of 22 /22
* PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBKK

Panduan Menjawab Soalan Kbkk

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBKK SEJARAH SPM

Text of Panduan Menjawab Soalan Kbkk

PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBKK

PANDUAN MENJAWAB SOALAN KBKK

KEPENTINGAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Menjamin kedaulatan sesebuah negara Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah Menjaga hak asasi rakyat Melaksanakan hukuman yang adil Menjalankan pentadbiran mengikut protokol Membentuk sIstem pentadbiran kemas dan teratur Memastikan rakyat berdisplin Memastikan rakyat hidup bersatupadu Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum Memupuk sikap saling hormat menghormati Menjamin keamanan negara Menjamin kemakmuran negara Menjamin keselamatan negaraMana-mana yang munasabah

IKTIBAR DARIPADA PERJANJIAN

Toleransi antara kaumKebijaksanaan dalam kepimpinanMengutamakan keamananPermuafakatanKesungguhan dalam perjuanganMenepati janjiBijak mengatur strategiAmalan bersaudaraMemberi bantuan kepada yang memerlukanBerakhlak muliaTidak mudah berputus asaMemohon pertolongan AllahMana-mana yang munasabah

KEBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASIRakyat terlibat dalam memilih / membentuk kerajaanRakyat boleh bersuara / kemukakan pandanganPemimpin tidak berkuasa mutlakMenjamin hak asasi rakyatTidak kejamKedaulatan di tangan rakyatRakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan rayaMenjamin kerajaan yang adil / stabil Memastikan keamanan(Terima mana-mana jawapan munasabah)

PERANAN ANDA UNTUK MEMASTIKAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN NEGARA TERUS BERKEKALAN Mengamalkan akhlak yang muliaSaling bertolak ansurMenunjukkan teladan yang baikMengutamakan kesabaranMemiliki kebijaksanaanMengutamakan perpaduanMengadakan perundinganMengadakan perjanjian damaiBerbincang secara harmoni / lembutMenggunakan diplomasiMenunjukkan sikap persefahaman

Tidak mudah menyerah kalahMenanam sikap perjuanganCekal menempuh rintangan/ halanganMelantik orang tengah yang berkecualiMengamalkan sikap berkecualiMematuhi Piagam PBBMerealisasikan Gagasan Satu MalaysiaMana-mana jawapan munasabah

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENJADI PUSAT KECEMERLANGAN ILMU DI PERSADA DUNIAMelahirkan ramai cendekiawan tempatanMemajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)Menaiktaraf universiti di negara iniMenyediakan pelbagai kursus yang relevan Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggiMenggalakkan program pertukaran pelajarMemajukan program penterjemahan Memajukan program penulisan karya-karya / buku baruMenganjurkan program pendidikan antarabangsa

Mencapai kualiti pendidikan setanding negara majuMenganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu (Mana-mana jawapan munasabah)

LANGKAH / USAHA / CARA PERPADUAN KAUM DAPAT DIPUPUK.Sukatan pelajaran sekolah yang samaPenubuhan sekolah wawasan Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan Pengamalan kebudayaan Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama One Malaysia Sukan untuk semua Program Latihan Khidmat Negara / PLKN Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Perkahwinan antara kaum digalakkan Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasaiMengamalkan budaya yang baikMenghormati kebudayaan kaum lainMengadakan aktiviti perkhemahan yang melibatkan pelbagai kaumMerancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaumMenyertai pelbagai aktiviti anjuran sekolahMenganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum

KEPENTINGAN PERPADUANMemastikan keamanan negara berkekalanWujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyatDapat membangkitkan rasa cinta akan negaraMengelak daripada penjajahan kuasa asingMemastikan ekonomi negara terus berkembangDapat menarik kedatangan pelabur asingAkan dihormati oleh negara luarKemajuan negara akan berterusan/berkembang pesatWujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaumSebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum(Mana-mana jawapan munasabah)

KEPENTINGAN PENDIDIKAN.Meningkatkan ilmu pengetahuanMenaikkan imej negaraMelahirkan masyarakat berilmuMemajukan negaraMeningkatkan ekonomi negaraMembina modal insan cemerlangMelatih pemimpin masa depanMembina ilmu daripada pelbagai sumberMengadun budaya positif dari tamadun lainMenjana transformasi negaraMelahirkan ilmuan / intelektualMana-mana yang munasabah

KEPENTINGAN HUBUNGAN BAIK DENGAN NEGARA LUARMengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/duniaMeningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomiMeningkatkan kemajuan sains / teknologiMemastikan kemajuan negara berterusan Menarik kemasukan pelabur-pelabur asingMemajukan bidang perindustrian/peladangan negaraMeluaskan pasaran eksport keluaran negaraMendapat pertukaran teknologi

Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagatMengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negaraMengekalkan persefahamanMeneruskan hubungan diplomatikMembina semangat setiakawan Membuka peluang pekerjaanMembantu meningkatkan prasaranaMenjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan (Mana-mana jawapan yang munasabah)

IKTIBAR DARIPADA PERJUANGAN TOKOH-TOKOH KEMERDEKAAN NEGARA KITA.

Rela berkorbanMenggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatanMendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpinMenggunakan kebijaksanaan Permuafakatan dalam membuat keputusanBertoleransi dalam kalangan masyarakatMengutamakan keamananMengamalkan toleransi/ tolak ansur Mengamalkan pendekatan diplomasiPerpaduan kaum diutamakanMengutamakan kesejahteraan/ kesentosaanKesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara(Mana-mana jawapan yang munasabah)

CARA MENANGANI SETIAP CABARAN YANG DIHADAPITidak berputus asaBerani menghadapi risikoCekal/tabahBerfikiran positifRasionalBijaksanaBerilmuBertoleransiBerdaya saingMenguasai pelbagai ilmuMempunyai jati diri yang kukuhBerpegang teguh kepada ajaran agamaSentiasa bersatu paduSemangat patriotik /cinta akan negaraBerinovasi / kreatif(Terima mana-mana jawapan munasabah

KEPENTINGAN MENGEKALKAN BANGUNAN BERSEJARAH / WARISANUntuk dijadikan warisan generasi akan datang.Memelihara monumenMenubuhkan agensi yang mengurus monumenMewartakan sebagai khazanah negaraMewartakan sebagai tapak warisan duniaMenggubal undang-undang khazanah negaraKempen melindungi monumenMana-mana yang munasabah

CARA MENGEKALKAN KEDAULATAN / KEMERDEKAAN NEGARA Bertolak ansur dalam politikMewujudkan kerjasamaBermusyawarah untuk mencapai kata sepakatSanggup berkorban demi kebaikan bersamaMenjaga kedaulatan negaraMerealisasikan dasar-dasar kerajaanMenjaga nama baik negaraMenjayakan konsep 1MalaysiaSetia kepada pemimpinMenghayati sejarah perjuangan para pejuang negaraMenjayakan setiap kempenBersatu paduPatuh kepada undang-undangMenghormati lambang-lambang negara

AKTIVITI YANG BOLEH MENGUKUHKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajarMenghormati lambang-lambang kebesaranMenghayati Rukun NegaraMenganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan rajaLawatan ke muzium dirajaMencari maklumat berkaitan melalui internetMenghasilkan buku skrap mengenai institusi rajaMenggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja MelayuMeraikan hari keputeraan sultanKembara Tengku Mahkota dibukukan(Mana-mana jawapan munasabah)

LANGKAH MENJADIKAN MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA MAJU. Sentiasa bersikap inovatifSentiasa berusaha membaiki / meningkatkan kehidupanMemelihara/ mengekalkan keamanan negaraMempunyai pemerintahan yang kuat / adilPemerintahan yang berwibawaMeneliti / menghayati perubahan masyarakat lampauPengetahuan agama yang baik/ falsafah / sains dan teknologiKebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauhMeningkatkan pemikiran/ kemahiranMeningkatkan ilmuMeneroka bidang baruMana-mana jawapan munasabah

CIRI-CIRI KEPIMPINAN Mentadbir berdasarkaan keadilanBersifat amanahBerfikiran cerdasBijak dalam pentadbiranBerakhlak muliaSihat tubuh badanPatuh ajaran agamaMempraktikan undang-undang Menerapkan nilai-nilai murniPenyayangAdilJujur/amanahMementingkan rakyat / menjaga kebajikan rakyatBertanggungjawabBerpandangan jauh / berwawasan

BERKAITAN SEORANG PELAJARBerilmu pengetahuan / menguasai ilmu / pelbagai bidangMenguasai ICTMenguasai bidang sains dan teknologiMempunyai jati diri / patriotikBerpandangan jauh / berwawasanInovatif / kreatif / reka ciptaMenanam sifat ingin mencubaBerusaha bersungguh-sungguhMenghindarkan diri daripada unsur-unsur negatif