PANG-ANGKOP ... PANG-ANGKOP Ang pang-angkop ay mga katagang nag- uugnay sa dalawang magkakasunod na

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PANG-ANGKOP ... PANG-ANGKOP Ang pang-angkop ay mga katagang nag- uugnay sa dalawang magkakasunod na

 • PANG-ANGKOP

 • PANG-ANGKOP ◈ Ang pang-angkop ay mga katagang nag-

  uugnay sa dalawang magkakasunod na

  salita. Ginagamit ito upang maging

  magaan o madulas ang pagbigkas sa

  dalawang salita. May tatlong uri ng pang-

  angkop: - ng, na, at –g.

  2

 • 1. NA ◈ Inilalagay ang na sa pagitan ng

  dalawang salita kapag ang

  unang salita ay nagtatapos sa

  katinig.

  3

 • mabigat na bag

  mataas na puno

  Halimbawa:

  4

 • Iba pang Halimbawa:

  ◈ Ang banal na kaulatan

  ◈ Ang malinis na hangin

  ◈ Ang matalim na espada

  ◈ Ang maitim na dyaket

  ◈ Ang sikat na artista 5

 • 2. NG

  Ito naman ay idinudugtong sa

  mga salitang nagtatapos sa

  patinig na mga letrang a, e, i, o,

  at u.

  6

 • Halimbawa:

  mabuting kaibigan

  batang malusog

  7

 • Iba pang Halimbawa:

  ◈ Ang masaganang halaman

  ◈ Ang malaking mga ugat ng puno

  ◈ Ang basang mga nilabadang damit

  ◈ Ang kotseng pula

  ◈ Ang berdeng sapatos

  ◈ Ang dalawang mata 8

 • 3. G ◈ Kapag ang naunang salita ay

  nagtatapos sa letrang n,

  dinudugtungan na lamang ito

  ng letrang g. 9

 • Halimbawa:

  naiwang mag-isa

  hanging sariwa

  10

 • Iba pang halimbawa:

  ◈ Kainang nasa kalye

  ◈ Tulisang kriminal

  ◈ Pikong mapang-api

  11

 • Salamat!