistrát hl .m. Prahy) 60,20 % 13 470 200 ESF 2,20 % 492 705 Příspěvky klientů 24,41 % 5 461 820 Příspěvky od organizací, soukromníků, dárců a nadací 10,31 % 2 307 470 Prodej výrobků a služeb 1,36 % 304 098 Ostatní výnosy 1,52 % 338 993 100 % 22 375 286 Kč

  skladba výnosů za rok 2013

  KONTAKTY PRO ROK 2014

  ředitelka PaedDr. EVA BROŽOVÁ

  mobil: +420 602 610 694 | tel.: 286 592 971 fax: 286 586 353 | e-mail: [email protected]

  ekonomka a personalistka BLANKA PROCHÁZKOVÁ

  mobil: +420 606 230 263 | tel.: 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sekretariát  MARIE KLAUSOVÁ

  mobil: +420 602 610 693 | tel.: 286 592 971 a 286 891 374 fax: 286 586 353| e-mail: [email protected]

  fundraising a PR Mgr. MARGITA LOSOVÁ

  mobil: +420 724 034 356 | tel.: 286 592 971 e-mail: [email protected]

  PETRA HUDEČKOVÁ, BA

  mobil: +420 606 023 510 e-mail: [email protected]

  MARGITA VYSKOČILOVÁ

  mobil: +420 602 628 460 | tel./fax: +420 274 867 370 e-mail: [email protected]

  Chráněné bydleníSpolečnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením Českolipská 621 190 00 Praha 9

  vedoucí Chráněného bydlení Mgr. JAN ŠLOSÁREK

  mobil: +420 602 362 676 | tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]

  sociální pracovnice a metodička Mgr. PETRA FAISTAVEROVÁ

  tel./fax: +420 286 592 971 e-mail: [email protected]