of 22 /22
DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014 ANJURAN BERSAMA UNIT KURIKULUM & UNIT EH-WAL MURID (HEM) SK TAPANG PUNGGU DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SESI 2014 -KANDUNGAN- VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 1

Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dokumentasi

Text of Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

Page 1: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

ANJURAN BERSAMAUNIT KURIKULUM

&UNIT EH-WAL MURID (HEM)

SK TAPANG PUNGGU

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN

SESI 2014

-KANDUNGAN-

1. PRAKATA 3

2. MAKSUD LOGO SEKOLAH 4

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 1

Page 2: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

3. VISI SEKOLAH KEBANGSAAN 5

4. MISI SEKOLAH KEBANGSAAN

5. PIAGAM PELANGAN 6

6. MINIT MESYUARAT 7

7. PENUBUHAN JAWATANKUASA 10

8. SENARAI NAMA PESERTA KEM 11

9. JADUAL PERLAKSANAAN KEM

10. KERTAS KERJA KEM 12

11. LAPORAN KEM 15

PRAKATA

Unit HEM bergabung dengan Unit Kurikulum menganjurkan satu program yang

bertujuan meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan UPSR dan memberikan

kesedaran murid tahun 6 khususnya tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Sekali

lagi saya (Vickram Anak Rampai) berasa bangga kerana diamanahkan dan diberi

kepercayaan sepenuhnya untuk menyelaras program ini.

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 2

Page 3: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

Bengkel yang turut dijayakan oleh 7 peserta yang terdiri daripada murid tahun

selama 3 hari 2 malam. Dalam bengkel yang dipenuhkan dengan banyak aktiviti seperti

ceramah, sukaneka,bengkel menjawab soalan dan banyak lagi. Pada amnya semua peserta

memang seronok dan ‘sporting’ semasa mengikuti program ini. Program yang juga

melaksanakan dan memberi ceramah dan bengkel menjawab soaln UPSR kepada murid

yang dimulakan oleh penceramah Bahasa Malaysia, Pn Helena Kanyan.

Seterusnya bengkel diteruskan pada hari yang kedua dengan ceramah ke-2 yang

disampaikan oleh Pn Chua Jim Usop dengan subjek Bahasa Inggeris. Murid berehat

sebelum ceramah diteruskan dengan ceramah ke-3 yang disampaikan oleh Pn Cecilia Ajan

dengan ceramah beliau teknik menjawab soalan Metematik. Manakala untuk subjek sains

yang disampaikan oleh En Ben Insing. Maka pada setiap bengkel dan ceramah yang

diberikan disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang dibimbing oleh guru atau fasilitator

yang bertugas.

Kesimpulannya, program ini serba sedikit akan menyedarkan murid terutamanya

dalam pendidikan dengan lebih serius. Selain itu, ia akan membantu murid menjawab

soalan dan secara langsung akan meningkatkan peratusan UPSR sekolah. Maka harapan

selepas berakhirnya bengkel ini semua murid akan meningkat kemahiran dan keyakinannya

untuk melakukan sesuatu yang serius terutamanya dalam pra ujian dan ujian UPSR sebenar.

PENGERTIAN LOGO SEKOLAH

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 3

Page 4: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

Perkara yang berikut ialah maksud lambang pada logo tersebut :

Biru Muda

Lambang Tanda kepercayaan kepada Tuhan.

Pokok

Sayang dan cinta kepada alam persekitaran sekolah yang berterusan

Hijau

Kesucian, kebersihan hati, akal dan Fikiran

Bulatan

Melambangkan Perpaduan Komuniti Sekolah

Buku dan Bulu ayam

Lambang kesungguhan untuk mencapai cita-cita dan hasrat murni

Komputer

Hasrat ke arah CELIK IT.

Aparatus Sains

Lambang kesungguhan untuk mencapai cita-cita ke arah dunia Sains.

Moto

Matlamat dan hala tuju yang hendak dicapai selaras dengan slogan kata “dedikasi asas

kejayaan””.

VISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Tapang Punggu

Terus Cemerlang

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 4

Page 5: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

MISI SEKOLAH

Menyediakan pendidikan yang terbaik dan berkualiti untuk menghasilkan pelajar yang

berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab.

PIAGAM PELANGGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TAPANG PUNGGU JULAU

Kami Guru Dan Kakitangan SokonganSekolah Kebangsaan Tapang Punggu Julau

Berjanji Dan Berikrar

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 5

Page 6: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk;

1. Memastikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan

cekap, amanah dan berkesan.

2. Menyediakan persekitaran yang tinggi dari segi keceriaan, kebersihan dan kondusif

demi kepentingan perkembangan mental dan fizikal pelajar.

3. Memastikan semua pelajar yang layak menerima Skim Pinjaman Buku Teks

mendapat hak mereka.

4. Memastikan semua bantuan kepada pelajar diagih dengan adil dan saksama.

5. Menentukan kebajikan dan keselamatan pelajar pada tahap yang tinggi.

6. Memberi perkhidmatan yang adil, saksama, cekap dan mesra.

7. Mewujudkan budaya kerja yang cekap, jujur, adil, mesra dan amanah.

8. Mematuhi semua dasar Kerajaan, Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran

Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah Betong dan Sekolah.

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 6

Page 7: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM BINA INSAN & KEPIMPINANVICKYBOYZ/VICKRAM

MINIT MESYUARATMINIT MESYUARAT KHAS BENGKEL MENJAWAB SOALAN 1/2014

SK. TAPANG PUNGGU96600, JULAU

Masa : 2:30 petang

Tarikh :

Tempat :Bilik Rehat SK Tapang Punggu

Kehadiran : 1. Jata Basir (Guru Besar)2. Jenga Didid (Penolong Kanan 1)3. Chua Anak Jim Usup (Penolong Kanan HEM)4. Cecilia Ajan (Penolong Kanan Ko-Kurikulum)5. Vickram anak Rampai6. Bin Anak Insing7. Helena Kanyan8. Zuliana Abdullah9. Alfread Maggie

10. Slyvin Ompison11. Ahmad Aiman12. Rosmini 13. Kurai 14. Ulik 15. Luat anak Ambau16. Median Busri17. Suraya Kipli18. Mary Naning

Agenda :

1. Ucapan alu-aluan daripada Pengerusi2. Pembentangan kertas kerja 3. Penubuhan AJK dan Agihan tugas4. Hal-Hal Lain

1. Ucapan alu-aluan daripada Pengerusi 1.1 Pengerusi mengalu-alukan kedatangan semua staf ke mesyuarat khas bengkel menjawab soalan 2014.

kem Bina Insan & kepimpinan/VR.vr Page 7

Page 8: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM BINA INSAN & KEPIMPINANVICKYBOYZ/VICKRAM

1.2 Beliau mengharapkan agar kali ini mesyuarat berjalan lancar seperti yang telah dirangcangkan mengikut agenda.

1.3 Dengan itu beliau menyarankan agar semua guru berkerjasama dalam menjayakan hasrat pihak sekolah dan meningkatkan

kecemerlangannya.

Tindakan : Makluman

2. PEMBENTANGAN KERTAS KERJA 2.1. Rujuk perkara KERTAS KERJA BENGKEL

Tindakan : Makluman,Penyelaras Kem3. AHLI JAWATANKUASA KEM

1.1 Jawatankuasa IndukPENGERUSI : PN. JATA AK BASIR

NAIB PENGERUSI : EN. JENGA ANAK DIDID

: PN. CHUA JIM USUP

SETIAUSAHA : EN. VICKRAM ANAK RAMPAI

Naib SETIAUSAHA : PN. HELENA KANYAN

AHLI : SEMUA STAF SK TAPANG PUNGGU

: WARGA KERJA SK TAPANG PUNGGU

1.2 Jawatankuasa Teknikal

9.2 Jawatankuasa Teknikal

1) PEGAWAI TEKNIKa) Vickram Anak Rampai

2) KERTAS KERJAa) Vickram Anak Rampai

3) SIA-RAYA / INFRASTRUKTURa) Bin Insingb) Alfread

4) URUS SETIAa) Suraya Kiplib) Samsiah Senusic) Helena Kanyan

5) SIJILa) Zuliana Abdullah (K)b) Rosmini

6) HADIAH & CENDERA HATIa) Cecilia Ajanb) Sylvin Ompison

7) MAKANAN DAN MINUMANa) Pn. Chua Jim Usup (K)b) Kuraic) Ulikd) Luat

8) KESELAMATANa) Jata Basir (K)-Gbb) Jengga Dididc) Pengawal Keselamatan

9) KEBERSIHANa) Ahmad Aiman (K)b) Media

Tindakan: Makluman, Setiausaha Ko-Kurikulum

4. Hal-hal lain 4.1. Guru Besar menyarankan dan memohon kepada semua staf agar bekerjasama untuk menjayakan kem ini.

kem Bina Insan & kepimpinan/VR.vr Page 8

Page 9: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM BINA INSAN & KEPIMPINANVICKYBOYZ/VICKRAM

4.2. Beliau mengharapkan agar setiap guru dan fasilitator mampu mengubah sekurang-kurangnya dapat menyedarkan murid

akan kepentingan akademik. Selain itu beliau turut menyatakan agar murid memahami setiap nilai murni yang bakal

dicurahkan.

Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguh pada jam 3:30 petang dengan ucapan ribuan terima kasih daripada pengerusi mesyuarat.

DISEDIAKAN OLEH DISEMAK OLEH

……………………. ………………….

(VICKRAM ANAK RAMPAI) (JENGA ANAK DIDID)

Penyelaras KEM Penolong Kanan 1

SK Tapang Punggu SK Tapang Punggu

S.35584

PENUBUHAN JAWATANKUASA1. AHLI JAWATANKUASA KEM

1.1 Jawatankuasa Induk

kem Bina Insan & kepimpinan/VR.vr Page 9

Page 10: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM BINA INSAN & KEPIMPINANVICKYBOYZ/VICKRAM

PENGERUSI : PN. JATA AK BASIR

NAIB PENGERUSI : EN. JENGA ANAK DIDID

: PN. CHUA JIM USUP

SETIAUSAHA : EN. VICKRAM ANAK RAMPAI

Naib SETIAUSAHA : PN. HELENA KANYAN

AHLI : SEMUA STAF SK TAPANG PUNGGU

: WARGA KERJA SK TAPANG PUNGGU

1.2 Jawatankuasa Teknikal

1) PEGAWAI TEKNIK

a) VICKRAM ANAK RAMPAI2) KERTAS KERJA

a) VICKRAM ANAK RAMPAI3) SIA-RAYA / INFRASTRUKTUR

a) BIN INSINGb) ALFREAD

4) URUS SETIAa) SURAYA KIPLIb) SAMSIAH SENUSIc) HELENA KANYAN

5) SIJILa) ZULIANA ABDULLAH (K)b) ROSMINI

6) HADIAH & CENDERA HATIa) CECILIA AJANb) SYLVIN OMPISON

7) MAKANAN DAN MINUMANa) PN. CHUA JIM USUP (K)b) KURAIc) ULIKd) LUAT

8) KESELAMATANa) JATA BASIR (K)-GBb) JENGGA DIDIDc) PENGAWAL KESELAMATAN

9) KEBERSIHANa) AHMAD AIMAN (K)b) MEDIAN

kem Bina Insan & kepimpinan/VR.vr Page 10

Page 11: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSRVICKYBOYZ/VICKRAM

SENARAI NAMA PESERTA KEM

Bil Nama Murid Kel Jan

1 Aris Donny 6 L

2 Jack Brayan 6 L

3 Avister 6 L

4 Weslly Katchith 6 L

5 Edwin Ngelambung 6 L

6 Helina Iras 6 P

7 Remie Banat 6 P

JADUAL PERLAKSANAAN KEM

AKTIVITI KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAB SOALAN UPSRJUMAAT SABTU AHAD

MASA AKTIVITI MASA AKTIVITI MASA AKTIVITI3:30 PM PENDAFTARAN(VR) 5:30 AM SENAMAN PAGI 5:30 AM SENAMAN PAGI 4:30 PM TAKLIMAT KURSUS 6:30 AM SARAPAN 6:30 AM SARAPAN5:30 PM MAKAN PETANG 7:30 AM CERAMAH-2 (BI) 8:00 AM PENYAMPAIAN

SIJIL & HADIAH7:00 PM CERAMAH 1 (BM) 9:00 AM BENGKEL 2 9:00 AM PENUTUPAN (JB)9:00 PM BENGKEL 1 10:00 AM REHAT 10:00 AM BERSURAI10:00 PM TIDUR 10:30 AM CERAMAH- MT

12;30 PM BENGKEL 31:30 PM MERARAU2:30 PM CERAMAH-4 (SN)4:30 PM BENGKEL 45:30 PM MAKAN PETANG7:00 PM KUIZ ( 4 SUBJEK)10:00 PM TIDUR

kem Motivasi & Bengkel Menjawab UPSR/VR.vr Page 11

Page 12: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSRVICKYBOYZ/VICKRAM

KERTAS KERJA KEMKERTAS KERJA KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSR

PERINGKAT SEKOLAH 2014

2. NAMA PROGRAM Kem MOTIVASI & MENJAWAB SOALAN UPSR Peringkat sekolah, Sekolah Kebangsaan

Tapang Punggu, 96600 Julau.

3. MATLAMAT PROGRAM Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan UPSR Memberikan kesedaran murid tahun 6 khususnya tentang kepentingan pendidikan dalam

kehidupan.

4. OBJEKTIF PROGRAMi. Memberikan kesedaran murid tahun 6 tentang pentingnya pendidikan.ii. Meningkatkan Kemahiran menjawab soalan UPSR.iii. Mengeratkan Hubungan Silaturahim.iv. Menggalakkan penglibatan murid dengan aktiviti sekolah.

5. KUMPULAN SASARAN/TERLIBATi. Murid tahun 6 (7 ORANG)ii. Staf (10 ORANG)

6. LOKASI/TEMPAT PROGRAM DILAKSANA SK TAPANG PUNGGU

7. TARIKH PROGRAM Bulan April

8. PERUNTUKAN/PERBELANJAAN

BIL PERKARA PERUNTUKAN CATATAN1 TAG NAMA RM 50.00 RM 2.00 x 25 orang2 PEN, POKET FAIL RM 7.00 RM 1.00 x 7 orang3 MARKER , MANILA KAD RM 10.00 -4 PLASTIK SAMPAH RM 5.00 -5 SUKANEKA RM 20.00 -6 HADIAH RM 100.00 -7 CENDERAHATI-PENCERAMAH RM 100.00 RM 25.00 x 4 orang8 BAJU KEM RM 625.00 RM 25.00 x 25 orang9 MAKANAN & MINUMAN RM 750.00 RM15 sehari x 25 orang x 2 hari

JUMLAH 1667.009. AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN

kem Motivasi & Bengkel Menjawab UPSR/VR.vr Page 12

Page 13: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSRVICKYBOYZ/VICKRAM

AKTIVITI KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAB SOALAN UPSRJUMAAT SABTU AHAD

MASA AKTIVITI MASA AKTIVITI MASA AKTIVITI3:30 PM PENDAFTARAN(VR) 5:30 AM SENAMAN PAGI 5:30 AM SENAMAN PAGI 4:30 PM TAKLIMAT KURSUS 6:30 AM SARAPAN 6:30 AM SARAPAN5:30 PM MAKAN PETANG 7:30 AM CERAMAH-2 (BI) 8:00 AM PENYAMPAIAN

SIJIL & HADIAH7:00 PM CERAMAH 1 (BM) 9:00 AM BENGKEL 2 9:00 AM PENUTUPAN (JB)9:00 PM BENGKEL 1 10:00 AM REHAT 10:00 AM BERSURAI10:00 PM TIDUR 10:30 AM CERAMAH- MT

12;30 PM BENGKEL 31:30 PM MERARAU2:30 PM CERAMAH-4 (SN)4:30 PM BENGKEL 45:30 PM MAKAN PETANG7:00 PM KUIZ ( 4 SUBJEK)10:00 PM TIDUR

10. AHLI JAWATANKUASA PENGELOLA9.1 Jawatankuasa IndukPENGERUSI : PN. JATA AK BASIRNAIB PENGERUSI : PN. CHUA JIM USUP / EN. JENGA ANAK DIDIDSETIAUSAHA : EN. VICKRAM ANAK RAMPAI (PENYELARAS)Naib SETIAUSAHA : PN. HELENA KANYAN (GURU KELAS)AHLI : SEMUA STAF SK TAPANG PUNGGU

: WARGA KERJA SK TAPANG PUNGGU

9.2 Jawatankuasa Teknikal

10) PEGAWAI TEKNIKa) VICKRAM ANAK RAMPAI

11) KERTAS KERJAa) VICKRAM ANAK RAMPAI

12) SIA-RAYA / INFRASTRUKTURa) BIN INSINGb) ALFREAD

13) URUS SETIAa) SURAYA KIPLIb) SAMSIAH SENUSIc) HELENA KANYAN

14) SIJILa) ZULIANA ABDULLAH (K)b) ROSMINI

15) HADIAH & CENDERA HATI

a) CECILIA AJANb) SYLVIN OMPISON

16) MAKANAN DAN MINUMANa) PN. CHUA JIM USUP (K)b) KURAIc) ULIKd) LUAT

17) KESELAMATANa) JATA BASIR (K)-GBb) JENGGA DIDIDc) PENGAWAL

KESELAMATAN18) KEBERSIHAN

a) AHMAD AIMAN (K)b) MEDIAN

kem Motivasi & Bengkel Menjawab UPSR/VR.vr Page 13

Page 14: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

KERTAS KERJA KEM MOTIVASI & BENGKEL MENJAWAB SOALAN UPSRVICKYBOYZ/VICKRAM

11. PENUTUP SK TAPANG PUNGGU mampu MENJANA KEPUTUSAN UPSR YANG CEMERLANG

PERINGKAT DAERAH JULAU 2014

Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh,

____________________ ____________________ ________________________

(Vickram Anak Rampai) ( Pn. Chua Jim Usup ) ( Jata Ak Basir ) SK Tapang punggu. Penolong Kanan Hal Eh-wal Murid, Guru Besar,Penyelaras Bengkel Menjawab SK Tapang punggu, SK Tapang punggu,Soalan.

kem Motivasi & Bengkel Menjawab UPSR/VR.vr Page 14

Page 15: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

LAPORAN KEM

LAPORAN BENGKEL MENJAWAB SOLAN PERINGKAT SEKOLAH

Pada 07 hingga 09 Mei 2014 pihak sekolah dari unit Kurikulum dan unit HEM telah

bergabung untuk menjalankan dan melaksanakan satu bengkel khas kepada murid iaitu

bengkel menjawab soalan sebenar UPSR. Bengkel yang bertujuan untuk Meningkatkan kemahiran murid dalam menjawab soalan UPSR Memberikan kesedaran murid tahun 6 khususnya tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan.

Bengkel yang sertai seramai 7 orang murid, 4 orang penceramah dan 4 orang

fasilitator telah berjaya dilaksanakan walau telah menempuh banyak cabaran. Pada

hari pertama peserta didedahkan dengan teknik menjawab soalan Bahasa Malaysia

yang disampaikan oleh Pn Helena Kanyan. Setelah selesai aktiviti pada hari pertama dan

diteruskan juga pada hari yang kedua dengan penceramah yang kedua bagi subjek

Bahasa Inggeris yang disampaikan oleh Pn Chua Jim Usop. Berehat, seterusnya diikuti

dengan teknik menjawab soalan matematik yang disampaikan oleh Pn Cecilia Ajan. Bagi

subjek Sains yang juga disampaikan oleh En Ben Insing yang turut dijalankan pada hari

kedua sebelah malam.

Pada hari ke-tiga, adalah majlis penutupan dan penangguhan bengkel yang

dilancarkan oleh guru besar. Nasihat dan amanat yang disampaikan guru besar turut

diambil perhatian oleh murid. Selain itu aktiviti pemberian sijil penyertaan kepada

murid juga dilakukan pada masa ini. Sebagai ucapan terima kasih kepada penceramah

pihak sekolah telah memberikan sedikit cenderahati dan sijil penghargaan kepada

fasilitator yang terlibat.

Kesimpulannya, dengan berakhirnya bengkel ini jelas terpancar wajah

kesedaran, keyakinan dan niat harmoni yang inginkan tranformasi dalam diri murid.

Semua fasilitator dan guru berharap ia akan sedar dan mengembalikan semangat murid

sekaligus akan meningkatkan peningkatan peratusan murid dalam bidang akademik,

disiplin mahupun bidang ko-kurikulum. Dan pihak penganjur berharap program ini

akan dapat dijalankan sekali lagi malah mungkin yang lebih mencabar berpandukan

dari pengalaman kem yang pertama.

LAPORAN BERGAMBAR

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 15

Page 16: Dokumentasi Bengkel Menjawab Soalan

DOKUMENTASI BENGKEL MENJAWAB SOALAN SK TAPANG PUNGGU 2014

LAPORAN BENGKEL MENJAWAB SOALAN

FASILITATOR & PESERTA KEM

PENDAFTARAN AKTIVITI 1

CERAMAH 2 CERAMAH 3

VICKRAM ANAK RAMPAI MUKA 16