Click here to load reader

Poenotene komunikacije za poslovne uporab - Iskrateling - Arizanovic... · PDF fileZnižanje stroškov za komunikacije • Pove. č. anje individualne produktivnosti in u. č. inkovitosti

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Poenotene komunikacije za poslovne uporab - Iskrateling - Arizanovic... · PDF...

 • Obr

  .: 70

  -121

  dIs

  sued

  by

  Iskr

  atel

  ; All

  right

  s re

  serv

  ed

  Poenotene komunikacije za poslovne uporabnike

  Vladimir ArizanoviTelekomunikacije I 09 _ 4.11.2010

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  1

  Izzivi dananjih poslovnih komunikacij

  Komunikacijska preobremenjenost

  Distribuirane delovne skupine, kupci in partnerji

  Visok stroek/cena za komunikacije

  Nezdruljiva in kompleksna omreja

  Reitev

  konvergenca na delovnem mestu

  En uporabnik, ena identiteta za vse oblike komunikacije

  Enotna uporabnika izkunja, ne glede na mreo ali napravo

  Funkcionalno bogata, kontekstualna, varna in na standardih bazirana komunikacija

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  2

  Storitve v poenotenih komunikacijah

  Vir:

  April 2008

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  3

  Vir:

  April 2008

  Naini komuniciranja

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  4

  Glavni motivi za uvajanje UC

  Vir:

  April 2008

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  5

  ZAPOSLENI

  POSLOVNEZAHTEVE

  PRIAKOVANJAKUPCEV

  Cilji podjetja:Izboljanje produktivnostiZmanjevanje strokovIzboljanje odzivnosti

  Priakovanja kupcev:Bolja odzivnostKonkurenne ceneKvalitetneja usluga

  Zaposleni:Distribuirani24/7GlobalniPovezani

  Poenotene komunikacije za izboljanjeposlovnih procesov

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  6

  Reitev : Iskratel IUCIntegracija poslovnega komunikacijskega sistema SI3000 in MS OCS 2007 R2oBogatim PBX storitvam dodajamo UCoOhranjamo operaterski nivo zanesljivosti (pet devetk)oPoveamo uinkovitost komuniciranja: zdruitev telekomunikacijskih in raunalnikih storitev v enotnem omrejuoOdprta platforma za uvajanje novih storitev

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  7

  IUC

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  MS Communicator kot telefon

  Za komunikacijo: MS Communicator ali namizni telefon:

  V dohodnih zvezah: Dual ForkingV odhodnih zvezah loeno:

  Namizni telefon aliMS Communicator

  Iskratel vmesnik SIP

  8

  MS Communicator kot uporabniki vmesnikNadzor in upravljanje telefona preko MS CommunicatorjaMS Communicator je Uporabniki vmesnik, ni telefonIskratel vmesnik

  uaCSTA

  Dual Forking

  Iskratel IUC

  dva funkcionalna modela

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  Celovita reitev v poslovnem okolju

  9

  Medmreje

  Poslovnoomreje

  Namiznitelefon

  MS Communicator2007

  Iskratel UCTele delo / SOHO

  MobilniCommunicator

  EdgestrenikSBC

  Poarnizid

  SIP

  NomadMobilniCommunicator

  Web dostop

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  10

  Reitev za namenska omreja

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  11

  Poenotene komunikacije v skupini Iskratel

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  Storitve IUC

  Poenotene komunikacije:

  IM, group chat, presence

  Audio/video konference

  Remote Call Control

  Poenoteno sporoanje:

  IVR

  ACD

  Glasovna pota

  Sodelovanje:

  Work Place Portal -

  Microsoft SharePoint

  Microsoft Live Meeting

  Deljenje namizja

  12

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  13

  Funkcionalnosti reitve I

  Nadgradnja in uporaba obstojeega TK sistema

  PC, Attendant, Web in Mobilni Communicator

  Audio/Video, dial-in, meet-me konference

  Tekstovno takojnje sporoanje (Instant Messaging)

  Razirjena indikacija razpololjivosti/prisotnosti

  iroka paleta komunikacijskih naprav: namizni telefon (analogni, ISDN, IP), PC telefon, dlannik, GSM telefon

  Centralizacija telefonskih imenikov (AD)

  Centralizacija beleenja kontaktov na enem mestu

  In

  box (zgreeni in prejeti klici, IM,...)

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  14

  Funkcionalnosti reitve II

  Ista uporabnika izkunja kjerkoli na medmreju

  Remote dostop brez VPN povezave:

  Tele delo

  Nomad

  Integracija z MS poslovnimi in Office aplikacijami

  WorkPlace portal

  Glasovna pota, IVR, ACD, ...

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  15

  Uporabnika izkunja v skupini Iskratel

  Preko 1200 poenotenih delovnih mest, federacija v okviru podjetij v skupini Iskratel

  Poveanje produktivnosti in uinkovitosti ter znianje strokov

  Ohranjena telekomunikacijska infrastruktura in terminalna oprema

  Izobraevanja

  Virtualni sestanki

  Zmanjevanje odzivnega asa

  Remote dostop: Tele delo in nomad

  VoIP komunikacija med podjetji

  Tekstovno takojnje sporoanje (IM), ki poasi zamenjuje interno komuniciranje preko elektronske pote

  hitreji odziv

  Indikacija razpololjivosti zmanjuje tevilo neuspenih poskusov vzpostavljanja zveze

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  16

  ROI Koristi implementacije IUC v komunikacijsko okolje:Znianje skupnih strokov lastnitva -TCO Znianje strokov za komunikacijePoveanje individualne produktivnosti in uinkovitosti povezane s komunikcijami (mikro

  produktivnost)

  Poveanje uinkovitosti poslovnih procesov z vejo fleksibilnostjo in povezljivostjo (makro

  produktivnost):

  Integracija komunikacij skih vmesnikov v poslovne aplikacije

  Komunikacija med razlinimi uporabniki (sestanki, izobraevanja, mobilnost,..)

  hitreji prenos znanja

  Enostavna povezljivost med podjetji -

  federacije

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  ROI

  analize in raziskave

  Uinkovitost

  raziskave kaejo, da je prihranek delovnega asa od 2% do 12%, vir:

  Znianje strokov za telefonijo

  VoIP povezave

  pomembno za razprene organizacije

  Mobilna telefonija

  mobilni communicator in remote uporabniki

  Zmanjevanje tevila potovanj :

  Sestanki

  Interna izobraevanja

  Predstavitve , delo s kupci in servisne aktivnosti

  Nadgradnja obstojee telekomunikacijske infrastrukture v enovito UC platformo

  17

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  18

  Monosti prihrankov

  Vir:

  Marec

  2009

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  19

  Optimizacija licenne programske opreme

  Vir:

  Marec

  2009

  MVLP A -

  Microsoft Volume License Pricing Agreement

  EA

  Enterprise Agreement

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  20

  Izraunani potencialni prihranki

  Vir:

  Marec

  2009

 • Issu

  ed b

  y Is

  krat

  el; A

  ll rig

  hts

  rese

  rved

  Ocena prihrankov v skupini Iskratel

  Prihranek delovnega asa:

  min. 2% od 624 aktivnih uporabnikov (skupaj imamo 1316 uporabnikov v skupini)

  Prihranek za telefonijo:

  40% znianje strokov telefonije (fiksne in mobilne)-

  del zaradi

  znianja cene min, del pa zaradi poenotenih komunikacij

  Prihranek slubenih potovanj v enem letu:

  Interna izobraevanja v skupini ( 40 dogodkov)

  Dnevni projektni sestanki razprenih timov , nenapovedani webinarji, izobraevanja partnerjev ,.. niso vkljueni v to oceno!

  Groba ocena prihrankov v enem letu: okoli 950.000,00

  21

  Poenotene komunikacijeza poslovne uporabnikeSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Reitev : Iskratel IUCSlide Number 8Slide Number 9Celovita reitev v poslovnem okoljuSlide Number 11Poenotene komunikacije v skupini IskratelStoritve IUCFunkcionalnosti reitve IFunkcionalnosti reitve IIUporabnika izkunja v skupini IskratelSlide Number 17ROI analize in raziskaveSlide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Ocena prihrankov v skupini Iskratel

Search related