III Kolokvijum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mašinski fakultet

Citation preview

 • 1. Koje su karakteristike hidraulicnih prenosnika

  2. Princip rada zupcaste pumpe (6.3 u knjizi) i nacrtati

  3. Na slici je bila slika 6.13 trebala da se objasni i da se kaze kako se zove

 • 4. Slika 6.19 da se napisu nazivi simbola hidromotora

  Prvi primer predstavlja simbom hidromotora sa konstatntim protokom sa jednim

  smerom strujanja. Drugi primer je simbol za hidromotor sa podeljivim protokom sa

  jednim smerom strujanja. Trei primer je simbol hidromotora sa podeljivim protokom

  sa 2 smera strujanja.

  5. Diferencijalni hidrocilindar skica i princip rada

 • 6. Kako se dele ventili i koja je njihova funkcija

 • 7. Hidroakumulatori nacrtati i objasniti

  8. Skica iz knjige 6.75 kako radi

  Hidrauluna ema hidroprenosnika za obrtna kretanja

 • 9. Skica 6.83 kako radi

  ema hidrauline instalacije za pravolinijsko kretanje sa pumpom promenjljivog kapaciteta

  zatvorenog toka

 • 9.objasniti sliku 6. 76