Click here to load reader

Plakat Ex-Agencije

 • View
  262

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Plakat Ex-Agencije

 • VODI KROZ PROTUEKSPLOZIJSKU ZATITU

  Usluge Ex-Agencije:Ispitivanje Ex-ureaja i fizikalnih svojstava zapaljivih tvariCertifikacija Ex-ureajaTehniko nadgledanje postrojenja ugroenih eksplozivnom atmosferomTehniko nadgledanje sustava kvalitete u proizvodnji, popravku, instaliranju i odravanju Ex-ureajaEdukacija osoblja (Ex-trening) i izdavaka djelatnost (Ex-Bilten)Certifikacija sustava upravljanja (ISO 9001; ISO 14001, ...)

  Ex-AgencijaAGENCIJA ZA PROSTORE UGROENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROMIndustrijska 25, 10431 Sveta Nedelja - Hrvatska

  Tel. + 385 1 3667 260, + 385 1 3667 157; Fax. + 385 1 3667 262e-mail: [email protected]

  www.ex-agencija.hr

  (*) Proirenje podruja norme u slijedeem izdanju

  VRSTE Ex-ZATITA

  OCJENA SUKLADNOSTI

  PROIZVODNJA - prema Direktivi 94/9/EC (ATEX95) / Direktivi 2014/34/EU (ATEX 114)

  TRITE

  Oprema kategorije M1, 1 i Zatitni sustavi

  Prilog III Prilog III Prilog VIII Prilog VIII

  Prilog IV Prilog VII Deponiranje dokumentacije kod certifikacijskog tijela

  Prilog VI

  Prilog IX Prilog IX

  Prilog V

  Elektrina oprema kategorije 2 i M2 i motori s unutarnjim izgaranjem

  Prilozi (moduli) ocjene sukladnostiIII - Ispitivanje tipa (B)IV - Osiguranje kvalitete u proizvodnji (D)V - Provjera proizvoda (F)VI - Sukladnost tipu (C)

  Neelektrina oprema kategorije 2

  Oprema kategorije 3

  VII - Osiguranje kvalitete proizvoda (E)VIII - Unutarnja kontrola proizvodnje (A)IX - Pojedinana provjera (G)

  TEHNIKO NADGLEDANJE

  Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zatite zdravlja radnika te tehnikom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i ureaja u

  prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06, 106/07)

  TEHNIKO NADGLEDANJE ovlatenog tijela (Ex-Agencije) obuhvaa

  EU Direktiva 1999/92/EC (ATEX 137)

  POSTROJENJA

  Klasifikacija prostora (HRN EN 60079-10-1/ -2)Elektroenergetski ureaji (HRN EN 60079-0)Elektroinstrumentacijski ureaji (HRN EN 60079-0)Elektrine instalacije energetike (HRN EN 60079-14)Elektrine instalacije instrumentacije (HRN EN 60079-14)Neelektrini ureaji i instalacije (HRN EN 13463-1) i izdaje se Ex-dokument ili struno miljenje.

  AKTIVNOSTI

  Popravka (HRN EN 60079-19)Instaliranja (HRN EN 60079-14)Odravanja (HRN EN 60079-17) Ex-ureaja i izdaje se tehniki nalaz osposobljenosti.

  KATEGORIJE / RAZINE ZATITE / ZONE

  TEMPERATURNI RAZRED / SKUPINE IP - ZATITA

  Podruje Kategorije (ATEX) EPL (IEC) Zone Eksplozivna atmosfera

  Rudarstvo - IM1 Ma

  / /M2 Mb

  Nadzemlje - II

  1G, 1D Ga, Da 0, 20 Trajno, dugo ili uestalo

  2G, 2D Gb, Db 1, 21 Oekivana, ne traje dugo

  3G, 3D Gc, Dc 2, 22 Nije oekivana, kratkotrajna

  EPL Razina zatite opreme (engl. Equipment Protection Level)

  Stupnjevi mehanike zatite IP-kod

  Prvi broj Drugi broj Opis zatite

  1 -Zatita od vrstih tijela >50 mm (zatita ruke)

  2 -Zatita od vrstih tijela

  >12,5 mm (zatita prsta)

  3 - Zatita od vrstih tijela >2,5 mm

  4 - Zatita od vrstih tijela >1 mm

  5 - Zatita od praine

  6 - Potpuna zatita od praine

  - 1 Zatita od kapajue vode

  - 2Zatita od kapajue vode koja

  pada do 15 od vertikale

  - 3Zatita od prskanja vodom pod

  kutem do 60 od vertikale

  - 4Zatita od prskanja vodom u

  svim smjerovima

  - 5 Zatita od mlaza vode

  - 6 Zatita od jakog mlaza vode

  - 7Privremeno uranjanje (0,15m/1m; 30 min)

  - 8 Trajno uranjanje na dubinu >1 m

  - 9Ispitivanje vodom pod visokim

  tlakom

  Temperaturni razred

  Najvia temperatura povrine

  T1 450 C

  T2 300 C

  T3 200 C

  T4 135 C

  T5 100 C

  T6 85 C

  Skupine praina

  IIIA Vlakanca

  IIIB Nevodljiva praina

  IIIC Vodljiva praina

  Skupine plinova Reprezentativni plin

  I Metan

  IIA Propan

  IIB Etilen

  IIC Vodik, Acetilen

  Naziv zatite Norma Koncept OznakaKategorija(CENELEC)

  EPL(IEC)

  Vrste Ex-zatita elektrine opreme za eksplozivnu atmosferu plinova, para, maglica i praine (HRN/EN/IEC 60079-0)

  Oklapanje HRN/EN/IEC 60079-1 dM2, 2G

  M1, 1G, 3G Mb, Gb

  Ma, Ga, Gc

  Nadtlak HRN/EN/IEC 60079-2 px, py, pz M2, 2G, 3G

  2D, 3D Mb, Gb, Gc

  Db, Dc

  Punjenje HRN/EN/IEC 60079-5 q M2, 2G Mb, Gb

  Uranjanje HRN/EN/IEC 60079-6 o M2, 2G Mb, Gb

  Poveana sigurnost HRN/EN/IEC 60079-7 eM2, 2G3G (*)

  Mb, GbGc (*)

  Samosigurnost HRN/EN/IEC 60079-11 i M1, M2, 1G, 2G, 3G

  1D, 2D, 3DMa, Mb, Ga, Gb, Gc

  Da, Db, Dc

  Vrsta zatite n HRN/EN/IEC 60079-15

  nA

  3G GcnC

  nR

  Oblaganje HRN/EN/IEC 60079-18 m M1, M2, 1G, 2G, 3G

  1D, 2D, 3DMa, Mb, Ga, Gb, Gc

  Da, Db, Dc

  Zatita kuitem HRN/EN/IEC 60079-31 t 1D, 2D, 3D Da, Db, Dc

  Vrsta zatite s IEC 60079-33 sM1, M2, 1G, 2G, 3G

  1D, 2D, 3DMa, Mb, Ga, Gb, Gc

  Da, Db, Dc

  Naziv zatite Norma Koncept OznakaKategorija

  (CEN)EPL

  (IEC)

  Vrste zatita neelektrine opreme za eksplozivnu atmosferu zapaljivih plinova, para, maglica i praine(HRN/EN 13463-1/ IEC 80079-36

  Ogranien dotok HRN/EN 13463-2 fr 3G, 3D /

  Oklapanje HRN/EN 13463-3 d M2, 2G /

  Konstrukcijska sigurnostHRN/EN 13463-5

  IEC 80079-37c

  M2,1G, 2G, 3G1D, 2D, 3D

  Mb, Ga, Gb, Gc Da, Db, Dc

  Kontrola uzronika paljenjaHRN/EN 13463-6

  IEC 80079-37b

  M2, 1G, 2G, 3G1D, 2D, 3D

  Mb, Ga, Gb, GcDa, Db, Dc

  UranjanjeHRN/EN 13463-8

  IEC 80079-37k

  M1, M2, 1G, 2G, 3G1D, 2D, 3D

  Ma, Mb, Ga, Gb, GcDa, Db, Dc

  Nadtlak HRN/EN/IEC 60079-2 pM2, 2G, 2D

  3G, 3D /

  OZNAAVANJE Ex-UREAJA

  Logo, naziv i adresa proizvoaaOznaka sukladnosti

  Tip: ABC 825

  Un=230 Vac Pmax= 50W f= 50 Hz Ta=-35 C / +50C

  Ser. Br.: 128-5/09Oznaka tijela za ocjenu sukladnosti (ToS) ako je ukljueno u kontrolu proizvodnje

  Temperatura okolia ako nije standardna (-20C do +40C)

  Oznaka ToS-a i broj certifikata

  Natpisi upozorenja

  Identifikacija proizvoda

  Nazivni podaci

  Rabiti kabel temperaturne postojanosti: >90C Rabiti vijke vrstoe >800N/mm2

  Znak protueksplozijske zatite

  Oznaka podruja, kategorije iprimjenjene vrste Ex-zatite

  N&N d.o.o. 10000 ZagrebSplitska, HR

  II 2(1)G Ex db eb [iaGa] IIC T5 GbII 2(1)D Ex tb [iaDa] IIIB T95oC Db

  EXA 15 ATEX1234XIECEx EXA 15.1234X

  N

  45011 - HAA

  3115/07

  17025 - HAA

  1120/07

  2465

  Ex-OZNAKE

  ATEX oznaka

  Ex-o

  znak

  a

  Podr

  uje

  upo

  rabe

  Kate

  gori

  ja

  Pra

  ina

  - Z

  apal

  jiva(

  i) -

  Plin

  Pra

  ina

  - Z

  apal

  jiva(

  i) -

  Plin

  Vrs

  ta E

  x-za

  tit

  e

  Skup

  ina

  pra

  ina Sk

  upin

  a pl

  inov

  a

  Tem

  pera

  turn

  i raz

  red

  Max

  . tem

  pera

  tura

  pov

  rin

  e

  II 2 G

  II 2 D

  Ex db mb IIB T5

  Ex tb IIIC T90C

  Gb

  Db

  Oznaka zatite prema normi EPL (IEC)