of 113 /113
На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС” број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује следећи ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА – КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (општеобразовни предмети) ПРВИ РАЗРЕД СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име/имена аутора Број и датум решења министра JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕЧитанка са књижевнотеоријск им појмовима за гимназије и стручне школе Љиљана Николић, Босиљка Милић 601-04- 51/57 од 11.4.1991. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕИсторија књижевности за гимназије и стручне школе Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић 650-297/84 од 26.5.1984. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕГраматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред Живојин Станојчић, Љубомир Поповић 650-135/89 од 15.3.1989. JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕСрпски као нематерњи језик Јосип Буљовчић, 650-02- 30/95-03 од

Opsti predmeti gimnazija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opste obrazovni predmeti program i plan

Text of Opsti predmeti gimnazija

Page 1: Opsti predmeti gimnazija

На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС” број 72/09), Министарство просвете, науке и технолошког

развоја објављује следећи

ИЗВОДИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА –

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ(општеобразовни предмети)

ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,Босиљка Милић

601-04-51/57 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја књижевностиза гимназије и стручне школе

Јован Деретић,Марија Митровић,Злата Бојовић

650-297/84 од 26.5.1984.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Граматика српскога језика за гимназије и стручне школеI – IV разред

Живојин Станојчић,Љубомир Поповић

650-135/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик

Јосип Буљовчић,Злата Јукић,Радомир Бабин

650-02-30/95-03 од 1.3.1995.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Теорија књижевностиза гимназије и стручне школеI – IV разред

Иво Тартаља 650-02-8/97-03 од 13.6.1997.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Увод у општу лингвистикуI – IV разред

Ранко Бугарски 650- 02-207/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА Књижевност и Петар Пијановић 650-02-24/2008-

Page 2: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” српски језик за први разред гимназије и средњих школа

06 од 31.3.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Одабране књижевне интерпретације – приручник за гимназије и средње школе ( I – IV разред)

Оливера Радуловић 650-02-64/2009-06 од 11.09.2009.

„НИЈАНСА” Правопис српског језика - приручник за школеПриручник за основне и средње школе

Милорад Дешић 650-02-4/99-02од 22.01.1999.

„ШКОЛА ПЛУС“

Школски правопис српског језика –приручник за основне и средње школе

Јован Јерковић, Душанка Вујовић

650-02-26/2007-06од 24.05.2007.

„ШКОЛА ПЛУС”

Граматологија, прегледна граматика српског језика –приручник за основне и средње школе

Душанка Вујовић 650-02-26/2007-06од 24.05.2007.

„БИГЗ – ШКОЛСТВО”

Читанка за први разред средње школе

Душко Бабић 650-02-380/2010-06 од 21.09.2010.

„KLETT” Читанка, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа

Миодраг Павловић 650-02-124/2012-06 од 13.8.2012.

„KLETT” Граматика, српски језик и књижевност за први разред гимназије и средњих стручних школа

Весна Ломпар 650-02-134/2012-06 од 13.8.2012.

„НОВИ ЛОГОС” Граматика за први разред гимназије и средњих стручних школа

Виолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез

650-02-274/2012-06 од 13.2.2013.

„ЕДУКА” Читанка за први разред гимназија и средњих школа

Ана Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић

650-02-215/2012-06 од 20.2.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа

Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, Славко Петаковић

650-02-148/2013-06 од 5.9.2013.

Page 3: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски као нематерњи језик, за први разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих стручних школа

Гордана Штасни,Наташа Добрић,Душанка Звекић Душановић

650-02-362/2013-06 од 9.12.2013.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Радна свеска за српски као нематерњи језик за први разред гимназије, четворогодишње и трогодишње средње стручне школе

Гордана Штасни,Наташа Добрић,Душанка Звекић Душановић

650-02-361/2013-06 од 7.11.2013.

„ЕДУКА” Српски језик за први разред гимназија и средњих стручних школа

Душка Кликовац,Љиљана Николић

650-02-770/2013-06 од 26.5.2014.

СТРАНИ ЈЕЗИК

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза гимназије и стручне школе

Катарина Ковачевић,Гордана Марковић

650-02-143/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик – радна свесказа гимназије и стручне школе

Катарина Ковачевић,Гордана Марковић

650-02-143/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза филолошке гимназије

Катарина Ковачевић,Гордана Марковић

650-02-43/2000-03 од 28.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза гимназије и стручне школе

Љиљана Матић,Катарина Ковачевић,Стојанка, Милосављевић

601-04-51/61 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик– други страни језик (прва година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Јелена Ковачевић 650-02-20/2001-03 од 12.6.2001.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Граматика енглеског језиказа средње школе

Борис Хлебец 650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик – лектираза I–IV разред

Веселин Костић 632-03-105/92-03 од 24.12.1994.

Page 4: Opsti predmeti gimnazija

гимназијеJП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикза гимназије и стручне школе

Марија Межински,Александар Терзић

650-616/88 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језик– други страни језик (прва година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Предраг Пипер,Марина Петковић,Вучина Раичевић

650-02-39/2000-03 од 19.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Граматика руског језиказа средње школе

Радмило Маројевић 650-3/7 од 26.1.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језик – лектираза I–IV разред гимназије

Марија Межински 650-02-7190/96-02 од 25.7.1996.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језик уџбенички комплет за први разред гимназија и стручних школа

Биљана Вићентић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић-Вулевић

650-02-155/2009-06 од 3.12.2009.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикза гимназије и стручне школе

Мирица Тома 650-02-1/91 од 28.2.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик– други страни језик (прва година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Живота Филиповић 601-04-51/68 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Граматика немачког језиказа средње школе

Јован Ђукановић,Зоран Жилетић

601-04-51/63 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик – лектираза I–IV разред гимназије

Савица Тома,Мирко Кривокапић

632-03-114/92-03 од 9.11.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Граматика немачког језика за средње школе

Јован Ђукановић,Оливера Дурбаба

650-02-338/2008-06од 2. 9. 2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза гимназије и стручне школе – први странијезик – уџбеник

Снежана Гудурић,Живана Баратовић,Ана Топољски

650-02-00162/2007-06 од 31.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза гимназије и стручне школе – први странијезик – радна свеска

Снежана Гудурић,Живана Баратовић,Ана Топољски,

650-02-162/2007-06 од 31.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА Француски језик – Миланка Пере, 650-01-16/95-03

Page 5: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” други страни језик (прва година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Вера Костић од 13.4.1995.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Граматика француског језиказа средње школе

Марко Папић 650-3/7 од 26.1.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језик – лектираI–IV разред гимназије

Бисерка Чорбе,Весна Кајганић

650-02-58/96-03 од 23.7.1996.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за први разред средње школе

Љиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели

601-04-51/71 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језикза гимназије – прва година учења

Марјанца Пакиж,Драгана Димитријевић

650-00-62/2003-03 од 21.10.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језикза први разред медицинске, ветеринарске ипољопривредне школе

Оливера Гемаљевић

650-02-342/2008-06од 2. 9. 2008.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руско-српски и српско-руски речник за средњу школу

Др Богољуб Станковић

650-02-00437/2010-06 од 26.10.2010.

„ЗАВЕТ”

Граматика енглеског језика са вежбањима

Љубица Поповић,

Вера Мирић650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.Граматика енглеског језика кроз текстове

Љубица Поповић,

Марина Поповић

„ЗАВЕТ” Граматика руског језика

Предраг Пипер

650-02-311/2009-06

од 13.05.2010.

„АКРОНОЛО” New Opportunities Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназија и средњих стручних школа

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska, Patricia Reilly, Michael Dean, Hanna Mrozovska

650-02-662/2010-06 од 29.12.2010.

„АКРОНОЛО” Success Pre – Intermediate, енглески језик за први разред

Stuart Mc Kinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod

650-02-702/2010-06 од 3.02.2011.

Page 6: Opsti predmeti gimnazija

гимназија и средњих стручних школа

Fricker

„АКРОНОЛО” Real Life – elementary, eнглески језик за први разред средње школе

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Liz Foody, Nick Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler

650-02-699/ 2010-06 од 3.02.2011.

„DATA STATUS” English in Mind 1, енглески језик за први разред средње школе

Herbert Puchta, Jeff Stranks

650-02-745/2010-06 од 3.02.2011.

„DATA STATUS” Optimal A1, немачки језик за први разред средње школе

Martin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag

650-02-754/2010-06 од 3.02.2011.

„DATA STATUS” Optimal A2, немачки језик за први и други разред средње школе

Martin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag

650-02-750/2010-06 од 4.02.2011.

„DATA STATUS” Belleville 1,француски језик за први и други разред средње школе – прва и друга година

Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair

650-02-839/2010-06 од 7.02.2011.

„KLETT” Version Originale 1, француски језик за први разред средње школе (прва година учења)

Monique Denyer,Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri

650-02-875/2010-06, од 10.02.2011.

„KLETT” Direkt 1,немачки језик за први разред гимназије – пета година учења

Ђорђе МотоВесна Николовска Леонора Ракићевић

650-02-866/2010-06 од 7.02.2011.

„KLETT” Version originale 2, француски језик за први разред средње школе (пета година учења)

Monigue Denyer, Agustin Garmendia,Corinne Royer, Marie-Leure Lions-Olivieri

650-02-869/2010-06 од 11.03.2011.

„EDUCATIONL CENTRE”

Innovations Elemantary Pre-intermediate, Intermediate, Upper – intermediate – уџбеник за филолошке гимназије

Thomson 650-02-215/2007-06 од 27.08.2006.

„OXFORD CENTAR”

Upstream Advanced – уџбеник за филолошке гимназије

Еxpress Publishing 650-02-222/2007-06 од 3.09.2007.

Page 7: Opsti predmeti gimnazija

„EDUCATIONL CENTRE”

Elevator 2, енглески језик за први разред средње школе, девета година учења

Linda Edvards, Annie Taylor,Lucy Norris

650-02-521/2010-06 од 4.4.2011.

„EDUCATIONL CENTRE”

Just Right Intermediate, енглески језик за први и други разред средње школе, девета и десета година учења

Jeremy Harmer,Ana Acavedo,Cerol Lethaby,Ken Wilson

650-02-519/2010-06 од 5.4.2011.

„EDUCATIONL CENTRE”

Alltag Beruf&Co,немачки језик за први разред средње школе

Norbert Becker,Jörg Braunert

650-02-524/2010-06 од 4.4.2011.

„EDUCATIONL CENTRE”

Ungiorno in Italia 1, италијански језик за први и други разред средње школе – прва и друга година учења

Loredana Chiappini,Nuccia De Filippo

650-02-533/2010-06 од 5.4.2011.

„EDUCATIONL CENTRE”

Nuovo progetto italiano 1, италијански језик за први разред средње школе

T. Marin,S. Magnelli

650-02-517/2010-06/2010-06 од 4.4.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions pre intermediate, енглески језик за први разред средњих школа (девета година учења)

Tim Falla,Paul A Davies

650-02-291/2011-06 од 12.1.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions elementary, енглески језик у првом разреду средњих школа

Tim Falla,Paul A Davies

650-02-290/2011-06 од 12.1.2012.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Eine kleine übungsgrammatik - граматичка вежбања из немачког језика за средње школе

Весна Николовска 650-02-415/2011-06 од 6.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway A2, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења) – уџбеник

David Spencer 650-02-419/2011-06 од 30.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway A2, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења) – радна свеска

Annie Cornford 650-02-419/1/2011-06 од 30.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B1, енглески језик за први разред

David Spencer 650-02-420/2011-06 од

Page 8: Opsti predmeti gimnazija

гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – уџбеник

27.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – радна свеска

David Spencer 650-02-420/1/2011-06 од 27.3.2012.

„KLETT” Way up 1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа – уџбенички комплет

Joanna Collie,Злата Васић,Марија Лазовић

650-02-461/1/2011-06 од 23.4.2012.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Тачно и течно – граматика енглеског језика са вежбањима за гимназије и средње стручне школе ( I – IV разред)

Јелена Ковачевић 650-02-120/2012-06 од 17.8.2012.

„DATA STATUS” Привет 2, руски језик за први и други разред средње школе

Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt

650-02-233/2012-06 од 20.11.2012.

„НОВИ ЛОГОС” New Horizons 1, енглески језик за први разред средње стручне школе

Paul Radley, Daniela Simons

650-02-240/2012-06 од 20.11.2012.

„DATA STATUS” Club prisma A2, шпански језик за први разред средње школе

Paula Cerdeira, Ana Romero

650-02-73/2012-06 од 9.1.2013.

„DATA STATUS” Le Nouveau Taxi, француски језик за први и други разред средње школе

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung

650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.

„KLETT” Chill out 1, енглески језик за први разред средњих стручних школа (девета година учења)

Карла Ткадлечкова,Тазем Манесорали Парне, Дана Крушилова, Љиљана Поша

650-02-249/2012-06 од 18.2.2013.

„НОВИ ЛОГОС“ Solutions Pre-Intermediate (2nd edition), енглески језик за први разред средње школе

Tim Falla,Paul A. Davies

650-02-241/2013-06 од 6.3.2013.

Page 9: Opsti predmeti gimnazija

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Pre-Intermediate 4th edition, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

Liz Soars,John Soars

650-02-54/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Elementary 4th edition, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

Liz Soars,John Soars

650-02-55/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Inside Out Pre-Intermediate, енглески језик за први разред средњих школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Helena Gomm, Chris Dawson

650-02-139/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Inside Out Elementary, енглески језик за први разред средње школе (пета година учења)

Sue Kay, Vaughan Jones, Peter Maggs, Catherine Smith

650-02-146/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Matrix Pre-Intermediate, енглески језик за први и други разред гимназије и средњих стручних школа

Kathy Gude, Michael Duckworth, Rosemary Nixon

650-02-141/2012-06 од 26.3.2013.

„OXFORD CENTAR”

Upstream 1, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

Virginia Evans,Jenny Dooly

650-02-434/2012-06 од 19.4.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

CHIARO! Corso di italiano A1, италијански језик за први разред средње школе (прва година учења)

Giulia de Savorgnani,Beatrice Bergero

650-02-291/2013-06 од 18.11.2013.

„DATA STATUS” Латински језик, уџбеник за први разред средње медицинске школе

Вера Марковић,Јаворка Вагић

650-02-543/2013-06 од 27.1.2014.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Improving English, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (девета година учења) – уџбеник и тонски запис

Катарина Ковачевић,Гордана Марковић

650-02-473/2013-06 од 22.1.2014.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Improving English, енглески језик за први

Катарина Ковачевић,

650-02-471/2013-06 од

Page 10: Opsti predmeti gimnazija

разред гимназије и средњих стручних школа – радна свеска

Гордана Марковић 27.1.2014.

„DATA STATUS” Traveller Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

H. Q. Mitchell 650-02-440/2013-06 од 18.2.2014.

„EDUCATIONL CENTRE”

Close-up B1, енглески језик за први разред гимназије (девета година учења)

Angela Healan,Katrina Gormley,Diana Shotton

650-02-422/2013-06 од 13.2.2014.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Mittendrin, немачки језик за први разред гимназије и средњих стручних школа (пета година учења)

Немања Влајковић 650-02-450/2013-06 од 18.2.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

Insight Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназије (први страни језик), други разред гимназије (други страни језик) и други разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,Fiona Bedall,Rachael Roberts,Mike Sayer

650-02-235/2014-06 од 1.10.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

Insight Elementary, енглески језик за први разред гимназије и средњих стручних школа

Fiona Bedall,Kate Haywood

650-02-23372014-06 од 1.10.2014.

„DATA STATUS” Le nouveau Taxi 1, француски језик за први разред средње школе

Gay Capelle,Robert Menand

650-02-245/2014-06 од 17.11.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 1, немачки језик за први и други разред гимназије и стручних школа (прва и друга година учења)

Herbert Puchta,Wilfried Krenn,

650-02-287/2014-06 од 15.12.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)

Wilfried Krenn,Herbert Puchta

650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.

„DATA STATUS” Prima 5, немачки језик Frederike Jin, 650-02-

Page 11: Opsti predmeti gimnazija

за први разред средње школе, пета година учења

Magdalena Michalak,Lutz Rohrmann

569/2014-06 од 9.3.2015.

„EDUCATIONAL CENTRE”

LinkElementaryPre-intermediateIntermediateUpper-mediateУџбеник загимназије

Thomson 650-02-215/2007-06од 27.8. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Planet 1, 2, 3, уџбеник за средње школе за ученике –почетнике

Hueber Verlag 650-02-147/2005-06од 18.4. 2005.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Delfin 1, 2, 3 Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Themen aktuell 1Themen aktuell 2Themen aktuell 3

Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Tangram 1A Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Tangram 1B Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Tangram 2 A Hueber Verlag 6-00-212/2006-06од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Tangram 2 B Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Tangram Z Hueber Verlag 6-00-212/2006-06 од 6. 12. 2006.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Schritte International за гимназије и средње школе

Hueber Verlag 650-02-121/2009-06

„EDUCATIONAL CENTRE”

Deutsch.com за гимназије и средње школе

Hueber Verlag 650-02-121/2009-06

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ausblick – допуњено издање за средњу школу

Hueber Verlag 6-00-147/2005-06од 18.4.2005

„EDUCATIONAL CENTRE”

Espresso 1,2,3 – за наставу италијанског језика у гимназијама и средњим стручним школама

Luciana ZiglioGiovanna Rizzo

680-02-254/2008-06 од 24.10.2008.

„OXFORD CENTAR”

Enterprise I Express Publishing 650-02-222/2007-06од 3.9.2007.

„OXFORD CENTAR”

Enterprise II Express Publishing 650-02-222/2007-06од 3.9.2007

Page 12: Opsti predmeti gimnazija

„OXFORD CENTAR”

Enterprise plus Express Publishing 650-02-222/2007-06од 3.9.2007.

„OXFORD CENTAR”

Upstream pre-intermediate

Express Publishing 650-02-222/2007-06од 3.9.2007.

„OXFORD CENTAR”

Upstream interintermediate/B1+

Express Publishing 650-02-222/2007-06од 3.9.2007.

„OXFORD CENTAR”

Upstream upper intermediate/B1+

Express Publishing 650-02-222/2007-06од 3.9.2007.

ИСТОРИЈAНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјаза трогодишње стручне школе

Милутин Перовић,Новица Бојовић

601-04-66/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјаза четворогодишње стручне школе

Драгољуб Кочић 650-02-79/2005-06 од 12.7.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјска читанказа гимназије и стручне школе

Маријана Рицл,Раде Михаљчић

632-03-4/92-03 од 21.1.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјаза гимназије (сви смерови)

Татјана Катић,Снежана Ферјанчић

650-00-29/2003-03 од 4.7.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Европа у раном средњем веку(додатак уз уџбеник историје за I разредгимназије природно-математичког смера)

Смиља МарјановићДушанић

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјски атлас за наставу у основним и средњим школама

Милош Благојевић, Слободан Душанић, Љубомир Максимовић, Борислав Јовановић и др.

650-02-414/2011-06 од 1.2.2012.

Page 13: Opsti predmeti gimnazija

„KLETT” Историја 1 за први разред гимназије

Мирко Обрадовић

650-02-129/2012-06 од 13.8.2012.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за први разред гимназије свих смерова

Татјана Катић, Душан Илијин

650-02-10/2012-06 од 4.12.2012.

„ФРЕСКА” Историја за први разред општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера

Снежана Ферјанчић, Данијела Стефановић, Радивоје Радић, Зорица Недељковић

650-02-118/2012-06 од 28.1.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Историја 1, уџбеник историје за први разред гимназије општег, друштвено-језичког и природно-математичког смера

Душко Лопандић, Владимир Петровић, Ивана Петровић

650-02-290/2012-06 од 18.2.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Први светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Никола Самарџић

650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Други светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Никола Самарџић

650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих

Даница Лепојевић

650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.

Page 14: Opsti predmeti gimnazija

стручних школаРЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Велика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Слободан Душанић,Жарко Петковић

650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за први разред трогодишњих стручних школа

Данило Шаренац

650-02-348/2014-06 од 14.1.2015.

Page 15: Opsti predmeti gimnazija

ГЕОГРАФИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија за први разред гимназије

Томислав Ракићевић, Душан Дукић

601-04-150/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географијаза гимназије

Љиљана Гавриловић,Душан Гавриловић

650-02-33/2003-03 од 27.6.2003

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географијаза I или II разред, за стручне школе

Мирко Грчић 650-02-12/2006-06 од 7.6.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географски атласза средње школе

Група аутора 650-02-11/2003-03 од 18.4.2003.

„ИНТЕР СИСТЕМ”

Географски атлас за основну и средњу школу

Горан Јовановић 650-02-784/2010-06 од 7.3.2011.

„ИНТЕР СИСТЕМ”

Физичко-географска карта Србије за основну и средњу школу

Горан Јовановић 650-02-787/2010-06 од 7.3.2011.

„KLETT” Географија за први азред гимназије

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-178/2012-06 од 4.2.2013.

БИОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназије и пољопривредну школу

Нада Шербан,Мирко Цвијан,Радиша Јанчић

650-02-45/2003-03 од 28.8.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за четворогодишње стручне школе осиммедицинске, пољопривредне и економске

Драгослав Маринковић,Вељко Терзија,Катица Пауновић

601-04-218/91 од 20.6.1991.

Page 16: Opsti predmeti gimnazija

JP „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Екологија и заштита животне срединеза стручне школе са једним часом недељно

Иво Савић,Вељко Терзија

611-02-259/92-03 од 13.7.1992.

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 1, уџбеник биологије за 1. Разред гимназије

Тања Берић,Гордана Субаков Берић,Пеђа Јанаћковић

650-02-610/2013-06 од 26.2.2014.

„KLETT” Биологија 1, уџбеник за први разред гимназије

Владимир Ранђеловић

650-02-525/2014-06 од 26.3.2015.

МАТЕМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа гимназије и стручне школе са четири часанаставе недељно

Павле Миличић и др.

601-04-92/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа стручне школе са три часа наставе недељно

Радивоје Деспотовић,Ратко Тошић,Бранимир Шешеља

630-431/87 од 23.9.1987.

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 1

Вене Богославов, 650-02-278/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из математикеза гимназије и стручне школе

Владимир Стојановић,Велимир Сотировић,Душан Липовац

601-04-120/91 од 20.6.1991.

„КРУГ” Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

650-02-353/2010-06 од 21.7.2010.

„СРПСКА ШКОЛА”

Математика са збирком задатака за први разред гимназије

Јован Кечкић 650-02-588/2010-06 од 26.10.2010.

„КРУГ” Анализа са алгебром 1 – уџбеник са

Ариф Золић,Зоран Каделбург,Срђан Огњановић

650-02-80-1/2008-06 од 30.5.2008.

Page 17: Opsti predmeti gimnazija

збирком задатака за први разред математичке гимназије

„КРУГ” Геометрија – уџбеник са збирком задатака за први разред математичкегимназије

Милан Митровић,Михаило Вељковић,Срђан Огњановић,Љубинка Петковић,Ненад Лазаревић

650-02-80-5/2008-06 од 30.5.2008.

„KLETT” Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа

Небојша Икодиновић

650-02-174/2012-06 од 24.1.2013.

ФИЗИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа гимназије

Милан Распоповић 650-02-3043/03 од 17.11.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из физике са лабораторијским вежбама

Mилан Распоповић,Бранислав Цветковић,Горан Кековић

650-02-16/2006-06 од 9.6.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика за четворогодишње стручне школе

Татјана Бобић,Милан Распоповић

650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из физике са приручникомза лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе

Татјана Бобић,Милан Распоповић

650-02-280/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика са збирком задатака и приручникомза лабораторијске вежбе за трогодишње

Јеврем Јањић,Мирослав Павлов,Станоје Стојановић

601-04-181/91 од 20.6.1991.

Page 18: Opsti predmeti gimnazija

стручне школеJП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика са збирком задатака и приручникомза лабораторијске вежбе за четворогодишње стручне школе осиммедицинске и текстилне школе и ветеринарскогтехничара

Драгиша Ивановић и др.

650-296/87 од 11.6.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика са збирком задатака и приручникомза лабораторијске вежбеза медицинску, текстилну и ветеринарскушколу

Јеврем Јањић,Мирослав Павлов,Бранко Радивојевић

650-420/87 од 30.6.1987.

„КРУГ” Физика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-364/2010-06 од 21.9.2010.

„КРУГ” Физика 1 за први разред гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-00374/2010-06 од 21.9.2010.

„КРУГ” Физика 1 – за први разред математичке гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-80-8/2008-06 од 30.5.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Физика – збирка задатака са лабораторијским вежбама за први разред гимназије

Бранислав Цветковић, Милан Распоповић

650-02-120/2012-06 од 24.1.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Физика 1, уџбеник за први разред гимназије

Милена Богдановић, Горан Попарић

650-02-292/2012-06 од 24.1.2013.

„KLETT” Физика 1, уџбеник за први разред гимназије

Љубо Ристовски 650-02-379/2014-06 од 26.3.2015.

ХЕМИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА Општа хемија Розалија Хорват, 650-506/88 од

Page 19: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, медицинску ипољопривредну школу

Милоје Ракочевић 2.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Општа хемијаза гимназију друштвено-језичког смера ичетворогодишње стручне школе

Славољуб Ђукић,Радивој Николајевић,Милена Шурјановић

601-04-51/119 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијаза трогодишње стручне школе осим хемијске ифризерске

Розалија Хорват,Милоје Ракочевић

601-04-95/91 од 20.6.1991

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Неорганска хемијаза гимназију друштвено-језичког смера ирударскo-геолошку и кожарску школу

Момчило Јоветић 601-04-51/12 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из хемијеза I и II разред, за гимназију природно- математичког смера, медицинску и пољопривредну школу

Милена Шурјановић,Радивој Николајевић

650-404/87 од 30.6.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из опште и неорганске хемијеза гимназије и средње стручне школе

Лија Стефан 650-02-14/2003-03 од 2.6.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије за први разред средње школе

Ђорђе Ћетковић,Миленко Тријић

650-02-496/2008-06 од 25.3.2009.

Page 20: Opsti predmeti gimnazija

„НОВИ ЛОГОС” Општа хемија 1, за први разред средње школе

Татјана Недељковић

650-02-291/1/2012-06 од 22.4.2013.

„KLETT” Хемија, уџбеник за први разред гимназије природно-математичког смера

Драгица Тривић,Милош Милчић

650-02-587/2013-06 од 5.2.2014.

„KLETT” Хемија – збирка задатака с лабораторијским вежбама за први разред гимназије природно-математичког смера

Драгица Тривић,Милош Милчић,Вук Вуковић

650-02-573/2013-06 од 13.2.2014.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатиказа гимназије и стручне школе

Никола Клем 650-02-30/99-03 од 20.8.1999.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за први разред гимназија и средњих стручних школа

Мирсад Имамовић 650-02-681/2010-06 од 27.1.2011.

„KLETT” Информатика, уџбеник за први разред гимназије

Филип Марић 650-02-589/2013-06 од 12.2.2014.

„КРУГ” Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије

Милан Чабаркапа 650-02-393/2013-06 од 6.1.2014.

МУЗИЧКА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА Музичка култура Соња Маринковић 632-03-9/93-03 од

Page 21: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” за гимназије 16.7.1993.JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култураза средње школе

Томислав Братић,Миливоје Драгутиновић

632-03-89/92-03 од 13.8.1992.

„ДОМИНАНТА” Водич кроз историју музике за средње школе( I – IV разред)

Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

„МИСАО” Упознајмо музику – музичка збирка за реализацију наставе музичке културе у гимназијама

Невенка Здјелар Бањац – приређивач

650-02-305/2009-06 од 13.5.2010.

„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ”

Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе

Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Техника свирања на виолончелу за основне и средње музичке школе

Бранислав Петровић

650-02-238/2011-06 од 10.10.2011.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за први разред гимназије природно-математичког смера и гимназије општег типа

Соња Маринковић 650-02-472/2013-06 од 19.2.2014.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура за први разред гимназије друштвено-језичког смера

Соња Маринковић 650-02-480/2013-06 од 18.2.2014.

ЛИКОВНА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култураза гимназије и стручне школе

Видосава ГаловићБранка Гостовић

601-04-51/74од 20.12.1990.

„KLETT” Ликовна култура 1 – уџбеник за

Марина Чудов 650-02-381/2013-06 од 13.1.2014.

Page 22: Opsti predmeti gimnazija

први разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1, уџбеник музичке културе за први разред гимназије друштвено-језичког смера

Александра Паладин

650-02-198/2014-06 од 8.10.2014.

„KLETT” Ликовна култура 1, уџбеник за први разред гимназије општег типа и природно-математичког смера

Марина Чудов 650-02-414/2014-06 од 4.2.2015.

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизисза I и II разред средњих школа

Игњатије Мидић 650-02-38/2002-03 од 12.7.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Упознај самога себе – католички вјеронаукза I разред средње школе

Јанош Пензес,Андрија Копиловић

650-02-45/2005-06 од 19.4.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Увод у ислам, Илмудинза I и II разред средњих школа

Мухамед Хамидулах

650-02-49/2002-03 од 12.8.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Увод у ислам, Ilmudini – на албанском језикуза I и II разред средњих школа

Мухамед Хамидулах

650-02-49/2002-03 од 12.8.2002.

ДРУГИ РАЗРЕД

Page 23: Opsti predmeti gimnazija

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанказа гимназије и стручне школе

Александар Јовановић

650-02-75/2005-06 од 3.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја књижевностиза гимназије и стручне школе

Јован Деретић,Марија Митровић

650-428/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Злата Јукић,Јосип Буљовчић,Радомир Бабин

650-301/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Књижевност и српски језикза други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић 650-02-397/2008-06од 2. 9. 2008.

„БИГЗ ШКОЛСТВО”

Читанка за други разред средње школе

Душко Бабић 650-02-598/2011-06 од 9.3.2012.

„KLETT” Читанка, уџбеник за други разред гимназије и средњих стручних школа

Миодраг Павловић

650-02-602/2013-06 од 25.2.2014.

„KLETT” Граматика, уџбеник за други разред гимназија и средњих стручних школа

Весна Ломпар,Александра Антић

650-02-572/2013-06 од 15.5.2014.

„ЕДУКА” Српски језик за други разред гимназија и средњих стручних школа

Душка Кликовац,Љиљана Николић

650-02-771/2013-06 од 21.5.2014.

„ЕДУКА” Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа

Ана Стишовић Миловановић,Вукосава Живковић

650-02-177/2014-06 од 8.10.2014.

„НОВИ ЛОГОС” Читанка 2, за други разред гимназија и средњих стручних школа

Бошко Сувајџић,Наташа Станковић Шошо,Александра Угреновић

650-02-283/2014-06 од 17.11.2014.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српска књижевност и језик за српски

Гордана Штасни,Наташа Добрић

650-02-340/2014-06 од 14.1.2015.

Page 24: Opsti predmeti gimnazija

језик као нематерњи језик, за други разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

СТРАНИ ЈЕЗИКНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза гимназије и стручне школе

Катарина Ковачевић,Љиљана Матић

601-04-51/96 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза филолошке гимназије

Катарина Ковачевић,Гордана Марковић

650-02-54/2000-03 од 29.8.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик– други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Јелена Ковачевић 650-02-44/2002-03 од 26.7.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикза гимназије и стручне школе

Александар Терзић,Марија Межински

650-27/90 од 5.4.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језик– друга година учења (други страни језик) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Предраг Пипер,Вучина Раичевић

650-02-19/2003-02 од 16.9.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикза гимназије и стручне школе

Соња Узелац,Бригите Симић

650-578/90 од 28.2.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик– други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Живота Филиповић

601-04-51/68 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик, уџбенички комплет за други разред гимназија и

Немања Влајковић, Нина Петровић

650-02-156/2009-06 од 03.12.2009.

Page 25: Opsti predmeti gimnazija

стручних школа Мирица ТомаJП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза гимназије и стручне школе

Биљана Аксентијевић,Даница Павловић

601-01-51/97 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језик– други страни језик (друга година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Вера Костић,Миланка Пере

650-360/89 од 27.4.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Le francais j aime! Француски језик – уџбенички комплет за други разред гимназија и стручних школа

Снежана Гудурић, Живана Баратовић, Ана Топољски

650-02-157/2009-06 од 3.12.2009.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језик за други разред средње школе

Љиљана Вулићевић

601-04-51/100 од 11.4.1991.

JП„ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Латински језикза други разред гимназије

Маријанца Пакиж,Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

650-02-97/2005-06од 27.12.2005.

„ЗАВЕТ”Граматика енглеског језика са вежбањима

Љубица Поповић,

Вера Мирић

650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.

Граматика енглеског језика кроз текстове

Љубица Поповић,

Марина Поповић

„ЗАВЕТ” Граматика руског језика Предраг Пипер650-02-311/2009-06

од 13.5.2010.

„АКРОНОЛО” New Opportunities Intermediate, енглески језик за други разред гимназија и средњих стручних школа

Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Elizabeth Sharman,Michael Dean, Hanna Mrozovska

650-02-661/2010-06 од 29.12.2010.

„АКРОНОЛО” Success – Intermediate, енглески језик за други разред гимназија и средњих стручних школа

Stuart McKinlay, Bob Hastings, Lindsay White, Rod Fricker

650-02-701/2010-06 од 3.2.2011.

Page 26: Opsti predmeti gimnazija

„АКРОНОЛО” Real Life Pre-Intermediate, енглески језик за други разред средње школе

Sarah Cunningham, Peter Moor, Patricia Reilly, Retta Dawson, Marta Uminska, Dominika Chandler

650- 02-695/2010-06 од 3.2.2011.

„DATA STATUS” English in Mind 2, енглески језик за други разред средње школе

Herbert Puchta, Jeff Stranks

650- 02-749/2010-06 од 3.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Intermediate, енглески језик за други и трећи разред средње школе

Tim Falla, Paul A Davies, Jane Hudson

650- 02-908/2010-06 од 4.2.2011.

„ DATA STATUS”

Optimal A2, немачки језик за први и други разред средње школе

Martin Muler, Theo Scherling, Paul Rusch, Lukas Wertenschlag

650-02-750/2010-06 од 4.2.2011.

„ DATA STATUS”

Belleville 1,француски језик за први и други разред средње школе – прва и друга година учења

Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair

650-02-839/2010-06 од 7.2.2011.

„ DATA STATUS”

Belleville 1,француски језик за први и други разред средње школе – прва и друга година

Flore Cuny, Anne-Marie Johnson, Audrey Ndata, Sylvia Lair

650-02-839/2010-06 од 7.2.2011

„ DATA STATUS”

Belleville 2,француски језик за први и други разред средње школе и за трећи и четврти разред средње школе - трећа и четврта година учења

Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte

650-02-838/2010-06 од 7.2.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Elevator 3, енглески језик за други разред средње школе, десета година учења

Michael Downie,David Gray,Juan Manuel Jimenez

650-02-520/2010-06 од 4.4.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Just Right Intermediate, енглески језик за први и други разред.средње школе, девета и десета година учења

Jeremy Harmer,Ana Acavedo,Cerol Lethaby,Ken Wilson

650-02-519/2010-06 од 5.4.2011.

„EDUCATIONAL Ungiorno in Italia 1, Loredana 650-02-533/2010-06 од

Page 27: Opsti predmeti gimnazija

CENTRE” италијански језик за први и разред средње школе – прва и друга година учења

Chiappini,Nuccia De Filippo

5.4.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Nuovo progetto italiano 2, италијански језик за 2. Разред средње школе

T. Marin,S. Magnelli

650-02-518/2010-06 од 5.4.2011.

„KLETT” Version оriginale vert, француски језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)

Monique Denyer, Christian Ollivier,Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi, Stéphanie Templier

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

„KLETT” Direkt 2, немачки језик за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)

Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

650-02-456/2011-06 од 29.2.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B1+, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – уџбеник

David Spencer 650-02-418/2011-06 од 27.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B1+, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – радна свеска

Annie Cornford 650-02-418/1/2011-06 од 27.3.2012.

„KLETT” Way up 2, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школа

Joanna Collie,Злата Васић,Марија Лазовић

650-02-528/2011-06 од 23.4.2012.

„DATA STATUS” Привет 2, руски језик за први и други разред средње школе

Iris Adler, Maike Heinz, Hans Georg Kallerhoff, dr Tatjana Lischitzki, Maria Manewitsch, Elena Nadchuk, dr Cristina Schindler I Imgard Wielandt

650-02-233/2012-06 од 20.11.2012. године

„НОВИ ЛОГОС” New Horizons 2, енглески језик за други разред средње стручне школе

Paul Radley, Daniela Simons

650-02-239/2012-06 од 20.11.2012.

„DATA STATUS” Club Prisma А2/B1, шпански језик за други разред средње школе

Paula Cerdeira, Anna Romero

650-02-72/2012-06 од 4.2.2013.

„DATA STATUS“ Le Nouveau Taxi, Robert Menand, 650-02-75/2012-06 од

Page 28: Opsti predmeti gimnazija

француски језик за први и други разред средње школе

Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung

18.2.2013.

„DATA STATUS“ Traveller Intermediate B1, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школа

H.Q. Mitchell 650-02-79/2012-06 од 25.2.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Solutions Intermediate (2nd edition), енглески језик за други и трећи разред средње школе

Tim Falla,Paul A. Davies,Jane Hudson

650-02-242/2012-06 од 6.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Liz Soars,John Soars

650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Matrix Pre-Intermediate, енглески језик за први и други разред гимназије и средњих стручних школа

Kathy Gude, Michael Duckworth, Rosemary Nixon

650-02-141/2012-06 од26.3.2013

„THE ENGLISH BOOK”

New Inside Out Intermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Ceri Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson

650-02-190/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Martix Intermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Kathy Gude,Jayne Wildman

650-02-193/2012-06 од26.3.2013.

„OXFORD CENTAR”

Upstream 2, енглески језик за други разред гимназије и средњих стручних школа

Virginia Evans,Jenny Dooly

650-02-435./2012-06 од 19.4.2013.

„KLETT” Chill Out 2, енглески језик за други разред средњих стручних школа, десета година учења

Карла Ткадлечкова, Марша Хендерсон,Радмила Вискочилова,Наталија Орлова,Љиљана Поша

650-02-147/2013-06 од 2.10.2013.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

До встречи в Росии 2 – Руски језик, уџбеник и радна свеска за други разред гимназије и средњих стручних школа (шеста година учења)

Биљана Марић,Мирјана Папрић,Вера Лазаревић Вуловић

650-02-332/2013-06 од 18.11.2013.

Page 29: Opsti predmeti gimnazija

„EDUCATIONAL CENTRE”

CHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за трећи и четврти разред средњих школа (трећа и четврта година учења) и други и трећи разред средњих школа (шеста и седма година учења)

Giulia de Savorgnani,Cinzia Cordera Alberti

650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

CHIARO! Corso di italiano А2, италијански језик за други разред средњих школа (друга година учења)

Giulia de Savorgnani,Cinzia Cordera Alberti

650-02-292/2013-06 од 18.11.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Close-up B1+, енглески језик за други разред гимназије (десета година учења)

Angela Healan,Katrina Gormley,Diana Shotton

650-02-419/2013-06 од 19.2.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

Insight Pre-Intermediate, енглески језик за први разред гимназије (први страни језик), други разред гимназије (други страни језик) и други разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,Fiona Bedall,Rachael Roberts,Mike Sayer

650-02-235/2014-06 од 1.10.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

Insight Intermediate, енглески језик за други разред гимназије (први страни језик), трећи разред гимназије (други страни језик) и трећи разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,Cathy Mayers,Claire Thacker,Paul Hancock

650-02-234/2014-06 од 1.10.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)

Wilfried Krenn,Herbert Puchta

650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.

ИСТОРИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА Историја Иван Бецић 650-02-15/2006-06

Page 30: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” за четворогодишње стручне и уметничке школе

од 23.6.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјаза гимназије општег и друштвено-језичкогсмера

Смиља Марјановић Душанић,Марко Шуица

650-02-53/2002-03 од 24.9.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјаза гимназију природно-математичког смера

Сима Ћирковић 601-04-112/91 од 20.6.1991.

„ФРЕСКА” Историја за други разред гимназије природно-математичког смера

Биљана Крстић, Александар Крстић

650-02-65/2012-06 од 25.1.2013.

„KLETT” Историја 2 – уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и средњих стручних школа за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Срђан Пириватрић 650-02-582/2013-06 од 18.2.2014.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Први светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Никола Самарџић 650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Други светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије

Никола Самарџић 650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.

Page 31: Opsti predmeti gimnazija

и средњих стручних школа

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Велика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и

Слободан Душанић,Жарко Петковић

650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.

Page 32: Opsti predmeti gimnazija

одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

„НОВИ ЛОГОС”

Историја 2 – уџбеник историје за други разред гимназије природно-математичког смера

Душко Лопандић,Александра Колаковић,Ивана Петровић

650-02-71/2014-06 од 13.8.2014.

ГЕОГРАФИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Географијаза гимназије

Владимир Ђурић 601-01-194/91 од 20.6.1991.

„KLETT” Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Винко Ковачевић,Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-585/2013-06 од 3.2.2014.

„НОВИ ЛОГОС” Географија 2, уџбеник за други разред гимназије

Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

650-02-563/2013-06 од 22.1.2014.

БИОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологија за гимназију природно-математичког смера и запољопривредног техничара

Бригита Петров, Милош Калезић

650-02-36/2003-03 од 18.8.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназију друштвено-језичког смера

Бригита Петров,Милош Калезић,Радомир Коњевић,Дмитар Лакушић,Слободан Јовановић

650-02-47/2003-03 од 28.8.2003.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза општу гимназију

Бригита Петров,Милош Калезић,Радомир Коњевић,

650-02-44/2003-03 од 28.8.2003.

Page 33: Opsti predmeti gimnazija

МАТЕМАТИКAНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа гимназију природно-математичког смера

Владимир Мићић,Срђан Огњановић,Живорад Ивановић

601-04-51/147-91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа општу гимназију и гимназију друштвеногсмера и четворогодишње стручне школе сачетири часа недељно

Бранимир Шешеља и други

601-04-51/129 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из математикеза гимназије и четворогодишње стручне школеса четири и пет часова недељно

Владимир Мићић,Срђан Огњановић,Живорад Ивановић

601-04-124/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 2

Вене Богославов 650-02-277/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа четворогодишње школе са три часа недељнои трогодишње школе: прехрамбену, економску,саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску,хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир Шешеља и др.

601-04-51/128 од 11.4.1991.

Page 34: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа трогодишње школе: пољопривредну,шумарску, трговинску, угоститељску итекстилну

Јован Кечкић,Оливера Стојковић,Слободанка Кечкић

601-04-174/91 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из математикеза стручне школе са два и три часа наставенедељно

Радивоје Деспотовић и др.

601-04-121/91 од 20.6.1991.

„КРУГ” Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

650-02-293/2010-06 од 21.07.2010.

„СРПСКА ШКОЛА”

Математика са збирком задатака за други разред гимназије

Јован Кечкић 650-02-589/2010-06 од 26.10.2010.

„КРУГ” Анализа са алгебром 2 – уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназије

Зоран Каделбург,Владимир Мићић,Срђан Огњановић

650-02-80-2/2008-06 од 30.05.2008.

„КРУГ” Тригонометрија – уџбеник са збирком задатака за други разред математичке гимназије

Ђорђе Дугошија,Живорад Ивановић

650-02-80-6/2008-06 од 30.05.2008.

„KLETT” Математика, уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије

Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић,Сузана Алексић

650-02-244/2014-06 од 8.10.2014.

ФИЗИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА Физика Милан 650-02-80/2005-06

Page 35: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” за гимназију општег типа и друштвено-језичкогсмера

Распоповић,Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић,

од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика – збирка задатака салабораторијским вежбамаза гимназију општег типа и друштвено-језичкогсмера

Милан Распоповић,Јован Шетрајчић,Бранислав Цветковић

650-02-81/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић,Јован Шетрајчић,Зоран Распоповић

650-02-78/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика – збирка задатака салабораторијским вежбамаза гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић,Јован Шетрајчић,Бранислав Цветковић

650-02-83/2005-06 од 2.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбеза четворогодишње школе осим медицинске итекстилне и ветеринарског техничара

Драгиша Ивановић и др.

650-483/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика са збирком задатака и приручникомза лабораторијске вежбеза медицинску и текстилну школу иветеринарског техничара

Бранко Радивојевић,Јеврем Јањић,Мирослав Павлов

650-420/87 од 30.6.1987.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа други разред

Татајана Бобић, Милан Распоповић

650-02-9/2009-06 од 24.07.2009.

Page 36: Opsti predmeti gimnazija

четворогодишњих средњих стручних школа

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за други разред четворогодишњих средњих стручних школа

Татајана Бобић, Милан Распоповић

650-02-10/2009-06 од 24.07.2009.

„КРУГ” Физика 2 – уџбеник за други разред математичке гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-80-9/2008-06 од 30.05.2008.

„КРУГ” Физика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-375/2010-06 од 21.09.2010.

ХЕМИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Неорганска хемијаза општу и гимназију природно-математичкогсмера, пољопривредну и медицинску школу

Розалија Хорват 650-02-48/93-01 од 18.4.1994.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Органска хемијаза гимназију друштвено-језичког смера ичетворогодишње школе: рударско-геолошку,шумарску, графичку, трговинску иугоститељску

Владимир Павловић,Раде Марковић

601-04-185/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијски практикумза гимназије

Славко Нешић,Момчило Јоветић

650-177/88 од 14.4.1988.

Page 37: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Неорганска хемија за други разред гимназије природно-математичког смера и средње школе ветеринарске и здравствене струке

Снежана Рајић 650-02-113/2011-06 од 22.02.2011.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

Никола Клем 650-02-54/2003-03 од 15.9.2003.

„KLETT” Информатика за други разред гимназије

Филип Марић,Душко Трифуновић,Срђан Трајковић,Иван Кљајић,Оливера Грачанин

650-02-524/2014-06 од 26.3.2015.

ПСИХОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Психологијаза други разред гимназије и други и трећи разред подручјарада економија, право и администрација

Никола Рот,Славољуб Радоњић

632-02-18/92-03 од 24.3.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Психологијаза други разред гимназије и други и трећи разред подручјарада економија, право и администрација

Жарко Требјешанин

650-02-733/2010-06од 4.08.2011.

„НОВИ ЛОГОС” Психологија 2 – за други разред

Биљана Милојевић Апостоловић

650-02-521/2011-06 од 26.1.2012.

Page 38: Opsti predmeti gimnazija

гимназије и други и трећи разред средње стручне школе, подручје рада Економија, право, администрација

„KLETT” Психологија за други разред гимназије и други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација

Драгана Ђурић,Иван Бојовић

650-02-517/2014-06 од 26.3.2015.

МУЗИЧКА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ”

Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе

Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.

„ДОМИНАНТА” Водич кроз историју музике за средње школе

Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 2, уџбеник музичке културе за други разред гимназије друштвено-језичког смера

Александра Паладин

650-02-487/2014-06 од 26.1.2015.

ЛИКОВНА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култураза гимназије и стручне школе

Видосава ГаловићБранка Гостовић

601-04-51/74од 20.12.1990.

„KLETT” Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије

Лидија Жупанић Шуица

650-02-380/2013-06 од 13.1.2014.

Page 39: Opsti predmeti gimnazija

друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења

„KLETT” Ликовна култура 2 – уџбеник за други разред гимназије општег типа и природно-математичког смера

Лидија Жупанић Шуица

650-02-415/2014-06 од 19.2.2015.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,Босиљка Милић

601-04-51/95 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја књижевностиза гимназије и стручне школе

Јован Деретић,Марија Митровић

650-428/88 од 30.6.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Књижевност и српски језик за трећи разред гимназије и средњих школа

Петар Пијановић 650-02-113/2009-06 од 11.9.2009.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски језик као нематерњи

Јосип Буљовчић,Радомир Бабин

650-42/90 од 12.4.1990.

„KLETT” Читанка, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Љиљана Бајић,Миодраг Павловић,Зона Мркаљ

650-02-557/2014-06 од 26.1.2015.

„KLETT” Граматика, српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Весна Ломпар,Александра Антић

650-02-516/2014-06 од 3.2.2015.

„ЕДУКА” Српски језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Душка Кликовац 650-02-538/2014-06 од 3.2.2015.

Page 40: Opsti predmeti gimnazija

„НОВИ ЛОГОС” Читанка 3, за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Бошко Сувајџић,Наташа Станковић Шошо,Мина Ђурић

650-02-532/2014-06 од 3.2.2015.

СТРАНИ ЈЕЗИКНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Енглески језикза гимназије

Гордана Грба 650-214/45-88 од 14.4.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза филолошке гимназије

Катарина Ковачевић,Гордана Марковић

650-02-40/2001-03 од 24.9.2001.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза стручне школе, осим економске иугоститељско-туристичке

Љиљана Матић,Катарина Ковачевић

650-576/90 од 28.2.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик– други страни језик (трећа година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Јелена Ковачевић 650-02-52/2005-06 од 23.5.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикза гимназије

Александар Терзић,Марија Межински,Ивана Секицки

610-3/51 од 17.3.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикза стручне школе, осим економске иугоститељско-туристичке

Богољуб Станковић,Стојадин Костић

601-4-13/91 од 28.2.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језик– други страни језик (трећа година учења) загимназије и угоститељско-туристичке школе

Предраг Пипер,Андреј Тарасјев,Вучина Раичевић

650-204/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикза гимназије

Персида Ћуић,Александра Беговић,Сузана Попов

650-02-50/2005-06 од 31.5.2005.

Page 41: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикза средње школе, осим eкoномске иугоститељско-туристичке

Соња Узелац 632-02-17/92-03 од 24.3.1992

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикдруги страни језик (трећа година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Живота Филиповић

650-179/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик – лектираза III и IV разред гимназије

Марија Бачвански 650-215/89 од 15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језик – пословно дописивањеза III и IV разред

Нада Поткоњак 650-214/62-88 од 14.4.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза гимназије

Нада Петровић 650-02-23/94-03 од 8.7.1994.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза стручне школе, осим економске иугоститељско-туристичке

Биљана Аксентијевић,Даница Павловић

650-483/90 од 11.10.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језик– други страни језик (трећа година учења) загимназије и угоститељско-туристичку школу

Миланка Пере,Вера Костић,

650-73/2000-03 од 20.5.2001.

„ЗАВЕТ”

Граматика енглеског језика са вежбањима

Љубица Поповић,

Вера Мирић

650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.

Граматика енглеског језика кроз текстове

Љубица Поповић,

Марина Поповић

„ЗАВЕТ” Граматика руског језика

Предраг Пипер650-02-311/2009-06

од 13.5.2010.

„АКРОНОЛО” Success Uper Intermediate, енглески језик за

Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Rod Fricker

650-02-700/2010-06 од 29.12.2010.

Page 42: Opsti predmeti gimnazija

трећи разред гимназије и средњих стручних школа

„АКРОНОЛО” Real Life –Intermediate, енглески језик за трећи разред средњих школа

Sarah Cunnigham, Peter Moor, Patricia Reilly, Marta Uminska, Dominika Chandler

650-02-693/2010-06 од 29.12.2010.

„АКРОНОЛО” New Opportunities Upper – Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих школа

Michael Harris, David Mower,Anna Sikorzynska, Patricia Reilly,Michael Dean, Hanna Mrozovska

650-02-667/2010-06 од 29.12.2010.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Just Right Upper Intermediate, енглески језик за трећи разред средње школе

Jeremy Harmer, Ana Acevedo, Carol Lethaby, Ken Wilson

650-02-515/2010-06 од 21.12.2010.

„DATA STATUS” Objective First Certificate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Annette Capel, Wendy Sharp

650-02-753/2010-06 од 29.12.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Intermediate, енглески језик за други и трећи разред средње школе

Tim Falla, Paul A Davies, Jane Hudson

650- 02-908/2010-06 од 4.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Upper – Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Tim Falla, Paul A Davies

650- 02-914/2010-06 од 3.2.2011.

„DATA STATUS” English in Mind, енглески језик за трећи разред средње школе

Herbert Puchta, Jeff Stranks

650-02-755/2010-06 од 3.2.2011.

„DATA STATUS” Optimal B1, немачки језик за трећи и четврти разред средње школе

Martin Muler, Theo Scherling, Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag, Paul Rusch

650-02-751/2010-06 од 3.2.2011.

„ DATA STATUS” Belleville 3,француски језик за

Thiery Gallier, Odile Grand-

650-02-837/2010-06 од 7.2.2011.

Page 43: Opsti predmeti gimnazija

за трећи и четврти разред средње школе

Clement,Aline Volte,Vicki Moore

„EDUCATIONAL CENTRE”

Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за трећи и четврти разред средње школе

T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo

650-02-535/2010-06 од 4.4.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ungiorno in Italia, италијански језик за трећи и четврти. разред средње школе,(трећа и четврта година учења)

Loredana Chiappini,Nuccia De Filippo

650-02-534/2010-06 од 5.4.2011.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Quoi de neuf? – француски језик за трећи разред гимназије, са радном свеском(први страни језик)

Сунчица Бошковић Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Вера Јовановић

650-02-417/2011-06 oд 9.2.2012.

„KLETT” Version оriginalе vert, француски језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења)

Monique Denyer, Christian Ollivier,Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi, Stéphanie Templier

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

„KLETT” Direkt 3, немачки језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа (седма година учења)

Ђорђо Мото, Весна Николовска, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

650-02-468/2011-06 од 1.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B1+, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа – уџбеник

David Spencer 650-02-418/2011-06 од 27.3.2012.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B1+, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних

Annie Cornford 650-02-418/1/2011-06 од 27.3.2012.

Page 44: Opsti predmeti gimnazija

школа – радна свеска

„KLETT” Version Originale violet, француски језик за трећи и четврти разред гимназије (први страни језик)

Fabrice Barthélémy, Christine Kleszewski, Émilie Perrichon, Sylvie Wuattier

650-02-132/2012-06 од 13.8.2012.

„НОВИ ЛОГОС” New Horizons 3, енглески језик за трећи разред средње стручне школе

Paul Radley, Daniela Simons, Rónán McGuinness

650-02-237/2012-06 од 20.11.2012.

„DATA STATUS” Le Nouveau Taxi, француски језик за трећи и четврти разред средње школе

Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Martine Linkoln

650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.

„DATA STATUS” Club Prisma B1, шпански језик за трећи и четврти разред средње школе

Paula Cerdeira, Anna Romero

650-02-71/2012-06 од 4.2.2013.

„DATA STATUS” Привет 3, руски језик за трећи и четврти разред средње школе

Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt

650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.

„DATA STATUS” Traveller B1+, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе

H.Q. Mitchell 650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.

„KLETT” Way up 3, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Joanne Collie, Злата Васић, Марија Лазовић

650-02-181/2012-06 од 25.2.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Solutions Intermediate (2nd edition), енглески језик за други и трећи разред средње школе

Tim Falla,Paul A. Davies,Jane Hudson

650-02-242/2012-06 од 6.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Intermediate 4th edition, енглески језик за други и трећи разред

Liz Soars,John Soars

650-02-49/2012-06 од 7.3.2013.

Page 45: Opsti predmeti gimnazija

гимназије и средњих стручних школа

„THE ENGLISH BOOK”

New Inside Out Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson

650-02-192/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

Liz Soars,John Soars,Sylvia Wheeldon

650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Tourism 1, енглески језик за трећи разред средњих стручних школа(подручје рада трговина, угоститељство, туризам)

Robin Walker,Keith Harding

650-02-235/2012-06oд 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Martix Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Kathy Gude,Jayne Wildman

650-02-157/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Inside Out Intermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Ceri Jones, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson

650-02-190/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Martix Intermediate, енглески језик за други и трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Kathy Gude,Jayne Wildman

650-02-193/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B2, енглески језик за трећи и четврти

David Spencer,Frances Treloar,Anna Cole

650-02-195/2012-06 од 26.3.2013.

Page 46: Opsti predmeti gimnazija

разред гимназије и средњих стручних школа

„THE ENGLISH BOOK”

Pro File 1, енглески језик за трећи разред средњих стручних школа (подручје рада економија, право, администрација, образовни профил: економски техничар)

Jon Naunton,Mark Tulip

650-02-236/2012-06 од 10.4.2013.

„OXFORD CENTAR”

Upstream 3, енглески језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Virginia Evans,Jenny Dooly

650-02-436/2012-06 од 19.4.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Solutions 2nd edition Upper-Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Tim Falla,Paul A.Davies

650-02-357/2013-06 od 18.11.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

CHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за трећи и четврти разред средњих школа (трећа и четврта година учења) и други и трећи разред средњих школа (шеста и седма година учења)

Giulia de Savorgnani,Cinzia Cordera Alberti

650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.

„DATA STATUS” English in Mind 4, 2nd edition, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Herbert Puchta,Jeff Stranks,Peter Lewis-Jones

650-02-442/2013-06 од 29.1.2014.

„EDUCATIONL CENTRE”

Close-up B2, енглески језик за трећи разред гимназије (дванаеста година

Angela Healan,Katrina Gormley,Diana Shotton

650-02-421/2013-06 од 13.2.2014.

Page 47: Opsti predmeti gimnazija

учења)„THE ENGLISH BOOK”

Insight Intermediate, енглески језик за други разред гимназије (први страни језик), трећи разред гимназије (други страни језик) и трећи разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,Cathy Mayers,Claire Thacker,Paul Hancock

650-02-234/2014-06 од 1.10.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школа

John Soars,Liz Soars,Jo McCaul

650-02-279/2014-06 од 1.10.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

Insight Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,Fiona Beddall,Rachael Roberts,Mike Sauer

650-02-280/2014-06 од 1.10.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)

Wilfried Krenn,Herbert Puchta

650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.

„KLETT” Chill Out 3, Карла 650-02-559/2014-06

Page 48: Opsti predmeti gimnazija

енглески језик за трећи разред средњих стручних школа (једанаеста година учења)

Ткадлечкова,Петра Мрзенова,Катарина Кацеровска,Љиљана Поша

од 14.1.2015.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 3, немачки језик за трећи и четврти разред средње школе (седма и осма и година учења)

Wilfried Krenn,Herbert Puchta

650-02-289/2014-06 од 14.1.2015.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

До встречи в Росии 3, руски језик за трећи разред гимназије и средњих стручних школа – седма година учења

Биљана Марић,Маријана Папрић,Вера Лазаревић Вуловић

650-02-407/2014-06 од 28.1.2015.

ИСТОРИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историјаза гимназије општег и друштвено-језичкогсмера

Радош Љушић 650-02-255/2007-06 од 7.9.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са радном свеском из историје

Радош Љушић 650-02-39/2006-06 од 15.8.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историјаза III разред гимназије природно-математичкогсмера и за IV разред гимназије општег идруштвено-језичког смера

Коста Николић,Никола Жутић,Момчило Павловић,Зорица Шпадијер

650-02-16/2002-03 од 23.5.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

650-02-547/2010-06 од 21.9.2010.

Page 49: Opsti predmeti gimnazija

разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

„ФРЕСКА” Историја за трећи разред опште гимназије и трећи. разред друштвено-језичког смера

Радош Љушић 650-02-405/2011-06 од 7.2.2012.

„ФРЕСКА” Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред друштвено-језичког смера

Радош Љушић, Љубодраг Димић

650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.

„KLETT” Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић 650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Драгомир Бонџић,Коста Николић

650-02-379/2013-06 од 28.2.2014.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Први светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Никола Самарџић 650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ

Други светски рат 1939-1945,

Никола Самарџић 650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.

Page 50: Opsti predmeti gimnazija

ЗАВОД зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Велика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић 650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих

Даница Лепојевић 650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.

Page 51: Opsti predmeti gimnazija

стручних школаРЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Слободан Душанић,Жарко Петковић

650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.

„KLETT” Историја 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Војин Дабић,Михаел Антоловић,Душан Омчикус

650-02-528/2014-06 од 19.2.2015.

ГЕОГРАФИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географијаза III разред гимназије

Мирко Грчић,Стеван Станковић,Љиљана Гавриловић,Миломир Степић,Светлана Радовановић,Снежана Ђурђић

650-02-286/2008-06 од 21.7.2008.

„KLETT” Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије

Винко Ковачевић,Босиљка Младеновић Кљајић

650-02-561/2014-06 од 26.3.2015.

БИОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназију природно-математичког смера и IIIразред пољопривредне

Гордана Цвијић,Јелена Ђорђевић,Надежда Недељковић,Радомир Коњевић

650-02-30/2004-03 од 27.4.2004.

Page 52: Opsti predmeti gimnazija

школе: пољопривреднитехничар

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназију друштвено-језичког смера

Гордана Цвијић,Јелена Ђорђевић,Надежда Недељковић,Гордана Матић,Александра Кораћ,Драгана Цветковић

650-02-36/2004-03 од 1.9.2004.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназију општег смера

Гордана Цвијић,Јелена Ђорђевић,Надежда Недељковић

650-02-27/2004-03 од 27.7.2004.

МАТЕМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Јован Кечкић 650-210/88 од 28.12.1988.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа гимназију друштвено-језичког смера истручне школе: медицинску, шумарску,дизајнерску, трговинску, угоститељску иправну

Градимир Војводић,Ђура Паунић,Ратко Тошић

650-166/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 3

Вене Богославов, 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску,рударску, дрвопрерађивачку и хемијску

Душан Георгијевић,Милутин Обрадовић

650-415/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА Математика Владислав 650-42/89 од

Page 53: Opsti predmeti gimnazija

УЏБЕНИКЕ” за четворогодишње школе: геолошку,текстилну, кожарску, графичку, прехрамбену иекономску и за техничара за пејзажнуархитектуру

Милошевићи др.

15.3.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математиказа трогодишње стручне школе

Градимир Војводић идр.

650-43/89 од 26.6.1989.

„КРУГ” Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.

„КРУГ” Анализа са алгебром 3 – уџбеник са збирком задатака за трећи разред математичке гимназије

Зоран Каделбург,Владимир Мићић,Срђан Огњановић

650-02-80-3/2008-06 од 30.5.2008.

ФИЗИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић 650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика – збирка задатака салабораторијским вежбамаза гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић,Бранислав Цветковић

650-02-145/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа гимназију општег и друштвено-језичког смера

Милан Распоповић,Зоран Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика – збирка задатаказа гимназију

Бранислав Цветковић,Милан Распоповић

650-02-149/2007-06 од 17.7.2007

Page 54: Opsti predmeti gimnazija

општег и друштвено-језичкогсмера

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика са збирком задатака и приручникомза лабораторијске вежбеза четворогодишње школе: медицинску,текстилну и кожарску и за ветеринарскогтехничара

Јеврем Јањић,Мирослав Павлов,Бранко Радивојевић

650-423/89 од 26.6.1989.

„КРУГ” Физика 3 – за трећи разред гимназије

Наташа Каделбург, Коста Панић

650-02-379/2010-06 од 21.9.2010.

„КРУГ” Физика 3 – уџбеник за трећи разред математичке гимназије

Наташа Каделбург,Весна Рапаић

650-02-80-10/2008-06 oд 27.5.2008.

„KLETT” Физика 3, уџбеник за трећи разред гимназије општег типа и природно-математичког смера

Драгољуб Белић,Мерина Радојевић

650-02-565/2014-06 од 26.3.2015.

ХЕМИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемија за општу гимназију и гимназијуприродно-математичког смера, медицинску,пољопривредну и фризерску школу

АлександраСтојиљковић

650-168/89 од 15.3.1989.

Page 55: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијски практикумза гимназије

Славко Нешић,Момчило Јоветић

650-574/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка задатака из хемијеза III и IV разред општe гимназијe и гимназијeприродно-математичког смера, медицинскушколу и за ветеринарског техничара

Јанош Чанади,Велимир Попсавин

650-02-36/93-02 од 16.7.1993.

„НОВИ ЛОГОС” Органска хемија, уџбеник за трећи разред средње школе, за гимназије општег типа и природно-математичког смера

Татјана Недељковић

650-02-297/2014-06 од 15.12.2014.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатиказа све гимназије

Душан Тошић 650-02-53/2004-03 од 7.9.2004.

„КРУГ” Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за трећи разред гимназије

Милан Чабаркапа 650-02-377/2010-06 од 21.9.2010.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије

Станка Матковић,Душа Вуковић,Мијодраг Ђуришић

650-02-324/2013-06 од 15.11.2013.

ФИЛОЗОФИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

Page 56: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Логиказа гимназије и правно-биротехничку школу

Михаило Марковић

632-02-71/92-03 од 13.7.1992.

СОЦИОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологијаза III разред стручних школа и IV разредгимназије

Милован Митровић,Сретен Петровић

632-02-85/92-03 од 6.8.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија за трећи разред средње стручне школе и четврти разред гимназије

Група аутора: Владимир Вулетић, Младен Лазић, Вера Вратуша и др.

650-02-546/2010-06 од 26.10.2010.

„KLETT” Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа

Владимир Вулетић 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађаназа III разред стручних школа и IV разредгимназије

Светислава Булајић,Стеван Лилић

650-02-1052/2006-06 од 10.9.2006.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађаназа трећи и четврти разред стручних школа и четврти разредгимназије

Славко Тадић 650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.

„НОВИ ЛОГОС” Устав и права грађана за четврти

Владимир Ђурић 650-02-279/2012-06 од 28.1.2013.

Page 57: Opsti predmeti gimnazija

разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

„KLETT” Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и чеворогодишње стручне школе и трећи разред трогодишње стручне школе

Милан Гачановић 650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.

МУЗИЧКА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ”

Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе

Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.

„ДОМИНАНТА” Водич кроз историју музике за средње школе

Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

ЛИКОВНА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

„KLETT” Ликовна култура, уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења

Лидија Жупанић Шуица

650-02-127/2012-06 од 5.9.2012.

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Православни катихизисза III и IV разред

Игњатије Мидић 650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.

Page 58: Opsti predmeti gimnazija

средњих школа

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,Босиљка Милић

650-648/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић 650-02-152/2010-06 од 21.7.2010.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Српски као нематерњи језик

Радомир Бабин,Злата Јукић,Јосип Буљовчић

650-380/90 од 28.6.1990.

СТРАНИ ЈЕЗИКНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза гимназије

Гордана Грба,Карин Радовановић

650-214/49-88 од 14.4.1988

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза стручне школе осим економске иугоститељско-туристичке

Катарина Ковачевић,Љиљана Матић

601-04-196/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језикза филолошке гимназије

Гордана Марковић,Катарина Ковачевић

650-02-22/2002-03 од 5.6.2002.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Енглески језик– други страни језик (четврта година учења) загимназије и угоститељско-

Јелена Ковачевић 650-02-27/2006-06 од 15.8.2006.

Page 59: Opsti predmeti gimnazija

туристичку школуJП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикза гимназије

Александар Терзић,Марија Межински

610-3/51 од 17.3.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикза стручне школе осим економске иугоститељско-туристичке

Богољуб Станковић,Стојадин Костић,Бранка Станковић

632-03-26/92-03 од 4.4.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Руски језикдруги страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско-туристичку школу

Предраг Пипер,Андреј Тарасјев,Вучина Раичевић

650-422/90 од 11.10.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикза гимназије

Александра Беговић,Персида Ћујић,Зузана Попов

650-02-33/2000-03 од 23.6.2000.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикза стручне школе осим екoномске иугоститељско-туристичке

Бранислава Поповић

632-01-79/92-03 од 15.7.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Немачки језикдруги страни језик (четврта година учења) за гимназијe и угоститељско-туристичку школу

Живота Филиповић,Зоран Кукић

650-209/90 од 12.4.1990

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза гимназије

Нада Петровић,Веран Станојевић

650-02-12/97-03 од 2.4.1997.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језикза стручне школе, осим економскe иугоститељско-туристичке

Биљана Аксентијевић

601-04-198/91 од 20.6.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Француски језик– други страни језик (четврта година учења) за гимназије и угоститељско-туристичку школу

Вера КостиМиланка Пере

650-589/89 од 26.6.1989

Page 60: Opsti predmeti gimnazija

„ЗАВЕТ”

Граматика енглеског језика са вежбањима

Љубица Поповић,

Вера Мирић

650-02-31/2009-06

од 29.12.2009.

Граматика енглеског језика кроз текстове

Љубица Поповић,

Марина Поповић

„ЗАВЕТ” Граматика руског језика

Предраг Пипер

650-02-311/2009-06

од 13.5.2010.

„DATA STATUS” Objective First Certificate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Annette Capel, Wendy Sharp

650-02-753/2010-06 од 29.12.2010.

„DATA STATUS” English in Mind 4, енглески језик за четврти разред гимназије

Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

650-02-752/2010-06 од 29.12.2010.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Upper – Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Tim Falla, Paul A Davies

650-02-914/2010-06 од 3.2.2011.

„THE ENGLISH BOOK”

Solutions Advanced, енглески језик за четврти разред гимназија друштвено-језичког смера и филолошке гимназије

Tim Falla, Paul A Davies, Caroline Krantz, Paul Kelly

650-02-911/2010-06 од 10.2.2011.

„DATA STATUS” Optimal B1, немачки језик за трећи и четврти разред средње школе

Martin Muler, Theo Scherling, Helen Schmitz, Lukas Wertenschlag, Paul Rusch

650-02-751/2010-06 од 3.2.2011.

„DATA STATUS” English in Mind, енглески језик за четврти разред средње школе

Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones

650-02-757/2010-06 од 3.2.2011.

„ DATA STATUS”

Belleville 3,француски језик за трећи и четврти разред средње школе

Thiery Gallier, Odile Grand-Clement,Aline Volte,Vicki Moore

650-02-837/2010-06 од 7.2.2011.

„АКРОНОЛО” Success Advanced, енглески језик за

Stuart McKinlay, Bob Hastings,

650-02-692/2010-06 од 3.2.2011.

Page 61: Opsti predmeti gimnazija

четврти разред гимназија и средњих стручних школа

Lindsay White, Rod Fricker

„EDUCATIONAL CENTRE”

Just Right Advanced, енглески језик за четврти разред средње школе, дванаеста година учења

Jeremy Harmer,Anan Acavedo,Cerol Lethaby,Ken Wilson,Cheryl Pelteret

650-02-516/2010-06 од 4.4.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Nuovo progetto italiano 3, италијански језик за трећи и четврти разред средње школе

T. Marin,A. Bidetti,M. Dominici,L.Piccolo

650-02-535/2010-06 од 4.4.2011.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ungiorno in Italia, италијански језик за трећи и четврти разред средње школе, трећа и четврта година учења

Loredana Chiappini,Nuccia De Filippo

650-02-534/2010-06 од 5.4.2011.

„KLETT” Version оriginalе vert, француски језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (трећа и четврта година учења)

Monique Denyer, Christian Ollivier,Émilie Perrichon, Laetitia Pancrazi, Stéphanie Templier

650-02-532/2011-06 од 7.2.2012.

„АКРОНОЛО” Real Life – Upper Intermediate, енглески језик за четврти разред средње школе – уџбеник

Sarah Cunningham, Jonathan Bygrave

650-02-390/2011-06 од 19.3.2012.

„АКРОНОЛО” Real Life – Upper Intermediate, енглески језик за четврти разред средње школе – радна свеска

Patricia Reilly, Marta Uminska, Dominika Chandler

650-02-390/1/2011-06 од 19.3.2012.

„KLETT” Version Originale violet, француски језик за трећи и четврти разред гимназије (први страни језик)

Fabrice Barthélémy, Christine Kleszewski, Émilie Perrichon, Sylvie Wuattier

650-02-132/2012-06 од 13.8.2012.

„KLETT” DIREKT 4, немачки језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (осма година учења)

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

650-02-128/2012-06 од 13.8.2012.

„НОВИ ЛОГОС” New Horizons 4, енглески језик за четврти разред средње

Paul Radley, Daniela Simons, Rónán

650-02-238/2012-06 од 20.11.2012.

Page 62: Opsti predmeti gimnazija

стручне школе McGuinness„DATA STATUS” Club Prisma B1,

шпански језик за трећи и четврти разред средње школе

Paula Cerdeira, Anna Romero

650-02-71/2012-06 од 4.2.2013.

„DATA STATUS” Привет 3, руски језик за трећи и четврти разред средње школе

Maike Heinz, Elena Nachuk, Maria Manewitsch, Irmgard Wielandt

650-02-87/2012-06 од 4.2.2013.

„DATA STATUS” Traveller B1+, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средње стручне школе

H.Q. Mitchell 650-02-82/2012-06 од 21.2.2013.

„DATA STATUS” Traveller B2, енглески језик за четврти разред гимназије

H.Q. Mitchell 650-02-81/2012-06 од 8.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Advanced, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

Liz Soars,John Soars,Tim Falla

650-02-151/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

Liz Soars,John Soars,Sylvia Wheeldon

650-02-194/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK“

New Inside Out Upper Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средњих школа

Sue Kay, Vaughan Jones, Philip Kerr, Helena Gomm, Peter Maggs, Chris Dawson

650-02-192/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B2+, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

David Spencer,Lynda Edwards

650-02-145/2012-06 од 7.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Gateway B2, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа

David Spencer,Frances Treloar,Anna Cole

650-02-195/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Tourism 2, енглески језик за четврти разред средњих стручних школа (подручје рада трговина, угоститељство, туризам, образовни профи: туристички техничар)

Robin Walker.Keith Harding

650-02-238/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH New Martix Upper Kathy Gude, 650-02-157/2012-

Page 63: Opsti predmeti gimnazija

BOOK” Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Jayne Wildman 06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

New Inside Out Advanced, енглески језик за четврти разред средњих школа

Ceri Jones, Tania Bastow, Amanda Jeffries, Jon Hird, Russell Stannard, Sue Kay, Vaughan Jones, Peter Maggs, Helena Gomm, Chris Dawson

650-02-140/2012-06 од 26.3.2013.

„THE ENGLISH BOOK”

Pro File 2, енглески језик за четврти разред средњих стручних школа (подручје рада економија, право, администрација – образовни профил: економски техничар)

Jon Naunton,John Hughes

650-02-234/2012-06 од 26.3.2013.

„OXFORD CENTAR”

Upstream 4, енглески језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Virginia Evans,Jenny Dooly

650-02-437/2012-06 од 19.4.2013.

„OXFORD CENTAR”

Upstream Advanced, енглески језик за четврти разред филолошке гимназије, гимназије и средњих стручних школа

Virginia Evans,Jenny Dooly

650-02-440/2012-06 од 19.4.2013.

„KLETT” Way up 4, енглески језик за четврти разред гимназије и средњих стручних школа

Џоан Коли,Злата Васић, Марија Лазовић

650-02-146/2013-06 од 5.9.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Solutions 2nd edition Upper-Intermediate, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Tim Falla,Paul A.Davies

650-02-357/2013-06 od 18.11.2013.

„НОВИ ЛОГОС” Solutions 2nd edition Advanced, енглески језик за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и филолошке гимназије

Tim Falla,Paul A.Davies,Caroline Krantz,Paul Kelly,Jill Florent

650-02-356/2013-06 od 18.11.2013.

„EDUCATIONAL CENTRE”

CHIARO! Corso di italiano B1, италијански језик за трећи и четврти

Giulia de Savorgnani,Cinzia Cordera

650-02-290/2013-06 од 18.11.2013.

Page 64: Opsti predmeti gimnazija

разред средњих школа (трећа и четврта година учења) и други и трећи разред средњих школа (шеста и седма година учења)

Alberti

„DATA STATUS” English in Mind 4, 2nd edition, енглески језик за трећи и четврти разред средње школе

Herbert Puchta,Jeff Stranks,Peter Lewis-Jones

650-02-442/2013-06 од 29.1.2014.

„DATA STATUS” English in Mind 5, 2nd edition, енглески језик за четврти разред гимназије

Herbert Puchta,Jeff Stranks,Peter Lewis-Jones

650-02-444/2013-06 од 18.2.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Close-up C1, енглески језик за четврти разред гимназије (дванаеста година учења)

Angela Healan,Katrina Gormley

650-02-420/2013-06 од 19.2.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

New Headway Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школа

John Soars,Liz Soars,Jo McCaul

650-02-279/2014-06 од 1.10.2014.

„THE ENGLISH BOOK”

Insight Upper-Intermediate, енглески језик за трећи разред гимназије (први страни језик), четврти разред гимназије (други страни језик) и четврти разред средњих стручних школа

Jayne Wildman,Fiona Beddall,Rachael Roberts,Mike Sauer

650-02-280/2014-06 од 1.10.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 2, немачки језик за први и други разред гимназије (пета и шеста година учења) и за трећи и четврти разред средње стручне школе и гимназије (трећа и четврта година учења)

Wilfried Krenn,Herbert Puchta

650-02-288/2014-06 од 26.12.2014.

„EDUCATIONAL CENTRE”

Ideen 3, немачки језик за трећи и четврти разред средње школе (седма и осма и година учења)

Wilfried Krenn,Herbert Puchta

650-02-289/2014-06 од 14.1.2015.

Page 65: Opsti predmeti gimnazija

ИСТОРИЈАНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Ђорђе Ђурић и Момчило Павловић

650-02-547/2010-06 од 21.9.2010.

„ФРЕСКА” Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије друштвено-језичког смера

Радош Љушић, Љубодраг Димић

650-02-116/2012-06 од 29.1.2013.

„KLETT” Историја IV – уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера, четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и четврти разред средње стручне школе за образовне профиле правни техничар и биротехничар

Мира Радојевић 650-02-577/2013-06 од 12.2.2014.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Први светски рат 1914-1918, зидна историјска карта, Р 1:4.150.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Никола Самарџић 650-02-78/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Други светски рат 1939-1945, зидна историјска карта Р 1:4.700.000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Никола Самарџић 650-02-79/2013-06 од 11.7.2013.

Page 66: Opsti predmeti gimnazija

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1804-1833, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-80/2013-06 од 11.7.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија 1876-1885, зидна историјска карта Р 1:350.000, за седми и осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-395/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Велика географска открића, зидна историјска карта Р 1:30.000 000, за седми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-394/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Србија у Балканским ратовима 1912-1913, зидна историјска карта Р 1:350 000, за осми разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Даница Лепојевић

650-02-397/2013-06 од 14.12.2013.

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Римско царство у доба Трајана, зидна историјска карта Р1:4.500.000, за пети разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа

Слободан Душанић,Жарко Петковић

650-02-396/2013-06 од 14.12.2013.

БИОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназију природно-математичког смера и

Драгана Цветковић,Дмитар Лакушић,Гордана Матић,Александра Кораћ,

650-02-76/2005-06 од 28.7.2005.

Page 67: Opsti predmeti gimnazija

пољопривредну школу: пољопривреднитехничар

Слободан Јовановић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Биологијаза гимназију општег смера

Драгана Цветковић,Дмитар Лакушић,Гордана Матић,Александра Кораћ,Слободан Јовановић

650-02-54/2005-06 од 30.5.2005.

МАТЕМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатаказа гимназију друштвено-језичког смера истручне школе са 2 часа недељно

Ендре Пап,Загорка ЛозановЦрвенковић

650-707/89 од 5.4.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатаказа стручне школе са 3 часа недељно (осимекономске школе)

Ендре Пап,Ратко Тошић,Загорка ЛозановЦрвенковић

650-711/89 од 5.4.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Математика са збирком задатаказа гимназије и стручне школе са 4 часа наставенедељно

Милутин Обрадовић,Душан Георгијевић

650-45/90 од 15.2.1990.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених задатака из математике 4

Вене Богославов 650-02-276/2008-06 од 21.7.2008.

„КРУГ” Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа

Живорад Ивановић и Срђан Огњановић

650-02-334/2010-06 од 21.7.2010.

„СРПСКА ШКОЛА”

Математика са збирком задатака за четврти разред гимназије

Јован Кечкић 650-02-587/2010-06, од 26.10.2010.

„КРУГ” Анализа са Зоран Каделбург, 650-02-80-4/2008-

Page 68: Opsti predmeti gimnazija

алгебром 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназије

Владимир Мићић 06 од 30.5.2008.

„КРУГ” Вероватноћа и математичка статистика – уџбеник за четврти разред математичке гимназије

Јован Малишић 650-02-80-7/2008-06 од 30.5.2008.

„КРУГ” Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназије

Десанка Радуновић 650-02-143/2011-06 од 10.3.2011.

ФИЗИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа гимназију природно-математичког смера

Милан Распоповић 650-02-86/2008-06 од 21.7.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Приручник из физике са збирком задатака илабораторијским вежбамаза гимназију природно-математичког смера

Нада Станчић 601-04-91/91 од 20.6.1991

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физиказа општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера

Милан Распоповић и др.

650-02-88/2008-06 од 21.7.2008.

Page 69: Opsti predmeti gimnazija

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Приручник из физике са збирком задатака илабораторијским вежбамаза општу гимназију и гимназију друштвено-језичког смера

Наташа Чалуковић и др.

650-02-24/93-03 од 16.7.1993.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 4 – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за четврти разред гимназије природно-математичког смера

Бранислав Цветковић,Милан Распоповић, Јовица Милисављевић

650-02-45/2009-06 од 12.8.2009.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Физика 4 – збирка задатака са приручником за лабораторијске вежбе – за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Татјана Бобић,Милан Распоповић

650-02-00043/2009-06 0д 12.8.2009.

„КРУГ” Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије

Наташа Чалуковић 650-02-376/2010-06 од 21.9.2010.

АСТРОНОМИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Астрономија за гимназију природно-математичког смера

Милан Димитријевић, Александар Томић

650-02-37/94-03 од 21.7.1994.

Page 70: Opsti predmeti gimnazija

ХЕМИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Хемијаза општу гимназију и гимназију природно-математичког смера

Јулијана Петровић,Смиљана Велимировић

650-02-34/93-03 од 16.7.1993.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатика

Миодраг Стојановић

6-00-478/2005-06 од 25.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатикаПриручник

Миодраг Стојановић

650-02-8/97-03 од 24.4.1997.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Рачунарство и информатиказа IV разред гимназије друштвено-језичкогсмера

Зорица Лекић 650-02-151/2007-06 од 16.7.2007.

„КРУГ” Рачунарство и информатика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред гимназије природно-математичког и општег смера.

Милан Чабаркапа 650-02-536/2010-06 од 26.10.2010.

Електротехнички факултет

Релационе базе података 1 – додатна литература за предмет Рачунарство и информатика у четвртом разреду

Владимир Благојевић

612-00-1512/2007-06 од 4.6.2007.

Page 71: Opsti predmeti gimnazija

математичке гимназије

ФИЛОЗОФИЈАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Историја филозофијеза средње школе

Вељко Кораћ,Бранко Павловић

05-1-610-9/71 од 21.6.1983.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Филозофијаза гимназије и стручне школе

Миле Савић,Владимир Н. Цветковић,Ненад Цекић

650-02-31/2001-03 од 3.9.2001.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Филозофија за четврти разред медицинске школе

Олга Вучић 650-02-373/2010-06 од 26.10.2010.

„НОВИ ЛОГОС” Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије, средњих стручних и уметничких школа

Миланка Радић Тадић

650-02-629/2013-06 од 13.2.2014.

„KLETT” Филозофија, уџбеник за четврти разред гимназије и четворогодишње средње стручне школе

Милош Јеремић 650-02-535/2013-06 од 13.2.2014.

СОЦИОЛОГИЈАНазив издавача Назив уџбеника или

другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Социологија за трећи разред средње стручне школе и четврти разред гимназије

Група аутора: Владимир Вулетић, Младен Лазић, Вера Вратуша и др.

650-02-547/2010-06 од 26.10.2010.

„KLETT” Социологија, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа

Владимир Вулетић 650-02-135/2012-06 од 14.9.2012.

Page 72: Opsti predmeti gimnazija

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

Славко Тадић 650-02-290/2008-06 од 2.9.2008.

„НОВИ ЛОГОС” Устав и права грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа

Владимир Ђурић 650-02-279/2012-06 од 28.1.2013.

„KLETT” Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и чеворогодишње стручне школе и трећи разред трогодишње стручне школе

Милан Гачановић 650-02-304/2013-06 од 28.10.2013.

МУЗИЧКА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

„УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ”

Мала историја музике – уџбеник музичке уметности за средње школе

Бранка Радовић 650-02-724/2010-06 од 7.3.2011.

„ДОМИНАНТА” Водич кроз историју музике за средње школе

Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 од 14.3.2006.

ЛИКОВНА КУЛТУРАНазив издавача Назив уџбеника

или другог наставног средства

Име/имена аутора Број и датум решења министра

„КЛЕТТ” Ликовна култура, Лидија Жупанић 650-02-126/2012-06

Page 73: Opsti predmeti gimnazija

уџбеник за четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и специјализовано-филолошка одељења

Шуица од 7.8.2012.