Click here to load reader

Paritta Suci Rev4

  • View
    191

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Paritta Suci Rev4

PARITTA SUCIKumpulan Paritta dan Penggunaannya Dalam Upacara-Upacara

Penerbit

Yayasan Dhammadpa rma

PARITTA SUCI Yayasan Dhammadpa rma Bagian Penerbit Jl. Terusan Lembang D-59 Jakarta 10310 Cetakan Pertama, SAHA PJ 2527/1983 AD. Cetakan Kedua, VISKHA PJ 2531/1987 AD. Cetakan Ketiga, MGHA PJ 2531/1988 AD. Cetakan Keempat, VISKHA PJ 2533/1989 AD. Cetakan Kelima, VISKHA PJ 2536/1992 AD. Cetakan Keenam, VISKHA PJ 2538/1994 AD. Cetakan Ketujuh, VISKHA PJ 2540/1996 AD. Seri Penerbitan 019 Disusun dan diterjemahkan oleh, Sagha Theravada Indonesia bekerja sama dengan Mapanbudhi

PENGANTARDalam kehidupan di dunia yang fana ini manusia umumnya tidak dapat terlepas dari pengalaman suka dan duka. Yang dimaksud dengan suka di sini adalah pengalaman-pengalaman yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan; sedangkan duka adalah pengalaman-pengalaman yang berupa tidak tercapainya, terhalangnya atau hilangnya kesejahteraan dan kebahagiaan itu. Dalam tiap-tiap kejadian, manusia senantiasa membutuhkan suatu kekuatan moril yang merupakan dorongan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, atau untuk mengatasi kedukaan yang diderita. Untuk keperluan tersebut, paritta-paritta yang tertera dalam kitab ini telah digunakan turun-temurun oleh umat Buddha dan telah dirasakan kemanfaatannya. Dalam kehidupan masyarakat ini kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti: pernikahan, kelahiran, ulang tahun, menginjak kedewasaan, sakit, meninggal dunia atau kematian, dan peristiwa-peristiwa lain. Di samping itu ada pula pengharapan agar usaha-usaha dalam hidup memperoleh kemajuan; seperti: mendirikan/menghuni rumah baru, usaha baru dan sebagainya. Paritta-paritta dalam kitab ini dibagi-bagi sesuai dengan tujuan agar dapat dibaca pada peristiwa-peristiwa yang dimaksud di atas. Ada pun paritta-paritta yang sesuai dengan maksud tersebut jumlahnya amat banyak, maka oleh karenanya, sesuai dengan keperluan dan keadaan waktu yang tersedia, dapat dipilih paritta-paritta tertentu di samping yang wajib digunakan. Kitab paritta ini merupakan suatu usaha penyempurnaan dari bukubuku paritta yang sudah digunakan selama ini. Kita sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang dengan penuh kesungguhan karena keyakinannya yang kuat terhadap Sang Tiratana membantu dalam usaha penyusunan, penterjemahan, dan penerbitan kitab paritta ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana selalu membimbing dan melindungi kita.

SAGHA THERAVADA INDONESIA

DAFTAR ISIHal I. Penggunaan Paritta Dalam Upacara 1. Tujuh Bulan Kandungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Menjelang Kelahiran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3. Pemberkahan Kelahiran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4. Ulang Tahun, Turun Tanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5. Potong Rambut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6. Wisuda Upsaka/Upsik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7. Upacara Pernikahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. Meletakkan Batu Pertama Pembangunan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9. Menempati Rumah Baru, Pembukaan Toko, Perusahaan, Pabrik dll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10. Membersihkan Suasana/Tempat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11. Air Untuk Obat Orang Sakit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 12. Tanam di Sawah (Pemberkahan Benih) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13. Pengukuhan Janji Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 14. Pengukuhan Janji di Pengadilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Catatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wisuda Upsaka/Upsik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Upacara Pernikahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 15. Upacara Kematian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16. Peringatan Kematian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 II. Tuntunan Kebaktian Umum 1. Pembukaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2. Namakra Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. Pj Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4. Pubbabhganamakra/Vandan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5. Tisaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6. Pacasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

DAFTAR ISIHal 7. Buddhnussati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 8. Dhammnussati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9. Saghnussati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 10. Saccakiriy Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11. Magala Sutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12. Karaya Mett Sutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13. Brahmavihra Phara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 14. Abhihapaccavekkhaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 15. Samdhi: Mett Bhvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 16. rdhan Tisaraa Pacasla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 17. rdhan Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18. rdhan Dhammadesan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 19. Dhammadesan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 20. Pemberkahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 21. Ettvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22. Penutup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 III.rdhan, Tisaraa dan Sla 1. rdhan Tisaraa Pacasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2. rdhan Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. rdhan Dhammadesan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4. Pubbabhganamakra/Vandan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5. Tisaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 6. Pacasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7. Ahagasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 8. Dasasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

DAFTAR ISIHal IV. Paritta Untuk Upacara Magala (Upacara Menuju ke Kebahagiaan) 1. rdhan Devat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2. Pubbabhganamakra/Vandan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 3. Tisaraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4. Namakrasiddhi Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5. Saccakiriy Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 6. Mahkruikonthotidi Gth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 7. Namokrahaka Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8. Magala Sutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 9. Ratana Sutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 10. Karaya Mett Sutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 11. Khandha Paritta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 12. Vaaka Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 13. Buddhnussati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 14. Dhammnussati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15. Saghnussati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 16. Agulimla Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 17. Bojjhaga Paritta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 18. niya Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 19. Jaya Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 20. Abhaya Paritta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 21. Dhajagga Paritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 22. Dukkhappattdi Gth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 23. Buddha Jaya Magala Gth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 24. So Atthaladdhotidi Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 25. Sakkatvtidi Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 26. Mah Jaya Magala Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 27. Sabbarogatidi Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

DAFTAR ISIHal 28. Sabbtiyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 29. Aggappasada Sutta Gth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 30. Culla Magala Cakkava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 31. Ratanattaynubhavdi Gth. . . . . . . . .

Search related