Click here to load reader

Nervová soustava a smyslové orgány

 • View
  130

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nervová soustava a smyslové orgány. obratlovci. NEURON - POPIS. Tělo Dendrity (krátké výběžky) Axon (dlouhý výběžek) Myelinová pochva Ranvierův zářez Nervová zakončení Synapse. 2. Iniciační segment. 1. 3. 5. 4. 7. 6. skákavka. bezobratlí. zéva. žížala. ploštěnka. nezmar. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nervová soustava a smyslové orgány

 • Nervov soustava a smyslov orgnyobratlovci

 • NEURON - POPIS123457TloDendrity (krtk vbky)Axon (dlouh vbek)Myelinov pochvaRanvierv zezNervov zakonenSynapse

  6Inician segment

 • bezobratlskkavkazvaalanezmarplotnka

 • Nervov soustava pes

 • Nervov soustava obratlovcCentrln nervov soustava (obsahuje jak tla nervovch bunk s dendrity, tak neurity, kter se navzjem propojuj) mozek a mchaPerifern (obvodov) nervyed hmota (Tla bunk s dendrity) centra vytvejc odpovdiBl hmota (neurity) veden vzruch

 • Podkmen: Obratlovcimihulemkaropuchazmijelipanhrabop

 • Vvoj mozku

 • Tda: Ryby a obojivelncipstruhskokanNejvt a nejdleitj st je stedn mozek. Organismus funguje hlavn na zklad nepodmnnch reflex

 • Tda: PlaziVyvj se koncov mozek s prvnm typem ed kry mozkov, kter umouje pouze instinktivn chovn.

 • Tda: Ptci a savciholubpesNejdleitj st je koncov mozek s edou krou mozkovou.Souvis to s rozvojem podmnnch reflex a relativn sloitho chovn.

 • ReflexyNepodmnn (vrozen) sac reflex u savcPodmnn (zskan) vznikaj a za ivota organismuZptn vazba ovlivuje napklad rychlost dechu, stahy dlohy pi porodu

 • knstrakapoudvr

 • medvdlikajelen

 • Smyslov orgnyPijmaj podnty z vnjho i vnitnho prosted organismu pomoc smyslovch bunkivoichov maj rzn schopnosti vnmat zmny v prosted maj rzn vyvinut smysly

 • hmatPostrann raHmat v prstechHmat v rypkuHmat v ocase

 • Vnmn polohy tlaVnitn uchoV uchu je uloen tak smysl pro vnmn zvukovch vln (sluch)

 • Sluchpstruhjetrkaskokan

 • slonKuna lesnNetopr uatVrabec polninfrazvukultrazvuk

 • ChemoreceptoryVaran komodskKrtek obecnLika obecnzebraich a chu

 • Fotoreceptor - okoM schopnost zachycovat svteln paprskyVyvj se u vech obratlovc, ale u forem obvajcch prosted, v nm nelze zrak pouvat (pda, trvale zakalen voda, jeskyn) zrak zakrujekrtekmacart

 • ZrakNejlpe je vyvinut u dennch obratlovcNkter ryby, ptci, savci jsou schopni i barevnho vidnernobl vidn bv nejdokonalej u soumranch a nonch ivoich ( maj npadn velk oi)

 • Fotoreceptor

 • Vnmn teploty prostedsyselkoroptevmlok

Search related