Click here to load reader

OBSAH - Pavol Jozef Šafárik University · PDF file Strana: 6 Matulčíková, M.: Reformno-pedagogické školy a alternatívne školy a ich prínos pre reformu. Bratislava, 2007

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef Šafárik University · PDF file Strana: 6...

  • OBSAH 1. Akademická angličtina.................................................................................................................... 3 2. Alternatívna pedagogika.................................................................................................................. 5 3. Anatómia človeka............................................................................................................................ 7 4. Bakalárska práca a jej obhajoba......................................................................................................9 5. Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce............................................................................ 10 6. Bakalársky projekt......................................................................................................................... 11 7. Biológia..........................................................................................................................................13 8. Biológia dieťaťa a dorastu.............................................................................................................14 9. Bioštatistika....................................................................................................................................15 10. Botanika I.....................................................................................................................................17 11. Botanika I.....................................................................................................................................19 12. Botanika II................................................................................................................................... 21 13. Botanika II................................................................................................................................... 23 14. Cvičenie pri mori.........................................................................................................................25 15. Cytológia...................................................................................................................................... 27 16. Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ)........................................................................................ 29 17. Dejiny filozofie pre medziodborové štúdium psychológie..........................................................31 18. Digitálna gramotnosť študenta.................................................................................................... 33 19. Edukačný softvér......................................................................................................................... 35 20. Etológia........................................................................................................................................ 37 21. Fytogeografia............................................................................................................................... 38 22. Fyziológia rastlín......................................................................................................................... 40 23. Fyziológia živočíchov..................................................................................................................42 24. Genetika....................................................................................................................................... 44 25. Histológia..................................................................................................................................... 46 26. Kognitívna psychológia............................................................................................................... 48 27. Komunikatívna gramatika v anglickom jazyku...........................................................................50 28. Komunikatívna gramatika v nemeckom jazyku.......................................................................... 52 29. Komunikatívne kompetencie v NJ.............................................................................................. 53 30. Komunikatívne kompetencie v anglickom jazyku...................................................................... 55 31. Komunikácia ECo-C4..................................................................................................................57 32. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 59 33. Latinský jazyk pre psychológov..................................................................................................61 34. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................63 35. Manažment konfliktov ECo-C3...................................................................................................65 36. Matematika pre biológov.............................................................................................................67 37. Metodológia pre MOŠ psychológie............................................................................................ 69 38. Mikrobiológia a základy virológie.............................................................................................. 71 39. Molekulová biológia.................................................................................................................... 72 40. Nemecký jazyk pre psychológov I..............................................................................................74 41. Nemecký jazyk pre psychológov II.............................................................................................76 42. Nemecký odborný jazyk prírodných vied 1................................................................................78 43. Neuroanatómia pre medziodborové štúdium...............................................................................80 44. Občianske právo a právo duševného vlastníctva.........................................................................82 45. Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy.................................................................................84 46. Odborný anglický jazyk psychológie 1.......................................................................................87 47. Odborný anglický jazyk psychológie 2.......................................................................................89 48. Organizácia a legislatíva školy....................................................................................................91

  • 49. Pedagogika pre medziodborové štúdium.....................................................................................93 50. Porovnávacia morfológia živočíchov.......................................................................................... 95 51. Poruchy detského vývinu............................................................................................................ 97 52. Pozitívna psychológia.................................................................................................................. 99 53. Prevencia drogových závislostí................................................................................................. 101 54. Prevencia užívania drog medzi vysokoškolákmi...................................................................... 103 55. Psychologické aspekty nezamestnanosti................................................................................... 105 56. Psychológia................................................................................................................................ 106 57. Psychológia emócií a motivácie................................................................................................ 108 58. Psychológia každodenného života.............................................................................................110 59. Psychológia osobnosti................................................................................................................112 60. Psychológia pre medziodborové štúdium..................................................................................114 61. Riešenie konfliktných situácií v školskej praxi.........................................................................116 62. Ročníkový projekt (ŠVOČ)....................................................................................................... 118 63. Selfmarketing ECo-C2...............................................................................................................119 64. Seminár k bakalárskej práci...................................................................................................... 121 65. Sociológia...................................................................................................................................122 66. Sociálna psychológia pre medziodborové štúdium................................................................... 124 67. Sociálno-psychologický výcvik I.............................................................................................. 126 68. Sociálno-psychologický výcvik II............................................................................................. 128 69. Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania................................................................ 129 70. Systémy psychológie................................................................................................................. 130 71. Terénne cvičenie z botaniky...................................................................................................... 132 72. Terénne cvičenie zo zoológie............

Search related