9
III.5 JOB V. PEMASANGAN TEGEL A. DASAR TEORI Pemasangan tegel lantai adalah pasangan dari beberapa buah tegel yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebidang lantai. Dalam pemasangan tegel pada lantai sangat diperlukan kesikuan dan kedataran lokasi kerja agar tegel yang dipasang datar dan enak dilihat serta mempunyai kualitas yang bagus. B. TUJUAN Tujuan dari Pekerjaan Pemasangan tegel adalah : Dapat terampil dalam memasang pasangan tegel Dapat berkreasi pada pasangan tegel Dapat memecahkan masalah yang ditemui pada pasangan tegel Mengetahui langkah kerja pemasangan tegel dengan benar Mengetahui, mengenal serta dapat mempergunakan alat sebagaimana fungsinya C. ALAT DAN BAHAN - Alat yang digunakan dalam Pemasangan tegel adalah : 1. Sendok Spesi 5. Waterpass 2. Ember 6. Benang 3. Skop

Pemasangan Tegel

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Laporan

Citation preview

Page 1: Pemasangan Tegel

III.5 JOB V. PEMASANGAN TEGEL

A. DASAR TEORI

Pemasangan tegel lantai adalah pasangan dari beberapa buah tegel yang

disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebidang lantai. Dalam

pemasangan tegel pada lantai sangat diperlukan kesikuan dan kedataran

lokasi kerja agar tegel yang dipasang datar dan enak dilihat serta mempunyai

kualitas yang bagus.

B. TUJUAN

Tujuan dari Pekerjaan Pemasangan tegel adalah :

Dapat terampil dalam memasang pasangan tegel

Dapat berkreasi pada pasangan tegel

Dapat memecahkan masalah yang ditemui pada pasangan tegel

Mengetahui langkah kerja pemasangan tegel dengan benar

Mengetahui, mengenal serta dapat mempergunakan alat sebagaimana

fungsinya

C. ALAT DAN BAHAN

- Alat yang digunakan dalam Pemasangan tegel adalah :

1. Sendok Spesi 5. Waterpass

2. Ember 6. Benang

3. Skop

4. Ayakan

- Bahan yang digunakan dalam Pemasangan tegel adalah :

1. Air

2. Kapur

3. Pasir

4. Balok

5. Tegel

Page 2: Pemasangan Tegel

D. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan serta tempat yang akan

dipakai untuk praktek

2. Memberikan balok pembatas pada lantai kerja agar campuran pada

pemasangan tegel tidak berserakan kemana-mana.

3. Meratakan lantai kerja dengan pasir sampai benar-benar datar dan rata

dan disiram air secukupnya untuk memadatkan tempat pekerjaan.

4. Memulai meletakkan campuran pada lantai kerja dan memang tegel

dengan memperhatikan kedataran menggunakan waterpass.

5. Merendam tegel yang akan digunakan

6. Meletakkan tegel pertama pada sudut A lantai kerja terlebih dahulu.

Balok

A B

7. Setelah itu kembali memasang tegel pada Sudut B lantai kerja.

Balok

A B

Page 3: Pemasangan Tegel

8. Memasang benang sepanjang tegel pada sudut A dan B sebagai

patokan. Apabila pemasangan tegel pada sudut B tidak tepat maka

bongkar tegel tersebut lalu sesuaikan dengan tegel pada sudut A setelah

itu pasang kembali

Balok

A B

9. Memasang tegel pada tgel C dengan memperhatikan kesikuan terhadap

tegel yang dipasang sepanjang AB. Begitu juga dengan pemasangan

pada tegel D.

10. Memasang seluruh tegel Pada dengan memperhatikan pertemuan negel

dan merapatkan serapat mungkin serta keramik diketok-ketok dengan

gagang sendok spesi untuk mendapatkan kedataran yang diinginkan

11. Setelah semua tegel selesai dipasang mengisi celah tegel dengan kapur

yang dicampur air, proses tersebut disebut Nut

12. Setelah proses Nut selesai, membersihkan lokasi kerja dan peralatan

yang digunakan

Page 4: Pemasangan Tegel

E. Gambar 5 Gambar Kerja Job Pemasangan Tegel

Gambar 5.1. Tampak Atas

Gambar 5.2 Tampak Depan

Page 5: Pemasangan Tegel

F. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Dalam pemasanga tegel sangat perlu memperhatikan kedataran lokasi

kerja agar tegel yang dipasang datar, rata, indah dan menghasilkan

kualitas yang baik.

- Pemasangan tegel dimulai pada bagian dalam agar nantinya tidak

terinjak

SARAN

- Sebaiknya pemasangan tegel yang berhadapan dengan tembok harus

memperhatikan kesikuan bidang pasangan sebab bidang pasangan

tersebut tidak selamannya benar-benar siku maka pemasangan pada

ujung bidang pasangan harus diberi jarak yang agak jauh dari tembok.

- Dalam proses pengerjaan sebaiknya pembimbing berada di lokasi kerja

untuk mengawasi dan memberikan pengarahan

G. DOKUMENTASI

Page 6: Pemasangan Tegel

Mempersiapkan alat dan bahan

Pencampuran Bahan (Pasir, Kapur dan Air)

Pemasangan Kayu Pembatas

Page 7: Pemasangan Tegel

Perataan Lantai Kerja dengan pasir

Pemasangan Tegel

Hasil Pemasangan