17
www.frim.gov.my ISO 9001 : 2008

ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

www.frim.gov.my ISO 9001 : 2008

Page 2: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Stesen Penyelidikan FRIM (SPF) Pasoh terletak di Hutan Simpan Pasoh, di

dalamdaerah Jempol dan Jelebu, Negeri Sembilan. Ia telah ditubuhkan pada

tahun 1970 dan terkenal di serata dunia sebagai pusat penyelidikan hutan pamah

tropika. Sebanyak 12 projek sedang aktif dijalankan di SPF Pasoh yang dipantau

oleh Jawatankuasa Penyelidikan Pasoh di peringkat FRIM. Teras penyelidikan di

SPF Pasoh ialah kajian demografi pokok 50-ha yang telah dimulakan pada tahun

1985 oleh Centre for Tropical Forest Sciences (CTFS) dan kajian perubahan

mikro iklim dan hutan tropika sejak 1990 oleh National Institute of

Environmental Studies (NIES), Jepun. Ia juga kerap menerima lawatan daripada

para penyelidik dan pelawat umum daripada dalam dan luar negara. SPF Pasoh

juga menawarkan kemudahan penginapan, seminar dan lawatan berpandu di

Denai Alam dan Arboretum Pasoh. Ia kini diuruskan oleh tiga kakitangan tetap

FRIM.

Page 3: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Memesin rumput di Taman IPP Spg Pertang dan didalam stesen

Pihak Kontraktor dari Syarikat Daya Juang melakukan kerja-kerja pengawalan seranga di

sekitar stesen

Menerima lawatan dari Unit Elektrik FRIM

Menerima lawatan dari Unit penyelenggaraan FRIM

En.Ahmad, En Mohamad Khairul dan Pn Musalamah mengikuti Kursus Pengecaman Pokok

dan daun di FRIM Kepong

En.Ahmad Mengikuti Kursus Pengecaman Isi kayu di FRIM Kepong

Page 4: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

• Senarai penerbitan yang diterima daripada Unit Penerbitan:

Tiada

• Jumlah kutipan wang asrama SPF Pasoh:

RM 30.00

• Bilangan pelawat:

26 orang

Page 5: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Ahmad Bin Awang(En Mat)

Pengurus SPF Pasoh

Jawatan sebelum : Pengawas Hutan Kanan G14

Jawatan terkini : Renjer Hutan G17

Renjer Hutan G17

Page 6: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

BERKENAAN PERMOHONAN MENJALANKAN PENYELIDIKAN/KUTIPAN SAMPEL

SERTA PENGURUSAN SPF PASOH:

Dr Christine Fletcher

Penyelaras SPF Pasoh

Tel: 03 6279 7177/7268 (Pejabat)

Tel: 019 320 8280

Emel:

BERKENAAN PERMOHONAN KEBENARAN MEMBUAT LAWATAN DAN

PENGURUSAN SPF PASOH:

En Ahmad Awang

Pengurus SPF Pasoh

Tel: 06-492 0113 (Pejabat)

Tel: 013-640 0676

Emel: [email protected]

Page 7: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad

1

Mengemas sekitar

stesen

2

Ke FRIM Kepong

menghantar buku Peti

Cash SPF Pasoh

3 4

5

Mengemas sekitar

Taman IPP

6

Mengemaskini File di

pejabat

7

Mengemaskini File di

pejabat

8

Hari Raya Puasa

(Hari Pertama)

9

Hari Raya Puasa (Hari

Kedua)

10 11

12

Memesin rumput di

Taman IPP Spg Pertang

13

Memesin rumput di

Taman IPP Spg

Pertang

14

Memesin rumput di

Taman IPP Spg

Pertang

15

Mengemas sekitar

Taman IPP

16

Pihak kontraktor dari

Daja Juang melakukan

kerja mengawal

serangga

17 18

19

Mengemas sekitar stesen

20

Mengemas sekitar

asrama stesen

21

Memesin rumput

sekitar Stesen dan

asrama

22

Memesin rumput

sekitar stesen dan

asrama

23

Memesin rumput

sekitar stesen dan

asrama

24 25

26

Menerima lawatan dari

unit Biodiversiti Flora

FRIM

En.Ahmad Awang , En

Muhamad Khairul dan

Pn Musalmah mengikuti

Kursus Pengecaman

Pokok dan Daun di

FRIM Kepong

27

Menerima lawatan

dari unit Elektrik

FRIM

En.Ahmad Awang ,

En Muhamad

Khairul dan Pn

Musalmah

mengikuti Kursus

Pengecaman Pokok

dan Daun di FRIM

Kepong

28

Mengemas sekitar

Stesen

En.Ahmad Awang

mengikuti Kursus

Pengecaman isi

kayu di FRIM Kepong

29

Menerima lawatan

dari Unit

Penyelenggaraan

FRIM

En.Ahmad Awang

mengikuti Kursus

Pengecaman isi

kayu di FRIM

Kepong

30

FRIM Kepong

31

Hari

Merdeka

Page 8: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PROFESIONAL KAKITANGAN FRIM KAKITANGAN JABATAN LAIN

KONTRAKTOR PELAJAR

1

9

2

7

1

5

1

BIL

AN

GA

N

KATEGORI

DALAM NEGARA LUAR NEGARA

Page 9: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Nota:

Data dikutip secara manual di SPF Pasoh maka data tidak diperolehi pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum, atau semasa ketiadaan kakitangan di SPF

Pasoh. Suhu kering – ialah suhu udara yang lazim diukur menggunakan termometer biasa. Bacaannya tidak dipengaruhi oleh kelembapan udara. Suhu

basah – ialah suhu udara di mana kelembapan ditetapkan pada tahap 100% menggunakan ‘termometer basah’. Bacaannya adalah sentiasa lebih rendah

daripada suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah memberi gambaran kelembapan udara.

Sumber: http://www.engineeringtoolbox.com

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kategori

SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX HUJAN

Page 10: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Page 11: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Kerja-kerja memesin rumput dan membersihkan sekitar kawasan stesen

Page 12: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

En.Zaizul Akmal mengajar pelajar praktikal Cik Nor Anisah berkenaan projek karbon di dalam petak

50ha

Page 13: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara mengenalpasti pereputan kayu dan

bancian pokok

Page 14: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Syarikat Daya Juang Sdn Bhd melakukan kerja-kerja pengawalan serangga anai-anai di setiap

bangunan di dalam stesen

Page 15: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Kerja-kerja meyiram racun ke sarang anai-anai

Page 16: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

Kerja-kerja meletak racun tikus di setiap bilik

Page 17: ISO 9001 : 2008 suhu kering. Kedua-dua bacaan suhu kering dan suhu basah ... SUHU KERING SUHU BASAH SUHU MIN SUHU MAX ... Cik Nor Anisah mempelajari cara-cara

ww

w.frim

.gov.m

y

En Norhusaini dari Unit Elektrik FRIM bersama pihak kontraktor melawat tapak wakaf/surau dan kedudukan

wayar elektrik yang akan dibina di dalam Stesen