of 209 /209
1139 Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa - probă de concurs/ Programa - disciplina pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Domeniul fundamental Domeniul pentru studiile universitare de licenţă Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Domeniul de licenţă/ Domeniul de studii universitare de master Nivelul de studii Programul de studii de master acreditat Studii universitare de masterat / master Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. Cultură şi civilizaţie românească 2. Cenaclu literar / creaţie literară 3. Redacţie presă / radio TV 4. Jurnalism / ziaristică 5. Etnografie / folclor 6. Educaţie civică 7. Teatru 8. Teatru / teatru de revistă 9. Studii europene ŞTIINŢE UMANISTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura română LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1. Analiza discursului 2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 4. Comunicare interculturală 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 8. Cultură şi literatură română 9. Cultură şi civilizaţie europeană 10. Didactici ale disciplinelor filologice 11. Dinamica limbii române contemporane 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 13. Discurs şi comunicare 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 15. Editarea şi promovarea produselor culturale 16. Inovare culturală 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 19. Hermeneutică şi ideologie literară 20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 26. Limba română în context romanic 27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 29. Limba şi literatura română 30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 36. Limbă şi comunicare 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 38. Literatura română modernă şi contemporană 39. Literatură şi cultură românească în context european 40. Literatură română în context european 41. Literatura română şi modernismul european 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 43. Literatura română - Relevanţe europene 44. Literatură română şi hermeneutică literară 45. Literatură universală şi comparată 46. Literatură, film şi reprezentări culturale 47. Lingvistică generală şi românească 48. Managementul resurselor culturale 49. Modele clasice în cultura română 50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 51. Modernism şi postmodernism în literatură 52. Modernitatea în literatura europeană 53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 59. Scriere creatoare şi traducere literară 60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 61. Structura limbii române actuale 62. Studii culturale româneşti în context european 63. Studii literare româneşti 64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 65. Studii de limba şi literatura română 66. Studii de gen din perspectivă culturală 67. Studii de românistică 68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 69. Teoria şi practica editării 70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual 71. Teoria literaturii şi literatură comparată 72. Teoria şi practica textului x Proba practico- metodică + Proba scrisă: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020) / LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020) Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română Filologie clasică - Limba şi literatura română

Învăţământ preuniversitar - Edu

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Învăţământ preuniversitar - Edu

Învmânt preuniversitarprob de concurs/
Studii
universitare
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
literatura strin/matern
i literatura strin/matern
universal i comparat
literatura latin
literatura român
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice 11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
15. Etnologie, antropologie cultural i folclor
16. Editarea i promovarea produselor culturale
17. Inovare cultural
19. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
20. Hermeneutic i ideologie literar
21. Identitate, interculturalitate i multiculturalism în literatura român i european 22. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
23. Istoria imaginilor - istoria ideilor
24. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
25. Limba român - Identitate i deschidere cultural
26. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
27. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
28. Limba român: fundamente istorice i culturale
29. Limba român în context romanic
30. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
31. Limb, literatur i civilizaie româneasc
32. Limba i literatura român
33. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice 34. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
35. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
36. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
37. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
38. Limb i literatur. Tendine actuale
39. Limb i comunicare
41. Literatura român modern i contemporan
42. Literatur i cultur româneasc în context european
43. Literatur i cultur – contexte româneti, contexte europene
44. Literatur român în context european 45. Literatura român i modernismul european
46. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
47. Literatur român i dialog pluri-identitar - paradigme culturale i didactice contemporane
48. Literatura român - Relevane europene
49. Literatur român i hermeneutic literar
50. Literatur universal i comparat
51. Literatur, film i reprezentri culturale
52. Lingvistic general i româneasc
53. Managementul resurselor culturale
55. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
56. Modernism i postmodernism în literatur 57. Modernitatea în literatura european
58. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
59. Multilingvism i multiculturalitate
61. Paradigme ale comunicrii organizaionale
62. Paradigme ale comunicrii interculturale
63. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
64. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
65. Restituiri i revizuiri în literatura român
66. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
67. Scriere creatoare i traducere literar 68. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
69. Structura limbii române actuale
70. Studii culturale româneti în context european
71. Studii literare
73. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
74. Studii de limba i literatura român
75. Studii de gen din perspectiv cultural
76. Studii de românistic
78. Tendine actuale ale limbii i literaturii române
79. Teoria i practica editrii 80. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
81. Teoria literaturii i literatur comparat
82. Teoria i practica textului
x
i literatura strin/matern
i literatura englez
i literatura român
i literatura francez
i literatura român
i literatura german
universal i comparat
literatura latin
literatura român
Proba practico-metodic
i literatura strin/matern
i literatura englez
i literatura român
i literatura francez
i literatura român
i literatura german
universal i comparat
literatura latin
literatura român
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
literatura englez
literatura român
literatura strin/matern
englez
universal i comparat
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
x
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, francez)
3. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
4. Comunicare intercultural (englez, francez)
5. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
6. Didactica limbilor strine (englez, francez) – Fundamente i strategii actuale
7. Didactica limbilor moderne (englez, francez)
8. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
9. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
10. Discurs i argumentare (englez, francez)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, francez)
12. Formarea interpreilor de conferin (englez, francez)
13. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, francez)
14. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
15. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, francez)
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
17. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez -
limba român)
18. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, francez)
20. Studii canadiene
22. Teoria i practica traducerii (englez, francez)
23. Traducerea textului literar contemporan (englez, francez)
24. Traducere specializat (englez, francez)
25. Traducere specializat i studii terminologice (englez, francez)
26. Traducere i interpretariat (englez, francez)
27. Traducere i terminologie (englez, francez)
28. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
x
2. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (englez, francez)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (englez, francez)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (englez, francez)
Limba i literatura francez -
Limba i literatura englez
german)
actuale
5. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. german)
6. Discurs i argumentare (englez, german)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, german)
8. Formarea interpreilor de conferin (englez, german)
9. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, german)
10. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, german)
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, german)
12. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile
moderne (englez, german)
15. Teoria i practica traducerii (englez, german)
16. Traducerea textului literar contemporan (englez, german)
17. Traducere specializat (englez, german)
18. Traducere specializat i studii terminologice (englez, german)
19. Traducere i interpretariat (englez, german)
20. Traducere i terminologie (englez, german)
x
2. Masterat european de interpretare de conferin (englez, german)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (englez, german)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (englez, german)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (englez, german)
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez) 4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
7. Creative writing 8. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
9. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
10. Cultur i civilizaie european (englez, francez) 11. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
12. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale 14. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
16. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
17. Discurs i argumentare (în limba englez) 18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
19. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
20. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 21. Inovare cultural (în limba englez)
22. Limba i literatura englez
23. Limba englez, studii teoretice i aplicate
24. Limba englez. Practici de comunicare 25. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
26. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
27. Limba, literatura i cultura englez în context european 28. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
29. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
30. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez) 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
33. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
34. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român) 35. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
36. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
37. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze 38. Literatura englez pentru copii i tineret
39. Management intercultural (în limba englez)
40. Modernitatea în literatura european (în limba englez) 41. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
42. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
43. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
44. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez) 45. Studii britanice
46. Studii canadiene
49. Studii anglo – americane
50. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
51. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane 52. Studii interculturale anglo – americane
53. Studii irlandeze (limba englez)
54. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez) 55. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
56. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
57. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez) 58. Traducere specializat (în limba englez)
59. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
60. Traducere i interpretariat (în limba englez)
61. Traducere i terminologie (în limba englez) 62. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
63. Traductologie – Limba englez
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez) 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
Limba i literatura englez -
Limba i literatura român
Literatur universal i comparat
- Limba i literatura englez
Limba i literatura englez -
Literatur universal i comparat
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
7. Creative writing
10. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
11. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
12. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
16. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
17. Discurs i argumentare (în limba englez)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
19. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
20. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 21. Inovare cultural (în limba englez)
22. Limba i literatura englez
23. Limba englez, studii teoretice i aplicate
24. Limba englez. Practici de comunicare
25. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
26. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
27. Limba, literatura i cultura englez în context european
28. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
29. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
30. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
31. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
33. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
34. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez -
limba român)
36. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în
limba englez)
38. Literatura englez pentru copii i tineret
39. Management intercultural (în limba englez)
40. Modernitatea în literatura european (în limba englez)
41. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
42. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
43. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
44. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
45. Studii britanice
46. Studii canadiene
51. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
52. Studii interculturale anglo – americane
53. Studii irlandeze (limba englez)
54. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
55. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
56. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
57. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
58. Traducere specializat (în limba englez)
59. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
60. Traducere i interpretariat (în limba englez)
61. Traducere i terminologie (în limba englez)
62. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
63. Traductologie – Limba englez
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
x
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
7. Creative writing
10. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
11. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
12. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
16. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
17. Discurs i argumentare (în limba englez)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
19. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
20. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 21. Inovare cultural (în limba englez)
22. Limba i literatura englez
23. Limba englez, studii teoretice i aplicate
24. Limba englez. Practici de comunicare
25. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
26. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
27. Limba, literatura i cultura englez în context european
28. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
29. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
30. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
31. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
33. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
34. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez -
limba român)
36. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în
limba englez)
38. Literatura englez pentru copii i tineret
39. Management intercultural (în limba englez)
40. Modernitatea în literatura european (în limba englez)
41. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
42. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
43. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
44. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
45. Studii britanice
46. Studii canadiene
51. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
52. Studii interculturale anglo – americane
53. Studii irlandeze (limba englez)
54. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
55. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
56. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
57. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
58. Traducere specializat (în limba englez)
59. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
60. Traducere i interpretariat (în limba englez)
61. Traducere i terminologie (în limba englez)
62. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
63. Traductologie – Limba englez
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limbaje specializate i traducere asistat de calculator (engleza)
24. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
25. Limba i literatura englez
26. Limba englez, studii teoretice i aplicate
27. Limba englez. Practici de comunicare
28. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
29. Limba englez în afaceri
30. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
31. Limba, literatura i cultura englez în context european
32. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
33. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european 34. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
37. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
38. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
39. Limbile moderne în dinamic plurilingv (englez, francez)
40. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
41. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
42. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze
43. Lingvistic aplicat - Limba englez ca limb strin
44. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze 45. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
46. Literatura englez pentru copii i tineret
47. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
48. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
49. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
50. Masterat european de interpretare de conferin (englez, german)
51. Masterat european de interpretare de conferin (englez, limb strin)
52. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, francez)
53. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, german)
54. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, limb strin)
55. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
56. Management intercultural (în limba englez) 57. Modernitatea în literatura european (în limba englez)
58. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
59. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
60. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
61. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
62. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez)
63. Studii britanice
64. Studii canadiene
69. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
70. Studii interculturale anglo – americane
71. Studii irlandeze (limba englez)
72. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
73. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
74. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
75. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
76. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
77. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
78. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
79. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez) 80. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
81. Traducere specializat (în limba englez)
82. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
83. Traducere i interpretariat (în limba englez)
84. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
85. Traducere i interpretare (în limba englez)
86. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
87. Traducere i terminologie (în limba englez)
88. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
89. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
90. Traductologie – Limba englez
x
literatura englez
literatura român
literatura strin/matern
englez
universal i comparat
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, francez)
3. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
4. Comunicare intercultural (englez, francez)
5. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
6. Didactica limbilor strine (englez, francez) – Fundamente i strategii actuale
7. Didactica limbilor moderne (englez, francez)
8. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
9. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
10. Discurs i argumentare (englez, francez)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, francez)
12. Formarea interpreilor de conferin (englez, francez)
13. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, francez)
14. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
15. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, francez)
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
17. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez -
limba român)
19. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, francez)
21. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, francez)
22. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (englez, francez)
23. Studii canadiene
25. Teoria i practica traducerii (englez, francez)
26. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
27. Traducerea textului literar contemporan (englez, francez)
28. Traducere specializat (englez, francez)
29. Traducere specializat i studii terminologice (englez, francez)
30. Traducere i interpretariat (englez, francez)
31. Traducere i terminologie (englez, francez)
32. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
33. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
34. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, francez)
x
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, german)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, german)
3. Didactica limbilor strine (englez, german) – Fundamente i strategii actuale
4. Didactica limbilor moderne (englez, german)
5. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. german)
6. Discurs i argumentare (englez, german)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, german)
8. Formarea interpreilor de conferin (englez, german)
9. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, german)
10. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, german)
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, german)
12. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, german)
14. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, german)
15. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (englez, german)
16. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (englez, german)
17. Teoria i practica traducerii (englez, german)
18. Traducerea textului literar contemporan (englez, german)
19. Traducere specializat (englez, german)
20. Traducere specializat i studii terminologice (englez, german)
21. Traducere i interpretariat (englez, german)
22. Traducere i terminologie (englez, german)
23. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
24. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, german)
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limbaje specializate i traducere asistat de calculator (engleza)
24. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
25. Limba i literatura englez
26. Limba englez, studii teoretice i aplicate
27. Limba englez. Practici de comunicare
28. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
29. Limba englez în afaceri
30. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
31. Limba, literatura i cultura englez în context european
32. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
33. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european 34. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
37. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
38. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
39. Limbile moderne în dinamic plurilingv (englez, francez)
40. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
41. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
42. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze
43. Lingvistic aplicat - Limba englez ca limb strin
44. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze 45. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
46. Literatura englez pentru copii i tineret
47. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
48. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
49. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
50. Masterat european de interpretare de conferin (englez, german)
51. Masterat european de interpretare de conferin (englez, limb strin)
52. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, francez)
53. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, german)
54. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, limb strin)
55. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
56. Management intercultural (în limba englez) 57. Modernitatea în literatura european (în limba englez)
58. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
59. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
60. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
61. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
62. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez)
63. Studii britanice
64. Studii canadiene
69. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
70. Studii interculturale anglo – americane
71. Studii irlandeze (limba englez)
72. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
73. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
74. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
75. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
76. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
77. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
78. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
79. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez) 80. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
81. Traducere specializat (în limba englez)
82. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
83. Traducere i interpretariat (în limba englez)
84. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
85. Traducere i interpretare (în limba englez)
86. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
87. Traducere i terminologie (în limba englez)
88. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
89. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
90. Traductologie – Limba englez
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limbaje specializate i traducere asistat de calculator (engleza)
24. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
25. Limba i literatura englez
26. Limba englez, studii teoretice i aplicate
27. Limba englez. Practici de comunicare
28. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
29. Limba englez în afaceri
30. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
31. Limba, literatura i cultura englez în context european
32. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
33. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european 34. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
37. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
38. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
39. Limbile moderne în dinamic plurilingv (englez, francez)
40. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
41. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
42. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze
43. Lingvistic aplicat - Limba englez ca limb strin
44. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze 45. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
46. Literatura englez pentru copii i tineret
47. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
48. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
49. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
50. Masterat european de interpretare de conferin (englez, german)
51. Masterat european de interpretare de conferin (englez, limb strin)
52. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, francez)
53. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, german)
54. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, limb strin)
55. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
56. Management intercultural (în limba englez) 57. Modernitatea în literatura european (în limba englez)
58. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
59. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
60. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
61. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
62. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez)
63. Studii britanice
64. Studii canadiene
69. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
70. Studii interculturale anglo – americane
71. Studii irlandeze (limba englez)
72. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
73. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
74. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
75. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
76. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
77. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
78. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
79. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez) 80. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
81. Traducere specializat (în limba englez)
82. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
83. Traducere i interpretariat (în limba englez)
84. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
85. Traducere i interpretare (în limba englez)
86. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
87. Traducere i terminologie (în limba englez)
88. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
89. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
90. Traductologie – Limba englez 91. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, limb strin)
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limbaje specializate i traducere asistat de calculator (engleza)
24. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
25. Limba i literatura englez
26. Limba englez, studii teoretice i aplicate
27. Limba englez. Practici de comunicare
28. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
29. Limba englez în afaceri
30. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
31. Limba, literatura i cultura englez în context european
32. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
33. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european 34. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
37. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
38. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
39. Limbile moderne în dinamic plurilingv (englez, francez)
40. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
41. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
42. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze
43. Lingvistic aplicat - Limba englez ca limb strin
44. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze 45. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
46. Literatura englez pentru copii i tineret
47. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
48. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
49. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
50. Masterat european de interpretare de conferin (englez, german)
51. Masterat european de interpretare de conferin (englez, limb strin)
52. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, francez)
53. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, german)
54. Masterat european de traductologie – terminologie (englez, limb strin)
55. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
56. Management intercultural (în limba englez) 57. Modernitatea în literatura european (în limba englez)
58. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
59. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
60. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
61. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
62. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez)
63. Studii britanice
64. Studii canadiene
69. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
70. Studii interculturale anglo – americane
71. Studii irlandeze (limba englez)
72. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
73. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
74. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
75. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
76. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
77. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
78. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
79. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez) 80. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
81. Traducere specializat (în limba englez)
82. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
83. Traducere i interpretariat (în limba englez)
84. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
85. Traducere i interpretare (în limba englez)
86. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
87. Traducere i terminologie (în limba englez)
88. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
89. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
90. Traductologie – Limba englez 91. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, limb strin)
x
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10. Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12. Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15. Discurs i argumentare (în limba francez)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17. Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18. Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
26. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba francez)
27. Limba francez. Practici de comunicare
28. Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29. Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30. Limba francez pentru obiective didactice
31. Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32. Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33. Literatura francez - abordri antropologice
34. Literatur i civilizaie-dialog intercultural în spaiul francofon (lb. francez)
35. Management intercultural (în limba francez)
36. Multilingvism i multiculturalitate (în limba francez)
37. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba francez)
38. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba francez)
39. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba francez)
40. Studii canadiene
43. Studii francofone
45. Studii literare franceze
46. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
47. Romanistic
49. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
50. Traductologie – Limba francez
53. Traducere specializat (în limba francez)
54. Traducere specializat i studii terminologice (în limba francez)
55. Traducere i interpretariat (în limba francez)
56. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
57. Traducere i terminologie (în limba francez)
x
i literatura francez
2. Limba francez în traduceri specializate
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba francez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba francez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba francez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba francez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba francez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (francez)
x
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, francez)
3. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
4. Comunicare intercultural (englez, francez)
5. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
6. Didactica limbilor strine (englez, francez) – Fundamente i strategii
actuale
8. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
9. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
10. Discurs i argumentare (englez, francez)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, francez)
12. Formarea interpreilor de conferin (englez, francez)
13. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, francez)
14. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
15. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, francez)
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
17. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez
- limba român)
18. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, francez)
20. Studii canadiene
22. Teoria i practica traducerii (englez, francez)
23. Traducerea textului literar contemporan (englez, francez)
24. Traducere specializat (englez, francez)
25. Traducere specializat i studii terminologice (englez, francez)
26. Traducere i interpretariat (englez, francez)
27. Traducere i terminologie (englez, francez)
28. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
x
2. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (englez, francez)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (englez, francez)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (englez, francez)
Limba i literatura francez -
Limba i literatura englez
german)
actuale
5. Direcii actuale în lingvistic (lb. francez, lb. german)
6. Discurs i argumentare (francez, german)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (francez, german)
8. Formarea interpreilor de conferin (francez, german)
9. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (francez, german)
10. Limbi, literaturi i civilizaii strine (francez, german)
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, german)
12. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(francez, german)
15. Teoria i practica traducerii (francez, german)
16. Traducerea textului literar contemporan (francez, german)
17. Traducere specializat (francez, german)
18. Traducere specializat i studii terminologice (francez, german)
19. Traducere i interpretariat (francez, german)
20. Traducere i terminologie (francez, german)
x
i literatura francez
2. Masterat european de interpretare de conferin (francez, german)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (francez, german)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (francez, german)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (francez, german)
x
i literatura francez
literatura francez
i literatura român
i literatura strin/matern
francez
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport
european
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
literatura francez
LIMB I
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10. Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12. Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15. Discurs i argumentare (în limba francez)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17. Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18. Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba
român)
26. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba
francez)
28. Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29. Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30. Limba francez pentru obiective didactice
31. Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32. Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33. Literatura francez - abordri antropologice
34. Literatur i civilizaie-dialog intercultural în spaiul francofon (lb. francez)
35. Management intercultural (în limba francez)
36. Multilingvism i multiculturalitate (în limba francez)
37. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba francez)
38. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba francez)
39. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba francez)
40. Studii canadiene
43. Studii francofone
45. Studii literare franceze
46. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
47. Romanistic
49. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
50. Traductologie – Limba francez
53. Traducere specializat (în limba francez)
54. Traducere specializat i studii terminologice (în limba francez)
55. Traducere i interpretariat (în limba francez)
56. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
57. Traducere i terminologie (în limba francez)
x
literatura român
i literatura francez
universal i comparat
literatura francez
2. Limba francez în traduceri specializate
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba francez) 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba francez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba francez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba francez) 7. Traducere i interpretare specializat (în limba francez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (francez)
x
literatura român
i literatura francez
universal i comparat
literatura francez
literatura român
i literatura francez
universal i comparat
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10. Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12. Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15. Discurs i argumentare (în limba francez)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17. Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18. Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
26. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba francez)
27. Limba francez. Practici de comunicare
28. Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29. Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30. Limba francez pentru obiective didactice
31. Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32. Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33. Literatura francez - abordri antropologice
34. Literatur i civilizaie-dialog intercultural în spaiul francofon (lb. francez)
35. Management intercultural (în limba francez)
36. Multilingvism i multicultura