Oznaczenia p‚ytek

 • View
  15

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Oznaczenia p‚ytek

 • Centrum obrbki Precyzyjnej' 'PRECIZO'

  l9.lOznaczenie ptytekPierwsza litera ozn czl ksztatt ptytki

  47Materi dydaktyczne firmy PRECIZo

 • It

  Centrum obrbki Precyryjnej,,PRECIZO'

  Druga litera oznacza kt przyoenia

  S'Fm,"

  W

  48 Itilli

  I

  Materia dydaktyczne firmy PRECIZo

 • Centrum obrbk i Precyzyjnej ' ,PRECIZO' '

  Trzecia litera oznaczr dokadno wykonania ptki i jej poszczeglnychwYmiarw

  .ffi"

  ffi :* *.,**'$* *"$13,e *-$*.

  l

  x $ffi$,:*$;#t* ;mt$x .$$n-r- |l"tQ U}t.! ItJ

  . . :

  * .$.,fiH$

  t ffi$,*x -$B$ :

  * *,ffff$* *-'*,tr$t ffi]*.-ff' $* $;*,t$* ,*t... *,*r....'. * fi;t$',fi'*:ff.$**

  * fi,tB*

  &FT

  f\J

  ti-

  . F*t

  rl l

  $ [r,*

  H$t \

  "* {L

  &$i

  ..ffi1,,,[ -

  =ffid#,s,,, i

  **pusasneiffi* *S*itY*ki w nm dBa:

  .. :} 11}J* V{ULIJ

  . *.*t$g$,$ '

  t *,fil$] ''e$ .$

  * *.,'*$

  t*;ffi$,.** $-,*$ ,*$xr *, f$t* *,$$ t$

  x*;*ffifM*ffi

  **;W-figfr*'t,*r,g*?i*,*+,$gr

  o putni * *srlit*wnnych kraw*Z. c'Z*tspy*ht w ra}e'ncse *d w*tkcei pytki.. {;ffi.c

  .*.ffm i.

  49Materi dydakczne firmy PRECIZo

 • " i " 11 . *$*.ffi:T}4 TL

  fi=tril*$*- ffi

  ;ffi.'ffi.'.W'...[$ffiffiffi

  il.-.=ilTrywm lj t |..]':..T;ffiffi ffi.

  $=ffi$o,, .

  , ,, . "* **

  m fi.Tff " '.}t K*n*einy

  | ;;.]-,{f;+.;j'",j rvsun*k }ubM-,il.\:i : " "uj# ' d*ka*nyc'pis

  Centrum obrbki Precyzyjnej,,PRECIZo''

  Czwarta,litera oznacza typ ptki

  $ ; ?$*$$-

  ffi"

  Materi dydakczne firmy PRECIZO 50

 • Centrum obrbki Precyryjnej,,PRECIZO"

  Pite oznaczenie (dwie cyfry) oznaczajdugo krawdzi skrawajcej

  II

  )

  Materi dydaktyczne firmy PRECIZo 4

 • Centrum obrbki Precyzyjnej,,PRECIZO''

  Szste oznaczenie (litera-cyfra dwie cyfry) oznaczajgrubo pytki

  . , , , , :

  .,f * t,Ss,s' = t-SS,, * *, a-s*'' $. *,'trTss x S,'t S If-

  Ii

  I)

  :4+iiSSB

  Materiay dydaktyczne fi rmy PRECIZO cz

 • Sidme oznaczenie dwie cyfry oznaczajpromie naroa

  Centrum obrbki Precyzyjnej' 'PRECIZo.

  '.x'.ffi f*,*#

  Nastpne oznaczenia cyfrowo literowe w zalenoci od producenta ptek oznaczajamacz wiraTyp obrbki (zgrubn a vtykaiczajca)Przznaczenie w zalenoci od gatunku obrabianego materiafu

  Nastpne oznaczenie literowo.cyfrowe oznacza gatunek wglika

  Przy|

Related documents