Click here to load reader

ORTAÖĞRETİM ETKİNLİK KİTABI

  • View
    74

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of ORTAÖĞRETİM ETKİNLİK KİTABI

UYGULAMALARLA LGL BLNMES GEREKENLER

T.C.

MLL ETM BAKANLII

zel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri

Genel Mdrl

LKRETM VE ORTARETM KURUMLARI SINIF REHBERLK PROGRAMI

ORTARETM ETKNLK RNEKLER

ANKARA, 2007

T.C.

MLL ETM BAKANLII

zel Eitim Rehberlik ve Danma Hizmetleri

Genel Mdrl

lkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Program 02.08.2006 tarih ve 329 sayl Talim Terbiye Kurul Karar ile 20062007 retim Ylndan itibaren uygulanmak zere yrrle girmitir.

Sz konusu programa gre; derslerde ders kitab, renci alma kitab ve benzeri eitim aracnn kullanlmamas, sadece retmenlerin kullanmas amacyla ilgili Genel Mdrlk tarafndan retmen klavuz kitabnn hazrlanarak datmnn yaplmas Kurul Karar ile kabul edilmitir.LKRETM VE ORTARETM KURUMLARI SINIF REHBERLK PROGRAMI

ORTARETM ETKNLK RNEKLER

EDTR / AKADEMK DANIMAN

Prof.Dr. Serdar ERKANYAZARLAR Uzm. Psikolog kran KILIPsikolog K. Ayla SIRIKLIANKARA, 2007NDEKLER

GR1

ETKNLK SEMNDE DKKAT EDLECEK NOKTALAR 3ETKNLKLER UYGULARKEN DKKAT EDLMES GEREKEN NOKTALAR VE NERLER 5ETKNLKLERN DEERLENDRLMES10LKRETM VE ORTARETM KURUMLARI SINIF REHBERLK PROGRAMI ORTARETM ETKNLK RNEKLER119. Snf Kazanmlarnn leni Sras129. Snf Kazanmlarna likin Etkinlik rnekleri 13

10. Snf Kazanmlarnn leni Sras12010. Snf Kazanmlarna likin Etkinlik rnekleri 12111. Snf Kazanmlarnn leni Sras21111. Snf Kazanmlarna likin Etkinlik rnekleri 21212. Snf Kazanmlarnn leni Sras31112. Snf Kazanmlarna likin Etkinlik rnekleri 312KAYNAKA399GRlkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Program 20062007 retim ylnda uygulanmak zere 02.08.2006 tarih ve 329 sayl Talim Terbiye Kurul Karar ile uygulamaya konulmutur. lkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Programnda 120 ilkretime, 120 ortaretime ynelik olmak zere toplam 240 kazanm yer almaktadr. Bu kazanmlarn gerekletirilmesi iin rehberlik saatinde snf rehber retmenleri tarafndan uygulanmak zere, etkinlik rnekleri hazrlanmasna karar verilmitir. Ortaretimde 912. snflar iin belirlenen 120 kazanmn etkinlikleri Prof. Dr. Serdar ERKANn editrlnde, kran KILI ve K. Ayla SIRIKLI tarafndan hazrlanmtr. Bireyin hayatnda baarl ve mutlu olabilmesi iin baz niteliklere sahip olmas gerektiini, rehberliin amacnn da bireyin bu nitelikleri kazanmasna yardm etmek olduunu belirten Erkan (2003), bu nitelikleri; verimli alma, snava hazrlanma, zaman iyi kullanabilme, etkili karar verme, problem zme, plan yapma becerileri, kendini tanma ve kabul, etkili iletiim meslekleri tanma, kendi yetenek, ilgi ve kiilik zellikleri ile renme konular ve meslekler arasnda ba kurabilme, renme ve almaya ynelik olumlu tutumlar, toplum hayatna uyum salayabilme ve katkda bulunmak iin gerekli sorumluluk, bakalarna sayg ve yardmlama gibi deerler eklinde sralamaktadr. Bu kitapta yer alan etkinlikler de yukarda belirtilen nitelikleri ieren; rencilerin psikolojik adan salkl, kendini tanyan, gven duyan, kendine uygun eitsel ve mesleki kararlar alabilen kiileraras iletiim becerileri gelimi, kendini doru ifade edebilen, retken ve yaamdan zevk alan bireyler olmalarna yardmc olma gibi amalara ynelik olarak dzenlenen lkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Programnda yer alan kazanmlara ynelik olarak hazrlanmtr. Etkinliklerde renciyi aktif bir katlmc ve sorunlar aratrc bir birey hline getiren, renci merkezli yaklam temel alnmtr. Buna gre, renciler retilen birey deil, aratran, sorgulayan, renen, kendi i kontroln salayan, sorumluluklarn stlenen bireyler olarak grlmektedir.

Etkinlikler geliimsel ve nleyici rehberlik anlay temel alnarak hazrlanm ve rencilerin geliimsel zellikleri dikkate alnmtr.lkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Program, Okul Psikolojik Danmanlk ve Rehberlik Program deil, onun bir parasdr. lkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Program Ortaretim Etkinlik rnekleri bu programdaki kazanmlarn gerekletirilmesi iin hazrlanmtr. Sz konusu program Erkan ve arkadalar (2006) tarafndan Kapsaml Rehberlik Programlar temel alnarak hazrlanan Okul PDR Hizmetleri Program Modelinin hizmet alanlarndan Grup Rehberlii blmnde yer almaktadr.

Snf rehber retmenleri tarafndan gerekletirilecek etkinliklerden oluan grup rehberlii hizmetleri ierisinde, baz etkinliklerin uygulamalar zel bilgi ve deneyim gerektirdii iin okul rehber retmeni veya RAMlardan gelecek uzmanlar tarafndan gerekletirilecektir. Bunun salanamad ya da kalabalk okullarda rehber retmenin yetiemedii durumlarda ilgili etkinlikler yerine rencilerin geliim zellikleri ve ihtiyalar, okulun zellikleri gz nnde bulundurularak farkl kazanmlara ynelik etkinlikler uygulanabilir. Bu kitapta ortaretimde her snf dzeyi iin 30 haftalk etkinlik sunulmutur. Geriye kalan 6 hafta ise, programda da belirtildii gibi rehberlie ilikin test, envanter uygulamalar, meslek gezileri, seminer vb. iin kullanlacaktr.

ETKNLK SEMNDE DKKAT EDLECEK NOKTALAREtkinlikler lkretim ve Ortaretim Kurumlar Snf Rehberlik Programnda ki kazanm ileme srasna gre verilmitir. Ancak bu sralama deimez bir kural deildir. Okul imkn ve koullarna gre zorunlu dzenlemeler yaplabilir. Ancak birbiri stne ina edilen etkinliklerin sralamasnda deiiklik yaplmamaldr. rnein fke ynetimine ilikin etkinlik ayn srada sunulmaldr. Tm lkede, tm okullarda ayn etkinliklerin kullanlmas zorunlu deildir. Zaten bu sylem rehberliin ilkelerine de aykrdr. Bu etkinlikler birer rnektir. Okulun, rencilerin ihtiyalarna gre, kazanma bal kalnarak farkl bir etkinlik uygulanabilir ya da ayn etkinlik yeniden dzenlenerek kullanlabilir. Farkl okul trlerinde okulun zelliklerine uygun olmayan etkinliklerde, rencilerin geliim zellikleri ve ihtiyalar, okulun zellikleri gz nnde bulundurularak farkl etkinlikler yaplabilir ya da dier etkinliklere daha geni yer verilebilir. Yaplacak olan deiiklikler snf retmenleri tarafndan deil, snf retmenlerinin nerileriyle rehber retmen, yoksa Okul Rehberlik Hizmetleri Okul Yrtme Kurulu veya RAM'dan grevlendirilen Rehber retmenler tarafndan okulun ve rencinin ihtiyalar gz nnde bulundurarak yaplmaldr.Etkinlikler hazrlanrken, etkinliklerin uygulanabilir olmas gz nnde bulundurulmutur. Etkinlik uyarlarken ya da yeni etkinlik retirken aadaki kriterler gz nnde bulundurmaldr. Etkinlik Kriterleri (Erkan, 2006): Etkinlik programn genel amalarna ve anlayna uygun mu?

Etkinlik, kazanm gerekletirebilecek nitelikte mi?

Etkinliin gerekleri iin elde var olan ya da potansiyel kaynaklar yeterli mi?

Etkinlik aileler, renciler, retmenler ve toplum tarafndan kabul edilebilir mi?

Etkinlik elde var olan ya da potansiyel uygulayclar (danman/retmen) tarafndan uygulanabilir mi?

Etkinliin potansiyel yararlar tahmin edilen maliyetten daha nemli grlebilir mi?

Etkinliin etkililii llebilir mi?

Etkinliin uygulanmasnn riskleri var m? Etkinlik ak, anlalr ve gerekli unsurlar ieren bir biimde dzenlenmi mi? ETKNLKLER UYGULARKEN DKKAT EDLMES GEREKEN NOKTALAR VE NERLER1. Etkinlikler uygulanrken rehberliin tm ilkeleri gz nnde bulundurulmaldr (Erkan, 2006).2. Etkinliklerin uygulanmas, ilgili mevzuata ve programa gre snf rehber retmenlerinin sorumluluundadr. Uygulamalar srasnda karlalan glklerle ilgili okul rehber retmeninden yardm alnabilir. Ayrca ayn snflarn snf rehber retmenleri uygulamalarla ilgili birbirlerine destek olabilir, ortak almalar yaplabilir.3. rencilerle ilgili her konuda okul rehber retmeni ile ibirlii ierisinde almak daha etkili ve verimli olmanz salar.

4. rencilerinize aktardnz bilgiler ve paylatnz konularda velilerinizi de bilgilendirmeniz yararl olabilir. nk baz konularda veliler de yanl ve eksik bilgilere sahip olabilir. Sadece renciyi bilgilendirmek birok konuda renci ve ailesi arasnda atmalara yol aabilir.5. Snf rehber retmenleri snfa gitmeden nce yapaca etkinlik zerinde almal, snfa hazrlkl gitmelidir. Etkinlikler uygulanmadan nce okunmal, gerekli aratrma ve hazrlklar yaplmaldr. Bu sizin hem konuya daha hkim olmanz salayacak, hem de renciler iin etkili, gvenli bir model oluturmanza ve sreyi daha iyi kullanmanza olanak verecektir. Erkan a (2006) gre srekli yazl materyale bakarak talimatlar veren retmen grnts istenen etkiyi salamayacaktr.6. nceden hazrlk yapmalar gereken etkinlikler iin renciler bilgilendirilmeli ve hazrlanmalar iin yeterli sre verilmelidir. rencilerin yapacaklar aratrmalar bir nceki haftann etkinliinin en sonunda belirtilmitir. Etkinliklerin sras deitirildiinde bu bilgilere dikkat edilmelidir.7. Snf mevcudunun ok yksek olduu durumlarda snf ikiye blnebilir (Erkan, 2006).

8. Etkinliklerin uygulanmas srasnda empati, sayg, koulsuz kabul ve saydamlk gibi hmanist bir retmenin benimsemesi gereken tutumlar sergileyerek rencilerin snanma kayglar olmadan kendilerini ekinmeden ifade edebilecekleri, rahat ve gvenli hissedecekleri bir ortam oluturulmaldr.9. rencilerle etkileim srelerinde birbirlerinin paylamlarna ilikin yorumlarnn yapc olmasna dikkat edilmeli ve etkinlikler srasnda uyulacak kurallar ve dikkat edilecek noktalar ilk bata detayl bir ekilde, rnekler vererek ve rencileri de srece katarak belirtmek gerekir. Snfta rencilere bu konuda sorumluluk verilir ve aadakilere benzer kurallar birlikte oluturulabilir. Bylece daha sonraki gnlerde sadece kk hatrlatmalarla almalara devam edilebilir ve snf kendi otokontroln oluturabilir.

Etkinlikle ilgili ynergeleri iyi dinlemeliyiz,

Anlamadmz konularda soru sormaktan ekinmemeliyiz,

Sz almadan konumamalyz,

Konuan kiiyi can kulayla dinlemeliyiz,

Kimsenin sz kesmemeliyiz,

Kimse iin aalayc, kk drc, yarglayc ifadeler kullanmamalyz, Kimseyle alay etmemeli ve ad takmamalyz,

Her birimiz etkinliklerde aktif olmaya almalyz,

Konu ile ilgili syleyeceklerimizi sylemekten ekinmemeliyiz,

Konumalarmzn konu ile ilgili olmasna zen gstermeliyiz,

Etkinlikler srasnda snftaki paylamlarda gizlilik ilkesine uymalyz,

Etkinliklerle ilgili nceden yapmamz gereken aratrmalar yapmaya zen gsterme

Search related