of 23 /23
45. jarní lékařský opavský den, květen 2013 Periferní paréza nervus facialis MUDr. Martin Krobot Neurologie SN Opava

Periferní paréza nervus - snopava.cz · Úvod N. facialis je smíšený nerv (intermediofacialis) Motoricky (stapedius, mimické svaly obličeje, platysma) Sekretomotoricky (slzná

Embed Size (px)

Text of Periferní paréza nervus - snopava.cz · Úvod N. facialis je smíšený nerv (intermediofacialis)...

45. jarn lkask opavsk den, kvten 2013

Perifern parza nervus facialis

MUDr. Martin Krobot

Neurologie SN Opava

vod

N. facialis je smen nerv (intermediofacialis)

Motoricky (stapedius, mimick svaly oblieje, platysma)

Sekretomotoricky (slzn a slinn lzy)

Senzitivn (zvukovod, retroaurikulrn)

Chuov vlkna (pedn 2/3 jazyka)

Vystupuje z mozkovho kmene

Schma prbhu n. facialis

Symptomy

Oslaben svaloviny oblieje

Bolest (uvnit i kolem ucha)

Snen produkce slz (such oko)

Hyperakuze

Porucha chuti na pednch 2/3 jazyka

Klinick vyeten

Pozorujeme symetrii oblieje v klidu a pi mimice (vrsky na ele, lagoftalmus, Bellv fenomen, vyhlazen nasolabiln rhy, pokles koutku)

Vyzveme pacienta aby se zamrail, siln zavel oi, zamrkal, zapskal, vycenil zuby, nafoukl tve (mrn asymetrie- aby se podval do zrcadla)

Hledme puchky (zvukovod, patro, boltec)- signum mali ominis quoad sanationem

Palpace pun lzy

Chu na na jazyku (obvykle anamn. daj)

Stupe Charakteristika

I - normln Normln funkce

II - mrn

dysfunkce

V klidu: normln symetrie a tonus

Pi pohybu mrn asymetrie, zave oko s

minimlnm silm

III - stedn

dysfunkce

V klidu: normln symetrie a tonus

Pi pohybu stedn asymetrie, zave oko

s silm

IV - stedn

tk

dysfunkce

V klidu: normln symetrie a tonus

Pi pohybu vrazn asymetrie, oko zcela

nezave pes max. sil

V - tk

dysfunkce

V klidu: asymetrie

Minimln pohyb, oko nezave

VI - plegie Bez pohybu

House-Brackmannova kla (HBS)

Epidemiologie faciln parzy

Incidence 20-30/100 000/R (2/3-3/4 Bellova)

Nzk vskyt pod 10 let, zven nad 60 let

M = , SIN = DX

Celoivotn prevalence 1/60

Recidiva v 7% ( po 10 letech)

Oboustrann postien 1% (LB, GBS)

DM (o 30% vy riziko)

3. trimestr thotenstv

Etiologie

Idiopatick Bellova (reaktivace latentn HSV infekce) x e frigore

VZV (Ramsay Hunt) x zoster sine herpete

Mediootitis, cholesteatom

Lymsk borelioza

Trauma (pn x podln fraktura pyramidy)

Tu parotidy

Sarkoidoza

AIDP

HIV, lepra

PAN, Sjgrenv sy (mononeuropatia multiplex)

Amyloidoza

Kongenitln

Diagnza a ddg

Dg je klinick

Prvnm krokem odlien centrln a perifern paresy

Intrapontinn proces (CMP, TU, RS)- zken sy

Mostomozekov kout (schwannom, meningeom, NVK)- spolen lze VII a VIII

Fraktura pyramidy

Stedoun procesy

Tu parotidy

VZV (erupce, bolest), Ramsay-Hunt, LB

Vyeten

Neurolog, ORL, (oftalmolog)

Laborato (gly, LB, !! serologie i PCR HSV ne!!)

EMG (10-14 den, prognosa, CMAP)

MEP (1-4 dne, neurotmese)

Grafick vyeten (CT- trauma, MR- kmen, MMk)

Likvor (LB, AIDP, meningitis)

Lba obrny lcnho nervu

Urychlen hojen

Kortikoidy

Antivirotika

Fyzikln terapie

Vit B12, hyperbaroxie,

Ochrana oka (rohovky)

Bhem dne kapky (uml slzy)

Na noc mast + pelepen oka

Nosit brle, neslunit se

Tarsorafie, zva do hornho vka ..

Kortikoidy

Farmakologick dekomprese kortikoidy (3 recentn randomizovan kontrolovan studie prokzaly efekt na outcome, obzvlt pi podn lby do 3 dn od zatku symptom, 2007, 2008, 2009 )

m dve lbu zahjme, tm je efektivnj, nejlpe do 24 hod, optim do 3 dn., nejpozdji do 7 dn, po 10 dnu ji zejm neefektivn

Pokud nejsou KI (thotestv, dekomp diabetes, imunokompromitovan pac) pak co nejdve nraz KS, obvykle dopo Prednison 1mg/kg/D s max 60-80mg pro die 7-10 dn, optimln dvka nebyla stanovena. Urit pacienta zajistit KCl a PPI.

Evidence-based guideline update: Steroids and antivirals for Bell palsy Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology

For patients with new-onset Bell palsy, steroids are highly likely to be effective and should be offered to increase the probability of recovery of facial nerve function (2 Class I studies, Level A). For patients with new-onset Bell palsy, antiviral agents in combination with steroids do not increase the probability of facial functional recovery. Because of the possibility of a modest increase in recovery, patients might be offered antivirals (in addition to steroids) (Level C).

Neurology 2012;79:22092213

Antivirotika

U tkch parz do 3 dn zahjit terapii aciclovirem 5x400mg co 4 hod, zvlt mme-li podezen na herpetickou infekci (bolest, dysestezie, vesiculy), podvat 7-10 dn, u Ramsay Huntova sy 5x800mg. Event. parent acyclovir 30mg/kg/D po 8 hod. Lep nyn valacyklovir s lep biolog. dostupnost, ale nkladnj.

Pauln lba KS + antivirotika je pravdpodobn bez rizika a st pacient z n me profitovat (pedpokldan reaktivace herpetick infekce)

Fyzikln terapie

Cvien Elektroterapie Mase Termoterapie Biofeedback Laser Akupunktura

Chyb evidence Pedpokld se krat rekonvalescence a men

nsledky

Prognza

Veobecn u pac. s Bellovou obrnou velmi dobr prognosa

80-85% kompletn prava (3-6 tdn) kondukn blok x demyelinizace (neurapraxie)

10% protrahovan (4-6M) inkompletn prava s malm reziduem (axonotmese)

5% vrazn reziduum pi nedokonal regeneraci (neurotmese)

Stupn porann nervu

Regenerace nervu

Nsledky po perifern parese n. facialis

Reziduum (snen FOR, funkn nepekejc asymetrie tve)

Petrvvajc paresa (hendikep psychick, sociln, snen kvalita ivota ..) lehce snen tonus- non lagoftalmus, asymetrie tve klidov i pi pohybu, ..

Patologick synkinezy (abnormn reinervace- krokodl slzy, jaw-winking, ..

Spasmy a kontraktury

Postparalytick faciln hemispasmus

Faktory negativn ovlivujc prognzu

Kompletn paresa (HBS 6) 70% pac. dospje alesp pechodn do HBS 6

Star vk (nad 60 let vku)

DM, hypertenze, thotenstv

Periaurikulrn bolest, vezikuly (VZV)

Rekurence

EMG (vce ne 90% redukce amplitudy)

dn klinick zn. zlepen po 3t

Zvr

Pestoe m vtina akutnch parz n. VII dobrou prognozu (3/4 Bell, z toho 80-85% kompletn prava)

protoe prvnch 10 dn neumme stanovit prognosu (odliit pacienty, kte se uprav a kterm zstane nsledek)

a lba je efektivn pouze pi asnm zahjen (max do 7 dn), dkaz level A

, tak pokud pac. nem KI, podat nraz KS event. v kombinaci s antivirotiky.

Fyzikln lba a pe o oko samozejmost.