of 210 /210
1131 Învăţământ preuniversitar Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa - probă de concurs/ Disciplina pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ Nivel Post/Catedră (Disciplina principală de încadrare) Domeniul fundamental Domeniul pentru studiile universitare de licenţă Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile universitare de licenţă Domeniul de licenţă/ Domeniul de studii universitare de master Nivelul de studii Programul de studii de master acreditat Studii universitare de masterat / master Palatele copiilor / Cluburile copiilor 1. Cultură şi civilizaţie românească 2. Cenaclu literar / creaţie literară 3. Redacţie presă / radio TV 4. Jurnalism / ziaristică 5. Etnografie / folclor 6. Educaţie civică 7. Teatru 8. Teatru / teatru de revistă 9. Studii europene ŞTIINŢE UMANISTE / ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura română LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1. Analiza discursului 2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze 4. Comunicare interculturală 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene 8. Cultură şi literatură română 9. Cultură şi civilizaţie europeană 10. Didactici ale disciplinelor filologice 11. Dinamica limbii române contemporane 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române 13. Discurs şi comunicare 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor 15. Editarea şi promovarea produselor culturale 16. Inovare culturală 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică 19. Hermeneutică şi ideologie literară 20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane 21. Istoria imaginilor - istoria ideilor 22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) 25. Limba română: fundamente istorice şi culturale 26. Limba română în context romanic 27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate 28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească 29. Limba şi literatura română 30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice 31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) 33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale 36. Limbă şi comunicare 37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie 38. Literatura română modernă şi contemporană 39. Literatură şi cultură românească în context european 40. Literatură română în context european 41. Literatura română şi modernismul european 42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni 43. Literatura română - Relevanţe europene 44. Literatură română şi hermeneutică literară 45. Literatură universală şi comparată 46. Literatură, film şi reprezentări culturale 47. Lingvistică generală şi românească 48. Managementul resurselor culturale 49. Modele clasice în cultura română 50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale 51. Modernism şi postmodernism în literatură 52. Modernitatea în literatura europeană 53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european 54. Paradigme ale comunicării organizaţionale 55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română 56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii 57. Restituiri şi revizuiri în literatura română 58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 59. Scriere creatoare şi traducere literară 60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice 61. Structura limbii române actuale 62. Studii culturale româneşti în context european 63. Studii literare româneşti 64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române 65. Studii de limba şi literatura română 66. Studii de gen din perspectivă culturală 67. Studii de românistică 68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române 69. Teoria şi practica editării 70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual 71. Teoria literaturii şi literatură comparată 72. Teoria şi practica textului x Proba practico- metodică + Proba scrisă: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010) / LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE (programele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015) Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română Filologie clasică - Limba şi literatura română

Învăţământ preuniversitar

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Învăţământ preuniversitar

Învmânt preuniversitarÎnvmânt preuniversitar Studii absolvite, cu diplom, la instituii de învmânt acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidailor de a se înscrie i de a participa la concursurile de titularizare în învmântul preuniversitar
i la examenul naional de definitivare în învmânt Programa -
prob de concurs/
Studii
universitare
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
literatura strin/matern
i literatura strin/matern
universal i comparat
literatura latin
literatura român
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Identitate, interculturalitate i multiculturalism în literatura român i european
21. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
22. Istoria imaginilor - istoria ideilor
23. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
24. Limba român - Identitate i deschidere cultural
25. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
26. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
27. Limba român: fundamente istorice i culturale
28. Limba român în context romanic
29. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
30. Limb, literatur i civilizaie româneasc
31. Limba i literatura român
32. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
33. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
34. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
35. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
36. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
37. Limb i literatur. Tendine actuale
38. Limb i comunicare
40. Literatura român modern i contemporan
41. Literatur i cultur româneasc în context european
42. Literatur i cultur – contexte româneti, contexte europene
43. Literatur român în context european
44. Literatura român i modernismul european
45. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
46. Literatur român i dialog pluri-identitar - paradigme culturale i didactice
contemporane
48. Literatur român i hermeneutic literar
49. Literatur universal i comparat
50. Literatur, film i reprezentri culturale
51. Lingvistic general i româneasc
52. Managementul resurselor culturale
54. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
55. Modernism i postmodernism în literatur
56. Modernitatea în literatura european
57. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport
european
59. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
60. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
61. Restituiri i revizuiri în literatura român
62. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
63. Scriere creatoare i traducere literar
64. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
65. Structura limbii române actuale
66. Studii culturale româneti în context european
67. Studii literare
69. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
70. Studii de limba i literatura român
71. Studii de gen din perspectiv cultural
72. Studii de românistic
74. Tendine actuale ale limbii i literaturii române
75. Teoria i practica editrii
76. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
77. Teoria literaturii i literatur comparat
78. Teoria i practica textului
x
i literatura strin/matern
i literatura englez
i literatura român
i literatura francez
i literatura român
i literatura german
universal i comparat
literatura latin
literatura român
Proba practico-metodic
i literatura strin/matern
i literatura englez
i literatura român
i literatura francez
i literatura român
i literatura german
universal i comparat
literatura latin
literatura român
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
72. Teoria i practica textului
x
literatura englez
literatura român
literatura strin/matern
englez
universal i comparat
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
x
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, francez)
3. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
4. Comunicare intercultural (englez, francez)
5. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
6. Didactica limbilor strine (englez, francez) – Fundamente i strategii actuale
7. Didactica limbilor moderne (englez, francez)
8. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
9. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
10. Discurs i argumentare (englez, francez)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, francez)
12. Formarea interpreilor de conferin (englez, francez)
13. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, francez)
14. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
15. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, francez)
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
17. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez -
limba român)
18. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, francez)
20. Studii canadiene
22. Teoria i practica traducerii (englez, francez)
23. Traducerea textului literar contemporan (englez, francez)
24. Traducere specializat (englez, francez)
25. Traducere specializat i studii terminologice (englez, francez)
26. Traducere i interpretariat (englez, francez)
27. Traducere i terminologie (englez, francez)
28. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
x
2. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (englez, francez)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (englez, francez)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (englez, francez)
Limba i literatura francez -
Limba i literatura englez
german)
actuale
5. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. german)
6. Discurs i argumentare (englez, german)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, german)
8. Formarea interpreilor de conferin (englez, german)
9. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, german)
10. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, german)
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, german)
12. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile
moderne (englez, german)
15. Teoria i practica traducerii (englez, german)
16. Traducerea textului literar contemporan (englez, german)
17. Traducere specializat (englez, german)
18. Traducere specializat i studii terminologice (englez, german)
19. Traducere i interpretariat (englez, german)
20. Traducere i terminologie (englez, german)
x
2. Masterat european de interpretare de conferin (englez, german)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (englez, german)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (englez, german)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (englez, german)
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
54. Paradigme ale comunicrii organizaionale
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
1. Teoria i practica textului
x
englez
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez) 4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
7. Creative writing 8. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
9. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
10. Cultur i civilizaie european (englez, francez) 11. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
12. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale 14. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
16. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
17. Discurs i argumentare (în limba englez) 18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
19. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
20. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 21. Inovare cultural (în limba englez)
22. Limba i literatura englez
23. Limba englez, studii teoretice i aplicate
24. Limba englez. Practici de comunicare 25. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
26. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
27. Limba, literatura i cultura englez în context european 28. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
29. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
30. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez) 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
33. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
34. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român) 35. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
36. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
37. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze 38. Literatura englez pentru copii i tineret
39. Management intercultural (în limba englez)
40. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez) 41. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
42. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
43. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
44. Studii britanice 45. Studii canadiene
46. Studii culturale britanice
49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
50. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
51. Studii interculturale anglo – americane 52. Studii irlandeze (limba englez)
53. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
54. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez) 55. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
57. Traducere specializat (în limba englez) 58. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
59. Traducere i interpretariat (în limba englez)
60. Traducere i terminologie (în limba englez)
61. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon 62. Traductologie – Limba englez
x
român
literatura englez
universal i comparat
englez
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
Limba i literatura englez - Limba i literatura
român
literatura englez
universal i comparat
englez
STUDII
român
literatura englez
universal i comparat
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez) 4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
7. Creative writing 8. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
9. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
10. Cultur i civilizaie european (englez, francez) 11. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
12. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale 14. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
16. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
17. Discurs i argumentare (în limba englez) 18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
19. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
20. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane 21. Inovare cultural (în limba englez)
22. Limba i literatura englez
23. Limba englez, studii teoretice i aplicate
24. Limba englez. Practici de comunicare 25. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
26. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
27. Limba, literatura i cultura englez în context european 28. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
29. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
30. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez) 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
33. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
34. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român) 35. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
36. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
37. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze 38. Literatura englez pentru copii i tineret
39. Management intercultural (în limba englez)
40. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez) 41. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
42. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
43. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
44. Studii britanice 45. Studii canadiene
46. Studii culturale britanice
49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
50. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
51. Studii interculturale anglo – americane 52. Studii irlandeze (limba englez)
53. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
54. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez) 55. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
57. Traducere specializat (în limba englez) 58. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
59. Traducere i interpretariat (în limba englez)
60. Traducere i terminologie (în limba englez)
61. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon 62. Traductologie – Limba englez
x
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
x
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez)
4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
7. Creative writing
10. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
11. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
12. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
16. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
17. Discurs i argumentare (în limba englez)
18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
19. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez)
20. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane
21. Inovare cultural (în limba englez)
22. Limba i literatura englez
23. Limba englez, studii teoretice i aplicate
24. Limba englez. Practici de comunicare
25. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene
26. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
27. Limba, literatura i cultura englez în context european
28. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
29. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
30. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
31. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez)
32. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
33. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
34. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
35. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
36. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
37. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze
38. Literatura englez pentru copii i tineret
39. Management intercultural (în limba englez)
40. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
41. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
42. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
43. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
44. Studii britanice
45. Studii canadiene
50. Studii de limba englez i literaturi anglo – americane
51. Studii interculturale anglo – americane
52. Studii irlandeze (limba englez)
53. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez)
54. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
55. Teoria i practica traducerii (în limba englez)
56. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez)
57. Traducere specializat (în limba englez)
58. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez)
59. Traducere i interpretariat (în limba englez)
60. Traducere i terminologie (în limba englez)
61. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
62. Traductologie – Limba englez
2. Limba englez în afaceri
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba englez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba englez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba englez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (englez)
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez) 4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez) 8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive 14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez) 18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez) 21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane
22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
24. Limba i literatura englez 25. Limba englez, studii teoretice i aplicate
26. Limba englez. Practici de comunicare
27. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene 28. Limba englez în afaceri
29. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
30. Limba, literatura i cultura englez în context european 31. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
32. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
33. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
34. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez) 35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
37. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român) 38. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
39. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
40. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze 41. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze
42. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
43. Literatura englez pentru copii i tineret
44. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez) 45. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
46. Management intercultural (în limba englez)
47. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez) 48. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
49. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
50. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
51. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez) 52. Studii britanice
53. Studii canadiene
56. Studii anglo – americane
59. Studii interculturale anglo – americane
60. Studii irlandeze (limba englez)
61. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez) 62. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
63. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
64. Teoria i practica traducerii (în limba englez) 65. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
66. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
67. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez) 68. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez)
69. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
70. Traducere specializat (în limba englez)
71. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez) 72. Traducere i interpretariat (în limba englez)
73. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
74. Traducere i interpretare (în limba englez) 75. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
76. Traducere i terminologie (în limba englez)
77. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
78. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon 79. Traductologie – Limba englez
80. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, limb strin)
x
literatura englez
literatura român
literatura strin/matern
englez
universal i comparat
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, francez)
3. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
4. Comunicare intercultural (englez, francez)
5. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
6. Didactica limbilor strine (englez, francez) – Fundamente i strategii
actuale
8. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
9. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
10. Discurs i argumentare (englez, francez)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, francez)
12. Formarea interpreilor de conferin (englez, francez)
13. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, francez)
14. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic
european
17. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez
- limba român)
18. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, francez)
20. Studii canadiene
22. Teoria i practica traducerii (englez, francez)
23. Traducerea textului literar contemporan (englez, francez)
24. Traducere specializat (englez, francez)
25. Traducere specializat i studii terminologice (englez, francez)
26. Traducere i interpretariat (englez, francez)
27. Traducere i terminologie (englez, francez)
28. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
x
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, german)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, german)
3. Didactica limbilor strine (englez, german) – Fundamente i strategii
actuale
5. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. german)
6. Discurs i argumentare (englez, german)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, german)
8. Formarea interpreilor de conferin (englez, german)
9. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, german)
10. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, german)
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, german)
12. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, german)
15. Teoria i practica traducerii (englez, german)
16. Traducerea textului literar contemporan (englez, german)
17. Traducere specializat (englez, german)
18. Traducere specializat i studii terminologice (englez, german)
19. Traducere i interpretariat (englez, german)
20. Traducere i terminologie (englez, german)
x
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Identitate, interculturalitate i multiculturalism în literatura român i european
21. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
22. Istoria imaginilor - istoria ideilor
23. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
24. Limba român - Identitate i deschidere cultural
25. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
26. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
27. Limba român: fundamente istorice i culturale
28. Limba român în context romanic
29. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
30. Limb, literatur i civilizaie româneasc
31. Limba i literatura român
32. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
33. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
34. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
35. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
36. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
37. Limb i literatur. Tendine actuale
38. Limb i comunicare
40. Literatura român modern i contemporan
41. Literatur i cultur româneasc în context european
42. Literatur i cultur – contexte româneti, contexte europene
43. Literatur român în context european
44. Literatura român i modernismul european
45. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
46. Literatur român i dialog pluri-identitar - paradigme culturale i didactice contemporane
47. Literatura român - Relevane europene
48. Literatur român i hermeneutic literar
49. Literatur universal i comparat
50. Literatur, film i reprezentri culturale
51. Lingvistic general i româneasc
52. Managementul resurselor culturale
54. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
55. Modernism i postmodernism în literatur
56. Modernitatea în literatura european
57. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport european
58. Paradigme ale comunicrii organizaionale
59. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
60. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
61. Restituiri i revizuiri în literatura român
62. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
63. Scriere creatoare i traducere literar
64. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
65. Structura limbii române actuale
66. Studii culturale româneti în context european
67. Studii literare
69. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
70. Studii de limba i literatura român
71. Studii de gen din perspectiv cultural
72. Studii de românistic
74. Tendine actuale ale limbii i literaturii române
75. Teoria i practica editrii
76. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
77. Teoria literaturii i literatur comparat
78. Teoria i practica textului
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez) 4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez) 8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive 14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez) 18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez) 21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane
22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
24. Limba i literatura englez 25. Limba englez, studii teoretice i aplicate
26. Limba englez. Practici de comunicare
27. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene 28. Limba englez în afaceri
29. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
30. Limba, literatura i cultura englez în context european 31. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
32. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
33. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
34. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez) 35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
37. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român) 38. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
39. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
40. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze 41. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze
42. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
43. Literatura englez pentru copii i tineret
44. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez) 45. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
46. Management intercultural (în limba englez)
47. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez) 48. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
49. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
50. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
51. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez) 52. Studii britanice
53. Studii canadiene
56. Studii anglo – americane
59. Studii interculturale anglo – americane
60. Studii irlandeze (limba englez)
61. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez) 62. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
63. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
64. Teoria i practica traducerii (în limba englez) 65. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
66. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
67. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez) 68. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez)
69. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
70. Traducere specializat (în limba englez)
71. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez) 72. Traducere i interpretariat (în limba englez)
73. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
74. Traducere i interpretare (în limba englez) 75. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
76. Traducere i terminologie (în limba englez)
77. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
78. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon 79. Traductologie – Limba englez
80. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, limb strin)
x
FILOLOGIE
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba englez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba englez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba englez) 4. Comunicare intercultural (englez, limb strin)
5. Comunicare intercultural (englez, francez)
6. Comunicare multilingv i multicultural (în limba englez)
7. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez) 8. Creative writing
9. Cultur i civilizaie britanic în contextul globalizrii
10. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin) 11. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
12. Cultur i discurs în spaiul anglo-american
13. Culturi i literaturi anglofone - Practici discursive 14. Didactica limbilor strine (limbii engleze) – Fundamente i strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (englez, limb strin)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
17. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez) 18. Discurs i argumentare (în limba englez)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba englez)
20. Formarea interpreilor de conferin (în limba englez) 21. Interferene culturale i literare Româno-Britanice i Româno- Americane
22. Inovare cultural (în limba englez)
23. Limb i literatur - Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez)
24. Limba i literatura englez 25. Limba englez, studii teoretice i aplicate
26. Limba englez. Practici de comunicare
27. Limba englez aplicat în transporturi/transporturi aeriene 28. Limba englez în afaceri
29. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba englez)
30. Limba, literatura i cultura englez în context european 31. Limba englez i limba francez - traducere i terminologie juridic european
32. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
33. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba englez)
34. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez) 35. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, limb strin)
36. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
37. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român) 38. Lingvistica limbii engleze. Metode i aplicaii
39. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba englez)
40. Lingvistic aplicat - Didactica limbii engleze 41. Lingvistic aplicat – Perspective moderne în didactica limbii engleze
42. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT
43. Literatura englez pentru copii i tineret
44. Masterat european de interpretare de conferin (în limba englez) 45. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba englez)
46. Management intercultural (în limba englez)
47. Multilingvism i multiculturalitate (în limba englez) 48. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba englez)
49. Paradigme literare anglo – americane i receptarea lor în literatura român
50. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba englez)
51. Strategii comunicaionale interculturale - literare i lingvistice (in limba englez) 52. Studii britanice
53. Studii canadiene
56. Studii anglo – americane
59. Studii interculturale anglo – americane
60. Studii irlandeze (limba englez)
61. Studii lingvistice în limba englez (în limba englez) 62. Studii lingvistice pentru comunicare intercultural (în limba englez)
63. Studii de limb i literatur în spaiul anglo – saxon
64. Teoria i practica traducerii (în limba englez) 65. Teoria i practica traducerii (englez i francez)
66. Teoria i practica traducerii i interpretrii (în limba englez)
67. Traducerea textului literar contemporan (în limba englez) 68. Traducere în domenii de specialitate (în limba englez)
69. Traducere i comunicare în context intercultural (în limba englez)
70. Traducere specializat (în limba englez)
71. Traducere specializat i studii terminologice (în limba englez) 72. Traducere i interpretariat (în limba englez)
73. Traducere i interpretariat (lb. român-lb. englez)
74. Traducere i interpretare (în limba englez) 75. Traducere i interpretare specializat (în limba englez)
76. Traducere i terminologie (în limba englez)
77. Traducere i terminologii în context european (englez, francez, german)
78. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon 79. Traductologie – Limba englez
80. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (englez, limb strin)
x
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10.Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11.Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12.Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13.Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14.Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15.Discurs i argumentare (în limba francez)
16.Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17.Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18.Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19.Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20.Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21.Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22.Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23.Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24.Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25.Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez -
limba român)
limba francez)
28.Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29.Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30.Limba francez pentru obiective didactice
31.Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32.Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33.Literatura francez - abordri antropologice
35.Management intercultural (în limba francez)
36.Multilingvism i multiculturalitate (în limba francez) 37. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba francez)
38.Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba francez)
39.Studii canadiene
42.Studii francofone
44.Studii literare franceze
45.Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
46.Romanistic
48.Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
49.Traductologie – Limba francez
52.Traducere specializat (în limba francez)
53.Traducere specializat i studii terminologice (în limba francez)
54.Traducere i interpretariat (în limba francez)
55.Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
56.Traducere i terminologie (în limba francez)
x
i literatura francez
2. Limba francez în traduceri specializate
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba francez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba francez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba francez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba francez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba francez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (francez)
x
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (englez, francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (englez, francez)
3. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
4. Comunicare intercultural (englez, francez)
5. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
6. Didactica limbilor strine (englez, francez) – Fundamente i strategii
actuale
8. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
9. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
10. Discurs i argumentare (englez, francez)
11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (englez, francez)
12. Formarea interpreilor de conferin (englez, francez)
13. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (englez, francez)
14. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
15. Limbi, literaturi i civilizaii strine (englez, francez)
16. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
17. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez
- limba român)
18. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(englez, francez)
20. Studii canadiene
22. Teoria i practica traducerii (englez, francez)
23. Traducerea textului literar contemporan (englez, francez)
24. Traducere specializat (englez, francez)
25. Traducere specializat i studii terminologice (englez, francez)
26. Traducere i interpretariat (englez, francez)
27. Traducere i terminologie (englez, francez)
28. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
x
2. Masterat european de interpretare de conferin (englez, francez)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (englez, francez)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (englez, francez)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (englez, francez)
Limba i literatura francez -
Limba i literatura englez
german)
actuale
5. Direcii actuale în lingvistic (lb. francez, lb. german)
6. Discurs i argumentare (francez, german)
7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (francez, german)
8. Formarea interpreilor de conferin (francez, german)
9. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (francez, german)
10. Limbi, literaturi i civilizaii strine (francez, german)
11. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, german)
12. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne
(francez, german)
15. Teoria i practica traducerii (francez, german)
16. Traducerea textului literar contemporan (francez, german)
17. Traducere specializat (francez, german)
18. Traducere specializat i studii terminologice (francez, german)
19. Traducere i interpretariat (francez, german)
20. Traducere i terminologie (francez, german)
x Proba practico-
i literatura francez
2. Masterat european de interpretare de conferin (francez, german)
3. Masterat european de traductologie - terminologie (francez, german)
4. Teoria i practica traducerii i interpretrii (francez, german)
5. Limbi moderne i comunicare intercultural (francez, german)
x
i literatura francez
literatura francez
i literatura român
i literatura strin/matern
francez
3. Confluene literare i culturale româno-franceze
4. Comunicare intercultural
6. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european
7. Cultura i limbajul organizaiilor europene
8. Cultur i literatur român
9. Cultur i civilizaie european
10. Didactici ale disciplinelor filologice
11. Dinamica limbii române contemporane
12. Dimensiuni culturale în studierea limbii i literaturii române
13. Discurs i comunicare
16. Inovare cultural
18. Juristlingvistic – Terminologie i traducere juridic
19. Hermeneutic i ideologie literar
20. Interferene culturale i literare româno-britanice i româno-americane
21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
22. Istoria literaturii i sistemul criticii literare
23. Limba i literatura român - identitate în multiculturalism
24. Limba român în context european (spaiu, cultur, comunicare)
25. Limba român: fundamente istorice i culturale
26. Limba român în context romanic
27. Limba român actual - structur, dinamic i funcionalitate
28. Limb, literatur i civilizaie româneasc
29. Limba i literatura român
30. Limb i literatur – perspective teoretice i didactice
31. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – englez)
32. Limb i literatur-perspective teoretice i didactice (român – francez)
33. Limb i literatur - Limb i literatur român - modernizare i modernitate
34. Limb i literatur român - modernizare i modernitate
35. Limb i literatur. Tendine actuale
36. Limb i comunicare
38. Literatura român modern i contemporan
39. Literatur i cultur româneasc în context european
40. Literatur român în context european
41. Literatura român i modernismul european
42. Literatura român în context european. Identitate, alteritate, conexiuni
43. Literatura român - Relevane europene
44. Literatur român i hermeneutic literar
45. Literatur universal i comparat
46. Literatur, film i reprezentri culturale
47. Lingvistic general i româneasc
48. Managementul resurselor culturale
50. Modele de interpretare în spaiul modernitii literare româneti i universale
51. Modernism i postmodernism în literatur
52. Modernitatea în literatura european
53. Modernitatea limbii i literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paaport
european
55. Paradigme literare anglo-americane i receptarea lor în literatura român
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri i revizuiri în literatura român
58. Semiotica limbajului în mass-media i publicitate
59. Scriere creatoare i traducere literar
60. Strategii comunicaionale interculturale – literare i lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneti în context european
63. Studii literare româneti
64. Studii avansate în lingvistic - Structura i funcionarea limbii române
65. Studii de limba i literatura român
66. Studii de gen din perspectiv cultural
67. Studii de românistic
69. Teoria i practica editrii
70. Teoria i practica limbii i a literaturii române în învmântul actual
71. Teoria literaturii i literatur comparat
1. Teoria i practica textului
x
literatura francez
LIMB I
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10. Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12. Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15. Discurs i argumentare (în limba francez)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17. Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18. Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba
român)
26. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba
francez)
28. Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29. Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30. Limba francez pentru obiective didactice
31. Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32. Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33. Literatura francez - abordri antropologice
34. Literatur i civilizaie-dialog intercultural în spaiul francofon (lb. francez)
35. Management intercultural (în limba francez)
36. Multilingvism i multiculturalitate (în limba francez)
37. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba francez)
38. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba francez)
39. Studii canadiene
42. Studii francofone
44. Studii literare franceze
45. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
46. Romanistic
48. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
49. Traductologie – Limba francez
52. Traducere specializat (în limba francez)
53. Traducere specializat i studii terminologice (în limba francez)
54. Traducere i interpretariat (în limba francez)
55. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
56. Traducere i terminologie (în limba francez)
x
literatura român
i literatura francez
universal i comparat
literatura francez
LIMBI
MODERNE
APLICATE
1. Cultura i limbajul organizaiilor europene (în limba francez) 2. Limba francez în traduceri specializate
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba francez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba francez) 5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba francez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba francez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba francez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (francez)
x
literatura român
i literatura francez
universal i comparat
literatura francez
literatura român
i literatura francez
universal i comparat
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10. Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12. Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15. Discurs i argumentare (în limba francez)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17. Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18. Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
26. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba francez)
27. Limba francez. Practici de comunicare
28. Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29. Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30. Limba francez pentru obiective didactice
31. Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32. Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33. Literatura francez - abordri antropologice
34. Literatur i civilizaie-dialog intercultural în spaiul francofon (lb. francez)
35. Management intercultural (în limba francez)
36. Multilingvism i multiculturalitate (în limba francez)
37. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba francez)
38. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba francez)
39. Studii canadiene
42. Studii francofone
44. Studii literare franceze
45. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
46. Romanistic
48. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
49. Traductologie – Limba francez
52. Traducere specializat (în limba francez)
53. Traducere specializat i studii terminologice (în limba francez)
54. Traducere i interpretariat (în limba francez)
55. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
1. Traducere i terminologie (în limba francez)
x
LIMBI
MODERNE
APLICATE
1. Cultura i limbajul organizaiilor europene (în limba francez) 2. Limba francez în traduceri specializate
3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba francez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba francez) 5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba francez
6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba francez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba francez)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (francez)
Limba i literatura francez -
Limba i literatura englez
LITERATUR
1. Comunicare i discurs intercultural în spaiul european (în limba francez)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba francez)
3. Comunicare intercultural i traducere profesional (în limba francez)
4. Concepte i strategii de comunicare intercultural (englez, francez)
5. Comunicare intercultural (francez, limb strin)
6. Comunicare intercultural (englez, francez)
7. Confluene literare i culturale româno-franceze
8. Cultur i civilizaie european (englez, limb strin)
9. Cultur i civilizaie european (englez, francez)
10. Didactica limbilor strine (limbii franceze) – Fundamente i strategii actuale
11. Didactica limbii franceze ca limb strin i educaie intercultural
12. Didactica limbilor moderne (francez, limb strin)
13. Didactici ale disciplinelor filologice (englez, francez)
14. Direcii actuale în lingvistic (lb. englez, lb. francez)
15. Discurs i argumentare (în limba francez)
16. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba francez)
17. Formarea interpreilor de conferin (în limba francez)
18. Interaciuni lingvistice, culturale i literare româno-franceze
19. Limb i comunicare în administrarea afacerilor (în limba francez)
20. Limba englez i limba francez traducere i terminologie juridic european
21. Limbi, literaturi i civilizaii strine (în limba francez)
22. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez)
23. Limbi moderne aplicate în afaceri (francez, limb strin)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (englez, francez)
25. Limbi moderne i comunicare internaional (limba francez - limba englez - limba român)
26. Lingvistic i didactic. Analiza comunicrii didactice în limbile moderne (în limba francez)
27. Limba francez. Practici de comunicare
28. Limba francez i plurilingvism în spaiul european
29. Limba francez, didactic i literaturi în spaiul francofon
30. Limba francez pentru obiective didactice
31. Limba, literatura i cultura francez în spaiul francofon
32. Limba i literatura francez. Abordri contemporane (în limba francez)
33. Literatura francez - abordri antropologice
34. Literatur i civilizaie-dialog intercultural în spaiul francofon (lb. francez)
35. Management intercultural (în limba francez)
36. Multilingvism i multiculturalitate (în limba francez)
37. Multilingvism i interculturalitate în context european (în limba francez)
38. Strategii comunicaionale interculturale în Europa (în limba francez)
39. Studii canadiene
42. Studii francofone
44. Studii literare franceze
45. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
46. Romanistic
48. Tipuri de modernitate în spaiul anglofon i francofon
49. Traductologie – Limba francez
52. Traducere specializat (în limba francez)
53. Traducere specializat i studii terminologice (în limba francez)
54. Traducere i interpretariat (în limba francez)
55. Traducere i interpretariat din limba francez în limba român (în limba francez)
56. Traducere i terminologie (în limba francez)
x
1. Cultura i limbajul organizaiilor europene (în limba francez)
2. Limba francez în traduceri specializate 3. Masterat european de interpretare de conferin (în limba francez)
4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba francez)
5. Teoria i practica traducerii i interpretrii - Limba francez 6. Limbi moderne i comunicare intercultural (în limba francez)
7. Traducere i interpretare specializat (în limba francez)
8. Traductologie, terminologi