of 1 /1
KRWLEGAL REKOMENDOWANA W RANKINGU „RZECZPOSPOLITA” 22 295 09 40 (WEW. 117) [email protected] WWW.KRWLEGAL.PL KONTAKT PAWEŁ WITYŃSKI Aplikant Adwokacki Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych. Doświadczenie Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych. Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych. Angielski Języki W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

Paweł Wityński CV 20200624krwlegal.pl/upload/2020/07/pawel-witynski-cv-20200624.pdf2020/06/24  · A p l i ka n t a d w o ka cki p rzy O krę g o w e j R a d zi e A d w o ka cki

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paweł Wityński CV 20200624krwlegal.pl/upload/2020/07/pawel-witynski-cv-20200624.pdf2020/06/24  ·...

Page 1: Paweł Wityński CV 20200624krwlegal.pl/upload/2020/07/pawel-witynski-cv-20200624.pdf2020/06/24  · A p l i ka n t a d w o ka cki p rzy O krę g o w e j R a d zi e A d w o ka cki

KRWLEGAL REKOMENDOWANA W RANKINGU „RZECZPOSPOLITA”

22 295 09 40 (WEW. 117)

[email protected]

WWW.KRWLEGAL.PL

KONTAKT

PAWEŁWITYŃSKI

Aplikant Adwokacki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiejw Warszawie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UniwersytetuWarszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniamizwiązanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniemdziałalności funduszy inwestycyjnych.

Doświadczenie

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywałdoświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji NadzoruFinansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjnewobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a takżeubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramachprowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowaniamateriałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematykąstosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również doKliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniemporad prawnych.

Angielski

Języki

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jestfanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.