Click here to load reader

Podsumowanie projektu Wielkopolski system monitorowania i ... · Projekt systemowy „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Kontynuacja i rozwój działań zainicjowanych

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Podsumowanie projektu Wielkopolski system monitorowania i ... · Projekt systemowy „Czas...

 • Podsumowanie projektu

  Wielkopolski system monitorowania i prognozowania 17-18 maja 2012 r.

  www.zawodowcy.org

 • Plan prezentacji podsumowujących

  Podsumowanie projektu Wielkopolski system

  monitorowania i prognozowania M. Szafrański i M. Goliński

  Projekt systemowy „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Kontynuacja i rozwój działań

  zainicjowanych w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania

  G. Bogacz, J. Palacz, M. Szafrański/M. Goliński

  Moduł dyrektora szkoły w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania

  M. Goliński

  Wstępne podsumowanie wyników warsztatów, paneli i spotkań informacyjnych – praktyka korzystania z systemy w opinii

  użytkowników i odbiorców M. Graczyk, A. Waligóra

  Nowe moduły w ramach WSMiP -> Wielkopolski System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego; laboratoria dla uczniów,

  e-learning M. Szafrański, M. Goliński

  Kształcenie zawodowe, w tym kształcenie modułowe w Finlandii i doskonalenie jego jakości. Dobre

  praktyki dla Polskich szkół Hannu Simi

  Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, Ylivieska Unit.

  Kształcenie modułowe a potrzeby rynku pracy

  G. Bogacz

 • Zakres wystąpienia

  1. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w ramach Programu akceleracji

  wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej.

  2. Podstawowe informacje o projekcie

  3. Innowacyjność rozwiązania

  4. Działania przygotowawcze do wdrożenia systemu

  5. Funkcje w systemie, które będą realizowane z wykorzystaniem narzędzia

  informatycznego i planowana kolejność ich wdrażania

  6. Wdrożenie i rozwój systemu.

 • Monitorowanie i prognozowanie rynku pracy

  Upowszechnianie osiągnięć naukowych

  Akceleracja dostępu do informacji

  www.awt.put.poznan.pl

  www.awt.org.pl

 • Konferencja – Technika dla gospodarki (3 czerwca 2008 r.)

 • Geneza projektu

  2006

  Koncepcja

  AWT

  2007 2008 2009 2010

 • Podstawowe informacje o projekcie

  1. Projekt innowacyjny testujący

  2. PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.2

  3. Czas realizacji: 01.05.2010 – 30.06.2012

  4. Partnerzy:

  Województwo Wielkopolskie

  Miasto Poznań

  Central Ostrobothnia University of Applied Sciences in Kokkola (Finlandia)

  5. Instytucje współpracujące:

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Instytucje, z którymi podpisano porozumienia w trakcie realizacji projektu

 • Instytucje współpracujące Podpisane Porozumienia na rzecz upowszechniania WSMiP 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie

  2. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

  3. Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

  4. Powiatowy Urząd Pracy w Pile

  5. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

  6. Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

  7. Powiatowy Urząd Pracy w Turku

  8. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

  9. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

  10. Starostwo Powiatowe w Gostyniu

  11. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

  12. Starostwo Powiatowe w Jarocinie

  13. Starostwo Powiatowe w Pleszewie

  14. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

  15. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

  16. Starostwo Powiatowe w Śremie

  17. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

  18. REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw

  19. Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego

  20. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

 • Harmonogram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  Etap 1 Etap 2

  Rok Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

  Kwartał kw2 kw3 kw4 kw1 kw2 kw3 kw4 kw1 kw2

  Miesiąc 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

  Zadanie 1: Współpraca międzynarodowa

  Zadanie 2: Zarządzanie projektem

  Zadanie 3: Pogłębiona diagnoza i analiza problemów

  Zadanie 4: Opracowanie wstępnej wersji Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania kształcenia zawodowego (WSMPKZ)

  Zadanie 5: Testowanie systemu (WSMPKZ)

  Zadanie 6: Analiza rzeczywistych efektów testowania systemu (WSMPKZ)

  Zadanie 7: Opracowanie produktu finalnego (WSMPKZ)

  Zadanie 8: Walidacja produktu finalnego (WSMPKZ)

  Zadanie 9: Upowszechnianie i włączanie WSMPKZ do głównego nurtu polityki

 • Wizja - zejście z poziomu zawodu do poziomu kompetecji

  GŁOWA ABSOLWENTA

  Kompetencje oferowane w systemie

  edukacji

  Kompetencje oczekiwane

  na rynku pracy

  Ucho zaskoczenia

  - kompetencji wykraczających

  poza oczekiwania rynku pracy

  Ucho luki

  kompetencji w stosunku

  do oczekiwań rynku pracy

 • Obiekt badań

  Proces kształcenia

  RYNEK PRACY

  bezpośrednie

  oddziaływanie

  pośrednie

  oddziaływanie

  Kształcenie

  przedszkolne

  Kształcenie

  podstawoweKształcenie

  ogólne

  Kształcenie

  wyższe

  Kształcenie

  ustawiczne

  Kształcenie

  zawodowe

  Kształcenie

  gimnazjalne

  niedorosłych dorosłych

  obiekt

  badań

 • Innowacje w projekcie

  1. skrócenie czasu dostępu do informacji

  2. skrócenie czasu podejmowania decyzji w systemie szkolnictwa zawodowego

  3. połączenie funkcjonalności narzędzi wspomagających rekrutację i analitycznych

  4. podniesienie poziomu standaryzacji i rzetelności danych w prowadzonych badaniach

  5. określenie wspólnych (pokrywających się) potrzeb informacyjnych, co pozwoli na zmniejszenie skali zbierania danych

  6. zapewnienie wartości informacji w systemie badań nie tylko dla instytucji, ale także dla przedsiębiorców i uczniów

  7. monitorowanie luk kompetencji a nie tylko zawodów nadmiarowych i niedomiarowych

  8. postrzeganie kompetencji jako produktu (popyt pracodawców na kompetencje a nie tylko popyt uczniów i absolwentów na pracę) – kompetencje w ujęciu ekonomicznym

  9. docelowe przeniesienie wybranych rozwiązań z kraju partnera zagranicznego na grunt regionu

  10. bezpłatny dostęp, co powinno być szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Użytkownicy i odbiorcy

  1. Użytkownicy: podmioty działające w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku pracy, w tym instytucje rynku pracy (w szczególności Powiatowe Urzędy Pracy), szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia zawodowego dla dorosłych)

  2. Odbiorcy: pracodawcy oraz nie będący dorosłymi uczniowie, kształcący się w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe

 • Podsystemy i funkcje w WSMiP

  Wielkopolski System

  Monitorowania

  i Prognozowania

  I. Podsystem

  monitorowania

  i prognozowania

  III. Podsystem

  zarządzania

  II. Podsystem

  informatyczny

  1. Prowadzenie

  wywiadów

  grupowych

  z odbiorcami

  2. Tworzenie,

  aktualizowanie

  i doskonalenie map

  kompetencji

  3. Badanie

  potrzeb

  informacyjnych grup

  użytkowników

  4. Inicjowanie

  zmian

  w podsystemie

  informatycznym

  5. Sporządzanie

  analiz i raportów

  2. Utrzymanie

  sprawności

  podsystemu

  informatycznegoi

  3. Zabezpieczenie

  danych

  w podsystemie

  informatycznym

  1. Doskonalenie

  funkcjonalności

  podsystemu

  informatycznego

  1. Standaryzacja

  działań

  2. Opracowanie i

  utrzymanie procedur

  organizacyjnych

  funkcjonowania

  systemu

  3. Ciągłe

  upowszechnianie

  4. Planowanie

  rozwoju

  5. Utrzymywanie

  partnerstwa

  i współpracy

 • Monografia

 • Strona WSMiP i wejście do aplikacji internetowej WSMiP

 • konferencja 17-18 maja

  Działania upowszechniające

  WSMiP

 • Funkcje narzędzia w systemie monitorowania i prognozowania oraz kolejność ich wdrażania

  Lp. Funkcje narzędzia w systemie Czas

  1 Edukacyjna

  2 Informacyjna

  3 Kojarzeniowa

  4 Komunikacyjna

  5 Raportowa

  6 Prognostyczna

  Zakres funkcji na podstawie pomysłu E. Więcek-Janki i A. Kujawińskiej

 • Pozwala uświadomić użytkownikom wiele nowych aspektów związanych z postrzeganiem zawodów (umiejętności, kompetencje)

  1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • WSMiP służy do gromadzenia i przetwarzania informacji będąc jednocześnie ich kanałem przepływowym. Celem systemu jest dostarczanie informacji o stanie rynku pracy w Wielkopolsce. Osiągane to jest na między innymi poprzez raporty umieszczane w systemie do wiadomości poszczególnych użytkowników Systemu

  1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • Pozwala na dopasowanie zamieszczonych ofert do poszukiwanych – kojarzenie Pracodawcy z Uczniem

  1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • 1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • 1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • 1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • 1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • 1. Edukacyjna

  2. Informacyjna

  3. Kojarzeniowa

  4. Komunikacyjna

  5. Raportowa

  6. Prognostyczna

 • Rozwój Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania

  Wielkopolski system

  monitorowania

  i prognozowania

  - Utrzymanie i rozwój

  zaprojektowanych

  funkcji

  - Rozwój modelu

  prognozowania

  - Opracowanie modułu

  dla doradców

  - Opracowanie modułu

  dla instytucji

  szkoleniowych

  - Opracowanie modelu

  integracji systemu z

  systemem SYRIUSZ

  - Opracowanie modelu

  finansowania

  systemu w dłuższej

  perspektywie

  Wielkopolski system

  doradztwa edukacyjno-

  -zawodowego (WSDEZ)

 • Kontakt: ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań tel. +48 61 673 1901 tel./fax +48 61 639 3131 e-mail: [email protected]

  www.zawodowcy.org

 • Projekt systemowy „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

  Kontynuacja i rozwój działań zainicjowanych w Wielkopolskim systemie

  monitorowania i prognozowania.

  G. Bogacz, J. Palacz, M. Szafrański, M. Goliński

  www.zawodowcy.org

 • Zadania w projekcie systemowym „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie zawodowe”

  Zad 3. System e-learningu

  Zad 5. Zaprojektowanie i uruchomienie laboratoriów praktyk (2 laboratoria: Poznań +Piła)

  Zad 4. Organizacja praktyk i staży (7330 uczniów)

  PP

  Zad 1. Kształcenie modułowe w technikach oraz programy praktyk

  (SWW-CDN Piła)

  Zad 7. Zarządzanie projektem, promocja projektu i formalna współpraca ze szkołami

  WW

  Zad 2. Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-

  -zawodowego (WSDEZ)

  Zad 6. Organizacja praktyk w laboratoriach

 • Rozwój WSMiP

  Wielkopolski system

  monitorowania

  i prognozowania

  - Utrzymanie i rozwój

  zaprojektowanych

  funkcji

  - Rozwój modelu

  prognozowania

  - Opracowanie modułu

  dla doradców

  - Opracowanie modułu

  dla instytucji

  szkoleniowych

  - Opracowanie modelu

  integracji systemu z

  systemem SYRIUSZ

  - Opracowanie modelu

  finansowania

  systemu w dłuższej

  perspektywie

  Wielkopolski system

  doradztwa edukacyjno-

  -zawodowego (WSDEZ)

  System e-learningu

 • Cykl projektów dla realizacji Koncepcji i Programu

  Uchwała nr 1350/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do programu „Akcelerator Wiedzy

  Technicznej" i działań towarzyszących w ramach koncepcji organizacyjnej kształcenia zawodowego oraz do ich realizacji.

  Uchwała nr 1979/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia

  20 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacyjnej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej i kolegium, dokształcania, doskonalenia i doradztwa", stanowiącej załącznik do uchwały.

 • Kika tez do dyskusji, stanowiących punkt wyjścia do przyszłych działań 1. Rozwiązania wypracowane w projekcie systemowym powinny stanowić początek dalszego rozwoju kształcenia

  zawodowego w Wielkopolsce, a nie skończoną całość.

  2. Rozwój sprawdzonych rozwiązań powinien być kontynuowany, obejmując swoim zasięgiem coraz większą liczbę szkół, uczniów, przedsiębiorstw i instytucji.

  3. Środki finansowe nie są celem a narzędziem do osiągania celów.

  4. Należy dążyć do budowania relacji między systemem kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i systemem kształcenia wyższego technicznego.

  5. Należy dążyć do korelacji między programami kształcenia zawodowego na poziomie ponagimnazjalnym oraz na poziomie wyższym (unikanie dublowania programów kształcenia lub ich elementów)

  6. Należy dążyć do wdrożenia podejścia procesowego w zarządzaniu całym procesem kształcenia zawodowego, a nie jego fragmentami (proces od ukończenia gimnazjum do przejścia na emeryturę)

  7. Warto wykorzystać metody zarządzania jakością w zarządzaniu procesem kształcenia zawodowego w Wielkopolsce, gdyż:

  - proces kształcenia zawodowego posiada wszelkie cechy procesu i można nim zarządzać na analogicznej zasadzie jak procesami w przedsiębiorstwie,

  - kształcenie to usługa, za którą płacą jej odbiorcy; skoro kluczowe jest dziś kształtowanie jakości usług, to kluczowe jest kształtowanie jakości kształcenia, w tym kształcenia zawodowego,

  - projektując jakość kształcenia zawodowego należy brać pod uwagę oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych,

  - kompetencje można traktować jako dobro stanowiące przedmiot wymiany na rynkach edukacyjnym i pracy; skoro na rynkach standardem stało się zapewnianie oczekiwanej jakości produktów, to standardem powinno być zapewnienie jakości jednej z klas produktów, jaką stanowią kompetencje.