Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

Embed Size (px)

Text of Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  1/11

  PORTOFOLIU

  RELIGIESTILURI

  ARHITECTURALE

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  2/11

  STILUL

  ROMANI

  C

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  3/11

  STILUL ROMANICStilul romanic este arta

  caracteristic spa iului europeanoccidental din secolele XI-XIII, cuarhitectura ca gen principal demanifestare. Arhitectura romaniceste dominat de programul

  religios cre tin. Stilul romanic apstrat formele de tradi ie roman,n care a integrat elementecarolingiene i bizantine.

  Cea mai mare parte alucrrilor de sculptur i dearhitectur realizate n aceastperioad medieval timpurie aufost eecutate n stilul mo tenit din

  !oma antic.

  Catedrala Sf"ntul #ihail din AlbaIulia, primul monument romanic

  atestat cert i cel mai valorosmonument de arhitectur romanic din

  $ransilvania

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  4/11

  %umit, ineact, uneori romano-bizantin sau latin, este cel dint"i stil de art

  propriu al Apusului medieval. &l ia na tere n epoca lui Carol cel #are 'secolele(III-IX), c"nd se realizeaz n Apus o prim simbioz a resturilor vechii arteromane a b tina ilor romaniza i 'galo-romani) cu cultura na ional a popoarelor germanice stabilite n Apus 'go i, alemani, franci, normanzi, anglo-saoni,germani etc.) i cu influen e de origine oriental, aduse n Apus pe de o parte de maurii din Spania, pe de alta de clugri, comercian i, pelerini, iar mai apoi 'de

  la *+ inainte) de Crucia i care pun n contact cultura apusean cu cea bizantin i arab.ocul de na tere al stilului romanic este /ran a i nordul Italiei 'ombardia),

  unde reminiscen ele vechii arte galo-romane, amestecate cu influen e noi, asiatice, dau na tere celor dint"i biserici cu cupole pe pandantivi 'considerate deunii ca influen e bizantine). 0e aici, stilul acesta se rsp"nde te n toate rile catolice 'Anglia, rile germanice, rile scandinave, 1olonia, 2ngaria, #oravia, mai pu in n Italia i Spania), devenind arta oficial a catolicismului 'ritualul latin) din secolele X-XIII, a a cum devenise mai demult cea bizantin pentrucre tinismul rsritean.

  Arta romanic este o art eclusiv religioas, creat de clugri i oameni ai

  3isericii.

  STILUL ROMANIC

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  5/11

  Caractere generale:

  STILUL ROMANIC

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  6/11

  STILUL ROMANIC

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  7/11

  Biserica Sfntul Mihail dinCisndioara

  Abbatia Maria Lacensis (sau AbbatiaMaria ad Lacum), Germania

  STILUL ROMANIC

  Lessay Abbey, Normandia, ran a!um Colle"iate Church, #olonia

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  8/11

  STILUL

  BRNCOVENE

  SC

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  9/11

  4n arhitectura cldirilor vechi din

  !om"nia, unul dintre stilurile cele maiimpozante i mai u or de recunoscut este stilul br"ncovenesc. Acesta este considerat afi primul stil rom"nesc. Stilul br"ncovenesceste n arhitectur un stil eclectic, n caresunt preluate elemente orientale, baroce,

  renascentiste, bizantine, valahe etc.%umele stilului provine de la cel al

  domnitorului Constantin 3r"ncoveanu. Aceststil acoper perioada de la sf"r itul secoluluial X(II-lea i nceputul secolului al X(III-lea '*56-*578), n arta rom"neasc. 4n

  secolul al X(III-lea stilul brancovenescdevine stil na ional i se etinde n ara !om"neasc i n $ransilvania. Stilulbr"ncovenesc este considerat 9primul stilrom"nesc: i mai este cunoscut sub numelede ;stil rom"nesc renascentist:.

  STILUL BRNCOVENESC

  #nstirea

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  10/11

  STILUL BRNCOVENESC Caractere generale:

  1ridvorul deschis, spri=init pe coloane de piatr 'de la p"n la *+) rsucite sau decorate cusculpturi mai simple

  $recerea de la pronaos n naos se face pe sub trei arcade specifice

  /a>adele sunt acoperite, n mod deosebit la arcade ?i corni?e, cu zugrveli policrome, iarpiatra folosit e un adevrat tezaur de sculptur

  1iatra folosit e un adevrat tezaur de sculptur@ la coloanele u?ilor ?i ferestrelor, la br"ul

  cldirilor, la balcoane, la inscrip>iile florale de la intrare ?i la steme, pretutindeni nt"lnim oadevrat invazie vegetal n piatr

  #otivele florale, zoomorfe 'psri, ?erpi, dragoni) sau antropomorfe 'sfin>i, ngeri,arhangheli, heruvimi, serafimi) din cadrul crora nu lipsesc aproape niciodat vulturul cu

  crucea n cioc 'stema br"ncoveneasc) sau vulturul bicefal 'stema cantacuzinilor) dispuse nforme, pozi>ii ?i cadre diverse ?i originale dau o not de neconfundat stilului br"ncovenesc

 • 7/26/2019 Portofoliu Religie - Stiluri Arhitecturale

  11/11

  Mnstirea Cozia, jude ul VlceaBiserica Adormirea Maicii

  Domnului Kre ulescu, Bucure ti

  STILUL BRNCOVENESC

  Mnstirea Govora, jude ul Vlcea

  Mnstirea Brnco$eanu, %ude ul

  Bra o$