Outlook Web Aaccess 2013

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

out

Text of Outlook Web Aaccess 2013

 • Outlook Web Access 2013 Prvi koracida biste uivali u uslugama e-pote

 • 2Sadraj

  1. Outlook web aplikacija (OWA) 3

  2. Pristupanje usluzi 4

  3. Navigacija 6

  3.1. Pota 6

  3.2. Kalendar 8

  3.3. Kontakti 9

  3.4. Zadaci 11

  4. Postavke 12

  5. Odjava 13

 • 31. Outlook web aplikacija (OWA)

  Outlook Web Aplikacija za Microsoft Exchange Server 2013 (OWA) prua bogato internetski bazirano okruenje za pristup korisnikim potanskim sanduiima, ukljuujui e-potu, kalendar, kontakte, zadatke. Kao rezultat, korisnici mogu pristupiti svojim podacima te uivati u uslugama koje prua Microsoft Exchange 2013 putem internetskog preglednika s bilo kojeg raunala te bilo koje vrste operativnog sustava.

 • 42. Pristupanje usluzi

  Ako imate podatke za pristup usluzi - korisniko ime i lozinku, moete odmah poeti koristiti uslugu, bez ikakve instalacije softvera: samo pokrenite internetski preglednik, idite na URL usluge (https://mail.ms.vip.hr) te unesite svoje podatke za pristup.

  Kada doete na tu adresu, internetski e preglednik prikazati zaslon za prijavu:

  Koju opciju zatite odabrati?

  Ovo je javno ili zajedniko raunalo

  Odaberite ovu opciju ako usluzi pristupate s nepoznate lokacije i/ili tueg raunala (npr. Internet caf) i ne elite da nakon vas ostanu vai osobni podaci.

  Ovo je privatno raunalo :

  Ova opcija izraena je za raunala kojima se sluite kod kue ili na poslu.

  Odaberite odgovarajuu opciju te unesite korisniko ime i lozinku.

 • 5Ako se na uslugu prijavljujete prvi put, prikazat e se sljedei zaslon:

  Ovdje moete podesiti osnovne postavke jezik kojim e se OWA koristiti te vau vremensku zonu.

  Nakon prijave u OWA, sustav e vas odvesti u va pretinac dolazne pote (Inbox) te ete moi vidjeti sadraj svojeg potanskog sanduia prikazan na nain vrlo slian onom u Outlooku.

 • 63. Navigacija

  OWA omoguuje razmjenu i pohranu e-pote, planiranje aktivnosti u kalendaru, pohranjivanje kontakata kao i upravljanje zadacima. Svakom od tih podruja moete pristupiti koristei izbornik pregleda u gornjem desnom uglu OWA zaslona pritiskom na opcije, moete odabrati pregled e-pote, kalendara, kontakata ili zadataka.

  3.1. Pota

  Na gornjoj slici prikazan je pregled OWA e-pote, koji je u osnovi isti kao u Outlooku lijevo se nalazi okvir za mape, u sredini se nalazi okvir za popis poruka, a desno okvir za pregled poruka. Svi okviri mogu se poveati ili smanjiti na eljenu veliinu tako to ete rub okvira povui ulijevo ili udesno.

  Sve poruke e-pote koje dolaze u va potanski sandui dostupne su u mapi dolazne pote (Inbox). Poruke istaknute mape (Inbox na slici gore) prikazane su na listi u okviru za poruke u sredini zaslona. Sadraj oznaene poruke pojavljuje se u okviru za pregled poruka na desnoj strani zaslona.

  Rukovanje porukama e-pote jednostavno je kad odaberete poruku klikom na e-potu, na poruku moete odgovoriti na sljedei nain: odgovoriti samo poiljatelju (Reply/Odgovori) ili poiljatelju i ostalim primateljima (Reply All/Odgovori svima) ili proslijediti poruku drugoj osobi (Forward/Proslijedi) na nain da ete pritisnuti na jednu od strelica smjetenih tono iznad okvira za prikaz poruka. Zahtjevnije radnje dostupne su u padajuem izborniku oznaenom tokicama ().

  Uinkovita organizacija poruka iznimno je vana ako elite brzo pronai odreenu poruku. Kako biste to uinili jednostavnijim, moete kreirati podmape u mapi dolazne pote i svrstavati poruke (e-potu, zadatke, dogaaje u kalendaru, itd.) u podmape. Za kreiranje podmapa, jednostavno kliknite desnim gumbom mia na naziv mape, odaberite opciju Create New Folder (Izradi novu mapu) iz izbornika konteksta (vidi sliku dolje), te unesite naziv nove mape u prazno polje. Za premjetanje poruke, jednostavno je povucite s originalne lokacije te spustite na novu lokaciju odnosno pod naziv podmape.

 • 7Za izradu nove poruke e-pote, samo pritisnite New Mail (Nova poruka) u desnom gornjem uglu zaslona i otvorit e se novi prozor za novu poruku. Unesite adresu e-pote primatelja. OWA e vam pritom pomoi dok tipkate adresu predlaui vam imena s popisa kontakata te imena primatelja poruka koje ste slali ili primili.

  Upiite predmet vae e-pote, sastavite poruku, pregledajte je li sve ispravno upisano te pritisnite gumb Send (Poalji). Moete odabrati i druge radnje iz izbornika iznad poruke (vidi sliku dolje).

 • 83.2. Kalendar

  Donja slika prikazuje pregled kalendara. Okvir za kalendar takoer se moe poveati na slian nain kao i okvir poruka. Pojedinosti o odabranom dogaaju prikazuju se na desnoj strani zaslona.

  S pomou izbornika smjetenog u gornjem desnom uglu zaslona moete odabrati opciju prikaza samo jednog dana, dana u radnom tjednu, tjedna ili mjeseca.

  Dodavanje zakazanih termina u kalendar jednostavno je. Samo pritisnite ikonu New event (Novi dogaaj) smjetenu u gornjem lijevom uglu zaslona i otvorit e se novi prozor s obrascem za zakazivanje termina.

 • 9Unesite predmet i lokaciju svog sastanka, odaberite vrijeme i datum poetka i zavretka. Ako elite podesiti podsjetnik, pritisnite na kuicu Reminder (Podsjetnik) i odaberite vrijeme za podsjetnik. Zatim moete pohraniti dogaaj u svoj kalendar odabirom Save (Pohrani) iz izbornika smjetenog iznad poruke. Moete dodati i adrese e-pote sudionika, ime ete dogaaj pretvoriti u zahtjev za sastanak koji aljete odabirom Send (Poalji) iz izbornika iznad poruke.

  Da biste uredili termin, samo dvaput pritisnite miem i prikazat e se obrazac dogaaja.

  3.3. Kontakti

  Donja slika prikazuje pregled kontakata. U ovom pregledu navedeni su pojedini kontakti i kontaktne skupine. Pojedinosti odabranog kontakta ili kontaktne skupine navedeni su desno od kontakata.

  Odabirom opcija iz padajueg izbornika moete organizirati kontakte prema razliitim kriterijima (vidi sliku dolje).

 • 10

  Ako trebate brzo doi do kontakata, samo pritisnite na veliko slovo, odaberite slovo koje elite, a sustav e vas odmah dovesti do eljenog slova (vidi sliku dolje).

  Da biste dodali novi kontakt, pritisnite oznaku New (Novi) smjetenu u gornjem lijevom uglu zaslona, i sustav e vas pitati to elite uiniti - elite li kreirati novi kontakt ili novu skupinu kontakata.

  Ako odaberete Create contact (Izradi kontakt), pojavit e se obrazac za kontakte. Unesite potrebne informacije, a zatim pritisnite Save (Pohrani) kako biste pohranili novi kontakt.

 • 11

  Puno stvari moete raditi izravno iz kontakata. Ako pritisnete ikonu s kuvertom (vidi sliku gore), otvorit e se novi prozor za poruke s ovim kontaktom. Ako pritisnete ikonu s kalendarom, otvorit e se novi prozor sa zahtjevom za sastanak s tom osobom. Za ureivanje kontakata pritisnite Edit (Uredi) na desnoj strani i otvorit e se obrazac kontakta. Kontakt moete obrisati pritiskom na tokice.

  3.4. Zadaci

  Donja slika prikazuje pregled zadataka. Odabirom opcije pregleda jednostavno moete odabrati koje zadatke elite vidjeti. Kada odaberete zadatak, detalji se prikazuju u okviru na desnoj strani zaslona.

  Za dodavanje zadatka, pritisnite gumb New task (Novi zadatak) u gornjem lijevom uglu zaslona i otvorit e se obrazac za zadatke. Moete unijeti samo osnovne podatke ili pritisnite Show more details (Prikai vie pojedinosti) za unos vie pojedinosti. Unesite potrebne informacije i pritisnite Save (Pohrani) kako biste pohranili izmjene.

 • 12

  4. Postavke

  Izbornik za postavke prikazan je s pomou ikone zupanika u gornjem desnom uglu OWA-e i dostupan je bez obzira na pregled u kojem se nalazite (pota, kalendar, kontakti i zadaci).

  Odaberite Options (Opcije) i otvorit e se zaslon s opcijama. Ovdje moete pristupiti raznim opcijama koje moete podesiti. Prvotno, najzanimljivije bi vam mogle biti Settings (Postavke) (vidi sliku dolje), gdje moete definirati razne opcije za potu, kalendar, kontakte i zadatke.

  Kako biste se vratili na glavni dio OWA-e samo pritisnite strelicu u krugu smjetenu u gornjem lijevom uglu zaslona.

 • 13

  5. Odjava

  Za odjavu samo pritisite korisniko ime desno od trake na vrhu stranice i odaberite opciju Sign out (Odjava) (vidi sliku dolje).

  Na ovaj nai odjavit ete se iz Exchangea, no da biste u potpunosti prekinuli vezu, morate zatvoriti sve otvorene prozore u internetskom pregledniku. OWA e vas podsjetiti na ovu radnju u zadnjoj poruci vidi sliku dolje.