Click here to load reader

PODRĘCZNIK ELEKTRONICZNY - dlsvr04.asus.com · 8 Pracuj ciężko, baw się lepiej ... Radio FM ... Mikrofon Port micro USB Mikrofon Lampa błyskowa Aparat tylny Głośnik

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PODRĘCZNIK ELEKTRONICZNY - dlsvr04.asus.com · 8 Pracuj ciężko, baw się lepiej ... Radio FM ......

ASUS Phone PODRCZNIK ELEKTRONICZNY

2

PL9149Wydanie pierwszeGrudzie 2014

Nazwa modelu: ASUS_T00P

3

Spis treciKonwencje stosowane w niniejszym Podrczniku.....................................................................9Obsuga i bezpieczestwo ........................................................................................................ 10

Wytyczne ...............................................................................................................................................................10Waciwa utylizacja ............................................................................................................................................11

1 Przygotuj telefon Zen!Czci i funkcje ....................................................................................................................................................14Instalacja karty micro-SIM...............................................................................................................................15Instalacja karty pamici ...................................................................................................................................19adowanie ASUS Phone ..................................................................................................................................23Wczanie lub wyczanie ASUS Phone .....................................................................................................26

2 Nie ma jak ekran gwnyFunkcje ekranu gwnego telefonu Zen .................................................................................. 30

Ekran gwny .......................................................................................................................................................30Zarzdzanie ekranem gwnym ...................................................................................................................32Szybkie ustawienia ............................................................................................................................................36Ustawienia klawiatury ASUS ..........................................................................................................................40Wyszukiwanie gosowe ....................................................................................................................................41Ekran blokady ......................................................................................................................................................44

Podczanie ASUS Phone do komputera ................................................................................. 45Podczanie do notebooka .............................................................................................................................45Podczanie do komputera stacjonarnego...............................................................................................46

3 Styl poczeniaZarzdzanie kontaktami ........................................................................................................... 48

Dodawanie kontaktw .....................................................................................................................................48Importowanie kontaktw ...............................................................................................................................49Eksportowanie kontaktw ..............................................................................................................................50

4

Wykonywanie i odbieranie rozmw ........................................................................................ 51Wykonywanie poczenia ...............................................................................................................................51Odbieranie poczenia .....................................................................................................................................52

Kopia zapasowa/przywracanie dziennikw pocze............................................................ 53Tworzenie kopii zapasowej dziennika pocze .....................................................................................53Przywracanie kopii zapasowych dziennika pocze ...........................................................................53

Poczta gosowa .......................................................................................................................... 54

4 Wysyanie wiadomoci i nie tylkoObsuga wiadomoci ................................................................................................................. 56

Wysyanie i odpowiadanie na wiadomoci ..............................................................................................56Konfiguracja opcji wiadomoci .....................................................................................................................57

Aplikacja Omlet Chat................................................................................................................. 58Rejestracja w aplikacji Omlet Chat ..............................................................................................................58

5 Dostp do wiadomoci e-mailPoczta ......................................................................................................................................... 64

Konfiguracja konta e-mail ...............................................................................................................................64Dodawanie kont e-mail ...................................................................................................................................65

Gmail .......................................................................................................................................... 66Konfiguracja konta Gmail................................................................................................................................66

6 Uwiecznianie chwilUruchamianie aplikacji Aparat ................................................................................................. 68

Z ekranu blokady ...............................................................................................................................................68Uywanie widetu aparatu .............................................................................................................................68Na ekranie gwnym .........................................................................................................................................68Za pomoc przycisku gonoci ....................................................................................................................68

Pierwsze uycie aplikacji Aparat .............................................................................................. 69Samouczek ...........................................................................................................................................................69

5

Lokalizacje zdj .................................................................................................................................................70Ekran gwny aplikacji Aparat ................................................................................................. 71

Ustawienia obrazu .............................................................................................................................................72Ustawienia wideo...............................................................................................................................................74

Zaawansowane funkcje aparatu .............................................................................................. 75Cofanie Wczasie ..................................................................................................................................................75HDR .........................................................................................................................................................................76Panorama ..............................................................................................................................................................76Noc ..........................................................................................................................................................................77Sabe wiato ........................................................................................................................................................78Autoportret ..........................................................................................................................................................79Miniatura ...............................................................................................................................................................80Gbia pola ...........................................................................................................................................................80Usuw. inteligentne .............................................................................................................................................81Z umiechem .......................................................................................................................................................81Upikszanie ..........................................................................................................................................................82Animacja GIF ........................................................................................................................................................82Upyw czasu .........................................................................................................................................................83

Party Link ................................................................................................................................... 84Udostpnianie zdj .........................................................................................................................................84

7 GaleriaKorzystanie z aplikacji Galeria ................................................................................................. 88

Ekran gwny .......................................................................................................................................................88Wywietlanie plikw z innych lokalizacji rdowych ..........................................................................89Udostpnianie plikw galerii .........................................................................................................................90Usuwanie plikw z galerii ...............................................................................................................................90Edycja obrazu ......................................................................................................................................................91Powikszanie/zmniejszanie miniatur lub obrazu ...................................................................................91

6

8 Pracuj ciko, baw si lepiejSuperNote .................................................................................................................................. 94

Tworzenie nowego notatnika ........................................................................................................................96Udostpnianie notatnika w chmurze .........................................................................................................96Udostpnianie notatki w chmurze ..............................................................................................................96

Kalendarz ................................................................................................................................... 97Tworzenie wydarzenia za pomoc ASUS Phone ....................................................................................97Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz ..................................................................................................98Tworzenie wydarzenia z poziomu konta ...................................................................................................98

Whats Next ................................................................................................................................ 99Do It Later (Do zrobienia pniej) .......................................................................................... 100

Uzyskiwanie dostpu do zada do wykonania lub ich tworzenie ................................................ 100Pogoda ..................................................................................................................................... 101

Ekran gwny aplikacji Pogoda .................................................................................................................. 102Zegar ......................................................................................................................................... 103

Uruchamianie aplikacji Zegar ..................................................................................................................... 103Zegar wiatowy................................................................................................................................................ 104Budzik .................................................................................................................................................................. 105Stoper .................................................................................................................................................................. 106Timer .................................................................................................................................................................... 107

Meneder plikw ..................................................................................................................... 109Uzyskiwanie dostpu do pamici wewntrznej .................................................................................. 109Uzyskiwanie dostpu do zewntrznego urzdzenia pamici ........................................................ 110Uzyskiwanie dostpu do pamici w chmurze ...................................................................................... 111

9 InternetPrzegldarka ............................................................................................................................ 114

10 Zabawa i rozrywkaKorzystanie z zestawu suchawkowego ................................................................................. 116

7

Podczanie do gniazda audio ................................................................................................................... 116Aplikacja Kreator audio .......................................................................................................... 117

Korzystanie z aplikacji Kreator audio ....................................................................................................... 117Gry Play .................................................................................................................................... 118

Korzystanie z aplikacji Gry Play .................................................................................................................. 118Muzyka ..................................................................................................................................... 119

Uruchamianie aplikacji Muzyka ................................................................................................................. 119Odtwarzanie piosenek .................................................................................................................................. 119Odtwarzanie piosenek z karty SD ............................................................................................................. 119Odtwarzanie piosenek z chmury .............................................................................................................. 120

Radio FM ................................................................................................................................... 121Ekran gwny Radio FM ................................................................................................................................ 121

Rejestrator dwiku ................................................................................................................ 122Uruchamianie aplikacji Rejestrator dwiku ......................................................................................... 122Ekran gwny aplikacji Rejestrator dwiku .......................................................................................... 122

11 Czynnoci obsugowe telefonu ZenAktualizowanie urzdzenia .................................................................................................... 124

Aktualizowanie systemu ............................................................................................................................... 124Pami masowa ....................................................................................................................... 124Kopia i kasowanie danych ...................................................................................................... 125Zabezpieczanie ASUS Phone .................................................................................................. 126

Odblokowywanie ekranu ............................................................................................................................. 126Ustawienie identyfikacji ASUS Phone...................................................................................................... 134

12 czenie telefonu ZenWi-Fi .......................................................................................................................................... 136

Wczanie Wi-Fi ................................................................................................................................................ 136czenie z sieci Wi-Fi .................................................................................................................................... 136Wyczanie Wi-Fi .............................................................................................................................................. 137

8

Bluetooth ................................................................................................................................ 137Wczanie Bluetooth .................................................................................................................................... 137Parowanie ASUS Phone z urzdzeniem Bluetooth ........................................................................... 138Usuwanie parowania ASUS Phone z urzdzeniem Bluetooth ...................................................... 138

Miracast ................................................................................................................................. 139Share Link ................................................................................................................................. 140Chmura ..................................................................................................................................... 142

Usuga ASUS WebStorage ............................................................................................................................ 142

13 Podstawowe informacje o aplikacjachPrzeczanie aplikacji .............................................................................................................. 144Blokowanie aplikacji ............................................................................................................... 144Pobieranie aplikacji ................................................................................................................. 145

14 Dodatkowe elementy telefonu ZenFunkcja oszczdzania energii ................................................................................................. 148

Konfiguracja aplikacji Funkcja oszczdzania energii ......................................................................... 148Dostosowywanie aplikacji Funkcja oszczdzania energii ................................................................ 149

Tryb Rkawiczki ....................................................................................................................... 150ASUS Splendid ......................................................................................................................... 151

ZacznikiZgodno z CE w zakresie ekspozycji na fale radiowe .......................................................... 154Ostrzeenie dotyczce oznaczenia CE ................................................................................... 154Oznaczenie CE dla urzdze z obsug bezprzewodowej sieci LAN/Bluetooth ................. 154Wspczynnik absorpcji swoistej (SAR) ................................................................................. 155Informacje dotyczce bezpieczestwa .................................................................................. 157Recykling/usugi zwrotu ASUS ............................................................................................... 163Waciwa utylizacja ................................................................................................................. 163

9

Konwencje stosowane w niniejszym PodrcznikuW celu wyrnienia kluczowych informacji zawartych w tym Podrczniku komunikaty prezentowane s w nastpujcy sposb:

WANE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do ktrych naley si zastosowa, aby dokoczy zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe wane informacje i wskazwki, pomocne w dokoczeniu zada.

OSTRZEENIE! Ten komunikat zawiera wane informacje, do ktrych naley si zastosowa, aby zachowa bezpieczestwo podczas wykonywania niektrych zada i zapobiec uszkodzeniu danych i komponentw ASUS Phone.

10

Obsuga i bezpieczestwoWytyczne

Bezpieczestwo na drodze przede wszystkim. Stanowczo zalecane jest nieuywanie urzdzenia podczas prowadzenia lub obsugi jakichkolwiek pojazdw.

Urzdzenie to powinno by uywane wycznie w miejscach o temperaturze otoczenia od 5C (41F) do 35C (95F).

Urzdzenie naley wycza w strefach zastrzeonych, gdzie uywanie urzdze przenonych jest zabronione. Podczas przebywania w strefach zastrzeonych, takich jak samolot, kino, szpital, miejsca w pobliu sprztu medycznego, gazu lub paliwa, place budowy, miejsca wykonywania prac z uyciem materiaw wybuchowych itp., naley zawsze stosowa si do odpowiednich przepisw i regulacji.Z urzdzeniem tym naley uywa wycznie adapterw prdu zmiennego i kabli zatwierdzonych przez firm ASUS. Naley sprawdzi etykiet wartoci znamionowych na spodzie urzdzenia i upewni si, e adapter zasilania jest zgodny z podanymi wartociami.

Z urzdzeniem nie naley uywa uszkodzonych kabli zasilajcych, akcesoriw ani innych urzdze peryferyjnych.

Urzdzenie powinno by zawsze suche. Nie wolno uywa urzdzenia w miejscach, gdzie w pobliu znajduj si pyny, pada deszcz lub wystpuje wilgo, ani wystawia urzdzenia na dziaanie tych niekorzystnych warunkw. Urzdzenie mona przewietli aparatem rentgenowskim (takim jak uywane na przenonikach podczas kontroli bezpieczestwa na lotnisku), ale nie naley wystawia go na dziaanie rcznych ani stojcych detektorw magnetycznych.Ekran urzdzenia jest wykonany ze szka. Jeli szko zostanie stuczone, naley zaprzesta uywania urzdzenia i nie dotyka potuczonego szka. Urzdzenie naley niezwocznie przekaza do naprawy do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.

Aby zapobiec moliwemu uszkodzeniu suchu, nie naley sucha zbyt dugo przy wysokim poziomie gonoci.

Przed rozpoczciem czyszczenia naley odczy zasilanie prdem zmiennym. Do czyszczenia ekranu urzdzenia naley uywa wycznie czystej gbki celulozowej lub mikkiej zamszowej ciereczki.

Urzdzenie moe by naprawiane wycznie przez wykwalifikowany personel serwisu ASUS.

11

Waciwa utylizacja

NIE naley wyrzuca ASUS Phone ze mieciami miejskimi. Konstrukcja tego produktu umoliwia prawidowe ponowne wykorzystanie czci i recykling. Obecno na produkcie symbolu przekrelonego kosza na kkach oznacza, e produkt (urzdzenie elektryczne, elektroniczne i baterie zawierajce rt) nie powinny by umieszczane razem z odpadami miejskimi. Sprawd lokalne przepisy dotyczce utylizacji produktw elektronicznych.

NIE NALEY wyrzuca baterii ze mieciami miejskimi. Symbol przekrelonego kosza na kkach oznacza, e baterii nie naley wyrzuca razem z odpadami miejskimi.

12

1Przygotuj telefon Zen!

14

Czci i funkcjePrzygotowanie urzdzenia do uytkowania zajmuje tylko chwil.

Ekran dotykowy

OdbiornikCzujnik

Przycisk zasilania

Aparat przedni

Przycisk gonoci

Gniazdo audio typu jack

Mikrofon Port micro USB

Mikrofon

Lampa byskowa

Aparat tylny

Gonik

Pokrywa tylna

UWAGI:

AbyuzyskadostpdodwchgniazdkartmicroSIMigniazdakartymicroSD,naleyzdjtylnpokryw.

GniazdakartmicroSIMobsugujpasmasieciWCDMA,DC-HSPA+,GSM/EDGEorazFDDLTE.

GniazdokartymicroSDobsugujekartywformaciemicroSDHCorazmicroSDXC.

Wgbienie

15

WANE:

Zalecamy,abynieuywaosonyekranu,poniewamoeonazakcadziaanieczujnikazblieniowego.Jeli wymagane jest uywanie osony ekranu, naley si upewni, e nie bdzie ona blokowaa czujnika zblieniowego.

Urzdzenie,aszczeglnieekrandotykowy,powinnobyprzezcayczassuche.Wodaiinnepynymogspowodowa awari ekranu dotykowego.

Podczasuywanialubprzenoszeniaurzdzenia,naleyzawszesprawdzi,czyjestzamknitapokrywawnkikarty Micro-SIM/karty pamici.

Instalacja karty micro-SIMKarta micro moduu identyfikacji abonenta (micro-SIM) przechowuje takie informacje, jak numer telefonu komrkowego, kontakty, wiadomoci i inne dane, ktre zapewniaj uytkownikowi dostp do sieci komrkowej.

Telefon ASUS Phone jest dostarczany z dwiema kartami micro-SIM, co umoliwia skonfigurowanie i uywanie dwch usug sieci komrkowej, bez koniecznoci uywania w tym samym czasie dwch urzdze.

OSTRZEENIE:

Tourzdzeniejestprzeznaczonedouywaniawyczniezkartmicro-SIM,zatwierdzondostosowaniaprzezoperatora sieci komrkowej.

NiezalecamyuywaniaprzycitychkartSIMwgniedziekartymicro-SIM.

Przedwoeniemkartymicro-SIMnaleywyczyurzdzenie.

Podczasobsugikartymicro-SIMnaleyzachowazwikszonostrono.FirmaASUSnieodpowiadazawszelkie straty lub uszkodzenia posiadanej karty micro-SIM.

Kartypamicinienaleywkadadogniazdakartymicro-SIM!Jelizdarzysiwoeniekartypamicidogniazda micro-SIM, urzdzenie naley wysa do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.

16

Aby zainstalowa kart micro-SIM:

1. Wycz swoje urzdzenie.

2. Podwa pokryw tyln w zagbieniu w dolnym, lewym rogu, a nastpnie zdejmij j.

OSTRZEENIE! Uwaaj, aby podczas zdejmowania tylnej osony nie zrani palcw.

OSTRZEENIE!

NIE WOLNO do zdejmowania tylnej osony stosowa narzdzi takich jak wkrtaki.

NIE WOLNO podwaa gniazda USB.

3. Ustaw kart micro-SIM zotymi stykami w d, a nastpnie w j do gniazda karty Micro-SIM.

4. Pchnij kart micro-SIM do koca, a do pewnego osadzenia w gniedzie.

17

5. Za pokryw z powrotem na miejsce. Nacinij tyln pokryw z kadej strony w celu jej zamocowania.

18

Usuwanie karty micro-SIM

OSTRZEENIE: Podczas obsugi karty micro-SIM naley zachowa zwikszon ostrono. Firma ASUS nie odpowiada za wszelkie straty lub uszkodzenia posiadanej karty micro-SIM.

3. Nacinij kart micro-SIM, ktra ma zosta usunita, a nastpnie j wycignij.

4. Za pokryw z powrotem na miejsce. Nacinij tyln pokryw z kadej strony w celu jej zamocowania.

Aby usun kart micro-SIM:

1. Wycz swoje urzdzenie.

2. Podwa pokryw tyln w zagbieniu w dolnym, lewym rogu, a nastpnie zdejmij j.

OSTRZEENIE! Uwaaj, aby podczas zdejmowania tylnej osony nie zrani palcw.

OSTRZEENIE!

NIE WOLNO do zdejmowania tylnej osony stosowa narzdzi takich jak wkrtaki.

NIE WOLNO podwaa gniazda USB.

19

Instalacja karty pamiciASUSPhoneobsugujekartypamicimicroSDHCorazmicroSDXCopojemnocido64GB.

UWAGA: Niektre karty pamici mog nie by zgodne z ASUS Phone. Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu urzdzenia lub karty pamici albo obu, naley uywa wycznie zgodnych kart pamici.

OSTRZEENIE!

Podczasobsugikartypamicinaleyzachowazwikszonostrono.FirmaASUSnieponosiodpowiedzialnoci za utrat danych ani uszkodzenia karty pamici.

Kartymicro-SIMnienaleywkadadogniazdakartypamici!Jelizdarzysiwoeniekartymicro-SIMdogniazda karty pamici, urzdzenie naley wysa do wykwalifikowanego personelu serwisu ASUS.

Aby zainstalowa kart pamici:

1. Wycz swoje urzdzenie.

2. Podwa pokryw tyln w zagbieniu w dolnym, lewym rogu, a nastpnie zdejmij j.

OSTRZEENIE! Uwaaj, aby podczas zdejmowania tylnej osony nie zrani palcw.

OSTRZEENIE!

NIE WOLNO do zdejmowania tylnej osony stosowa narzdzi takich jak wkrtaki.

NIE WOLNO podwaa gniazda USB.

20

UWAGA: Po zainstalowaniu sformatowanej karty pamici, dostp do jej zawartoci mona uzyska z Meneder plikw > sdcard (karta SD).

2. Dopasuj i w kart pamici do gniazda karty pamici.

3. Wcinij kart pamici do koca gniazda, a do jej pewnego osadzenia na miejscu.

4. Za pokryw z powrotem na miejsce. Nacinij tyln pokryw z kadej strony w celu jej zamocowania.

21

Wyjmowanie karty pamici

OSTRZEENIE!

Podczasobsugikartypamicinaleyzachowazwikszonostrono.FirmaASUSnieponosiodpowiedzialnoci za utrat danych ani uszkodzenia karty pamici.

Abykartpamicimonabyobezpieczniewyjzurzdzenia,naleyjprawidowowysun.Abywysunkart pamici, przejd do Home (Ekran gwny) > Wszystko aplikacje > Ustawienia > Storage (Pami) > Unmount external storage (Odinstaluj pami zewntrzn).

Aby wyj kart pamici:

1. Wycz swoje urzdzenie.

2. Podwa pokryw tyln w zagbieniu w dolnym, lewym rogu, a nastpnie zdejmij j.

OSTRZEENIE! Uwaaj, aby podczas zdejmowania tylnej osony nie zrani palcw.

OSTRZEENIE!

NIE WOLNO do zdejmowania tylnej osony stosowa narzdzi takich jak wkrtaki.

NIE WOLNO podwaa gniazda USB.

22

2. Nacinij kart pamici, aby j wysun, a nastpnie wycignij j.

3. Za pokryw z powrotem na miejsce. Nacinij tyln pokryw z kadej strony w celu jej zamocowania.

23

adowanie ASUS PhoneDostarczany ASUS Phone jest czciowo naadowany, ale przed jego pierwszym uyciem konieczne jest pene naadowanie. Przed rozpoczciem adowania urzdzenia naley przeczyta ponisze wane uwagi i ostrzeenia.

WANE!

DoadowaniaASUSPhonenaleyuywawyczniedostarczonegoadapteraprduzmiennegoikablamicro-USB. Uycie innego adaptera prdu zmiennego i kabla moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia.

Przeduyciemadapteraprduzmiennegoikablamicro-USBzurzdzeniem,naleyzdjznichfoliochronn.

Adapterprduzmiennegonaleypodczydozgodnegogniazdazasilania.Adapterprduzmiennegomonapodczydodowolnegozgodnegogniazdazasilania100240V.

Napiciewyjciategoadapterajeststaeiwynosi5.2V,aprd1.35A.

Podczasuywaniatelefonuwtrybieadapterazasilania,wpobliuurzdzeniapowinnoznajdowasiuziemione i atwo dostpne gniazdo zasilania.

Wceluoszczdzaniaenergiinieuywanyadapterprduzmiennegonaleyodczaodgniazdazasilania.

NaASUSPhonenienaleyumieszczaadnychcikichprzedmiotw.

OSTRZEENIE!

Podczasadowania,ASUSPhonemoesinagrzewa.Jesttonormalnezjawisko;jelijednakurzdzenienagrzeje si zbyt mocno, naley odczy od niego kabel micro-USB i przekaza urzdzenie, wraz z adapterem prdu zmiennego i kablem, do sprawdzenia przez wykwalifikowany personel serwisu ASUS.

AbyzapobiecuszkodzeniuASUSPhone,adapteraprduzmiennegolubkablamicro-USB,przedrozpoczciemadowania naley si upewni, e kabel micro-USB, adapter prdu zmiennego i urzdzenie zostay prawidowo podczone.

24

WANE!

Przedpierwszymuyciemwtrybiezasilaniabateryjnego,ASUSPhonenaleyadowaprzezosiem(8)godzin.

Stannaadowaniabateriijestwskazywanyprzeznastpujceikony:

Niskie Brak adowania adowanie Pene

W celu adowania ASUS Phone:

1. Podcz kabel micro USB do adaptera zasilania.

2. Podcz zcze micro USB do ASUS Phone.

3. Podcz adapter zasilania do uziemionego gniazda zasilania.

3

1

2

25

4. Po cakowitym naadowaniu, odcz kabel USB od ASUS Phone, przed odczeniem adaptera prdu zmiennego od gniazda zasilania.

UWAGI:

Podczasadowaniamonakorzystazurzdzenia,alepenenaadowanieurzdzeniamoewwczaszajwicej czasu.

CakowitenaadowanieurzdzeniapoprzezzczeUSBkomputeramoewymagawicejczasu.

JelikomputerniezapewniawystarczajcejenergiidonaadowaniaprzezportUSB,ASUSPhonenaleynaadowa przy uyciu adaptera prdu zmiennego, podczonego do gniazda zasilania.

26

Wczanie lub wyczanie ASUS Phone

Wczanie urzdzeniaAby wczy urzdzenie, nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania, a urzdzenie zacznie wibrowa i uruchomi si.

Wyczanie urzdzeniaAby wyczy urzdzenie:

1. Jeli ekran jest wyczony, nacinij przycisk zasilania w celu wczenia ekranu. Jeli ekran jest zablokowany, odblokuj ekran urzdzenia.

2. Nacinij i przytrzymaj przycisk zasilania, a po pojawieniu si monitu, stuknij Power off (Wyczenie zasilania), a nastpnie stuknij OK.

Tryb upieniaAby przeczy urzdzenie na tryb upienia, nacinij raz przycisk zasilania, a do wyczenia ekranu.

27

Rozpoczcie uytkowania

Przy wczeniu ASUS Phone po raz pierwszy, uruchomiony zostanie kreator konfiguracji, ktry przeprowadzi uytkownika przez proces ustawie. Naley wykona instrukcje ekranowe, aby wybra jzyk i metod wprowadzania danych, skonfigurowa sie komrkow i Wi-Fi, zsynchronizowa konta oraz skonfigurowa usugi lokalizacyjne.

Urzdzenie naley skonfigurowa, korzystajc z konta Google lub ASUS. Jeli uytkownik nie ma konta Google lub ASUS, musi je utworzy.

Konto Google

Korzystanie z konta Google umoliwia pene wykorzystanie nastpujcych funkcji systemu operacyjnego Android:

Organizowanieiwywietlaniewszystkichinformacjizdowolnegomiejsca.

Automatycznetworzeniekopiizapasowychwszystkichdanych.

WygodnekorzystaniezusugGooglezdowolnegomiejsca.

Konto ASUS

Konto ASUS zapewnia nastpujce korzyci:

SpersonalizowanausugapomocytechnicznejASUSorazmoliwoprzedueniagwarancjinazarejestrowane produkty.

5GBwolnegomiejscawpamicichmury.

Otrzymywanienajnowszychaktualizacjiurzdzeniaifirmware.

UWAGA: Z kreatora konfiguracji mona take skorzysta w dowolnej chwili w celu ponownego skonfigurowania urzdzenia. Na Home Screen (Ekranie gwnym) przejd do Wszystko aplikacje > Setup Wizard (Kreator konfiguracji).

28

Porady dotyczce oszczdzania energii baterii

Energia baterii jest rdem dziaania ASUS Phone. Poniej przedstawiono kilka porad dotyczcych oszczdzania energii baterii ASUS Phone.

Gdy urzdzenie nie jest uywane, nacinij przycisk zasilania w celu przeczenia na tryb upienia.

Uaktywnij tryb Smart Saving (Inteligentne oszczdzanie energii) w aplikacji Funkcja oszczdzania energii.

Ustaw audio na tryb Power Saving (Oszczdzanie energii).

Zmniejsz jasno wywietlacza.

Ustaw niski poziom gonoci gonika.

Wycz funkcj Wi-Fi.

Wycz funkcj Bluetooth.

Wycz funkcj Miracast.

Wycz GPS.

Wycz funkcj automatycznego obracania ekranu.

Wycz wszystkie funkcje automatycznej synchronizacji urzdzenia.

2Nie ma jak ekran gwny

30

Funkcje ekranu gwnego telefonu Zen

Ekran gwnyNa ekranie gwnym mona otrzymywa przypomnienia o wanych wydarzeniach, powiadomienia o aktualizacjach aplikacji i systemu, informacje o prognozie pogody oraz wiadomociach tekstowych od wanych osb.

Przesu po ekranie gwnym w lewo lub w prawo, aby wywietli rozszerzony ekran gwny

Przesu ten obszar w d, aby wywietli panel Powiadomienia sys.

Przesu ten obszar w d, aby wywietli panel Szybkie ustaw.

Stuknij, aby wywietli Ustawienia Zegar

Stuknij, aby zaktualizowa ustawienia Pogoda

Stuknij, aby otworzy ekran Wszystko aplikacje

Stuknij, aby otworzy aplikacj

Stuknij, aby otworzy stron Google Search

Stuknij, aby otworzy Voice Search (Wyszukiwanie gosowe)

31

Zrozumienie ikon

Ponisze ikony s wywietlane na pasku stanu i wskazuj biecy stan ASUS Phone.

Ta ikona pokazuje si sygnau uywanej sieci komrkowej.

Ta ikona informuje o nieprzeczytanej wiadomoci.

Ta ikona wskazuje si sygnau poczenia Wi-Fi.

Ta ikona wskazuje stan naadowania baterii ASUS Phone.

Ta ikona wskazuje woenie karty microSD do ASUS Phone.

Ta ikona wskazuje wykonanie zrzutw ekranu ASUS Phone.

Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Airplane mode (Tryb samolotowy) ASUS Phone.

Ta ikona wskazuje uaktywnienie hotspota Wi-Fi ASUS Phone.

Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Smart Saving (Inteligentne oszczdzanie energii).

Ta ikona wskazuje uaktywnienie trybu Silent (Cichy).

Ta ikona pokazuje, e jest wczony jest tryb wibracji.

Ta ikona wskazuje stan pobierania aplikacji lub pliku.

Ta ikona pokazuje, e jest wczony jest tryb odczytu.

32

Zarzdzanie ekranem gwnymEkran gwny mona dostosowa do wasnych preferencji. Mona wybra adn tapet, doda skrty zapewniajce szybki dostp do ulubionych aplikacji, a take widety umoliwiajce szybkie sprawdzanie wanych informacji. Istnieje take moliwo dodania kolejnych stron, aby mona byo umieci na ekranie gwnym wicej aplikacji i widetw w celu uzyskiwania do nich szybkiego dostpu i ich przegldania.

Abydodaelementydoekranugwnego,stuknijiprzytrzymajjegopustyobszariwybierzdowolnznastpujcych kategorii: Aplikacje, Widety, Tapety i Edytuj stron.

Abyprzechodzipomidzystronamiekranugwnego,przesupalcemwlewolubwprawo.

33

Skrty aplikacji

Dodanie skrtw umoliwia uzyskiwanie szybkiego dostpu do czsto uywanych aplikacji, bezporednio z ekranu gwnego.

Aby doda skrt aplikacji:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu gwnego i wybierz Aplikacje.

2. Stuknij i przytrzymaj aplikacj na ekranie Wszystko aplikacje, a nastpnie przecignij j do pustego obszaru ekranu gwnego.

Aby usun skrt aplikacji:

Stuknij i przytrzymaj aplikacj na ekranie gwnym, a nastpnie przecignij j do X Usu na grze ekranu.

Widety

Dodanie widetw umoliwia szybkie sprawdzanie kalendarza, map, stanu naadowania baterii, itp.

Aby doda widet:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu gwnego i wybierz Widety.

2. Stuknij i przytrzymaj widet na ekranie Widety, a nastpnie przecignij go do pustego obszaru ekranu gwnego.

Aby usun skrt aplikacji:

Stuknij i przytrzymaj widet na ekranie gwnym, a nastpnie przecignij go do X Usu na grze ekranu.

UWAGA: Mona take stukn na ekranie gwnym, aby wywietli ekran Wszystko aplikacje i Widety.

34

Tapety

Aplikacje, ikony oraz inne elementy telefonu Zen mona umieszcza na atrakcyjnych tapetach. W celu zwikszenia czytelnoci i przejrzystoci na tapet mona naoy pprzezroczysty odcie ta. Ekran mona take oywi poprzez zastosowanie tapety animowanej.

Stuknij, aby zastosowa odcie ta

Stuknij, aby wybra odcie ta

Przesu suwak, aby dostosowa przezroczysto tapety

Stuknij, aby wybra tapet

35

Ustawianie tapety i odcienia taAby ustawi tapet i odcie ta:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu gwnego i wybierz Tapety.

2. Wybierz lokalizacj tapety: na ekranie gwnym, na ekranie blokady lub na jednym i drugim. Jeli nie chcesz, aby na tapet naoony zosta odcie ta, przejd do kroku 5.

3. Zaznacz pole wyboru Odcie ta, a nastpnie ustaw poziom przezroczystoci.

4. Stuknij , a nastpnie wybierz kolor.

5. Wybierz tapet, a nastpnie stuknij Zastosuj.

UWAGI:

Odcietamonazastosowanaekraniegwnymlubnaekraniegwnymiekranieblokady.

Ustawieniatapetymonatakeskonfigurowaz > Ustawienia > Wywietlacz > Tapety.

Ustawianie tapety animowanejAby ustawi tapet animowan:

1. Stuknij i przytrzymaj pusty obszar ekranu gwnego i wybierz Tapety.

2. Wybierz lokalizacj tapety: na ekranie gwnym lub na ekranie gwnym i na ekranie blokady.

3. Wybierz tapet animowan, a nastpnie stuknij Zastosuj.

UWAGA: Ustawienia tapety mona take skonfigurowa z > Ustawienia > Wywietlacz > Tapety.

36

Szybkie ustawieniaPanel Szybkie ustawienia umoliwia wczanie funkcji jednym stukniciem oraz personalizowanie ASUS Phone. Ta wyjtkowa funkcja telefonu Zen zapewnia take dostp do powiadomie systemowych, ktre pomagaj ledzi najnowsze aktualizacje oraz zmiany ASUS Phone.

Panel Szybkie ustawienia mona wywietli w dowolnym momencie, nawet podczas korzystania z aplikacji ASUS Phone.

Wywietlanie panelu Szybkie ustawienia

Przesu palcem w d od grnego, prawego rogu ekranu ASUS Phone.

Przecza midzy panelami Powiadomienia systemu a Szybkie ustawienia

Stuknij, aby wczy/wyczy funkcje w panelu Szybkie ustawienia.

Stuknij, aby otworzy Ustawienia.

Wcza/wycza funkcj automatycznego ustawienia jasnoci wywietlacza urzdzenia

Przesu w lewo lub w prawo, aby ustawi jasno ekranu.

Stuknij, aby uruchomi aplikacj Display (Wywietlacz)

Stuknij pozycj, aby j wczy lub wyczy

Stuknij pozycj, aby j uruchomi

37

Ustawienia dostpu Stuknij , aby uruchomi aplikacj Ustawienia ASUS Phone.

Przegldanie listy Szybkie ustawienia ASUS

Stuknij aby wybra funkcje z panelu powiadomie Szybkie ustawienia.

Wywietlanie powiadomie systemowych

Stuknij , aby wywietli biece aktualizacje i zmiany wprowadzone w ASUS Phone.

Powrt na ekran gwny Szybkie ustawienia Stuknij na ekranie Powiadomienia systemowe, aby wrci na ekran gwny.

Dostp do ustawie ekranu Stuknij , aby uruchomi aplikacj Wywietlacz.

Przecz automatyczne ustawienie jasnoci

Stuknij aby wczy lub wyczy funkcj automatycznego ustawienia jasnoci wywietlacza telefonu.

Elementy panelu Szybkie ustawienia

Panel Szybkie ustawienia zapewnia dostp jednym stukniciem palca do niektrych funkcji i programw ASUS Phone.

38

Korzystanie z panelu powiadomie Szybkie ustawienia

Panel powiadomie Szybkie ustawienia zapewnia dostp jednym stukniciem palca do niektrych funkcji bezprzewodowych i ustawie ASUS Phone. Kada z tych funkcji jest reprezentowana poprzez przycisk.

UWAGA: Niebieski przycisk oznacza, e funkcja jest aktualnie wczona, a szary przycisk wskazuje wyczenie funkcji. Stuknij zielony przycisk w celu uruchomienia aplikacji.

Dodawanie lub usuwanie przyciskw

Aby doda lub usun istniejce przyciski w panelu powiadomie Szybkie ustawienia ASUS:

1. Wywietl panel Szybkie ustawienia, a nastpnie stuknij .

2. Stuknij pole obok funkcji, ktra ma by dodana do panelu powiadomie Szybkie ustawienia ASUS lub ktra ma by z niego usunita.

UWAGA: Zaznaczone pole oznacza, e przycisk funkcji jest dostpny w panelu powiadomie Szybkie ustawienia ASUS, a niezaznaczone pole oznacza brak dostpnoci przycisku.

3. Stuknij , aby przej do tyu i obejrze biecy panel powiadomie Szybkie ustawienia ASUS

39

Korzystanie z panelu Powiadomienia systemowe

W panelu Powiadomienia systemowe widoczne s informacje o najnowszych aktualizacjach oraz zmianach systemowych wprowadzonych w ASUS Phone. Wikszo tych zmian dotyczy danych i systemu. Ekran Powiadomienia systemowe jest intuicyjny, nawigacja po nim moe by wykonywana w nastpujcy sposb:

Stuknij tutaj, aby usun wszystkie powiadomienia z listy.

Przesu powiadomienie w lewo lub w prawo, aby usun je z listy.

Stuknij powiadomienie, aby wywietli szczegowe informacje.

40

Ustawienia klawiatury ASUSZa pomoc klawiatury dotykowej ASUS Phone mona tworzy wiadomoci SMS, e-mail oraz wprowadza hasa logowania.

W celu uzyskania dostpu do ustawie klawiatury ASUS:

1. Wywietl panel Szybkie ustawienia, a nastpnie stuknij .

2. Przewi w d ekran Ustawienia, a nastpnie wybierz Jzyk, klawiatura, gos.

3. Stuknij obok ASUS keyboard settings (ustawie klawiatury ASUS).

4. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z wasnymi preferencjami.

41

Wyszukiwanie gosoweAplikacja Wyszukiwanie gosowe umoliwia wprowadzanie polece gosowych obsugi ASUS Phone. Za pomoc polece gosowych aplikacji Wyszukiwanie gosowe mona wykona nastpujce czynnoci:

WyszukiwaniedanychiinformacjiwtrybieonlinelubwpamiciASUSPhone

UruchamianieaplikacjiwASUSPhone

Uzyskiwaniewskazwekdotyczcychdotarciadookrelonejlokalizacji

WANE! Do korzystania z tej funkcji niezbdne jest poczenie ASUS Phone z Internetem.

Uruchamianie aplikacji Wyszukiwanie gosowe

1. Stuknij > Wyszukiwanie gosowe.

2. Gdy kolor ikony mikrofonu zmieni si na czerwony, wypowiedz polecenie gosowe.

UWAGA: Polecenia obsugi ASUS Phone naley wypowiada wyranie i z uyciem krtkich wyrae. Pomocne jest take rozpoczcie polecenia od czasownika zwizanego z funkcj ASUS Phone, ktra ma zosta uyta.

42

Dostosowanie wynikw wyszukiwania gosu z grupy Wyszukiwanie telefonu

W celu ustawienia parametrw dla wynikw wyszukiwania gosowego, ktre zostay zebrane z konta Google i danych ASUS Phone, naley wykona nastpujce czynnoci:

1. Na ekranie gwnym ASUS Phone, stuknij > Wyszukiwanie gosowe.

2. Stuknij > Ustawienia.

43

3. Stuknij Phone search (Wyszukiwanie telefonu).

4. Zaznacz pole wyboru grup wyszukiwania, ktre maj by brane pod uwag jako rdo, podczas uywania funkcji Voice Search (Wyszukiwanie gosowe).

44

Ekran blokadyEkran blokady pojawia si domylnie po wczeniu urzdzenia i wznowieniu jego pracy z trybu upienia. Z ekranu blokady mona przej do systemu Android poprzez przesunicie palcem po panelu ekranu dotykowego.

Ekran blokady urzdzenia mona take dostosowa pod ktem kontroli dostpu do mobilnych danych i aplikacji.

Dostosowywanie ekranu blokady

W celu zmiany domylnej opcji Przesunicie palcem w ustawieniach ekranu blokady, naley wykona nastpujce czynnoci:

1. Wywietl panel Szybkie ustawienia, a nastpnie stuknij .

2. Przewi w d ekran Ustawienia i wybierz Lock screen (Ekran blokowania).

3. Na nastpnym ekranie, stuknij Screen lock (Blokada ekranu).

4. Stuknij opcj blokady ekranu do zastosowania.

45

Podczanie ASUS Phone do komputeraASUS Phone mona podczy do portu USB komputera w celu naadowania jego baterii lub przesania plikw pomidzy urzdzeniami.

UWAGI:

CakowitenaadowanieurzdzeniaprzezportUSBkomputeramoezajwicejczasu.

JelikomputerniezapewniawystarczajcegozasilaniadoadowaniaASUSPhone,naleygowwczasnaadowa przez uziemione gniazdo zasilania.

Podczanie do notebooka

46

Aby podczy ASUS Phone do komputera:

1. Podcz zcze micro USB do ASUS Phone.

2. Podcz zcze USB do portu USB komputera.

Podczanie do komputera stacjonarnego

3Styl poczenia

48

Zarzdzanie kontaktamiDodaj, importuj lub eksportuj kontakty z karty SIM lub z kont e-mail do ASUS Phone in a odwrt.

Dodawanie kontaktwAby doda kontakty:

1. Stuknij aplikacj Contacts (Kontakty), a nastpnie stuknij .

2. Na ekranie Kontakty, wybierz konto do zapisania kontaktu:

a. Urzdzenie

b. Pami karty SIM

c. Konto e-mail

UWAGA: W przypadku braku konta e-mail, stuknij Dodaj nowe konto w celu jego utworzenia.

3. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby doda i zapisa nowy kontakt.

49

Importowanie kontaktwZaimportuj kontakty ich odpowiednie dane ze rda kontaktw do ASUS Phone, konta e-mail lub na kart micro SIM.

Aby zaimportowa kontakty:

1. Stuknij aplikacj Contacts (Kontakty), a nastpnie stuknij > Manage contacts (Zarzdzaj kontaktami).

2. Stuknij Import/export (Importuj/eksportuj), a nastpnie wybierz spord nastpujcych opcji importu:

a. Import z karty SIM

b. Import z pamici masowej

3. Wybierz spord nastpujcych kont do zapisania kontaktu:

a. Konto e-mail

b. Urzdzenie

c. Pami karty SIM

4. Zaznacz, aby wybra kontakty do importu, a po zakoczeniu, stuknij Import (Importuj).

50

Eksportowanie kontaktwKontakty mona eksportowa do dowolnych kont pamici, obsugiwanych w ASUS Phone.

1. Stuknij aplikacj Contacts (Kontakty), a nastpnie stuknij > Manage contacts (Zarzdzaj kontaktami).

2. Stuknij Import/export (Importuj/eksportuj), a nastpnie wybierz spord nastpujcych opcji:

a. Eksport do karty SIM

b. Eksport do pamici

3. Stuknij, aby wybra kontakty z nastpujcych kont:

a. Wszystkie kontakty

b. Konto e-mail

c. Urzdzenie

d. Pami karty SIM

4. Zaznacz kontakty, ktre chcesz wyeksportowa.

5. Po zakoczeniu, stuknij Export (Eksportuj).

51

Wykonywanie i odbieranie rozmw

Wykonywanie poczeniaTelefon ASUS Phone oferuje wiele sposobw wykonywania poczenia. Poczenie z przyjacimi z zapisanej listy kontaktw, bezporedni wybr numeru telefonicznego, lub nawet wybranie numeru bez wprowadzania klucza na zablokowanym ekranie.

Poczenie z aplikacji Kontakty

Uyj aplikacji Kontakty do wykonania poczenia z listy kontaktw.

W celu poczenia przez aplikacj Kontakty:

1. Na ekranie gwnym, stuknij aplikacj Contacts (Kontakty), a nastpnie wyszukaj nazw do poczenia.

UWAGA: Aby wywietli wszystkie kontakty ze wszystkich kont kontaktw, stuknij rozwijan list Contacts to display (Kontakty do wywietlenia), a nastpnie zaznacz wszystkie konta.

2. Stuknij nazw kontaktu, a nastpnie stuknij numer.

Wybieranie numeru telefonicznego

Uyj aplikacji Telefon, do bezporedniego wyboru numeru telefonicznego.

W celu poczenia przez aplikacj Telefon:

1. S dwa sposoby uruchamiania aplikacji Phone (Telefon) zalenie od stanu urzdzenia:

Jeeliurzdzeniejestaktywne,stuknijaplikacjPhone (Telefon) na ekranie gwnym, a nastpnie stuknij przyciski cyfr, aby wpisa numer.

Jeeliurzdzeniejestzablokowane,przecignij w dowolnym kierunku, aby uruchomi aplikacj Phone (Telefon), a nastpnie stuknij przyciski cyfr, aby wpisa numer.

2. Stuknij przycisk Call (Pocz), aby wybra numer.

52

Odbieranie poczeniaPo nadejciu poczenia, ekran dotykowy ASUS Phone rozjania si. Wywietlacz pocze przychodzcych take wyglda rnie, zalenie od stanu ASUS Phone.

Odpowiadanie na poczenie

Dostpne s dwa sposoby odpowiadania na poczenie, zalenie od stanu ASUS Phone:

Jeliposiadaneurzdzeniejestaktywne,stuknijAnswer (Odpowiedz). Aby odrzuci poczenie, stuknij Decline (Odrzu).

Jeliurzdzeniejestzablokowane,przecignij do , aby odpowiedzie lub do , aby odrzuci poczenie.

UWAGA: Mona take wysa wiadomo o odrzuceniu poczenia. Przecignij w gr Reject with message (Odrzu z wiadomoci), a nastpnie wybierz spord wywietlonych opcji, aby wysa wiadomo.

53

Kopia zapasowa/przywracanie dziennikw poczeW ASUS Phone zapisywane s dzienniki pocze, umoliwiajce ledzenie pocze odebranych, wykonanych lub nieodebranych. Zapisane dzienniki pocze mona take wysa do posiadanego konta pamici online lub przez e-mail, z wykorzystaniem zainstalowanych w ASUS Phone aplikacji e-mail.

Tworzenie kopii zapasowej dziennika poczeAby wykona kopi zapasow dziennikw pocze:

1. Na ekranie gwnym, stuknij aplikacj Phone (Telefon) , a nastpnie stuknij , aby ukry klawiatur.

2. Stuknij , a nastpnie stuknij Backup call log (Kopia zapasowa dziennika pocze).

3. Stuknij Backup call log to device (Kopia zapasowa dziennika pocze do urzdzenia), aby zapisa kopi zapasow dziennika pocze w swoim ASUS Phone. Aby wysa kopi zapasow dziennika pocze przez e-mail, stuknij Backup call log to device and send out (Kopia zapasowa dziennika pocze do urzdzenia i wysanie).

4. Wprowad nazw pliku kopii zapasowej, a nastpnie stuknij OK. Po pomylnym wykonaniu kopii zapsowej, stuknij OK.

Przywracanie kopii zapasowych dziennika poczeAby przywrci kopie zapasowe dziennika pocze:

1. From the Home screen, tap Phone then tap to hide the keypad.

2. Stuknij , a nastpnie stuknij Restore call log (Przywr dziennik pocze).

3. Wybierz dziennik pocze do odtworzenia, a nastpnie stuknij OK.

4. Po pomylnym przywrceniu dziennika pocze, stuknij OK.

5. Stuknij , ab obejrze przywrcone dzienniki pocze.

54

Poczta gosowaUmoliwia odsuchiwanie wiadomoci poczty gosowej na telefonie lub tablecie.

Aby odsucha wiadomoci poczty gosowej:Stuknij Settings (Ustawienia) > Call Settings (Ustawienia poczenia)> Voicemail (Poczta gosowa). Nacinij i przytrzymaj 1 na klawiaturze, aby uzyska dostp do poczty gosowej.

4Wysyanie wiadomoci i nie tylko

56

Obsuga wiadomociObsuga wiadomoci umoliwia wysyanie, szybkie odpowiadanie, lub pniejsze odpowiadanie na wane wiadomoci od kontaktw w dowolnej z zainstalowanych w urzdzeniu kart SIM. Mona take wysya przez e-mail wtki wiadomoci lub konwersacji innym, aby zachowa je w formie ptli.

Wysyanie i odpowiadanie na wiadomociAby rozpocz wtek wiadomoci:

1. Na ekranie Home screen (gwnym), stuknij , a nastpnie stuknij .

2. W polu To (Do), wprowad numer lub stuknij , aby wybra kontact z listy.

3. Rozpocznij tworzenie wiadomoci w polu Type message (Wpisz wiadomo).

4. Po wykonaniu, wybierz konto SIM, z ktrego ma zosta wysana wiadomo.

57

Konfiguracja opcji wiadomociWtek wiadomoci lub konwersacji, mona przekaza innym i ustawi alarm, aby mona byo odpowiedzie na wane wiadomoci w dogodnym czasie.

Aby przesa dalej konwersacj SMS:

1. Na ekranie Home screen (gwnym), stuknij .

2. Stuknij, aby wybra obraz nadawcy, a nastpnie stuknij > Forward SMS conversation (Przelij dalej konwersacj SMS).

3. Stuknij Select All (Wybierz wszystkie) lub dowoln wiadomo z wtku, a nastpnie stuknij Forward (Przelij dalej).

4. W polu To (Do), stuknij , aby wybra adres e-mail kontaktu lub numer telefonu komrkowego.

5. Po wykonaniu, wybierz konto SIM, z ktrego ma zosta wysana wiadomo. Konwersacja zostanie przesana dalej, jako wiadomo MMS (Usuga wiadomoci multimedialnych).

UWAGI: Naleysprawdzi,ewykonanazostaasubskrypcjaMMSudostawcyusugitelefoniikomrkowej. Upewnijsi,ewurzdzeniuwczonyjestdostpdodanych.Naekraniegwnym,stuknij > Ustawienia

> More... (Wicej...) > Mobile networks (Sieci komrkowe), a nastpnie zaznacz Data enabled (Wczenie dostpu do danych).

Podczaskonwersacjizinnymiosobamimajzastosowanieopatyzaprzesyaniedanychkomrkowychiwiadomoci.

Aby ustawi wiadomo, jako zadanie odpowiedz pniej:Po odebraniu wanej wiadomoci w niedogodnym na odpowied czasie, mona j doda do listy zada do wykonania, aby odpowiedzie na ni pniej.

1. Na ekranie wiadomoci, stuknij .

2. Stuknij Reply later (Odpowiedz pniej). Wiadomo zostanie dodana do zada Do It Later.

3. Gdy bdzie mona odpowiedzie na wiadomo, przejd do aplikacji Do It Later na licie All Apps (Wszystkie aplikacje).

58

Aplikacja Omlet ChatOmlet Chat to aplikacja do obsugi wiadomoci w trybie online, ktra umoliwia czatowanie ze znajomymi, wysyanie wiadomoci multimedialnych oraz zapisywanie danych na dowolnych kontach w chmurze w sposb bezpieczny i z zachowaniem prywatnoci.

UWAGA: Aplikacja Omlet Chat moe by dostpna wycznie w niektrych krajach.

Rejestracja w aplikacji Omlet ChatDostpne s dwa sposoby rejestracji w aplikacji Omlet Chat: za pomoc numeru telefonu komrkowego i konta e-mail lub Facebook.

Rejestracja numeru telefonu komrkowego

Do aplikacji Omlet Chat mona zalogowa si za pomoc numeru telefonu komrkowego.

Aby zarejestrowa swj numer telefonu komrkowego:

1. Stuknij , a nastpnie stuknij aplikacj Omlet Chat.

2. Na stronie rejestracji, wybierz kraj i wprowad numer telefonu komrkowego, a nastpnie stuknij Next (Dalej). Aplikacja Omlet Chat wyle wiadomo tekstow z kodem PIN w celu kontynuowania rejestracji.

3. Wprowad kod PIN, a nastpnie stuknij Dalej.

4. Wprowad swoj nazw, a nastpnie stuknij Get Started (Rozpocznij prac).

5. Aby aplikacja Omlet Chat zaktualizowaa automatycznie znajomych z listy kontaktw, stuknij Okay! Lets do it! (Zrbmy to!) Aby doda znajomych rcznie, stuknij No thanks (Nie, dzikuj).

UWAGI:

Jakowprowadzeniedoaplikacjiwywietlonychzostaniekilkaekranw.Wykonajinstrukcjeekranowe,adopojawienia si ekranu gwnego aplikacji Omlet Chat.

DoaplikacjiOmletChatmonadodawatylkotekontakty,ktremajzainstalowanwswoichurzdzeniachaplikacj Omlet Chat.

6. Stuknij START CHAT (ROZPOCZNIJ CZAT) na ekranie gwnym aplikacji Omlet Chat, a nastpnie wybierz kontakt, z ktrym chcesz czatowa.

59

Rejestracja konta e-mail lub Facebook

Do aplikacji Omlet Chat mona zalogowa si za pomoc konta e-mail lub Facebook.

Aby zarejestrowa konto e-mail lub Facebook:

1. Stuknij , a nastpnie stuknij aplikacj Omlet Chat.

2. Na stronie logowania stuknij Connect a different account here (Pocz tutaj z rnymi kontami), aby wybra konto Poczta lub Facebook, a nastpnie wykonaj kolejne instrukcje ekranowe.

PowybraniuopcjiPoczta,wprowadkontoe-mail,anastpniestuknijDalej. Aplikacja Omlet Chat wyle wiadomo z potwierdzeniem na konto e-mail.

PowybraniuopcjiFacebookaplikacjaOmletChatwywietlistronlogowaniadokontawserwisieFacebook.

3. Wprowad swoj nazw, a nastpnie stuknij Get Started (Rozpocznij prac).

4. Aby aplikacja Omlet Chat zaktualizowaa automatycznie znajomych z listy kontaktw, stuknij Okay! Lets do it! (Zrbmy to!) Aby doda znajomych rcznie, stuknij No thanks (Nie, dzikuj).

UWAGI: Jakowprowadzeniedoaplikacjiwywietlonychzostaniekilkaekranw.Wykonajinstrukcjeekranowe,ado

pojawienia si ekranu gwnego aplikacji Omlet Chat. DoaplikacjiOmletChatmonadodawatylkotekontakty,ktremajzainstalowanwswoichurzdzeniach

aplikacj Omlet Chat.

5. Stuknij START CHAT (ROZPOCZNIJ CZAT) na ekranie gwnym aplikacji Omlet Chat, a nastpnie wybierz kontakt, z ktrym chcesz czatowa.

60

Wysyanie zaprosze do aplikacji OmletAby mona byo dodawa kontakty do aplikacji Omlet Chat, naley najpierw zaprosi znajomych do pobrania i uywania aplikacji Omlet Chat.Aby wysa zaproszenie aplikacji Omlet:

1. Stuknij Osoby w menu aplikacji Omlet Chat.

2. Na ekranie Add contacts (Dodaj kontakty) stuknij Invite a friend (Zapro znajomych), a nastpnie wybierz spord nastpujcych opcji:

Invite an Email or Phone number (Zapro za pomoc adresu e-mail lub numeru telefonu). Wprowad numer telefonu komrkowego lub adres e-mail znajomego, a nastpnie stuknij Go (Przejd).

Invite Facebook friends (Zapro znajomych z serwisu Facebook). Stuknij, aby zalogowa si na konto Facebook.

Invite address book friends (Zapro znajomych z ksiki adresowej). Stuknij, aby zaprosi znajomych z listy kontaktw poczty e-mail.

3. Aplikacja Omlet Chat zbierze kontakty z twojego konta. Po wybraniu kontaktw, wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokoczenia operacji.

WprzypadkuaplikacjiFacebookzaznaczkontakty,anastpniestuknijSend (Wylij).

Wprzypadkuksikiadresowejzaznaczkontakty,anastpniestuknijSEND INVITES (WYLIJ ZAPROSZENIA).

61

Korzystanie z aplikacji Omlet Chat

Aplikacja umoliwia prowadzenie zabawnych, kreatywnych oraz interaktywnych konwersacji za pomoc wiadomoci tekstowych i multimedialnych.

Aby rozpocz konwersacj, stuknij Osoby w menu aplikacji Omlet Chat, a nastpnie stuknij nazw kontaktu.

Wysyanie wiadomoci na czacie

Aby wysa wiadomo na czacie, wpisz wiadomo w polu Whats up (Co sycha?), a nastpnie stuknij .

Wysyanie wiadomoci gosowej

Aby wysa wiadomo gosow, stuknij i przytrzymaj podczas wypowiadania wiadomoci, a nastpnie

zwolnij w celu wysania.

62

Wysyanie wirtualnej nalepki

Aby wysa wirtualn nalepk, stuknij , a nastpnie wybierz dowoln z dostpnych wirtualnych nalepek.

UWAGA: Wicej wirtualnych nalepek mona pobra ze sklepu z nalepkami. Aby pobra wirtualne nalepki, stuknij

> , a nastpnie stuknij .

Wysyanie wiadomoci multimedialnych

W oknie wtku na czacie stuknij , a nastpnie wybierz dowoln z poniszych ikon w celu wysania okrelonej wiadomoci multimedialnej.

Przesu ekran w gr, jak pokazano powyej, aby przeglda te ikony:

Stuknij, aby wysa informacje o biecym adresie z fragmentem mapy.

Stuknij, aby utworzy i wysa rysunki lub szkice.

Stuknij, aby wysa zdjcie z ASUS Phone.

Stuknij, aby uruchomi aplikacj Aparat i wysa wykonane zdjcie.

Stuknij i przytrzymaj aplikacj, a nastpnie stuknij

Pin it! (Przypnij!) w celu dodania do listy aplikacji w

aplikacji Omlet Chat.

Stuknij, aby edytowa i wysa zdjcie.

Stuknij, aby utworzy nalepk z zapisanego

zdjcia.

Stuknij, aby wyszuka pliki GIF w Internecie i

wysa plik GIF w wtku wiadomoci.

Stuknij, aby wysa ankiet/sonda.

Stuknij, aby udostpni obraz w ograniczonym czasie.

Stuknij, aby wyszuka i wysa klip wideo z serwisu YouTube.

5Dostp do wiadomoci e-mail

64

PocztaDodaniekontExchange,Gmail,Yahoo!Mail,Outlook.com,POP3/IMAPumoliwiaodbieranie,tworzenieorazprzegldanie wiadomoci e-mail za pomoc urzdzenia. Mona take synchronizowa kontakty poczty e-mail z tych kont z ASUS Phone.

WANE! Aby moliwe byo dodawanie kont e-mail, a take wysyanie i odbieranie wiadomoci e-mail dla dodanych kont, konieczne jest poczenie telefonu z Internetem.

Konfiguracja konta e-mailAby ustawi konto pocztowe:

1. Na ekranie gwnym stuknij Poczta, aby uruchomi aplikacj Poczta.

2. Stuknij dostawc poczty w celu konfiguracji.

3. Wprowad adres e-mail i haso, a nastpnie stuknij Dalej.

UWAGA: Zaczekaj, a urzdzenie sprawdzi automatycznie ustawienia serwera poczty przychodzcej i wychodzcej.

4. Skonfiguruj Ustawienia konta, takie jak czstotliwo sprawdzania skrzynki odebranych wiadomoci, dni synchronizacji lub powiadomienia o przychodzcych wiadomociach email. Po wykonaniu, stuknij polecenie Dalej.

5. Wprowad nazw konta, ktra bdzie wywietlana w wiadomociach wychodzcych, a nastpnie stuknij Dalej, aby zalogowa si do skrzynki odbiorczej.

65

Dodawanie kont e-mailW celu dodania innych kont e-mail:

1. Na ekranie gwnym stuknij Poczta, aby uruchomi aplikacj Poczta.

2. Stuknij > Ustawienia, a nastpnie stuknij w celu dodania konta email.

3. Stuknij dostawc poczty w celu konfiguracji.

4. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokoczenia konfigurowania nowego konta e-mail.

UWAGA: W celu zakoczenia tego procesu konfiguracji mona take sprawdzi kroki 3 do 5 z czci Konfiguracja konta e-mail tego podrcznika.

66

GmailZa pomoc aplikacji Gmail mona utworzy nowe konto Gmail lub zsynchronizowa istniejce konto Gmail w celu wysyania, odbierania i przegldania wiadomoci e-mail z urzdzenia.

Konfiguracja konta Gmail

1. Stuknij Google, a nastpnie Gmail.

2. Stuknij Istniejce i wprowad istniejcy Gmail i Haso, a nastpnie stuknij .

UWAGA:

StuknijNowe, jeli nie masz Konto Google.

PodczaslogowanianaleyzaczekanapoczenieurzdzeniazserweramiGooglewceluskonfigurowaniakonta.

3. Uywaj konta Google do tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania ustawie i danych. Stuknij ikon w celu zalogowania si na konto Gmail.

WANE! Jeeli poza Gmail dostpne s inne konta pocztowe, naley uy Poczta, aby zaoszczdzi czas i uzyska jednoczenie dostp do wszystkich kont pocztowych.

6Uwiecznianie chwil

68

Uruchamianie aplikacji AparatZ aplikacji Aparat ASUS Phone mona robi zdjcia oraz nagrywa klipy wideo. Aplikacj Aparat mona otworzy jednym z podanych poniej sposobw.

Z ekranu blokady

Przecignij w d , a do uruchomienia aplikacji Aparat.

Uywanie widetu aparatuNa ekranie blokady, przesu w lewo, aby automatycznie uruchomi widet aparatu, ktry automatycznie otwiera aplikacj Camera.

Na ekranie gwnymStuknij Camera.

Za pomoc przycisku gonociGdy ASUS Phone znajduje si w trybie upienia, nacinij dwukrotnie przycisk gonoci, aby wznowi dziaanie urzdzenia i od razu uruchomi aplikacj Aparat.

UWAGA: Przed uyciem przycisku gonoci w celu uruchomienia aplikacji Aparat wcz t funkcj, przechodzc do Ustawienia > Ekran blokowania i przesu suwak Instant camera (Szybkie uruchamianie aparatu) na W..

69

Pierwsze uycie aplikacji AparatPo uruchomieniu aplikacji Aparat po raz pierwszy, wywietlone zostan kolejno dwie funkcje, pomocne w rozpoczciu pracy: Przew. i Lokalizacje zdj.

SamouczekPo pierwszym uruchomieniu aplikacji Aparat ASUS Phone wywietlony zostanie ekran samouczka. Aby kontynuowa z tego ekranu, naley wykona ponisze czynnoci.

1. Na ekranie Przew. stuknij Ignoruj, aby pomin ogldanie lub Start, aby zapozna si z podstawowym samouczkiem dotyczcym obsugi aplikacji Aparat.

2. Niezalenie od tego, ktra z tych opcji zostanie wybrana, w dalszej kolejnoci wywietlony zostanie ekran Lokalizacje zdj.

70

Lokalizacje zdjPo wyczeniu ekranu Przew. wywietlony zostanie ekran Lokalizacje zdj umoliwiajcy utworzenie automatycznych znacznikw lokalizacji dla zdj i klipw wideo. Aby kontynuowa z tego ekranu, naley wykona ponisze czynnoci.

1. Na ekranie Lokalizacje zdj stuknij Nie, dzikuj, aby przej na ekran aplikacji Aparat lub Tak, aby skonfigurowa znaczniki lokalizacji dla zarejestrowanych zdj i klipw wideo.

2. Przesu suwak Location (Lokalizacja) do pooenia ON (W.), aby wczy funkcje tagowania lokalizacji.

3. Stuknij przycisk Agree (Zgoda) na nastpnym ekranie, aby w peni wczy funkcj.

4. Stuknij przycisk Yes (Tak) w wiadomoci potwierdzajcej, aby umoliwi wszystkim aplikacjom Google dostp do Twojej lokalizacji lub przycisk Not now (Nie teraz), aby ustawi to pniej.

5. Stuknij ikon , aby przej do ekranu Aparat.

71

Ekran gwny aplikacji AparatStuknicie poniszych ikon umoliwia rozpoczcie korzystania z aparatu oraz funkcji zdj i klipw wideo dostpnych w ASUS Phone.

Uywanie zaawansowanych ustawie aparatu

Zmie ustawienia lampy byskowej*

Przeczanie midzy aparatem przednim i tylnym

Wywietlanie galerii

Powikszanie lub zmniejszanie

Nagrywanie wideo

Wykonywanie zdjUyj funkcj Turbo Burst

* wycznie w wybranych modelach

72

Ustawienia obrazuSkonfigurowanie ustawie aparatu za pomoc poniszych czynnoci umoliwia dostosowanie wygldu wykonywanych zdj.

WANE! Ustawienia naley zastosowa przed wykonaniem zdj.

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij > .

2. Przewi w d i skonfiguruj dostpne opcje.

Obraz

Ponisze opcje umoliwiaj konfiguracj jakoci obrazu.

73

Tryb wykonywania zdj

Ustawienie dla szybkoci migawki trybu Samowyzwalacz lub zmiana szybkoci Seria w tej opcji.

Ostro i ekspozycja

Opcja ta umoliwia wczenie funkcji Dotykowa autom. ekspozycja lub Wykr. twarzy.

74

Ustawienia wideoSkonfigurowanie ustawie aparatu za pomoc poniszych czynnoci umoliwia dostosowanie wygldu nagrywanego wideo.

WANE! Ustawienia naley zastosowa przed wykonaniem zdj.

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij > .

2. Przewi w d i skonfiguruj dostpne opcje.

Obraz

Opcje te umoliwiaj konfiguracj jakoci wideo.

Focus & exposure

Opcja ta umoliwia wczenie funkcji Dotykowa autom. ekspozycja.

75

Zaawansowane funkcje aparatuZaawansowane funkcje aparatu ASUS Phone zapewniaj nowe metody rejestrowania zdj i klipw wideo oraz umoliwiaj uwiecznianie wyjtkowych chwil w wyjtkowy sposb.

WANE! Ustawienia naley zastosowa przed wykonaniem zdj. Dostpne funkcje zale od modelu.

Cofanie WczasiePo wybraniu funkcji Cofanie Wczasie migawka rozpoczyna rejestrowanie serii zdj na dwie sekundy przed faktycznym naciniciem przycisku migawki. W efekcie uzyskuje si seri kolejnych zdj, z ktrych mona wybra to najlepsze w celu jego zapisania w aplikacji Galeria.

UWAGA: Funkcja Cofanie Wczasie moe by uywana tylko z tylnym aparatem.

Wykonywanie zdj z funkcj Cofanie Wczasie

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Cofanie Wczasie.

3. Stuknij lub nacinij przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj.

Korzystanie z podgldu funkcji Cofanie Wczasie

1. Po naciniciu migawki, na ekranie, w grnej czci wykonywanego zdjcia, pojawi si przegldarka Time Rewind. Obr przycisk podgldu, aby obejrze wykonane zdjcia.

UWAGA: W celu wywietlenia sugerowanego najlepszego zdjcia serii stuknij Best.

2. Wybierz zdjcie, a nastpnie stuknij Wykonano, aby zapisa zdjcie w aplikacji Galeria.

76

HDRFunkcja HDR (High-dynamic-range [szeroki zakres dynamiczny]) umoliwia wykonywanie bardziej szczegowych zdj ze scenami o sabym owietleniu lub wysokim kontracie. Funkcja HDR jest zalecana w przypadku fotografowania w jasno owietlonych miejscach, poniewa pomaga zrwnoway kolory na zdjciu.

Wykonywanie zdj HDR

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > HDR.

3. Stuknij lub nacinij przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj HDR.

PanoramaFunkcja Panorama umoliwia rejestrowanie zdj pod rnymi ktami. Zdjcia wykonane w perspektywie szerokoktnej s za pomoc tej funkcji automatycznie ze sob czone.

Wykonywanie zdj panoramicznych

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Panorama.

3. Stuknij lub nacinij przycisk gonoci, a nastpnie przesu ASUS Phone w lewo lub w prawo w celu nagrania scenerii.

UWAGA: Podczas przesuwania ASUS Phone w dolnej czci ekranu wywietlona zostanie seria miniatur rejestrowanej sceny.

4. Po zakoczeniu stuknij .

77

NocFunkcja Noc ASUS Phone umoliwia wykonywanie prawidowo nawietlonych zdj nawet w nocy lub przy sabym owietleniu.

UWAGA: Tu przed i w trakcie wykonywania zdjcia za pomoc ASUS Phone nie naley porusza rkoma, aby unikn rozmycia obrazu.

Wykonywanie zdj z funkcj Night (Noc)

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Noc.

3. Stuknij lub nacinij przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj z funkcj Noc.

78

Sabe wiatoRozwizanie problemw ze wiatem, podczas uywania funkcji Low light (Slabe wiato) ASUS Phone. Funkcja ta optymalizuje wykonywanie serii zdj w ustawieniach sabego wiata fotografii.

Wykonywanie zdj z funkcj Low light (Sabe wiato)

1. Na ekranie aplikacji Camera, stuknij .

2. Stuknij > Low light (Sabe wiato).

3. Stuknij lub przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj z funkcj Low light (Sabe wiato).

Nagrywanie wideo z funkcj Low light (Sabe wiato)

1. Na ekranie aplikacji Camera, stuknij .

2. Stuknij > Low light (Sabe wiato).

3. Stuknij lub przycisk gonoci, aby rozpocz nagrywanie wideo z funkcj Low light (Sabe wiato).

79

AutoportretKorzystanie z tylnego aparatu o duej liczbie megapikseli nie wymaga naciskania przycisku migawki. Dostpna w ASUS Phone funkcja wykrywania twarzy umoliwia ustawienie wykrycia maksymalnie czterech twarzy za pomoc tylnego aparatu, a nastpnie automatyczne wykonanie autoportretu lub autoportretu grupowego.

Wykonywanie autoportretw

1. Na ekranie aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Selfie.

3. Stuknij , aby okreli liczb osb, ktre maj znale si na zdjciu.

4. Uyj tylnego aparatu do wykrycia twarzy i poczekaj, a ASUS Phone zacznie emitowa sygna dwikowy podczas odliczania czasu do wykonania zdjcia.

5. Przegldarka Time Rewind pojawia si na ekranie, w grnej czci wykonanego zdjcia. Obr przycisk podgldu, aby obejrze wykonane zdjcia.

6. Wybierz zdjcie, a nastpnie stuknij Wykonano, aby zapisa zdjcie w aplikacji Galeria.

80

MiniaturaFunkcja Miniatura umoliwia symulowanie efektu tilt-shift obiektyww DSLR. Za pomoc tej funkcji mona ustawia ostro na okrelonych obszarach fotografowanej sceny i dodawa efekt bokeh, ktry mona stosowa na zdjciach i klipach wideo zarejestrowanych za pomoc ASUS Phone.

Wykonywanie zdj z funkcj Miniatura

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Miniatura.

3. Stuknij lub , aby wybra obszar ostroci.

4. Stuknij lub , aby zwikszy lub zmniejszy rozmycie ta.

5. Stuknij , aby wykona zdjcie z funkcj Miniatura.

Gbia polaFunkcja Gbia pola, umoliwia wykonywanie zdj makro z mikkim tem. Funkcja ta dopasowuje zdjcia zblie, dla uzyskania precyzyjniejszych i bardziej dramatycznych rezultatw.

Wykonywanie zdj z gbi pola

1. From the Camera app screen, tap .

2. Stuknij > Depth of Field (Gbia pola).

3. Stuknij lub przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj makro.

81

Usuw. inteligentneEliminacja niechcianych obiektw zaraz po wykonaniu zdjcia, z uyciem funkcji Inteligentne usuwanie.

Wykonywanie zdj z funkcj Usuw. inteligentne

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Usuw. inteligentne.

3. Stuknij lub nacinij przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj, ktre mona edytowa za pomoc funkcji Usuw. inteligentne.

4. Na kolejnym ekranie wywietlone zostanie wykonane zdjcie wraz ze wszystkimi moliwymi do usunicia obiektami.

5. Stuknij , aby usun wykryte obiekty lub , aby usun zdjcie i wrci do aplikacji Aparat.

Z umiechemFunkcja Z umiechem umoliwia uwiecznienie doskonaego umiechu lub najzabawniejszego wyrazu twarzy, dziki moliwoci wybrania odpowiedniego zdjcia z serii wykonanych. Funkcja ta pozwala na wykonanie, po naciniciu przycisku migawki, piciu kolejnych zdj z automatycznym wykrywaniem twarzy w celu ich pniejszego porwnania.

Wykonywanie zdj z funkcj Z umiechem

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Z umiechem.

3. Stuknij lub nacinij przycisk gonoci, aby rozpocz wykonywanie zdj, ktre mona edytowa za pomoc funkcji Z umiechem.

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu wybrania najlepszego zdjcia.

82

UpikszanieFunkcja Upikszanie ASUS Phone zapewnia wietn zabaw podczas robienia zdj rodzinie i znajomym, a take ju po ich wykonaniu. Po wczeniu funkcja ta umoliwia upikszanie twarzy fotografowanych osb na ywo, przed naciniciem przycisku migawki.

Wykonywanie zdj z funkcj Upikszanie

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Upikszanie.

3. Stuknij , aby rozpocz wykonywanie zdj, ktre mona edytowa za pomoc funkcji Upikszanie.

Animacja GIFFunkcja Animacja GIF umoliwia tworzenie obrazw GIF (Graphics Interchange Format) bezporednio z aparatu ASUS Phone.

Wykonywanie zdj z funkcj Animacja GIF

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Animacja GIF.

3. Stuknij , aby rozpocz wykonywanie zdj, ktre mona przeksztaci w animacj GIF.

83

Upyw czasuDostpna w ASUS Phone funkcja filmu poklatkowego umoliwia wykonywanie zdj do automatycznego odtworzenia w trybie filmu poklatkowego. W efekcie wydarzenia zdaj si przebiega w przyspieszonym tempie, ale w rzeczywistoci zostay po prostu uwiecznione w znacznych odstpach czasu.

Nagrywanie filmw poklatkowych

1. Na ekranie gwnym aplikacji Aparat stuknij .

2. Stuknij > Upyw czasu.

3. Stuknij , aby rozpocz rejestrowanie filmu poklatkowego.

84

Party LinkWczenie funkcji Party Link umoliwia udostpnianie zdj w czasie rzeczywistym osobom z utworzonej grupy lub grupy istniejcej, do ktrej doczono. Dziki tej funkcji telefonu Zen mona wysya dopiero co wykonane zdjcia znajomym, a take otrzymywa zdjcia od nich nawet bez poczenia internetowego.

WANE! Funkcja ta dziaa tylko z innymi urzdzeniami z funkcj Party Link.

Udostpnianie zdjW celu udostepnienia wykonanych zdj bezporednio z aparatu telefonu:

1. Uruchom aplikacj Aparat, a nastpnie stuknij .

2. Stuknij > OK.

85

3. (opcjonalnie) Na ekranie gwnym funkcji Party Link skonfiguruj nastpujce elementy:

4. Stuknij Create a group (Utwrz grup) lub Join a group (Przycz grup) > Scan (Skanuj), aby rozpocz udostpnianie zdj wykonanych ASUS Phone lub odbieranie zdj z innych urzdze z obsug funkcji Party Link.

WANE! W przypadku utworzenia grupy chronionej hasem naley udostpni haso okrelonym odbiorcom, aby umoliwi im odbieranie zdj. Aby przyczy si do grupy zabezpieczonej hasem, aby kontynuowa zapytaj waciciela o haso.

Stuknij t pozycj, aby utworzy now nazw grupy dla ASUS Phone.

Stuknij t pozycj, aby chroni dostp do grupy hasem.

86

7Galeria

88

Korzystanie z aplikacji GaleriaPrzy uyciu aplikacji Galeria mona przeglda obrazy i odtwarza klipy wideo na ekranie ASUS Phone. Aplikacja ta umoliwia take edycj, udostpnianie oraz usuwanie obrazw i plikw wideo zapisanych w pamici ASUS Phone. Obrazy dostpne w aplikacji Galeria mona wywietla w postaci pokazu slajdw, ale mona take stukn poszczeglne pozycje w celu wywietlenia wybranego obrazu lub pliku wideo.

Aby wczy aplikacj Galeria, stuknij > Galeria.

Ekran gwny

89

Wywietlanie plikw z innych lokalizacji rdowychDomylnie aplikacja Galeria wywietla wszystkie pliki ASUS Phone zgodnie z folderami ich albumw.

Aby wywietli pliki z innych lokalizacji dostpnych dla ASUS Phone:

1. Na ekranie gwnym stuknij .

2. Stuknij dowoln z poniszych lokalizacji rdowych, aby wywietli znajdujce si w niej pliki.

WANE! Do wywietlania zdj i klipw wideo dostpnych w obszarach Zdj. w chmurze oraz Zdj. znajomych konieczne jest poczenie internetowe.

90

Udostpnianie plikw galeriiAby udostpni pliki galerii:

1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w ktrym znajduj si pliki do udostpnienia.

2. Po otwarciu folderu stuknij , aby uaktywni wybieranie plikw.

3. Stuknij pliki do udostpnienia. U gry zaznaczonych obrazw pojawi si znacznik wyboru.

4. Stuknij , a nastpnie wybierz z listy lokalizacj udostpnienia obrazw.

Usuwanie plikw z galeriiAby usun pliki z galerii:

1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w ktrym znajduj si pliki do usunicia.

2. Po otwarciu folderu stuknij , aby uaktywni wybieranie plikw.

3. Stuknij pliki do usunicia. U gry zaznaczonych obrazw pojawi si znacznik wyboru.

4. Stuknij .

91

Edycja obrazuAplikacja Galeria zawiera wasne narzdzia edycji obrazw, za pomoc ktrych mona ulepsza obrazy zapisane w pamici ASUS Phone.

W celu dokonania edycji obrazu:

1. Na ekranie aplikacji Galeria stuknij folder, w ktrym znajduj si pliki.

2. Po otwarciu folderu stuknij obraz do edycji.

3. Po otwarciu obrazu stuknij go ponownie, aby wywietli funkcje.

4. Stuknij , aby otworzy pasek narzdzi edycji obrazw.

5. Stuknij dowoln z ikon na pasku narzdzi edycji, aby zastosowa zmiany na obrazie.

Powikszanie/zmniejszanie miniatur lub obrazuNa ekranie aplikacji Galeria lub na wybranym obrazie rozsu palce na ekranie dotykowym w celu powikszenia obrazu. Aby zmniejszy, zsu palce na ekranie dotykowym.

92

8Pracuj ciko, baw si lepiej

94

SuperNoteDziki aplikacji SuperNote sporzdzanie notatek stanie si przyjemn i twrcz czynnoci, zapewniajc synchronizacj z danymi mobilnymi.

Ta intuicyjna aplikacja umoliwia tworzenie notatek pogrupowanych w notatniki poprzez pisanie lub rysowanie bezporednio na ekranie dotykowym. Do sporzdzanych notatek mona ponadto dodawa pliki multimedialne z innych aplikacji, a po ich utworzeniu udostpnia je w sieciach spoecznociowych lub na kontach pamici w chmurze.

Stuknij, aby wybra tryb wprowadzania danych

Stuknij, aby skonfigurowa ustawienia notatnikaStuknij, aby ponownie wprowadzi zmian

Stuknij, aby cofn zmian

95

Zrozumienie ikon

W zalenoci od wybranego trybu wprowadzania danych, ponisze ikony pojawiaj si podczas tworzenia notatek w aplikacji SuperNote.

Wybierz ten tryb wprowadzania, aby tworzy notatki za pomoc klawiatury ekranowej.

Wybierz ten tryb pisania, aby szkicowa lub pisa notatki pismem odrcznym.

Wybierz ten tryb rysowania, aby tworzy rysunki lub odrczne napisy.

W trybie rysowania stuknij t ikon, aby wybra narzdzie do rysowania oraz rozmiar i kolor kreski.

W trybie rysowania stuknij t ikon, aby wymaza niepotrzebne fragmenty notatki.

Stuknij t ikon, aby zarejestrowa zdjcie lub klip wideo, nagra dwik, doda do notatki sygnatur czasow itp.

Stuknij t ikon, aby doda now stron notatnika.

96

Tworzenie nowego notatnikaAby utworzy nowe pliki za pomoc aplikacji SuperNote, sprawd nastpujce czynnoci:

1. Stuknij > SuperNote.

2. Stuknij pozycj Dodaj nowy notatnik.

3. Nazwij plik i wybierz rozmiar strony Dla urzdzenia lub Dla telefonu.

4. Wybierz szablon i rozpocznij tworzenie notatek.

Udostpnianie notatnika w chmurzeNotatnik mona udostpni w chmurze, wykonujc nastpujce czynnoci:

1. Na ekranie gwnym aplikacji SuperNote stuknij i przytrzymaj notatnik, ktry chcesz udostpni.

2. W pomocniczym oknie stuknij Wcz synchronizacj chmury.

3. Wprowad nazw uytkownika oraz haso konta w usudze ASUS WebStorage, aby zsynchronizowa notatnik z chmur.

4. Po pomylnym zsynchronizowaniu notatnika z chmur u gry udostpnionego notatnika pojawi si ikona chmury.

Udostpnianie notatki w chmurzeOprcz notatnikw na koncie pamici w chmurze mona take udostpnia poszczeglne notatki z aplikacji SuperNote. Aby to zrobi:

1. Otwrz notatnik zawierajcy notatk, ktr chcesz udostpni.

2. Stuknij i przytrzymaj notatk do udostpnienia.

97

3. W pomocniczym oknie stuknij Udostpnij, a nastpnie wybierz format pliku notatki do udostpnienia.

4. Na kolejnym ekranie wybierz konto pamici w chmurze, gdzie ma by udostpniona notatka.

5. Wykonaj kolejne instrukcje w celu dokoczenia udostpniania wybranej notatki.

KalendarzAplikacja Kalendarz umoliwia monitorowanie wanych wydarze za pomoc ASUS Phone. Oprcz tworzenia wydarze mona take dodawa notatki, ustawia przypomnienia lub powiadomienia z odliczaniem czasu, aby nie zapomnie o tych wanych chwilach, ktre maj si wydarzy.

Tworzenie wydarzenia za pomoc ASUS Phone

1. Stuknij > Kalendarz.

2. Stuknij Nowe wydarzenie, aby rozpocz tworzenie nowego wydarzenia.

3. Na ekranie Nowe wydarzenie wprowad wszystkie niezbdne szczegy wydarzenia.

4. Po zakoczeniu stuknij , aby zapisa i wyj.

98

Dodawanie konta do aplikacji KalendarzOprcz tworzenia wydarze po zalogowaniu si do ASUS Phone, aplikacja Kalendarz umoliwia take tworzenie wydarze, ktre zostan automatycznie zsynchronizowane z kontami online. Najpierw naley jednak doda te konta do aplikacji Kalendarz, wykonujc ponisze czynnoci:

1. Uruchom aplikacj Kalendarz.

2. Stuknij > Konta.

3. Stuknij konto, ktre chcesz doda.

4. Wykonaj kolejne instrukcje ekranowe, aby dokoczy dodawanie nowego konta do aplikacji Kalendarz.

Tworzenie wydarzenia z poziomu kontaPo dodaniu kont online, ktre maj by synchronizowane z aplikacj Kalendarz, mona utworzy w ASUS Phone powiadomienia dla tych kont online, wykonujc ponisze czynnoci:

UWAGA: Aby mona byo wykona ponisze czynnoci, konto online musi by ju dodane do aplikacji Kalendarz. Szczegowe informacje mona znale w czci Dodawanie konta do aplikacji Kalendarz w wersji elektronicznej tego podrcznika.

1. Stuknij > Kalendarz.

2. Stuknij Nowe wydarzenie, aby rozpocz tworzenie nowego wydarzenia.

3. Na ekranie NNowe wydarzenie stuknij Mj kalendarz, aby wywietli wszystkie konta zsynchronizowane aktualnie z aplikacj Kalendarz.

4. Stuknij konto, dla ktrego chcesz utworzy nowe wydarzenie.

5. Na ekranie Nowe wydarzenie wprowad wszystkie niezbdne szczegy wydarzenia.

99

Whats NextDziki tej aplikacji nie przegapisz adnego istotnego wydarzenia, adnej okazji do zabawy na socu ani wiadomoci lub wiadomoci e-mail od wanych osb. Umoliwia ona konfiguracj wydarze w kalendarzu, ulubionychkontaktwigrupVIP,atakeustawieaktualizacjiprognozypogodywceluuzyskiwaniaalertwipowiadomie o kolejnych wydarzeniach. Alerty aplikacji Co dalejwywietlane s na ekranie blokady, w panelu powiadomie systemowych i w widecie lub aplikacji Whats Next.

W przypadku uywania aplikacji Co dalejpo raz pierwszy konieczne jest skonfigurowanie konta kalendarza lub skorzystanie z aplikacji Kalendarz ASUS Phone.

UWAGI:

Wceluotrzymywaniaalertwonieodebranychpoczeniachalbonieprzeczytanychwiadomociachlubwiadomociache-mailodwanychosbnaleynajpierwskonfigurowaulubionekontaktyigrupyVIP.

SzczegoweinformacjenatemattworzeniawydarzewkalendarzumonaznalewczciKalendarz.

InformacjenatematuzyskiwaniaaktualizacjiprognozypogodymonaznalewczciPogoda.

100

Do It Later (Do zrobienia pniej)Dziki tej aplikacji mona mie kontrol nawet nad najbardziej bahymi sprawami w yciu. Nawet w przypadku bardzo napitego grafika mona odpowiada na wiadomoci e-mail, wiadomoci SMS, poczenia, a take czyta wiadomoci w trybie online w dogodnym dla siebie czasie.

Nieprzeczytane wiadomoci lub wiadomoci e-mail, interesujce strony internetowe i nieodebrane poczenia mona oznaczy jako elementy Reply Later (Odpowiedz pniej), Przeczytaj pniej lub Call Later (Zadzwo pniej). Oznaczone elementy zostan dodane do zada aplikacji Do It Later (Do zrobienia pniej), aby mona byo zaj si nimi w dogodnym dla siebie czasie.

UWAGI:

Dopopularnychaplikacjiinnychfirm,ktreobsugujaplikacjDo It Later (Do zrobienia pniej) nale Mapy Google, Google Chrome, Google Play, YouTube i iMDb.

NiewszystkieaplikacjemogudostpniaidodawazadaniadoaplikacjiDo It Later (Do zrobienia pniej).

Uzyskiwanie dostpu do zada do wykonania lub ich tworzenieW przypadku wczeniejszego oznaczenia wiadomoci lub wiadomoci e-mail jako Reply Later (Odpowiedz pniej), poczenia jako Call Later (Zadzwo pniej) lub strony internetowej jako Read Later (Przeczytaj pniej), mona wrci do tych wanych wiadomoci/wiadomoci e-mail/pocze/stron internetowych w aplikacji Do It Later (Do zrobienia pniej).

Aby uzyska dostp do zada do wykonania:

1. Na ekranie gwnym stuknij , a nastpnie Do It Later (Do zrobienia pniej) na ekranie Wszystko aplikacje.

2. Wybierz zadanie, ktrym chcesz si zaj.

Aby utworzy nowe zadanie do wykonania:

Na ekranie aplikacji Do It Later (Do zrobienia pniej) stuknij , a nastpnie utwrz zadanie do wykonania.

101

PogodaAplikacja Pogoda umoliwia uzyskiwanie aktualizacji prognozy pogody w czasie rzeczywistym bezporednio na ekranie ASUS Phone. Za pomoc aplikacji Pogoda mona take sprawdza szczegowe informacje o pogodzie w innych miejscach na wiecie.

Uruchamianie aplikacji Pogoda

102

Ekran gwny aplikacji Pogoda

Przesu w d, aby wywietli inne informacje o pogodzie.

Stuknij tutaj, aby skonfigurowa ustawienia aplikacji Pogoda.

Stuknij tutaj, aby wyszuka informacje o pogodzie z innych miast.

103

ZegarAplikacja Zegar umoliwia dostosowywanie ustawie strefy czasowej ASUS Phone, ustawianie alarmw, a take uywanie ASUS Phone jako stopera.

Uruchamianie aplikacji Zegar

Aplikacj Zegar mona uruchomi poprzez uycie nastpujcych sposobw:

StuknijwywietlaczzegaracyfrowegonaekraniegwnymASUSPhone.

Stuknij > Zegar.

104

Zegar wiatowyStuknij , aby uzyska dostp do ustawie zegara wiatowego ASUS Phone.

Stuknij tutaj, aby wywietli list miast oznaczonych na zegarze wiatowym.

Stuknij tutaj, aby doda nowe miasto do zaznaczenia na mapie zegara wiatowego.

Stuknij ten element, aby uzyska dostp do ustawie funkcji zegara wiatowego.

Stuknij ten element, aby ustawi zegar na tryb nocny.

105

Budzik

Stuknij , aby uzyska dostp do ustawie zegara wiatowego ASUS Phone.

Stuknij tutaj, aby uzyska dostp do ustawie funkcji budzika.

Stuknij tutaj, aby usun wszystkie wczeniej ustawione alarmy.

Stuknij tutaj, aby ustawi godzin nowego alarmu.

106

Stoper

Stuknij , aby uywa ASUS Phone jako stopera.

Stuknij ten przycisk, aby uaktywni funkcj stopera.

107

TimerW ASUS Phone mona ustawi kilka timerw. W tym celu naley wykona ponisze czynnoci:

Ustawianie timera

1. Stuknij , aby uzyska dostp do funkcji timera ASUS Phone.

2. Wprowad czas docelowy za pomoc klawiatury numerycznej, a nastpnie stuknij Start, aby uaktywni timer.

klawiatura numeryczna

108

Dodawanie lub usuwanie ustawie timera

Funkcja ta umoliwia take dodawanie nowych ustawie timera lub usuwanie istniejcych, ju nie potrzebnych. W celu wykonania tych opcji, naley sprawdzi nastpujce czynnoci:

1. Stuknij , aby uzyska dostp do funkcji timera ASUS Phone.

2. W przypadku wczeniejszego utworzenia ustawienia timera, bdzie on widoczny na ekranie gwnym funkcji Timer. Za pom