of 16 /16
Uvodno predavanje Osnovi međunarodnog prava Fakultet političkih nauka, smer: međunarodn odnosi

Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja...

Page 1: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Uvodno predavanje

Osnovi međunarodnog

prava

Fakultet političkih nauka, smer: međunarodn odnosi

Page 2: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti
Page 3: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Otvorena pitanja

§Da li se ubistvo dogodilo na teritoriji Turske iliSaudijske Arabije? § Zašto izvršni organi Turske nisu mogli da uđu u prostorije konzularne misije odmah nakon nestanka Kašogija?§ Ko je nadležan da sudi licima koja su ubila Kašogija?§Može li ICC da sudi Mohamedu bin Salmanu?

Page 4: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti
Page 5: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti
Page 6: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

“Will Donald trump International Law?”

§ International Treaty Law? § International Trade Law? § Human Rights? § International Criminal Law?§ International Environmental Law?

Page 7: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti
Page 8: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Predavanja1)Uvodno predavanje2) Pojam i karakteristike

međunarodnog prava3) Izvori međunarodnog prava i odnos

između njih4) Jednostrani pravni akti država i

odluke međunarodnih organizacija u međunarodnom pravu

5) Subjekti međunarodnog prava i priznanje država i priznanje vlada

Page 9: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Predavanja

6) Državna teritorija i državne granice7) Pravo mora8) Položaj pojedinca u međunarodnom

pravu – univerzalni sistem zaštite9) Položaj pojedinca u međunarodnom

pravu – evropski sistem zaštite 10) Položaj izbeglica i apatrida u

međunarodnom pravu

Page 10: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Predavanja

11) Odgovornost za kršenje međunarodnog prava - individualna krivična odgovornost

12) Odgovornost za kršenje međunarodnog prava – odgovornost država

Page 11: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Način ocenjivanja na kursu Osnovi međunarodnog prava

Odnos predispitnih i ispitnih obaveza

40:60

Page 12: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Predispitne obaveze

1)Kolokvijum2)Vežbe

Studenti moraju da polože sve predispitne obaveze kako bi izašli na ispit

Page 13: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Predispitne obaveze - kolokvijum

• Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratkeizmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti 30 bodova.

• Kolokvijum je predviđen iz oblasti Čovek kao subjekt međunarodnog prava (do odeljka IV:Lična krivična odgovornost)

• Studenti koji polože kolokvijum (osvoje 15,5 bodova i više) su oslobođeni ovog dela gradiva na kolokvijumu.

Page 14: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Predispitne obaveze – vežbe

• Vežbe na ovom kursu prate predavanja i cilj im je da ilustruju praktičnu primenu discipline• Na sajtu kursa će unapred moći da se pogleda materijal koji je potreban za spremanje vežbi (fpnomp.weebly.com) • Na vežbama je moguće osvojiti 10 bodova

Page 15: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Ispit

USMENI

Studenti dobijaju dva ispitna pitanja. Oba ispitna pitanja moraju položiti kako bi položili ispit. Na oba ispitna pitanja dobijaju ocenu koja se prema skali prebacuje u bodove. Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na ispitu je 60. Bodovi sa ispita se sabiraju sa predispitnim obavezama i formira se konačna ocena.

Page 16: Osnovi međunarodnog prava...Predispitne obaveze -kolokvijum •Kolokvijum sadrži konkretna pitanja i kratke izmišljene studije slučaja. Na kolokvijumu je ukupno moguće osvojiti

Literatura

Osnovna: B. Janković, Z. Radivojević, Međunarodno javno pravo, Niš, 2019

Dopunska: Svi naslovi koji se nalaze u biblioteci Centra za međunarodno humanitarno pravo i međunarodne organizacije.