of 42 /42
Brugervejledning Dansk User guide Non-invasive/invasive respiratorer

Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses,...

Page 1: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

BrugervejledningDansk

User guide

Non-invasive/invasive respiratorer

Page 2: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

i

Indhold

Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Brugsindikationer 1Kontraindikationer 1Bivirkninger 1

Oversigt over Stellar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Patientmaske 3Fugtning 3Internt batteri 3ResMed USB-nøgle 3Brug på fly 4Mobil anvendelse 4Fjernalarm 4

Indstilling til non-invasiv brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Tilslutning af H4i-varmtvandsfugteren til non-invasiv brug 5

Indstilling til invasiv brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Sådan bruges Stellar apparatet første gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Funktion med andet valgfrit udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Tilslutning af et pulsoximeter 8Tilførsel af supplerende ilt 9Brug af FiO2 -monitoreringssensoren 10Tilslutning af et bakteriefilter 11

Grundlæggende principper for Stellar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Om kontrolpanelet 12LCD-skærm 13

Indledning af behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Udførelse af en funktionstest 13Indledning af behandling 14Afslutning af behandling 14Slukning af strømmen 15Arbejde med alarmer 15Valgmuligheder for tilpasning af behandlingsindstilling 16Brug af masketilpasningsfunktionen 17

Anvendelse af menuerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Indstillingsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Indstillingsmenu: Kliniske indstillinger (Masketype) 19Indstillingsmenu: Alarmindstillinger (Alarmvolumen) 19Indstillingsmenu: Valgmuligheder 19Indstillingsmenu: Konfigurationsmenu 20

Info-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Hændelsesoversigt 21Brugte timer 21Apparatinformation 21Påmindelser 21

Datastyring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Page 3: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

ii

Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Hver dag 22Hver uge 23Hver måned 23Udskiftning af luftfilter 24Desinfektion 24Brug på flere patienter 24Service 25

Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Alarmfejlfinding 25Anden fejlfinding 28

Tekniske specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner og immunitet 33Symbolforklaring 35

Almindelige advarsler og forsigtighedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Begrænset garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Page 4: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

1Indledning

Dans

k

IndledningHele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk bruger, og den indeholder ikke alle de oplysninger, der findes i den kliniske vejledning.

BrugsindikationerStellar 100/150 er beregnet til at ventilere ikke-ventilationsafhængige voksne og børn (min. 13 kg) med spontan vejrtrækning og respirationsinsufficiens eller respirationssvigt med eller uden obstruktiv søvnapnø. Apparatet er til non-invasiv brug eller invasiv brug (med brug af ResMeds lækageventil). Apparatdriften kan både være stationær, såsom i et hospital eller i hjemmet, eller mobil, såsom anvendelse i rullestol.

KontraindikationerStellar-apparatet er kontraindiceret til patienter, som kun kan tåle korte afbrydelser af respiration. Stellar-apparatet er ikke en respirator. Fortæl det til din læge, hvis du har nogen af følgende tilstande:• pneumothorax eller pneumomediastinum• patologisk lavt blodtryk, især i forbindelse med intravaskulær volumenreduktion• cerebrospinalvæskelækage, nylig kranieoperation eller traume• alvorlig bulløs lungesygdom• dehydrering.Anvendelse af Stellar-apparatet eller pulsoximetri (inklusive XPOD) er kontraindiceret i et MR-miljø.Auto EPAP1 er kontraindiceret til invasiv brug.

BivirkningerDu bør underrette den læge, der ordinerede behandlingen, hvis du får usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget åndenød. Følgende bivirkninger kan opstå under non-invasiv ventilation med apparatet:• tørhed i næse, mund eller svælg• næseblod• oppustethed• ubehag i mellemøre eller bihuler• øjenirritation• hududslæt.

1 Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Page 5: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

2

Oversigt over Stellar

Stellar omfatter: • Stellar-apparatet • Hypoallergent luftfilter • Netledning • Taske • 2 m luftslange • ResMed USB-nøgle • Lavtryks-iltslange.Følgende valgfri komponenter er kompatible med Stellar-apparatet:• 3 m luftslange • SlimLine™ luftslange • Gennemsigtig luftslange (engangs) • H4i™ varmtvandsfugter • Bakteriefilter • Filter til varmtvandsveksler (HMEF) • ResMed XPOD oximeter • Nonin™ pulsoximetrisensorer • FiO2 monitoreringskit (eksternt kabel, T-stykke adapter) • FiO2 monitoreringssensor • Stellar mobiltaske • ResMed lækageventil • Slangeindpakning • Stellar-jævnstrømsomformeren.

ADVARSELStellar må kun anvendes med luftslanger og tilbehør, der er anbefalet af ResMed.

Tilslutning af andre luftslanger eller andet tilbehør kunne resultere i personskade eller

skade på apparatet.

1 Fjernalarmforbindelsen er afhængig af produktmodellen.

Håndtag

Infrarød tilslutningfor fugter

Luftudtag

Iltindtag

Luftfilterdæksel

XPOD tilslutning for pulsoximeter

FiO2 sensortilslutning

Dataport for USB-nøgle

JævnstrømsstikVekselstrømsstik

Tænd-sluk-knap/standby knap

H4i tilslutningsstikog vekselstrøm-

stilslutning

Dataport for direkte computertilslutning

Fjernalarmforbindelse1

Page 6: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

3Oversigt over Stellar

Dans

k

ResMed lancerer nye produkter med jævne mellemrum. Slå op i kataloget med ventilationstilbehør på vores websted www.resmed.com.

PatientmaskeBåde masker og trakeostomituber kan bruges med Stellar. Gå til Indstillingmenuen, vælg Kliniske indstillinger, derefter Avancerede indstillinger for at indstille typen af patientmaske. Oplysninger om brug af masken står i den relevante maskevejledning. Du finder en fuldstændig liste over kompatible masker for dette apparat i kompatibilitetslisten for maske/apparat på www.resmed.com på siden Products (Produkter) under Service & Support (Service og Support). Kontakt en ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.

FugtningEn fugter anbefales især for patienter, der oplever tørhed i næse, hals eller mund. Oplysninger vedr. anvendelse af en fugter som del af:• Non-invasiv ventilation, se “Indstilling til non-invasiv brug” på side 4.• Invasiv ventilation, se “Indstilling til invasiv brug” på side 6.

Internt batteriFORSIGTIGDet interne batteris kapacitet reduceres med tiden. Dette afhænger af individuel

anvendelse og omgivende forhold. I takt med at batteriet forringes, kan indikatoren for

batteriladning blive mindre nøjagtig. Det kan betyde, at batterirelaterede og systemalarmer

måske ikke aktivers efter hensigten. ResMed anbefaler, at batteriet afprøves efter to år for

at vurdere den resterende batterilevetid. Afprøvning og udskiftning af det interne batteri

må kun udføres af en autoriseret servicetekniker.

Bemærk: Batteriets varighed afhænger af ladningstilstanden, miljøforhold, batteriets tilstand og alder, apparatets indstillinger og patientslangesættets konfiguration.I tilfælde af forstyrrelse på netstrømmen vil apparatet fungere vha. det interne batteri, hvis der ikke er et eksternt batteri tilsluttet apparatet. Det interne batteri vil fungere i ca. to timer under normale forhold (se “Tekniske specifikationer” på side 31). Batteriets strømforsyningsstatus vises øverst på LCD-skærmen. Batteriets status skal jævnligt kontrolleres, når apparatet kører på det interne batteri, og apparatet skal i tide tilsluttes til netstrømmen eller til det eksterne batteri. Endvidere vises alarmen pga. anvendelse af internt batteri. Tryk på alarmdæmpningsknappen for at slette alarmen.For at genoplade det interne batteri, sluttes apparatet til netstrømmen. Det kan tage op til tre timer at oplade det interne batteri fuldstændigt, men det kan dog svinge alt efter miljøforhold, og om apparatet er i brug eller ej.

VedligeholdelseDet interne batteri skal aflades og genoplades hver sjette måned.

1 Tag el-ledningen af, mens Stellar er tændt (i standby eller i drift), og lad apparatet køre på det interne batteri, til ladeniveauet er 50 %.

2 Slut igen el-ledningen til netstrømmen. Det interne batteri vil være fuldt genopladet.

OpbevaringHvis apparatet opbevares i en længere periode, bør det interne batteri genoplades til ca. 50 % for at øge varigheden.Bemærk: Kontroller ladeniveauet hver sjette måned. Om nødvendigt genoplades det interne batteri til et ladeniveau på 50 %.

ResMed USB-nøgleEn ResMed USB-nøgle kan bruges med apparatet enten til at hjælpe klinikeren med at monitorere din behandling eller til at give dig opdaterede apparatindstillinger. For yderligere information, se “Datastyring” på side 22.

Page 7: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

4

Brug på flyResMed bekræfter, at Stellar-apparatet kan bruges i alle faser af flyrejser uden yderligere testning eller godkendelse fra luftfartsselskabet. Se “Tekniske specifikationer” på side 31.

Mobil anvendelseStellar mobiltasken tillader brug af Stellar-apparatet i mobile situationer, f.eks. i en rullestol. Se Brugervejledningen til Stellar-mobiltaske vedr. indstilling og korrekt brug. ResMed Power Station II ekstern strømforsyningsenhed kan bruges som en ekstra strømkilde ved længere mobil anvendelse. Der er begrænsninger for brugen af ilt med Stellar mobiltasken. Kontakt den lokale ResMed repræsentant for yderligere information.

FjernalarmFjernalarmen kan anvendes til at overføre lydalarmer og visuelle alarmer med en direkte kabelforbindelse. Se brugervejledningen til fjernalarmen for at få flere oplysninger om at bruge fjernalarmen.

Indstilling til non-invasiv brugADVARSEL• Luftfilterdækslet beskytter apparatet i tilfælde af, at der ved et uheld bliver spildt væske

på det. Sørg for, at luftfilteret og luftfilterdækslet altid er monteret.

• Sørg for, at der ikke er blokeringer i nogen af luftindtagene bag på apparatet og under

apparatet samt i lufthuller ved masken. Hvis apparatet anbringes på gulvet, bør det

sikres, at der er støvfrit, og at der ikke er sengetøj, klæder eller andre genstande i

nærheden, der kan blokere luftindtagene.

• Slanger eller tuber skal være ikke-ledende og antistatiske.

• Lange stykker luftslange eller kabel til fingerpulssensoren må ikke efterlades omkring

toppen af sengen. De vil kunne sno sig omkring dit hoved eller din hals, mens du

sover.

FORSIGTIG• Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme

til at snuble over ledningen.

• Sørg for, at området omkring apparatet er tørt og rent.

Bemærk:

• ResMed anbefaler, at man anvender den netledning, der følger med apparatet. Hvis el-ledningen skal udskiftes, kontaktes ResMed-servicecentret.

• Anbring apparatet på en plan flade i nærheden af sengens hovedgærde.

1 Sæt ledningen i stikket.

2 Sæt den frie ende af el-ledningen i en stikkontakt.

3 Tilslut H4i-varmtvandsfugteren til Stellar-apparatets forside.

1

2

3 4

Låseklemme til netledning

Netledning

5

Page 8: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

5Indstilling til non-invasiv brug

Dans

k

Hvis H4i ikke er i brug, og hvis det er relevant, sættes bakteriefilteret godt fast på apparatets luftudtag (se “Tilslutning af et bakteriefilter” på side 11).Bemærk: Andre eksterne fugtere kan anvendes til non-invasiv opsætning. ResMed anbefaler at anvende et slangesystem (inklusive bakteriefilter, luftslanger, ekstern fugter) med en impedans på maksimalt 2 cm H2O ved 30 l/min., 5 cm H2O ved 60 l/min. og 16 cm H2O ved 120 l/min.

4 Sæt den ene ende af luftslangen godt fast på H4i-fugterens luftudtag.

5 Sæt maskesystemet på luftslangens frie ende.

6 Tryk på kontakten bag på apparatet for at tænde det.

7 Vælg masketype (vælg Indstillingsmenu, derefter Kliniske indstillinger, derefter Avancerede indstillinger).

8 Udfør slangesætoplæring (se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19).

Tilslutning af H4i-varmtvandsfugteren til non-invasiv brugDin kliniker vil muligvis anbefale at bruge H4i-varmtvandsfugteren. Anvisning i brug af H4i-fugteren står i brugervejledningen til H4i-fugteren.

ADVARSEL• H4i-fugteren skal altid anbringes på en plan flade under patientens niveau for at

forhindre, at masken og slangen fyldes med vand.

• Sørg for, at vandbeholderen er tom og fuldstændig tør inden transport af fugteren.

• H4i-varmtvandsfugteren er ikke beregnet til mobil anvendelse.

• Vandkammeret må ikke overfyldes, da vand i så fald kan løbe ind i luftslangen under

brug. Kontrollér luftslangen regelmæssigt for vandansamlinger. Hvis du bemærker, at

vand er trængt ind i luftslangen, skal du fjerne vandet og kontrollere, at vandkammeret

ikke er overfyldt. Brug af en vandfælde vil forhindre, at vand løber tilbage ind i

luftslangen, når H4i anvendes ved højt tryk (over 25 cm H2O).

• Udfør slangesætoplæringen med et skift i slangesætkonfigurationen for at opnå optimal

nøjagtighed og synkroni, især når der tilføjes eller fjernes høje impedanskomponenter

(f.eks. bakteriefilter, ekstern fugter, vandlås, maske af næsepudetypen eller luftslange). Se

“Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19.

FORSIGTIGKontroller luftslangesættet for kondensvand. Brug en vandlås eller en slangeomvikler, hvis

fugtningen forårsager kondensvand inden i slangen.

Bemærk:

• En fugter øger modstand i luftslangesættet og kan påvirke trigger og cyklusveksling samt displayets nøjagtighed og tilførte tryk. Udfør derfor slangesætoplæringsfunktionen (se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19). Apparatet justerer luftflowmodstanden.

• H4i-fugterens opvarmningsfunktion er deaktiveret, når apparatet ikke får tilført netstrøm.

Page 9: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

6

Indstilling til invasiv brugStellar kan kun anvendes invasivt sammen med en ResMed lækageventil, eller ved brug af en trakeostomislange uden manchet eller med en manchet med luften lukket ud i kombination med en ResMed lækageport (24976).Auto EPAP er kontraindiceret til invasiv brug.

ADVARSEL• Sørg for, at der ikke er nogen blokeringer i luftindtagene bag på apparatet og under

apparatet samt i lufthuller ved masken eller ved ResMeds lækageventil. Hvis apparatet

anbringes på gulvet, bør det sikres, at der er støvfrit, og at der ikke er sengetøj, klæder

eller andre genstande i nærheden, der kan blokere luftindtagene.

• Ved anvendelse af et filter til varmtvandsveksler (HMEF), skal HMEF udskiftes

regelmæssigt, som specificeret i instruktionerne vedlagt HMEF.

• H4i-fugteren er kontraindiceret til invasiv brug. En ekstern fugter, der er godkendt til

invasiv brug, anbefales i henhold til EN ISO 8185 med en absolut fugtighed på > 33 mg/l.

• For at opnå optimal nøjagtighed og synkronisering skal der udføres slangesætoplæring,

når der anvendes et nyt kredsløb eller konfigurationen af slangesættet ændres, især ved

tilføjelse eller fjernelse af udstyr med høj impedans (f.eks. bakteriefilter, ekstern fugter,

vandfælde eller anden type luftslange). Patientinterfaces må ikke tilsluttes inden udførelse

af slangesætoplæring. Patientinterfaces omfatter alle komponenter, der er placeret efter

ResMed lækageventilen (f.eks. HMEF, katetermontering, trakeostomislange). Se

“Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19.

FORSIGTIGNår der anvendes en fugter, skal åndedrætssystemet kontrolleres regelmæssigt for evt.

akkumuleret vand.

Bemærk:

• Når masketypen indstilles til Trach, udløses alarmen “Ikke-vent. maske” automatisk for at gøre brugeren opmærksom på, at ResMeds lækageventil ikke har nogen lufthuller, eller når lufthullerne er blokerede.

• Når masketypen indstilles til Trach, skal Auto EPAP slås fra.

1 Sæt ledningen i stikket.

2 Sæt den frie ende af el-ledningen i en stikkontakt.

3 Tilslut bakteriefilteret ordentligt på apparatets luftudtagning.

4 Tilslut den eksterne fugter til den anden side af bakteriefilteret.

1

2

3

4

5

6

1

22222222222222222222222222222

33

4

555555555555555555555555555555555555

6

Bakteriefilter

Ekstern fugter* Luftslange

ResMed lækageventil

1

2

3

4

5

6

Låseklemme til netledning Netledning

Page 10: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

7Indstilling til invasiv brug

Dans

k

*Hvis der ikke benyttes en ekstern fugter, tilsluttes HMEF til ResMeds lækageventil (på trin 10).

5 Tilslut luftslangen til den eksterne fugter.

6 Sæt ResMeds lækageventil på luftslangen. Anbring ResMeds lækageventil således, at luft fra lufthullerne ikke blæser direkte på patientens brystkasse.

ADVARSELResMeds lækageventil skal altid opsættes i respirationskredsløbet med pilene og symbolet

pegende i retning af luftstrømmen fra Stellar til patienten.

7 Tryk på kontakten bag på apparatet for at tænde det.

8 Vælg masketypen Trach (vælg Indstillingsmenu, derefter Kliniske indstillinger, derefter Avancerede indstillinger).

9 Udfør slangesætoplæring (se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19) iht. følgende opsætningsillustrationer.

Med en ekstern fugter

Uden en ekstern fugter

10 Hvis der ikke benyttes en ekstern fugter, sluttes HMEF til patientsiden af ResMeds lækageventil.

Page 11: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

8

11 Tilslut katetermonteringen.

**ResMeds lækageventil eller HMEF kan tilsluttes standardiserede trakeotomi-grænseflader, herunder forbindelsesstykker som katetermonteringer.Katetermonteringen og den eksterne fugter er ikke del af ResMed-komponenten.

Sådan bruges Stellar apparatet første gangNår Stellar apparatet bruges første gang, skal det sikres, at alle komponenter fungerer korrekt, og der skal udføres en funktionstest (se “Udførelse af en funktionstest” på side 13). Lægen bør også kontrollere alarmerne, når der opsættes en ny patient (se Klinisk vejledning).

Funktion med andet valgfrit udstyr

Tilslutning af et pulsoximeter

Din kliniker vil muligvis anbefale at bruge et pulsoximeter.

1

2

3

4

5

6

1

222222222222222222222222222222

33

4

55555555555555555555555555555555555

6

10

11

HMEF

Katetermontering**

12

Page 12: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

9Funktion med andet valgfrit udstyr

Dans

k

KontraindikationPulsoximeteret opfylder ikke kravet om defibrilleringssikkerhed i henhold til IEC 60601-1: 1990, paragraf 17.h.

1 Forbind fingerpulsoximetersensorens stik til pulsoximeterets stik.

2 Tilslut pulsoximeterets stik bag på apparatet.For at se oximetriværdierne, fra menuen Overvågning, vælges Overvågning.

Tilførsel af supplerende iltDin kliniker kan have ordineret ilt.Bemærk: Der kan tilføjes op til 30 l/min.

ADVARSEL• Der skal slukkes for ilttilførselen, når apparatet ikke er i drift, således at der ikke

akkumuleres ubrugt ilt i apparatet, hvilket kan skabe risiko for brand.

• Der må kun anvendes godkendte, rene iltkilder.

• ResMed anbefaler stærkt at tilføje ilt til Stellars iltindtag bag på apparatet. Hvis der

tilføjes ilt andetsteds, f.eks. i åndedrætssystemet via en sideport eller ved masken, kan

det potentielt hæmme trigger og nøjagtighed af behandlingen/monitoreringen og

alarmer (f.eks. alarmen Stor lækage, alarmen Ikke-ventileret maske). Hvis det bruges

på denne måde, skal behandling og alarmbetjening verificeres hver gang

iltforsyningen justeres.

• Ilt nærer forbrænding. Der må ikke anvendes ilt, mens der ryges eller ved

tilstedeværelse af åben ild. Der må kun bruges iltforsyning i vel-ventilerede rum.

• Åndedrætssystemet og iltkilden skal holdes på en afstand af mindst 2 m fra evt.

antændingskilder (f.eks. elektriske apparater).

• Der må ikke bruges ilt, mens apparatet betjenes i mobiltasken.

For at tilføje ekstra ilt

1 Lås ilttilførslen til lavt flow op bag på apparatet ved at skubbe låseklemmen opad.

2 Sæt den ene ende af ilttilførselsslangen ind i ilttilslutningsporten. Slangen låser automatisk på plads.

3 Fastgør den anden ende af iltforsyningsslangen til iltforsyningen.

4 Start ventilation.

5 Tænd for iltforsyningen, og justér til den ønskede flowhastighed.

1 2

Page 13: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

10

For at fjerne ekstra iltInden du fjerner ekstra ilt fra apparatet, skal du sikre, at iltforsyningen er slukket.

1 Lås ilttilførslen til lavt flow op bag på apparatet ved at skubbe låse klemmen opad.

2 Fjern ilttilførselsslangen fra ilttilslutningsporten.

Brug af FiO2 -monitoreringssensorenDin kliniker kan anbefale at bruge FiO2 -monitoreringssensoren.

FORSIGTIGFiO2-monitoreringssensoren må ikke bruges med H4i-fugteren.

Klargøring af en ny sensor

1 Inden brug skal FiO2-monitoreringssensoren være åben for luft i 15 minutter.

2 Sæt en ny FiO2-monitoreringssensor på (som vist herunder).

3 Udfør sensorkalibreringen (se “Indstillingsmenu” på side 19).Bemærk: FiO2-monitoreringssensoren skal udskiftes hver 12. måned.

Tilslutning af en sensor

1 Tilslut luftslangen til T-stykkeadapteren.

2 Tilslut FiO2-monitoreringssensoren til T-stykkeadapteren.

1 2

1 2

3

4

5

Page 14: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

11Funktion med andet valgfrit udstyr

Dans

k

3 Tilslut adapteren til apparatets luftudtag.

4 Tilslut den ene ende af kablet til FiO2-monitoreringssensoren.

5 Tilslut den anden ende af kablet til apparatets bagside.

6 Start kalibreringen (se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19). Dette bør gentages regelmæssigt efter din klinikers anbefaling.

Tilslutning af et bakteriefilterDin kliniker kan anbefale at bruge et bakteriefilter. Et bakteriefilter - produktkode 24966 - kan købes separat fra ResMed.Filteret skal regelmæssigt kontrolleres for indtrængen af fugt og andre urenheder. Filteret skal udskiftes i henhold til producentens specifikationer.Bemærk: ResMed anbefaler at bruge et filter med lav impedans (mindre end 2 cm H2O ved 60 l/min, f.eks. PALL BB 50 filter).

ADVARSELBakteriefilteret (produktkode 24966) må ikke bruges med H4i-fugteren.

1 Tilpas bakteriefilteret til apparatets luftudtag.

2 Fastgør luftslangen til den anden side af filteret.

3 Sæt maskesystemet på luftslangens frie ende.

4 Udfør slangesætoplæringsfunktionen (se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19). Fra Indstillingsmenuen vælges Valgmuligheder. Dette gør det muligt for apparatet at kompensere for impedansen fra filtrene.

12

Page 15: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

12

Grundlæggende principper for Stellar

Om kontrolpanelet

Tast Funktion

Start/stop • Indleder og afbryder behandlingen.• Hvis knappen holdes nede i mindst tre sekunder, starter

masketilpasningsfunktionen.

Alarmdæmpnings-tast

• Under behandling: Tryk en gang for at dæmpe en alarm. Alarmen sættes i gang igen ved at trykke en gang til. Hvis problemet stadig vedvarer, høres alarmen igen efter to minutter. Se “Arbejde med alarmer” på side 15.

• I stand-by modus: Hvis knappen holdes nede i mindst tre sekunder, starter alarmindikatoren og alarmlydstesten.

Menutaster Tryk på den passende menutast (Monitorering, Indstilling, Info) for at gå ind i og rulle gennem den relevante menu.

Trykknap Når du drejer knappen, kan du gå igennem menuen og ændre indstillinger. Når du trykker på knappen, kan du gå ind i en menu og bekræfte dit valg.

Netstrømsindikator

Tændt ved drift på netstrøm.

Indikator for internt batteri

Tændt når internt batteri er i brug. Blinker når apparatet er slukket og batteriet oplader.

Alarmindikator

Rød eller gul under en alarmtilstand eller under afprøvning af alarmer.

Indikator for alarmdæmpningsknap

Tændt når der trykkes på .

Overvågningsmenu

Indstillingsmenu

Info-menu

LCD-skærm

Trykknap (drej/tryk)

Beh.indikator

Tændt under behandling. Blinker under masketilpasningsdrift.

Start-/stopknap

Indikatorlampe for ekstern strømforsyning

Tændt når det eksterne batteri er tilsluttet.

Page 16: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

13Indledning af behandling

Dans

k

LCD-skærmLCD-skærmen viser menuerne, behandlingsskærmbillederne og alarmtilstande.Værdier på denne LCD-skærm og andre skærme i den kliniske vejledning er kun eksempler.

Indledning af behandling

Udførelse af en funktionstestSørg for, at dit apparat fungerer korrekt hver gang, du starter behandlingen.Hvis der opstår problemer, se “Fejlfinding” på side 25. Se også efter oplysninger om fejlfinding i de andre medfølgende brugervejledninger.

1 Sluk for apparatet ved at trykke på tænd-sluk-knappen bag på apparatet.

2 Kontrollér apparatets og tilbehørets stand.

Inspicér apparatet og alt det medfølgende tilbehør. Systemet må ikke tages i brug, hvis der er synlige defekter.

3 Kontrollér slangesætkonfigurationen.

Kontrollér slangesætkonfigurationens integritet (apparat og medfølgende tilbehør) i henhold til indstillingsbeskrivelserne i denne brugervejledning, og at alle forbindelser er sikre.

4 Tænd apparatet, og kontrollér alarmerne.

Apparatet tændes ved at trykke på tænd-sluk-knappen bag på apparatet én gang.Kontrollér, at alarmen udsender en testlyd, og at indikatoren (visuel indikator) for alarmsignalet og alarmdæmpningsknappen blinker. Apparatet er klart til brug, når Behandlingsskærmbilledet vises. Hvis displayet viser Påmindelsessiden, følges anvisningerne, hvorefter der trykkes på for at vise Behandlingsskærmbilledet.

5 Kontrollér batterierne.

Tag apparatet af netstrømmen og det eksterne batteri (hvis et sådant anvendes), så apparatet drives af det interne batteri. Kontrollér, at alarmen for anvendelse af batteri vises, og at batteriindikatoren er tændt.

Bemærk: Hvis det interne batteris opladningstilstand er for lav, eller hvis batteriet er tomt, forekommer der en alarm. Der er nærmere oplysninger herom under Alarmfejlfinding på side 25.

Tilslut det eksterne batteri (hvis et sådant anvendes), og kontrollér, at indikatoren for ekstern strømforsyning lyser. Alarm pga. anvendelse af ekstern jævnstrøm vises på skærmen, og alarmindikatoren lyser. Tilslut apparatet til netstrømmen igen.

Opvarmningsfunktion til H4i-fugter

ProgramNetstrømResMed USB-nøgle

Behandlingsstatuslinje

Interntbatteriopladningsniveau

Titellinje

Behandlingsfunktion

Rampetid

Indstillinger

Ekstern strømforsyning

Aktuelt skærmbillede/antal skærmbilleder i menuen

Rullepanel

Patientmodus eller klinisk modus

Page 17: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

14

6 Kontrollér H4i-varmtvandsfugteren (hvis en sådan anvendes).

Kontrollér, at opvarmningsfunktionen vises på Behandlingsskærmbilledet. Start opvarmningsfunktionen. Kontrollér, at symbolet for fugteropvarmning vises øverst på skærmen.

Opvarmningsfunktionen kan bruges til at opvarme vandet i fugteren før behandling påbegyndes. Fugteren vil blive detekteret automatisk, når apparatet er tændt. Behandlingsskærmbilledet giver valgmuligheden for at opvarme fugteren. Mens fugteren varmer op, vises det tilhørende symbol øverst på LCD-skærmen. For yderligere information henvises til brugervejledningen til H4i.Bemærk: H4i-fugteren i opvarmningsfunktion kan kun bruges, når apparatet er tilsluttet netstrømmen.

7 Kontrollér FiO2 -monitoreringssensoren (hvis en sådan bruges).

Start FiO2-sensorkalibrering. Vælg Indstillingsmenuen, derefter Valgmuligheder (se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19). Følg anvisningerne på displayet.

8 Kontrollér pulsoximeteret (hvis et sådant anvendes).

Tilslut tilbehøret i henhold til beskrivelserne af indstilling (se “Tilslutning af et pulsoximeter” på side 8). Fra menuen Overvågning gås til skærmbilledet Overvågning. Kontrollér, at værdierne for SpO2 og hjertefrekvens vises.

9 Kontrollér ilttilslutningen (hvis ilt anvendes).

Tilslut tilbehøret i henhold til beskrivelserne af indstilling (se “Tilførsel af supplerende ilt” på side 9).

Indledning af behandling

FORSIGTIGDen kliniske funktion er kun beregnet til klinikere. Hvis apparatet står på klinisk modus, skal

du trykke på afbryderkontakten på bagsiden for at genstarte apparatet i patientmodus .

1 Justér patientmasken (maske- eller katetermontering) som beskrevet i brugervejledningerne.

2 Læg dig ned og anbring luftslangerne, så de kan bevæge sig frit, hvis du vender dig, mens du sover, eller anbring slangerne, så det er behageligt i din rullestol.

3 For at indlede behandling trykkes på eller, hvis SmartStart/Stop-funktionen er aktiveret, skal du blot trække vejret ind i patientmasken og behandlingen begynder.

Afslutning af behandlingDu kan stoppe behandlingen til enhver tid ved simpelthen at fjerne patientmasken og trykke på

for at standse lufttilførslen eller, hvis SmartStart/Stop er aktiveret, simpelthen fjerne patientmasken, hvorved behandlingen automatisk standser.Bemærk: • SmartStop virker muligvis ikke, hvis der vælges Full face eller Trach som masketype; alarmen

pga. stor lækage eller alarmen pga. lav min. vent aktiveres; “Bekræft behandlingsstop“ aktiveres; eller masketilpasningsfunktionen kører.

• Når apparatet stoppes og går på standby med indbygget fugter, fortsætter det med at blæse lidt luft til afkøling af fugterens varmepladen.

• Masker med høj modstand (f.eks. pædiatriske masker) kan bevirke, at SmartStop-funktionen er begrænset.

• Når masken bruges med ilt, skal iltforsyningen standses, inden behandlingen stoppes.

Opvarmning af fugteren

Page 18: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

15Indledning af behandling

Dans

k

Slukning af strømmen1 Stop behandlingen.

2 Tryk på tænd-sluk-knappen bag på apparatet én gang og følg anvisningerne på displayet.Bemærk: Træk netstikket ud af stikkontakten for at afbryde apparatet fra netstrømmen.

Arbejde med alarmerADVARSEL• Apparatet er ikke beregnet til monitorering af vitale tegn. Hvis det er nødvendigt at

monitorere vitale tegn, skal der anvendes et apparat, der er beregnet til det formål.

• Når alarmlydstyrken justeres, skal man sørge for, at alarmen kan høres over den

omgivende støj, som patienter kan opleve i forskellige miljøer, herunder ved brug i

støjende miljøer eller i en transporttaske.

Apparatet har alarmer, der advarer om ændringer, der vil indvirke på din behandling.

Alarmmeddelelser vises langs det øverste af skærmbilledet. Alarmer med høj prioritet vises i rødt, alarmer med mellem prioritet i gult og alarmer med lav prioritet i lyseblåt. Alarmindikatorerne lyser rødt under alarmer med høj prioritet og gult under alarmer med mellem og lav prioritet. Alarmvolumen kan indstilles til lavt, mellem eller højt. Fra indstillingsmenuen vælges Alarmindstillinger. Når den indstillede værdi er blevet bekræftet, lyder alarmen, og alarmindikatoren tænder.Alarmindstillinger, se “Indstillingsmenu: Alarmindstillinger (Alarmvolumen)” på side 19.En alarm kan dæmpes ved at trykke på en gang. Hvis der trykkes på alarmdæmpningstasten igen, lyder alarmen igen. Når en alarm dæmpes, lyser alarmdæmpningstastens indikator konstant. For alarmer af høj eller mellem prioritet lyder alarmen igen, hvis problemet stadig er til stede. Enhver aktiv lavprioritetsalarm bliver permanent dæmpet, og alarmen for brug af internt batteri slettes, indtil alarmtilstanden opfyldes igen.

Alarmmeddelelse

Alarmindikator

Alarmdæmpningstast

Page 19: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

16

Valgmuligheder for tilpasning af behandlingsindstillingIndstilling af rampe

Rampetid er en funktion, der kan aktiveres af din kliniker ved at indstille en maksimal rampetid. Rampetiden er udviklet til at gøre begyndelsen af behandlingen mere behagelig, og det er den periode, hvor trykket stiger fra et lavt starttryk til behandlingstrykket. Se “Indstillingsmenu: Valgmuligheder” på side 19.

ProgrammerProgrammer kan konfigureres af din behandler til at give dig flere behandlings-muligheder. For eksempel kan en behandler opsætte programmer til sovende versus vågen brug eller til brug under motion eller fysioterapi. Programmer gemmer forskellige konfigurationer af patientkredsløbet (resultater for slangesætoplæring) samt behandlings- og alarmindstillinger.Stellar leveres med ét aktivt program. Din behandler kan konfigurere to programmer. Hvis din behandler har valgt to programmer, kan du vælge, hvilket program du ønsker at

bruge på behandlingsskærmen, når behandlingen standses. Hvis der kun vælges et enkelt program, vises valgmuligheden ikke.Bemærk: Hvert program beholder sin egen kredsløbskonfiguration. Når du skifter mellem programmer, skal du sikre, at du bruger det korrekte kredsløb (vejrtrækningssystem), som er ‘indlært’ for dette program. Hvis der er opsat mere end et program, skal du følge din behandlers anvisninger i, hvornår og hvordan hvert program skal anvendes.

NedtrapningHvis du oplever problemer ifm. at stoppe ventilationen, kan du bruge nedtrapnings-funktionen. Denne funktion reducerer behandlingstrykket til Start EPAP/PEEP i løbet af fem minutter. Behandlingen stopper efter fem minutter. Du kan aktivere nedtrapningsfunktionen, når lægen har markeret den i menuen Valgmuligheder.

Rampetid

Program

Nedtrapning

Page 20: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

17Indledning af behandling

Dans

k

Bemærk:

• Behandling kan standses når som helst ved at trykke på behandlingens start/stop-knap, også under nedtrapningsperioden.

• Alarmen pga. lavt tryk er ikke aktiveret under nedtrapningsperioden.• Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Brug af masketilpasningsfunktionenMasketilpasningsfunktionen kan bruges til at tilpasse masken korrekt. Denne funktion giver konstant behandlingstryk i en periode på tre minutter før behandling indledes, i løbet af hvilken masketilpasningen kan kontrolleres for at minimere lækager. Masketilpasningstrykket er det højeste af det indstillede CPAP- eller EPAP-tryk eller 10 cm H2O.

1 Tag masken på i henhold til maskens brugervejledning.

2 Hold den nede i mindst tre sekunder, indtil tryktilførslen starter.

3 Tilpas om nødvendigt masken, maskepuden og hovedbåndet, indtil der opnås en god masketilpasning. Behandlingen begynder efter tre minutter. Masketilpasningen kan stoppes når som helst ved at trykke på .Bemærk:

• Tryk på i mindst tre sekunder under masketilpasningen for at starte behandling med det samme.

• Masketilpasningsfunktionen deaktiveres, når masketypen Trach vælges.

Page 21: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

18

Anvendelse af menuerneApparatet har tre menuer (Monitorering, Indstilling, Info), som man får adgang til vha. knapperne på den højre side af LCD-skærmen. I hver menu er der skærmbilleder, der viser oplysninger om indstillinger, apparat eller behandling.

Bemærk: iVAPS-funktion er kun tilgængelig i Stellar 150.

MONITORERING

Monitorering

Tryk/Flow

Min. vent/Resp.frekvenseller MV/Va

(iVAPS-funktion)

Lækage

Tidalvolumen

Behandling

Synkronisering

Oximetri

INDSTILLING

Alarmindstillinger

Valgmuligheder

Kliniske indstillinger

INFO

Lækage

Minutventilation

Tidalvolumen

Hændelsesoversigt

SpO2

Brugte timer

Respirationsfrekvens

Apparatinformation

Påmindelse

I:E-forhold

Trykstøtte

AHI

Page 22: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

19Indstillingsmenu

Dans

k

Indstillingsmenu

Indstillingsmenu: Kliniske indstillinger (Masketype)1 Tryk på for at vise Kliniske indstillinger skærmbilledet.

2 Brug trykknappen til at rulle gennem menuen og ændre Masketype i Avancerede indstillinger skærmbilledet.

Valgmuligheder for masketype: Nasal, Ultra, Pude, Full Face, Trach, Pædiatrisk.Bemærk: Når masketypen er indstillet til Trach eller Full Face tændes alarmen ikke-ventileret maske automatisk. Du finder en fuldstændig liste over kompatible masker for dette apparat i kompatibilitetslisten for maske/apparat på www.resmed.com på siden Products (Produkter) under Service & Support (Service og Support). Kontakt en ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til Internettet.

Indstillingsmenu: Alarmindstillinger (Alarmvolumen)1 Tryk på for at vise Alarmindstillinger skærmbilledet.

2 Brug trykknappen til at rulle gennem menuen og ændre Alarmvolumen til lav, mellem eller høj.

Indstillingsmenu: Valgmuligheder1 Tryk på for at vise Valgmuligheder skærmbilledet.

2 Brug trykknappen til at rulle gennem menuen og ændre parametrene (se beskrivelserne i nedenstående tabel).

Page 23: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

20

Indstillingsmenu: Konfigurationsmenu

Parameter Beskrivelse

Slangesætop-læring

Apparatet kalibreres i henhold til luftslangesystemet. 1. Sørg for, at behandlingen stoppes, inden du udfører

slangesætoplæring.2. Hvis i brug, sluk for iltforsyningen.3. Vælg masketype.4. Indstil luftslangesættet, inklusive tilbehør og patientmaske.

Bemærk: Når du udfører slangesætoplæring for invasiv brug, må du ikke tilslutte en katetermontering, trakeostomislange eller HMEF (se “Indstilling til invasiv brug” på side 6).

5. Luftslangesættet skal være ublokeret og åben for luft.6. Tryk på for at starte oplæringsslangesættet.7. Vent på, at apparatet fuldfører de automatiske test (<30 sek).

Resultaterne vises, når kalibreringen er fuldført. Hvis slangesætkonfigurationen er blevet oplært med succes, vises . Hvis det ikke var vellykket, vises (se “Fejlfinding” på side 25).

Kalibrering af FiO2-sensor

Apparatet begynder kalibrering af FiO2-monitoreringssensoren for at måle iltkoncentrationen af den luft, der kan indåndes. 1. Tryk på for at begynde FiO2-sensorkalibrering. 2. Vent på, at apparatet fuldfører kalibreringen.

Resultaterne vises, når kalibreringen er fuldført.Bemærk: Sluk for iltforsyningen.

Rampetid Hvis Maks. rampetid er indstillet af klinikeren, kan du vælge enhver værdi op til denne tidsperiode. Valgmuligheder: 0 Min.-Maks. rampetid (maks. 45 minutter, i trin på 5 minutter)

Parameter Beskrivelse

Sprog Indstiller skærmsproget. Valgmuligheder: Afhængig af regional konfiguration

Lysstyrke Indstiller lysstyrken på LCD-skærmens baggrundslys.Valgmuligheder: 20-100 %, i trin på 10 %

Baggrundslys Aktiverer LCD og tastaturets baggrundslys. Hvis indstillingen AUTO vælges, bliver baggrundslyset mørkt efter fem minutter uden handlinger og tænder igen, hvis der igen trykkes på en tilfældig knap, eller der opstår en alarm.Valgmuligheder: Slået til, Auto

Tidsformat Indstiller klokkeformatet.Valgmuligheder: 24 t, 12 t

Datoformat Indstiller datoformatet.Valgmuligheder: dd/mm/åååå, mm/dd/åååå

Tryk på knappen Tilbage for at vende tilbage til skærmbilledet Valgmuligheder .

Page 24: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

21Info-menu

Dans

k

Info-menu

HændelsesoversigtHændelsesoversigten viser et sammendrag af tre typer hændelser: ændringer i indstillinger, alarmer og systemhændelser (f.eks. tilslutning af ResMed USB-nøgle). Der er op til 200 hændelser for hver type, vist i kronologisk rækkefølge, idet den seneste hændelse vises øverst som standard.Bemærk: Når kapaciteten på 200 registrerede hændelser er nået, overskrives den ældste logfortegnelse.

Brugte timerAnvendte timer under de sidste syv dages behandling vises i en linjegraf og kan sammenlignes med dataene for de sidste 365 dage.

ApparatinformationDette skærmbillede viser serienummeret (vist som apparatets SN), apparatnummer (varenummer), softwareversion og versionen af andre komponenter. Data på dette skærmbillede kan være påkrævede ved servicering eller som del af en teknikers problemløsning.

PåmindelserKlinikeren bruger Påmindelsesmenuen til at gøre dig opmærksom på specifikke hændelser, f.eks. hvornår masken skal udskiftes, hvornår filteret skal udskiftes osv. Påmindelsen vises med gult efterhånden som datoen nærmer sig (inden for 10 % af påmindelsesperioden). Påmindelsen vises også, når apparatet tændes. Du kan slette en påmindelsesmeddelelse ved at vælge ’Nulstil’, hvilket sletter den aktuelle påmindelsesdato til FRA eller viser den næste forudindstillede påmindelsesdato.

Page 25: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

22

DatastyringDer er to dataporte på apparatets bagside til tilslutning af en USB-nøgle (se “Oversigt over Stellar” på side 2). Behandlings- og apparatdata kan gemmes på nøglen eller aflæses derfra med ResMed softwareprogrammer.

ADVARSELDer må ikke tilsluttes andre enheder til dataportene end specielt angivne enheder, der

anbefales af ResMed. Tilslutning af andre enheder kan medføre skade eller beskadigelse af

Stellar (se “Almindelige advarsler og forsigtighedsregler” på side 36).

FORSIGTIGResMed USB-nøglen må ikke tages ud, mens dataoverførslen er i gang. Hvis det sker, kan

der gå data tabt, eller det kan føre til forkerte data. Overførselstiden afhænger

af datamængden.

Bemærk:

• To ResMed USB-nøgler kan ikke tilsluttes samtidig til datakommunikation.• Hvis dataoverføring ikke er mulig eller svigtede, henvises til afsnittet om fejlfinding.• Der må ikke lagres filer på USB-nøglen ud over de, der oprettes af apparatet eller

applikationen. Ukendte filer kan blive tabt under dataoverførsel.

1 Stik ResMed USB-nøglen i et af de to USB-stik på bagsiden af apparatet.Den første dialog for USB-dataoverførsel vises automatisk på LCD-skærmen. Apparatet kontrollerer, om der er tilstrækkelig hukommelseskapacitet på USB-nøglen, og om der er tilgængelige læsbare data.

2 Vælg en af de tilgængelige valgmuligheder

• Læs indstillinger

Indstillingerne bliver overført fra den tilsluttede ResMed USB-nøgle til Stellar.

• Skriv indstillinger

Apparatets indstillinger lagres på ResMed USB-nøglen.

• Skriv indstillinger og registreringer

Apparatets indstillinger gemmes på ResMed USB-nøglen.

• Annullér

3 Bekræft dataoverførsel.

Rengøring og vedligeholdelseDen rengøring og vedligeholdelse, der omtales i dette afsnit, skal udføres regelmæssigt. Dette hjælper også til at forhindre risiko for krydskontaminering. Der henvises til brugervejledningen for masken, fugteren og andet tilbehør vedr. detaljerede anvisninger for pleje og vedligeholdelse.

ADVARSEL• Risiko for elektrisk stød. Apparatet, pulsoximeteret eller el-ledningen må ikke

nedsænkes i vand. Sluk apparatet, tag el-ledningen ud af stikkontakten og af apparatet

inden rengøring, og sørg for, at det er tørt, inden det tilsluttes igen.

• Maske og luftslange vil blive forringet af almindeligt slid og ælde. Det bør derfor

kontrolleres med jævne mellemrum, at delene ikke er defekte.

FORSIGTIGApparatet kan ikke steriliseres.

Hver dagTag luftslangen af apparatet (og fugteren, hvis en sådan anvendes), og hæng den på et rent, tørt sted, til den skal bruges igen. Hvis apparatet er tydeligt snavset, aftørres apparatets og pulsoximeterets (hvis et sådant anvendes) overflader med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

Page 26: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

23Rengøring og vedligeholdelse

Dans

k

FORSIGTIG• Luftslangen må ikke hænges i direkte sollys, da slangen med tiden kan blive hård og

revne.

• Brug ikke blegemiddel, klor, alkohol eller aromatisk baserede opløsninger (inklusive alle

parfumerede olier), fugtighedsbevarende eller antibakterielle sæber til at rengøre

luftslangen eller apparatet på daglig basis (bortset fra de godkendte rengøringsmidler

Mikrozid® AF eller CaviCide®). Disse opløsninger kan forårsage hærdning og mindske

produktets levetid. Brug af rengøringsmidler og desinfektionsopløsninger indeholdende

alkohol (bortset fra de godkendte rengøringsmidler) kan accepteres til periodisk rengøring

af apparatet, f.eks. ved rengøring mellem patienter eller især til serviceperioder, men kan

ikke anbefales til daglig brug.

Hver uge1 Tag luftslangen af apparatet og patientmasken.

2 Vask luftslangen i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel.

3 Skyl slangen grundigt, og hæng den til tørre.

4 Forbind luftslangen til luftudtaget og patientmasken eller -katetermonteringen igen.

5 Hvis apparatet er tydeligt snavset, aftørres apparatets og pulsoximeterets (hvis et sådant anvendes) overflader med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel.

Hver måned1 Tør ydersiden af apparatet og pulsoximeteret (hvis et sådant anvendes) med en fugtig klud og et

mildt rengøringsmiddel.

2 Se luftfilteret efter for at kontrollere, at det ikke er blokeret af snavs eller har huller.

Page 27: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

24

Udskiftning af luftfilterUdskift luftfilteret hver 6. måned (eller oftere, hvis det er nødvendigt).

ADVARSELLuftfilteret må ikke vaskes. Luftfilteret kan hverken vaskes eller genbruges.

1 Tag luftfilterdækslet bag på apparatet af.

2 Fjern det gamle luftfilter, og kassér det.

3 Isæt et nyt luftfilter.

4 Sæt luftfilterdækslet på plads igen..

DesinfektionDesinfektion af apparatet hjælper med at forhindre risikoen for krydskontamination.Desinficér ydersiden af apparatet og især luftudtaget med en fugtig klud og en desinfektionsopløsning (f.eks. Microzid).

Brug på flere patienterADVARSEL• Et bakteriefilter er obligatorisk, hvis apparatet bruges på flere patienter.

• I et miljø med brug på flere patienter skal følgende udføres, før apparatet gives til

en ny patient:

Luftfilterdæksel

Luftfilter

Maske Genbehandles: Anvisninger til rengøring, desinfektion og sterilisation findes på ResMed’s websted, www.resmed.com/masks/sterilization. Kontakt din ResMed-repræsentant, hvis du ikke har adgang til internettet.

Luftslange Udskift luftslangen. Alternativt kan anvisningerne for luftslangen konsulteres vedr. oplysninger om rengøring og desinfektion.

Anordning Stellar-apparatet desinficeres på følgende måde:Brug en antibakteriel rengørings-/desinfektionsopløsning, f.eks. Mikrozid® AF eller CaviCide® med en ren, ufarvet engangsklud til at rengøre og desinficere apparatets overflader. Aftør alle apparatets tilgængelige overflader, inklusive luftudtaget (undgå at der trænger væske ind i apparatets åbninger). Følg de rengøringsanvisninger, der er anbefalet af producenten.

Page 28: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

25Fejlfinding

Dans

k

Service

FORSIGTIGEftersyn og reparation bør kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Du må under ingen

omstændigheder forsøge selv at åbne, servicere eller reparere apparatet.

Dette produkt skal efterses af et autoriseret ResMed servicecenter fem år efter produktionsdatoen, undtagen når det gælder det interne batteri, som ResMed anbefaler at afprøve efter to år for at vurdere batteriets levetid. Apparatet er konstrueret, så det skulle fungere sikkert og pålideligt indtil da, forudsat at det betjenes og vedligeholdes i henhold til ResMeds anvisninger. ResMeds garanti for produktet fremgår af den dokumentation, der medfølger ved købet. Som for andre elektriske apparater gælder det, at man bør udvise forsigtighed, hvis der opstår driftsforstyrrelser, og i så fald få apparatet efterset på et autoriseret ResMed-servicecenter.

FejlfindingHvis der er problemer, bør nedenstående forslag prøves. Hvis problemet ikke kan løses, kontaktes ResMed.

AlarmfejlfindingDen hyppigste årsag til udløsning af en alarm er, at apparatet ikke er blevet samlet rigtigt. Kontrollér, at luftslangen er korrekt sluttet til apparatet og patientmasken (samt fugteren, hvis en sådan anvendes).Bemærk: • Alarmjournalen og alarmindstillingerne bevares, når apparatet slukkes og i tilfælde

af strømsvigt.• Hvis flere alarmer er aktive samtidig, vises alarmen med den højeste prioritet først.• Hvis en alarm aktiveres gentagne gange, skal brugen afbrydes og apparatet sendes

til service.

Fugter Se brugsvejledningen til den anvendte fugter, da anvisninger for befugtere er forskellige. Til brug på flere patienter anvendes H4i-vandkammeret (til engangsbrug) i stedet for H4i genanvendeligt vandkammer.

Problem/mulig årsag Handling

LCD: Internt batteri afladet!

Den resterende batteriladning er under 15 %. Apparatet kan maksimalt drives vha. det interne batteri i 2 minutter.

Tilslut apparatet til netstrømmen.Bemærk: I tilfælde af totalt svigtende strømforsyning gemmes behandlingsindstillingerne og behandlingen genoptages, når apparatet igen modtager strøm.

LCD: Systemfejl!

Komponentsvigt. Apparatet holder op med at levere lufttryk (systemfejl 6, 7, 9, 22, 38). Behandling kan ikke startes (systemfejl 21).

1. Sluk for apparatet.2. Tænd for apparatet igen.

Apparatets interne temperatur er for lav til, at apparatet kan indlede/udføre behandling (systemfejl 21).

1. Sørg for, at omgivelsestemperaturen er over 5 °C. Hvis apparatet er blevet opbevaret ved en temperatur på under 5 °C, skal det have tilstrækkelig tid til at blive akklimatiseret før brug.

2. Sluk for apparatet.3. Tænd for apparatet igen.Hvis problemet fortsætter, skal apparatet sendes til service.

Page 29: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

26

Apparatets selvtest mislykkes, og behandling kan ikke indledes (systemfejl 21).

1. Sluk for apparatet.2. Tænd for apparatet igen.Hvis problemet fortsætter, skal apparatet sendes til service.

Komponentfejl (systemfejl 8, 25). 1. Sluk for apparatet.2. Tænd for apparatet igen.

LCD: Overtryk!

Apparatet skaber et tryk, der er højere end 59 cm H2O. Behandling standses.

1. Sluk for apparatet.2. Kontrollér, at luftslangen er tilsluttet korrekt.3. Tænd for apparatet igen.4. Start slangesætoplæringsfunktionen.

Bemærk: Hvis alarmen aktiveres gentagne gange, kan interne komponenter være defekte. Afbryd brugen og send apparatet til service.

LCD: Blokeret slange!

Luftvejen er blokeret. 1. Kontrollér luftvejen for eventuelle blokeringer.

2. Fjern blokeringerne.3. Hvis alarmen ikke slettes, skal

behandlingen afbrydes. 4. Genstart behandling.

LCD: Høj temperatur [10, 11, 12, 23]!

Temperaturen inden i apparatet er for høj. Behandling kan føre til standsning.

Sørg for, at den omgivende temperatur er inden for det specificerede driftsinterval. Hvis problemet varer ved inden for de specificerede driftsbetingelser, skal apparatet sendes til eftersyn.Kontakt klinikeren.

LCD: Højt tryk!

Behandlingstrykket overstiger det forudindstillede alarmniveau.

1. Stop behandling. 2. Genstart behandling. Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: Lavt tryk!

Luftslangen er ikke sat ordentligt i. 1. Kontrollér luftslangesættets integritet og slut det til igen.

2. Hvis alarmen ikke slettes, skal behandling standses.

3. Genstart behandling.

LCD: Slangesæt afbrudt!

Luftslangen er ikke ordentligt forbundet. 1. Kontrollér at luftslangen er uden skader og slut det til igen.

2. Hvis alarmen ikke slettes, skal behandlingen afbrydes.

3. Genstart behandling.

LCD: Lav minutventilation!

Minutventilationsniveauet er faldet til under det indstillede alarmniveau.

Kontakt klinikeren.

Problem/mulig årsag Handling

Page 30: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

27Fejlfinding

Dans

k

LCD: Lav respirationsfrekvens!, Høj respirationsfrekvens!

Respirationsfrekvensniveauet er faldet under eller har oversteget alarmindstillingsniveauet.

Kontakt klinikeren.

LCD: Stor lækage!

Stor maskelækage i mere end 20 sekunder. • Justér masken, så lækagen minimeres (se “Brug af masketilpasningsfunktionen” på side 17).

• Kontrollér luftslangesættets integritet og slut det til igen.

• Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: Ikke-ventileret maske!

• Tilslutning af en ikke-ventileret maske.• Maskens åbninger kan være blokerede.• ResMeds lækageventil mangler, eller

lufthullet er blokeret.

• Sørg for, at masken har åbninger.• Sørg for, at maskeåbningerne ikke er

blokerede.• Sørg for, at ResMeds lækageventil er

installeret, og at lufthullet ikke er blokeret.• Sørg for, at ilt (hvis dette anvendes) kun er

tilsluttet bag på apparatet.• Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: Apnø!

Apparatet har detekteret en apnø, der har oversteget det forudindstillede alarmniveau.

• Træk vejret normalt for at deaktivere alarmen.

• Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: Internt batteri lavt!

Det interne batteris kapacitet er under 30 %. Tilslut apparatet til netstrømmen.

LCD: Lav SpO2!

SpO2 er faldet til under det forudindstillede alarmniveau.

• Kontrollér sensorens tilslutning.• Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: Fejl i SpO2-fingersensor!

Fingersensoren er ikke ordentligt tilsluttet eller giver fejlagtige værdier.

Kontrollér, om fingersensoren er ordentligt fastgjort på fingeren og tilslutning til pulsoximeteret.

LCD: XPOD oximeter frakoblet!

Pulsoximeteret er frakoblet. Kontrollér, om pulsoximeteret er ordentligt tilsluttet til apparatet.

LCD: Lavt FiO2-niveau!

FiO2 er faldet til under det forudindstillede alarmniveau

• Udfør FiO2-sensorkalibrering.• Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: Højt FiO2-niveau!

FiO2 har oversteget det forudindstillede alarmniveau.

• Udfør FiO2-sensorkalibrering.• Kontakt klinikeren, hvis problemet vedvarer.

LCD: FiO2-sensor frakoblet!

FiO2-monitoreringssensoren er ikke tilsluttet. Tilslut FiO2-monitoreringssensoren eller udskift den med en ny.

LCD: Tastaturfejl!

En af tasterne er blevet holdt nede i mere end 10 sek. eller sidder fast.

Fjern evt. blokeringer fra tastaturet.

Problem/mulig årsag Handling

Page 31: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

28

Anden fejlfinding

LCD: Obs! Høj temp. [42, 43, 44, 45]!

Temperaturen inden i apparatet er høj. Kontrollér, at omgivelsestemperaturen er inden for det specificerede område.

LCD: Anvender internt batteri!

Apparatet bruger det interne batteri. Kontrollér, om el-ledningen er korrekt sat i apparatet, hvis du vil køre apparatet fra netstrømmen.Tryk på alarmdæmpningsknappen for at slette alarmen.

LCD: Ekstern DC i brug!

Apparatet drives af et eksternt batteri. Kontrollér, om vekselstrømsledningen er korrekt sat i apparatet, hvis du vil køre apparatet fra netstrømmen.Bemærk: Alarmen slettes automatisk efter et minut.

Problem/mulig årsag Løsning

Intet skærmbillede

Strømsvigt. Apparatet holder op med at tilføre lufttryk.

• Tag masken af eller katetermonteringen af trakeostomituben, til strømmen er genoprettet.

• Kontrollér ledningens forbindelse mellem el-nettet eller det eksterne batteri og apparatet.

• Efterhånden som det interne batteri bliver ældre, reduceres dets strømkapacitet. Når den resterende batterikapacitet er lav, kan det påvirke indikatoren for batteriopladningsniveauet og føre til strømsvigt uden aktivering af alarmerne for lavt eller tomt batteri. ResMed anbefaler, at batteriet bliver testet efter to år for at bedømme den resterende batterilevetid (se “Internt batteri” på side 3).

Strøm er ikke tilsluttet, eller apparatet er ikke tændt.

Sørg for, at el-ledningen er sat i, og tryk på kontakten bag på apparatet én gang.

Behandlingstrykket virker for lavt

Rampetiden er i gang. Giv trykket tid til at stige.

Luftfilteret er snavset. Udskift luftfilteret.

Luftslangen er bøjet eller punkteret. Ret slangen ud, eller udskift den.

Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Tilslut luftslangen fast i begge ender.

Maske og hovedbånd er ikke anbragt korrekt. Justér maskens og hovedbåndets position.

Proppen/propperne i maskens indgangsstuds(e) mangler.

Sæt proppen/propperne i.

Det behandlingstryk, der er nødvendigt for behandling, kan have ændret sig.

Kontakt klinikeren for at justere trykket.

Problem/mulig årsag Handling

Page 32: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

29Fejlfinding

Dans

k

Der er stor impedans (f.eks. bakteriefilter) i luftslangesættet.

Udfør slangesætoplæringsfunktionen.

Reguleringsknappen på fugteren er sat for højt og gør, at vand samler sig i luftslangen.

Skru ned på reguleringsknappen på fugteren, og tøm vandet ud af luftslangen.

Behandlingstrykket virker højt

Det behandlingstryk, der er nødvendigt for behandling, kan have ændret sig.

Kontakt klinikeren.

Der er en ændring af impedansen i slangesætkonfigurationen.

Udfør slangesætoplæringsfunktionen.

Apparatet starter ikke, når du trækker vejret i masken

SmartStart/Stop er ikke slået til. Kontakt klinikeren.

Vejrtrækningen er ikke dyb nok til at udløse SmartStart.

Tag en dyb ind- og udånding gennem masken.

Der er for stor lækage. Justér maskens og hovedbåndets position.

Proppen/propperne i maskens indgangsstuds(e) mangler.

Sæt proppen/propperne i.

Luftslangen er ikke sat ordentligt i. Tilslut den ordentligt i begge ender.

Luftslangen er bøjet eller punkteret. Ret slangen ud, eller udskift den.

Der er stor impedans (f.eks. bakteriefilter) i luftslangesættet.

Udfør slangesætoplæringsfunktionen.

Apparatet stopper ikke, når du tager masken af

SmartStart/Stop er slået fra. Kontakt klinikeren.

Brug af en hel ansigtsmaske eller trakeostomitube.

SmartStart er slået fra, hvis Full face maske eller Trach vælges som maske.

Inkompatibelt tilbehør (f. eks. fugter eller maskesystem) med høj modstand anvendes.

Anvend udelukkende udstyr, der anbefales og leveres af ResMed.

Alarm pga. stor lækage eller Lav min. vent. er indstillet på TIL.

Kontakt klinikeren.

“Bekræft stop” er slået til. Kontakt klinikeren.

Alarm pga. høj lækage er slået til, men alarmen udløses ikke, når masken fjernes under behandling

Det anvendte lufttilførselssystem er ikke kompatibelt med udstyret.

Anvend udelukkende udstyr, der anbefales og leveres af ResMed.

Trykindstillingerne er for lave til de lufttilførselskomponenter, der anvendes.

Udfør slangesætoplæringsfunktionen for at justere behandlingstrykket til luftslangesystemet.

Slangesætoplæring svigtede

• Slangesætkonfigurationen er uhensigtsmæssig, da den påviste impedans er for høj.

• Der er inkluderet for mange komponenter eller det anvendte tilbehørs impedans er over ResMed’s anbefaling, f.eks. filtertype, ekstern fugter, luftslange.

Gennemgå de inkluderede komponenter i slangesætkonfigurationen og justér efter behov. Kør dernæst oplæringsslangesæt igen (se “Indstillingsmenu” på side 19).

Problem/mulig årsag Løsning

Page 33: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

30

Den tilførte luft er ikke fugtig/opvarmet nok, selv om H4i-fugteren er i brug

Fugteren er ikke forbundet korrekt. Forbind fugteren korrekt.

Fugteren varmer ikke. Apparatet drives aktuelt ved brug af batteri eller er ikke tilsluttet netstrømmen.

Fugteren virker ikke. Send apparatet og fugteren til service.

Vandkammeret er tomt. Fyld vandkammeret i fugteren.

USB-nøglen kan ikke aflæses eller skrives på

USB-nøglen indeholder ulæselige data, har ikke tilstrækkelig plads, er ikke forligelig med apparatet.

Kontakt klinikeren.

USB-nøglen er defekt. Udskift USB-nøglen efter vejledning fra din kliniker.

FiO2-sensorkalibreringsfejl

FiO2-sensor er ikke ordentligt fastgjort. For korrekt tilslutning af FiO2-sensoren, se “Brug af FiO2 -monitoreringssensoren” på side 10.

FiO2-sensor er slidt eller defekt. Hvis FiO2-sensorens levetid har overskredet et år, skal FiO2-sensoren udskiftes og kalibrering startes igen.

LCD: vises i topteksten

Batteriet lader ikke. • Kontrollér, at omgivelsestemperaturen er inden for det specificerede område. Hvis problemet varer ved inden for de specificerede driftsbetingelser, skal apparatet sendes til eftersyn.

• Sluk for apparatet. Tænd for apparatet igen.

Problem/mulig årsag Løsning

Page 34: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

31Tekniske specifikationer

Dans

k

Tekniske specifikationer

Trykområde under drift • IPAP: 2 cm H2O til 40 cm H2O (i S, ST, T, PAC-funktion) • PS: 0 cm H2O til 38 cm H2O (i S, ST, T, PAC-funktion) • EPAP: 2 cm H2O til 25 cm H2O (i S, ST, T, iVAPS,

PAC-funktion) • CPAP: 4 cm H2O til 20 cm H2O (kun i CPAP-funktion) • Min. PS: 0 cm H2O til 20 cm H2O (i iVAPS-funktion) • Maks. PS: 0 cm H2O til 30 cm H2O; 8 cm H2O til 30 cm

H2O når Auto EPAP er slået til (i iVAPS-funktion)• Min EPAP/Max EPAP: 2 cm H2O til 25 cm H2O (i iVAPS-

funktion, når Auto EPAP er slået til) Bemærk: iVAPS-funktion er kun tilgængelig i Stellar 150.

Maksimalt tryk ved en

enkelt funktionsfejl

60 cm H2O (i alle funktioner)

Maksimal

åndedrætsmodstand

under en enkelt fejl

2 cm H2O ved 30 l/min.;

7,2 cm H2O ved 60 l/min.

Maksimum flow > 200 l/min ved 20 cm H2O

Flownøjagtighed Det højeste af ± 5 l/min eller 20 % målt værdiTestforhold: T-funktion, IPAP: 40 cm H2O, EPAP: 2 cm H2O, Stigningstid: MIN, Faldtid: MIN, Ti: 4,0 sek, Respirationsfrekvens: 10 HF (slag per minut), med ResMed kalibreringshætte.

Behandlingstryktolerance IPAP: ± 0,5 cm H2O ± 10 % af indstillet tryk (slutning af inspiration)EPAP/PEEP: ± 0,5 cm H2O ± 4 % af indstillet trykCPAP: ± 0,5 cm H2O ± 10 % af indstillet tryk Testforhold: T-funktion, IPAP: 40 cm H2O, EPAP: 2 cm H2O, Stigningstid: MIN, Faldtid: MIN, Ti: 4,0 sek, Respirationsfrekvens: 10 HF (slag per minut), med ResMed kalibreringshætte.

Lydtryksniveau 31 dBA med en usikkerhed på 3 dBA målt i overensstemmelse med ISO 17510 – 1:2007.

Lydeffektniveau 39 dBA med en usikkerhed på 3 dBA målt i henhold til ISO 17510 – 1:2007.

Alarmlydstyrke Høj, mellem og lav prioritetsalarm (målt i henhold til IEC 60601-1-8: 2012):minimum 41 dBmaksimum 67 dB

Dimensioner (L x B x H) 230 mm x 170 mm x 120 mm

Vægt 2,1 kg

LCD-skærm Dimensioner (L x B x H): 76,9 x 63,9 x 3,15 mmOpløsning: 320 x 240 pixler

Luftudtag 22 mm konus, forligelig med ISO 5356-1:2004 Anæstesi- og respirationsudstyr - Koniske konnektorer

Trykmåling Intern tryktransducer

Flowmåling Intern flowtransducer

Strømforsyning Vekselstrøm 100–240 V, 50–60 Hz, 2,2 A, maks. 65 W

Ekstern

jævnstrømsforsyning

(isoleret)

24 V, 3 A

Page 35: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

32

Bemærk:

• Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse specifikationer uden varsel.• Trykket kan vises i cm H2O eller hPa.

Internt batteri Litiumionbatteri, 14,4 V, 1,6 At, 23 WtDriftstider: 2 t med et nyt batteri under normale forhold (se nedenfor).Patienttype: hjemme kronisk; tryk: IPAP/EPAP 15/5 cm H2O; masketype: Ultra Mirage; luftslange: 2 m; lækage: 0; respirationsfrekvens: 20 bpm; batterikapacitet: 100 %Patienttype: hospital akut: tryk: IPAP/EPAP 20/5 cm H2O; masketype: Ultra Mirage; luftslange: 2 m; lækage: 0; respirationsfrekvens: 45 bpm; batterikapacitet: 100 %

Kabinetkonstruktion Thermoplast med flammehæmmende virkning

Miljøforhold • Driftstemperatur: 0 °C til 35 °C• Luftfugtighed under drift: 10–95 % uden kondens• Temperatur under opbevaring og transport: -20 °C til 60 °C

(+50 °C*)• Luftfugtighed under opbevaring og transport: 10–95 %

uden kondens• Lufttryk: 680 hPa til 1.100 hPa; Højde: 3.000 m *NONIN XPOD

Elektromagnetisk

kompatibilitet

Produktet overholder alle gældende krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i henhold til IEC60601-1-2, for bopæls-, kommercielt og let industrimiljø. For yderligere detaljer se “Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner og immunitet” på side 33.

Luftfilter Elektrostatisk fibernet med TPE-rammestruktur. Bakteriefiltreringseffektivitet var 99,540 % for et filter med en vægt på 100 g/m².

Luftslange Fleksibel plast, 2 m eller 3 m lang (22 mm i diameter)

SlimLine luftslange Fleksibel plast, 1,83 m lang (15 mm i diameter)

IEC 60601-1-

klassifikationer

• Klasse II (Paragraf 3.14 - dobbelt isolering). Denne klassifikation betyder, at det ikke er nødvendigt at have en beskyttende jordafledning (dvs. et jordet stik).

• Type BF• Uafbrudt drift

Krav ved flyrejser Medicinske bærbare elektroniske apparater (M-PED), som opfylder de amerikanske luftfartsmyndigheders (FAA) krav RTCA/DO-160, kan bruges under alle faser af flyrejser uden yderligere testning eller godkendelse af flyselskabet. ResMed bekræfter, at Stellar-apparatet opfylder kravene RTCA/DO-160.

Dette apparat er ikke egnet til brug i nærheden af en antændelig anæstesiblanding.

Page 36: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

33Tekniske specifikationer

Dans

k

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner og immunitet

Der skal udvises særlig forsigtighed med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i forbindelse med medicinsk elektrisk udstyr, som derfor skal installeres og anvendes i overensstemmelse med de EMC-oplysninger, der gives i dette dokument.

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk emission

Apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø.

Emissionstest Kompliance Vejledning vedr. elektromagnetisk miljø

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Apparatet anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner CISPR 11 Klasse B Apparatet er egnet til brug i alle bygninger, både private hjem og andre bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til bopælsformål.

Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsudsving/flickeremissioner IEC 61000-3-3

Opfylder kravene

Advarsler: Apparatet bør ikke anvendes ved siden af eller oven på/under andet udstyr. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet ved siden af eller oven på/under andet udstyr, bør det kontrolleres, at apparatet fungerer normalt i den opsætning, der vil blive anvendt.Anvendelse af andet tilbehør (f.eks. fugtere) end det, der er specificeret i denne vejledning, anbefales ikke. Sådant tilbehør kan øge apparatets emissioner eller mindske dets immunitet.

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet

Apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af apparatet skal sørge for, at det anvendes i et sådant miljø.

ImmunitetstestIEC60601-1-2

testniveau

Overensstemmelses-

niveauVejledning vedr. elektromagnetisk miljø

Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV ved kontakt ± 8 kV via luft

± 6 kV ved kontakt ± 8 kV via luft

Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, bør den relative luftfugtighed være mindst 30 %.

Hurtige elektriske overspændinger/strømstødIEC 61000-4-4

± 2 kV for strøm-forsyningsledninger

± 1 kV for indgangs-/udgangsledninger

± 2 kV

±1 kV

El-forsyning via netstrømmen skal være af den kvalitet, som er normal i erhvervs- og hospitalsmiljø.

Overspænding IEC 61000-4-5

± 1 kV differential mode

± 2 kV common mode

± 1 kV differential mode

± 2 kV common mode

El-forsyning via netstrømmen skal være af den kvalitet, som er normal i erhvervs- og hospitalsmiljø.

Spændingsfald, korte afbrydelser og spændings-udsving i strøm-forsyningsledningerIEC 61000-4-11

<5 % Ut (>95 % fald i Ut) i 0,5 cyklusser

40 % Ut (60 % fald i Ut) i 5 cyklusser

70 % Ut (30 % fald i Ut) i 25 cyklusser

<5 % Ut (>95% fald i Ut) i 5 sek

<12 V (>95 % fald i 240 V) i 0,5 cyklusser

96 V (60 % fald i 240 V) i 5 cyklusser

168 V (30 % fald i 240 V) i 25 cyklusser

<12 V (>95 % fald i 240 V) i 5 sek

El-forsyning via netstrømmen skal være af den kvalitet, som er normal i erhvervs- og hospitalsmiljø.Hvis brugeren af apparatet kræver uafbrudt drift under strømafbrydelser, anbefales det, at apparatet tilsluttes en nødstrømsforsyning (UPS).

Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk feltIEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Strømfrekvens magnetfeltet bør være på samme niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Page 37: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

34

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand fra apparatet og alle apparatets dele, inklusive kabler, som beregnes efter den ligning, der gælder for senderens frekvens.Anbefalet sikkerhedsafstand:

Ledningsbåren RF IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz til 80 MHz

3 Vrms d = 1,17 √P

Luftbåren RF IEC 61000-4-3

3 V/m80 MHz til 2,5 GHz

3 V/m d = 1,17 √P 80 MHz til 800 MHzd = 2,33 √P 800 MHz til 2,5 GHzhvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten, og d er den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m).Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved en elektromagnetisk måling på stedet,a bør ligge under komplianceniveauet i hvert frekvensområde.b Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol:

ANMÆRKNING 1: Ut er netspændingen før testniveauet.ANMÆRKNING 2: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.ANMÆRKNING 3: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

a Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basisstationer for (mobile/trådløse) radiotelefoner og landmobile radioer, amatørradioer, AM og FM radioudsendelser og TV-udsendelser kan ikke beregnes nøjagtigt på et teoretisk grundlag. Hvis det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal vurderes, bør man overveje at få foretaget en elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor apparatet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis apparatet ikke fungerer normalt, bør der tages yderligere forholdsregler som f.eks. at flytte apparatet eller anbringe det, så det vender i en anden retning.b I frekvensområdet fra 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m.

Anbefalet sikkerhedsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet

Apparatet er beregnet til brug i et miljø med begrænset interferens fra feltbåren RF. Kunden eller brugeren af apparatet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og apparatet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m)

Senderens maksimale nominelle udgangseffekt (W)

150 kHz til 80 MHz d = 1,17 √P

80 MHz til 800 MHzd = 1,17 √P

800 MHz til 2,5 GHzd = 2,33 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,70 11,70 23,30

Den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved hjælp af den ligning, der gælder for den pågældende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten.ANMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder sikkerhedsafstanden for det højere frekvensområde.ANMÆRKNING 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk strålingsspredning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

Page 38: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

35Tekniske specifikationer

Dans

k

Symbolforklaring

Følg brugsvejledningen; Klasse II udstyr; Type BF anvendt del; Klok

(afstandsalarm); IP31 Apparatet er beskyttet mod faste fremmedlegemer på 2,5 mm i diameter

og større end lodret faldende vanddråber; Forsigtig; Generelt advarselstegn (se H4i-

konnektorstik og vekselstrømsforbindelse på apparatet); Standby eller forberedende tilstand

for en del af udstyret; Forbindelse til ilttilførsel; max 30 l/min (maks. 30 l/min); Dataport;

CE-mærkning i overensstemmelse med EF-direktiv 93/42/EØF, klasse II b;

Temperaturbegrænsning for opbevaring og transport; Behandles forsigtigt;

Maksimal fugtighed; Opbevares tørt; Producent; Opret;

Katalognummer; Serienummer; Batchkode; Må ikke genbruges;

Udløbsdato; Holdes væk fra sollys; Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget;

Latexfri

Miljøoplysninger Denne anordning skal bortskaffes i overensstemmelse med love og regler i det land, hvor bortskaffelsen finder sted.

Den overstregede skraldespand betyder, at produkter med dette symbol ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes som separat affald. Dette krav om separat bortskaffelse er i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk udstyr og EU-direktiv 2006/66/EC om batterier. Du kan f.eks. aflevere produktet på et kommunalt indsamlingssted. Det reducerer indvirkningen på de naturlige ressourcer og forhindrer forurening af miljøet på grund af udslip af farlige stoffer. Batterier med over 0,0005 vægtprocent kviksølv, over 0,002 vægtprocent kadmium eller over 0,004 vægtprocent bly er neden for den overstregede skraldespand markeret med de kemiske symboler (Hg, Cd, Pb) for de metaller, for hvilke grænsen er overskredet.Yderligere oplysninger vedr. bortskaffelse af produktet fås ved henvendelse til den lokale ResMed-forhandler eller specialforhandler eller ved at slå op på vores websted på adressen www.resmed.com.Bortskaf brugte luftfiltre og luftslanger i overensstemmelse med lokale direktiver.

- 20 °C

+ 60 °C

- 4 °F

+ 140 °F

LATEX

Page 39: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

36

Almindelige advarsler og forsigtighedsreglerADVARSLEREn advarsel gør opmærksom på risiko for personskade. • Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug.• Dette apparat bør kun bruges med luftslanger og tilbehør anbefalet af ResMed eller den

ordinerende kliniker. Brug af forkerte luftslanger og tilbehør kan påvirke apparatets funktion. • Apparatet og tilbehøret må kun anvendes til den angivne tilsigtede anvendelse.• Apparatet må kun bruges med masker (og tilslutninger1), der anbefales af ResMed eller af en

kliniker eller respirationsterapeut. Masken bør ikke anvendes, medmindre der er tændt for apparatet, og det fungerer, som det skal. Maskens lufthul(ler) må aldrig blokeres. Forklaring: Stellar er beregnet til at bruges med specielle masker (eller tilslutninger1), som har lufthuller for at tillade kontinuerligt luftflow ud af masken. Når der er tændt for apparatet, og det fungerer, som det skal, skyller ny luft fra apparatet den udåndede luft ud gennem maskens huller. Når apparatet derimod ikke er i gang, vil der ikke blive leveret tilstrækkelig frisk luft gennem masken, og den udåndede luft kan blive indåndet igen. Genindånding af udåndet luft i mere end nogle få minutter kan i visse tilfælde medføre kvælning. Dette gælder for de fleste apparater til positivt luftvejstryk.

• I tilfælde af strømsvigt2 eller en funktionsfejl i maskinen fjernes masken eller katetermonteringen fra trakeostomituben.

• Eksplosionsfare – må ikke anvendes i nærheden af brændbare anæstetika.• Apparatet må ikke anvendes, hvis der er synlige fejl ved apparatet, eller hvis det af uforklarlige

årsager ikke fungerer, som det skal.• Der må kun bruges originalt og godkendt ResMed-tilbehør og -dele. • Brug kun tilbehør fra den originale emballage. Hvis emballagen er beskadiget, må det respektive

produkt ikke anvendes og skal bortskaffes sammen med emballagen.• Inden apparatet og tilbehørene bruges første gang skal man sørge for, at alle komponenter er i

passende stand, og at deres driftsmæssige sikkerhed er garanteret. Hvis der er defekter, må systemet ikke anvendes.

• Ekstra udstyr, der er forbundet til medicinsk elektrisk udstyr, skal opfylde de respektive IEC eller ISO-standarder (f. eks. IEC 60950 for databehandlingsudstyr). Endvidere skal alle konfigurationer opfylde kravene for medicinske elektriske systemer (se henholdsvis IEC 60601-1-1 eller paragraf 16 af den 3 udgave af IEC 60601-1). Alle, der forbinder yderligere udstyr til medicinsk el-udstyr, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlige for, at systemet opfylder kravene til medicinske el-systemer. Vi gør opmærksom på, at lokale love går frem for ovenfor nævnte krav. Hvis du er i tvivl, skal du henvende dig til den lokale repræsentant eller den tekniske serviceafdeling.

• Det er ikke tilladt at modificere dette udstyr.

FORSIGTIGHEDSREGLERNår der står Forsigtig, forklares særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv.• Når der bruges tilbehør, skal brugervejledningen fra producenten læses. Der kan være vigtig

information på emballagen om forbrugsvarer, se også symboler på side 35.• Maskens lufthuller kan være utilstrækkelige til at drive al udåndingsluft ud af masken ved lavt tryk,

og genindånding kan da forekomme i et vist omfang.• Apparatet må ikke udsættes for kraftige stød.• Hvis apparatet ved et uheld falder på jorden, bedes du kontakte en autoriseret servicetekniker.• Vær opmærksom på lækager og andre usædvanlige lyde. Hvis der er problemer, skal man

kontakte en autoriseret servicetekniker.• Man må ikke udskifte nogen del af respirationskredsløbet, mens apparatet er i gang. Sluk for

apparatet før udskiftning af dele.

1 Masken eller tilslutninger i nærheden af masken kan være forsynet med porte.2 Under delvis (under den angivne minimumsspænding) eller fuld strømafbrydelse leveres der

ikke behandlingstryk. Når strømmen er genetableret, kan behandlingen fortsættes uden ændring af indstillingerne.

Page 40: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

37Almindelige advarsler og forsigtighedsregler

Dans

k

Bemærk:

Når der står Bemærk, gøres der opmærksom på særlige produktfunktioner. • Ovennævnte advarsler og forsigtighedsregler er af generel karakter. Yderligere specielle

advarsler, forsigtighedsregler og bemærkninger står angivet ved de relevante anvisninger i vejledningen.

• Kun oplært og autoriseret personale har tilladelse til at foretage ændringer af kliniske indstillinger.

• Anbring apparatet og sørg for, at el-ledningen let kan flyttes fra strømstikket.

Page 41: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

38

Begrænset garantiResMed Ltd (herefter ’ResMed’) garanterer, at dit produkt fra ResMed vil være uden defekter i materialer og udførelse fra købsdatoen og i den periode, der er angivet nedenfor.

Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber. Den kan ikke overdrages.Hvis produktet svigter ved almindelig brug, vil ResMed efter eget skøn reparere eller udskifte det defekte produkt eller en eller flere af dets komponenter.Den begrænsede garanti dækker ikke: a) beskadigelse som følge af forkert brug, misbrug, modifikationer eller ændringer af produktet; b) reparation udført af en servicevirksomhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ResMed til at udføre sådan reparation; c) skader eller kontamination som skyldes røg fra cigaret, pibe eller cigar eller anden type røg; samt d) enhver skade forårsaget af vand, der spildes på eller ind i elektronisk udstyr.Garantien dækker ikke produkter, der sælges eller videresælges udenfor det oprindelige købsområde.Garantikrav for defekte produkter skal indgives af den oprindelige kunde på købsstedet.Denne garanti erstatter alle andre udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Visse lande eller områder tillader ikke begrænsninger i varigheden af en underforstået garanti, så ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.ResMed er ikke ansvarlig for nogen tilfældige skader eller følgeskader, der hævdes at være et resultat af salg, installation eller brug af noget som helst produkt fra ResMed. Visse lande eller områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, så den ovennævnte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis også andre rettigheder, som kan variere fra land til land. Nærmere oplysning om rettigheder under garantien fås ved at kontakte den lokale ResMed-forhandler eller det lokale ResMed-kontor.

R001-325/2 09 09

Produkt Garantiperiode

• Maskesystemer (inklusive maskeramme, pude, hovedbånd ogslanger) - eksklusiv apparaterne til engangsbrug

• Tilbehør - eksklusiv apparaterne til engangsbrug• Fingerpulssensorer af flekstype• Vandbeholdere til fugter

90 dage

• Batterier til brug i ResMed’s interne og eksternebatterisystemer

6 måneder

• Fingerpulssensorer af clips-type• Datamoduler til CPAP- og bi-level-apparater• Oximetre og oximeteradaptere til CPAP- og bi-level-apparater• Fugtere og vaskbare vandbeholdere til fugtere• Titreringskontrolanordninger

1 år

• CPAP-, bilevel- og ventilationsapparater (inklusive eksternestrømforsyningsenheder)

• Batteritilbehør• Bærbare diagnosticerings- og screeningsapparater

2 år

Page 42: Non-invasive/invasive respiratorer...Indledning 1 Dansk Indledning Hele vejledningen skal læses, inden dette apparat tages i brug. Denne brugervejledning er beregnet til en ikke klinisk

ResMed.com

ResMed Ltd.1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

See Resmed.com for other ResMed locations worldwide. ResMed, SlimLine, SmartStart, Stellar and TiCONTROL are trademarks of the ResMed family of companies. For patent and other intellectual property information, see ResMed.com/ip© 2018 ResMed Ltd 248930/1 2018-04