Pembinaan Instrumen Dan Item Pentaksiran Dalam Pendidikan Moral

  • View
    119

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pembinaan Instrumen Dan Item Pentaksiran Dalam Pendidikan Moral

Text of Pembinaan Instrumen Dan Item Pentaksiran Dalam Pendidikan Moral

PowerPoint Presentation

PEMBINAAN INSTRUMEN DAN ITEM PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN MORALDisediakan oleh :KAVIVENTHAN A/L PUNYANATHANMALATHI A/P MUNIANDY

PEMERHATIAN

Guru Pendidikan Moral atau guru kelas akan memerhatikan tingkah laku pelajar di dalam dan di luar bilik darjah. Hasil pemerhatian guru tentang kelebihan dan kelemahan pelajar boleh direkodkan dalam borang yang direkabentuk oleh guru atau pun menilai tingkah laku murid-murid dengan menggunakan borang pemerhatian yang telah ditentukan.

sikapKemahiran manipulatifPerlakuan atau amaliKemahiran bersosialamali

Kemahiran belajarKemahiran literasi komputerKemahiran mereka ciptaKemahiran kinestetik

Permerhatian berstrukturMemerhati tingkah laku murid yang menumpukan atau tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Jadual pemerhatian digunakan untuk merekodkan kod-kod aktiviti yahg dilakukan oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

Kod nombor 1 hingga 9 berikut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankanBercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi Pemikiran ditempat lain sambil mencakar-cakar kertas Berangan-angan Berjalan dari satu tempat ke tempat lain Membuat kerja lain Menganggu murid lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel Lain-lain aktiviti (seperti keluar bilik darjah)

Pemerhatian tidak berstrukturDilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti yang telah dikenal pasti. Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian.

Perlu juga tentukan tingkahlaku responden yang ada kaitan dengan perkara yang dikaji.

Perlaksanaan pemerhatianLukisan, buku skrap, kraf tangan dan kerja kursusMembolehkan pengajar menilai sikap serta penguasaan sesuatu kemahiranMaklumat daripada pemerhatian boleh membantu pendidik melengkapkan gambaran mengenai keputusan penilaian yang diperoleh melalui kaedah lisan dan penulisan.Instrumen penilaian pemerhatian meliputi senarai semak dan skala kadar/marking scheme.

Merekod pemerhatianCatatan dalam bentuk cerita (narrative) yang dibuat ke atas indidvidu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5-10 minit. Daripada pemerhatian ini guru akan dapat mengukur tentang keupayaan murid bertoleransi, berinteraksi, dan memahami konsep-konsep moral yang perlu ada pada setiap individu.

Temubual

Konsep temubualAn interview is a piece of social interaction with one person askinganother a number of questions andthe other person giving answers.(Therese L. Baker 1999, 220).

Jenis-jenis temubual

Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian

Ciri-ciri temubual

Persiapan Temubual

Terima kasih