Click here to load reader

Pomocn é vědy historické pro medievisty

 • View
  23

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomocn é vědy historické pro medievisty. jarní semestr 2012. Kodikologie. caudex. icis, m. zkoumá rukopisy literární povahy latinská středověká kodikologie Handschriftenkunde x Kodikologie, Codicology Überlieferungsgeschichte. Vývoj kodikologických studií. Cassiodorus (ca. 485–580) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pomocn é vědy historické pro medievisty

 • Pomocn vdy historick pro medievistyjarn semestr 2012

 • Kodikologiecaudex. icis, m.zkoum rukopisy literrn povahylatinsk stedovk kodikologie

  Handschriftenkunde x Kodikologie, Codicologyberlieferungsgeschichte

 • Vvoj kodikologickch studiCassiodorus (ca. 485580)benediktinsk kltery (ora et labora)karolinsk renesance, humanismus15. stol. kardinl Bessarion, Ioh. Trithemius17. stol. J. Mabillon, bollandist19. stol. cole des Chartes, MGH, L. DelisleInstitut de recherche et histoire des textes [http://www.irht.cnrs.fr/]

 • Alphonse Dain, Les Manuscrits, Paris 1949od r. 1946 Scriptorium [http://www.scriptorium.be/]Manuscripta Mediaevalia [http://www.manuscripta-mediaevalia.de/]Codices Manuscripti, NB Wien [http://www.hollinek.at/]

  Vvoj kodikologickch studi

 • Oddlen pro soupis a studium rukopis(Archiv AV R):[http://www.mua.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24&lang=cs]Prvodce po rukopisnch fondech v RStudie o rukopisechVvoj kodikologickch studi

 • Prameny a jejich klasifikacezmnky o rukopisechvpjn seznamyinvente a katalogy

  I. Hlavek. Stedovk soupisy knih a knihoven v eskch zemch. AUC-Phil. et hist., Monographia XI. Praha: Universita Karlova, 1966.I. Hlavek. Knihy a knihovny v eskm stedovku. Studie k jejich djinm do husitstv. Praha: Karolinum, 2005.

 • Kletba HildebertovaPraha, Knihovna metropolitn kapituly, XXI/1, fol. 153r

 • Katalogy knihoven kolej Karlovy universityLobkovick knihovna v Roudnici nad Labem, VI E f 8

 • Vnj a vnitn znaky rukopisnch knihvazbapsac ltkavelikost rukopisupoet folirozpis sloekcharakter psmast rukopisuprovenience

 • Bamberg, StaatsbibliothekMS Patr. 5, fol. 1vKompozice stedovkho rukopisu:http://www.getty.edu/art/gettyguide/videoDetails?segid=4260Durham, University Library, Ms. Cosin V III 1, fol. 22v

 • Produkce knih ve vrcholnm stedovkustacioni, peciakustodyreklamantykolofnfoliace, paginace

  London, British LibraryRoyal 6 E VI, fol. 329

 • Djiny rukopisnch knihovenran stedovk do konce 8. stoletcrkevn fondy (kltery)obdob karolinsk renesance do 12. stoletpapesk knihovnaRichard de Bury Philobiblon; Robert Fournival Biblionomiaobdob 13.15. stoletuniverzitn knihovnyBentky Marciana; Florencie Medicejsk knihovna; Corviniana

 • 3 obdob:od potk do 14. stoletknihovna prask kapitulypolovina 14. stolet zatek husitskch vlekzaloen prask univerzity (1348)panovnick knihovna (Karel IV., Vclav II)husitstv 16. stolet (knihtisk)Rukopisn knihovny - echy

 • FiligranologieCharles Moise Briquet, Les filigranesGerhard Piccard:http://www.piccard-online.de/start.php

  Miroslav Flodr. Filigranologie. vod do studia filigrn. Brno 1974.

  Projekt Bernstein:http://www.memoryofpaper.eu:8080/BernsteinPortal/appl_start.disp

Search related