51
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC RÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA Proiect PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENTE PROFESIONALE ARIA CURRICULARA TEHNOLOGICA PROFIL:RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI SPECIALIZAREA:TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI ELEV:PREDESCU CONSTANTIN CRISTIAN DIRECTOR COORDONATOR

poluarea apelor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: poluarea apelor

COLEGIUL TEHNIC ENERGETICRÂMNICU VÂLCEA, VÂLCEA

Proiect

PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETENTE PROFESIONALE

ARIA CURRICULARA TEHNOLOGICA

PROFIL:RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI

SPECIALIZAREA:TEHNICIAN ECOLOG SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI

ELEV:PREDESCU CONSTANTIN CRISTIAN

DIRECTOR COORDONATOR

Prof. Florescu Ion Prof. Frunza Dorel

Page 2: poluarea apelor

CUPRINS

ARGUMENT..............................................................................................................3

POLUAREA APELOR............................................................................................4

I. APELE DE SUPRAFAŢA..................................................................................... 4

A. IMPORTANTA APEI.........................................................................................4

1 .ALUMINIU:...........................................................................................................52.ARSENIATII:...........................................................................................................53.CIANURILE:............................................................................................................64. CLORUL ACTIV...................................................................................................75. FENOLI:.................................................................................................................86. METALE GRELE:..................................................................................................87.TENSIDELE:............................................................................................................8

B. PERICOLE DE POLUARE.................................................................................10

C. POLUAREA APELOR SI EFECTELE POLUĂRII APELOR.......................................11

D. IMPACTUL DEPOZITELOR DE DEŞEURI INDUSTRIALE SI URBANE ASUPRA MEDIULUI........................................................................................................ 16

D.L. POLUAREA APELOR SI EFECTELE POLUĂRII APELOR........................................16

E. EFECTELE ASUPRA FLOREI SI FAUNEI.............................................................18

1. POLUAREA OCEANELOR.....................................................................................192. EFECTUL ASUPRA ECOSISTEMELOR....................................................................203. MARE A NEAGRA................................................................................................21

II. APELE SUBTERANE........................................................................................23

2. GENERALITĂŢI PRIVIND POLUAREA SOLULUI SI APELOR SUBTERANE...............232.SURSE DE POLUARE.............................................................................................253. GENERALITATI ASUPRA HALDELOR PENTRU DEPOZITAREA DEŞEURILOR . INFLUENTA HALDELOR ASUPRA MEDIULUI............................................................274. CANTITATEA SI CALITATEA APEI FOLOSITA LA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DEŞEURILOR...........................................................................................................285. INFLUENTA RECIPROCA DINTRE APELE SUBTERANE SI APELE DE SUPRAFAŢA. .296. POLUAREA APELOR SUBTERANE DATORITA FOLOSIRII IN AGRICULTURA A PESTICIDELOR, ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE SI A APELOR UZATE PENTRU IRIGAŢII..................................................................................................................30

BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................33

Page 3: poluarea apelor

ARGUMENT

Numim planeta noastră PAMÂNTUL, si tot așa numim si suprafețele

de uscat, de parca ele ar fi predominante. În realitate pe Terra marile si

oceanele ocupa 70,8% din suprafața: 361200000 km2, adică de 36 de ori

mai mult decât suprafața Europei. "Uscatul" însa - continentele si insulele -

nu sunt deloc uscate. ghețurile acoperă 1.600.000 km2, lacurile circa

2.000.000 km2.... Iar suprafața râurilor nici nu o știm, pentru ca e variabila.

Mlaștinile ocupa si ele 2700000 km2. Mai mult, o parte din "uscat" e

acoperit temporar cu zăpada - în medie 61.000.000 km2 (75.000.000 în

emisfera nordica, în timpul iernii boreale, si 18.000.000 în emisfera sudica,

în timpul iernii australe). Aceasta înseamnă ca si din "uscatul" planetei de

fapt mai mult de jumătate e acoperit cu apa (în forma solida sau lichida).

De aceea, planeta noastră e numita oarecum impropriu PAMÂNT, fiind de

fapt mai degrabă o PLANETA A APELOR. Cea mai mare parte din apa de

pe Terra e apa de suprafața. Pe noi ca oameni ne interesează mai ales

apa dulce, si în particular apa potabila. Totuși aceasta se obține de cele

mai multe ori din ape dulci de suprafața. De aceea este regretabila tendința

oamenilor de a acorda cea mai mare parte a atenției lor apei potabile cu

neglijarea apelor de suprafața. Între ele si cele subterane exista numeroase

legături, iar apa potabila se obține frecvent tot din apa de suprafața. În plus,

o multitudine de alte utilizări ale apei în colectivitățile umane se bazează pe

apele de suprafața, ceea ce impune sa li se acorde importanta cuvenita. 

Page 4: poluarea apelor

POLUAREA APELOR

I. APELE DE SUPRAFAŢA

A. IMPORTANTA APEI

Apa are o importanta covarsitoare pentru existenta vieţii. Putem afirma

ea pe pamant nu exista organism care poate sa supravietuiasca in afara apei.

In aceeaşi masura,apa intra in constituirea atmosferei,precum si in alcatuirea

majoritarii mineralelor si rocilor.

O importanta deosebita pentru studierea chimismului apelor o constituie

acţiunea de dizolvare a unor componente minerale si roci prin contactul

nemijlocit.

DIZOLVAREA PRIN HIDROLIZA:

Hidroliza este un proces chimic important prin care se realizeaza atacul

apei asupra mineralelor din roci.

Sărurile formate din acizi slabi cu baze tari,din acizi tari cu baze slabe sau

din acizi slabi cu baze slabe suferă fenomenul de hidroliza,adica formeaza cu

apa compuşi slab disociaţi: CaC03 + 2H20=Ca(0H)2+H20+C02 FeS04 +

2H20=Fe(0H)2 + H2S04 AI2(S04)3 + 6H20=2AI(0H)3 + 3H2S04

DIZOLVAREA PRIN HIDRATARE:

Hidratarea consta in patrunderea apei in sistemul reticular al cristalelor

formând compuşi chimici cu un anumit număr de molecule de apa. Astfel este

cazul liidratarii anhidridului, CaS04, formând gipsul CaS04*2H20.

Cateva determinări speciale privind apele tratate si unii poluanţi ori

subst. nocive din apele reziduale:

Este vorba aici de ape care au fost tratate cu sulfat de aluminiu(pentru

coagularea suspensiilor), sau cu clor(ca dezinfenctant sau bactericid),ori de

ape de suprafaţa in care s-au deversat ape reziduale.

Page 5: poluarea apelor

1 .ALUMINIU:Poate fi prezent in concentraţii foarte mici in unele ape naturale. De interes

este determinarea aluminiului in cazul apelor tratate cu sulfat de aluminiu

pentru depunerea suspensiiilor

Identificarea prezentei aluminiului pe baza reacţiei de culoare cu morina.

Principiul metodei: Aluminiul da cu morina un compus ce are o fluorescenta

verde.

Reactivi:

- acid acetic concentrat

- soluţie alcoolica 0,005% de morina(pentahidroxiflanona)

Mersul determinării: La 29 ml apa de analizat se adauga 3 picaturi acid

acetic concentrat si 1 ml de soluţie alcoolica 0,005%morina.In prezenta

luminii apare o fluorescenta verde.

2.ARSENIATII:Identificare pe baza reducerii cu hidrogen arseniat si reacţia acesteia cu

azotatul de argint.

O serie de ape minerale pot conţine arsen sub forma de arseniati si in

parte de arseniti.Arsenul mai poate ajunge in unele ape prin deversarea unor

reziduuri industriale.

PRINCIPIUL METODEI:

Arseniatii si arseniții se reduc cu zinc in mediul de acid sulfuric la

hidrogen arseniat.Hidrogenul arseniat da cu azotatul de argint o coloraţie

galbena(rezulta Ag3As* 3AgN03 ) ce se descompune cu formarea unui

precipitat negru de argint metalic:

As203 + 6Zn+6H2S04 =2AsH3+6ZnS04+3H20

AsH3+6AgN03=Ag3AS*3AgN03+3HN03

Ag3 As * 3 AgN034-3 H3 0=H3 As03+3 HN03+6 Ag(se depune)

Reactivi:- zinc lipsit de arsen in granule -soluţie de acid sulfuric diluat(l:4) -

soluite de azotat sau acetat de plumb 10% -azotat de argint cristale

Page 6: poluarea apelor

MERSUL DETERMINĂRII:

Intr-o eprubeta se introduc 10-20 ml apa de analizat,se aciduleaza cu

acid sulfuric diluat,sa adauga cateva granule de zinc metalic,se introduce in

partea superioara un tampon de vata imbibat cu o soluţie de azotat sau

acetat de

plumb 10%(pentru reţinerea hidrogenului sulfurat) si se acopera cu o fasie de

hârtie de filtru umezită cu apa pe care s-au pus cateva cristale de azotat de

argint.In prezenta argintului,acestea se coloreaza de la galben pana la negru.

3.CIANURILE:Punerea in evidenta a prezentei cianurilor cu cloramina T si piridina-

acid barbut ic.

Cianurile sunt foarte nocive.Provenienţa apei reziduale: de la cocserii,

ateliere galvanice,uzine metalurgice,uzine chimice.

PRINCIPIUL METODEI:

Anionul cian formeaza cu cloramina T clor cian,care cu piridina trece in

glutacon dialdehina.Aceasta da cu acidul barbituric un compus colorat

polimetinic.

Reactivi:-soluţie apoasa 1% de cloramina T:lg CH3*C6H4*S02*NClNa*

3H20(derivatul sodat al cloramidei acidului para-toluen sulfonic),p.a.,se

dizolva in 99ml apa disti!ata(este bine a se controla eficacitatea oxidanat cu

KI).

MERSUL DETERMINĂRII:

La 20ml apa de analiza,avand PH intre 2-8 se adauga 0,5 ml soluţie

apoasa 0,1% de cloramina T si se agita.Se adauga apoi agitand mai departe

1,5ml reactiv mixt acid barbituric-siridina.In prezenta cianurilor apare dupa 5-

8 minute o coloraţie violet intensa de la roşcat pana la albastru violet.Prin

aceasta reacţie directa,fara prealabila distilare,se pun in evidenta numai

Page 7: poluarea apelor

acidul ionhidric,cianurile alcoline si alcalino-pamantoase, cianocomplecsi ai

zincului si cadmiului si parţial si ai nichelului si cuprului.Limita inferioara de

identificare -circa 0,01 mg/litru.

4. CLORUL ACTIVAprecierea concentraţiei clorului activ pe baza reacţiei cu iodura de

potasiu- amidon.

Principiul metodei:Clorul oxidează iodura de potasiu cu formare de iod

elementar ce inalbastreste amidonul.Intensitatea coloraţiei este proporţionala

cu concentraţia iniţiala a clorului.

Reactivi:

- soluție de amidon 1 %

- iodura de potasiu cristale

MERSUL DETERMINĂRII:

Intr-o eprubeta se introduce o asemenea cantitate de apa incat sa

formeze un strat gros de circa 10 cm. Se adauga 5-10 cristale iodurei de

potasiu si 10-12 picaturi soluţie de amidon l%.Se agita.Se priveşte de sus pe

fond alb. Concentraţia aproximativa a clorului se obţine dupa cum urmeaza:

-albastruie abia perceptibil............clor activ 0,05 mg/l

-albastruie uşoara.........................clor activ 0,1 ing/I

-albastruie deschisa......................clor activ 0,2 mg/l

-albastruie.....................................clor activ 0,3 mg/l

-albastruie închis............................clor activ 0,5 mg/I

-albastruie negru............................clor activ 1 mg/I si peste

5. FENOLI:Pot proveni din deversări industrialei uzine cocsochimice),dar si din

descompunerea parţiala a unor substante naturale(substante humice,resturi

vegetale).

Identificarea fenolilor prin formare de clorfenol:

-fenoli in concentraţie peste 2 mg/l se pun in evidenta prin mirosul lor specific

Page 8: poluarea apelor

-in cazul concentraţiilor mai mici,la o proba din apa de cercetat se adauga I ml

soluţie apoasa de clor si se agita.In prezenta fenolilor apare un miros apecific

de clorfenol(asemanator iodofromului).

6. METALE GRELE:Metalele grele,plumb,cupru,mercur sunt toxice.Provenienţa:uzine de

metalurgie neferoasa,exploatari miniere,etc.

Identificarea metalelor grele prin formare de sulfuri insolubile. Reactivi:-

solutie de sulfura de sodiu:5 g sulfura de sodiu se dizolva in 10 ml apa

distilata si 30 ml glicenna(pentru a o stabiliza)

-acid clorhidric concentrat MERSUL DETERMINĂRII:

La 5 ml de apa de cercetat se adauga o picătură acid clorhidric concentrat

si 3 ml soluţie de sulfura de sodiu.In prezenta metalelor grele(Pb,Hg,Cu)

proba se închide la culoare.

Individual,plumbul poate fi identificat sub forma de ferocianura de cupru(brun

roşcata) si mercurul cu clorura stanoasa(se formeaza mercur redus negru).

7.TENSIDELE:Sunt agenţi activi de suprafaţa sintetici. Detergentii folosiţi ca agenţi de

spalare sunt tenside anionice.

Aici se descrie o reacie de indentifîcare a tensidelor anionice, detrgentii

fiind substate de larga utilizare in zilele noastre.

Principiul metodei:tensidele anionice formeaza cu colorantul cationic

albastru de metilen un complex de culoare albastra extractibil in cloroform.

Reactivi:-solutie de albastru de metilen 0,035%: 0,35 g de albastru de metilen

se dilueaza in 500ml apa distilata, apoi dupa adaosul a 6,5 ml acid sulfuric

concentrat se completeaza cu apa distilata 1 1 -cloroform

MERSUL DETERMINĂRII:

10-20 ml apa de analizat se agita cu 5 ml cloroform dupa tratarea cu 1-2 ml

soluţie de albastru de metilen 0,035%.In prezenta tensidelor se coloreaza in

albastru.

Page 9: poluarea apelor

DETERMINAREA ALDEHIDELOR SI CETONELOR:

Formaldehida: Se detrmina colorimetric cu reactiv Schiff,cu fenil-liidrazina

sau cu acid cromotropic.

Acetaldeliide: Reactioneaza cu soluţii Schiff(fuxina) decolorata formând un

produs de condensare in mediu de acid sul furie,care se colorimetreaza.

Acetona,2-bretanona,butilaldehide:Se separa din apele sarate si se

determina prin metode gaz-lichid-cromatografica.In acest scop se utilizeaza

un amestec de 10% Carbonax 20M in Chromosorb W,intr-o coloana la 95* C.

Ciclohexanona:Se determina pe baza reacţiei cu sarea de diazoniu a

acidului l-amino-8-naftol-3,6-disulfonic cand rezulta un colorant

azoic,susceptibil de a fi masurat fotometric.

Compuşi carbonil:Din apele naturale se determina prin transformarea in

hidrozone care se extrag cu eter de petrol.Extractul se alcolinizeaza cu

NaOH in alcool etilic si se masoara densitatea optica a stratului apos la 460

nm.

DETERMINAREA ALCOOLILOR:

Alcoolii alifatici. Din ape se separa si se concentreza prin distilare.Apoi

se transforma in alchil-nitriti si se masoara spectrofotometric la 355,5

nm.Pentru

0,3-0,5 mg alcool/l eroarea este de 20%.

Alcoolul metilic: Dupa separare prin distilare se oxideaza la aldehida cu

ajutorul permanganatului de potasiu. Apoi se cupleaza cu reactivul

Schiff(fuxina decolorata cu sulfit de sodiu in mediu de acid sulfuric) si se

compara colorimetric cu o serie de soluţii de etalon. Hexadecanolul:se

extrage in benzen si se determina fotometric.Proba de apa se extrage cu

benzen si dupa separarea fazelor,extractul benzenic se completeaza la 15 ml

si se deshidrateaza cu 1 g sulfat de sodiu.O parte alicota de 3 ml se

amesteca cu lml de soluţie de benzen si se tine timp de 20 minute la 65-

70*C.

Apoi se agita cu lml NaOII IN,timp de 1-2 minute.Dupa separarea

straielor faza benzenica se deshidrateaza cu sulfat de sodiu,se examineaza

Page 10: poluarea apelor

intensitatea culorii pe un filtru albastru si se raporteaza la un grafic de

etalonare. Ciclohexanolul.Se determina colorimetric cu difenilamina.

Contaminarea apelor cu diverse substante poluante este o problema ce se

manifesta in prezent la scara planetara. Criza apei se simte si afecteaza atat

tarile puternic industrializate, cat si tarile slab dezvoltate, cu climat arid, unde

producţia agricola este limitata prin lipsa apei.

Circuitul apei de la o sursa si pana la folosinţa (casnica, agricola,

industriala etc.) poate ingloba si transporta o serie de reziduuri rezultate din

activitatea umana, ce modifica si altereaza caiitatile fundamentale. Poluanţii

deversaţi contribuie in mare masura la reducerea cantitatii de oxigen dizilvat;

oxige- nul dizolvat in apa reprezintă pentru majoritatea organismelor acvatice

un factor iritant in dezvoltarea lor.

B. PERICOLE DE POLUAREEchilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a mentinut timp de milioane

de ani, este amenintat acum de activitatea omului. Aceste pericole ar fi:

• efectul de sera

• incalzirea globala

• poluarea apei

• poluarea aerului

• subtierea stratului de ozon

• ploile acide .

Ca rezultat al progreselor in industrie, agricultura si tehnologie, se creeaza

cantitati tot mai mari de deşeuri solide, deşeuri menajere si apele reziduale

polueaza mediul. Intr-un mediu ecologic echilibrat, deseurile putrezesc

producând materiale noi, utile:

• frunzele căzute creeaza un ingrasamant natural care imbogateste solul

• excrementele animalelor sunt descompuse de insecte si organisme mai

mici, eliminând din nou in aer si sol elemente importante.

Daca vrem sa trăim intr-o lume sanatoasa, trebuie sa minimalizam efectele

reziduurilor produse de societate.

Page 11: poluarea apelor

Daca reziduurilor li se perniţe sa domine mediul, echilibrul natural este

piedut si acest dezechilibru poate avea efecte dezastruase asupra

animalelor, vegetatiei si chiar a vremii.

Poluarea are diferite cauze si efecte - pe uscat, in râuri si mari {poluarea

apei), si in atmosfera. Chiar si zgomotul este un tip de poluare care ar trebui

limitat.

EFECTE ECOLOGICE

Poluarea apei - lupta împotriva ei !

Substantele radioactive din apa se acumuleaza de-a lungul timpului, iar 1 gr

de fitoplancton conţine 90 milionimi de grame de Cu (adica de 50.000 de ori

mai mult)..

Daca plantele si animalele pot concentra unele elemente naturale din apa de

mare, inseamna ca pot concentra in acelaşi mod si substante radioactive.

C. POLUAREA APELOR SI EFECTELE POLUĂRII APELOR

Multa vreme am crezut - sau in orice caz am acţionai ca si cum am fi

crezut - ca apa, prin imensitatea volumului ei, "digera" tot ce putem sa

arucam in ea ; cu alte cuvinte, întinderile de apa ar fi o imensa lada de gunoi

pe care o ştiam purificatoare. Au fost necesari 50 de ani - in cursul carora am

aruncat in mare mai multe deşeuri de toate felurile decât in cursul celor 20 de

secole precedente - pentru ca aceasta iluzie sa se spulbere.

A trebuit sa se producă o serie de catastrofe pana sa descoperim

greşeala pe care am facut-o. Savanţii cunoşteau primejdia, dar

avertismentele lor au trecut, de cele mai multe ori, neluate in seama. Astăzi

suntem aproape neputincioşi in fata anumitelor fenomene de impurificare.

Poluarea se produce atunci cand, in urma introducerii unor substante

determinate - solide, lichide, gazoase, radioactive - apele suferă modificări

fizice, chimice sau biologice, susceptibile de a le face improprii sau

Page 12: poluarea apelor

periculoase pentru sanatatea publica, pentru viata acvatica, pentru pescuitul

industrial, pentru industrie si turism.

POLUAREA APEI DATORITA AGENŢILOR BIOLOGICI

(microorganisme si materii organice fermentescibile) duce la o contaminare

puternica, bacteriologica a apei, care are drept urmare raspandirea unor

afecţiuni cum sunt colibacilozele sau hepatitele vitale, febra tifoida. La

aceasta categorie de poluare, pe langa apele uzate urbane pot participa in

mare masura industriile alimentare, industria hârtiei. Se considera, de

exemplu, ca o fabrica de hârtie de dimensiuni mijlocii echivaleaza, in ceea ce

priveşte poluarea, cu un oras de 500.000 de locuitori. Nu mai puţin

periculoase, sunt apele uzate provenite de la creşterea animalelor in marile

complexe agroindustriale, caracterizate de o foarte mare concentrare a

animalelor pe spatii inchise, foarte restrânse.

POLUAREA CHIMICA rezulta din deversarea in ape a diverşilor

compuşi ca : nitrati, fosfaţi si alte substante folosite in agricultura, a unor

reziduuri si deşeuri provenite din industrie sau din activitati care conţin

plumb, cupru, zinc, crom, nichel, mercur sau cadmiu. Dealtfel, poluarea

apelor cu nitrati si fosfaţi a devenii tot mai îngrijorătoare in ultimul timp, mai

ales in tarile cu agricultura dezvoltata si industrializate. Excesul de

îngrăşăminte cu azot in sol sau din alte surse poate face ca o parte din nitrati

si nitriti sa treaca in apa freatica in cantitati mari. Consumul de apa cu

concentraţie mare de nitrati poate duce la "boala albastra" a copiilor -

methemoglobinemie. O cauza principala a poluării apelor o constituie

hidrocarburile - prezente in toate fluviile lumii - ca unul din efectele civilizaţiei

moderne.

POLUAREA APEI CU SUBSTANTE ORGANICE DE SINTEZA este

datorata in principal, detergenţilor si pesticidelor. In S.U.A., de exemplu, s-a

evaluat la 13,1 % proporţia de dermatoze (afecţiuni ale pielii) provocate de

detergenti. La fel de mare este si gradul de poluare a apelor cu PCB

(policlorobifenili), care se utilizeaza foarte mult in industria materialelor

plastice sau care apar datorita întrebuinţării in orezarii a octoclordifenilului.

Pe langa aceste substante, mai participa nenumărate alte substante organice

de sinteza, cum sunt fenolii in apele continentale.

Page 13: poluarea apelor

POLUAREA APEI DATORITA AGENŢILOR FIZICI apare ca urmare a

evacuarii in apa a materialelor solide, minerale, insolubile, cum este de pilda

deversarea in cursurile de apa a reziduurilor de la exploatarea carierelor sau

minelor. In aceasta categorie intra si poluarea termica a apei. Poluarea

termica este cauzata de deversările apelor de răcire care provin din industrie

si de la unele centrale termice si nucleare . Insa, ridicarea temperaturii

apei ,ca urmare a acestor deversări, poate duce la modificări intolerabile

pentru cea mai mare parte a speciilor animale si vegetale din zonele

respective. De asemenea, sunt accelerate fenomenele de descompunere

bacteriana ; animalele acvatice suferă pentru ca temperaturile superioare

măresc intensitatea metabolismului. Toate acestea determina asa-numita

»poluare termica ».

O problema speciala o reprezintă poluarea radioactiva a apelor care

poate sa apara in urma unor căderi de materiale radioactive din atmosfera

sau, mai ales, ca urmare a incorectei degajari a reziduurilor radioactive

lichide sau solide de la industriile care folosesc energie atomica sau de la

cercetările nucleare.

EFECTELE POLUĂRII APELOR

Un efect al poluării apelor, deosebit de grav, este eutrofizarea lacurilor ,

numita si 'moartea lacurilor', ca urmare a creşterii fertilitatii acestora prin

aport de elemente nutritive, mai ales fosfaţi si nitrati, care favorizeaza

proliferarea fitiplanctonului si a plantelor acvatice. Puţin cate puţin, lacul se

colmateaza, se ingusteaza si dispare.

Poluarea chimica a apelor afecteaza fitoplanctonul si macrofitele in

mod diferit, dupa natura agentului contaminat. Astfel, sărurile de cupru si

cromatii sunt toxice pentru alge. Fitoplanctonul este puternic afectat de

numeroase -pesticide, mai ales erbicide. De exemplu, erbicidele din grupa

ureelor blocheaza creşterea fitoflagelatelor. Detergentii sintetici, pe de alta

parte, sunt foarte toxici pentru flora microbiana a apelor. Peştii pot muri din

cauza tuturor tipurilor de poluare, dar majoritatea cazurilor mortale sunt

Page 14: poluarea apelor

provocate de lipsa oxigenului dizolvat in apa si datorita pesticidelor si a

reziduurilor toxice.

Probleme grave ridica, de asemenea, poluarea apelor cu metale grele ,

mai ales cu mercur, care atinge o mare acumulare pe lanţul trofic. Ansamblul

consecinţelor ecologice ce rezulta din poluarea biosferei cu mercur constituie

un semnal de alarma pentru a se pune capat comportamentului iresponsabil

al civilizaţiei industriale cu privire la calitatea apei.

De fapt, nocivitatea poluării apei se rasfrange direct sau indirect asupra

omului si de aceea este necesar sa se cunoasca mai bine aceste pericole,

inclusiv efectele pe care le pot avea asupra omului chiar cantitatile mici de

substante chimice din sursele de apa. Desi se poate afirma ca exista

tehnologii pentru a menţine calitatea bacteriologica buna a apei si pentru a

indeparta multe din substantele chimice periculoase din apa potabila, din

pacate, acestea nu se aplica pe o scara larga, potrivit cerinţelor.

Amploarea si diversitatea distrugerilor cauzate de poluare e uşor de

masurat. In primul rand, este in joc sanatatea omului. Dupa aceea, sunt

amenintate un sir de activitati economice. In sfarsit, degradarea vieţii

acvatice este plina de consecinţe, deoarece ea tinde sa reducă resursele

alimentare obtinute din mari tocmai intr-un moment in care se are in vedere

ulizarea mai larga a acestora.

Faptul ca poluarea poate prejudicia turismul este lesne de inteles : rari

sunt aceia care nu au întâlnit inca o plaja murdara. Si faptul ca ea poate sa

fie fatala culturilor de stridii se intelege de la sine. Tot asfel, este uşor de

inteles ca sanatatea noastra poate fi grav afectata : se stie ca anumite uleiuri

deversate in mare conţin produse cancerigene.

Opinia publica trebuie sa se convingă de gravitatea situatiei actuale.

Masa substanţelor poluante pe care le deversam in ape creste cu fiecare zi,

ceea ce inseamna ca, daca nu luam masuri pentru a preveni pericolul,

poluarea de azi nu va reprezenta nimic in comparaţie cu poluarea de mâine.

Page 15: poluarea apelor

Cele dintâi victime ale pânzelor plutitoare formate, de cele mai multe

ori, prin imprastierea hidrocarburilor sunt păsările care au obiceiul sa se

aşeze pe mare sau sa plonjeze pentru a apuca peşti. Se stie ca in mod

normal apa nu poate sa pătrundă prin penajul lor, ceea ce le permite sa

plonjeze si sa ramana scufundate • in ape foarte reci, deoarece perna de aer

retinuta de penaj îndeplineşte rolul de regulator termic si pennite, in acelaşi

timp, zborul deasupra apei. Poluat de hidrocarburi, penajul pierde aceste

insusiri si pasarea moare de frig, fara a se putea smulge din mediul lichid.

Acolo unde poluarea atinge un anumit grad, de exemplu in porturi,se

constata o sărăcire generala a florei, care in anumite cazuri poate merge

pana la dispariţia oricărei forme de viata vegetala. Flora marina este

amenintata deoarece pelicula uleioasa formeaza un ecran si împiedica

oxidarea apei. Se intelege de la sine ca flora din zona de coasta este cea

dintâi atinsa, dar aceasta nu inseamna ca flora de pe fundul marii este în

afara pericolului, deoarece uleiurile, răscolite si iar răscolite de mare, se

aglomereaza împreuna cu microorganismele si formeaza sedimente care

inabusa fundul marii.

Poluarea perturba, totodata, activitatile economice din zonele litorale.

Se intelege de Ia sine ca petrolul este duşmanul crescătorilor de stridii si al

pescarilor, deoarece el poate face ca peştii si testaceele sa devină

necomestibile. Aceste maree negre aduc, fireşte, un prejudiciu considerabil si

activitatilor turistice. In toate cazurile curatarea ţărmurilor este foarte

costisitoare.

Trebuie sa ne convingem ca o lupta împotriva poluării nu poate fi opera

unei tari sau a unei generaţii, ci totul trebuie gândit la nivel universal. Este o

mare satisfactie sa constatam la tinerii din lumea intreaga o atractie si uneori

chiar un entuziasm pentru aceasta bătălie, menita sa protejeze mediul nostru.

Reîntoarcerea la o viata simpla si naturala, care se manifesta prin

aceste uriaşe reuniuni in aer liber, o anumita simplificare in atitudine si in

vestimentatie, un entuziasm pentru a continua lupta, foarte vizibile in unele

tari, sunt indicii încurajatoare.

Page 16: poluarea apelor

D. IMPACTUL DEPOZITELOR DE DEŞEURI INDUSTRIALE SI URBANE ASUPRA MEDIULUI

In general, ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare,

depozitele de deşeuri se numara printre obiectivele recunoscute ca

generatoare de impact si risc pentru mediu si sanatatea publica.

Principalele forme de impact si risc determinate de depozitele de deşeuri

orăşeneşti si industriale, in ordinea in care sunt percepute de populaţie, sunt:

1. modificări de peisaj si disconfort vizual;

poluarea aerului;

poluarea apelor de suprafaţa:

2. modificări ale fertilitatii solurilor si ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile

învecinate.

D.l. POLUAREA APELOR SI EFECTELE POLUĂRII APELOR%

Poluarea apelor de suprafaţa cu mercur , care atinge o mare acumulare pe

lanţul trofic. Ansamblul consecinţelor ecologice ce rezulta din poluarea

biosferei cu mercur constituie un semnal de alarma pentru a se pune capat

comportamentului iresponsabil al civilizaţiei industriale cu privire la calitatea

apei.De fapt, nocivitatea poluării apei se rasfrange direct sau indirect asupra

omului si de aceea este necesar sa se cunoasca mai bine aceste pericole,

inclusiv efectele pe care le pot avea asupra omului chiar cantitatile mici de

substante chimice din sursele ele apa. Desi se poate afirma ca exista

tehnologii pentru a menţine calitatea bacteriologica buna a apei si pentru a

indeparta multe din substantele chimice periculoase din apa potabila, din

pacate, acestea nu se aplica pe o scara larga, potrivit cerintelor.Amploarea si

diversitatea distrugerilor cauzate de poluare e uşor de masurat. In primul

rand, este in joc sanatatea omului. Dupa aceea, sunt amenintate un sir de

activitati economice. In sfarsit, degradarea vieţii acvatice este plina de

consecinţe, deoarece ea tinde sa reducă resursele alimentare obtinute din

mari tocmai intr-un moment in care se are in vedere ulizarea mai larga a

acestora.Faptul ca poluarea poate prejudicia turismul este lesne de inteles

rari sunt aceia care nu au întâlnit incao plaja murdara. Si faptul ca ea poate

Page 17: poluarea apelor

sa fie fatala culturilor de stridii se intelege de la sine. Tot asfel, este uşor de

inteles ca sanatatea noastra poate fi grav afectata se stie ca anumite uleiuri

deversate in mare conţin produse cancerigene. Opinia publica trebuie sa se

convingă de gravitatea situatiei actuale. Masa substanţelor poluante pe care

le deversam in ape creste cu fiecare zi, ceea ce inseamna ca, daca nu luam

masuri pentru a preveni pericolul, poluarea de azi nu va reprezenta nimic in

comparaţie cu poluarea de mâine.Cele dintâi victime ale pânzelor plutitoare

formate, de cele mai multe ori, prin imprastierea hidrocarburilor sunt păsările

care au obiceiul sa se aşeze pe mare sau sa plonjeze pentru a apuca peşti.

Se stie ca in mod normal apa nu poate sa pătrundă prin penajul lor, ceea ce

le permite sa plonjeze si sa ramana scufundate in ape foarte reci, deoarece

perna de aer retinuta de penaj îndeplineşte rolul de regulator termic si

permite, in acelaşi timp, zborul deasupra apei. Poluat de hidrocarburi, penajul

pierde aceste insusiri si pasarea moare de frig, fara a se putea smulge din

mediul lichid. Acolo unde poluarea atinge un anumit grad, de exemplu in

porturi,se constata o sărăcire generala a florei, care in anumite cazuri poate

merge pana la dispariţia oricărei forme de viata vegetala. Flora marina este

amenintata deoarece pelicula uleioasa formeaza un ecran si împiedica

oxidarea apei. Se intelege de la sine ca flora din zona de coasta este cea

dintâi atinsa, dar aceasta nu inseamna ca flora de pe fundul marii este in

afara pericolului, deoarece uleiurile, răscolite si iar răscolite de mare, se

aglomereaza împreuna cu microorganismele si formeaza sedimente care

inabusa fundul mari ¡.Poluarea perturba, totodata, activitatile economice din

zonele litorale. Se intelege de la sine ca petrolul este duşmanul crescătorilor

de stridii si al pescarilor, deoarece el poate face ca peştii si testaceele sa

devină necomestibile. Aceste maree negre aduc, fireşte, un prejudiciu

considerabil si activitatilor turistice. In toate cazurile curatarea ţărmurilor este

foarte costisitoare.Trebuie sa ne convingem ca o lupta împotriva poluării nu

poate fi opera unei tari sau a unei generaţii, ci totul trebuie gândit la nivel

universal. Este o mare satisfactie sa constatam la tinerii din lumea întreaga o

atractie si uneori chiar un entuziasm pentru aceasta bătălie, menita sa

protejeze mediul nostru.Reîntoarcerea la o viata simpla si naturala, care se

manifesta prin aceste uriaşe reuniuni in aer liber, o anumita simplificare in

atitudine si in vestimentatie, un entuziasm pentru a continua lupta, foarte viz.

Page 18: poluarea apelor

E. EFECTELE ASUPRA FLOREI SI FAUNEI

Unul dintre cele mai obişnuite semne ale poluării apelor este vegetatia

verde de la suprafata-eutrofie.Plantele acvatice si algele se dezvolta la

suprafaţa apelor,atunci cand apa este imbogatita cu un amestec de compuşi

care s-au infiltrat din solurile din apropiere.

In ultimii 20 de ani situatia a devenit alarmanta deoarece 500 din

marile bazine din Marea Britanie sunt astazi verzi si toxice datorita poluării

Apa potabila a devenit un mediu propice pentru dezvoltarea diverselor

specii periculoase de bacterii,protozoare si ciuperci care sunt foarte

periculoase pentru om.

Stratul verde de la suprafaţa apelor actioneaza ca un invelis gros prin care

razele soarelui nu pot pătrunde spre straturile din adancuri. Astfel plantele

acvatice care produc oxigenul necesar, nevertebratelor sau vertebratelor

acvatice mor. In plus anumite specii de alge albastre produc substante toxice

care omoara peştii si alte organisme acvatice. Ca urmare multe activitati de

agrement pe lacuri sunt interzise in lunile de vara din cauza algelor si a

toxicitatii.Proliferarea algelor apare in lacuri si bazine si din alte doua

cauze:defrisarea pădurilor si aplicarea de fertilizatori arborilor din păduri in

urma carora apar infiltratii de substante chimice in apa.

Ploaia acida a cauzat catastrofe ecologice majore in Canada,SUA si N-V

Europei. Din cele 85.000 de lacuri din Suedia, 16.000 au devenit acide si

5.000 sunt complet depopulate de peşti. Din 1976, 4000 de lacuri au fost

tratate cu apa de var pentru a neutraliza acidul si a restaura echilibrul.

Incidentele poluante au de obicei ca efect distrugerea dramatica a

vieţuitoarelor salbatice, mai ales a peştilor. Reconolizarea si repopularea

poate fi facuta insa repede,mai ales cand oamenii se implica. Unele

nevertebrate pot pătrunde in zona afectata din punctele situate in amonte;

altele cum ar fi insectele de apa vor zbura spre aceste zone dupa cateva ore

de la producerea incidentului. Unele organisme cum ar fi molustele de rau ale

căror branhii devin sufocate de mal, pot sa prezinte dezechilibre. Altele cum

ar fi musca efemera tolereaza nivelele destul de mari ale poluării,in vreme ce

viermii tubulari care ingereaza bacteriile si diverse specii de larve de

Page 19: poluarea apelor

chiromonide si lipitori rezista bine la poluare si la nivele scăzute ale

oxigenului.

1. POLUAREA OCEANELORDaca la poluarea aerului imaginea-simbol este oferita de arborii perforaţi de

ploile acide,la poluarea apei expresia caracteristica ar putea fi considerate-

mareele negre,adica poluarea,practic continua,cu petrol a marilor si

oceanelor lumii,avand efecte dezastruoase asupra

florei si faunei marine.

In incidentele majore de poluare este întotdeauna implicat ţiţeiul.Practica

obişnuita de spalare a tancurilor petroliere reprezintă echivalentul a opt pana

la 20 milioane de barili de petrol pe an care s-ar deversa in oceane in mod

deliberat.Aceasta practica,raspandita in lumea întreaga,ramasa adesea

neobservata,este astazi detectata prin intermediul satelitilor si cei vinovaţi

pot fi trimişi in judecata.

Dupa titei,unul dintre cele mai periculoase deşeuri sunt apele uzate.In

cantitati mici apele uzate îmbogăţesc apa sî reprezintă un ingrasamant

pentru plante si peşti,dar in cantitati mari ele sunt un pericol pentru

ecosisteme.La doua dintre cele mai mari canale de scurgere din lume in L.A

din SUA si Marsillia din Franţa,in ultimele doua deceniî a început epurarea

apelor uzate.Imaginile din satelit prezintă foarte clar cum poluaţii sunt purtati

de curenţii care pornesc dinspre aceste canale.Imaginile video subacvatice

oferă priveliştea morţii si a distrugerilor asupra organismelor marine

provocate de apele uzate,dar politicile de remediere a situatiei din ultimii ani

au adus o imbunatatire semnificativa.S-au făcut eforturi pentru a transforma

cat mai mulţi poluanţi solizi in lichid deoarece diluarea scade*mult riscul

accidentelor si lumina soarelui poate distrugere bacteriile.Acest fenomen s-a

demonstrat in California unde deseurile a 17 milioane de oameni sunt

deversate in mare.

Alti poluanţi ar mai fi pesticidele (DDT-ul si PCB), metalele

grele(cadmiul,nichelul,arsenul,cuprul,plumbul,zincul sau cromul)care multe

provin din industria si transportul pe uscat,sunt chimicale periculoase care

dezechilibrează balanţa sistemelor animale din mediu.

Page 20: poluarea apelor

O alta substanta chimica care are un efect negativ asupra florei si faunei

marine este tributilina care este folosita pe scara larga ca vopsea rezistenta

la apa,pentru chila vaselor.S-a demonstrat ca TBT-ul produce modificări

sexuale melcilor de mare,intregi populaţii devenind de sex feminin si deci

puse in imposibilitatea de a se reproduce.

2. EFECTUL ASUPRA ECOSISTEMELORPoluarea afecteaza toate oceanele globului, dar apele de coasta sunt mai

afectate decât cele din largul marilor deoarece acolo exista in prezent mult

mai multe surse de poluare, de la instalaţiile industriale de coasta pana la

transportul maritim mai intens.In particular,in jurul Europei si a coastei estice

a Americii de Nord, platformele continentale din apele puţin adanci au fost

exploatate de către om pentru stridii,midii si fermele piscicole care au devenit

astfel vulnerabile pentru bacteriile toxice,alge si poluanti.Platformele sunt

folosite si pentru explorarea ţiţeiului care măreşte riscul devarsarilor si

poluării.

O alta forma obişnuita,din ce in ce mai intalnita,a poluării oceanelor este

inmultirea exagerata a algelor si a planctonului.Se crede ca motivul apariţiei

acestora ar fi incidenţa crescută a metalelor radioactive deversate din

industrie care actioneaza ca un biostimulator pentru dezvoltarea plactonului.

Stridiile la fel ca alte moluşte bivalve au un rol important in filtrarea apei.S-

a calculat ca stridiile din Golful Chesapeake,zona Marylland-ului au filtrat

intreaga apa in decurs de 8 zile.Astăzi datorita înmulţirii exagerate a algelor

si a poluanţilor existenti,procesul dureaza 480 de zile.In perioada de înflorire

a algelor unele dintre acestea mor si se descompun,permiţând bacteriilor sa

se inmulteasca utilizând oxigen vital.

Toate animalele marine care se hrănesc prin filtrare sunt foarte sensibile la

poluanţi care se concentrează in tesutul lor. Astfel sunt ameninţaţi coralii

care se compun din colonii gigant de animale unicelulare ce sunt foarte

vulnerabile la poluanţi.

Organismele daunatoare din apele uzate se reproduc in moluşte si

transmit omului numeroase boli.Poluanţii sunt vinovaţi si pentru scaderea

rezistentei la boli a mamiferelor marine care a dus la declanşarea unei

Page 21: poluarea apelor

epidemii in perioada 1987-1988,in Marea Nordului,cand cel puţin 11.000 de

foci comune si cenuşii au murit.

Prin poluare,depasindu-se anumite praguri,apa devine neutilizabila:in

acest fel,pe Glob se contureaza in tot mai multe regiuni o criza a apei.Criza

este accentuata de creşterea populaţiei si de faptul ca in multe tari sarace

omul este obligat sa consume apa poluata sau infestata.Cifrele furnizate de

OMS privind diferitele maladii,raspandite prin intermediu apei,mai ales in

tarile sarace,sunt alarmante.Anual se inregistreaza 4 miliarde de cazuri de

diaree,2,2 milioane fiind mortale;cazuri de malarie,milioane de oameni

infestati de schistosimioza.

Pentru atenuarea acestor tendinte alarmante, oamenii de stiinta au

conceput diferite strategii de gospodărire integrala a resurselor de apa. De

exemplu,la Conferinţa Internaţionala a Apei si Mediului de la Dublin, din

1992,au fost stabilite cateva principii care au in vedere rolul esenţial al

resurselor de apa pentru dezvoltarea durabila.O importanta deosebita se

acorda gospodăririi apelor,intr-o forma participativa, prin implicarea tuturor

factorilor interesati si prin considerarea apei drept un bun economic si social.

3. MARE A NEAGRAIn ultimele decade ale secolului XX Marea Neagra a suferit deteriorări

puternice ale ecoconditiilor de mediu,datorate in cea mai mare parte,eroziunii

costiere,eutroficarii,insuficientei tratari a apelor uzate,introducerii de specii

exotice,pierderii de habitate si manegementului neadecvat.Diversitatea

biologica a scăzut dramatic.Au avut loc accidente ale unor petroliere care au

dus la poluarea cu titei iar numărul acestora probabil ca va creste avand in

vedere rutele transportului de petrol dinspre Marea Caspica spre

Europa.Comform cu raportul de supraveghere GEF din 1992,Marea Neagra

este considerata cea mai serios degradata mare a planetei.

Acţiuni internaţionale concertate cum este Programul de Mediu la

Marea Neagra(Black Sea Environmental Program,BSEP)finantat de GEF a

dus la unele imbunatatiri modeste locale,dar a permis realizarea cadrului de

stabilire a strategiilor regionale, naţionale,locale,precum si a strategiilor de

coordonare.Cea mai importanta realizare este stabilirea Planului Strategic de

Acţiune la Marea Neagra,adoptat de Ministerul Mediului al celor sase tari

Page 22: poluarea apelor

riverane la Istambul pe 31 octombrie 19%.Printre altele acest plan propune

reducerea polualii si menagementul resurselor vii.

Batal ia pentru pastrarea puritatii apelor intereseaza întreaga

omenire.Sta in putinta oamenilor de a veghea,ca marele izvor de viata de

care dispun sa ramana întotdeauna curat.

Page 23: poluarea apelor

II. APELE SUBTERANE

2. GENERALITĂŢI PRIVIND POLUAREA SOLULUI SI APELOR SUBTERANE

Poluarea este o modificare a proprietăţilor fizice, chimice, biologice ale

apei, restrângând proprietăţile de folosire ale acesteia.

Elementele conservative sunt acele elemente care nu suporta nici un

schimb cu mediul poros sau cu aerul ( nu apar fenomene de adsorbtie sau de

descrestere radioactiva).

Se numesc elemente in soluţie , acele elememte care sunt incluse in

combinaţii chimice ce formeaza săruri solubile in apa. Aceste săruri sunt mai

mult sau mai puţin ionizate.. Elementele dizolvate pot fi prezente sub forma

de complexe chimice neutre electric, formate din agregate de diferite

molecule sau ioni. Exista săruri insolubile, ce pot fi transportate in soluţie

ca elemente trasori. Tinand seama de toxicitatea unor radioelemente trasoare

, concentraţia acestora trebuie calculata in vederea siguranţei radiologice.

Exista elemente transportate in agregate moleculare , precum coloidele.

Acestea pot fi retinute prin filtratie mecanica in matricea poroasa. Toate

aceste elemente transportate se numesc si ele “in soluţie „in măsura in care

constituie o faza mobila deferita de faza fluida. Ele se integreaza intr-o

singura faza fluida, modificând eventual proprietăţile fizice ( densitatea ,

vascozitatea ) si chimice ale acestei

In condiţiile in care calitatea apelor constituie o problema prioritara pe plan

mondial , iar singura sursa de ape nepoluate o reprezintă rezervorul de ape

subterane, menţinerea acestei rezerve reprezintă o condiţie vitala pentru

omenire. Apa subterana este o sursa buna de apa potabila datorita

proprietăţilor de purificare ale solului. Fenomenul de poluare apare uneori si

in cazul apelor subterane , desi acestea sunt mai protejate decât apele de

suprafaţa.

Poluarea este o modificare a proprietăţilor fizice, chimice si biologice ale

apei , restrângând posibilităţile de folosire a apei subterane , facand-o

neutilizabila , sau la modul general deteriorarea mediului - alterarea

caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale ale

mediului, reducerea diversitatii si productivitatii biologice a ecosistemelor

Page 24: poluarea apelor

naturale si antropizate, afectarea echilibrului ecologic si al calitatii vieţii

cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei si solului,

supraexploatarea resurselor, gospodărirea si valorificarea lor deficitara, ca si

prin amenajarea necorespunzatoare a teritoriului;

Poluarea apei subterane este asociata unei multitudini de aspecte

neplăcute cum ar fi : gustul, mirosul, culoarea , duritatea, existenta unor

organisme patogene sau a unor substante toxice , explozive sau inflamabile.

Poluarea apei subterane duce Ia imposibilitatea utilizării acviferului pentru

perioade foarte lungi de timp , de ordinal deceniilor, sau secolelor . acest fapt

se datoreaza vitezelor extreme de mici ale apelor subterane.

Scopul final al studiului poluării apelor subterane il constituie realizarea

unor modele de prognoza calitativa , precum si stabilirea unor programe de

optimizare a investigaţiilor asupra mediului. De mare actualitate este

problema reabilitării acviferelor

Abordarea unei probleme de poluare este redata schematic si ea

presupune:

• Culegerea si tratarea informaţiilor

• Construirea si folosirea modelelor de prognoza

• Verificarea modului in care se realizeaza prognoza

1. Culegerea si tratarea informaţiilor presupune:

- identificarea sistemului

- înregistrarea informaţiilor numerice

- structurarea informaţiilor ne-numerice ( calitative )

- optimizarea informaţiilor si a controlului

Un model de prognoza a poluării apelor subterane trebuie sa înglobeze:

- curgerea in mediu poros, in regim saturat

- curgerea in mediu poros in regim nesaturat

- modelarea matematica a dispersiei agenţilor poluanţi in mediu

poros

Datorita inter-influenței dintre freatic si apele de suprafaţa exista o

interdependenta si din punct de vedere al calitatii apelor. Apele de

suprafaţa reprezintă condiţii de frontiera pentru domeniul freatic , atat din

punct de vedere hidraulic , cat si al concentraţiei poluantului.

Obiectivele studierii poluării apelor subterane sunt:

Page 25: poluarea apelor

1. estimarea rapida a probabilitatii de curgere accidentala a puluantului spre

1111 put de pompare;

2. definirea influentei unor poluanţi prezenţi sau inevitabili in puţuri , in

special ca o funcţie de regimurile de pompare;

3. definirea zonelor sensibile la poluare , in scopul optimizării amplasaţ ii de

noi puţuri;

4. obţinerea unui model la scara mare ca un support cantitativ de prognoza

si conducere;

5. informarea prin simple vizualizari privind evoluţia poluării

Scopul cercetărilor este ca, pornind de la studiul experimental , pe

modele, de la experienţe efectuate " in situ " pe baza rezolvării matematice a

problemei curgerii fluidelor in medii poroase si a problemei dispersiei , sa se

elaboreze modele de prognoza pentru cazuri reale de poluare.

Poluarea apei subterane poate fi de tip continuu sau accidental si se

poate datora unor poluanţi industriali, agicoli, sanitari. Poluarea agricola se

datoreaza apei de irigaţie sau de ploaie , care transporta mineralele, sarea ,

ierbicidele, pesticidele, ingrasamintele spre apa subterana. O observare

atenta a poluanţilor admisibili arata ca cea mai frecventa si cea mai

periculoasa forma a poluării este cea cu substante miscibile cu apa. Trebuie

sa se tiu aseama de faptul ca mişcarea fluidelor este uneori bine descrisa

prin neglijarea efectelor de combinare ( studiile la scara mare si studiul

mişcării poluantului prin cai preferenţiale , in special cand cantitatea de

poluant este foarte mica , dar toxicitatea este mare).

Exista cazuri in care fenomenul de dispersie nu poate fi neglijat . Astfel

problemele de poluare a apelor subterane sunt de doua tipuri :

- convective( advective)

- dispersive

2.SURSE DE POLUARESursele de poluare pot fi localizate :

a. la suprafaţa terenului

b. in subteran - deasupra nivelului apei subterane

c. sub nivelul apei subterane

Page 26: poluarea apelor

Principalele surse de poluare ale pânzelor de apa freatica sunt:

1. extragerea excesiva din puţuri

2. Introducerea poluanţilor in apele freatice , prin intermediul apelor de

suprafaţa:

a) din fosele caselor sau din tratarea apelor uzate, menajere;

b) din efluentii industriali ( apa uzata neepurata sufficient);

c) din gunoiul solid, amestecat cu apa;

d) folosirea excesiva , in agricultura a pesticidelor si îngrăşămintelor;

e) din scurgeri accidentale

3.Salinitate excesiva ; aceasta se produce datorita precipitaţiilor reduse care

nu pot realimenta panza freatica

4. Poluare datorata sistemelor de canalizare deficitare

5. Poluare datorata stațiilor de epurare exploatate necorespunzator

O clasificare mai riguroasa a surselor de poluare a apelor subterane a

fost realizata de către Oficiul de Evaluari tehnologice al SUA ( US-OTA ).

Conform acestei clasificări , cele sase categorii de activitati care genereaza

poluarea apei subterane sunt:

1. Surse de poluare datorate lucrărilor destinate evacuarii anumitor

substante in mediul subteran:

percolarea in subteran din rezervoarele septice

infiltrarea din puţurile de injecţie folosite pentru descarcare apelor uzate

infiltrarea apelor din irigaţii la care s-a folosit apa uzata

2. Surse de poluare datorate unor lucrări proiectate pentru stocarea ,

tratarea sau depozitarea substanţelor, care functioneaza necorespunzator:

depozite de deşeuri ( spalate de precipitaţii )

depozite de materiale rezultate in urma excavatiilor din constructii sau

activitati miniere

rezervoare de stocare subterane sau supraterane ( deversare, fisurare,

deteriorarea îmbinărilor cu conductele de legătură )

3. Surse de poluare datorate lucrărilor proiectate pentru transportul unor

substante:

conducte destinate transportului de substante chimice sau ape uzate

spargerea ambalajelor si imprastierea pe sol a unor produse chimice , in

timpul transportului

Page 27: poluarea apelor

4. Surse rezultate din alte activitati ( surse indirecte )

irigaţii

aplicarea pesticidelor, ierbicidelor si fertilizatorilor

apele provenite din precipitaţii pot polua solul prin : o spălarea

șoselelor ( sare, alti poluanţi) o spalarea si dizolvarea poluanţilor atmosferici

o poluare urbana o drenajul in zonele miniere

5. Surse de poluare datorate unor lucrări care favorizeaza descarcarea

poluanţilor in subteran:

lucrări de foraj executate necorespunzator

gropile rezultate din excavaţii pot colecta ape uzate provenite din zonele

urbane sau industriale

6. Surse naturale de poluare a căror provenienţa este provocata de activitati

umane:

interacţiunea dintre apele de suprafaţa si cele subterane

scurgeri naturale care transporta minerale dizolvate

intruziunea apelor sărate in acvifere in vecinatatea marilor, datorata unor

lucrări de pompare efectuate necorespunzator

3. GENERALITATI ASUPRA HALDELOR PENTRU DEPOZITAREA DEŞEURILOR . INFLUENTA HALDELOR ASUPRA MEDIULUI

Haldele pentru depozitare deşeurilor transportate mecanic sau hidraulic

influenteaza in mod negative mediul ambient, in ceea ce priveşte calitatea

apelor de ssuprafata si subterane , calitatea aerului, a vegetatiei si a mediului

ambient in zona, daca nu se iau masuri corespunzătoare.

In ceea ce priveşte apele subterane , avand in vedere folosinţele

multiple si cantitatile limitate ale acestora , problema principala este aceea

de apreven i i mp uri fí carea , prin masuri eficace. Orice efect de impurificare

este aproape ireversibil si o imbunatatire a calitatii apei chiar in timp

indelungat este pe cat de dificila, pea tat de costisitoare.

Page 28: poluarea apelor

4. CANTITATEA SI CALITATEA APEI FOLOSITA LA TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA DEŞEURILOR

Cantitățile mari de apa folosite pentru transportul si depozitarea deşeurilor

in halde , pun in special probleme de impurificare a apelor de suprafaţa si

subterane si mai puţin probleme de modificare a nivelurilor si debitelor.

Apa folosita la transportul si depozitarea deşeurilor in halde isi modifica

total caracteristicile fizico-chimice iniţiale , ceea ce are consecinţe

nefavorabile asupra folosinţelor in zona haldelor. Raportul de diluare a

amestecului apa-deseu influenteaza compoziţia fizico-chimic a apei de

transport.

Cantitatile de apa reziduala provenite de la diferite instalatii de preparare a

minereurilor se apreciaza a fi de ordinal :

de la o flotatie de 250 tone minereu/zi rezulta 1000 me de apa

de la o eianuratie de 250 tone minereu/zi rezulta 2000 me de apa

de la o spălătorie de de 250 tone minereu/zi rezulta 2500 me de apa

In industria energetica , in tara noastra cantitatile de apa folosite la

transportul cenuşii industriale in vederea depozitarii au fost apreciate la cca.

50 milioane mc/an , pana in anul 1970 , ajungand in anul 1980 la mai mult de

100 milioane mc/an.

Apa folosita la transportul deşeurilor din industria miniera si metalurgica

conţine fracţiuni de reactivi , folosiţi in procesul tehnologic al prepararii , ca

varul ethnic, cianura de sodium, sulfatul de zinc , sulfatul de cupru, acidul

sulfuric, carbonatul de sodium, xantatul de sodium , flotanololul, alcoolul,

uleiul de pin, silicatul de sodium , substante radioactive.

Indicatorul pH variaza de la puternic acid ( pH= 3 ) la intens alcalin ( pH=

10-11 ) la apele provenite din prelucrarea minereurilor feroase si neferoase si

de pH=3 la pH=8 , la preparatiile de cărbune.

Din industria coloranţilor, pigmentilor, rezulta ape de transport cu o

mineralizare mare , cu o incarcare in substante organice generate de

prezenta acetatilor si substanţelor cu toxicitate crescută, cum sunt: cromul,

plumbul si zincul.

Page 29: poluarea apelor

Din industria sodei rezulta ape de transport puternic mineralizate ,

impurifícate cu cloruri ( de ordinal 75.000 mg/l ) sulfaţi, calciu, magneziu.

Indicatorul pH variaza intre 12 si 13.

In apa folosita la transportul cenuşii industriale se găsesc cantitati mari de

sulfaţi solubili , urme de fier, aluminiu, sulfuri metalice si alcalinoferoase cu

un indicatorul pH ce variaza intre 8,8 si 13.

Deseurile provenite din industria chimica prezintă probleme deosebit de

grele de depozitare prin :

cantitățile mari de depozitare

diversitatea caracteristicilor fizico-chimice , mineralogice si mecanice , a

stabilitatii lor in timp , sub influenta mediului si a condiţiilor de

depozitare;

marea majoritate a deşeurilor din industria chimica pun probleme

deosebit de grele de poluare , necesitând masuri severe de proiecţie a

mediului;

deșeurile hidrotransportate trebuie depozitate in halde realizate cu

baraje de formare , dimensionate dupa legile cunoscute a barajelor;

majoritatea terenurilor ocupate pentru depozitarea deşeurilor

hidrotransportate nu pot fi redate in circuitul agricoldecat cu masuri

speciale de stabilizare sau consolidare, intrucat deseurile nu se pot

consolida in mod natural;

in vederea unei explorări normale si aprotectiei mediului , toate haldele

trebuie prevăzute cu AMC ( aparate de masura si control)

in vederea micşorării cantitatilor de deşeuri , se recomanda revizuirea

proceselor tehnologice si valorificarea deşeurilor la maximum , ca si

evacuarea si depozitarea lor grupata in vederea anihilarii unor efecte

toxice.

5. INFLUENTA RECIPROCA DINTRE APELE SUBTERANE SI APELE DE SUPRAFAŢA

Straturile de apa subterana se alimenteaza din apele de suprafaţa , fie prin

infiltratie pe versanti , fie prin infiltratie din albia râului . In zonele in care

râurile alimenteaza straturile subterane , modificările de regim ale acestora

Page 30: poluarea apelor

modifica si regimul apelor subterane. Astfel la captarile din freatic , reducerea

debitelor minime per au provoaca o reducere a debitelor ce se pot extrage

( idem la marirea debitelor ).

Schemele de gospodărire a apelor de suprafaţa pot influenta in mod

favorabil resursele de apa subterana in zonele acumulărilor , unde datorita

ridicării nivelului apei se asigura o alimentare mai bogata a straturilor

subterane. In sens invers , in urma amenajarii apelor subterane , in special

ca urmare a prelevării de debite din aceste straturi, se poate provoca o

coborâre a nivelului apelor freatice si se poate micşora aportul de debite din

straturile subterane in rau, iar in cazul prelevărilor foarte intense pot apare

chiar inversarea fenomenului , adica alimentarea resurselor subterane din

cursurile de apa de suprafaţa . Din punct de vedere al calitatii , apele de

suprafaţa constituie condiţii de frontiera pentru apele subterane , deci soluţia

problemei dispersiei in mediul poros (apa subterana ) va fi influentata de

concentraţia substanţelor poluante din apele de suprafaţa.

6. POLUAREA APELOR SUBTERANE DATORITA FOLOSIRII IN AGRICULTURA A PESTICIDELOR, ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE SI A APELOR UZATE PENTRU IRIGAŢII

Irigarea cu ape uzate menajere si industriale este un procedeu de epurare

avantajos in condiţiile in care nivelul apei subterane din zona respectiva nu

este aproape de suprafaţa solului.

Infiltrarea in sol a apelor uzate este condiţionata de capacitatea de

absorbţie a solului. Aceasta caracteristica a solului ii conferă posibilitatea de

a retine cea mai mare parte din substantele si microorganismele din apa

uzata , realizandu- se astfel si epurarea ei. Dar solul poate lasa sa treaca

prin el o cantitate mai mare sau mai mica de apa poluata care ajunge la

stratul acvifer.

Daca normele de irigare corespund capacitatii de adsorbtie a solului , in cazul

unui sol omogen, tlieoretic apele uzate trecute prin sol ar trebui san u mai

conţină substante poluante.

Page 31: poluarea apelor

Fig 1. Spectrul mişcării apei dintr-un curent subteran sub presiune către un

puţ singular de captare Diagrama pentru calculul distantelor de protecţie

sanitară la un şir de puţuri.

Fig 2 Schema unei captări cu elementele geometrice principale ale

zonei de proiecţie sanitara.

In numeroase cazuri apar fenomene de poluare a solului ca urmare a

mineralizării mereu crescânde ( in special nitrati si nitriti ). Prezenta unui

continui ridicat de nitrati si amoniac indica o poluare organica cu ape uzate

Page 32: poluarea apelor

ca urmare a unei epurări incomplete a apelor uzate in zona de aerare a

solului.

Folosirea excesiva a îngrăşămintelor si pesticidelor reprezintă de

asemenea o sursa de poluare

Page 33: poluarea apelor

BIBLIOGRAFIE

Page 34: poluarea apelor
Page 35: poluarea apelor